Page 1

GJELLERUP KIRKE & SOGN | JUNI · JULI · AUGUST 2014

Konfirmander 2014

JEG TROR NOK, JEG TROR

MORGENSANG I SOMMERFERIEN

SANKTHANSAFTEN I PRÆSTENS HAVE

SE SIDE 2

SE SIDE 3

SE SIDE 9


PÅ DEN ANDEN SIDE

Jeg tror nok, jeg tror I dette kirkeblad kan man se billeder fra årets konfirmationer. Glade, unge mennesker, som havde en dejlig dag med familie og venner. Og vi præster har nydt at lære dem at kende. Nej, det er langt fra kun konfirmanderne, der lærer nyt i løbet af de ca. 8 måneder, de går til konfirmationsforberedelse ved Gjellerup Kirke. Vi præster får tit nogle rigtig gode guldkorn med. Her er et af dem: »Jeg tror nok, jeg tror«. Mere ærligt kan det da ikke siges! Og mere rigtigt heller ikke. For er det da ikke rigtigt, at tro og tvivl følges ad hos os alle sammen? Vi kan måske nogle gange spørge: Kan Gud mon høre mig, når jeg beder? Gælder det også mig, når Jesus siger »Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende«? Mon det gør nogen forskel, om jeg er døbt eller ej? Mon Gud virkelig er der? Det sidste spørgsmål stillede jeg mig selv en dag for lige omkring 20 år siden. Jeg sad på mit værelse i mit barndomshjem og grublede: »Mon Gud virkelig er til?«. Jeg besluttede mig for at finde ud af det. Så jeg placerede et stykke blankt A4-papir på gulvet og sagde så til Gud: »Gud, hvis du er der, så løft papiret fra gulvet«. Jeg ventede. Intet skete. Jeg prøvede igen – og én gang mere. Og det samme skete: absolut intet.

2

Jeg sad skuffet tilbage. Ingen beviser at holde fast i eller vise frem for andre. Og så slog det mig, for tænk hvis Gud havde flyttet papiret, hvad ville jeg så gøre? Ville jeg gå rundt og fortælle alle, at jeg troede på Gud, for jeg havde set med egne øjne, at han havde flyttet et stykke papir?? Selv hos disciplene, der mødte den opstandne Jesus efter påsken, kunne tvivlen nage. Den er vores følgesvend, og vi må lære at leve med den. Men vi behøver ikke lade den vinde. Nej, ligesom konfirmanderne her i foråret bekræftede alt det gode, de fik med i dåben, må vi også gøre. For at tro er en livslang tillidsøvelse. Vi kan give troen plads ved at gå til nadver, ved at lade os døbe – eller lade vort barn døbe, ved at tale om tro med et andet menneske, ved at bede til Gud eller måske ved at læse i Bibelen eller tage til en gudstjeneste. Troen er livslang tillidsøvelse. God træning – og god sommer! Sogne- og studenterpræst Inge Marie Kirketerp Hansen

[

»Gud, hvis du er der, så løft papiret fra gulvet«. Jeg ventede. Intet skete.

]


2. PINSEDAG FRIMESSE I DET FRI!

Start alle tirsdage og torsdage i juli måned med salmesang, bibellæsning og bøn i Gjellerup Kirke. Det er Gjellerup Kirkes præster, der på skift vil lede morgensangen, som varer omkring 20 minutter.

2. pinsedag den 9. juni kl. 11 er der traditionen tro gudstjeneste i præstegårdshaven. Kirkens tre præster medvirker. Medbring stol eller tæppe at sidde på.

Efter morgensangen er der kaffe og te i våbenhuset.

Er vejret dårligt, vil gudstjenesten blive afholdt i kirken.

KSU-GUDSTJENESTE Tirsdag den 19. august kl. 18.30 I år er det Gjellerup Kirke, der står for KSU-ugens åbningsgudstjeneste på KSU-pladsen. Det bliver en gudstjeneste, der tager fat i ordet »knyt«, for hvor er der dog stor forskel på, om man vil knytte bånd eller knytte næven.

GJELLERUP KIRKE FÅR NY ORGANIST

For over 2000 år siden oplevede verden julenat den ultimative håndsrækning. Nu skylder vi at række ud og knytte sammen og knytte bånd. Inge Marie Kirketerp Hansen er præst ved gudstjenesten.

Pr. 1. maj 2014 har Gjellerup Menighedsråd ansat Camilla Svanberg som ny organist ved Gjellerup Kirke.

OPSTARTS- OG FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE

Camilla er 36 år og bor i Sdr. Omme med sin mand og to børn. Hun er nyuddannet organist fra Løgumkloster og har ligeledes uddannelse som lærer og suzukipædagog i klaver.

Søndag den 17. august kl. 10 er der opstarts- og fødselsdagsgudstjeneste i Gjellerup Kirke. Her fejrer vi kirkens fødselsdag og skyder samtidig en ny sæson med aktiviteter i og omkring Gjellerup Kirke i gang. Efter den festlige gudstjeneste, hvor kirkens tre præster deltager, vil der være frokost i Kirkeladen. Alle er velkomne; frokosten koster 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn, dog maks. 120 kr. pr. familie. Tilmelding ikke nødvendig.

Camilla Svanberg

53

Vi ser frem til at byde Camilla velkommen og glæder os til at se og høre, hvad Camilla kan tilføre vort sogn på den musikalske front.

DET SKER

MORGENSANG I SOMMERFERIEN


KONFIRMATION

HAMMERUMS KONFIRMANDER 26. APRIL

4


3. MAJ

Datoerne for de næste tre års konfirmationer 2015

Evt. specialklasse: Lørdag den 11. april kl. 10.30 Hammerum Skole: Lørdag den 25. april Gjellerupskolen: Lørdag den 2. maj (a og b) Søndag den 3. maj (c) 2016

Evt. specialklasse: Lørdag den 16. april Hammerum Skole: Lørdag den 23. april Gjellerupskolen: Lørdag den 30. april (a og b) Søndag den 1. maj (c) 2017

Evt. specialklasse: Lørdag den 22. april Hammerum Skole: Lørdag den 29. april Gjellerupskolen: Lørdag den 6. maj (a og b) Søndag den 7. maj (c) 5

KONFIRMATION

GJELLERUPS KONFIRMANDER


GUDSTJENESTER

* = Børnekirke

DAG KIRKEÅRET HØJMESSE FAMILIE BRUNCH FRIMESSE ANDET 1. juni 8. juni

6. s. e. påske Pinsedag

10.00 IMKH * 8.30 IMKH 10.00 OR * 9. juni 2. pinsedag 11.00 BKI, IMKH & OR i præstegårds haven 14. juni Lørdag 11.00 BKI dåbsgudstjeneste 15. juni Trinitatis 9.00 OR 11.00 TSL 22. juni 1. s. e. trinitatis 10.00 IMKH * 29. juni 2. s. e. trinitatis 10.00 OR 1. juli 9.00 Morgensang OR 3. juli 9.00 Morgensang OR 6. juli 3. s. e. trinitatis 10.00 OR 8. juli 9.00 Morgensang IMKH 10. juli 9.00 Morgensang IMKH 13. juli 4. s. e. trinitatis 10.00 MKH 15. juli 9.00 Morgensang IMKH 17. juli 9.00 Morgensang BKI 20. juli 5. s. e. trinitatis 10.00 BKI 22. juli 9.00 Morgensang BKI 24. juli 9.00 Morgensang BKI 27. juli 6. s. e. trinitatis 10.00 OR 29. juli 9.00 Morgensang OR 31. juli 9.00 Morgensang OR 3. aug. 7. s. e. trinitatis 10.00 OR 10. aug. 8. s. e. trinitatis 10.00 BKI 17. aug. 9. s. e. trinitatis 10.00 BKI, IMKH & OR opstartgudstj. * 19. aug. Tirsdag 18.30 IMKH KSU-gudstjeneste 24. aug. 10. s. e. trinitatis 10.00 OR * 31. aug. 11. s. e. trinitatis 9.00 BKI 11.00 BKI

6


BLIV FRIVILLIG

Menighedsrådet har vedtaget en ny kommunikationsvision og præsenteret den på årsmødet i marts.

Der er altid brug for flere frivillige i et aktivt sogn som Gjellerup! Lige i øjeblikket er det særligt vores børnearbejde, der har brug for hjælp. Det gælder praktisk hjælp ved familiegudstjenesterne om søndagen kl. 11, og ved Kirke i Børnehøjde, en børnevenlig hverdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning. Desuden er det muligt at blive leder i Børnekirken, Gjellerup Kirkes tilbud til børn under højmesserne.

Nu er planen således, at vi får trykt endnu to udgaver af det kendte kirkeblad, indtil kommunikationsudvalget har gjort klar til den nye måde at informere sognet på. I næste nummer af kirkebladet vil der være en gennemgang af, hvordan de forskellige infoblade vil se ud, og hvordan hele sognet vil blive informeret fremadrettet.

Der er også altid plads til nye i Gjellerup Kirkes besøgstjenester, som tilbyder enlige eller ensomme en hyggelig stund med en besøgsven.

Som sagt på årsmødet vil alle informationer, der i dag kan læses i kirkebladet, også i fremtiden være at finde flere steder, blandt andet i postkassen, kirken, på sms eller på nettet.

Er der andet, du kunne tænke dig at være en del af, er du meget velkommen til at kontakte kordegn Lene Bak på lerb@km.dk, eller du kan ringe til 9711 6088.

Formand for kommunikationsudvalget Anders Knudsen

FAMILY DINNERS – STUDENTERMIDDAGE Kunne du tænke dig at invitere en studerende på middag?

Byd udenlandske studerende indenfor i dit hjem

En stor del af de studerende i Birk er udenlandske. De kender ikke meget til dansk kultur, og størstedelen af dem har aldrig været hjemme i et dansk hjem. Det kan du være med til at ændre! Som middagsvært får du to aftener i efteråret besøg af 2-3 studerende. I spiser sammen og taler måske lidt om traditioner og kultur. Efter et par timer tager de studerende hjem igen. Hvis du er interesseret, så send en mail til Gjellerup Sogns studenterpræst, Inge Marie Kirketerp Hansen, på studenterpraest@gmail.com med navn, adresse, telefonnummer, alder på eventuelle hjemmeboende børn og oplysning om, hvilke sprog I taler. Vær med til at give de studerende en følelse af at være en del af Gjellerup Sogn. »Del af en helhed«. 57

AKTUELT

NY KOMMUNIKATIONSFORM


AKTUELT

Tillykke til Katrine Borre Nielsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER 12. juni og 14. august

INDSAMLINGER I KIRKEN 8. juni: Kirkens Korshær 9. juni: Gjellerup Sogns børneog ungdomsarbejde 15. juni: Samvirkende Menighedsplejer 29. juni: Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 13. juli: KFUM’s Sociale Arbejde 27. juli: Blå Kors Danmark 10. aug.: KFUK’s Sociale Arbejde 24. aug.: Diakonissestiftelsen

UDDELING AF KRØJGAARDLEGATET Søndag den 6. april blev det årlige Krøjgaardlegat uddelt. I år gik en legatportion til Katrine Borre Nielsen, der er KFUM-spejder i Gjellerup. Katrine har gennem mange år været engageret i KFUM-spejdernes arbejde og har ud over at være leder for spejderne i 5.-9. klasse bl.a. været med til at stå for lejre og Gjellerup­ spejdernes årlige kollektivuger. Hjerteligt til lykke til Katrine – og alt godt i dit fortsatte virke inden for KFUM.

GUDSTJENESTER PÅ TOFTEBO Onsdage kl. 14.30 (offentlige) - med kaffe og seniorsang Juni 4. BKI 11. TSL 18. MK 25. OR Juli 2. OR 9. IMKH 16. BKI 23. BKI 30. OR

Altergang Altergang

Altergang Altergang Altergang

August 6. OR 13. MK Altergang 20. IMKH 27. BKI Altergang

Øvrige søndage »Kirke til Kirke«-projekt.

KIRKEBIL

VELKOMMEN I BØRNEKIRKE Børnekirke er et tilbud til alle børn, gerne i følge med forældre. Børnene begynder i kirken som alle andre, men kommer efter dåben over i Kirkeladen, hvor der er et særligt program for dem. Se gudstjenestelisten side 6 for datoer.

8

Kører normalt til alle højmesser. Ønskes personlig ledsager, bedes dette oplyst ved pladsbestillingen. Pladsbestilling: Kirkekontoret 9711 6088 senest fredag kl. 9-13. En tur/retur koster 10 kr. pr. person.

Find Gjellerup Kirke på: gjellerupkirke.dk eller på Facebook! På siden kan bl.a. læses de seneste prædikener fra gudstjenesterne i Gjellerup Kirke.


Inge Marie Kirketerp Hansen holder båltalen. Bemærk: Bålet tændes tidligt af hensyn til de mange børn. Børnekoret Alive medvirker.

Arrangører: Menighedsrådet, Torsdagsbibelkredsene, KFUM og KFUK, KFUM-spejderne og Indre Mission.

Kaffe og kage, grillede pølser og sodavand til uhørt lave priser.

Vi håber på godt vejr igen til sankthansfesten. 9

ARRANGEMENTER

SANKTHANSAFTEN VED GJELLERUP PRÆSTEGÅRD MANDAG DEN 23. JUNI KL. 19


FORENINGER I SOGNET

INDRE MISSION Silo - Hammerum www.silo-hammerum.dk Ruth Egedal • 9720 9175 IM - bibelkredse Alle er velkomne til at komme med i en bibelkreds. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til Solveig Madsen, o.madsen@mail.dk Flere oplysninger fås på Silos hjemmeside: www.silo-hammerum.dk. Onsdag den 4. juni kl. 18.00 Fællesspisning – kl. 19.00 børnenes kvarter og bedemøde – kl.19.30: Møde ved Sognepræst Flemming Harpøth Møller, Videbæk. Emne At mestre sit liv. Onsdag den 18. juni kl. 19.30 Lovsangsaften ved organist ved Sønder Felding kirke Bente Roager Knudsen, Ølgod. Vi synger nye og gamle sange fra den nye fællessangbog. Fredag den 8. august kl. 19.30 Opstartsaften – vi mødes ved Silo og fordeler os rundt i forskellige hjem til en god snak og en kop kaffe.

Børne/juniorkoret ALIVE (fra 1. kl.) Hver torsdag kl. 17-17.45 i Silo Elin Dahl Østermark • 9711 9524 IMU Mette Hansen • 2845 9204 Teen-klubben Julie Lorentzen • 2621 9204 Junior-klubben Poul Risager • 9720 9721 Tirsdags-klubben Christian Thormann • 9711 6204 KFUM og KFUK hammerum-gjellerup.kfum-kfuk.dk Hammerum Hovedgade 8 Erik Krejberg • 2835 8839 Voksenforum (over 25 år) Hver anden tirsdag kl. 19.30-22.00 Fredagsfamilien (alle) Første fredag i måneden kl. 18-21 i Kirkeladen. Børneklubben (0. kl.-5. kl) Fredag kl. 16.30-18.30

Fællesspisning: Tilmelding til Niels Westh på tlf. 4014 5010 eller nielswesth@mail.dk senest onsdagen før. a. Spisning starter kl. 18.00 b.  Børnenes kvarter i salen og bedemøde i det lille lokale c. Mødet starter kl. 19.30 d. Mødet slutter med kaffe fra kl. 20.30 e. Pris: Voksne 35,- kr., børn 25,- kr. f. Medbring selv service

Teen-klubben Lene Bak • 2286 5723 Teenklubben er for alle teenagere i 6.-10. klasse. Vi mødes fredag kl. 19-21.30 i klubbens lokaler ved rideskolen, Hammerum Hovedgade 8.

KLF – KIRKE OG MEDIER Marianne Hansen • 9720 9204 FOLKEKIRKENS MISSION Helge L. Hansen • 9711 6136 TORSDAGS-BIBELKREDSE Karen Nellemann • 9711 6954 SPEJDERE De grønne pige­spejdere, Hammerum Charlotte Kammer • 9711 6383 www.pigespejder.dk/hammerum KFUM-spejderne, Gjellerup www.gjellerupspejder.dk Birgit Graversgaard • 9711 8398 GJELLERUP KFUM IDRÆT www.gjellerupkfumidret.dk Chris Østergaard • 9711 8189

Der henvises i øvrigt til foreningernes hjemmesider og Sunds-Gjellerup Avis, hvor møder annonceres på side 2.

10


ARRANGEMENTER

BABYSALMESANG Der indbydes til babysalmesang på følgende onsdage: Det er nu, du skal tilmelde dig og dit barn til babysalmesang

3., 10., 17. og 24. september samt 1. og 8. oktober Alle dage kl. 10 i kirken.

Der er plads til ca. 10 børn på holdet (alder 0-9 mdr.) Deltagergebyr: 100 kr. Tilmelding til: Karen Krøjgaard, tlf. 6122 3906 – kakr@km.dk Oplys navn, adresse og tlf.nr. samt barnets navn og fødselsdato.

KIRKEKONTOR Kordegn Lene Rønde Bak 9711 6088 • lerb@km.dk Kontortid: Mandag Lukket Tirsdag kl. 9-13 Onsdag kl. 9-13 Torsdag kl. 9-13/15-17 Fredag kl. 9-13 www.gjellerupkirke.dk

KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsleder Christian Hougaard 9711 6033 • Mobil: 3036 5246 chha@km.dk

SOGNEPRÆSTERNE Brian Krüger Iversen (BKI) Præstegården, Kirkebyvej 14 9711 6077 • biv@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

Kontortid: Mandag-fredag kl. 11-12 og efter aftale.

Ole Rasmussen (OR) Nørre Lindbjerg 13 5365 3096 • olr@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

KIRKETJENER Finn Mundbjerg 2323 4717 • Privat: 9720 9398

Inge Marie K. Hansen (IMKH) Søndertorp 111 2441 5010 • inmk@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

SOGNEMEDHJÆLPER Karen Krøjgaard Kirkebyvej 15 • 6122 3906 kakr@km.dk

ORGANIST Camilla Svanberg 4161 2144 • chsv@km.dk MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Ane Marie Mortensen Nygårdparken 65 9711 8026 • have@mail.tele.dk MENIGHEDSRÅDETS BESØGS- OG LEDSAGETJENESTE Lis Rahbek Elmegade 18 • 9711 6318 elise@dlgmail.dk

Gjellerup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet • Oplag: 4.500 • Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S Redaktion: Anders Knudsen (ansvarsh.), Karsten Matzen og Arne Mogensen Næste nr. udkommer i august 2014. Stof i digital form til kordegn Lene Rønde Bak på e-mail lerb@km.dk - senest den 15. juli 2014 11

KIRKELIG VEJVISER

GJELLERUP SOGN Kirkeladen Kirkebyvej 15 • 7400 Herning


BØRNENES BAGSIDE GUDSTJENESTER FOR BØRN

KONKURRENCE 18:

Søndag den 15. juni kl. 11 er der

Hvad får du brug for i din sommerferie? Sæt ring om de ting, der hører sommerferien til. Skriv dem derefter på linjerne.

FAMILIEGUDSTJENESTE med sommerferie-tema. Efter gudstjenesten er der aktiviteter og lidt at spise. Det er gratis at deltage

1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________ 4. ______________________________ Svaret afleveres i postkassen i Kirkeladen med dit navn, adresse og din alder senest fredag den 11. juli. Så er du med i lodtrækningen om et gavekort. Du kan også sende løsningen til Karen Krøjgaard, Kirkebyvej 15, 7400 Herning. Den heldige vinder offentliggøres i det næste kirkeblad. Vinderen får direkte besked.

Navn:

Alder:

Adresse:

fejrer 200-års-jubilæum i 2014 og opfordrer os alle til at sætte ekstra fokus på Bibelen. Så find din bibel og læs for dig selv, din bamse, ven, mor og far….!

Vinder af sidste kirkeblads konkurrence er: Stine Skipper Jørgensen, 9 år, Hauge

Team Lynderup · 9717 3408

KONKURRENCE 17

Gjellerup kirkeblad - Nr. 3 - 2014  
Gjellerup kirkeblad - Nr. 3 - 2014