Page 1

kirkebladet.nu UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

g n i r k n Fora

SIDE

3

SIDE

4

SIDE

6

KIRKE & SOGN

Gudstjenester i det fri Sommerfest i Vivild Graver i 30 år JUNI · JULI · AUGUST 2019

1


FORANKRING Af sognepræst Gustav Eyermann

Har du mistet dit gyldne håb som du fik i gave ved din barnedåb, og går du i tomgang i en lukket ring, og er du blevet til ingenting. Kim Larsen, Sirenesangen

For nogle år siden fik folkekirken et logo, eller rettere et bomærke. Et bomærke er et kendetegn, som siger os noget om den institution, der er tale om. I det logo, som man efter mange og lange overvejelser blev enige om, og som er domineret af et Dagmarkors i midten, er der udover korset en række andre symboler. En

engel, en kirke, et hjerte, en fisk, et skib og et anker. Det sidste, ankeret, er symbol på håbet - på den forankring, som håbet har i den kristne tro. Håbet er ikke bare frit flyvende, det er forankret i noget, nemlig i dåben. Det er det håb, som du, som Kim Larsen skriver i Sirenesangen, fik i gave ved din barnedåb. Genfødte til et levende håb, sådan står der i ritualbogen. Vi er forankrede i det fællesskab, som vi le-

ver i, helt konkret i Vivild og Vejlby sogne. Et fællesskab der forpligter os og binder os sammen. Et fællesskab som vi er sat i og skal føre videre. Når vi er medlemmer af folkekirken, jeg tænker her på sognemenighederne, så bidrager vi til det fællesskab via kirkeskatten. Vi er med til at føre arven videre. Herfra skal der lyde en stor tak til alle jer, der er medlemmer af sognemenigheden og betaler kirkeskat og derigennem bl.a. bidrager til vedligeholdelse af vores smukke gamle kirker!

DET BLEV EN GOD DAG

2

Selvom søndag den 10. marts startede med sne, slud og regn, mødte 6 friske personer op i Vivild Sognehus for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Dejligt, når nogen har lyst til at gøre noget godt for de medmennesker, som ikke har det så godt, som vi.

hvor der kunne betales med MobilePay. Beløbene herfra skulle kunne ses på vores indsamlingsliste, men lige dette fungerede ikke helt. Men vi har regnet os frem til det flotte resultat – det bedste i Vivild siden 2015. Pengene er sendt videre.

De gjorde det rigtig godt. Det blev et resultat på godt 4.000,00 kr. Det var første år,

Da jeg ikke længere er en del af Vivild menighedsråd overdrager jeg arbejdet til rå-

det. Det er så op til dem, hvad der skal ske i fremtiden. Tak for opbakning gennem årene, både jer, der har støttet det gode arbejde, og jer som trofast har været rundt for at stemme dørklokker. Kirsten Hørning Pedersen


Igen i år har vi en række gudstjenester i det fri, hvis vejret tillader det.

GUDSTJENESTE VED SØEN I ST. SJØRUP

GUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

2. pinsedag, søndag d. 10. juni kl. 10.00 for hele Norddjurs Vestre Pastorat. Husk noget at sidde på og kaffe og evt. brød eller noget sødt. I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i Estruplund kirke.

Søndag d. 21. juli kl. 11.00 Hvis vejret tillader det rykker vi ud i præstegårdshaven. Ønsker du at sidder komfortabelt, opfordres du til selv at medbringe noget at sidde på. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kage. I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i Vivild kirke.

KLOKKESPILSGUDSTJENESTE Søndag d. 18. august kl. 14.00 på Vejlby kirkes kirkegård.

BUSGUDSTJENESTE - SØNDAG DEN 23. JUNI De to seneste år har der været arrangeret busgudstjeneste, hvor vi har kørt ud i naturen og afholdt gudstjeneste. Sidste år foregik det i en traditionel bus, men i år har vi booket veteranbussen fra Djursland for fuld Damp, som vi også havde forrige år.

Der bliver opsamling ved Sognehuset i Vivild klokken 11.00 og Vejlby Kirke (parkeringspladsen) ca. kl. 11.10. Herfra kører vi ud og holder gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten får vi lidt at spise og får mulighed for hyggeligt samvær over maden, inden vi kører til en eller to seværdigheder i

området. Alle er meget velkomne. Af hensyn til maden bedes tilmelding foretaget senest 17. juni til Knud Christensen på e-mail knudegon@post1. tele.dk eller telefon 87 48 08 04 eller 21 70 31 44.

DET SKER

SOMMERGUDSTJENESTER I DET FRI

Vi kører igen i år i veteranbussen

3


DET SKER

VEJLBY KIRKE

SOMMERANDAGT I VEJLBY KIRKE Onsdag d. 10. og onsdag d. 24. juli kl. 20.00 er der sommerandagt i Vejlby kirke. Her vil være lejlighed til at sidde i kirkerummet en halv times tid med fokus på stilhed og eftertænksomhed, med færre ord og med meditativ musik som det bærende.

VIVILD SOGNEHUS

SOMMERFEST VED SOGNEHUSET I VIVILD Igen i år afholdes sommerfest ved Sognehuset i Vivild. Tidspunktet er fredag den 23. august kl. 18.00. Vi synger et par sange og får noget godt at spise. Der bliver også god lejlighed til at få nogle hyggelige samtaler med naboer og andre. Arrangementet afsluttes med en koncert i Vivild Kirke. Koncerten starter kl. 20.30.

Prisen er 100 kr. inkl. mad og koncert. Drikkevarer kan købes for absolut rimelige priser. Alle er meget velkomne, men af hensyn til madbestilling skal tilmelding ske til Knud Christensen på e-mail: knudegon@post1.tele.dk, telefon 87 48 08 04 eller 21 70 31 44 senest 16. august.

Sommerfesten i Vivild er en hyggelig tradition, som videreføres i år.

4


ken blev spækket med tykke kabler og adskillige kameraer. Hovedindgangen var spærret af alt udstyret. Derfor måtte kirkegængerne bruge sidedøren, tæt på orglet. Lis Kastrup og Inge Madsen gav hånd og bød velkommen til hver enkelt. Dette, sammen med TV producerens hyggelige måde at guide på, var medvirkende til at give en rigtig god stemning.

I marts måned var Danmarks Radio i Vejlby med det helt store optagehold. Noget af det første man observerede, var de store lastbiler med diverse udstyr til optagelsen. Kir-

Døbt i Vejlby 17. marts Valde Kolding Poulsen

SIDEN SIDST

GUDSTJENESTER TRANSMITTERET I TV

Der blev optaget i alt 4 gudstjenester. Første dag var det Sognemenigheden. Og dagen efter Valgmenigheden. Gudstjenesterne blev sendt på DR-K henholdsvis i påskedagene og to søndage efter påske.

fordring til at komme og fylde kirken. Desuden var der en ret stor presseomtale med billeder i den lokale ugeavis. Det havde mange reageret på, idet et godt stykke over 100 deltog. Opfattelsen, både blandt personale og mange gudstjenestedeltagere, var, at det var rigtig godt.

Begivenheden var på forhånd blevet omtalt både på hjemmeside og Facebook med op-

Præst og menighedsråd udtrykker en store tak for det flotte fremmøde.

5


GRAVER I 30 ÅR For 25 år siden fik jeg min første båd. Den var med rorpind. Jeg var så heldig at få en bådplads i Udbyhøj. Da jeg sejlede ind ad fjorden og fandt en plads, kastede anker for at nyde stilheden, flød båden med strømmen. Jeg forelagde mit problem for havnefogeden. Han sagde: Du skal have et mere stabilt anker. Det fik jeg, og fremover kunne jeg godt forankret nyde stilheden.

Det har givet behov for flere urnegravsteder, og færre kistegravsteder. Det gør ondt, når de gamle familiegravsteder, der fortæller hi­ storie, skal nedlægges. Men jeg har forståelse for det. Da jeg tiltrådte i 1989 blev gravene gravet med skovl og spade. Det var et stort arbejde. Afstivningen ville heller ikke blive godkendt i dag. Men ret hurtigt gik vi over til maskine, og entreprenøren anbefalede os nyt afstivningsmateriel, som blev indkøbt. Det var en stor lettelse.

I mine 30 år ved »rorpinden« på Vejl­ by kirkegård, har jeg forsøgt at manøvrere, så jeg ikke flød med strømmen. Men samtidig også at lette anker, når det var tiden. Med mere end 25 menighedsrådsmedlemmer gennem årene, og mange flere gravstedsejere, har der været mange ideer til, hvad der kunne gøres anderledes på kirkegården. Et af de første år blev en tiltrængt udskiftning af gravstedshækkene be­­sluttet, og samtidig hermed skulle kirkegården også reguleres, så frem­kommeligheden til gravstederne blev bedre. Det var et kæmpe projekt; men jeg husker kun, vi fik positive tilbagemeldinger. Disse og resultatet gav energi til at fuldføre planen. Begravelseskulturen forandrer sig, og her må kirkegården følge med.

6

»Det har været en vigtig del for mig, at kirken og kirkegården har været pæn og i orden«.

Kirken har i årene været lukket to gange. Første gang gjaldt det gulvet. Tæpperne kom af. Der blev skiftet teglsten, og gulvet blev slebet. Næste gang indledtes det med, at det skred i tagkonstruktionen, der gav revnedannelser, skulle standses. Her blev hele tagkonstruktionen forankret og spændt sammen. Nøje udregnet og udført af professionelle. Efterfølgende blev kirken kalket. I mange år kom Axel Kristensen til sine forældres gravsted. Jeg fik megen snak med ham, og han betroede mig meget. Men han fortalte mig aldrig, at det han efterlod sig skulle gå til et klokkespil til vores


kirke. Så overraskelsen var stor, da jeg hørte det. Projekterne med at spænde kirken sammen og opsætning af klokkespillet, har nok været de mest spændende jeg har taget del i.

»I mine 30 år ved »rorpinden« på Vejl­by kirkegård, har jeg forsøgt at manøvrere, så jeg ikke flød med strømmen«.

Det er selvfølgelig det daglige arbejde på kirkegården, der optager det meste af tiden. Her er vi ofte oppe mod naturen. Enten for vådt, så det er en kamp at holde ukrudtet tilbage, eller for tørt, som vi oplevede det sidste år. Et år manglede vi at grandække 16 gravsteder, da den første sne kom, så her måtte graves fri til granerne. Otte dage efter sneen var væk, tog vi granerne af igen. Så det var ikke mange, der nåede at se dem. Vi har gennem årene passet de fleste af gravstederne helt eller delvis. Jeg vil gerne sige tak for den tillid, der er blevet vist os her.

»Tak til alle der har vist mig tillid her. Jeg vil gerne sige til jer: Det har lært mig meget«.

Det har været en vigtig del for mig, at kirken og kirkegården har været pæn og i orden.

Men vigtigere har det været, at besøgende, såvel lokale som udefrakommende, har følt sig velkomne og været glade for at komme i kirken og på kirkegården Vigtigst har dog det enkelte menneske været. Som graver møder man mennesker i både glæde og sorg. Det har været vigtigt for mig at møde den enkelte lige, hvor vedkommende er; at lytte og måske hjælpe. Mange gange er den største hjælp at lytte. Tak til alle der har vist mig tillid her. Jeg vil gerne sige til jer: Det har lært mig meget. Når dette læses er jeg fratrådt, og nye kræfter har taget over. Tag godt imod min efterfølger. Pas godt på vores kirke og kirkegård, og tak for tillid gennem årene. Jeg vil fortsat nyde livet, men med andre gøremål. Peter Jørgensen

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

FORANKRING Af Per Pedersen, formand for Vivild Menighedsråd

At være forankret kan betyde flere forskellige ting. Man kan være forankret geografisk. I Vivild og omegn bor mange mennesker, som nærmest aldrig har boet andre steder. Man kan også føle sig forankret i forbindelse med sit arbejde, hvis man for eksempel har en gård eller har været ansat i samme virksomhed i en lang årrække. Kirken kan også give forankring, og troen kan man være forankret i, uanset om man bor i Vivild eller på den anden side af jordkloden. Sommerfesten, som afholdes i august, er fra menighedsrådets side, sammen med andre aktiviteter som for eksempel juletræstænding, tænkt som medvirkende til at skabe sociale relationer og sammenhold og dermed følelse af forankring i området. Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Per Pedersen, Grethe Friberg, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 26. juni 2019 til Vera Mikkelsen

8

Menighedsrådet ser det som en væsentlig opgave at få børn aktiveret i kirkelivet. Sammen med øvrige sogne arrangerer vi babysalmesang. Desuden har vi arrangementer for minikonfirmander. Ved at engagere børnene får vi også kontakt til forældrene. Troen kan man være forankret i, uanset om man bor i Vivild eller på den anden side af jordkloden

Særlige begivenheder Som det formentlig er læserne bekendt har vi fået et storpastorat. I skrivende stund giver det en særlig udfordring, da der skal ansættes en ny præst. Det skal menighedsrådene i alle pastoratets sogne deltage i. De TV transmitterede gudstjenester, der blev optaget i marts måned og sendt søndage efter påske, gav et godt indtryk af, hvordan gudstjenester afvikles i vore kirker. Jeg og øvrige medlemmer af menighedsrådet samt personalet var meget begejstret for det store fremmøde til optagelserne.

Vedligeholdelse af kirken Vivild Kirke er en smuk bygning, som er mange hundrede år gammel. Den kan dog kun fortsat være smuk, hvis den bliver vedligeholdt. Udvendig kalkning har menighedsrådet hidtil selv stået for. For at reducere omkostningerne samlet set, har provstiet besluttet at udbyde

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 25. juni kl. 9.00 Tirsdag d. 27. august kl. 9.00

denne opgave for alle provstiets kirker. Dette har Vivild menighedsråd accepteret. Med henblik på indvendig kalkning blev kirken i januar besigtiget af Nationalmuseet. Rapport herfra er modtaget i marts måned. Historisk inventar som bænke, altertavle, prædikestol med videre skal Nationalmuseet også besigtige for eventuel restaurering og rengøring. Blandt andet på grund af kalkmalerier og det nævnte historiske inventar kræves særlige forhold ved indvendig kalkning og vedligeholdelse. Der kan derfor også være tale om en meget betragtelig omkostning. Med hensyn til tidshorisont kan der i øjeblikket ikke oplyses videre.

Jubilæum Den 1. maj havde Henning Rasmussen været ansat som kirkesanger ved Vivild Kirke i 25 år. Gennem alle årene har han ladet sin fine sangstemme lyde i kirkerummet. Desuden er han flittig til at sørge for fotografering ved særlige begivenheder som barnedåb, bryllup og andre mærkedage, så vi har billeder til Kirke & Sogn. Fornylig er indført regler om, at navne, billeder mv. af enkeltpersoner kun må offentliggøres med vedkommendes tilladelse. Henning sørger også for at få underskrifter på blanketter, udarbejdet til dette formål. Henning er med sit positive væsen og varme humor afholdt af såvel kolleger som menighedsråd og kirkegængere. Til Henning skal lyde en stor tak for hans indsats samt ønsket om, at vi fortsat må nyde godt af denne.


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

FORANKRING Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Et ord som forankring vækker både minder, eftertanke og håb. Hvad vil det sige at være forankret? I min begrebsverden vil det sige at have sit anker fæstet et sted. I et land, en egn, en familie. Nogle af os har et stærkt ankerfæste, andre har fået ankertovet slidt over på et tidligt tidspunkt i livet. At miste ankerfæstet vil ofte være forbundet med tab og smerte. Men at tage ankeret op, lette anker, er noget vi alle skal. Det er et led i vores udvikling. Så er det bare vigtigt, at vi har både anker og tov med, så vi kan kaste det et nyt sted. Være forankret, uanset hvor vi befinder os. Mange af os er så heldige, at vi er forankret i den kristne tradition, i den kristne kirke. Uanset om vi bruger kirken i det daglige, så er vi forankret i den kristne kultur. Danmark har været et kristent land i 1000 år, og selv om formen har ændret sig gennem tiderne, så ligger ankeret fæstet til troen på, at Kristus er Guds søn. Og der ligger det sikrere, end vi kan forestille os.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I VEJLBY SOGNEGÅRD Tirsdag d. 11. juni kl. 17.00 Torsdag d. 22. august kl. 19.00

ger. Alt dette tager vi os af, bl.a. ved at afholde årligt kirkesyn, hvor bygningssagkyndig, graver, præst og menighedsråd går det hele nøje igennem. Det sker i maj hvert år. I år er det første gange vores nye graver, Jette Hulvej, deltager. Så det er en god anledning for hende til at lære kirken og kirkegården nærmere at kende.

Alle de gode sommertraditioner, som er med til at holde os forankret i det gode hverdagsliv, skal holdes i hævd.

Når dette læses, har Jette været hos os i ca. 2 måneder. Vi håber, hun vil kaste ankeret godt til i vores menighed. Og som nævnt i sidste kirkeblad, har vores graver Peter Jørgensen lettet sit anker efter 30 år hos os. Vi er sikre på, at Peter allerede er godt i gang med sit nye liv.

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK

Lys og god tid forude

Kulturarv

I skrivende stund skinner forårssolen dejligt. Vi går en lys og god tid i møde med påskefejring og pinsefest. Med sommerferie i udsigt. Sommeren er på mange måder en stille tid i kirkelivet. Men der bliver både sommerkoncerter, udendørs gudstjenester og almindelige gudstjenester.

Forankringen i den kultur, vi tilhører, forpligter os til at tage vare på kulturarven. Det gør vi blandt andet ved at tage vare på vores kirker. Både bygningerne og indholdet. Menighedsrådets arbejde drejer sig i høj grad om ganske praktiske opgaver. Vores kirkebygning er gammel, og den skal passes på. Der skal holdes øje med alt fra kirketårn til nedløbsrør. Fra orm i prædikestolen til forsømte kirkegårdslå-

På kirkegården er der travlt om sommeren. Der er grøde, og blomsterne skal passes og vandes. Efter mange års tro tjeneste har vores plæneklipper sagt stop. Så når græsklipningen går i gang, har medarbejderne en superflot græsklipper, som vil lette arbejdet for dem. Og med hækklippere fra sidste år skulle maskinparken være opdateret. Gode arbejdsredskaber er vigtige for et godt resultat.

Jeg ønsker alle vore læsere en glad og lys sommertid. Og på gensyn til aktiviteter i kirke og Sognegård.

1.-30. juni Kl. 9.00 I østen stiger solen op Kl. 12.00 En yndig og frydefuld sommertid Kl. 15.00 Det dufter lysegrønt af græs Kl. 18.00 Danmark nu blunder den lyse nat 1.-31. juli Kl. 9.00 Morgenstund har guld i mund Kl. 12.00 Lover den Herre Kl. 15.00 Sommersalme Kl. 18.00 Nu er jord og himmel stille 1.-31. august Kl. 9.00 Nu rinder solen op af østerlide Kl. 12.00 Sensommervise Kl. 15.00 Menuet af Bach Kl. 18.00 Nu går solen sin vej

9


DIVERSE

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på Facebook: KFUM Spejderne - Vivild gruppe om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere: Mandage kl. 16.30-18.00. Ulve: Mandage i lige uger kl. 16.00-19.00. Spejdere: Onsdage kl. 17.00-19.00. LOPPEMARKED afholdes på Langhøjskolen 8. juni kl. 10.00-13.30

VEJLBY

Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk

10

DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen. SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00. SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8. Kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! JUNI Tors. d. 6. Møde v. Grethe Friberg, Allingåbro. Tors. d. 13. Møde hos Majbritt og Svend, Nordkystvejen 53. Tors. d. 20. Udflugt. Afgang fra Missionshuset kl. 13.00. JULI - AUGUST 26. juli - 3. aug. B ibelcamping i Skovgårde. 3. - 9. Seniorcamping i Skovgårde. Tors. d. 22. Møde v. organist Per Møller »Kirkeklokken i salmebogen« Tors. d. 29. Møde v. Birthe og Arne Willumsen, Fjellerup. »Kunst som vidnesbyrd i dagligdagen«

Søg fonds­penge Drenge fra Vivild sogn i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild.


ARRANGEMENTSKALENDER JUNI Tirsdag d. 11. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Onsdag d. 10. kl. 20.00

Vejlby Kirke

Sommerandagt

Onsdag d. 24. kl. 20.00

Vejlby Kirke

Sommerandagt

Tirsdag d. 13. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

fredag d. 23. august kl. 18.00

I haven ved Sognehuset

Sommerfest med spisning. Afsluttes ca. 20.30 i kirken med koncert.

JULI

AUGUST

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk. Træffetid tirsdag til fredag kl. 9-14.

KIRKELIGE ADRESSER Præster Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6017 / 2388 0246. E-mail: ge@km.dk Ulla Pedersen - tlf. 8648 1302. E-mail: ump@km.dk Charlotte B. Johansen - 8648 3308. E-mail: cbjo@km.dk Birthe Kiilerich - tlf. 6110 3923. E-mail: bbki@km.dk Maja Søgaard Blokager - tlf. 2399 5599. E-mail: mask@km.dk Kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 8648 1312. Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. E-mail: lbk@km.dk. Træffes tirsdag til fredag kl. 9-14. Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk – www.sogn.dk

VIVILD Menighedsrådsformand Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Graver Kell Laursen Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804. E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Eva Linnea Elisabeth Pedersen Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2926 4610. E-mail: linnea-eva@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus Se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 · Vivild: Tlf. 2031 4438

Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Peter Jørgensen Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


ID-nr.: 46879

102

DAG

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag d. 2.

6. s. e. påske

(Se Vejlby)

11.00 GE

Søndag d. 9.

Pinsedag

11.00 GE

 9.30 GE

Mandag d. 10.

2. pinsedag

10.00 Fællesgudstjeneste i St. Sjørup

10.00 Fællesgudstjeneste i St. Sjørup

Søndag d. 16.

Trinitatis søndag

 9.30 GE Kirkekaffe

11.00 GE

Søndag d. 23.

1. s. e. trinitatis

11.00 GE Busgudstjeneste

(Se Vivild)

Søndag d. 30.

2. s. e. trinitatis

(Se Vejlby)

 9.30 MB

Søndag d. 7.

3. s. e. trinitatis

11.00 GE

 9.30 GE

Søndag d. 14.

4. s. e. trinitatis

 9.30 GE

11.00 GE

Søndag d. 21.

5. s. e. trinitatis

11.00 GE Gudstjeneste i Præstegårdshaven - Kirkekaffe

 9.30 GE

Søndag d. 28.

6. s. e. trinitatis

(Se Vejlby)

11.00 GE

Søndag d. 4.

7. s. e. trinitatis

 9.30 GE

(Se Vivild)

Søndag d. 11.

8. s. e. trinitatis

11.00 GE

 9.30 GE Kirkekaffe

Søndag d. 18.

9. s. e. trinitatis

 9.30 MB

14.00 BK Klokkespilsgudstjeneste

Søndag d. 25.

10. s. e. trinitatis

 9.30 BK Kirkekaffe

11.00 MB

JUNI

JULI

AUGUST

Præst: GE = Gustav Eyerman · BK = Birthe Kiilerich · MB = Maja Blokager

KIRKEBIL Kun Vivild sogns medlemmer kan benytte kirkebilen til gudstjeneste i Vivild Kirke, og kun Vejlby sogns medlemmer til Vejlby Kirke. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi, 8648 6099, og i Vejlby til Grund Taxi, 8648 1390. Vivild og Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag d. 7. aug. kl. 14.30

Gustav Eyermann

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 3 - 2019  

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 3 - 2019  

Profile for videbaek