Page 1

Reformationsfejring

Ribe Stiftsnyt 27

SEPTEMBER - DECEMBER 2017

12. Ã…RGANG


Af biskop Elof Westeergaard

Arven efter Luther Folkemødet i Ribe 12.-15. oktober markerer 500-året for reformationen. Udover at styrke vores viden om Luther og hans opgør vil vi i disse dage få rig lejlighed til med reformationen som prisme at reflektere over det samfund, vi lever i, den kirke, vi hører til, og det liv, vi her lever med hinanden. Reformationens virkningshistorie er mangesidig, og vi vil under folkemødet få mulighed for at blive klogere på de spor, som reformationen har lagt.

Vedgå arv og gæld Det er godt, vil jeg påstå, at vedgå sig arv og gæld, da vi derved er bedre rustet til at møde den tid, vi lever i, og den fremtid, som venter os. Det tankesæt, vi lever ud fra, er ikke selvopfundet, og de holdninger, vi har, bygger på et tankesæt formet af generationer før os. Her er reformationen (sammen med renæssancen, oplysningstiden, de folkelige vækkelser og demokratiet) en af de væsentlige baggrundskilder. Luthers opgør var

dengang et konkret opgør med datidens pavekirke, men reformationen fik snart indflydelse på alle livsforhold. Den nybestemte forholdet mel-

På gensyn på domkirkepladsen!

lem stat og kirke, ændrede skolevæsenet og rammen for det diakonale arbejde. Den understregede familiens og arbejdets betydning.

Fortolkning af de bibelske tekster Den danske Folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke. Og folkemødet er samtidig en god anledning til at blive klogere på, hvad det betyder i dag at være evangelisk-luthersk. Luthers vægtlægning af læsning, oversættelse og fortolkning af de bibelske tekster er til stadighed værd at lægge sig på sinde. Luthers vilje til at forklare sig er i det hele taget forbilledlig. Og sidst, men ikke mindst Luthers stærke understregning af Guds nåde, som det er afgørende, fortsat at gøre gældende. Jeg håber på mild vind over domkirkepladsen og soldage til oktober. Jeg glæder mig til vi ses på folkemødet. Med venlig hilsen

Foto: StampReklamefoto.dk

2


Af Af Charlotte Locht og Mette Hvid-Olsen

Et folkemøde i Ribe STAFETTEN

Stiftsnytstafetten er i dette nummer givet videre til Reformationsudvalget bag Folkemødet i Ribe 2017. Reformationsåret markeres ved et Folkemøde i Ribe 12.-15. oktober 2017. Vi håber, at I har lyst til at fejre dagene med os og gøre mødet både folkelig og festligt. Folkemødet er kulminationen på reformationsfejringen i hele Ribe Stift. Her vil der blive givet forskellige bud på reformationens betydning – også for os i dag. Folkemødet er for alle – alle vegne fra – unge som gamle og med alle interesser. Det bliver dage fyldt med gudstjenester, oplevelser, foredrag, debat, musik, kunst, film, håndværkerdyst, teater og meget andet. Der vil altså være

en bred vifte af spændende arrangementer. Vi lancerede det digitale program i juni, da det ville give alle en god mulighed for i god tid at planlægge udflugter til Ribe for at deltage i folkemødet. Ultimo august vil der foreligge en papirudgave af programmet, og i denne forbindelse vil der være åbnet for booking til arrangementerne. På den måde vil man kunne sikre sig, som en større flok, at kunne komme ind til samme teaterforestilling, koncert, filmforevisning eller debatarrangement. En udgave af stiftsnyt er ikke nok til at dække alle de arrangementer, der er på Folkemødet. På nogle af de føl-

gende sider har vi valgt at give ordet til tre personer, der står nogle af dem. Martin Schack fortæller om de mange elever fra Syddansk Musikkonservatorium, der vil sørge for, at Ribe fyldes med musik til Folkemødet. Mogens Thams vil fortælle om Kirkespil Ringkøbings opførelse af Sten Kaaløs teaterstykke: »Luther – død eller levende«, og Christine Toft Kristensen vil fortælle om sit sangprojekt for minikonfirmander i Ribe Stift, et projekt, der afsluttes med en koncert opført i samarbejde med Zenobia. Folkemødet er arrangeret af Ribe Stift – så det er jer, folk i Ribe Stift, der sammen med kommunerne i stiftet, står bag det og er med til at få alt det her til at lykkes. Vi glæder os til at se jer og være med til, sammen med jer, at gøre Folkemødet til en fest. Få nærmere info om Folkemødet i Ribe 12.-15. oktober 2017 på: http://folkemodeiribe.dk og Facebook 3


Af Hans Jacob Iversen

Høre nye mennesker, opleve Mette With Hagensen, du er ambassadør for folkemødet i Ribe og er en kendt stemme i medierne om uddannelsesspørgsmål. Du er cand. merc., lektor på Rybners Gymnasium og formand for Skole og forældre. Hvilke opgaver tager du dig af som formand for Skole og forældre, hvad arbejder organisationen for, og hvilke resultater er opnået? Jeg holder foredrag og kurser. Jeg udtaler mig næsten dagligt til medierne om stort og småt omkring skolen, forældres rolle i skolen og børn og familie i et bredt perspektiv. Jeg bruger mange aftener på landevejen på vej til eller fra en god aften med mennesker, som også er optaget af at give vores børn de bedste muligheder i en god folkeskole. Endelig er jeg som formand også ansvarlig for foreningen indadtil og omsætning af det arbejdsprogram, som landsmødet vedtager, til politik og handling. I min formandstid har vi de sidste fire år udviklet materiale, afholdt kurser og rådgivet skolebestyrelsesmedlemmer om varetagelse af deres op4

gave. Flere skolebestyrelser oplever i dag at have indflydelse på skolens drift og udvikling. Det projekt håber jeg meget, vi får mulighed for at videreføre, også når bevillingen fra undervisningsministeriet stopper med udgangen af 2017. Hvordan ser du på at folkemødet tilbyder musik-, kunst- og teateropførelser, og er der bestemte grupper som du mener, vil have og gøre gavn ved at bruge folkemødet? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er kommet på folkemødet på Bornholm de sidste mange år, og netop mangfoldigheden er med til at gøre det til et møde for og med folket. Det håber jeg også, at folkemødet i Ribe bliver. Jeg er selv glad for debatmøder, men jeg nyder også at opleve noget, jeg ikke umiddelbart selv ville have valgt, og oftest er det en positiv overraskelse og en god oplevelse at høre nye mennesker eller opleve nye udtryksformer. Jeg glæder mig. Jeg er en stor fan af Sigurd Barret, så ham skal jeg opleve, også selv om mi-

ne børn vist er blevet for store til Sigurd. Han kan noget helt særligt med ord og musik, så ham skal jeg høre. Som erfaren folkemødedeltager vil jeg anbefale, at man kigger programmet godt igennem og vælger det, man VIL se, og så ellers bruger tiden på at lade sig inspirere af de arrangementer, man møder på sin vej, og at man også kigger ind der, hvor der sker noget, man ikke lige havde forestillet sig at deltage i – det er ofte der, overraskelserne og de gode oplevelser ligger. Hvor vigtigt er det at Ribe markerer sig i stiftet med folkemødets samfunds- og uddannelsesemner? Det er supervigtigt. Ribe er noget særligt i vores lange historie som nation og kultur, så selvfølgelig skal Ribe markere sig. Ribe er andet og mere end vikinger, og det skal vi være stolte af, vise frem og fejre. Jeg synes jo altid det er vigtigt, at vi viser børn og unge dele af historien og kulturen, som de ikke vil opsøge af sig selv. Gamle dage er ikke ret interessante, når ens eget liv er nyt,


nye udtryksformer men historien og dens indflydelse på kulturen i dag er vigtig for, at vores børn og unge kan forstå, hvor de kommer fra og hvad fundamentet for vores samfund er. Så jeg vil næsten sige, at det er et krav, at børn og unge kommer forbi Ribe under folkemødet, og så kan de jo tage deres forældre med. Om lærergerningen siger Luther: »En flittig og from skolelærer eller magister eller hvem det måtte være, som opdrager og underviser børnene med troskab, kan man aldrig lønne nok eller betale for med penge. Endnu er det hos os urimeligt foragtet, som var det ingenting, og vi vil endda fremstå som kristne … De unge småtræer kan man lettere bøje og trække i, selv om også nogle knækker på grund af det. Kære ven, lad det være den største dyd her på jorden at opdrage andre folks børn, noget som blot få, ja, næsten ingen, gør med sine egne.« (N.H. Arendt, Frihed, Eksistensen 2016 s. 59-60). Hvad mener du om dette Luthercitat, kan noget af det bruges i dag? Det er i mine øjne et fantastisk citat,

der er ingen mennesker, der som lærere, pædagoger, spejderledere eller trænere sætter aftryk i vores børn og er med til at forme dem til de mennesker, de bliver. Desværre er respekten for lærere og pædagoger, og dermed for børnenes dannelse, ved at forsvinde. Citatet skal moderniseres og skrives over porten til enhver skole, så vi igen kan få øjnene op for den fantastiske opgave, det er at undervise og uddanne næste generation. Vi kan alle huske en lærer, pædagog eller anden voksen, som har sat varigt aftryk i vores liv. Dette skal vi huske på i en travl hverdag i det 21. århundrede; vi holder hinandens liv i vores hånd, når vi er sammen med andre, og det skal vi huske, så samværet bliver vigtigt og ikke blot noget, der skal overstås, inden vi skal videre til noget nyt. Du er lærer på Rybners, hvor erhvervsfag og gymnasiale fag arbejder sammen i en campusmodel. Luther bedømmer håndens og åndens arbejde som ligeværdige. Hvad er din erfaring med campusmodellen, anskuet som hånd og ånd i udveksling?

Interview med Mette With Hagensen

Desværre har vi ikke erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser på samme matrikel, men som undervisere på handelsgymnasiet har vi hele tiden et øje ude i virkeligheden og på, hvordan vi kan omsætte fagenes teorier til praksis, og hvordan virkeligheden passer ind i teorier og modeller. Det er vigtigt for elevernes forståelse af teori, men også for at vise dem, at der er sammenhæng mellem teori og praksis. Er Reformationens ord om »det myndige menneske« relevant i dag? Ja, så absolut, og måske mere end nogensinde. I dag regnes en generation i 5-6 år i en digital verden, så påstanden om, at udviklingen går med lynets hast, er ganske rigtig. Og når man suser fremad med stor fart, så er det vigtigt at vide, hvor man kommer fra og tage ansvar for den udvikling, man er en del af. 5


Af Christine Toft Kristensen, organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Luther sang og musik Koncert med minikonfirmander i forbindelse med Folkemødet Luthersalmer er også for minikonfirmander! Derfor er der i forbindelse med Folkemødet i Ribe et tilbud til minikonfirmander i Ribe Stift om at synge Luthersalmer sammen

6

Der afholdes fire gratis workshops for minikonfirmander i stiftet

med Zenobia og Billund Pigekantori. Det hele begynder med en workshop, som afholdes fire steder i stiftet. Her lærer minikonfirmanderne salmerne at kende og får oplevelsen af at være

en del af et stort kor. Salmerne øves efterfølgende hjemme, og hele salmesangsprojektet afsluttes med en koncert i Ribe Domkirke lørdag 14. oktober kl. 16.00, hvor minikonfirman-


derne synger sammen med Zenobia og Billund Pigekantori. Til workshops i Ribe Stift vil pianist Charlotte Støjberg fra Zenobia og jeg introducere minikonfirmanderne til salmerne og øve dem sammen med dem. Man melder sig til én workshop, ét sted i stiftet.

Trioen Zenobia deltager i en fælles koncert med minikonfirmanderne og Billund Pigekantori

Vi afholder workshops: Lørdag den 16. september - Kl. 9.30-11.30: Kirkehuset, Fredensgade 9, Skjern - Kl. 13.00-15.00: Å-fløjen, Billund Kirke, Hans Jensensvej 4, Billund Lørdag den 30. september - Kl. 9.30-11.30: Sædden Kirke, Fyrvej 30, Esbjerg - Kl. 13.00-15.00: Herrestedgaard, Toftlund Kirke, Herrestedtoft 1, Toftlund

Jeg håber, at mange sogne har lyst til at give deres minikonfirmander en oplevelse med korsang og Luther-salmer. Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske via Ribe Stifts hjemmeside – http://ribestift.dk/folkemoede/luther-sang-og-musik – senest fredag den 8. september. Her kan man også læse om, hvad man selv skal sørge for med hensyn til frivillige og transport til workshop og koncert. Der er plads til 200 deltagende minikonfirmander. Trioen Zenobia, som medvirker til koncerten, består af Louise Støjberg på sang, Mette Kathrine Jensen Stærk på harmonika og Charlotte Støjberg på klaver.

7


Af sognepræst Mogens Thams

Martin Luther - Død eller levende Et teaterstykke om Reformationen 2017 er jubilæumsår for reformationen. Det skal markeres i vores kirke. Det havde vi også tænkt os

at gøre i Kirkespil Ringkøbing. Vi har siden 2006 lavet kirkespil i Ringkøbing kirke. Niels Henrik Arendt

Fortælleren (Ole Lauridsen) og Martin Luther (Mogens Thams) Foto: Vibeke Green

havde gjort mig opmærksom på, at Sten Kaalø arbejdede på et kirkespil om Martin Luther. Mon ikke

det var noget for os? Da manuskriptet kom, så vi på det med stor forventning. Vi blev også spurgt, om vi havde lyst til at opføre stykket i Ribe Domkirke ved Folkemødet. Det ville vi gerne! Der var dog nogle ting, som vi måtte ændre i manuskriptet, for at realisere projektet. Instruktør Judith Rokamp og undertegnede har forkortet i teksten, der er tilføjet musik og sang, da Luther jo også var musikalsk, og så har vi indført en fortæller til at binde teaterstykket sammen. Ole Lauridsen, der har fortællerrollen, har selv skrevet de tilføjede fortællemonologer. Handlingen foregår dels i 1517 dels i 2017. Den bevæ-

8


ger sig derfor på to planer: et nutidsplan og et historisk plan. Døren til kirken i Wittenberg er det scenografiske midtpunkt. Vi møder Martin Luther, Melanchton og andre historiske personer, men også Bob, Ea og andre nutidige personer. Det historiske og

nutidige flyder sammen for at vise, hvor meget Luthers lære betyder eller kan betyde for vores beslutninger og handlemåder i dag. Målet er at gøre Luthers historie og ærinde kendt, samtidig med at vi bliver klogere på, hvad det betyder for os i dag.

Forestillingen opføres i Ringkøbing kirke fra fredag den 6. oktober til tirsdag den 10. oktober. Ved folkemødet i Ribe Domkirke den 12. oktober kl. 20.00. Se endvidere: www.kirkespil.dk

Cranach, Melanchton, Karlstadt og Martin Luther. Foto: Vibeke Green

9


Af Martin Schack

Reformationsfejring Da Jens Torkild Bak inviterede til et samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium i forbindelse i folkemødet i Ribe, var beslutningen ikke svær. For det første er de studerende fra SDMK ikke ubekendte med Ribe og det musik- og kulturmiljø, der er her i byen. Både foreningen Jazzin’ Ribe og herigennem Ribe Jazzfestival og Jazzcamp Ribe gør flittigt brug af de studerendes sprudlende udfoldelser og vid! Det var derfor helt nærliggende at sige »ja tak« til fire dages musikalske indslag og koncerter under Reformationsfejringen i Ribe fra den 12.-15. oktober! De studerende fra syddansk musikkonservatorium vil således være at finde til stort og småt i disse dage! Både som akkompagnatører til fælles-

10

Syddansk Musikkonservatorium medvirker på folkemødet i Ribe

sang i forbindelse med debatter, forelæsninger, på domkirketorvet, mv., men også til koncerter med deres egne

bands, eller til en af de meget spændende »Luther Lounge« arrangementer rundt om på byens cafeer/venues. De studerende fra SDMK har desuden komponeret ny musik til Luthersalmer i forbindelse med en intern komponistkonkurrence, som vi har udskrevet. Resultatet heraf vil man kunne opleve til forskellige lejligheder, og der vil komme et link hertil på folkemødets hjemmeside! Som fast tilknyttet lektor på SDMK er jeg derfor meget stolt af det brede stilistiske udvalg, som vore studerende kan præsentere på folkemødet i Ribe! Det bliver et festfyrværkeri af folkemusik, klassisk musik, jazzmusik, solokoncerter, duo, trio, storband, mv, som folk virkelig kan glæde sig til at opleve!


TILGANG / AFGANG AF PRÆSTER I RIBE STIFT

STIFTSNYTS REDAKTION

Ribe Domprovsti

Elof Westergaard (ansvarshavende)

Vadehavspastoratet Therese Bering Solten er ansat som sognepræst i Vadehavspastoratet fra den 1. juli 2017. Vadehavspastoratet Michael Hassel Nørgaard Nielsen er ansat som sognepræst (kbf) i Vadehavspastoratet fra den 1. juli 2017. Kongeåpastoratet Kevin Asmussen er ansat som sognepræst i Kongeåpastoratet fra den 15. juli 2017.

Hans Jacob Iversen (redaktør) Søren Pedersen (redaktør) Betina Kirstine Dichov Rasmussen Jane Marie Sognstrup Mie Faarkrog

Vejrup-Vester Nykirke Uffe Vestergaard Pedersen er konstitueret som sognepræst fra den 1. august 2017 under vakancen. Varde Provsti

Alslev-Janderup-Billum Sognepræst Anne Mette Wind Gundesen har studieorlov fra 1. september – 30. november 2017. Dennis Voss Stensgaard vikarierer.

Skads Provsti

Treenighed (Ungdomsgadepræst) Dennis Voss Stensgaard er meddelt afsked efter ansøgning fra stillingen som ungdomsgadepræst i Esbjerg med udgangen af august måned 2017.

Skjern Provsti

Sønder Bork-Nørre Bork-Lyne Sognepræst Anne Marie Baun Christensen er meddelt afsked efter ansøgning med udgangen af september måned 2017 for at gå på pension.

Grene Provsti

Stenderup Sognepræst Hanne Kallestrup Kobbelgaard har barselsorlov fra den 18. september 2017 – 30. januar 2018. Orloven kan forlænges.

Tønder Provsti

Tønder Sognepræst Achim Strehlke har studieorlov i perioden 1. august – 31. oktober 2017. Pastor emeritus Günther Barten vikarierer.

11


SPIDSEN

Af Bertel Haarder, medlem af Folketinget

Frihed eller flertalsstyre? Mennesket er født frit, og dog er det i lænker, skrev Rousseau og opstillede dermed en modsætning mellem den enkeltes bestemmelse fra skaberens hånd og den kultur og de forpligtelser, der begrænser den menneskelige udfoldelsestrang. Karl Marx var på samme måde optaget af den undertrykkelse, der ligger i samfundets magtstrukturer. Begge var revolutionære og begge blev brugt og misbrugt til at frigøre mennesket, om nødvendigt med tvang – megen tvang! Myrderierne i bl.a. Rousseaus navn under og efter den Franske Revolution skabte rædsel hos konservative filosoffer som Burke og Grundtvig, og såvel Grundtvig som Kierkegaard var dybt betænkelige ved demokrati og det pøbelvælde, som de frygtede ville blive resultatet, når flertallet fik magten. »Talmajestæten« (flertallet) kan være lige så tyrannisk som en enehersker,

Ribe Stift Korsbrødregade 7 · 6760 Ribe Tlf. 7542 1800 · Fax 7688 5635 kmrib@km.dk · www.ribestift.dk Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 9.30-15.00 Fredag kl. 9.30-13.00

sagde Grundtvig, der af hensyn til friheden gik imod flertalsstyret – lige indtil han selv blev valgt ind i den Grundlovgivende Forsamling. Hvis han skulle vælge mellem friheden og flertalsstyret, så valgte han friheden. Det kunne mange lære af, f.eks. de naive sjæle, der jublede, da det såkaldte arabiske forår førte til flertalsregimer, der ud fra en totalitær tolkning af islam afskaffede friheden for anderledes tænkende og undertrykte de kristne. I kampskriftet »Den danske statskirke upartisk betragtet« fra 1834 beskrev Grundtvig de store fordele, også politisk, ved at give alle ytringer frit løb, også på prædikestolen. Kamp skal der til. – Det huer ganske vist hverken de dovne eller de herskesyge, som ikke gider argumentere, men det er kun godt, skriver Grundtvig, at de dovne og de herskesyge befinder sig ilde i kirken!

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Biskop: Elof Westergaard Træffes efter aftale el. tlf. 2467 7040 e-mail: eve@km.dk Stiftskontorchef: Elisabeth Aggerbeck, tlf. 2326 3380

Berte der åbn l Haarder, er folk domkir keplad emødet på skriver sen 12/10 kl. 14, he mødets r om folkeidehist drivkra oriske ft.

Havde han det fra Luther? Nej, Luther var bestemt hverken demokrat eller frihedsapostel. Men ved at fjerne præsteskabet som mellemled mellem Gud og menneske, og ved at sætte menneskene lige over for Gud, kom han alligevel til at levere en del af grundlaget for den moderne rets- og velfærdsstat. Også forestillingen om den »trælbundne vilje« har et stærkt budskab til en generation, for hvem selvrealisering synes at være blevet livets formål. Lykke er jo ikke at være fri til at gøre hvad som helst. Lykke er snarere at føle sig bundet til næsten, at der er nogen, der har brug for én. Grundtvigs afgørende bidrag var hans insisteren på, at folkestyre og folkefrihed forudsætter et oplyst folk, der er i stand til at føle ansvar for helheden. Det afsatte sig i højskolen og i foreningslivet. Og nu i folkemødet.

Ribe Stiftsnyt: Udsendes 1/12, 1/3, 1/6 og 1/9 til alle, der arbejder i og for folkekirken i stiftet. Ribe Stiftsnyt findes også på www.ribestift.dk

Redaktionens adresse: Ribe Stift Korsbrødregade 7 · 6760 Ribe Tlf. 7542 1800 e-mail: bekr@km.dk

Ribe Stiftsnyt

Ribe Stiftsnyt - Nr. 27  
Ribe Stiftsnyt - Nr. 27