Page 1

Blues i Nr. Omme Kirke 16. februar

INDHOLD Siden sidst 2 Sommer og sol 3 FDF’s jubilæumsfest

4

Jazz i præstegårdshaven

5

Bøger til hængekøjen

6

Kirkelige handlinger

6

Program for KFUM & K

7

Gudstjenester 8

NUMMER 3 · 2014 JUNI · JULI · AUG.

K I RK ENYT NR. OMME ØRNHØJ


SIDEN SIDST

Minikonfirmander i Nr. Omme

Påskekunst på kirkestien

Påskemusik i Nr. Omme Kirke

Minier i Ribe

ADRESSER: Menighedsrådsformand Nørre Omme: Else Katrine Pedersen, Ørnhøjvej 23, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 97 38 43 73 elsekpedersen@hotmail.com

Kirkeværge Nørre Omme Kirke: Gravers Kjærgaard, Kjærgårdsvej 10, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 97 38 40 94 gravers@kjaergaardsvej10.dk

Sognepræst:

Bodil Toftdahl, Algade 34, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 97 38 41 83 / 20 87 83 67, bodil.toftdahl@gmail.com

Nørre Omme Kirke Sønderkjærsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald Graver Nørre Omme Kirke: Klaus Tang Tlf. 25 32 33 58 Organist Nørre Omme Kirke: Helle Majlund Jensen Tlf. 28 94 57 62 www.nr-omme.dk

Menighedsrådsformand Ørnhøj: Pia Volsgaard, Damstrupvej 2, 6973 Ørnhøj Tlf. 9738 6153 pia@volsgaard.eu Kirkeværge Ørnhøj Kirke: Anders Just Nørhedevej 11 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 63 41

Ørnhøj Kirke Hovedgaden 72 6973 Ørnhøj Graver Ørnhøj Kirke: Kirsten Bylov Steensgaard, Spåbækvej 5. Tlf.  22 40 86 82 Organist Ørnhøj Kirke: Helle Majlund Jensen Tlf. 28 94 57 62 www.ornhojnet.dk/kirken


SOMMER OG SOL af Sognepræst Bodil Toftdahl Det er aldrig til at vide, hvordan sommeren bliver. Kold eller varm? Regn eller sol? De mange sommersange i Højskolesangbogen har det hele med, som f. eks. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig... Sådan er det med vejret. Og måske er det netop det, der gør den danske sommer så skøn, når den endelig er varm og solrig. Uden regnen ville vores land være lige så vissent og afsvedet som sydens bjerge, så den vil vi jo heller ikke undvære. Det er bare helt perfekt, når solen stråler over det grønne land. Det siges, at vi danskere er verdens lykkeligste folk. Måske er det fordi vi bliver så glade, når vejret endelig er godt. Så glemmer vi de

Nørre Omme Gospelkor optrådte i kirken påskedag

kolde regnvejrsdage og nyder bare solen lige her og nu. Tænk hvis vi kunne lære at forholde os til hinanden på samme måde som vi forholder os til vejret. Tage tingene som de kommer og bare glæde os når noget går godt. Jesus sagde: Ingen kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin livsvej. Rigtig meget her i tilværelsen sker hvad enten vi vil det eller ej. Måske skal vi bare lære at glæde os over det, der er at glæde sig over, og lade sorgerne finde en plads med tiden. Hvad Guds Rige angår, skal vi lade det komme til os. Heller ikke det skal vi bekymre os om. Det er der, i samme øjeblik som vi søger efter det. God sommer!


DET SKAL VI

75 år med FDF Ørnhøj Indbydelse til en dag for hele byen lørdag den 14. juni 10.00 Vi mødes v. Ørnen. Med Kibæk Tambourkorps går vi gennem byen til ”Skovly” 11.15 Chili con carne til alle 12.00 Cirkus Flik Flak Odense (tag evt. stol – tæppe eller lign. med) 14.00 Cirkus gudstjeneste v. Bodil Toftdahl 14.45 Kæmpe kagemand 15.30 Tak for nu Pris: Voksne 50 kr. Børn 20 kr. I tilfælde af dårligt vejr foregår dagen i hallen.

Aftenfest i minihallen (for 18+) 18.00 Middag – Buffet – Kibæk Brass Band. Jubilæumstale v. Henrik Thoftgaard Nielsen, Aulum. FDF-revy – Modeopvisning m.m. Evt. gave kan indbetales i Vestjysk Bank: 7600 -1607027 Pris for hele aftenen 250 kr. + drikkevarer. Tilmelding til aftenfest senest 4. juni: Lisbeth Just: 97 38 63 41 – aljust@hkcmail.dk eller Anne Grethe Nielsen: 97 38 66 11 – villanord@ofir.dk Viderebring gerne denne indbydelse, så vi får alle med!

Hilsen FDF Ørnhøj

Sogn.dk – hvad er det? Ja, det er siden, man kan besøge på internettet, hvis man vil vide noget om sit eget eller andres sogn. Der er oplysninger om kirken, personalet, menighedsrådet, præsten, hvordan man gør ved bryllupper, begravelser og dåb, samt indsigt i kirkens økonomi. Det er også der, man kan finde ud af, hvor-

når der er gudstjenester i kirken. Man går bare ind på siden og søger på det sogn, man er interesseret i, så kommer alle oplysninger frem. Næsten de samme oplysninger finder man på app’en ”kirkekalenderen”, som kan hentes gratis til smartphones og tablets.


I MED TIL ...

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling Slut Sult Nu - søndag den 9. marts. Indsamlingsresultatet blev 3.300 kr i Grønbjerg og 7.335 kr. i Ørnhøj.  Et flot resultat, hvor vi kom rundt på alle ruterne i de to sogne. En  tak til alle jer der støttede det gode formål og  tak til indsamlerne, herunder de friske konfirmander, som var indsamlere.  Hilsen menighedsrådene

Jazz i præstegårdshaven Sidste år var det fantastisk: Det skønneste vejr, Ringkøbing Hof Big Band i topform, god stemning, øl, kaffe og kage. Hvem ved, hvordan det bliver i år? Men vi gør det igen: Ringkøbing Hof Big Band spiller jazz i Grønbjerg præstegårds have søndag d. 24. august kl 14.30. Medbring havestol. Kaffe, kage og kold drikkelse kan købes. Fri entré. I tilfælde af regn foregår arrangementet på Grønbjerg Friskole. Nørre Omme menighedsråd

Nyt fra organisten GOSPELKOR Vi fortsætter med gospelkoret, og øver torsdag aften også efter sommerferien. MUSIKALSK LEGESTUE i Nr. Omme kirke for de 2-5 årige børn i førskolealderen. Datoer følger i næste kirkeblad. NYT - NYT - NYT Ungdomskor-event i Ørnhøj. Læs mere i næste kirkeblad.

Sognepræstens ferie Sognepræsten holder ferie 17.-30. juni samt uge 31. Embedet passes af sognepræst Anne Hillgaard, Spjald, tlf. 97 38 10 68.

Velkommen til jazz i præstegårdshaven


Bøger til hængekøjen ”Det er den gode læser, som gør den gode bog.” (Ralph Waldo Emerson) Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange voldsomme oplevelser venter ham, og efterhånden bliver han i tvivl om sig selv og sit virke. Romanen er inspireret af virkelige hændelser i det danske rige i slutningen af 1700-tallet. En velskrevet og fantastisk fortælling om et kulturmøde på godt og ondt og om den store drøm om frihed. Herbjørg Wassmo: Det syvende møde I bogen følger vi Gorm og Rut, der begge er født i 1943, men som kommer fra meget forskellige miljøer og samfundslag. Gorm og Rut mødes ved et tilfælde i barndommen. Dette møde bliver uforglemmeligt for dem begge. Både for Gorm og Rut bliver den anden et vigtigt holdepunkt i tilværelsen, men deres tilfældige og sjældne møder bliver kejtede og underligt for-

Kirkelige handlinger januar - april 2014 DÅB Liam Lund Schlesiger Mathilde Lønstrup Sundgaard William Lihn Kviesgaard Dam Maja Hougaard Jørgensen Ida Korsgaard Møller Marius Brun Nielsen Andreas Skytte Sofie Kodahl Kierbye Madsen VIEDE Simone Rendbæk Daugbjerg Frederiksen og Morten Birch Daugbjerg Frederiksen Lone Falkenberg og Steen Falkenberg

kerte. Fra det syvende møde i nutiden springer fortællingen tilbage til det første skæbnesvangre møde i barndommen. Derfra oprulles begges dramatiske liv - skiftevis med et kapitel til hver. Per Pettersson: Ud og stjæle heste En stille og meget bevægende roman om Trond og hans far, som i sommeren 1948 bor på en sæter nær grænsen til Sverige. Trond er 15 år, og det, han oplever denne sommer af død, svig og kærlighed, ændrer hans liv for altid. Romanen er fortalt skiftevis i en nutid, november 1999, hvor Trond som 67 årig betragter årtusindet gå på hæld, og så en række tilbageblik til den sommer, han tilbragte alene med sin far. En smuk fortælling om forholdet mellem fædre og sønner og om at skabe mening med fortiden. Else Nyborg

Udflugter i sommerlandet Torsdag d. 12. juni kl. 13.30 kører vi ud i det blå fra Sognehuset kl. 13.30. Der afsluttes med kaffe i præstegårdshaven, hvis vejret er til det, og ellers i stuerne. Torsdag d. 14. august kl 13.30 går turen til Tvis, hvor vi skal besøge et lille museum, som er samlet og indrettet af en 15-årig dreng med en særlig sans for gamle ting og sager. Asbjørn Hyldahl har samlet mange spændende genstande, og fortæller om dem. Vi besøger Asbjørns museum og drikker kaffe i hans morfars udestue. Disse dage er det nødvendigt med tilmelding af hensyn til kørsel til Margit og Laurits tlf 97 38 41 71 eller 22 15 41 71.

DØDE Åge Birkebæk Alfred Andersen Arne Christensen Villy Erlandsen Ejvind Søgaard Henning Emil Jensen

Torsdagskomsammen Torsdag 22. maj kl. 14 fra Sognehuset. Hyggeeftermiddag hos Margit og Laurits.


P ROGR A M FO R Ø R N H Ø J K F UM & K Alle møder er i Sognehuset og kl. 19.30, medmindre andet er nævnt. Til alle fælles møder gælder det at man kan blive hentet og afleveret ved sit hjem, når blot man ringer og aftaler med enten Lisbeth Just tlf. 97 38 63 41 eller Margit Mosegaard tlf. 97 38 41 71.

JUNI 3.    Bibeltime  Senior hos Lisbeth og Anders Just, Nørhedevej 11. Familie/voksen hos Marian og Henk Altena, Tim Kirkevej 4.   20.  Grillaften for hele familien hos Margit og Laurits Mosegaard, Abildåvej 14, kl. 18.30. Tilmelding senest 15. juni på 97 38 41 71 eller l.mosegaard@live.dk

JULI 1.    

Uge 30 Bibelcamping på Holmsborg.

AUGUST 12.     Bibeltime  Senior hos Margit og Laurits Mosegaard, Abildåvej 14. Familie/voksen hos Lisbeth og Martin Kjær, Østerbyvej 14, Tim.   29.     Familierally for alle børn, unge og ældre. Mødested: Sognehuset kl. 19.00. Kaffe hos Erik og Gitte Jensen, Trehøjevej 91. Sæt kryds i kalenderen 20. september - BASAR

Nr. sOMMErskole 2014

Ørnhøj Friplejehjem

Mandag den 30. juni og tirsdag den 1. juli skal vi igen være kreative. Vi skal filte, og Signe Marie fra Hover vil være vores instruktør. Der kommer mere information, tilmelding osv., når vi nærmer os ferien.

Morgensang kl. 10.00: 3. og 17. juni 1. og 15. juli 5. og 19. august

Nr. Omme menighedsråd

Gudstjenester: 26. juni kl 14.30 i kirken. Efterflg. kaffe 24. juli kl. 14.30 28. august kl. 14.30 Alle er velkomne både til morgensang og gudstjenester, også ældre, der ikke bor på plejehjemmet, og pårørende.


210

GUDSTJENESTER DATO

NR. OMME

ØRNHØJ

KIRKEÅRET

Søndag 1. juni

10.30

-

6. s. e. påske

Søndag 8. juni

9.00

10.30

Pinsedag

Mandag 9. juni

10.30

-

2. pinsedag

14.00 Skovly Cirkusgudstjeneste

FDF jubilæumsdag

Lørdag 14. juni Søndag 15. juni

10.30

9.00

Trinitatis

Søndag 22. juni

-

9.00 Anne Hillgaard

1. s. e. trinitatis

Torsdag 26. juni Søndag 29. juni

14.30 Seniorgudstjeneste 10.30 Johs. Esmarch

-

2. s. e. trinitatis

10.30

3. s. e. trinitatis

-

4. s. e. trinitatis

Søndag 6. juli

9.00

Søndag 13. juli

10.30

Søndag 20. juli

-

9.00

5. s. e. trinitatis

Søndag 27. juli

-

10.30

6. s. e. trinitatis

-

7. s. e. trinitatis

-

8. s. e. trinitatis

Søndag 3. aug.

9.00 V. O Høgild

Søndag 10. aug.

10.30

Søndag 17. aug.

-

9.00 Anne Hillgaard

9. s. e. trinitatis

Søndag 24. aug.

9.00

10.30

10. s. e. trinitatis

Søndag 31. aug.

10.30

9.00

11. s. e. trinitatis

Søndag 7. sept.

9.00

10.30

12. s. e. trinitatis

I N F O R M AT I O N REDAKTION: Bodil Toftdahl (ansv.) Eva Broni, Birgit Bech Christensen, Marianne Hansen og Karen Kirk Mikkelsen. KIRKEBIL: Ring senest kl. 18 aftenen før til Vildbjerg Taxi på tlf. 20 13 25 13. Kirkebilen er for alle, der ikke selv har kørelejlighed til kirken.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Næste nummer af Kirkebladet Medio august - medio november. Indlevering af stof til dette blad senest søndag den 24. august til Bodil Toftdahl på mail: bodil.toftdahl@gmail.com eller til udvalget. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

Nr. Omme og Ørnhøj kirkeblad - Nr 3 - 2014  
Nr. Omme og Ørnhøj kirkeblad - Nr 3 - 2014