Page 1

kirkebladet.nu

Vindum Brandstrup KIRKEBLAD 

Nr. 3 · Årgang 62

September Oktober November 2019

www.vindumbrandstrup.dk

Indvielse af Kirkeannekset

Høstgudstjenester · Side 3 Libanon Tur-Retur · Side 3 Fredagsfamilie · Side 4 Gospel for generationer · Side 7 De fire isbjerge · Side 8 Koncert for hele familien · Side 9


Guds måde at styre på - med og uden magt Forsommeren 2019, tror jeg, vil blive husket for to store valgrunder i Danmark. Valget til EuropaParlamentet søndag den 26. maj og valget til folketinget onsdag den 5. juni. Særligt valget til folketinget havde en meget lang Præstens ord optakt, ligesom valgkampen blev lang. Men som bekendt endte det efter forhandlinger med en ny rød regering.

med lov og orden, og med magt. Samtidigt regerer Gud over det åndelige rige, igennem kirken, igennem kristne, men her blot med ord, med bibelen, med formaninger, med evangeliet, med nåde og med kærlighed, og aldrig med magt. Dvs. Gud har magt, og han udøver den på to forskellige måder. Dels igennem lovlige regenter, for at holde lov og orden, for at skabe fred og fredelige forhold. Her kan det være nødvendigt at anvende magt, sanktioner, straf, krig osv., for at opretholde lov og orden og tage livtag med det, som nedbryder mennesker. Men Gud regerer også gennem Kirken, dvs. gennem alle kristne for at få udbredt evangeliet om Guds frelse, nåde og barmhjertighed pga Jesu død og opstandelse – og her aldrig med magt.

Den verdslige og den kirkelige myndighed Det kunne give anledning til, at vi som kirke og som kristne giver os til at overveje, hvordan vi forholder os til det samfund, vi lever i. Traditionelt og historisk har der været meget forskellige tilgange til samspillet mellem den verdslige og den kirkelige myndighed. I oldkirken blev mange kristne forfulgt, fordi de ikke ville underkaste sig kejseren som den øverste gud. I middelalderen var kirken og den verdslige myndighed filtret ind i hinanden, hvor paven og kejseren sloges om at have det sidste ord, både i kirken og i det verdslige.

Gud har forrang Som kristne er vi altså underkastet de to øvrigheder. Men kun til en grænse. Kommer vi til et punkt, hvor vi skal vælge mellem at adlyde Gud og adlyde mennesker, så har Gud forrang. Det ligger helt i forlængelse af Det nye Testamentes lære. Desuden har Luther lært os et godt princip i den sammenhæng: »Det er hverken klogt eller rådeligt at handle mod sin samvittighed.«

Men siden reformationen har, i hvert fald de lutherske kirker, levet forholdsvis fredeligt sammen med den verdslige myndighed. Luther fastsatte princippet om, at Gud regerer over sit skaberværk på to forskellige måder. Han regerer igennem den verdslige øvrighed

Lars Morthorst Christiansen, sognepræst

Kirkebil

til gudstjenester/arrangementer i Vindum Kirke, Brandstrup Kirke og i Brandstrup Sognehus. Kirkebilen tilbydes alle, der bor i sognet, og som ikke kan befordre sig selv. Man skal dog selv kunne flytte sig fra stol til bil. Kirkebilen henter og bringer fra/til egen bopæl. Ring til præsten og bestil på tlf. 86 65 80 30. 2

Gudstjenester i Fælleshuset • Onsdag 18. september kl. 14.00 Høstgudstjeneste med bus til Sognehuset i Brandstrup • Onsdag 9. oktober kl. 14.00 • Onsdag 13. november kl. 14.00


Høstgudstjenester Igen i år holder vi høstgudstjeneste i begge kirker. Vi gør det i forventning til og taknemmelighed over at Gud giver os det daglige brød.

Til høstgudstjenesten pynter vi pænt op i kirken, vi synger de gamle og kendte høstsalmer og sætter ord på høst, tak til skaberen.

Kongebørn – starter op igen straks efter sommerferien. Laila kommer rundt i klasserne og inviterer.

Menigheden kan bidrage på mange måder, bl.a. ved at medbringe lidt frugt og grønt hjemme fra haven, til pynt i kirken. Og desuden får alle mulighed for at give et bidrag til en indsamling, hvor vi giver lidt videre til de, som har behov.

Børnekoret Kongebørn er for alle, der går i 2.-5. klasse. Vi synger vilde gospelnumre, rolige salmer og sange med gang i. Vi øver hver tirsdag kl. 14.30-15.30 på Rødkærsbro Skole.

Sognehuset onsdag 18. sept. 14.00 for ældre Vindum Kirke søndag 22. sept. 10.30

Korleder: Laila Poulsen poulsen.laila@gmail.com, tlf. 30 69 27 28.

Brandstrup Kirke søndag 29. sept. 10.30

Sognemøde Hermed indbydes til det årlige sognemøde søndag den 13. oktober kl. 12.00 i Brandstrup Sognehus. Det årlige sognemøde er stedet, hvor menighedsrådet fortæller om, hvad de laver og hvilke planer de har.

Libanon Tur-Retur

I år vil der være særlig fokus på et større indvendigt renoveringsprojekt af Vindum Kirke, som skal tage form de kommende år. Vi vil fortælle om, hvilke tanker og ønsker menighedsrådet har.

Sogneaften 18. september kl. 19.30 i Sognehuset med Astrid Andersen og Peter Bank Nielsen Hvordan er det at leve i et virkeligt multikulturelt samfund? Hvordan er det at være kristen omgivet af flere forskellige religioner? Og hvordan er man kirke i et land, hvor masser af flygtninge har slået sig ned og har brug for hjælp? Det var nogle af de spørgsmål som to af vores lokale menighedsrådsmedlemmer satte sig for at blive klogere på, da de deltog i en studierejse til Libanon i foråret. Den 18. september deler de ud af deres viden, så vi andre også kan blive lidt klogere – velkommen til at være med.

Vi vil også efterlyse tanker, ønsker og forbedringsforslag fra sognet. Du må gerne starte med at tænke allerede nu. Vi håber på gode input undervejs. Mødet forventes at slutte kl. 13.30.

3


Fredagsfamilie PÅ TANGE KRISTNE FRISKOLE EFTERÅR 2019

Grill- og aktivitetsaften 23. august kl. 17.30 Vi mødes og griller sammen. Herefter fælles aktiviteter for børn og voksne. Andagt ved Lars Morthorst Christiansen

Livet som ambulancefører 20. september kl. 17.30 Daniel fra Viborg vil fortælle om hans arbejde som ambulancefører

Etiske dilemmaer 15. november kl. 17.30 Besøg af Anne Bodilsen, læge i Århus. Emne: Etik - hvordan forholde sig til forskellige etiske dilemmaer?

FREDAGSFAMILIE

Et åbent fællesskab for unge familier med børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge på Tange kristne Friskole (Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro) 6-8 gange om året.

TILMELDING

Tilmelding kan ske til Alex Kirkegaard senest tirsdagen før arrangementet på alexkirkegaard@hotmail.com eller tlf. 40 26 98 99.

KONTAKTPERSONER:

Lars Morthorst Christiansen, tlf. 86 65 80 30, lmc@km.dk eller Jakob K. Nielsen, tlf. 25 36 06 06, 8.jakob@gmail.com.

4


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskole i Vindum Hver lørdag kl. 10.00 samles 15-20 glade børn i Vindum til »Lørdagsskole«. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12.00 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtig godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Sara Kirkegaard, tlf. 86 68 19 05.

Juniorklubben i Tange

Fredagsfamilie Et åbent fællesskab for unge familier, det vil sige familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole.

For børn i 4.-8. klasse. Hver onsdag kl. 19.00-21.00 i Tange Missionshus, Husbondvej 36. Kontaktperson: Erik Frandsen, tlf. 60 91 95 07.

Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten.

Babysalmesang Vi tilbyder babysalmesang i vores sogn. En hyggestund for babyer i al­deren 1-9 mdr. ledsaget af en forælder, hvor vi synger, danser og lytter til musik. For information om opstart af næste hold, kontakt da vores sognemedhjælper på tlf. 50 47 02 79 eller mail: kirstina.baun@gmail.com

Tumlingebongo Legestue fra 1 år afholdes i Brandstrup Sognehus hver mandag.

Kontakt Kirstina Laursen, tlf. 50 47 02 79 for mere information. 5


ELM Midtjylland

IM Bjerringbro

Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36 - hvis ikke andet er anført

Møderne foregår på Nørregade 22, Bjerringbro - hvis ikke andet er anført

August

August

Tirsdag 20. Onsdag 21. Fredag 30.

18.00 19.00

Seniordage på Solhjem Se særskilt program Fællesspisning Møde v. Jens Aage Nielsen

Torsdag 22.

19.00

Tirsdag 27.

14.30

Fredag 30.

19.00

September Fredag 6. Lørdag 14. Søndag 15. Fredag 27.

18.00 19.00

18.00

IM inviteret til Tange Fællesspisning Møde v. Ebbe Kaas

Jyllandslejr på Solhjem Se særskilt program

14.00 14.15 15.00 15.15 Fredag 18.

18.00 19.00

Fredag 25.

18.00 19.00

Fredag 6.

19.00

Torsdag 12.

19.00

Tirsdag 24.

14.30

Fællesspisning Møde v. Jan Fredensborg

Torsdag 26.

19.00

Fredag 27.

16.00

Fællesspisning Lovsangsaften ELM/ ELU

Oktober

Høstfest – tilmelding Fællesspisning

Efterårsmøde v. Jens Jensen Indledning Kristus vort liv (Kol. 3,4) Eftermiddagskaffe Tag derfor imod hinanden (Rom. 15,7) Fællesspisning »Bibelen, det bedste vi har« v.Helene Koefoed-Jespersen

November Fredag 8.

18.00 19.00

Fredag 22.

18.00 19.00

Høst v. Karen Stubkjær

Familieaften v. Anna Maria Najbjerg, Brandstrup. Fællesspisning kl. 17.45, tilmelding til Anna Maria Najbjerg, 61 54 73 59 senest 22/8

September

Oktober Søndag 6.

»Guds nåde«, Johannes Christoffersen, Åbyhøj

Fællesspisning Møde v. Lars Brixen

6

Torsdga 3.

19.00

Torsdag 10.

19.00

Møde hos ELM, Tange. Skoleleder Ebbe Kaas, Brændstrup. Fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til Lene Kirkegaard, 50 41 42 54 senest 1/9

»Forligelsens tjeneste«. Høst- og fødselsdagsfest v. Erik Bjørn, Grønbæk. 2. Kor. 5:18-21

»Mangfoldigheden i Libanon« v. Peter Bank Nielsen og Astrid Andersen MissionAfrika v. Kirsten Højgaard, Virklund Fælles fredag

»De ti bud« v. Vagn Bodilsen, Bjerringbro

Skriftemålsgudstj. i Bjerringbro kirke. »Bjergprædiken« v. Martin Eskesen, Galten Kaffe i Bethel


Oktober Tirsdag 22.

19.00

Fredag 25.

16.00

Mandag 28. Tirsdag 29. Torsdag 31.

19.00 14.30 19.00

Kirkelige handlinger

Stud.theol. David Ingemansen, Åbyhøj Fællesmøde med IMU

Vindum Kirke Vielse • Linette Roer Petersen og Lukas Vindum Fredensborg

Fælles fredag

Tværkulturel aften v. Johane Ettrup Larsen, Aarhus

Dåb • Malte Nygaard Borup

»Gud åbner døre og Gud lukker døre« v. Jørgen Andreasen, Bjerringbro

Brandstrup Kirke

»Paulus: Et menneske i tjeneste for Gud« v. landsleder Lasse Holm­ gaard Iversen, Hasle

Dåb • Frej Nordquist Chabert Begravelse/bisættelse • Niels Christian Andersen

November Lørdag 2. Fredag 8.

Torsdag 14.

Lørdag 16. Fredag 22.

Tirsdag 26. Torsdag 28.

19.00

19.00

16.00 14.30 19.00

GOSPEL

Ægteskabs-seminar

Familieaften v. socialpædagog Anette Braü­ ner, Ans. Fællesspisning kl. 17.45. Tilmelding til Anna Maria Najbjerg, 61 54 73 59 senest 31/10

for generationer Søndag den 24. november i Brandstrup

Velkommen til en dag med gospel så taget letter. Alle aldre er velkommen, når Laila Poulsen sætter gang i julegospel.

»Ligne Jesus« v. Asger Højlund, Aarhus 1. Peter 2:18-23 og Fil. 2:1-11

Er du mest til sang under bruseren eller er du vild med at stå oppe foran et publikum? Lige meget hvad, så er denne dag noget for dig. Er du nybegynder kan du gemme dig i mængden, og hvis du er erfaren, finder vi en god udfordring til dig. Der er noget for enhver smag, og enhver alder.

Ægteskabs-seminar Fælles fredag

»65 år fra Bornholm til Bjerring – fællessang« v. Anker Olsen, Bjerring

Vi vil synge gospel med gang i, og tager også en god juleklassiker. I løbet af dagen vil der være leg med børnene, mens de voksne øver et lidt sværere nummer. Der vil igennem hele dagen være et legehjørne til de mindste, så man kan være med, selvom man har helt små børn.

»Abort som tabu i kirken« v. Ellen Wibe Højlund, Galten

Fredagscafé hver fredag – også i sommerferien – kl. 10.00-11.15

Kl. 13.30 V  i øver julegospel i Brandstrup Sognehus. Tid til kaffe, frugt og leg for børnene undervejs.

www.indremissionbjerringbro.dk

Kl. 16.30 Gospelgudstjeneste i Brandstrup Kirke 7


»Kan vore nationer og institutioner klare presset fra den voldsomme migration, de stigende klimaudfordringer, religionskonflikter og en ustyrlig global økonomi?«

Per Stig Møller

De fire isbjerge En levende, spændende og aktuel fortælling om verdens tilstand Onsdag den 6. november kl. 19.30 i Brandstrup Sognehus

Tesen er kort fortalt, at vi står over for ikke én, men fire udfordringer, som vi må løse på én gang. De fire isbjerge er demografien, økonomien, økologien og demokratiet.

Den kendte politiker og forfatter Per Stig Møller beskriver i foredraget de store udfordringer, Verden står foran: Den voldsomme migration, de stigende klimaudfordringer, religionskonflikter og en ustyrlig global økonomi.

I foredraget vil Per Stig Møller trække hovedlinjerne fra bogen op og give sit bud på de store udfordringer, der ligger foran os, og der bliver mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Verden har altid stået foran store udfordringer, men i disse år synes panderynkerne hos magthavere og meningsdannere i Vesten at være dybere end tidligere. Kan vore nationer og institutioner klare presset fra den voldsomme migration, de stigende klimaudfordringer, religionskonflikter og en ustyrlig global økonomi? Det tager Per Stig Møller fat på i bogen »De fire isbjerge – om verdens største udfordringer«, som udkom i maj 2018.

Per Stig Møller (f. 1942) er dr. phil. i lit-

teraturvidenskab, har været lektor ved Sorbonne og programchef i Danmarks Radio og formand for Radiorådet. Siden 1984 har Per Stig Møller været medlem af folketinget og har været miljøminister (1990-1993), udenrigsminister (20012010) og derefter kultur- og kirkeminister indtil valget i 2011. Han forlod folketinget i juni 2015.

I foredraget (og i bogen) giver Per Stig Møller sin analyse af disse fire, ifølge hans vurdering, mest presserende dagsordener. 8


Minikonfirmander

Konfirmander

Alle sogne i Danmark skal tilbyde et kirkeligt tilbud til børn omkring 3. klassetrin. Og det gør vi glad og gerne i Vindum og Brandstrup.

Her i sognet holder vi konfirmation i Brandstrup Kirke sidste søndag i april og i Vindum Kirke første søndag i maj, og der er frit valg.

I år bliver det i samarbejde med HøjbjergElsborg sogne, hvor vi laver et fælles forløb for børn fra Rødkærsbro Skole og Tange Kristne Friskole.

Den nye sæson starter med indskrivning torsdag den 29. august kl. 15-17. Mød op i Sognehuset, Brandstrupvej 80, når det passer jer. Medbring gerne en kopi af dåbsattesten. Vi vil også gerne byde konfirmanderne og deres familier velkommen i kirken, som en del af forberedelsen til konfirmationen

Vi håber, alle børn og forældre tager godt i mod indbydelsen når vi kommer på besøg i klasserne og sender den igennem skolerne.

Søndag den 1. september kl. 10.30 holder vi konfirmandvelkomst i Vindum Kirke, for konfirmanderne fra Tange Kristne Friskole.

Vi forventer, det bliver onsdag efter skoletid, med start i slutningen af august.

Søndag den 8. september kl. 10.30 holder vi konfirmandvelkomst for konfirmander fra Rødkærsbro Skole.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sognepræsten.

Koncert for hele familien Søndag den 8. december kl. 16.00 får vi besøg af koret Mosaik i Vindum Kirke

Mosaik er et kor fra Århus. De skriver om sig selv, at de har passion for gospel og rytmiske sange. En kærlighed for Gud og evangeliet og så brænder de for det, de synger. Mosaik er noget der må opleves.

Efter koncerten byder menighedsrådet på risengrød med tilbehør, i laden på Vindum­ overgaard. Vel mødt. cert Gratis kon d Gratis adgang. rø g og risen

»Mosaik« synger gospel med passion 9


Personale

VINDUM KIRKE

BRANDSTRUP KIRKE

Kirkeværge Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Kirkeværge Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Graver Ole Bjerregaard Jensen Tlf. 92 43 48 48 · vindumkirke@hotmail.dk

Graver Alis Nielsen · Tlf. 20 21 33 38 brandstrupkirkegaard@live.dk

Organist Lise Herholdt Tlf. 61 28 40 84 · liseherholdt@gmail.com

Organist Lise Herholdt Tlf. 61 28 40 84 · liseherholdt@gmail.com

Kirkesanger Henning Kirkegaard Tlf. 86 65 86 24 · hlkirkegaard@hotmail.com

Kirkesanger og sognemedhjælper Kirstina Baun Laursen Tlf. 50 47 02 79 · kirstina.baun@gmail.com

Præsternes vagttelefon De fleste af provstiets præster har ugentlig fridag om mandagen. Derfor har det ind imellem været vanskeligt at få fat i en præst til hjemmealtergang, akut brug for samtale eller sygehusbesøg. Af samme grund er der nu etableret en vagtordning, så man altid kan komme i kontakt med en præst. Ringer man på tlf. 70 22 33 10, bliver man automatisk viderestillet til den sognepræst, der har vagten den pågældende mandag.

Kontakt præsten

Kirkebladet

Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro Tlf. 86 65 80 30 · lmc@km.dk

Kirkebladet udkommer 4 gange om året. Deadline for stof til næste nummer: 1. oktober 2019. Redaktion: Lars M. Christiansen, Kry Herholdt, Vibeke Kirkegård, Astrid Andersen Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til 13.00, men må godt kontaktes på andre tidspunkter. Mandag er fridag. 10


Menighedsrådet

Adgangs- og parkeringsforhold ved Vindum Kirke forbedres Af og til er der lange og snørklede veje fra en ansøgning til et projekt gennemføres. Således også her. Vi ansøgte i 2017 om en ny flisebelægning mellem kirken og parkeringspladsen i Vindum. ProvstiFormanden udvalget godkendte prohar ordet jektet til gennemførelse i 2018. Flisegangen skal afslutte i niveau med våbenhuset, så det høje trin fra våbenhuset ned på fliserne forsvinder. Det betyder, at stigningen bliver større end tilladt for kørestol og rollator. Derfor laves der en lidt længere sti.

nogle ønsker (og måske krav) til valg af fliser og gangens bredde m.v. Desuden skal Nationalmuseet have lejlighed til at tjekke, om der er fortidsminder, der berøres. Vi håber at få de sidste godkendelser på plads i løbet af september, hvorefter vi kan udbyde arbejdet. Ny asfalt på parkeringspladsen Når fliserne er lagt, vil parkeringspladsen få ny asfalt. Fliserne skal lægges først, for at få en pæn afslutning op mod fliserne. Asfalteringen er bevilget til gennemførelse i 2019. Hvis den endelige godkendelse af flisegangen trækker ud, må det hele vente til foråret 2020.

Principgodkendelse fra stiftet Så måtte vi ansøge igen (både om tilladelse og om flere penge). Denne gang gik ansøgningen via provsti til Viborg Stift. Provstiet godkendte tillægsansøgningen. Menighedsrådet har netop modtaget Stiftets principgodkendelse af den ny flisegang. En principgodkendelse vil sige, at formålet anerkendes, men at der er

Men vi glæder os til det er gennemført

Kry Herholdt, formand for menighedsrådet

Medlemmer af menighedsrådet Menighedsrådsformand Kry Herholdt Tlf. 42 41 80 33 · kry.herholdtl@gmail.com

Kirkeværge i Vindum og Brandstrup Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Næstformand og sekretær Astrid Andersen Tlf. 21 65 03 57 · astridogjens@gmail.com

Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Tlf. 86 65 80 30 · lmc@km.dk

Kontaktperson for personalet Gunnar Toft Lodahl Tlf. 22 99 13 20 · gunnarlodahl@mail.dk

Medlem af aktivitetsudvalg Vibeke Kirkegård Tlf 86 65 80 92 - 21 56 71 21 vibekeogniels@gmail.com

Kasserer Peter Bank Nielsen · Tlf. 26 39 87 77 banknielsen@fibermail.dk 11


ID-nr.: 46879

120

Kalender Dato

Vindum

Brandstrup

Søndag

Prædiketekst

25. august

09.00 LMC

10.30 LMC

10. s. e. trinitatis

Luk. 19,41-48

01. september

10.30 LMC* Konfirmandvelkomst, Tange

11. s. e. trinitatis

Luk. 18,9-14

12. s. e. trinitatis

Mk. 7,31-37

13. s. e. trinitatis

Luk. 10,23-37

14. s. e. trinitatis

Luk. 17,11-19

16. s. e. trinitatis

Luk. 7,11-17

18. s. e. trinitatis

Matt. 22,34-46

08. september

Torsdag 12. september

19.00 Pilgrimstur fra Vindum Kirke

10.30 LMC* Konfirmandvelkomst, Rødkærsbro

17.00 Spaghettigudstjenste

15. september

09.00 PFN

22. september

10.30 LMC Høst

06. oktober

09.00 FM

20. oktober

09.00 PFN

10.30 LMC

09.00 LMC

03. november

09.00 LMC

10.30 LMC

Alle Helgen

Matt. 5,1-12

10.30 FM

21. s. e. trinitatis

Joh. 4,46-53

16.30 Gospelgudstjeneste

Sidste søndag

Matt. 25, 31-46

Onsdag 18. september 29. september 13. oktober 27. oktober Onsdag 06. november 10. november

09.00 LMC

17. november

10.30 LMC

01. december

09.00 LMC

24. november

19.30 Foredrag om Libanon 10.30 LMC Høst 10.30 LMC

19.30 Foredrag m. Per Stig Møller

10.30 LMC

15. s. e. trinitatis 17. s. e. trinitatis 19. s. e. trinitatis

22. s. e. trinitatis

1. s. i advent

Matt. 6,24-34 Luk. 14,1-11 Mk. 2,1-12

Matt. 18,21-35

Luk. 4,16-30

PFN = Peter Fischer-Nielsen · LMC = Lars Morthorst Christiansen · FM = Frede Møller

Børnekirke Ved de fleste højmesser (kl. 10.30) i Brandstrup Kirke tilbydes børnekirke under prædiken

* = Kirkekaffe

Onsdag 28. august

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Vindum-Brandstrup Kirkeblad - Nr. 3 - 2019  

Vindum-Brandstrup Kirkeblad - Nr. 3 - 2019  

Profile for videbaek