Page 1

Hvad er sandhed? Læs mere side 2

Fra sognet Læs mere side 6

Salmestafetten Læs mere side 8

MARTS · APRIL · MAJ 2014

ÅRGANG 69


HVAD ER SANDHED? AF ROBERT BLADT Der er få, hvis navn har holdt sig så længe på men- Pilatus – nu, hvor du vel har hilst på den rige neskelæber som Pontius Pilatus. Sammen med mand, ved hvis port Lazarus og hundene engang jomfru Maria er han det eneste menneske, hvis holdt til – nu, hvor du vel har hilst å hans 5 brødre navn nævnes uge efter uge verden over. Men mens – og på Judas – har du nu fundet svaret på det Maria huskes for sin helhjertethed, der førte til spørgsmål, hvormed du ville stille sagen i det uvisvelsignelse, huskes Pilatus for et ses tåger, dér hvor ansvaret ved at splittet hjerte, der førte til forbanvære menneske hører op? Pilatus har delse. du omsider ikke bare hørt, men set Den første svaret på din spørgen – har du set, at diskussion om Historiens dom om Pilatus er, at han Sandheden er en person? sandheden blev var brutal, i nogen måde med den oprindelsen til brutalitet, som præger den, der inSandheden er en person, er ham, der syndefaldet… derst er veg. Drabsblod spillede for vovede at sige om sig selv: »Jeg er ham ingen rolle, retfærdighed kun vejen og sandheden og livet!« en begrænset. I sagen omkring Jesus Det betyder 3 ting. lytter han kun tilsyneladende til folket – i virkeligheden lader han sig presse af folkets ledere, med 1) Sandheden diskuterer man ikke. Den første dishvem han har maskepi. Romeren Pilatus er hade- kussion om sandheden blev oprindelsen til syndetog han regner ikke jøderne – dog undser bety- faldet. Den, der begynder at diskutere med Guds dende jøder sig ikke for at have det til vens med fjende, har allerede tabt. ham. Det anedes siden for alverden, da han blev afsat sammen med ypperstepræsten Kajfas; og un- 2) så er det at komme til tro ikke et spørgsmål om der henrettelsen af den første martyr Stefanus og evner eller mangel på samme, ikke et spørgsmål under den påfølgende kristenforfølgelse griber han om et enfoldigt eller mangfoldigt sind. Tro er et åbenbart ikke ind med nogen undersøgelse af det spørgsmål om lydighed mod ham, som er sandheden. Hvor lydigheden bliver spidsfindig, bliver skete, skønt jøderne har brudt retsordenen. troen rodløs. Hvor lydigheden bliver utro, bliver Men ikke mindst er Pontius Pilatus blevet kendt troen en dag hjemløs. For kun lydigheden kan for sit spørgsmål til den anklagede Jesus: »Hvad er høre Sandhedens røst. sandhed?« Sandheden er en person. Det betyder, at så er Sand»Enhver, som er af sandheden, hører min røst«, heden én. Den er ikke lige så mange, som der er siger Jesus. Pilatus svarer med et spørgsmål: religioner. Sandheden er én. Én Kristus. »Hvad er sandhed?« Og igen går han ud til jøPilatus - har du fået svar på dit spørgsmål? Har du derne: »Jeg finder ingen skyld hos ham«. set, at han, som er Sandheden, selv havde et spørgsStakkels Pilatus – du stod jo ansigt til ansigt med mål at stille dig: hvorfor du ikke var ham lydig, sandheden. mens du havde din mulighed? Pilatus, hvorfopr er din slægt af spørgere, der alligevel ikke venter svar, stadig så stor? ER det, fordi den ikke ved, hvor du er nu? ”Guds dårskab” – passionsbetragtninger ved Georg S. Geil 2


DØBTE

BEGRAVEDE / BISATTE

24.11 Sille Kjølhede Nielsen 19.01 Oliver Rom 02.02 Viola Krogh Knudsen

12.11 Karin Margit Hansen 12.11 Olaf Poulsen 26.11 Karen Elisabeth Josephsen 28.11 Holger Pedersen 05.12 Villy Nevstrup Rasmussen 21.12 Karen Vang 28.12 Frede Pedersen 31.12 Robert Christensen 02.01 Svend Aage Nielsen 10.01 Bodil Ryltoft Kristensen 17.01 Wilfred Michael Jackson

FRA PRÆSTEN Præsten har fri/ferie: 15.03-16.03 26.04-27.04 30.05-01.06 Hvor henvender man sig? Hos pastor Karsten Christensen, Harboøre, tlf. 97 83 40 09

OPSLAG Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet.

HVOR HENVENDER MAN SIG? VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster pr. 1. januar 2014: 500 kr. VED DÅB Dåb aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der foregår. VED VIELSE I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesat33

test fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. VED DØDSFALD Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige oplysninger, som skal fremgå af anmeldelsen. SAMTALE / BESØG Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

Præsten har altid tavshedspligt!


KALENDER MARTS Mandag d. 3. kl. 14.00 Børnekredsen samles i Missionshuset. Torsdag d. 6. kl. 19.30 Generalforsamling i Missionshuset. Torsdag d. 13. kl. 19.30 Samtale møde i Missions­ huset over Salme 7. Bibelkredsene samles hos Mona og Bjarne Andreasen, Vesterhavsgade 124 samt hos Ulla og Kai Bruun, Furvej 17.

APRIL Torsdag d. 3. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Salme 8. Bibelkredsene samles hos Anni og Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150 samt hos Kirstine og Poul Bro, Vesterhavsgade 128. Mandag d. 7. kl. 14.00 Børnekredsen samles i Missionshuset. Torsdag d. 10. kl. 19.30 Møde v/ Arne Silkjær, Nykøbing M.

Mandag d. 17. kl. 14.00 Børnekredsen samles i Missionshuset.

MAJ

Torsdag d. 20. kl. 19.30 Møde v/ Fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum.

Torsdag d. 1. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150.

Torsdag d. 27. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150.

Onsdag d. 7. Sømandsmissionens Storkredsstævne i Aulum. Program følger.

Mandag d. 31. kl. 14.00 Børnekredsen samles i Missionshuset

VÅGETJENESTEN Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund – 61764955 / 97821761 Betty Nørby – 51255925 / 97891317 Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere. 4

Tirsdag d. 13. kl. 19.30 Konfirmandfest i Missionshuset. Torsdag d. 22. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Salme 9. Bibelkredsene samles hos Hanne og Bent Krogh, Vesterhavsgade 156 samt hos Anne og Kristen Broe, Furvej 3.

JUNI Torsdag d. 5. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Salme 10. Bibelkredsene samles hos Viola og NC Bro, Thurøvej 14 samt hos Anne Marie og Albert Krogh, Limfjordsvej 11. Torsdag d. 12. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150.

URNER MR har bestemt, at når urner udleveres fra krematoriet, fragtes de til kapellet af bedemanden. Her opbevares de i et skab indtil urnenedsættelsen. Tidspunktet for urnenedsættelsen aftales mellem de pårørende og graveren. MR har indkøbt en kuffert, som graveren bruger, når urnerne skal fra kapellet til kirkegården.


GUDSTJENESTER MARTS

Onsdag Søndag Torsdag Søndag Søndag Søndag

d.   5. Koncert d.   9. 1. s. i fasten d. 13. d. 16. 2. s. i fasten d. 23. 3. s. i fasten d. 30. Midfaste

kl. 19.30 kl. 10.15 kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« kl. 14.00 Karsten Christensen kl. 10.15 kl. 10.15

Luk. 22,24-32 Mark. 9,14-29 Johs. 8,42-51 Johs. 6,24-35

APRIL

Tirsdag d.   1. kl. 19.00 Sognemøde - se omtale under rubrikken »Fra sognet« Torsdag d.   3. kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« Søndag d.   6. Mariæ Bebudelse kl. 10.15 Luk. 1,46-55 Tirsdag d.   8. kl. 19.00 Konfirmandoverhøring Onsdag d.   9. kl. 19.30 »Optakt til Påske« Søndag d. 13. Palmesøndag kl. 10.15 Mark. 14,3-9 Tirsdag d. 15. kl. 17.00 Skattekisten Torsdag d. 17. Skærtorsdag kl. 17.00 Johs. 13,1-15 Fredag d. 18. Langfredag kl. 10.15 Luk. 23,26-49 Søndag d. 20. Påskedag kl. 10.15 Matt. 28,1-8 Mandag d. 21. 2. Påskedag kl. 10.15 Johs. 20,1-18 Søndag d. 27. 1. s. e. Påske kl. 10.15 Christian Poulsen Johs. 21,15-19

MAJ

Søndag Søndag Tirsdag Torsdag Fredag Søndag Søndag Torsdag

JUNI

d.   4. 2. s. e. Påske d. 11. 3. s. e. Påske d. 13. d. 15. d. 16. Bededag d. 18. 4. s. e. Påske d. 25. 5. s. e. Påske d. 29. Kr. himmelfart

Søndag d.   1. 6. s. e. Påske Søndag d.   8. Pinsedag Mandag d.   9. 2. Pinsedag

kl. 10.15 Konfirmation kl. 10.15 Konfirmation kl. 19.00 Konfirmandfest kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« kl. 10.15 kl. 10.15 kl. 10.15 kl. 10.15

Johs. 10,22-30 Johs. 14,1-11

kl.   9.00 Karsten Christensen kl. 10.15 kl. 10.15

Johs. 17,20-26 Johs. 14,15-21 Johs. 6,44-51

Matt. 7,7-14 Johs. 8,28-36 Johs. 17,1-11 Luk. 24,46-53

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er endnu ikke planlagt. Datoerne vil fremgå af hjemmesiden. Møderne afholdes i kirken kl. 18.30. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på www.thyboron-kirke.dk 5


FRA SOGNET BABYSALMESANG Begynder kl. 10.00 og afholdes skiftevis i Harboøre og Thyborøn kirker. Indholdsmæssigt drejer det sig om salmer, leg, dans og fagter. Aldersmæssigt satser vi på babyer fra 0-10 måneder ledsaget af mindst en af sine forældre. Vi slutter af med en hyggestund omkring frugt og kaffe.

SKATTEKISTEN Arrangementerne består af korte børnevenlige gudstjenester, med bibelfortælling, bevægelsessange m.m. Til slut går vi ind i sognelokalet og spiser sammen.

Marts Tirsdag d. 11 i Harboøre Kirke Tirsdag d. 18 i Thyborøn Kirke Tirsdag d. 25 i Harboøre Kirke

FRA PRÆSTENS VÆRKSTED I løbet af efteråret vil jeg hermed gerne invitere indenfor i præstens værksted. Det vil ske som en blanding af bibelsk stof og personer, som har haft betydning for kirkens historie. Det vil foregå i konfirmandstuen på udvalgte datoer. Hver gang er det fra kl. 17.00. Enhver er hjertelig velkommen. Tirsdag d. 18.03.

De næste gange er 15.04+18.06+20.08+29.10 – normalt onsdage, men altså tirsdag d. 15.04

April Tirsdag d. 1 i Thyborøn Kirke KONCERTER Onsdag d. 5. marts kl. 19.30 afholdes koncert med gruppen »Neighbours« fra Ansager. Entréen er 100 kr. Entrebilletter kan købes ved indgangen, ved Nærkøb i Thyborøn samt hos Lemvig Boghandel.

KIRKEHØJSKOLEN Temaet for denne sæson er stadig et togt i DS – kirkeårets salmer. Næste gang er sidste aften i denne sæson, og det drejer sig om onsdag d. 26. marts kl. 19.30 i Heldum Kirke v/ Birgitte Krøyer og Poul Erik Knudsen. De behandler emnet: ”Påske – når livet springer ud”

Onsdag d. 9. april kl. 19.30 »Optakt til Påske«

PILGRIMSVANDRINGER 21. juni – jubilæums retro fra Rom Kirke til Fabjerg Kirke via Klosterheden – 18-20 km.

SOGNEMØDER Tirsdag d. 11. marts kl. 19.30. Filmaften – vi ser filmen »Den fortabte søn«, derefter samtaler vi om den, drikker kaffe og synger lidt sammen.

26. juli – Sommervandring langs havet – Bovbjerg Fyr – Ferring Kirke og Engbjerg Kirke. Ca. 12 km.

Tirsdag d. 1. april kl. 19.00 i kirken. Vi får besøg af Klaus Højgaard Laursen, Gjern. Klaus læser godt på lektien, så han kan sit stof udenad. Han skal denne aften med sin enorme indlevelse genfortælle Markus evangeliet. Klaus har været rigtig mange steder for at fortælle og altid med stor succes. Vi glæder os til at møde ham og høre ham fortælle. Vel mødt – bemærk tidspunktet – kl. 19.00.

NY HJEMMESIDE Sidder du med salmebogen og har lyst til at høre melodien på en bestemt salme, er der nu kommet et nyt hjælpemiddel. Du skal benytte din PC og slå op på: www.lytttildanskesalmer. dk så får du den hjælp, du ønsker. 6


FRA SOGNET • Linnea Christensen, Vesterhavsgade 29 • Sarah Obel Gregersen, Lærkevej 9 • Naja Kristensen, Sprogøvej 110 • Julie Ilsøe Mock, Vesterhavsgade 31 • Nanna Bruun Mortensen, Vesterhavsgade 97 • Secilie Marie Steen Olesen, Thurøvej 1 • Kristine Nees Simonsen, Ærøvej 7

ÅRETS KONFIRMANDER Søndag d. 4. maj kl. 10.15: • Niklas Jensen, Sprogøvej 38 • Mads Kjeldsen, Ternevej 1 • Emil Dalsgaard Langer, Ærøvej 13 • Lasse Rønn Nees, Jegindøvej 13a • Alexander Holst Nielsen, Morsøvej 6a • Jacob Steen Nielsen, Mågevej 21 • Karl Kristian Obling Knudsen Rasmussen, Sprogøvej 74a • Celia Osnes Andersen, Sprogøvej 109 • Emily Aaltje Bolt, Sprogøvej 133 • Eva Svejstrup Jakobsgaard, Drejøvej 51 • Camilla Barslev Jensen, Sprogøvej 69 • Simone Søndergaard Jensen, Vesterhavsgade 106 • Line Nørfjand Johansen, Fasanvej 24 • Kamilla Kjærside Nielsen, Drosselvej 5

Hilsen til årets konfirmander: Du har hånd om os, kære far i himlen, sidder inde med det store over blik; og i tillid til, at din omsorg holder, vil vi kaste alt i armene på dig Herredømmet og magten og æren tilhører dig, tilhører dig, far. Herredømmet og magten og æren tilhør´til hver en tid dig Du gør, hvad du vil, du ved, hvad du gør. Du vil os det bedste, du er vores far.  

Søndag d. 11. maj kl. 10.15 • Nikolai Kynde Kirk Andersen, Sprogøvej 112 • Tanawan Collin, Jagtvej 7 • Mikkel Kjær Gether, Drejøvej 15 • William Teicher Kirk, Drosselvej 3 • Rasmus Nybo Lilleøre, Jegindøvej 1 • Rasmus Nees, Drejøvej 3B • Anders Graarup Steen, Rømøvej 8

Carsten Almann Levisen

SCT. NICOLAI TJENESTEN Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

INDSAMLINGER

710 kr. 10.11 Menighedsfakultetet . . . . 85 kr. 1.4 . . . . 24.11 Indre Mission . . 24.12 Kirkens Korshærs 50 kr. Varmestue, Holstebro 2.309, kr. 745 . ab lsk 01.01 Det Danske Bibelse 05.01 Afrika in Touch, 50 kr. Sierra Leone . . . . . 2.220, 7


606

SALMESTAFETTEN »Se hvor nu Jesus træder« DS 176 Læs salmen igennem inden du læser nedenstående refleksioner. Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad, enddog man ham bereder så grumt et blodebad.

Her er han, som vil bære en tornekrans for dig, her er han, som skal være din drot evindelig.

Enddog med Guddoms-øje sit fængsel, kors og nød forud han skuer nøje, ja, ser sin visse død.

O Jesus gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil!

Dog vil han fri i sinde mod sine fjender gå; han ved, han skal dem binde og evig sejer få.

Jeg gerne mine klæder vil for dig lægge ned, jeg med i flokken træder, som er til tak bered.

Her er han, som vil løse hver syndebunden træl; her er han, som vil øse trøst i hver bange sjæl.

Jeg bær, og mine palmer til ærens konge frem; jeg sjunger mine salmer, o Jesus hør dog dem!

Her er han,som vil favne dig med sin kærlighed her er han,som vil gavne dig med sin blodig sved.

Vort hosianna klinge! du ærens konge, gak vor død at undertvinge og hav så evig tak! Thomas Kingo 1634 - 1703 Dansk biskop og forfatter

Sognepræst: Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: ren@km.dk Organist: Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro tlf. 97 88 16 73 Kirkesanger: Kai Bruun Furvej 17, tlf. 97 83 12 85 Kirketjener & kirkesangerafløser: Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens nummer: 21 52 08 87 tlf. 29 90 22 29 (privat) Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Kirkegårdskontoret Tlf. 23 65 61 58 Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)

»Se hvor nu Jesus træder«, er en salme, jeg holder meget af, og som jeg synes siger så meget. Det var den salme, vi blev overhørt i da jeg blev konfirmeret. Den er skrevet over beretningen, om Jesu indtog i Jerusalem. En af de beretninger i bibelen, som det er let at danne sig et billede af, og meget aktuel her op til påske. Venlig hilsen Viola Bro

Menighedsrådets formand Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27 Kirkeværge: Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 97 83 13 19 Regnskabskontor: Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14 privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Redaktion: Kai Bruun, Anni Enevoldsen og Robert Enevoldsen Kirkens hjemmeside: www.thyboron-kirke.dk Kirkebil: Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet Thyborøn - Nr. 22