Page 1

kirkebladet.nu

Bindeleddet

V. TOSTRUP ROUM · HVAM SOGNE

Friluftsgudstjeneste på Borup Hede

www.tostrup-roum-hvam.dk

22. august - 20. november 2018 · Årgang 1 - Blad nr. 3


Nyttige oplysninger 2

Gudstjenester på Toftegården

Kontaktoplysninger Sognepræst Anna Hermann Præstegården i Tostrup Tingvej 80 anher@km.dk Tlf. 40 24 19 44 Bistandspræst Hannah Kortnum Mogensen hakm@km.dk Tlf. 86 69 72 26 Tostrup Kirke

Roum Kirke Fmd. for menighedsrådet Birthe Jensen Tlf. 30 22 52 33 Graver Lene Yde Tlf. 27 14 16 21

Der er gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Toftegården onsdage 14.30 i ulige uger. Alle er velkommen.

Menighedsrådsmøder for de næste tre måneder

Hvam Kirke Fmd. for menighedsrådet Carsten Thulstrup Tlf. 61 70 07 41

Fmd. for menighedsrådet Søren Kastberg Tlf. 20 78 02 88

Graver Peter Knudsen Tlf. 24 42 01 14

Graver Lars Iversen Tlf. 40 94 21 79

www.tostrup-roum-hvam.dk www.facebook.com/ TostrupRoumHvam

Hvam

Vester Tostrup

Roum

Sognehuset

Konfirmandstuen

Konfirmandstuen

4. sept. kl. 19.00

28. aug. kl. 19.00

21. aug. kl. 19.00

2. okt. kl. 19.00

9. okt. kl. 19.00

13. nov. kl. 19.00

20. nov. kl. 19.00

6. nov. kl. 19.00

Deadline for bidrag til næste udgave af »Bindeleddet«, der udkommer ultimo november: Mandag den 1. oktober.

BINDELEDDET

Redaktion:

Indlæg til bladet modtages med tak. Har du en god idé - et spørgsmål - bemærkninger til noget, du har oplevet i kirken - en kommentar til livet - et ønske - så send det til redaktionen.

Svend Høgh, Lene Marie Sørensen, Birthe Jensen, Carsten Thulstrup, Niels Martin Poulsen, Hanne Rishøj og Anna Hermann.

Bindeleddet udsendes hvert kvartal gratis til alle husstande i Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22


Præstens side

Det meningsfulde liv Hvad er det gode liv? Det er et stort spørgsmål, som der kan gives mange forskellige svar på. Politikere, debattører, præster, kendte fra TV, psykologer, »livsstilscoaches« og andre eksperter har deres bud. Vores forældre og bedsteforældre har eller havde deres. Ligesom vi selv kan have gjort os tanker om det. Men jeg tror, der er en ting de fleste af os kan blive enige om. Nemlig, at et godt liv er et meningsfyldt liv. Ikke at man er kommet meget længere af den grund, for hvad er da meningen? Piet Hein skrev et lille gruk over meningen med livet. Det lyder: For livets mening livet sørger præcis så længe til du spørger

Med andre ord: Livets mening giver sig ofte af sig selv. Meningen er i de nære og gode forhold, vi har til familie og venner. Den er i hverdagen, i arbejdet og i de interesser, vi har. Og mange andre steder. Det er ikke noget vi først behøver at gruble os frem til. For da er det, den forsvinder for os. Ifølge Piet Hein. Men spørgsmålet er, om vi kan lade være med at spørge? Om vi altid bare kan leve i en umiddelbar meningsfuldhed? Jeg tror det ikke. For indimellem kommer vi ud for noget, som tvinger os til at standse op. Det kan være en betydningsfuld begivenhed. Måske en krise eller et tab. Måske bare en lille tilfældighed. Men når det sker, er det pludselig ikke længere sikkert, at meningen

bare giver sig helt af sig Af Anna selv. Måske må det hele geHermann, novervejes. Det, man troesognepræst de, var det rigtige, viste sig at være det modsatte. Måske må man kigge efter nye veje og muligheder. Men hvor skal man kigge hen? Kristendommen giver sine svar. Den svarer at ethvert menneskes liv er værdifuldt og fyldt af mening, fordi det er elsket af Gud. Om man så er direktør eller kontanthjælpsmodtager. Den svarer, at vores liv først og fremmest er et liv med andre mennesker. På godt og ondt. Men det er ikke færdige svar. Man må selv tænke med. Og det bliver vi aldrig færdige med!

Ny hjemmeside

Højskoleaftner

Vi har her i sommer fået ny hjemmeside for pastoratet. Vi synes selv, den er blevet rigtig flot. Her vil man fremover kunne finde kalender, information og kontaktoplysninger.

Det meningsfulde liv? I løbet af efteråret og foråret inviterer vi 4 foredragsholdere ind, som på hver deres måde forholder sig dette spørgsmål. I oktober får vi besøg af Anette Kjær, som vil fortælle om »Højskolesangbogen – en poetisk håndbog i livsduelighed«. I november kommer David Bugge, som vil udfolde nogle af filosoffen K. E. Løgstrups tanker om menneskelivet. Se nærmere under arrangementer. Aftnerne er inspireret af højskoletraditionen med plads til både samtale, sang og samvær. Derfor har vi kaldt dem »Højskoleaftner«. Alle kan være med.

www.tostrup-roum-hvam.dk

3


Siden sidst

Gudstjeneste i Møldrup i anledning af 125-års jubilæet Præst Anna Herman har tidligt i sin ansættelse lagt sig offensivt an og blandt andet med idéen om at markere stationsbyens 125 år med en gudstjeneste under Herrens åbne himmel. Der var lagt an til en speciel oplevelse i Sansehaven ved Toftegården under sloganet ‘Sang, musik og et budskab, der rykker’. Jakob Sheppard havde samlet nogle fremragende musikere til begivenheden og børn fra skolens 2., 4. og 5. klasse dannede vokalsiden. Desværre åbnede Herrens himmel sig på en for begivenheden uheldig måde, idet et kort men heftigt regnskyl bød gudstjenesten at rykke til Møldrup Kulturcenter. Rundt regnet 80 sognebørn havde alligevel fundet det interessant at deltage i gudstjenesten og de blev efterfølgende trakteret af de lokale spejderes fristende kagebord. Carsten Thulstrup

4

Friluftsgudstjeneste på Borup Hede Sognenes nye præster Anna Hermann og Hannah Mogensen stod for gudstjenesten i det fri

2. pinsedag, mandag den 21. maj, blev traditionen med friluftsgudstjeneste på Borup Hede holdt i hævd. Denne gang med nye ansigter ved det primitivt opstillede alter. Det var sognenes nye præster Anna Hermann og Hannah Mogensen der stod for gudstjenesten med ledsagelse af Knaberspillemændene samt organist og kirkesanger. Der var igen mødt mange frem, og det gode vejr gjorde dagen ekstra god for alle. Efter gudstjenesten var der kaffe og hjemmebag til de fremmødte, hvor der så yderligere var lejlighed til at få en hyggesludder. En rigtig god tradition som forhåbentlig fremover vil få endnu flere til at møde op og nyde både arrangementet men også det gode samvær sådan en eftermiddag byder på. Svend Jensen


Sogneliv

Ny skulptur til Tostrup Præstegård I sommeren 2017 blev jeg bedt om at opskære et 150 år gammelt egetræ, som var fældet i Tostrup Præstegård. Halvdelen af stammen var ikke egnet til møbeltræ, men i stedet for at skære den til brændsel, fik jeg mulighed for at købe træet og se tiden an mht. anden anvendelse. Hen på sensommeren opstod idéen om at få træet tilbage til præstegården – måske i form af en skulptur. Efter at have gennemtænkt idéen, fik jeg ved juletid harmoni i linjerne til en abstrakt skulptur. Jeg lavede derefter en model 1 :10 og bad nogle folk udefra vurdere, om idéen var brugbar.

I februar 2018 blev modellen præsenteret for menighedsrådet, og de ville gerne have den fremstillet. Lidt om arbejdet Jeg arbejdede på den i februar-marts og var færdig ca. 1. april. Heldigvis lykkedes opskæringen af blokkene uden fejl, da nogle af snittene var meget vanskelige. Jeg havde jo kun de to stammer at gøre godt med. Det viste sig, at der var en fejl ved den ene af stammerne at tage hensyn til. Øverste del af skulpturen er båret af 40 mm messingsøjler. Efterfølgende har jeg måttet

Per Nielsen arbejder med den gamle træstamme

lave en cortenstål-afdækning af toppen af skulpturen for at modvirke for hurtig udtørring. Fundamentet er granit med et kileformet stykke cortenstål, som symboliserer træets svind. Kan holde i 150 år Jeg forventer, at skulpturen vil kunne holde 150 år eller mere. Den blev opstillet 25. april 2018. Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på 86 69 15 45. Flere billeder kan ses på www.pn-mobler.dk Per Nielsen

Det færdige resultat

5


Kommende arrangementer

Børnegudstjenester En kort gudstjeneste med efterfølgende spisning • Gud og grill i Roum d. 5. september kl. 17 • Børnegudstjeneste i Hvam d. 24. oktober kl. 17 • Spaghettigudstjeneste i Tostrup d. 28. November kl. 17

Sogneudflugt Afgang i bus fra Hvam Kirke kl. 13.00 og Revlingen i Møldrup kl. 13.10. Hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding på tlf. 23 93 12 69 senest d. 9. september. Prisen er 75,- og alle er velkomne. 

Hold dig orienteret på nettet Gode hjemmesider med oplysninger om sognene og kommende begivenheder: www.sogn.dk - www.kirkekalenderen.dk Kirkekalenderen er også tilgængelig som app til din smartphone.

6

Søndag d. 16. september kl. 13.00

Sangaften og orientering fra menighedsrådene Sangaften under ledelse af organist Sigrid Mollwitz sammen med Kirkeuglerne. Samtidig afholdes det årlige orienteringsmøde omkring menighedsrådenes arbejde i Tostrup og Roum sogne.

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen, Tostrup

Høstgudstjeneste i Hvam Efter høstgudstjenesten, hvor Hvam Spillemændene medvirker, vil der som traditionen byder være frokost i Sognehuset. Tilmelding på tlf. 23 93 12 69 hurtigst muligt. Prisen er 50,- kr. og alle er velkomne.

Søndag d. 9. september kl. 10.30 i Hvam Kirke

Høstgudstjenester i Tostrup og Roum Kirkeuglerne medvirker i både Tostrup og Roum. Søndag d. 7. oktober kl. 9.00 i Tostrup Kirke

Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 i Roum Kirke


Efterårsmøde i Danmission i distrikt 46 og Hvam Menighedsråd Preben Andersen vil fortælle om sit arbejde i Danmission og om, hvordan han kom med i Danmission. Han har arbejdet med bl.a. genbrug. Mødet er i samarbejde med Hvam sogn. Menighedsrådet vil sørge for kaffen.

Tirsdag d. 11. september kl. 19.30 i Hvam Sognehus Bækgaardsvej 5B

Aftenen afsluttes af sognepræst Anna Hermann.

Stjernestunder

Torsdag d. 20. september kl. 19.30 i Hvam Sognehus

Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser, »stunder«, som man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde. Flemming Rishøj, tidl. præst i Esbjerg, vil belyse hvorfor vi mennesker har brug for lyse såvel som mindre lyse stjernestunder i livet.

Allehelgensgudstjenester Cellist Johannes Andersson medvirker ved allehelgensgudstjenesterne den 4. november ligesom tidligere år.

Højskoleaftener

Tirsdag Højskolesangbogen – en poetisk håndbog i livsduelighed d. 2. oktober Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet kl. 19.30 midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser i konfirmandstuen og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål. Sangene løfter os fra det selvransagende ud i det fælles liv med hinanden og rækker os forståelsen af, at vi er en del af en fælles fortælling og er underlagt fællesmenneskelige grundvilkår. Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvorsfuld, er en stille insisteren på livets rigdom, styrke og glæde. En aften med både fællessang og fortælling. Anette Kjær arbejder som freelance foredragsholder, sanger og underviser og er derudover fastansat som organist ved to kirker i Himmerland, hvor hun bl.a. har taget initiativ til og er leder af Midthimmerlands kirkehøjskole. Hinandens verden – en rejse gennem K.E. Løgstrups Den etiske fordring Vi er hinandens verden, siger teologen og filosoffen K.E. Torsdag Løgstrup. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, d. 15. november uden at vi holder noget af dets liv i vores hånd. Men magkl. 19.30 ten kan bruges vidt forskelligt: til omsorg eller til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed gives ikke. Denne sårbare i konfirmandstuen udleverethed – i tilliden, i kærligheden og i lidelsen – er et gennemgående tema i Løgstrups bog Den etiske fordring. Med eksempler fra dagligdagen og skønlitteraturen giver foredraget i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette hovedværk. David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med Løgstrups tænkning og med forholdet mellem kristendom og litteratur. Har om Løgstrup bl.a. udsendt bøgerne Løgstrup og litteraturen, Hinandens verden og Løgstrup & skolen.

7


Sogneliv

Ny kirkesanger i Tostrup og Roum Karen Flyvholm Andersen er fra d. 1. juni ansat som fast kirkesanger i Tostrup og Roum Sang har altid haft en betydelige rolle i mit liv. Den bringer så meget glæde med sig, og derfor jeg er utrolig taknemmelig for stillingen som jeres nye kirkesanger. I 15 år har jeg været fastansat i Viborg Domkirkes kor, hvilket jeg ser tilbage på som en uddannelse i sig selv. Årerne bød på utallige oplevelser – både i ind- og udland. Koret har bl.a. sunget i EU-parlamentet, rejst rundt i Tjekkiet, indspillet CD´er, deltaget i tv-programmet Før Søndagen. Jeg har også haft den store ære at synge for medlemmer af kongefamilien, ved særlige begivenheder i Viborg. Alle oplevelserne, har bidraget til at forme min vej og den person, jeg er i dag. Jeg er 31 år, gift med Kasper, og uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration. Viborg har dannet rammer-

8

ne om det meste af mit liv. Det er her jeg er født og opvokset, og nu bor sammen med min kære mand. Som mange andre, søgte jeg mod Aarhus, da jeg flyttede hjemmefra. Her tilbragte jeg 8 gode år, hvor jeg i mellemtiden fandt jeg sammen med Kasper, der er uddannet tømrer. Vi blev i 2014 enige om at flytte til Viborg. Her faldt vi for et hus, som vi i fritiden har renoveret. Naturen i vores naboskab kan på ingen måde sammenlignes med de smukke omgivelser, der omkranser kirkerne i Roum og Tostrup, men vi nyder at tilbringe tid med at passe køkkenhaven i selskab af vores hund og havehøns. Jeg ser meget frem til et godt samarbejde og til at møde jer alle - samt lære egnen at kende. Forhåbentlig vil I fornemme min sangglæde, og hvem ved? - måske endda lade jer smitte af den.

EN SALME JEG HOLDER AF Den store mester kommer, fuldkærlig er hans id: Han sidder ved smeltediglen og lutrer sølvet med flid.

Da glædes høje mester, da værket er fuldbragt, da priser det ædle sølvstof sin mesters dåd i sin pragt.

Han kender tegn og mærke på klarheds gennembrud, når sølvstoffets ædle indre af ertsen lutrer sig ud.

Den store mester kommer, som smelter sjæl og sind. Han sidder ved hjertegruben, han ser i sjælene ind.

Det øjeblik han venter og agter kærlig på, når klarlig hans eget billed vil dybt i sølvspejlet stå.

Og har i hjertedybet sit billed klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket.

Denne salme af B.S. Ingemann blev vi præsenteret for i 4. klasse af vores kristendomslærer. Da vi havde læst den igennem et par gange, uden helt at forstå Ingemanns mening, måtte vi i gang med at tolke den. Det, vi fik ud af teksten, var ikke blot, at salmen handler om en sølvsmed, der med kærlighed forarbejder sølvet, men at sølvsmeden (Gud) arbejder med sit materiale, indtil han er tilfreds med resultatet (Gud kan se sin kærlighed til os, spejle sig i os). I dag bruges salmen mest ved kirkelige handlinger, så som begravelser, men den har fulgt mig lige siden 4. klasse og jeg nyder at synge teksten sammen med den dejlige melodi. Hanne Rishøj


Kirkelige handlinger

Døbte

Døde - bisatte - begravede • Johan Jacobsen • Jens Sondrup Andersen • Roland Alex Børgesen • Karl Peder Nielsen

Agnes Elise Grann Lyngsø Døbt i Tostrup Kirke 20. maj 2018

Alfred Dahl Kristensen Døbt i Tostrup Kirke 24. juni 2018

Frida Stabell Yde Døbt i Roum Kirke

Mathilde Bangshaab Kristensen Døbt i Hvam Kirke

• Mary Margrethe Gundersen • Richard Jensen

Viede - Velsignede Line Poulsen og Simon Andersen Tostrup Kirke 30. juni 2018

Anna og Jakob Hermann Tostrup Kirke 5. maj 2018

Maria og Mads Grann Lyngsø Tostrup Kirke 20. maj 2018

Jette og Claus Kjærgaard Rasmussen Roum Kirke 5. maj 2018

Fie Lauridsen og Thomas Wenning Hvam Kirke 11. maj 2018

9


En gravsten på Hvam Kirkegård Jens Chr. N. Aarup til Kallestrup 16. august 1863 - 4. januar 1920 Kærligheden er stærkere end døden Jens Chr. Aarups forældre, der var ejere af gården Kallestrup mellem Gl. Hvam og Tostrup, blev gift i 1862, og året efter kom arvingen Jens Chr. til verden i august måned. Han blev født ind i en verden fuld af ufred, og i 1864 kom krigen da også til Danmark, hvor landet kæmpede mod Preussen og Østrig. Det fortælles, at en deling preussiske dragoner en tid var indkvarteret på Kallestrup, og en aften skete det, at den preussiske officer tog Jens Chr., der ikke var ret gammel, op på skødet og sagde: »Nu kan du, når du bliver stor, prale af, at du har siddet på en preussisk officers knæ«. Og var der noget Jens Chr. absolut ikke pralede med, var det netop det. I sit voksenliv vendte han gang på gang tilbage til den uret, der dengang var overgået Sønderjylland og Danmark. Han fulgte levende med i sønderjydernes kamp under det fremmede herredømme og talte tit og ofte med sine børn om det.

10

Ved klaveret spillede moderen, Marie, op og man sang her de sønderjyske sange. Jens Chr. havde et svagt helbred og arbejdet med yderst dårlige vilkår. Misvækst og dårlige konjunkturer for landbruget gjorde ikke betingelserne for ham nemmere. Nåede ikke at opleve genforeningen Selv om han med stor flid og dygtighed arbejdede så hårdt som helbredet tillod, nåede han dog ikke at opleve genforeningen,

selv om han vidste, den snart ville komme. Han døde i januar 1920, altså ret kort tid inden dette blev virkelighed. Jens Chr. Aarup og hustruen Marie fik i ægteskabet i alt 6 børn, 3 sønner og 3 døtre, som forældrene sørgede for alle fik en god uddannelse. Altertavlen i Hvam Kirke fra 1920, der er malet af Niels Larsen-Stevns, og i dag pryder sydmuren i kirken, er skænket af en slægtning til Aarup-familien, Rasmus Aarup.


Foreninger og møder

Klubber og foreninger Indre Mission Oasen Søndergade 23, Møldrup Kontaktperson: Lars Iversen, tlf. 98 54 68 12

Unge Hjem – Indre Mission Vi er en lille flok, som mødes hver 14. dag til Bibelstudie og hyggeligt samvær. Er det noget for dig? Du er velkommen til at kontakte Niels Christensen på tlf. 61 69 71 37.

Program for Oasen Søndergade 23 · Møldrup August 23. Kl. 19.30 28. Kl. 9.30 September 06. Kl. 19.30 1 1. Kl. 9.30 21. Kl. 18.00 25. Kl. 9.30

KFUM Spejderne i Møldrup Mødes til fælles aktiviteter i spejderhuset, Ahornvej, Møldrup. Alle mødetider er torsdag: Bævere (0. og 1. kl.): Kl. 17.00-18.30 Ulve (2. og 3. kl.): Kl. 18.00-19.30 Juniorspejder og senior (4. kl. og opefter): Kl. 19.00-20.30 Kontaktperson: Lene kristensen, tlf. 24 85 26 03

KFUM Spejderne i Hvam Mødes hver torsdag:

Oktober 04. Kl. 19.30 09. Kl. 9.30 09. Kl. 19.30

Møde v. John Ørum Jørgensen Café Bibelaften Café Høstfest – Fællesspisning v. Jeppe Jensen, Ørslev Kloster Café

18. Kl. 19.30 23. Kl. 9.30

Bibelaften Café Kredsens efterårsmøde i Mammen Menighedshus. Tale v. Steen Andreasen. Film: »Kongens valg« Café

November 01. Kl. 19.30 06. Kl. 9.30 15. Kl. 19.30 20. Kl. 9.30

Møde v. Knud Erik Nissen Café Bibelaften Café

Ulve og bævere: Kl. 17.30-19.00 Spejdere: Kl. 19.15-21.00 Vil I vide mere om KFUM-spejderne i Hvam, kan I kontakte Gert Risgård på tlf. 23 23 22 26 eller Claus Nielsen på tlf. 21 45 42 88. Mail: kfum.spejderne.hvam@gmail.com

11


SMP Magasinpost ID-nr.: 46879

125 Dato

Kirkeåret

Hvam Kirke

Tostrup Kirke

2.

14. s. e. trinitatis

14.00 AH

9.

15. s. e. trinitatis

10.30 AH Høstgudstjeneste med frokost

16.

16. s. e. trinitatis

23.

17 s. e. trinitatis

30.

18. s. e. trinitatis

10.30 AH

7.

19. s. e. trinitatis

9.00 AH Høstgudstjeneste med Kirkeuglerne

14.

20. s. e. trinitatis

9.00 HKM

21.

21. s. e. trinitatis

10.30 AH

28.

22. s. e. trinitatis

Roum Kirke

Gudstjenester

September 10.30 AH 9.00 HKM 9.00 HKM 9.00 HKM

Oktober 10.30 AH Høstgudstjeneste med Kirkeuglerne 9.00 AH 10.30 AH

November 4.

Allehelgensdag

14.00 AH

17.00 AH

11.

24. s. e. trinitatis

9.00 AH

10.30 AH

18.

25. s. e. trinitatis

10.30 AH

25.

Sidste s. i kirkeåret

15.30 AH

9.00 AH 9.00 HKM

AH = Anna Hermann HKM = Hannah Mogensen

Kirkebil Tostrup og Roum: Kirkebilen kører til gudstjenester og sogneaftener. Pris tur/retur 20 kr. Skal bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 21 31 21 31. Hvam: Pensionister kan blive kørt til og fra kirke. Ring til Hanne Jensen på tlf. 23 93 12 69 eller 20 62 45 17 fredag før kl. 18.00.

Bindeleddet nr. 3 - 2018  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Bindeleddet nr. 3 - 2018  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad