Page 1

KIRKEBLADET

Juni | Juli | August | Nr. 3 · 2017

Konfirmandlejr

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

HØJSÆSON

FOR BRYLLUPPER Sommertid er højsæson for b r y l l u p p e r. Brylluppet er én af livets store fester. Det er her to mennesker aflægger hinanden det løfte at ville elske og ære hinanden i medgang og modgang indtil døden skiller dem ad.

Til brylluppet hører mange forberedelser. Der skal købes brudekjole og tøj til gommen. Der skal bestilles festlokale og musik. Ikke så sjældent ser vi en limousine holde uden for kirkedøren. Den skal transportere de nygifte til festlokalet. Og vil man have alle sine romantiske drømme opfyldt, kan det ske at festen skal holdes på et slot.

mennesker stående for alteret sammen med et par vidner og en præst. Mere skal der ikke til. For et ægteskab er ikke afhængig af andet end et JA fra to, som elsker hinanden, et håndslag og nogle som kan bevidne det. I kirken handler det ikke om, hvad vi ejer eller kan præstere. Her handler det udelukkende om det, vi får givet. Her taler vi om kærlighed. Ikke den kærlighed, vi ser på film eller læser om i ugebladene, men rigtig kærlighed. Den kærlighed, som er opstået mellem to mennesker, der

er som de er med deres gode og dårlige sider og i al deres forskellighed. Kirkebrylluppet handler om to forskellige mennesker, der tager Guds velsignelse med sig ind i en ganske almindelig dagligdag, som langtfra altid er så fint og flot og romantisk, som bryllupsindustrien gerne vil bilde os ind, at den skal være. Det er altså ikke det ydre, der tæller. Det er det indre. Nemlig den kærlighed som er parat til at respektere hinanden og bære hinandens byrder, når det gælder. God sommer.

Det er dyrt at holde bryllup. Jeg har da indimellem også hørt folk sige: »Vi kunne egentlig godt tænke os at blive gift, men vi har ikke råd«. Men det koster ikke en krone at blive gift. Strengt taget kunne man bare skrælle alt glitteret væk, og nøjes med to

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Bent Pedersen Markskellet 3, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 28 94 05 59

Charlotte Sunesen Ydunslund 65, 7620 Lemvig Tlf. 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener


SKET

KORT NYT KIRKEBLADET

DØBTE Ramme kirke 2. april:

Bertil Gertsen Lodal, Rammevej 69, Ramme

Lomborg Kirke

16. april: Mille Worm Sønderby, Møltrupvej 8, Lomborg 16. april: Viktoria Bitsch Trillingsgaard, Sallingsundvej 35, Aalborg 30. april Lucas Sjælland Thomsen, Birkedalen 11, Lomborg

Dybe Kirke

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE

10. april:

Sognepræsten træffes ikke i perioden 24. juni – 16. juli; 24.27. juli samt 19.-28. august. Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Erna Schmidt, Lemvig – 86 år

Dybe sogn

FERIE OG FRIHED

KIRKEBIL

2. marts: Esther Borup Pedersen – 91 år (Begravet fra Ferring kirke)

Rom sogn

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: mandag den 1. august.

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

8. april: Vilde Thilkjær Ditlevsen, Stamphøjvej 67, Dybe

Ramme sogn

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup.

22. april: Anton Marinus Borup – 54 år (Bisat fra Ferring kirke)

FORSIDEFOTOS

Konfirmanderne var på lejr i Kærnehuset, hvor vi gennemspillede påskens forskellige dage.

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Jes Erik Pedersen Sønderskovvej 10 7650 Bøvling Tlf. 61 74 98 10 rammekirke@gmail.com

Arne Y. Andersen Damgårdvej 5, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 40 11 87 15 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3


DET SKER

På Jellinge Festival

Rock i verdensklasse på Jellinge festivalen 2016. Familien Christoffersen er helt pjattede med Skillet.

stor oplevelse at stå på Jellinge festival og høre Fakta: John sige at han ikke Skillet blev dannet i skammer sig over at have 1996 og har en gigantisk tillid til Jesus. fanbase i USA, hvor bandet har turneret med Tillids spørgsmålet er navne som Nickelback noget der går igen, når Papa Roach. I 2013 Skillets sange høres, som i og det Grammyf.eks. Monster som er helt udgav nominerede band deres igennem en sang der for niende studiealbum mig handler om tillid til der i den første Jesu tilgivelse, synden kan "Rise", gik #4 på den amerifor mig godt optræde som uge kanske albumhitliste og et monster i mit liv. Jeg siden har solgt op mod har hver dag noget der Tv vært Anders Breinholt 400.000 eksemplarer. trækker mig ud af en vej byder Skillet velkommen jeg ikke har lyst til at gå, til Jellinge festivalen hvor tusinder er kommet for at jeg kan gøre de opleve Skille fyrer den af. mennesker ondt som jeg elsker, jeg kan blive vred på en telefon sælger, som gør at han bliver sur på den næste han snakke med… og sådan kan jeg sætte en lavine i gang af dårlig humør. For mig er vigtigheden at jeg får sagt undskyld, og arbejdet med Skillet skammer sig ikke mit monster. Sangen ”sick over evangeliet om Jesus, Of It” handler for mig om som forsangeren John at give slip på mit monster under koncerten siger ”I´m ”synden” i mit liv, så ræk not a shamed for Trusting din hænder op og giv det Se mere på www.skillet.com in Jesus ”og peger på sin over til Jesus som, har eller på Youtube.dk skriv kors tatovering på venstre givet sit liv for dig og mig . Skillet. overarm. For mig er det en

4


DET SKER

Landsbyfest i Lomborg Lørdag den 12. august kl. 10.00 Der indledes med en gudstjeneste i børnehøjde på grillpladsen. Herefter vil der være aktiviteter for hele familien. Nærmere program kan ses i Longomontanus.

Sognedag og høstgudstjeneste i Dybe Søndag den 3. september kl. 14.00 Familie- og friluftsgudstjeneste på boldbanen kl. 14.00 – en høstgudstjeneste i børnehøjde. Herefter vil der være leg og aktiviteter for hele familien. Der vil blive budt på en kop kaffe til medbragt brød. Dagen slutter med bålstegt kylling til medbragt tilbehør.

Sommerkoncerter i Dybe Kirke Onsdag den 21. juni kl. 19.30: Rewentlovs Krat. Linda Fanø, blokfløjter, Søren N. Larsen, guitar og lut, Christian Ris­ gaard, violin og hardingfele. Barock og folketoner m.m. Händel, Uccellini, Mozart og Risgaard. Onsdag den 23. august kl. 19.30: Allan Karlsson og Christian Risgaard. Fra Piazolla til Per Nørgaard og en rundtur i nordiske folketoner. Onsdag den 27. september kl. 19.30: Jazz og de nye rytmiske salmer. Gitte Smith, sang, Peter Bjerrum, trommer, Finn Andersen, piano, Jesper Carlsen, bas, Christian Risgaard, violin. Vekslende med salmesang, de nye rytmiske salmer, spiller kvintetten jazzstandards m.m.

Niels W. Gadekoncert i Vandborg Kirke Søndag den 25. juni kl. 19.30 Medvirkende: Gitte Smith, sang, Inge Gravesen, fløjte, og Hanne Borg, orgel.

»SANG OG SAMVÆR« I ALPARKEN Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk underholdning. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. (NB: På grund af sommerferie er der ikke sang og samvær i juli måned).

Tirsdag den 27. juni kl. 14.30: Sang og samvær v. pastor Henning Mikkelsen og Christian Risgaard. Tirsdag den 29. august kl. 14.30: Sang og Samvær v. pastor Margrethe Bendtsen og Christian Risgaard.

5


DET SKER

MED KIRKEHØJSKOLEN RUNDT PÅ HARBOØRE KIRKEGÅRD Onsdag den 9. august kl. 19.30 Mange kender kirkegårdens mindesten med navnene på de druknede fra ulykken i 1893, men hvor mange ved, at stenen også har en indskrift på bagsiden – hør om den og meget mere, når sognepræst Karsten Christensen viser rundt og fortæller om kirkegårdens historie. Kirkehøjskolen Lemvig Provsti

HØSTGUDSTJENESTE I RAMME KIRKE Søndag den 10. september kl. 10.30 Provstibørnekoret medvirker ved gudstjenesten i kirken. Der vil være mulighed for at give en pengegave til forskellige kirkelige og humanitære formål.

Efter gudstjenesten indbydes til frokost på Ramme skole, hvor menighedsrådet vil orientere om arbejdet det forløbne år.

KLF, KIRKE OG MEDIER AFHOLDER SOMMERSTÆVNE PÅ THYHOLM Søndag den 27. august fra kl. 10.30 Kurt Strand

Kl. 10.30: Gudstjenesten i Hvidbjerg kirke Kl. 12.00: Frokost i Hvidbjerg Sognehus Kl. 13.00: Foredrag i Hvidbjerg Sognehus v. journalist, forfatter og radiovært Kurt Strand over emnet: Mediernes magt – magten over medierne: Stadig flere medier kæmper om vores opmærksomhed. Men hvem sætter dagsordenen? Hvad er forskellen på »vagthunde« og »jagthunde«? Og hvorfor rydder mindre vigtige begivenheder ofte tv’s sendeflader? Kl. 14.30: Kaffe og Afslutning Deltagerpris: 50 kroner pr. person inkl. frokost og kaffe.

6

Arr. KLF, Kirke og Medier i Nordvestjylland


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

Foto: Click Lemvig

Konfirmander, Ramme Kirke

Konfirmander, Lomborg Kirke

Konfirmander, Rom Kirke

7


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

VIL DU GIVE LIDT AF DIN TID TIL BESØGS TJENESTEN ? Vi har løbende brug for nye be søgsvenner. Kontakt gerne besøgskoordina tor Margit Ager­gaard, tlf. 61 75 02 38, hv is du har tid og lyst til at på tage dig en såda n opgave.

GRAVER VED RAMME KIRKE STOPPER – NY GRAVER ANSAT! Jes Erik Petersen har søgt nye udfordringer og stopper derfor som graver ved Ramme kirke. Det sker med udgangen af maj 2017. Samtidig stopper også hans hustru Susanne Petersen som gravermedhjælper ved Ramme kirke. Fra menighedsrådet skal lyde en tak til dem begge med ønsket om alt godt i deres videre færd. Som ny graver ved Ramme Kirke og Kirkegård har menighedsrådet ansat Arne Yderstræde Andersen, Dybe, som tiltræder pr. 1. juni 2017. Arne har i mange været graver ved Dybe kirke, hvorfor menighedsrådet nu skal i gang med at finde en ny graver her. Ny graver ved Dybe Kirke forventes at kunne tiltræde pr. 1. juli 2017. SORGGRUPPE Et tilbud til efterladte, som har mistet en nær pårørende eller nærtstående ven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp. Tilbuddet er gratis og uanset om man har et kirkeligt tilhørsforhold eller ej. Gruppen mødes 1. og 4. torsdag i måneden, ca. 2½ time. Sted: Bøvlingbjerg – eller efter nærmere aftale. Flere oplysninger samt tilmelding til: Sorggruppeleder, præst Marianne Gyldenkærne tlf. 97 88 56 50, mariannegyldenkaerne@gmail.com Psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen tlf. 97 88 54 09, lilian.hove@gmail.com

MINIKONFIRMANDER Minikonfirmander er for dem, der går i 3. klasse. Lige efter sommerferien vil børnene modtage en indbydelse fra præsten. Undervisningen begynder i den første uge i september, og finder sted dels i konfirmandstuen og dels i kirkerne. Forløbet forventes at slutte midt i november Undervisning af minikonfirmander er et pædagogisk tilbud fra kirken. Formålet er at gøre børnene mere fortrolige med den kristne børnelærdom og gudstjenesten. I undervisningen inddrager vi kreative aktiviteter som drama, tegning og fortælling. Vi glæder os til at se jer!

GUDSTJENESTEN DEN 30. JULI TRANSMITTERES PÅ P1 Gudstjenesten i Rom kirke søndag den 30. juli vil blive live-transmitteret på Danmarks Radios P1. Bemærk derfor det ændrede gudstjenestetidspunkt, som denne dag er kl. 10.00. Til gengæld kan alle være sikre på, at gudstjenesten slutter kl. 11.00, idet den for mediets skyld skal tilpasses en stiv klokketime. Vi har den dag brug for en trofast menighed til at synge med på salmerne, så kom glad og vær med.

8

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2017-18 Kommende konfirmander vil inden sommerferien med posten modtage en indbydelse til konfirmationsforberedelse. Undervisningen vil ligesom sidste år finde sted på torsdage i tidsrummet 13.30-15.15. Første gang vil være torsdag den 7. september kl. 13.30. Konfirmationen finder sted i Lomborg og Ramme kirke søndag den 13. maj 2018. BABYSALMESANG Vi har ikke babysalmesang her hos os, men henviser til babysalmesang i Hove kirke. Forårssæsonen er slut nu, men der begynder et nyt hold i Hove kirke efter sommerferien. Startdatoen er endnu ikke oplyst, men kontakt gerne Henning Mikkelsen på tlf. 97 88 90 11 eller e-mail hbmi@ km.dk for nærmere oplysninger. Foldere vil ligge i kirkernes våbenhuse, så snart den foreligger. MENIGHEDSRÅDSMØDER Dybe Ramme menighedsråd holder møde således: • Onsdag den 6. september kl. 19.00 hos Mona Døj Røn, Voldervej 18, Ramme. Lomborg-Rom menighedsråd holder møde således: • Tirsdag den 22. august kl. 19.00 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige. Referat kan ses på kirkens hjemmeside senest en uge efter at mødet er afholdt


Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

ÆGTESKAB

OG VIELSE

En vielse er en offentlig bekræftelse af det løfte, som to mennesker giver hinanden om at ville leve sammen indtil døden skiller dem ad. Vielserne foregår i dagens Danmark enten som en borgerlig handling på rådhuset eller i kirken, hvor den knyttet til et ritual med bøn om Guds velsignelse som et centralt element.

gyldig handling. Og udtrykket »at binde sig til« betegner løftet om livslang troskab. I den tidlige jødedom og kristendom har man således kendt til én eller anden form for offentlig handling. Og man har fra begyndelsen set på ægteskabet som en skabelsesordning, der er velsignet af Gud. Jesu ord som siger, at hvad Gud har sammenføjet må et menneske ikke adskille, understreger dette at vi har at gøre med en livslang og forpligtende pagt.

På bibelens første blade – i skabelsesberetningen – hører vi om, hvordan en mand skal »forlade« sin far og mor og »binde sig til« sin hustru. Udtrykket »At forlade« refererer til en offentlig, juridisk

I bibelen har vi en beretning om Jesus og disciplene, der er til bryllup, hvor vinen som bekendt slap op og Jesus gjorde vand til vin. Men hvordan vielsen fandt sted, fortæller bibelen intet om. Dog

kender vi fra historien til fortællinger om, hvordan vielsen har været en slags købekontrakt mellem brudens far og brudgommen. Og sådan har det givetvis også været i ældgamle dage.

Vi skal helt frem til år 866 før vi første gang hører om ægteskab og vielse i tilknytning til kirke og gudstjeneste. Selve vielsen fandt ikke sted i kirken, men der blev indført den skik, at man efter vielsen kunne deltage i en gudstjeneste, hvor parret blev velsignet af præsten. Det foregik ved slutningen af søndagens gudstjeneste i menighedens midte, og blev kendt under betegnelsen »brudemesse«. Denne brudemesse udviklede sig op gennem middelalFortsættes på side 11

9


SE HER

Møder

Juni · Juli · August

Folkekirkeligt Fællesskab

Danmission

Tirsdag den 6. juni kl. 19.30: Bibelstudie hos Margit og Jørn Agergaard, Mullesgårdvej, Lomborg

Mandag den 12. juni – fredag den 16. juni: Seniorlejr i Virksund. Program følger.

Onsdag den 16. august kl. 19.30: Bibelstudie hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131 Torsdag den 7. september kl. 19.30: Bibelstudie hos Birthe og Erik Mogensen, Glarbjergvej 35

Studiekredsen i Ramme Fredag den 16. juni kl. 19.30 hos Solveig og Benny Mathiasen, Sinkbækvej 15, Flynder Tirsdag den 5.september kl 19.30 hos Birgit og Max Fredgaard, Rammevej 6, Bonnet

Lørdag den 2. – søndag den 3. september: Repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand Danmission-stævne for Holstebro og Lemvig distrikter holdes i Holstebro Sognehus, Kirkestræde 9, Holstebro tirsdag d. 19. september 2017 kl. 13.30-16.30. Program: Kl. 13.30: Velkomst v. Helga Hedevang. Kl. 13.45: Indledning v. pastor Erik Ladegaard. Kl. 14.00: Seniorvolontører Ida og Niels Grymer, Hou, fortæller om oplevelser på Madagaskar i 2015, hvor de underviste kvinder og præster. Kl. 14.40: Kaffe. Indsamling. U-landsboden er åben. Kl. 15.40: Ida og Niels Grymer fortæller videre. Kl. 16.15: Afslutning. Alle er velkomne. Salmebogen benyttes. Kaffe og mødeafgift 50 kr.

Indre Mission Mandag den 12. juni – søndag den 18. juni: Teltmøder i Langerhuse (Program: Se dagspressen)

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Folkekirkeligt Fællesskab v/ Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg/Rom v/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


Fortsat fra side 9 deren og man begyndte at anskue ægteskabet som en hellig handling på lige fod med dåb og nadver. Men det fik Martin Luther gjort op med. For Luther var vielsen udelukkende et verdsligt, borgerligt anliggende, men dog ikke Gud uvedkommende. Luthers model var, at man først skulle vies borgerligt. Først herefter ville det være muligt at få Guds velsignelse ved en ceremoni i kirken. I dag har man smeltet de to dele sammen – nok mest af praktiske grunde – så man kan få »hele pakken« i kirken, både vielse og velsignelse. Og dog oplever vi i dag

oftere og oftere, at man først går på rådhuset for at få papir på hinanden, måske fordi man har fået et barn. Siden, når man har råd til fest m.v, søger man kirken og præsten for at få den kirkelige velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. Således har formen og kulturen omkring vielsen fra tid til anden skiftet, men det væsentlige og uforanderlige er, at et ægteskab grundlæggende er en forpligtende og livslang pagt mellem to mennesker, der giver hinanden deres JA. Et kærlighedens Ja, som et ekko af Guds Ja til os mennesker.

Vidste du . . . Ordet »bryllup« kommer af det gamle ord »brudeløb«. Brudeløbet var i Norden betegnelse for den tur, som brudeparret og bryllupsgæsterne med musik i spidsen tog til og fra kirken, så alle kunne bevidne at parret nu var rette ægtefolk.

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Ulveleder: Frede Kirkeby, tlf. 29 92 90 26.     Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid: Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lomborg præstegård, Lomborgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Sunesen træffes som hovedregel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præstegården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præstens og den øvrige kirkebetjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informationer, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«! Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræsten.

11


Gudstjenester

212

SEP.

AUGUST

JULI

JUNI

DATO

LOMBORG

RAMME

Søndag d. 11.

Trinitatis

10.30

09.00

Søndag d. 18.

1. s. e. trin.

09.00

10.30

ROM

Tirsdag d. 21.

DYBE

19.30 (a)

Søndag d. 25.

2. s. e. trin.

09.00 Lilleør

Søndag d. 2.

3. s. e. trin.

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

Søndag d. 9.

4. s. e. trin.

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Søndag d. 16.

5. s. e. trin.

10.30 Lilleør

Søndag d. 23.

6. s. e. trin.

09.00

Søndag d. 30.

7. s. e. trin.

Søndag d. 6.

8. s. e. trin.

09.00

Søndag d. 13.

9. s. e. trin.

10.30 (c)

09.00

Søndag d. 20.

10. s. e. trin.

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør 10.30 10.00 (b) 10.30

Onsdag d. 23.

19.30 (a)

Søndag d. 27.

11. s. e. trin.

09.00

Søndag d. 3.

12. s. e. trin.

10.30

Søndag d. 10.

13. s. e. trin.

09.00

14.00 (d) 10.30 (e)

a) Musikgudstjeneste b) Gudstjenesten transmitteres på Danmarks Radio P1 c) Indsamling til KLF, Kirke og Medier d) Sognedag med frilufts- og høstgudstjeneste e) Høstgudstjeneste. Provstibørnekoret medvirker

10.30 Lilleør

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 3 - 2017  
Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 3 - 2017