Page 1

kirkebladet.nu

Bindeleddet

V. TOSTRUP ROUM · HVAM SOGNE

Årets konfirmander på udflugt til Aarhus Læs side 8

www.tostrup-roum-hvam.dk

Blad nr. 3 · 2019


Nyttige oplysninger 2

Gudstjenester på Toftegården

Kontaktoplysninger Sognepræst Anna Hermann Præstegården i Tostrup Tingvej 80 anher@km.dk Tlf. 40 24 19 44 Bistandspræst Hannah Kortnum Mogensen hakm@km.dk Tlf. 86 69 72 26 Tostrup Kirke

Der er gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Toftegården onsdage 14.30 i ulige uger. Alle er velkommen.

Roum Kirke Fmd. for menighedsrådet Birthe Jensen Tlf. 30 22 52 33 Graver Lene Yde Tlf. 27 14 16 21

Menighedsrådsmøder for de næste tre måneder

Hvam Kirke Fmd. for menighedsrådet Carsten Thulstrup Tlf. 61 70 07 41

Fmd. for menighedsrådet Lene Marie Sørensen Tlf. 42 52 19 66

Graver Peter Knudsen Tlf. 24 42 01 14

Graver Lars Iversen Tlf. 40 94 21 79

www.tostrup-roum-hvam.dk www.facebook.com/ TostrupRoumHvam

Hvam

Vester Tostrup

Roum

Sognehuset

Konfirmandstuen

Konfirmandstuen

1 1. juni kl. 19.00

28. maj kl. 19.00

28. maj kl. 16.30

20. august kl. 19.00 Fællesmøde 27. august kl. 19.00

27. august kl. 16.30

Deadline for bidrag til næste udgave af »Bindeleddet«, der udkommer ultimo august: Lørdag den 15. juni.

BINDELEDDET

Redaktion:

Indlæg til bladet modtages med tak. Har du en god idé - et spørgsmål - bemærkninger til noget, du har oplevet i kirken - en kommentar til livet - et ønske - så send det til redaktionen.

Svend Høgh, Lene Marie Sørensen, Birthe Jensen, Carsten Thulstrup, Niels Martin Poulsen, Hanne Rishøj og Anna Hermann.

Bindeleddet udsendes hvert kvartal gratis til alle husstande i Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22


Præstens side

Er Gud (også) vores Mor? Når vi vil sige noget om Gud, kan vi ikke undgå at bruge billeder. Men det er ikke ligegyldigt hvilke billeder, vi bruger. Bibelen og traditionen er fuld af billeder på, hvem Gud er. Gud er en klippe. Gud er en hyrde. Gud er sågar en løve!

liv, som for Jesus kommer tættest på at udtrykke den ubetingede kærlighed, Gud har til os. Den er som kærligheden fra en far til en søn.

Det billede, vi som kristne oftest bruger er, at Gud er vores Far. For det er hvad Jesus altid kalder ham – Fader. Fader vor. Det er den relation fra vores mellemmenneskelige

Der findes faktisk i bibelen flere steder, hvor Gud sammenlignes med en omsorgsfuld mor. I Esajasbog i Det Gamle Testamente kan man f.eks. læse:

Men kunne Gud så ikke ligeså godt være vores Mor?

Kan Gud ikke lige så godt være »Vor Mor« som »Vor Far«?

Glemmer en kvinde Af Anna sit diende barn? Hermann, Glemmer en mor det barn, sognepræst hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. (Es. 49,15) Et andet sted hedder det: Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. (Es. 66,13) Det var formentlig denne tradition Grundtvig var inspireret af, da han omskrev Luthers salme, ’Nu bede vi den Helligånd’. For i fjerde vers lyder det pludselig, at Helligånden er kvinde, en moder som ammer sit barn og trøster det med sin søde stemme: O Talsmand! lad os finde trøst, som barnet finder den ved moders bryst, i din søde stemme, så al vor elende smilende vi glemme over salig ende! Herre, hør vor bøn! Salmen er en pinsesalme, højtiden for Helligåndens komme til verden. Helligånden er Guds usynlige Ånd, som trøster os, lindrer vores smerte og indgyder tro, håb og kærlighed. Måske er Helligånden vores himmelske Mor?

3


Siden sidst

Fra præstegård til præstegård Den 14. marts er Sognehuset i Hvam fyldt godt op, da sognepræsten i Ulbjerg, Låstrup og Lynderup, Hannah Kortnum Mogensen, med glæde og humor fortæller om sit liv under overskriften »Fra præstegård til præstegård«. Hannah er født og opvokset som en del af det danske mindretal i Sydslesvig, hvor hendes far var præst i den lille havneby Tønning. Senere flyttede familien til Grimsby i Canada, hvor han fik embede ved Danish Lutheran Church, her boede de så i to et halvt år, indtil de tog hjem igen, denne gang til Flensborg. »Mine erfaringer som præstedatter har vist mig alle de forskellige måder, kirken kan spille en rolle i folks liv. Fra jeg var helt lille har det været klar for mig, at det var præst jeg også selv ville være. Længe var det ikke en reflekteret beslutning, men det blev det lidt ad gangen«, fortalte Hannah. Teologistudien ved Aarhus Universitet blev det oplagte valg. »Det er der, min far har læst, og de har jo gjort det så godt med ham«, siger hun. Uddannelse på pastoralseminariet fulgte derpå.

4

Hannah Kortnum Mogensen

»Fra universitetet får vi vores teologi, men pastoralen lærer os alt det praktiske omkring præstegerningen, man får prøvet det hele af, én gang. Og resten må så læres, når man kommer ud og får embede. Og så er det jo en enorm støtte, at have nogle gode kolleger og en bistandspræst til hjælp, hvis der er udfordringer«. For Hannah har det været klart, at hun ville søge embede ude på landet, hvor der er en overskuelig menighed. »Det er vigtigt for mig at kende mine folk«, smiler hun. »Det er mødet med andre, der gør livet spændende. At komme tæt på andre mennesker, at blive mødt med tillid, at mærke at man ikke er alene, det er det, der giver livet mening. Og så er det jo også en grundsandhed ved livet, at det ikke kan leves alene. Vi må leve for hinanden. Hvis jeg var på en øde ø, ville jeg stadig bede til Gud; men jeg tror, at livet som kristen skal leves i et fællesskab. Det umuliggør egoisme, når vi erkender, hvor meget vi er afhængige af andre mennesker. Og jeg er glad for, det lige er her, blandt jer, jeg er havnet. Det er her, jeg vil være«.


Kommende arrangementer

En salme jeg holder af Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer.

Ja, du gør alting nyt på jord en sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord af kærlighedens gåde. Alt kød må dø, hver blomst blir hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet.

Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker.

Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.

Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt, vi ved, al kærlighed, den mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje.

Jeg vil vælge nr. 725 i Salmebogen; Det dufter lysegrønt af græs, som priser Guds skaberkraft i både naturen og i mennesket. Den er en af de få sommersalmer i Salmebogen, og derfor holder jeg meget af den.

Af Ellen Sørensen

Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge

5


Søren Fauth har på Anna Hermanns foranledning primo april fortalt os om bl.a. tilblivelsen af sin bog Digt om døden (Vandkunsten 2018). Jeg taler på tilhørendes vegne, når jeg siger, at denne aften har sat sig en vedblivende påvirkning. Søren har et fangende og ærligt udtryk, som er meget vedrørende. Jeg anbefaler varmt aftener som disse. Læg mærke til fremtidige højskoleaftener. Carsten Thulstrup

6

Kommende arrangementer

Siden sidst

Bevægende højskoleaften med forfatter Søren Fauth

2. pinsedag på heden Friluftsgudstjeneste på Borup Hede ved Tingvej. Gudstjeneste i samarbejde med Ulbjerg, Låstrup og Lynderup Kirker. Efterfølgende kaffe og kage.

Gud og grill Vi holder børnegudstjeneste i Roum. Til gudstjenesten medvirker årets minikonfirmander. Der vil være sang, fortælling og en overraskelse! Efter gudstjeneste griller vi på legepladsen. Alle er velkommen.

Mandag d. 10. juni kl. 14.00 på Borup Hede

Tirsdag d. 11. juni kl. 17.00 i Roum


Udflugt til Fur

Else Højvang

Vore tre sogne er fælles om en udflugt for alle sognebørn.

Søndag d. 25. august kl. 9.00 i Roum Kirke

Efter gudstjeneste kl. 9.00 i Roum Kirke kører vi i bus mod Fur. Her serveres frokost. Vi får en guidet rundtur med bus. Flere korte eller længere gåture. Eftermiddagskaffe og kage. Hjemkomst omkring kl. 18. Pris 100 kr. Tilmelding senest d. 16. august: Tostrup: Kirsten 20 71 70 97 Hvam: Hanne J. 23 93 12 69 Roum: Birthe 30 22 52 33

Børn af en anden verden Gudstjeneste ved Anna Hermann.

Søndag d. 16. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven

Else Højvang fortæller om oplevelser fra Tanzania. Kaffe og kage og lotteri. Alle indtægter går til Fremtidsbørn.

Hold dig orienteret på nettet Gode hjemmesider med oplysninger om sognene og kommende begivenheder: www.sogn.dk - www.kirkekalenderen.dk Kirkekalenderen er også tilgængelig som app til din smartphone.

7


Kommende arrangementer 8

Konfirmandudflugt til Aarhus En fredag i marts tog jeg, Sigrid og 28 konfirmander til Aarhus, som en del af konfirmandforberedelsen. Vi fik en rundvisning i Aarhus Domkirke og besøgte Regnbuen på Aros, som skal symbolisere paradiset. Til

sidst kørte vi med bus til Moesgaard Museum, hvor vi så udstillingen om kristendommen i middelalderen og var på rundvisning i »De dødes liv« – en udstilling om, hvordan menne-

sker i forskellige kulturer forholder sig til døden. Vi vendte mætte og trætte hjem efter en dejlig dag!

Af Anna Hermann, sognepræst


Kirkelige handlinger

Døbte

Frida Winckles Albertsen Døbt i Roum Kirke 20. januar

Nor Emil Onukwugha Staun Døbt i Hvam Kirke 17. marts

Alma Bisgaard Jensen Døbt i Tostrup Kirke 17. marts

Maria Busk Aadorf Døbt i Tostrup Kirke 17. marts

Viede - Velsignede

Gitte Skovlund Iversen og Mads Kaare Kristensen Viet i Roum Kirke 26. januar

Camilla Wenning Nielsen og Torben Wenning Nielsen Viet i Hvam Kirke 2. marts

9


En gravsten på Hvam Kirkegård Karl Kristian Sørensen 5. 7 1902 † 7. 10. 2000 Karl Sørensen i daglig tale, var født på Bakkegård i Hvam. Han overtog den i 1950 efter sine forældre, Søren og Mette Marie Sørensen. Udover Karl, var der søstrene, Amalie og Meta Sørensen, som var til hjælp både inde og ude hos Karl, der drev gården på 80 tdr. land, som dog tidligere havde været noget større, hvorfra der var solgt noget jord. Bakkegård har tidligere ligget i Gl. Hvam, syd for kirken indtil ca. 1882. Bygningerne er dels fra den tid da gården blev flyttet til den nuværende placering, men der er blevet restaureret og ombygget, bl.a både svine-, heste- og kostald i både 1928 og 1932. Maskinhuset blev bygget i 1930 og der er blevet anskaffet nutidige redskaber og maskiner. Den normale besætning var på 50 kreaturer, 6 heste samt traktor og 50-60 svin samt fjerkræ. Karl Sørensen var en aktiv landmand, der også i en høj alder nød at kunne færdes i naturen, bl.a. i den lille skov, der hørte til gården. Derudover fulgte han med i udviklingen både nær og fjern og fik desuden stor viden ved at læse mange bøger. Karl var en sparsommelig natur, hvor han bl.a. havde sin egen produktion af reb til brug på gården, der blev fremstillet af rester fra halmpres-

10

serens garn, som han også forærede til venner og naboer. Da han solgte gården blev der lavet aftale om, at han og søstrene kunne blive boende på gården, så længe de ønskede det. Søsteren Amalie døde i 1980, mens den anden søster Meta flyttede på plejehjem i Aalestrup. Karl Sørensen blev aldrig gift, men han klarede sig foruden, da søstrene var til god hjælp, både inde og ude, og han var rask og rørig til kort før sin død. Bakkegård som den så ud inden den

blev revet ned for at give plads til et nybygget hus, da jorden var solgt fra.


Foreninger og møder

Klubber og foreninger Indre Mission Oasen Søndergade 23, Møldrup Kontaktperson: Lars Iversen, tlf. 98 54 68 12

Unge Hjem – Indre Mission Vi er en lille flok, som mødes hver 14. dag til Bibelstudie og hyggeligt samvær. Er det noget for dig? Du er velkommen til at kontakte Niels Christensen på tlf. 61 69 71 37.

KFUM Spejderne i Møldrup Mødes til fælles aktiviteter i spejderhuset, Ahornvej, Møldrup. Alle mødetider er torsdag: Bævere (0. og 1. kl.): Kl. 17.00-18.30 Ulve (2. og 3. kl.): Kl. 18.00-19.30 Juniorspejder og senior (4. kl. og opefter): Kl. 19.00-20.30 Kontaktperson: Lene kristensen, tlf. 24 85 26 03

Program for Oasen Søndergade 23 · Møldrup Juni 04 Kl. 9.30 Café 13. Kl. 18.30 Udflugt til Gasmuseet i Hobro 18 Kl. 9.30 Café 22 Kl. 19.30 Midsommerfest hos Dines og Birthe, Naundrupvej 13, Roum. Taler, Jens Videbæk, Vorde 29 Kl. 9.00 Arbejdsdag Juli 02. Kl. 9.30 16 Kl. 9.30 25 Kl. 18.15 30 Kl. 9.30

Café Café Afgang til Bibelcamping i Haderup Café

August 08 Kl. 19.30 13 Kl. 9.30 22 Kl. 19.30 27 Kl. 9.30

Bibelaften Café Møde v. Jørgen Holm, Viborg Café

KFUM Spejderne i Hvam Mødes hver torsdag: Ulve og bævere: Kl. 17.30-19.00 Spejdere: Kl. 19.15-21.00 Vil I vide mere om KFUM-spejderne i Hvam, kan I kontakte formand Anders Nielsen på tlf. 21 75 84 76 eller mail: kfum.spejderne.hvam@gmail.com

11


ID-nr.: 46879

125 Dato

Kirkeåret

Hvam Kirke

Tostrup Kirke

Roum Kirke

Gudstjenester

Maj 30.

Kristi himmelfart

Himmelske dage på heden

Juni 2.

6. s. e. påske

9.

Pinsedag

10.

2. pinsedag

11.

Børnegudstjeneste

16.

Trinitatis søndag

23.

1. s. e. trinitatis

30

2. s. e. trinitatis

10.30 AH 10.30 AH

9.00 AH Borup Hede 14.00 AH og HKM 17.00 AH Præstegårdshaven 14.00 AH

3. s. e. trinitatis

14.

4. s. e. trinitatis

21.

5. s. e. trinitats

28.

6. s. e. trinitats

9.00 HKM 9.00 HKM 9.00 HKM 9.00 HKM 10.30 AH

9.00 AH

August 4.

7. s. e. påske

9.00 AH

11.

8. s. e. trinitats

10.30 AH

18.

9. s. e. trinitats

25.

10. s. e. trinitats

De dage, hvor der ikke er gudstjeneste i egen sognekirke, opfordres der til at deltage i gudstjenesten i en af de andre kirker.

Kirkebil

9.00 HKM

Juli 7.

AH = Anna Hermann HKM = Hannah Mogensen

10.30 AH 10.30 AH 9.00 AH (Sogneudflugt)

Tostrup og Roum: Kirkebilen kører til gudstjenester og sogneaftener. Pris tur/retur 20 kr. Skal bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 21 31 21 31. Hvam: Pensionister kan blive kørt til og fra kirke. Ring til Hanne Jensen på tlf. 23 93 12 69 eller 20 62 45 17 fredag før kl. 18.00.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Bindeleddet nr. 3-2019  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Bindeleddet nr. 3-2019  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Profile for videbaek