Page 1

UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

LIV

SIDE

3

SIDE

4

SIDE

5

KIRKE & SOGN

Vær med til at samle håb Jeg vil have ret til at fejle Friluftsgudstjeneste MARTS · APRIL · MAJ 2018

1


KORSETS GÅDE Af sognepræst Gustav Eyermann

Påsken er vores største højtid. Fra Palmesøndag til 2. påskedag udspiller sig de vigtigste begivenheder i kristendommen. Alt sammen i og omkring Jerusalem. I påsken har vi mange stærke salmer, men den mest elskede af dem alle er nok ”Hil dig frelser og forsoner” af Grundtvig. Det er stærkt at mærke, hvor meget en salme kan betyde og bære i både glæde og sorg, I den salme er der nogle utrolige dybder og billeder på, hvor evangeliet når ind, når livet gør ondt. Salmen møder mennesket, når det står helt afklædt over for tilværelsen. Salmen har nogle billeder, som går i hjertekulen på os og låner os ord til korsets gåde. Billeder, der handler om netop det offer Jesus, Guds søn, led, da han var villig til at opgive alt, for at vi skal leve. Kærligheden, hjertegløden er stærkere end døden. Kærligheden er i stand til at overvinde alt. Kærligheden er som en flod, der skyller alt væk og tager alting med på sin vej Og derfor kan vi elske livet, fordi døden ikke har det sidste ord. Gud døde på korset, for at vi skal leve. Synd og død og kulde overvindes af livet og kærligheden. Det er korsets gåde.

2

Digterens fortættede sprog og evne til billedlige udtryk gør salmen til overskuelige, koncentrerede udtryk for, hvad det vil sige at være et menneske, nærmere bestemt et kristent menneske. Herved bliver salmerne og salmebogen til en folkelig dogmatik, der med få ord er i stand til at udsige det, som kan være så svært at få fat i. Selv om det kan være vanskeligt at forklare, hvad det er, et digt siger, ved alle, hvad det drejer sig om, selvom ikke alle rigtig tør sige det, som når Grundtvig i „Hil dig, Frelser og Forsoner“ lader os sige til Jesus Kristus:

Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng! (DDS 192 v.7) Som digter er Grundtvig i stand til at udtrykke, hvad det vil sige at være et kristent menneske i forhold til Gud og i forhold til dem, vi deler vores menneskeliv med. Grundlæggende er salmesangen menighedens reaktion på forkyndelsen af Guds kærlighed til mennesker, sådan som Jesus Kristus legemliggjorde den, og sådan som Helligånden aktualiserer den. Glædelig påske og pinse.


DET SKER

VÆR MED TIL AT SAMLE HÅB Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød, sult og flugt. For vi kan faktiske hjælpe. Søndag den 11. marts 2018 er der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25 lande. En rute på et par timer kan fx give: • Overlevelsespakke til en måned for fire personer efter en katastrofe • Bæredygtige køkkenhaver til fem familier i en afrikansk flygtningelejr. • Hjælp til at seks flygtningekvinder kan starte en insektfarm, der giver proteinrig mad • Fiskeyngel til seks fattige familier, der så kan opdrætte fisk i den lokale sø Så bær med, vær med, meld dig som indsamler. I Vejlby til Estrid Stær Hansen 8643 9559 eller esh@pigespejder.dk I Vivild Kirsten Hørning Pedersen 2215 0181 eller khp@dlgmail.dk Efter indsamlingen byder Menighedsrådet på et lille traktement. Nærmere om indsamlingstidspunkt i dagspresse, hjemmeside og Facebook Indsamlingslederne Estrid og Kirsten

3


DET SKER

VIVILD OG VEJLBY

VIVILD OG VEJLBY

PÅSKEMÅLTID

JEG VIL HA RET TIL AT FEJLE

Påsken er en af de store højtider i Den Danske Folkekirke, trods det får påsken ikke den omtale og fejring, som julen. Nogle få traditioner knytter sig til påsken, f.eks. påskefrokost. At gemme påskeæg i haven, som børnene så skal finde, er også en tradition hos mange danske familier. I Vivild kirke har vi også en tradition. Kom til gudstjeneste Skærtorsdag kl. 16.30 og bagefter til fællesspisning i Sognehuset. Pris kr. 50,- inkl. drikkevarer. Af hensyn til maden er tilmelding ønskeligt. Så ring eller skriv til Kirsten 2215 0181, khp@dlgmail.dk . Senest mandag den 26. marts. ALLE er VELKOMNE  Sognepræsten og Vivild Menighedsråd.

Sogne- og pilgrimspræst Gerda Neergaard Jessen - sognepræst i Skorup/Tvilum pastorat - kommer onsdag den 18. april kl. 19.30 til Vejlby Sognegård med sit foredrag: ”Jeg vil ha ret til at fejle”. Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Bibelen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesker, der ser i øjnene, at man er fuld af fejl. Et foredrag du ikke må gå glip af. Alle er velkomne. Kaffe 25 kr.Vivild/Vejlby Menighedsråd

SPIRENDE LIV Påskekyllingerne er netop kommet ud fra ægget til et nyt liv. I foråret spirer også nyt liv frem overalt i naturen. Det giver fornyet glæde og håb for mennesker. I forårshøjtiderne fejrer vi det nye liv. For vores skyld døde Jesus på korset Langfredag, og genopstod Påskedag. Det giver os mulighed for et nyt liv i vished om, at vores skyld kan tilgives. I Pinsen fejres, at Helligånden kom til os. Ifølge Apostlenes Gerninger bevirkede Helligånden, at apostlene kunne berette om det glædelige budskab på forskellige sprog, så det kunne udbredes til alle folkeslag. I taknemmelighed over det nye liv kan vi glæde os over den dejlige tid, vi går i møde.4

Knud Christensen


FRILUFTSGUDSTJENESTE ved St. Sjørup Sø 2. pinsedag, mandag d. 21. maj kl. 10.00. Det er efterhånden blevet en fast tilbagevendende tradition, at 13 sogne i den vestre ende af Norddjurs provsti går sammen om at holde friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup Sø. Ved gudstjenesten medvirker præster og kirkemusikere fra sognene i den vestre ende af provstiet. Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på og kaffe til efter gudstjenesten. Ældre og gangbesværede er meget velkomne til at benytte kirkebilen. Vivild sogn tlf.: 8648 6099. Vejlby sogn 8648 1390. Ved regnvejr flyttes gudstjenesten til Estruplund kirke. Velkommen til en festlig fælles friluftsgudstjeneste!

DET SKER

ST. SJØRUP SØ

Også i år holder vi pinsegudstjeneste i det fri VIVILD OG VEJLBY

STRIK DÅBSKLUDE Kom og vær med til at strikke dåbsklude, så alle dåbsbørn i Vejlby kirke kan få et minde med hjem fra deres dåb. Vi mødes den 2. tirsdag i måneden i Sognegården i Allingåbro kl. 9.30 til en kop kaffe og strik. 13. marts, 10. april, 8. maj og 12. juni. Vi har garn og mønstre. Medbring strikkepinde nr.3 (strikker du løst, da 2 1/2). For yderligere oplysninger: Grethe Friberg tlf. 2174 2261 Vel mødt!!

5


AKTUEL INFO 6

OM STRUKTURFORANDRINGERNE I NORDDJURS PROVSTI Kirkebladets redaktion har bedt mig skrive lidt om de strukturforandringer, vi i øjeblikket arbejder med at gennemføre i Norddjurs provsti. I har sikkert hørt om dem, og flere af jer har deltaget i forberedelserne af dem. De blev indledt for cirka et år siden på et stort fællesmøde i Grenaa, og siden har provstiets menighedsråd og præster sammen og hver for sig arbejdet på nogle fælles høringssvar, som er indsendt her til stiftet. Jeg er i øjeblikket i færd med at nærlæse høringssvarene fra jer, og jeg vil så, på baggrund af dem, meddele min afgørelse midt i februar måned. Men allerførst lidt om, hvorfor der overhovedet skal strukturforandringer til. Overordnet handler det om, at vores landkort er under forandring og har været det længe. Folk flytter i stigende grad fra landet ind til byen, og vi er på den lange bane nødt til at afpasse antallet af præster efter det. Jeg får ikke flere stillinger at gøre med end dem, jeg allerede har og er derfor nødt til at flytte nogle embeder ind til de sogne i byerne, hvor præsterne har svært ved at følge med. Jeg forstår godt, at det føles som et tab, at man nogle steder får færre præster til de samme opgaver, og at man nogle steder måske ikke længere vil have en præst boende der, hvor der har boet en præst i mange år. Men alternativet havde været, at flere præstestillinger skulle reduceres med måske 25 eller 50%, og den slags stillinger er ikke særligt attraktive, og vil ikke få mange ansøgere, når de slås op igen. Derfor arbejder vi med større pastorater, hvor der opslås nogle hele præstestillinger, og hvor præsterne dermed får nogle kollegaer, de kan samarbejde med om at løse de fælles opgaver. Vi får altså nogle langt mere attraktive stillinger, hvilket er vigtigt i en tid, hvor der desværre er ved at blive mangel på ansøgere.

Jeg har hørt flere sige, at procentdelen af kirkegængere ofte er højere i landsognene end i bysognene, og at folk er mere trofaste overfor deres kirke på landet end i byen. Det er svært at vurdere, men det er rigtigt at medlemsprocenten er markant lavere og antallet af døbte er langt færre i nogle bysogne end i de fleste landsogne. Men da der flytter stadigt flere ind til byerne, er det jo så meget desto vigtigere, at vi arbejder hårdt og stædigt på at fastholde deres tilknytning til folkekirken. Derfor skal vi som folkekirke være til stede i byen i lige så høj grad, som vi er til stede på landet. Alt i alt skal der for Norddjurs provstis vedkommende spares, hvad der svarer til 1,5-2 præstestillinger. Ikke nødvendigvis på én gang og kun i forbindelse med præsteskifte. Til gengæld håber jeg, at vi med de nye fælles pastorater vil blive bedre til at samarbejde om de vigtige opgaver, vi har som folkekirke – både menighedsråd, betjening og præster. Samarbejde åbner altid for nye muligheder, og der er masser af gode nye veje, vi kan gå for at forkynde det gamle budskab. Fortiden og traditionerne fylder meget i vores folkekirke. Og det er der rigtig meget godt at sige om. Men vi skal også være kirke i morgen og for fremtiden, selvom det bliver på lidt andre måder end i går. Vi har jo så også fået en ny provst for Norddjurs, Lars Seeberg. En af Lars første vigtige opgaver bliver så netop at få talt med jer i de nye pastorats-samarbejder, om netop de nye muligheder, vi spilles i hænde, og hvordan I fremover indretter jer på bedste vis. Jeg vil bistå jer, alt det jeg kan i arbejdet og håber, at I vil være tålmodige med de nye strukturer, indtil de efterhånden falder på plads og bliver til hverdag. Held og lykke med arbejdet. Af biskop Henrik Vigh-Poulsen, Århus


DØBTE Isabella Thorsager DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Carl Ejner Thorsen Martha Kristensen Jørgen Gudmund Bjørnholm Rasmussen Oluf Enevoldsen Niels Winther Alex Jensen Ilona Katarina Liljander Jens Peter Birkmose Christensen Karen-Margrethe Carlsen Poul Michael Sørensen Dorte Mandal Pedersen

Døbt I Vivild 22. oktober William Kjersgaard Østergaard Hansen

Døbt i Vivild 11. november Anders Laursen

Døbt I Vivild 11. november Magnus Hellmann Pedersen

Døbt i Vejlby 26. november Isabella Thorsager

VIVILD DØBTE William Kjersgaard Østergaard Hansen Magnus Hellman Pedersen Anders Laursen Oscar Alexander Bang Henriksen

SIDEN SIDST

VEJLBY

DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Marie Kirstine Pedersen Poul Erik Dahlgaard Leo Normann Riis Peter H. Jensen Mona Jensen

Døbt i Vivild 10. december Oscar Alexander Bang Henriksen

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

PÅ VEJ MOD FORÅR, PÅSKE OG PINSE Af Peter Sørensen, fmd. for Vivild Menighedsråd

Efter en kold og især våd vinterperiode går vi mod lysere tider, varme og forår. Det er også tiden, hvor påske og pinse står for døren med de budskaber, som disse højtider bringer for vores kirke. Budskaber, der i min optik rummer en kraftig essens af taknemmelighed og håb med Jesu død og opstandelse. Så selvom foråret er på vej, og vi glædes over det, må vi stadig ikke glemme, at der er masser af nød, krig og forfølgelse rundt om i verden. Der er desværre også en tendens til, at flere lukker sig om sig selv i stedet for at åbne op og tage imod. Så der er stadig brug for det kristne budskab, hvor det jo netop drejer sig om at åbne op og tage imod med taknemmelighed og ydmyghed overfor det liv, vi har fået, og som absolut ikke er en selvfølge. Den kommende tid står også i konfirmationens tegn, og herfra skal der lyde et stort tillykke til alle konfirmander og deres forældre. Som jeg har nævnt tidligere, og som vores biskop skriver i dette blad, er der ændringer i

8

gang i vores provsti. Det får betydning for vores pastorat i de kommende år. Den løsning, vi har anbefalet, er, at der etableres et pastorat i den vestlige del, således at Nørager, Gjesing, Vejlby, Ørsted, Rougsø Nord og Vivild sogne går sammen i et nyt pastorat. Uanset hvor det lander, bliver der et stort arbejde for sogne og præster med at få bundet de nye strukturer sammen til gavn for de medlemmer, der er i vores respektive sogne. Når der sker nyt, vil vi orientere om det på vores hjemmeside og Facebook. På vores kirkegård kommer der også til at ske ændringer, idet Svend Åge efter 10 år har valgt at stoppe og koncentrere sig om hjemmefronten som pensionist med byggeprojekter og økologiske grøntsager. Han har ydet en stor indsats med vores kirkegård i de mange år. Altid parat til at tage fat på arbejdet uanset vejr, og med en stor faglig viden om planter, og det at holde en kirkegård flot og i orden. Også i kirken ved gudstjenester, bryllup, dåb og begravelser er arbejdet blevet udført med stor

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 20. marts kl. 9.00 Tirsdag d. 17. april kl. 9.00 Tirsdag d. 29. maj kl. 9.00

indføling og faglighed. Vi kommer til at savne dig, Svend Åge og håber, du kigger forbi. En stor tak skal lyde herfra for din indsats. Desværre er der også sket det, at formanden for Vejlby sogn, Niels Vinter, er afgået ved døden d. 28.12.2017. Jeg satte stor pris på samarbejdet med Niels, der med sin store viden, åbenhed, personlighed har ydet et stort bidrag til vore sogne. Personligt kommer jeg til at savne ham og hans lune humor i arbejdet. Hos ham gik man aldrig forgæves. Stor tak til Bodil og familien, for at vi har måttet låne ham. Æret være Niels Vinters minde. Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Peter Sørensen, Kirsten Hørning Pedersen, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 10. april til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MØRKET MÅ VIGE FOR LYSET Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Fra påskeblæst til pinsesol er lutter lyse dage. Så lader jeg min sorgfiol om denne verden klage. For landet ligger lysegrønt med påskelam og lilje. Vor bøgeskov vil blomstre skønt, lad den kun få sin vilje. Hymne til foråret kunne jeg kalde dette. Påsken falder tidligt i år, men har vi ikke lov til at håbe, at der ikke bliver for meget påskeblæst. Om ikke andet, så vil påskens budskab blæse alt det sorte bort. Løftet om liv og lys ligger som det aller vigtigste i påskeevangeliet. Langfredag er den sorte dag, hvor mørket sænkede sig. Men mørket måtte vige for lyset og livet. Uden Langfredags mørke ingen Påskemorgen. Den ene kirkelige højtid kan ikke undvære den anden. De hænger alle uløseligt sam-

men. Men julens budskab er nok lidt nemmere at ”sælge” end både påske og pinse. Men hvis flere mennesker søgte kirken i disse to lidt forsømte højtider, ville forståelsen blive des meget større. Ved barnets krybbe julenat stod korset skjult i det fjerne. Og i opstandelsens gåde ligger noget af svaret i pinsens budskab. Men alt er svært at fatte for os almindelige mennesker. Ligesom forårets magt over vinterens kulde. Helt forstå det kan vi ikke, men tage det til os og glæde os over det som den gave livet er, se det burde være nemt. Og livet i form af de kommende slægter, møder vi også ved konfirmationen. Det er en glæde, at så mange af vores unge vælger at bekræfte dåben ved konfirmationen. Vi ønsker årets konfirmander til lykke. Nyt fra dagligdagen i Vejlby Vi har fået ny provst, Lars Seeberg, som blev indsat d.7/1.18 ved en gudstjeneste i Grenaa kirke, hvor han også skal virke som 50% sognepræst. Vi glæder os til samarbejdet. Der er noget at tage fat på, da strukturændringerne i provstiet bliver dette års store udfordring. En spændende opgave for os alle. For Vejlby kirkes vedkommende, er vi i skrivende stund i gang med at læse ansøgninger til gravermedhjælperstillingen. Der er mange velkvalificerede ansøgere, og det er

MENIGHEDSRÅDSMØDE I VEJLBY SOGNEGÅRD Onsdag d. 14. marts kl. 17.00 og kl. 19.00 fælles med Vivild Torsdag d. 12. april kl. 19.00 Onsdag d. 23. maj kl. 19.00

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK Marts Kl. 9.00 Nu rinder solen op Kl. 12.00 Den blå anemone Kl. 15.00 Giv mig Gud en salmetunge Kl. 18. 00 Nu hviler mark og enge. April Kl. 9.00 Kl. 12.00 Kl. 15.00 Kl. 18.00 Maj Kl. 9.00 mund Kl. 12.00 Kl. 15.00 Kl. 18.00

Lysets engel går med glans Han kommer med sommer Som en rejselysten flåde Nu hviler mark og enge Morgenstund har guld i Kom maj du søde milde Nu blomstertiden kommer Nu er jord og himmel stille

vi glade for. Inden midten af februar skulle vi gerne have en person udpeget. D. 28/12.17 døde vores formand gennem 2 perioder, Niels Vinter. Vi er taknemmelige for det arbejde, Niels Vinter lagde i menighedsrådet, og lyser fred over hans minde.

9


DIVERSE Søg fonds­ penge Drenge fra Vivild sogn i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild.

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på vores hjemmeside www.spejdernet.dk/vivild om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere og Ulve: Mandag 16.30-18.00. Spejdere: Onsdag 17.00-19.00 LOPPEMARKED afholdes på Langhøjskolen 2. juni kl. 10.00 – 13.30

VEJLBY DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen. SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus – se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 Vivild: Tlf. 2215 0181

10

SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.3019.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8, kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! MARTS Torsdag d. 1. Møde v/ Grethe Friberg, Allingåbro. Emne: Påske. Torsdag d. 8. Møde v/Flemming Kousholt, Fjellerup. Torsdag d. 15. Møde v/Grethe Friberg, Allingåbro. Emne: Påske. Torsdag d. 22. Kredsens årsmøde i Ørum. Taler: Egild Kildeholm Jensen. Torsdag d. 29. Skærtorsdag APRIL Torsdag d. 5. Møde v/Søren Skovenborg, Ans. Torsdag d. 12. Møde v/Regin Benner, Viborg. Torsdag d. 19. Møde v/Villy Sørensen, Hammel. Torsdag d. 26. Bededagsaften v/Lilly Nygaard. MAJ Torsdag d. 3. Kl. 18.00 Forårsmøde i Fjellerup med spisning. Taler: Esper Tidemann, Århus. Torsdag d. 10. Kr. Himmelfartsdag. Torsdag d. 17. Møde v/Egild Kildeholm, Rønde. Torsdag d. 24. Kl. 18.00 Fællesspisning. Torsdag d. 31. Møde v/ Else Hellwing. ”Om det at være ældre”.


KIRKELIGE ADRESSER

ARRANGEMENTSKALENDER MARTS Søndag d. 11. marts. Se nærmere i dagspresse, hjemmeside og Facebook

Vivild Sognehus Vejlby Sognegård

Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp.

Skærtorsdag d. 29. marts efter gudstjenesten kl. 16.30

Vivild Sognehus

Påskemåltid.

Kordegn Anna Nielsen, tlf. 8633 1316. Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa. E-mail: anni@km.dk Træffes mandag-fredag kl. 8.00-13.00 Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk

APRIL Onsdag d. 18. april kl. 19.30

Sognepræst i Vivild-Vejlby Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6017. E-mail: ge@km.dk Kontortid: Torsdag kl. 10.00-13.00

Vejlby Sognegård

”Jeg vil ha ret til at fejle” v/sognepræst Gerda Neergaard Jessen.

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER OG FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ www.sogn.dk – www.vivild-vejlby.dk – Facebook

Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Anna Nielsen, Nørregade 12, 1.tv. 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Anna Nielsen Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk Træffetid mandag-torsdag kl. 8.00-13.00

Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk www.sogn.dk

VIVILD Menighedsrådsformand Peter Sørensen, Granvej 9, Hevringholm, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6004 / 2271 5658 E-mail: peter@norddjursnet.dk Graver Kell Laursen Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804 E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6903 eller 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Peter Jørgensen Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37

DAG

KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag 4.

3. s. i fasten

9.30

11.00

Søndag 11.

Midfaste

Søndag 18.

Mariæ Bebudelses dag

9.30

11.00

Søndag 25.

Palmesøndag

9.30

(Se Vivild)

Torsdag 29.

Skærtorsdag

16.30 Påskemåltid

19.30

Fredag 30.

Langfredag

11.00

9.30 Kirkekaffe

MARTS Kontakt 44 51 73 3711.00

Kontakt 44 51 73 37

9.30 Kirkekaffe

Kontakt 44 51 73 37

APRIL Søndag 1.

Påskedag

Kontakt 44 51 73 379.30

Mandag 2.

2. påskedag

11.00

(Se Vivild)

Søndag 8.

1. s. e. påske

(Se Vejlby)

9.30 CBJ Kirkekaffe

Søndag 15.

2. s. e. påske

9.30 Kirkekaffe

11.00

Søndag 22.

3. s. e. påske

(Se Vejlby)

17.00 Familiegudstjeneste

Fredag 27.

Bededag

9.30

11.00

Søndag 29.

4. s. e. påske

Kontakt 44 51 73 11.00 37

Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37

11.00

Kontakt 44 51 73 37

9.30 Kirkekaffe

MAJ Søndag 6

5. s. e. påske

10.00 Konfirmation

(Se Vivild)

Torsdag 10.

Kristi himmelfarts dag

(Se Vejlby)

10.00 Konfirmation

Søndag 13.

6. s. e. påske

11.00

9.30 Kirkekaffe

Søndag 20.

Pinsedag

9.30

11.00

Mandag 21.

2. pinsedag

10.00 St. Sjørup

10.00 St. Sjørup

Søndag 27.

Trinitatis søndag

9.30 CBJ Kirkekaffe

11.00

Præst hvor intet andet er anført: Gustav Eyermann

KIRKEBIL kan benyttes til gudstjenester i Vivild og Vejlby Kirker. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi 8648 6099 - I Vejlby til Grund Taxi 8648 1390.  Vivild og Vejlby Menighedsråd

CBJ: Charlotte Bjarning Johansen tlf. 8648 3308

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag d. 7. marts kl. 14.30

Jens Jørgen Refshauge

Onsdag d. 4. april kl. 14.30

Tom Ahlmann

Onsdag d. 2. maj kl. 14.30

Gustav Eyermann

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

GUDSTJENESTER

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 2 - 2018  
Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 2 - 2018