Page 1

KIRKENYT SKÆVINGE & LILLE LYNGBY SOGNE

2019

Præstens side .................. ...... 3 Koncert med Michala Pe tri og Lars Han nibal.......... ........ 4 Nyhed: Sogn ecafé......... .......5 Elsker du at synge?...... .........6 Kalenderen. ................ .........8 Kirkelige ha ndlinger...... ...... 12 Opslagstavl en.............. ...... 14

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


Adresser Hvor intet nævnes er postnr. 3320 Skævinge PRÆSTEN • Michael Thomsen, Skævinge præstegård, Ny Harløsevej 11

Tlf. 48 28 81 46 / mobil 29 37 16 83 - mail: mtho@km.dk Er jeg hjemme, tager jeg altid imod både telefoniske og personlige henvendelser på alle tider af døgnet. Mandag fridag. Alle henvendelser vedr. dåb, bryllup og dødsfald skal ske til sognepræsten. Henvendelser vedr. attester, navneændringer eller lign. skal ske til kirkekontoret. Der er rigtig meget vedr. personregistreringen, man kan ordne selv via www.borger.dk Henvendelser vedr. indmeldelse eller udmeldelse af folkekirken skal ske til præsten. Er man i tvivl om, hvor man skal henvende sig i en konkret sag, er man velkommen til at ringe til præsten. KIRKEKONTORET Det fælles Kirkekontor, Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød. Tlf. 70 23 03 93 (vælg 2 i telefonslusen) - mail: hpfk@km.dk PERSONALE • • • • •

Organist Marianne Holm Joensen. Tlf. 30 50 23 27 - mail: mhjo@km.dk Kirkegårdsleder Alex Gradischnig. Tlf. 24 45 29 07 - mail: sgsl@km.dk Kirketjener (primært Skævinge) Tommy Fog Larsen. Tlf. 23 39 15 53 - mail: foggodvin@info.dk Kirketjener (primært Lille Lyngby) Grethe Gradischnig. Tlf. 20 13 62 16 - mail: hggradischnig@mail.dk Kirkesanger Skævinge: Henrik Frimand Meier. Tlf. 20 49 31 52 - mail: henrik.frimand.meier@gmail.com MENIGHEDSRÅDET

• Formand Annelise Pedersen, Humlehaven 5, 3400 Hillerød. Tlf. 21 65 86 32 -

mail: annelise.pedersen.app@gmail.com

• Kirke- og præstegårdsværge Per Hansen, Tammosevej 68. Tlf. 21 48 95 56 -

mail: malerper@hansen.mail.dk

• Kasserer Per Pedersen, Humlehaven 5, 3400 Hillerød. Tlf. 20 11 61 24 -

mail: per.brosted.pedersen@gmail.com Yderligere oplysninger om menighedsrådet henvises til hjemmesiden PRÆSTEGÅRDEN

Henvendelse vedr. leje af præstegårdens lokaler til forenings- og mødearrangementer skal ske til præsten. Lokalerne kan ikke lejes til private fester, receptioner eller lign. HJEMMESIDE, KIRKEADRESSER M.M. www.lillelyngbykirke.dk - www.skaevingekirke.dk - www.skævingekirke.dk Lille Lyngby Kirke: Lille Lyngbyvej 23 · Skævinge Kirke: Ny Harløsevej 9 B KIRKEBLADET Redaktion: Benthe Knak Nygaard, Esther Thomsen og præsten (ansvarh.) Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S FORSIDEFOTO Glade sangere udenfor Lille Lyngby Kirke – fra årets sommerkoncert.

2


side s n e t s Præ Af Michael Thomsen

Livet i evigheden En ting udmærker efteråret sig også ved: der er Det er meget forskelligt, hvad mennesker forestiller ingen helligdage. Der er faktisk ingen helligdage sig om Guds herlighed – eller Himlen, som vi ogfra pinse og frem til jul. Der er rigtig mange søn- så kalder det. Hvordan der er hos Gud, hvordan dage i det lange tidsrum, men ingen sådan egent­ livet i evigheden er, kan mennesker have meget lige og særlige højtider. Sådan kirkelig set er der forskellige forestillinger om. mange gode søndage med gode budskaber til Som præst bliver jeg fra tid til anden spurgt til os. Der er dog en søndag, der på en særlig må- disse ting. Jeg må som alle andre sige, at vi kan de træder ud af den lange række af søndage, faktisk ikke vide særlig meget om det, for det er der alle hedder noget med Triikke ret meget, Bibelen siger nitatis. Og det er Allehelgens om evigheden. Dog kan vi dag. Denne søndag, og det er være sikre på, at der er fællesJeg har ikke altid styr altid første søndag i november, skabet med Gud og mennepå mit liv; men Gud har sker fuldt og helt, og livet uden hedder noget særligt, og er styr på evigheden også noget særligt. synd og død. Men hvordan et Når man ser kirkeåret i en cysådant liv er, kan vi ikke vide. klus, så følger vi i første halvdel Jesu liv, og i sidste Personligt har jeg det helt fint med denne uvidenhalvdel følger vi vore liv, sådan meget kort sagt. hed. Jeg tror faktisk, at der er en stor velsignelse i, Derfor er det også, at vi i november måned i kir- at det budskab, der ligesom er det gennemgåenken hører tekster om livets afslutning, om Jesu gen- de – i denne sammenhæng – i Bibelen er, at vi er komst, om Guds dom over verden og dens men- sat til at varetage livet på jorden i tro, håb og nesker og ikke mindst om Guds herlighed i evig- kærlighed i fællesskab med Gud og hinanden, så hed. Det sidste kommer på en særlig måde til ud- skal Gud nok tage sig af evigheden. Jeg synes så tryk netop Allehelgensdag. også, at opgaven her i livet Budskabet får et særligt uder stor nok. Jeg kan dog Allehelgensdag tryk, fordi rammen også er glæde mig over, at Gud går mindes vi mindedag for vore afdøde også med os i livet, og netvore døde kære slægtninge og venner. op i troen på Gud og Hans Så på én og samme dag kærlighed til os i Jesus rykker sorg og savn igen tæt Kristus, kan jeg frimodigt tapå, og i dette erkendelse af ge fat på hver en dag i livet, livets endeligt, og samtidig og det i tryghed til, at jeg åbnes for de helt særlige primå dø og leve i Guds nærvilegier, som troende, kristne hed. Jeg har ikke altid styr mennesker kan se livet i, på mit liv; men Gud har styr nemlig evigheden i Guds på evigheden. herlighed. Og grundet disse, Allehelgensdag løftes vore er troende, kristne menneblikke mod Himlen; men vi sker aldrig henvist til kun at fastholdes i, at vi lever på tale om liv og død; men kan jorden. Vi lever på jorden, også tale om død og liv. og vor død er til liv i Himlen.

3


Koncer t

GRATIS ENTRÉ

Fornemt besøg af verdenskendte musikere i Skævinge Kirke torsdag d. 21. november kl. 19.00

Michala Petri og Lars Hannibal

4

Michala Petri har på sin efterårsturnée lagt vejen forbi Skævinge Kirke, hvor hun giver koncert sammen med sin mangeårige Duo partner, Lars Hannibal. For under et år siden kunne den danske blokfløjtenist fejre både sin 60 års fødselsdag og 50-året for sin første offentlige koncert. Nu får hun så en forsinket fødselsdagsgave, der til gengæld varer hele 2019: Michala Petri er nemlig udvalgt til P2 Kunstner 2019.

et halvt århundrede udforsket blokfløjtens natur, siger P2-redaktør Esben Tange.

- Michala Petri er et fænomen i dansk musikliv. Som blokfløjtevirtuos har hun i snart

Undervejs fortæller Michala Petri om musikken og guider publikum igennem koncerten.

- Med utrættelig energi har hun stillet sig i spidsen for en udvikling af instrumentets repertoire – fra musik inspireret af fjernøstens oprindelige toner til helt nykomponerede klassiske værker. Programmet vil indeholde musik fra forskellige perioder med specielt fokus på folkemusikkens inspiration for den klassiske musik.


Sognecafé

SOGNECAFÉ Ny aktivitet i sognet

Hvornår: Første mandag i hver måned, første gang den 7. oktober kl. 14.00-15.30. Hvor: Mødelokalerne i Skævinge Præstegård. Livet byder på både glædelige og triste begivenheder, og det er ikke altid lige let at få hverdagen til at fungere igen. Sognecafeen er tænkt som et gratis tilbud til alle, der har brug for at mødes til en hyggelig stund, hvor der er mulighed for at nyde en kop kaffe, synge nogle sange, og få en snak med ligesindede om hverdagens genvordigheder under stille og rolige forhold. Der er ingen tilmelding, man møder bare op. Transport vil kunne tilbydes (i almindelig bil), ved henvendelse på tlf. 20 36 92 70 (Anne-Marie), 40 30 70 98 (Hanne), 40 21 24 26 (Lene). Sognecaféen holder her i efteråret åbent d. 7/10, 4/11 og 2/12.

HØSTGUDSTJENESTER Lille Lyngby kl. 9.00, Skævinge kl. 10.30

Søndag den 15. september afholdes årets høst- og takkegudstjenester for livet og dets muligheder. Ved gudstjenesten i Skævinge kirke får vi desuden deltagelse af koret Cantabo, kendt fra tidligere års høstgudstjenester. Kl. 12 indbydes alle til høstfrokost i præstegårdens mødesal, og efter frokost afholdes auktion over diverse medbragte afgrøder o.lign. til fordel for vores provstiprojekt (se

vores hjemmeside herom). Man er meget velkommen til at tage frugt, grønt, blomster eller andet med til gudstjenesten, så vil vi stille det på kirkens alter som det håndgribelige billede på taknemmelighed. Herved udtrykkes også, at vi er opmærksomme på, at vi skal deles om livets goder, som vi deler livet med hinanden. Tilmelding til frokost ikke nødvendig, og det er gratis at deltage. 5


Sang & musik for alle aldre

Elsker du at synge? Har du lyst til at blive bedre til det og være med i et hyggeligt kor? - Så se her: Korskolen og Spirekoret ved Lille Lyngby og Skævinge Kirker – børnekor for alle sangglade børn i 1.- 6. klasse.

Vi øver hver torsdag i Skævinge Kirke. Spirekoret for børn i 1.-2. klasse kl. 14-14.45 Korskolen for børn i 3.-6. klasse kl. 15-16. Vi synger mange forskellige slags sange, laver sanglege og danse, lærer rytmer og noder og at bruge stemmen, så det føles og lyder godt! I pausen får vi saft og lidt sødt. Nogle gange er vi med ved gudstjenester og arrangementer for børn i kirken. Der vil også være ture og stævner.

6

Det er gratis, men vigtigt, at man kommer hver gang og melder afbud, hvis man er forhindret. Første gang er efter sommerferien, torsdag d. 22. august. Tilmelding på mail senest d. 20.august til Marianne Holm Joensen, korleder og organist i Skævinge og Lille Lyngby kirker. Har du spørgsmål, kan jeg kontaktes på mobil 30 50 23 27 eller mhjo@km.dk PS: Problemer med transport til kirken fra Lille Lyngby Skole? Kontakt Marianne, så finder vi en løsning.


Så starter der et nyt forløb med babysalmesang i Skævinge Kirke Babysalmesang er en musikalsk aktivitet for spædbørn i 3-10 måneders alderen og deres forældre eller bedsteforældre i kirkerummet. Vi synger salmer og sange, laver små bevægelsessange og danse, lytter til musik og nyder nærværet med de små. Børn er fantastisk modtageli-

ge overfor sanseindtryk – ikke mindst for sang og musik. Undervisningen vil give dig idéer til sange, du kan synge for dit spædbarn, måske når det skal trøstes, sove eller bare underholdes. Man behøver ingen særlige sangmæssige forudsætninger for at være med; det er nærværet og lyden af mors eller fars stemme, der betyder noget for barnet. Undervisningen forløber over ti gange, første gang d. 4. september kl. 10, og varer en times tid. Efter sangen er der kaffe/te og et stykke brød. Vores menighedsrådsformand Annelise Pedersen og organist Marianne Joensen står for aktiviteten. Hvis du synes, det lyder som noget for dig og dit barn, må du gerne sende en mail til mhjo@km.dk eller ringe på tlf. 30 50 23 27.

Hygge for store og små

Der er også mulighed for, at man kan melde sig som mødregruppe. Det er gratis at deltage, men man bedes melde afbud, hvis man er forhindret.

Korsang for voksne i Skævinge Kirke Menighedsrådet ved Skævinge og Lille Lyngby Kirker kunne godt tænke sig, at kirken får et kor for voksne. Vi har Juniorkoret/korskolen og Pigekoret. Endvidere begynder et Spirekor for de yngste skolebørn – men hvad med deres forældre? Hvis man går rundt med en korsanger i maven, og synes, det kunne være hyggeligt at komme og synge flerstemmigt sammen med andre i kirken, må man derfor meget gerne kontakte kirkens organist Marianne (mhjo@km.dk eller mobil 30 50 23 27), som skal lede koret.

Der bliver holdt et introducerende møde torsdag d. 24. oktober kl. 19.00 i Skævinge Kirke, hvor vi selvfølgelig får lejlighed til at røre stemmerne. Tanken er, at det skal være et blandet kor (dvs. med sopraner, alter, tenorer og basser) - både for kvinder og mænd forståes! Og helst med 25 glade sangere Så tøv ikke med tage kontakt eller dukke op, hvis du er interesseret, og tag gerne naboen, manden/konen og veninden med!

7


S ept emb er 1.

11. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00; Skævinge 10.30 Tekst: Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10; Luk 18,9-14 Tolderen og farisæeren

3.

Spaghettigudstjeneste. Side 14-15

4.

Opstart af babysalmesang. Side6-7

4.

Præstegårdsaften. Side 10

8.

12. s. e. Trin. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 10.30 Tekst: Sl 115,1-9; 2 Kor 3,4-9; Mk 7,31-37 Helbredelse af en døv Indsamling: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS)

10.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

11.

Menighedsrådsmøde. Side 14-15

15.

13. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00; Skævinge 10.30 Høstgudstjenester. Side 5 Tekst: 3 Mos 19,1-2.9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Den barmhjertige samaritaner Indsamling: Provstiprojekt (PKYM)

22.

14. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00 Præst Eva Mikkelsen Tekst: Sl 103,1-13[22]; Gal 5,[16]22-25/Rom 7,15-19; Luk 17,11-19 Ti spedalske

24.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

29.

15. s. e. Trin. Skævinge 9.00 Præst Eva Mikkelsen Tekst: 1 Mos 8,20-22+9,12-16; Gal 5,25-6,8; Matt 6,24-34 Om bekymringer m.m.

Ok t ob er

8

2.

Præstegårdsaften. Side 10

6.

16. s. e. Trin. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 10.30 Tekst: Job 19,23-27/Job 3,11-22; Ef 3,13-21; Luk 7,11-17 Enkens søn Indsamling: Ordet og Israel

7.

Sognecafé. Side 5

8.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

9.

Menighedsrådsmøde. Side 14-15

10.

Spaghettigudstjeneste. Side 14-15

13.

17. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00; Skævinge 10.30 Tekst: Sl 19,2-7; Ef 4,1-6; Luk 14,1-11 Helbredelse og selvhævdelse Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)


Ok t ob er 20.

18. s. e. Trin. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 10.30 Tekst: Es 40,18-25; 1 Kor 1,4-8; Matt 22,34-46 Om loven og det evige liv Indsamling: Mission Aviation Fellowship (MAF)

22.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

23.

Præstegårdsaften. Side 10

24.

Introduktionsmøde om voksenkor. Side 7

27.

19. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00 Præst Eva Mikkelsen Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mk 2,1-12 Den lamme gennem taget

Novemb er 3.

Allehelgensdag. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 11.00 *NB! tidspunkt. Side 10. Tekst:Es 60,18-22; Åb 7,1-12[17]; Matt 5,1-12

4.

Sognecafé. Side 5

5.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

6.

Præstegårdsaften. Side 10

10.

21. s. e. Trin. Lille Lyngby 9.00; Skævinge 10.30 Tekst: 2 Kg 5,1-5.9-15; Ef 6,10-17; Joh 4,46-53 Helbredelse Indsamling: Provstiprojekt (PKYM)

17.

22. s. e. Trin. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 10.30 Tekst: 1 Mos 50,15-21; Fil 1,6-11; Matt 18,21-35 Om tilgivelse Indsamling: Menighedsfakultetet (MF)

19.

Spaghettigudstjeneste. Side 14-15

19.

Kirkernes Sykreds. Side 14-15

20.

Menighedsrådsmøde. Side 14-15

21.

Koncert Skævinge. Side 4

24.

Sidste søndag i kirkeåret. Lille Lyngby 9.00 Præst Eva Mikkelsen Tekst: Es 65,17-19; 2 Thess 2,13-17; Matt 25,31-46 Verdensdommen

30. Kirkernes Sykreds holder julestue i Skævinge præstegård kl. 14-16 med salg af alt muligt godt til fordel for missions- og hjælpearbejde. Mere herom i næste Kirkenyt.

Hvor intet andet nævnes er gudstjenesten ved sognepræsten. Om Bauneparkens gudstjenster og dåbsgudstjenester se side 14-15. 9


Præstegårdsaftner

Program for præstegårdsaftnerne Program for de enkelte aftner i efteråret kan ses på hjemmesiden eller på særskilt program fremlagt i våbenhusene og i præstegården. Datoer for efterårets aftner: 4/9, 2/10, 23/10, 6/11 og 4/12. Alle dage kl. 18.30-21, begyndende med fællesspisning. Yderligere oplysninger om program og disse aftners indhold kan ses på hjemmesiden eller ved at kontakte præsten.

Allehelgensdag – søndag d. 3/11 Allehelgensdag er også dagen, hvor vi mindes de mennesker, der er bisatte og begravede ved vore kirker i året, der er gået. Det gøres i lyset af minderne om deres liv og det, de betød for os. Helt konkret gøres det ved, at alle nævnes ved navn ved gudstjenesterne. Vi nævner alle navne i begge vore kirker. Efter gudstjenesterne serveres kaffe og kage i våbenhuset, og man er velkommen til at blive en stund og få en lille snak eller gå en tur på kirkegården i dagens anledning. Ved gudstjenesterne skal vi desuden høre bibeltekster og synge salmer om evigheden i Guds herlighed.

10


KIBU-nytt

KIBU-ny

Kirkens børn & unge i Skævinge & Lille Lyngby sogne

Kirkens børn & unge i Skævinge & Lille Lyngby sogne

Kontakter

Juniorklub

Korskolen/pigekoret/ babysalmesang: Kontakt organisten Juniorklub: Kontakt præsten

Mødes torsdag aften kl. 19-21 i præstegårdens mødesal og er for 9-12 årige. Juniorklub er klub med almindelige klubaktiviteter. Det er hyggeaftner med forskelligt indhold eller blot samvær. Der er altid et eller andet kirkeligt indhold i aftenen. Juniorklubben er dejligt og uformelt samvær med en lille smule struktur og masser af fællesskab.

Spaghettigudstjenester Gudstjeneste for alle aldre

Spis hvad du kan fra den lækre buffet med spaghetti, kødsovs, grøntsager og slut af med kaffe og småkager. I slipper for madlavning og opvask og spiser billigere end noget andet sted i byen. Mange har prøvet det før dig, og ingen har taget skade. Heller ikke af gudstjenesten. Prøv det! Du fortjener det! Tilmelding ikke nødvendig. (Vi kommer bare lidt mere vand i sovsen

Spaghettigudstjenester foregår altid i Skævinge Kirke kl. 17.30 Se datoer side 14 -15

11


Kirkelige handlinger

Charlotte og Brian viet i Lille Lyngby Kirke

Barbara blev døbt i SkÌvinge kirke

12


DØBTE • Jasmin Jønck Olsen • Barbara Rosenberg Holdt • Arthur Thomas Riiber Matthiesen

• Karl Vinding • Markus Porsgaard • Milas Storm Larsen • Vincent Brandt Lassen • Emily Lyng Ptak • Malthe Emil Louis Barner Hansen

• Sander Carl Ellersgaard Kristensen

• Mynthe Drasbeck Hoffmann

VIEDE/VELSIGNEDE • Charlotte Rasmussen &

Brian Jan Rasmussen, Meløse

• Ann Dorthe Lunde Josvassen & Thorkild Jens Josva Josvassen, Kgs. Lyngby

• Karina German &

Steffen German, Skævinge

• Susan Phattima Nielsen & Benjamin Chano Nielsen, Frederiksværk

DØDE/BISATTE/BEGRAVEDE • Helge Porsgaard, Hillerød • Karl Kristian Andersen, Skævinge

• Verner Ivan Larsen, Skævinge • Herluf Vincents Andersen, Skævinge

• Poul Erik Hedegaard, Hillerød • Finn Carl Jensen, Skævinge • Vibeke Leth, Skævinge • Torben Stensballe, Meløse • Jens Peter Jensen, Frederiksværk

• Palle Lomholt Bek, Meløse • Jørgen Hansen, Skævinge • Kaja Edle Andersen, Skævinge • Else Britta Hansen, Skævinge

13


Op slagstav len Lørdagsdåb Foruden ved søndagens gudstjenester er det også muligt at vælge at holde lørdagsdåb. Dette sker i så fald ved en særlig dåbsgudstjeneste, der afholdes én lørdag om måneden. Denne afholdes kl. 11.00 og kun i den ene af vore kirker. Den først anmeldte dåb vælger således i hvilken kirke, der den pågældende måned afholdes dåbsgudstjeneste. I de kommende måneder afholdes dåbsgudstjeneste på følgende dage (se nedenfor). Hvis der ikke er tilmeldt dåb, bortfalder gudstjenesten. 7/9 · 12/10 · 9/11 · 7/12

Bauneparkens gudstjenester kl. 10.30

11/9 · 9/10 · 20/11 · 11/12 i præstegårdens mødesal kl. 18.15.

12/9 Michael Thomsen

Dagsorden og referater kan ses på hjemmesiden.

Menigheds­­rådsmøder

26/9 Eva Mikkelsen 10/10 Michael Thomsen 24/10 Eva Mikkelsen 7/11 Michael Thomsen 21/11 Eva Mikkelsen 5/12 Michael Thomsen 19/12 Michael Thomsen

Sykredsen Kunne du tænke dig at være med i et pragtfuldt fællesskab, hvor hygge og kreativitet går op i en højere enhed, så er kirkernes sykreds for Gørløse, Strø, Skævinge og Lille Lyngby sogne måske noget for dig. Hver anden tirsdag samles man til hygge og håndarbejde, højtlæsning og fællessang. De producerede håndarbejder sælges hvert år ved julestuen til fordel for hjælpe- og missionsarbejde. Er du interesseret, så kontakt Esther Thomsen, 29 67 96 83. Mødested er Skævinge præstegård. Mødedatoer i efteråret: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 – alle dage kl. 14-16 Julestue afholdes lørdag den 30/11 kl. 14-16. Mere herom i næste Kirkenyt.

14


Spaghettigudstjeneste kl. 17.30 Gudstjeneste på børneniveau med efterfølgende spaghetti og kødsovs og grøntsagsbuffet i mødesalen. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødven- dig (vi hælder bare lidt mere vand i kødsovsen). Alle uanset alder og med eller uden børn er velkom- ne til denne hyggelige og givende samværs- form i kirke og præste- gård. Datoer: 3/9 · 10/10 · 19/11

Bidrag modtages med tak Du kan også bidrage til vore indsamlinger til missions- og hjælpearbejde med Mobilepay på tlf. 88215.

Kirkekaffe serveres i våbenhuset umiddelbart efter guds­­­tjenesten kl. 10.30.

Ved du … - at du kan læse søndagens prædiken på hjemmesiden? - at du kan se kommende søndagssalmer og bibeltekster på hjemmesiden fra torsdag morgen?

Pastoral servicemeddelelse Kunne du tænke dig at modtage en slags nyhedsmail hver onsdag med lidt ord om arrangementer og, hvad der ellers kirkeligt sker i vore sogne, så henvend dig til sognepræsten.

Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil til alle, der af en el­ler anden grund har brug for kørelejlighed til guds­tjenester og arrangementer i vore kirker og i præstegården. Man ringer blot til præsten, tlf. 48 28 81 46, gerne i rimelig tid inden, så be­stiller og betaler kirken for taxa­en. Nemmere kan det ikke være. 15


Team Lynderup · 97 17 34 08

r e d n a m r fi n o k ts e r å For

Fotograf: Per Rudkjøbing

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirkenyt Skævinge og Lille Lyngby nr. 3 - 2019  

Kirkenyt Skævinge og Lille Lyngby nr. 3 - 2019  

Profile for videbaek