Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 4 - 2023

Page 1

NYKØBING FALSTER SOGN

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · 2023
94. ÅRGANG
KIRKEN
Lystræ på Nordre Kirkegård Afsked med Michael Fagerlund Pilgrimsvandring

FARVEL OG TAK – TANKER VED EN AFSKED

Efter godt ti år som sognepræst i Nykøbing sogn og provst for Falster provsti nærmer tiden sig, hvor jeg må sige farvel. Tjenestemandsloven foreskriver, at præster – og provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvor de fylder 70 år. Det kan synes som et levn fra forgangne tider, når vi på mange andre måder er på vej bort fra stive og ubøjelige regler. Det kan også synes noget uhensigtsmæssigt i en tid med præstemangel. Nuvel: loven savner intet i klarhed, og det er tid til afsked; og et tilbageblik.

Min ankomst til Nykøbing Falster Sogn var noget tumultarisk: Mangelfuld og forsinket istandsættelse af tjenesteboligen gav anledning til kritik, uro i menighedsrådet og diskussioner mellem menighedsrådet og biskoppen i Folketiden­

treværelses lejlighed, opmagasinering af det meste af mit bohave og en ekstra flytning. Ikke den bedste start på et nyt og krævende job.

Med en stor indsats fra en gruppe menighedsrådsmedlemmer blev forholdene bragt i orden, og der udviklede sig et godt og tillidsfuldt samarbejde med menighedsrådet, sognets ansatte og ikke mindst præstekollegerne, som jeg kan se tilbage på med taknemmelighed. Nykøbing er desuden et velfungerende og dynamisk sogn, som under mangfoldige former omsætter forkyndelsen af kirkens budskab og også yder et væsentligt bidrag til byens liv, ikke mindst i det musikalske. Det har været en udelt fornøjelse at være en lille del af dette – og at bo og leve i Lolland­Falsters største by med dens forretninger og torveliv (Danmarks bedste handelsby), righoldige kulturelle tilbud og visionære fremtidsmuligheder, hvor særligt den kommende omdannelse af erhvervshavnen til en levende og grøn ny bydel vil give et kæmpe løft. At en enig kommunalbestyrelse står bag, lover godt for virkeliggørelsen af visionerne.

Fremtidigt vil jeg fra min nye bolig i Karrebæksminde mere indirekte følge livet og udviklingen i byen; men jeg forventer fortsat at have min gang i Nykøbing og fastholde min tilknytning hertil.

Det har været spændende at bo i byens gamle middelalderkloster. Boligens utvivlsomme kvaliteter til trods, er det dog forbundet med ganske store udfordringer i dagligdagen, særligt for en evt. børnefamilie. Det er derfor rettidig omhu, at menighedsrådet har besluttet at købe et hus ude i byen som tjenestebolig for den kommende provst.

Tak for gode år i sognet, inspirerende samarbejde med folkevalgte og medarbejdere, alt båret af en fælles forståelse for, hvad vi dybest set er sammen om: evangeliets forkyndelse.

2

MINDEORD

Vi har mistet et værdsat medlem af menighedsrådet. Kurt Edvardsen gik bort den 26. juli 2023.

Kurt Edvardsen blev medlem af Nykøbing F Sogns menighedsråd allerede i 1996. Med en kort pause fra 2012 til 2014 var han et aktivt medlem af menighedsrådet frem til sin død. Så sent som på det sidste menighedsrådsmøde den 22. juni oplevede vi Kurt som vi kendte ham. Velforberedt og engageret i menighedsrådets mange opgaver. Kurt Edvardsen var medlem af flere af menighedsrådets udvalg, og siden sidste valg varetog han opgaven som formand for kirkegårdsudvalget. Som formand var Kurt Edvardsen meget optaget af at sognets kirkegårde fremstod som

stemningsfulde rum for de efterladte og kirkegårdens andre brugere. Samtidig var han en foregangsmand i arbejdet med at skabe mere bæredygtige løsninger på kirkegårdene. Det lå Kurt meget på sinde, at udgifterne forbundet med bisættelse/ begravelse var rimelige og overkommelige.

Vi skylder Kurt Edvardsen en stor tak for hans værdifulde indsats i menighedsrådet og menighedens liv gennem alle årene. Altid grundig og med et falkeblik for de betydningsfulde detaljer. Vi vil savne hans gode selskab og milde væsen. Vi vil bevare mindet om Kurt Edvardsen som en god kollega og ven.

Jørgen Jensen, Formand for menighedsrådet

MENIGHEDSPLEJEN

HØSTMARKED I LINDESKOVKIRKEN

Menighedsplejen afholder høstmarked i Lindeskovkirken søndag den 24. september kl. 11.30-15.00. Der vil være hjemmesyltede rødbeder, saft, hjemmestrik og mange andre gode sager. Tag børnene med, der vil også være lidt for dem. Der kan købes pølser, frikadeller, kartoffelsalat, kaffe og kage. Kom og gør et godt køb.

MENIGHEDSPLEJEN PÅ TUR

Traditionen tro kører vi ud i efterårets farver i private biler. Datoen er torsdag den 21. september kl. ca. 13.00-17.30. Turen er tilrettelagt for ældre borgere, der har svært ved en bustur, så du bliver afhentet på din adresse, og der planlægges en hyggelig tur ud i det blå. En oplevelse og et dejligt kaffebord er selvfølgelig en del af det. Tilmelding til Ragna Lollike på rl@km.dk eller tlf. 20 45 11 04 senest mandag den 18. september.

Menighedsrådet har besluttet, at det fra den 1. september koster 20 kr. t/r at køre med kirketaxa og at der kun er kirketaxa til gudstjenester. Det kan både betales kontant og med mobilepay. Kirketaxaen er for medlemmer, indenfor sognets grænser, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. Kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før.

3
SOGNENYT KIRKETAXA
Kurt Edvardsen

KORKONCERT MED KORET VOCI FLUENTI

Torsdag den 14. september kl. 19.30 kommer koret Voci Fluenti til Lindeskovkirken. Voci Fluenti er et vokalensemble med bare 10 sangere. Det blev dannet i 2009 og har siden sunget et væld af koncerter, fortrinsvis på Lolland og Falster. Ensemblet har også flere gange været til internationale korkonkurrencer i udlandet, senest i den tyske by Magdeburg i oktober 2022, hvor det blev til sølv i kirkemusik og guld i kategorien vokalensembler. Ved koncerten synger Voci Fluenti et blandet program med alt fra engelsk renæssance over norsk folkemusik og nye klassikere til Real Group og Coldplay, introduceret af ensemblets sangere med sædvanlig viden og humor. Vel mødt til koncerten og der er fri entré.

ÆBLET – KONCERT FOR BØRN

En musikdramatisk dansefortælling med udgangspunkt i Biblens skabelsesberetninger lørdag den 23. september kl. 14.30. Om skaberglæde, ensomhed og fællesskab.

ÆBLET lader – så godt som ordløst – gennem bevægelse, sang og musik publikum møde Vorherre, lys, sol, måne og stjerner, himmelbuen, vandet, bjergene, træerne og blomsterne, fisk, fugle og dyr på jorden samt Adam og Eva.

ÆBLET fejrer skabertrang og nysgerrighed.

ÆBLET undersøger, hvordan ensomhed fordrer, fodrer og udfordrer fællesskabet.

Hvad er Skaberværket og hvad skaber vi selv?

Alle er velkommen til koncerten.

Fri entré

SPIL DANSK KONCERT

Lørdag den 28. oktober kl. 15.00 holder vi Spil Dansk koncert i Lindeskovkirken, hvor vi hylder dansk musik.

Vores Korskole, Børnekor og Pigekor vil synge sange fra den danske sangskat men der vil også blive mulighed for at synge med på fællessange.

LINDESKOVKIRKEN 4

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Første tirsdag i måneden kl. 17.30 inviterer Lindeskovkirken ind til spaghettigudstjeneste. Erik og Bjørn vil fortælle en af bibelens historier, vi synger og beder – alt sammen i børnehøjde og i en længde så alle kan være med. Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for 20 kr. for voksne, børn spiser gratis.

Vi ses til spaghettigudstjeneste den 5. september, 3. oktober og 7. november.

BØRNEKIRKE UNDER GUDSTJENESTEN

Under prædikenerne i Lindeskovkirken er der aktiviteter for børnene i vores lokaler, så alle er velkomne til gudstjenesterne både store og små.

LYT TIL PRÆDIKENER

Du kan høre prædikener fra Lindeskovkirken på www.menighedsfællesskabet.dk

HØSTFEST MED MARKED

KOR I SOGNET

Kunne du også tænke dig at synge i kor? Vi har både Babysalmesang, »Sanser & sutter«, Korskole, Børnekor og Pigekor – du kan læse meget mere på vores hjemmeside: www.nykfsogn.dk

Traditionen tro afholdes der en festlig høstgudstjeneste i Lindeskovkirken, hvor kirken er pyntet fint op, og musikken vil være ekstra flot. Som noget nyt afholder menighedsplejen høstmarked ved den efterflg. høstfest. Se side 3. Gudstjenesten er søndag den 24. september kl. 10.00. De 2 søndagsarrangementer afholdes efter gudstjenesten. Vel mødt!

MENIGHEDSFÆLLESSKABETS ARRANGEMENTER

Menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken vil gerne samle kirkegængerne til fællesspisning og oplysning en søndag om måneden. Menighedsfællesskabets program i efteråret:

Lørdag den 7. oktober:

Den årlige kirkedag. Se program i kirken eller på www.menighedsfællesskabet.dk

Søndag den 29. oktober:

DIAKONI

Søndag den 20. august, efter gudstjeneste og kirkefrokost:

Johannes Baun, Generalsekretær i Bibelselskabet holder et foredrag under titlen: »Hvordan kan Bibelen gøres nærværende for den enkelte, i kirken, i samfundet?«

Diakoni – en opgave for os alle!

Søndag den 11. november:

Sognepræst Kirsten Hartvig Munk præsenterer sig og giver oplæg til drøftelse af diakonale opgaver.

Efter gudstjenesten er der efterårsudflugt til Borremosen. Vi spiser vores madpakker, og Ole Bjørn Larsen fortæller om stedet. Menighedsfællesskabet sørger for kaffe og kage. De 2 søndagsarrangementer afholdes efter gudstjenesten.

5
Johs. Baun Foto: Carsten Lundager

FAMILIEGUDSTJENESTE MED ÆBLEHØST

Søndag den 1. oktober kl. 10.00 Dåbsbørn i Nordre Kirke henter deres dåbsæble og efter gudstjeneste for de mindste, er der boller og saftevand. Alle uanset alder er hjertens velkomne til at se om æblet falder langt fra stammen.

SANGAFTEN

Vi mødes til sang og skrål tirsdag den 5. september, 3. oktober og 7. november fra kl. 16.0018.00. Vi synger med på både nye og gamle toner, drikker kaffe og får en god snak.

100 ÅR PUSTER UD

Den sidste friluftsgudstjeneste for at fejre Nordre Kirke og Kirkegårds 100 år finder sted på kirkegården søndag den 10. september kl. 10.00.

Husk dit gode humør, vi giver kaffen.

STRIKKECAFÉEN

Strikkecaféen mødes i Nordre salen onsdage i lige uger fra kl. 14.00-16.00, hvor vi sørger for at varme sokker, lune vanter, halstørklæder og julenips kan sælges i Kirkens Genbrug.

HØSTGUDSTJENESTE MED DE FARENDE SVENDE

Fejres søndag den 17. september kl. 14.00 i Nordre Kirke med efterfølgende kaffebord og underholdning ved svendene i Nordresalen.

NORDRE KIRKE 6

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE

Høstgudstjenester for ældre

I Lindeskovkirken tirsdag den 26. september kl. 13.30 med efterfølgende kaffe.

I Nordre Kirke onsdag den 20. september kl. 13.30 med efterfølgende hygge i Nordresalen.

Østerbrocentret (Oasen): Tirsdag den 24. oktober og tirsdag den 28. november kl. 13.30 ved Bjørn Krohn.

Sømarken: Onsdag den 25. oktober og onsdag den 22. november kl. 14.00 ved Lill Arendt Hemmingsen.

Bakkehuset: Onsdag den 18. oktober og onsdag den 15. november kl. 13.30 ved Lill Arendt Hemmingsen.

LØRDAGSDÅB

Den 30. september i Nordre Kirke

Den 4. november i Klosterkirken

Den 2. december i Nordre Kirke

Dåben aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb

PILGRIMSVANDRING PÅ ENGSTIEN I SØNDER KIRKEBY

Lørdag den 21. oktober kl. 11.00 kan du komme på en 2,5 km lang pilgrimsvandring på Engstien, ved Sønder Kirkeby Kirke sammen med sygehuspræst Birthe Friis, sognepræst Tom Friis og teologistuderende Adrian Friis.

Vi mødes ved Sdr. Kirkeby Kirke, Busserisvej 1, Sønder Kirkeby, 4800 Nykøbing F. Vi begynder ved Runestenen, den nye kopi af Sønder Kirkeby­stenen, en runesten, der i dag står på Nationalmuseet. Derefter går vi gennem skoven til skovbalkonen og bålpladsen ved søen.

Vi fortsætter ud af skoven, over eng og mark, forbi søer og til sidst forbi gadekæret med de fire håndlavede og farverige mosaikfrøer. Vi afrunder i kirken. Derefter går vi ned i sognehuset, hvor vi spiser vores medbragte mad, så tag vand og madpakke med. Der vil også være en kop kaffe og lidt sødt.

DET SKER Rivudoggem! 7

GUDSTJENESTER

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · KM = Kirsten H. Munk

LH = Lill A. Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg · EC = Erik Christophersen

Det er en god idé at tjekke på vores hjemmeside, hvis der skulle være ændringer. www.nykfsogn.dk

For medlemmer, indenfor sognets grænser, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, kan kirketaxa

DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE SEPTEMBER 3. 13. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 LH 5. 17.30 EC + BK 10. 14. s. e. trin. 10.00 PS 10.00 MF 10.00 LH Friluftsgudstjeneste 13. 17.15 Aftensang 17. 15. s. e. trin. 10.00 PS 10.00 BK 10.00 LH Høstgudstjeneste 24. 16. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 BK Høstgudstj. 10.00 KM 27. 17.15 PS Stillegudstjeneste OKTOBER 1. 17. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 LH Æblehøst 3. 17.30 EC + BK 8. 18. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 BF 15. 19. s. e. trin. 10.00 PS 10.00 MF 10.00 LH 18. 17.15 Aftensang 22. 20. s. e. trin. 10.00 PS 10.00 MF 10.00 LH 25. 17.15 PS Stillegudstjeneste 29. 21. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 KM NOVEMBER 5. Allerhelgen 10.00 PS Allehelgen 10.00 BK 14.00 BF Mindegudstj. for døde børn 19.00 LH Allehelgensgudstjeneste 7. 17.30 EC + BK 8. 17.15 Aftensang 12. 23. s. e. trin. 10.00 JEN 10.00 MF 10.00 KM 19. 24. s. e. trin. 10.00 PS 10.00 BK 10.00 LH 22.
Kristuskransmeditation 26. Sidste s. i kirkeåret 14.00 Afsked med
Ingen Ingen 29.
8
17.15 BF
MF
17.15 PS Stillegudstjeneste
bestilles på
70 25 25 25 senest dagen før – det koster 20 kr. t/r
tlf.

DET SKER I SOGNET

SEPTEMBER

Lørdag den 2. kl. 9.00: International lejrdag i Lindeskovkirken

Tirsdag den 5. kl. 16.00: Sangaften i Nordre Kirke

Onsdag den 6. kl. 14.00: Strikkecafé i Nordresalen

Onsdag den 13. kl. 17.15: Aftensang i Klosterkirken

Onsdag den 13. kl. 18.30:

Foredrag med Christian Gottlieb i Klosterkirken

Torsdag den 14. kl. 19.30: Korkoncert med Voci Fluenti i Lindeskovkirken

Søndag den 17. kl. 14.00: Høstfest med De Farende Svende i Nordre Kirke

Tirsdag den 19. kl. 17.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag den 20. kl. 14.00: Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 21. kl. 13.00: Menighedsplejen på tur

Lørdag den 23. kl. 14.30: Æblet – koncert for børn i Lindeskovkirken

Søndag den 24. kl. 11.30: Høstfest med høstmarked i Lindeskovkirken

Torsdag den 28. kl. 10.00: Glad Gudstjeneste i Sundkirken

Fredag den 29.: Kulturnat ved Klosterkirken (se bagsiden)

OKTOBER

Tirsdag den 3. kl. 16.00:

Sangaften i Nordre Kirke

Onsdag den 4. kl. 14.00: Strikkecafé i Nordresalen

Onsdag den 4. kl. 17.15:

Forestilling »Da kvinderne tog kjolerne på« i Klosterkirken

Lørdag den 7. kl. 11.30: Den årlige kirkedag i Lindeskovkirken

Onsdag den 18. kl. 14.00: Strikkecafé i Nordresalen

Onsdag den 18. kl. 17.15:

Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken

Lørdag den 21. kl. 11.00:

Pilgrimsvandring på Engstien

Tirsdag den 24. kl. 17.00: Menighedsrådsmøde

Lørdag den 28. kl. 15.00: Spil dansk Koncert i Lindeskovkirken

Søndag den 29. kl. 11.30:

Foredrag med Johannes Braun

9

DET SKER I SOGNET

NOVEMBER

Onsdag den 1. kl. 14.00:

Strikkecafé i Nordresalen

Søndag den 5.:

Allerhelgen i Østre Kapel

Tirsdag den 7. kl. 16.00:

Sangaften i Nordre Kirke

Onsdag den 8. kl. 17.15:

Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken

11. eller 18.:

Gospelkoncert i Klosterkirken

Søndag den 12. kl. 11.30:

Udflugt til Borremosen fra Lindeskovkirken

NOVEMBER

Onsdag den 15.:

Strikkecafé i Nordresalen

Tirsdag den 28. kl. 17.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. kl. 14.00: Strikkecafé i Nordresalen

Der er café i Klosterkirken alle tirsdage kl. 9.30

Der er åbent hus i Lindeskovkirken alle torsdage kl. 14.00-16.00

NYT FRA KIRKEGÅRDENE

LYSTRÆ PÅ NORDRE KIRKEGÅRD

Nordre Kirkegård har fået et lystræ i området SKOVEN. Gravlygten er et stativ i metal, udformet som et træ. Tanken med lystræet er, at man kan stille et gravlys i den, da det i henhold til kirkegårdsvedtægterne ikke er tilladt at sætte lys ved gravpladserne i skovbunden.

10

Alle helgen, søndag den 5. november, er dagen hvor man i landets kirker mindes de døde, og i denne sammenhæng får forkyndt det kristne opstandelseshåb.

I Nordre Kirke markeres dagen med to gudstjenester, kl. 14.00 en mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe Friis, og kl. 19.00 en musikgudstjeneste ved sognepræst Lill Arendt Hemmingsen.

Musikgudstjenesten vil forme sig som en vekslen mellem korsang, fællessalmer, bibelske læsninger og prædiken, og der vil indgå lystænding i forløbet.

Vi får besøg af Torebykoret, tilknyttet Sjællands Kirkemusikskoles afdeling i Toreby. Koret består af skolens orgel­ og sangstuderende, nuværende og til dels tidligere, og ledes af afdelingslederen Anne­Katrine Kirst. Der vil ved musikgudstjenesten blive sunget korsatser svarende til dagens særlige karakter.

MINDEGUDSTJENESTE FOR DØDE BØRN

Alle Helgens søndag den 5. november kl. 14.00 i Nordre Kirke er der Mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe Friis. Vi mindes vores døde børn, uanset hvor gamle de blev, eller hvor længe de levede. Ved gudstjenesten kan forældre og familier dele gælden over at have fået et barn og samtidig dele sorgen over at have mistet et barn. Der er mulighed for at tænde et lys for sit døde barn og få læst barnets navn op i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der mulighed for samtale og saftevand, the, kaffe og kage i Nordresalen. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med »Forældre & Sorg«.

ALLEHELGEN PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD

Ligesom i de forgangne år vil der være åbent hus i Østre Kapel, Allehelgens søndag den 5. november kl. 14.00-15.30. Her vil der være mulighed for mindes en, du har mistet, tænde lys, lytte til musikken eller snakke med præsten, der er til stede. Der vil være en kort andagt kl. 14.00. Velkommen til mindestund i Østre Kapel.

ALLEHELGEN 11

HVAD BRÆNDER JEG FOR?

Menighedsrådsmedlem

En lille pige med fletninger tager sin far i hånden og går sammen med sine 2 søstre Ulla og Helle gennem Kongens Have til Holmens Kirke. Den lille pige var mig. Vi gik så vidt muligt i kirke hver søndag – min far og mor ikke ville gå i vores sognekirke Sankt Pauls Kirke – det var ’spritterkirken’, hvor spritterne måtte sove indenfor. Derfor valgte vi Holmens Kirke, hvor jeg er både konfirmeret og gift.

Jeg gik på Institut Saint Joseph (også kaldet Den franske Skole, Østerbro) i 10 år – og undgik med nød og næppe at blive katolik. Jeg kunne i min naivitet ikke forstå, at Paven skulle beskyttes af en garde (Schweizergarden, i øvrigt lejesoldater) – og ikke af Gud. Så det var min undskyldning for ikke at blive katolik.

Jeg har altid været en god og rettroende protestant. Så da jeg blev opfordret af Socialdemokratiet til at stille op til og blev valgt ind i Menighedsrådet for 7 år siden blev jeg meget glad.

Foruden Menighedsrådet sidder jeg i KAU (Koncert­ og aktivitetsudvalget). Det har jeg gjort alle 7 år. Her i KAU har jeg bl.a. været med til at arrangere Kulturnatten Nykøbing Falster, der falder i september/oktober og bliver til i samarbejde med kommunen. Desforuden arrangerer vi bl.a. i samarbejde med organisterne diverse koncerter – nogle gange sammen med Kammerensemblet Storstrøm.

De sidste 3 år har jeg også siddet i Kirkeudvalget. Jeg har altid haft interesse i historiske bygninger (jeg er født i et 250 år gammelt hus) – og Kirkeudvalget har været meget lærerigt og spændende at være medlem af. Vi har bl.a. udvirket at få lagt et ny flisegang/gulv i Klosterkirken, og det har været en spændende proces. Vi har også haft store opgaver med diverse orgler i de 3 kirker. Jeg er glad for at bo i Nykøbing Falster – har boet på Falster i 25 år – og bliver alligevel stadig betragtet som ’tilflytter’. Sådan er det bare. Jeg savner aldrig København – jeg føler mig altid godt tilpas her på øen – og ikke mindst i Menighedsrådet med vores 3 meget forskellige kirker og menigheder.

12 MENIGHEDSRÅDET

STILLEGUDSTJENESTE MED NADVER

Vi holder stillegudstjeneste kl. 17.15 til kl. ca. 18 de følgende onsdage: den 27. september, den 25. oktober og den 29. november.

Stillegudstjenesten indbyder til ro, nærvær og fordybelse. I løbet af gudstjenesten lytter vi til smuk musik og synger sammen med kirkens kor et par salmer og nogle enkle meditative sange.

Vi hører en tekst fra Bibelen efterfulgt af stilhed med plads til bøn og refleksion. Efter nadveren er der igen stilhed, med rum til bøn, eftertanke og lystænding.

KRISTUSKRANSMEDITATION

Midt i efterårets mørke vil der være Kristuskransmeditation i Klosterkirken onsdag den 22. november kl. 17.15 ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi sidder i en kreds rundt om Klosterkirkens smukke døbefont. Det vil være en lille stund med meditation, sang og refleksion. Du kan låne en Kristuskrans til gudstjenesten.

’DA KVINDERNE TOG KJOLEN PÅ’

I år er det 75-års jubilæum for kvindelige præster. Derfor vil vi onsdag den 4. oktober kl. 17.15 i Klosterkirken få besøg af den fantastiske

fortæller og skuespiller Esther Rützou med forestillingen »Da kvinderne tog kjolen på«. Her fortæller hun om Danmarks første kvindelige præst Johanne Andersen her fra Falster, Ruth Vermehren og Edith Brenneche-Petersen. Det var de tre første kvinder, der blev ordineret som præster i Den Danske Folkekirke.

Vi hører også om kampen mellem modstandere og tilhængere, og modstanderne får også en stemme. For den ofte ophedede debat var jo drevet af et inderligt ønske om at gøre det rigtige.

Det er en morsom, spændende, provokerende og informativ forestilling. Vi bliver godt underholdt – og lærer samtidig noget om et nybrud i dansk kirkehistorie.

Vi indleder med aftensang med sygehuspræst Birthe Friis.

13 KLOSTERKIRKEN
Esther Rützou

AFTENSANG

Der er aftensang onsdage kl. 17.15 med efterfølgende smørrebrød og filmstudiekreds den 13. september, 18. oktober og 8. november. Husk at tilmelde dig senest mandagen før kl. 12.00 til smørrebrød (50 kr.) og filmstudiekreds på tlf. 51 48 12 62 (du kan enten sende en sms eller ringe).

KLOSTERKIRKENS CAFÉ

HAR FØDSELSDAG

I efteråret 1998 åbnede onsdagscaféen i Klosterfløjen. En trofast skare har uge efter uge mødtes til kaffe og ostemad, en hyggelig snak, sang og oplæsning. En hel del har vi måttet tage afsked med gennem årene, men der er heldigvis hele tiden kommet nye til. Efter coronatiden er caféens mødetid blevet tirsdage kl. 9.30.

25 års fødselsdagen fejres tirsdag den 10. oktober med overraskelser og lidt ekstra godt til kaffen. Alle er velkommen til at fejre formiddagen med os.

AFTENSANG OG FOREDRAG

ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER

Vi begynder med aftensang 17.15. Smørrebrød (50 kr.), du tilmelder dig til kontoret, og derefter Foredrag 18.30.

»Kirken er opstanden! Den Russisk­ortodokse Kirkes tilbagevenden til det russiske samfund« af Christian Gottlieb, kirkehistoriker, dr.theol., adjungeret professor ved Københavns Universitet.

Siden Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 er den Russisk­ortodokse Kirke med bemærkelsesværdig kraft vendt tilbage som en markant og indflydelsesrig spiller i dagens Rusland. En spiller med umisforståelige ambitioner, om at præge det russiske samfund i ortodoks retning, efter syv årtier med det militant ateistiske

sovjetregime, som forsøgte at skabe det totalt sekulære, a­religiøse samfund.

Det lykkedes som bekendt ikke, men spørgsmålet om, hvad der kommer i stedet, må stadig betragtes som åbent og uafklaret, om end nogle tendenser i de senere år, har tegnet sig tydeligere.

På baggrund af nogle historiske iagttagelser, om den russiske kirkes skæbne under Sovjetregimet, vil foredraget fokusere på kirkens aktuelle situation, som præges af kirkens ambition, om at etablere sig selv som åndeligt og moralsk fyrtårn, for det russiske samfund, samtidig med at forholdet til den nuværende russiske regering, tilsyneladende bliver stadig tættere.

Er det nye postsovjetiske Rusland i kirkens billede simpelthen en opdateret udgave af det gamle præsovjetiske, eller har 70 års totalitær erfaring gjort en forskel?

14
KLOSTERKIRKEN

ADRESSER

PRÆSTER

Sognepræst

Poul Steenberg

Tromnæsvej 8

Tlf. 24 24 50 16 ­ poust@km.dk

Mandag fri

Sygehuspræst

Birthe Gunhild Friis

Nr. Ørslev Bygade 12

Tlf. 29 47 06 33 ­ bf@km.dk

Fredag fri

Sognepræst

Bjørn Krohn

Folemarken 9

Tlf. 61 67 76 81 ­ bjok@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Jannie Edelberg Nielsen

Vestensborg Allé 47

Tlf. 54 85 04 73 ­ jenn@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Lill Arendt Hemmingsen

Klosterstræde 3

Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Kirsten Hartvig Munk

Klosterstræde 3

Tlf. 51 19 80 86 ­ kihm@km.dk

Mandag fri

Provst

Michael Fagerlund

Klosterstræde 3

Tlf. 20 42 85 48 ­ mfa@km.dk

Fredag fri

KLOSTERKIRKEN

Kirkepladsen 3

Kirketjener

Dorthe Jørgensen

Tlf. 24 61 49 88 ­ doj@nykfsogn.dk

Organist

Jan Ole Vanggaard

Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE

Stubbekøbingvej 105

Kirketjener

Henning Madsen

Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk

Organist

Asger Balling

Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Grønsundsvej 32

Kirketjener

Bettina Gade

Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Organist

Rikke Juul Morild

Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

KIRKEKONTORER

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Kirke- og kirkegårdskontor

Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk

Mandag-fredag kl. 9-13

Daglig leder

Thomas Carlsen

Tlf. 23 35 81 79 tca@nykfsogn.dk

Kordegnekontor

Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk

Mandag-fredag kl. 9-13

Kirkegårdsleder

Kasper Olsgaard Nielsen

Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk

Kordegn

Ragna Lollike

Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Erik Christophersen

Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk

Menighedsrådet

Formand Jørgen Jensen

Tlf. 42 72 10 90

Menighedsplejen

Poul Steenberg

Tlf. 24 24 50 16 poust@km.dk

www.nykfsogn.dk

Nykøbing Falster Sogn

Oplag: 600 stk.

Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri

Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION

Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Alice Beinthin.

15
ADRESSER

KULTURNAT VED KLOSTERKIRKEN

KULTURNAT FEJRER KORSANGEN I GULDBORGSUND

Ved kulturnatten fredag den 29. september, vil Klosterkirken bl.a. danne rammen om et kormaraton, hvor alle kor i området er inviteret til at deltage. Der bliver mulighed for at opleve en perlerække af forskellige kor fra området. Hvert kor har 10 – 20 min. Maratonkoncerten begynder med børnekorene om eftermiddagen og fortsætter hele aftenen, afbrudt af fællessang en gang i timen. Arrangementet er kommet i stand i et samarbejde med Sangkraft Guldborgsund.

HVAD ER SKØNHED?

Midt i Rådhusstræde 5, på første salen, er et stort rum i forfald, men det er nu blevet fyldt med kreative processer – måske er det kunst? Det er åbent på kulturnatten fra kl. 16.00-20.00.

Et mere detaljeret program for kulturnatten og for arrangementerne i Klosterkirken kommer til at ligge på kommunens hjemmeside og på www.nykfsogn.dk

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.