Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 2 - 2023

Page 1

NYKØBING FALSTER SOGN

MARTS · APRIL · MAJ · 2023
94. ÅRGANG
KIRKEN
Nordre Kirkegård

75-ÅRS JUBILÆUM FOR KVINDELIGE PRÆSTER

Der var engang, vi ikke havde kvindelige præster her i Danmark! Sådan er det ikke mere. Her i Nykøbing er vi tre mandlige præster og fire kvindelige præster, og i 2017 fik vi vores første kvindelige biskop her i Lolland-Falsters Stift. Det var driftige mænd og kvinder her fra Lolland-Falster, der valgte Danmarks første kvindelige præst og fik lavet loven om. Her får du den korte historie om kampen for kvindelige præster.

I 1921 besluttede Rigsdagen, at kvinder måtte ansættes i alle offentlige embeder, dog ikke i militæret og i kirken. Kvindebevægelsen, som dengang var utrolig stærk her på Sydhavsøerne, kæmpede dog vedholdende for at kvinder kunne blive præster. Hvert eneste år fra 1921-1947 var det et fast dagsordenpunkt på samtlige landsmøder. Igen og igen henvendte de sig til Rigsdagen, kirkeministeren og biskopperne og skrev debatindlæg i aviserne. Desuden holdt Dansk Kvindesamfund hvert eneste år gudstjeneste i forbindelse med deres årlige landsmøde, og her bad de kvindelige teologer om at holde gudstjenesterne.

I sidste ende blev det stærke kvinder og mænd her

fra Lolland-Falster, der fik lavet loven om. I Nørre Ørslev holdt Lolland-Falsters Valgmenighed gudstjenester. I 1946 valgte de Johanne Andersen som deres præst. Hun var gårdmandsdatter fra Falkerslev og uddannet teolog fra Københavns Universitet. Valgmenigheden valfartede gang på gang ind til Rigsdagen for at få lavet loven om, så de kunne få deres præst. I 1947 kom lovændringen. Men vores biskop ville ikke ordinere kvindelige præster. Kun en af landets biskopper ville. Derfor blev det Fyns biskop Hans Øllgaard, der ordinerede de tre første kvindelige præster: Johanne Andersen, Ruth Vermehren, og Edith Brenneche-Petersen, på trods af intens modstand. Her den 28. april 2023 er det 75 år siden.

Jeg mødte Johanne Andersen første gang, da jeg læste teologi. Hun lagde altid vægt på, at det ikke var kønnet, det kom an på: »I Kristus er vi alle ét, hvad enten vi er mænd eller kvinder.« Men da hun blev begravet i 1999, var vi seks kvindelige præster, der efter hendes ønske bar hendes kiste ud fra Falkerslev Kirke.

Guds fred! Sygehuspræst Birthe Friis

2

DET SKER

SOGNEPRÆST KIRSTEN HARTVIG MUNK

Da rådhusklokkerne faldt i slag nytårsaften, var det ikke blot begyndelsen på et nyt år for mit vedkommende, men også begyndelsen på et nyt livskapitel som sognepræst her i Nykøbing Falster Sogn.

Jeg bor i Greve syd for København men håber at kunne flytte til Nykøbing F. på et tidspunkt. Området er ikke helt ukendt for mig, idet jeg er vokset op i Gundslev. Jeg bor alene, da begge mine to døtre er fløjet fra reden.

Jeg blev færdig som teolog i 1994 og har arbejdet som underviser i forskellige sammenhænge indtil nu, senest som højskolelærer på en kristen højskole, så det er mit første job som præst. Jeg kommer til at have min gang i hele sognet men vil især være tilknyttet Nordre Kirke. Der er det særlige ved min

stilling, at jeg skal bruge en del af min tid på diakoni i sognet. Det glæder jeg mig meget til, for ligesom Jesus var engageret i at hjælpe mennesker, skal vi være det, både i kirken og dér, hvor vi hver især har vores liv og hverdag. Når jeg har fri, holder jeg af at læse og høre klassisk musik og ikke mindst tilbringe tid sammen med familie og venner.

THOMAS CARLSEN, NY DAGLIG LEDER

Jeg har siden 1. oktober 2022 været ansat som daglig leder af kirkeområdet samt kirkeværge. Jeg er 57 år, gift med Helle og sammen har vi fire voksne sønner. Vi bor i Stensved på det sydligste Sjælland. Her sidder jeg også i menighedsrådet, hvilket jeg har gjort i 10 år.

Tidligere har jeg været formand på Bogø og også en periode i provstiudvalget. Så min fritid handler også meget om kirken. Kirken har været en fast del af mit liv med blandt andet »Unge Hjem« og KFUM og KFUK, siden jeg var barn. Men ikke mindst KFUM-Spejderne har jeg brugt en stor del af mit liv i, heraf tre år som ansat korpssekretær.

Mit arbejdsliv har først og fremmest handlet om ledelse. Jeg har været leder i mere end halvdelen af mit liv. Størsteparten som kommunal centerchef. Mit arbejde i Nykøbing F. sogn er som leder af de ansatte på kirkeområdet og administrationen. Derudover har jeg ansvaret som kirkeværge for vores tre kirker og kapellet.

25-ÅRS JUBILÆUM

Kordegn Ragna Lollike har 25-års jubilæum som ansat i sognet den 1. april. Ragna begyndte som sognemedhjælper i 1998. I 2008 tog hun uddannelse i personregistrering og var afløser på kordegnekontoret, indtil hun tiltrådte denne stilling i 2015. Sideløbende har hun varetaget noget af sognets arbejde blandt ældre i caféer, besøgstjeneste og andet. Nu er hun på fuld tid ansat i sognets administration.

3

NORDRE KIRKE

NORDRE KIRKE OG KIRKEGÅRD

At stå en forårsdag med lyset gennem vinduerne, se korset dele sig i et trefoldigt Golgata og høre sangen fylde Nordre Kirke ud, får mit taknemmelige smil til at brede sig. Taknemmelighed for alle dem, der fik anlagt denne store grønne kirkegård og det kapel, der i samme omgang skulle til. For Nykøbing F. voksede og havde behov for god plads til sine døde.

Arkitekten Albert Petersen fik ellers mange klager over størrelsen på kapellet. Det var ikke tænkt stort nok. Det samme gjaldt for kirkegården, som ikke havde udvidelsesmuligheder nok, mente nogle i byen. De skrev til Folketidende, allerede inden det hele var bygget og indviet. Men der var kun de penge at gøre godt med, som der var. 51.200 kr kostede kapellet dengang. Det hele kostede blot 217.000 kr.

Gud ske lov blev både kapel og kirkegård indviet som planlagt den 15. maj 1923 altså for 100 år siden. På 100 år er der sket meget. Den tomme bare mark uden træer, beplantning og gravsteder blev til den smukkeste have. Kapellet blev flittigt brugt og blev

der. Fuglene kvidrer, harerne løber frit sammen med egern, hunde luftes, katte går på jagt. Nordre Kirke og Kirkegård er stor og stor nok. Her kommer de spæde, de gamle, de elskede og savnede, de ensomme. Der er kommet tyske grave, skovgravsteder, mange urnehaver, og der er plads til alle.

Tak. Tak fordi du lægger vejen forbi. Tak for at vi dér kan samles, også når træerne bliver gyldne, og bladene er faldet af. Stedet vidner om storhed, ikke kun

4

KIRKEGÅRD FEJRER 100 ÅR

100 ÅRS JUBILÆET FEJRES

MED FORSKELLIGE ARRANGEMENTER

Mandag den 15. maj

Kl. 14.00 kirkegårdsvandring, samlingssted Nordre Kirke.

Kl. 16.00 Jubilæumsgudstjeneste med biskop Marianne Gaarden

Efterfølgende er der bogreception i Nordresalen. Jubilæumsbogen er udgivet i samarbejde med Museum Lolland-Falster

Tirsdag den 16. maj

Kl. 16.00-18.00 Sangforedrag med salmedigter Iben Krogsdal, Nordresalen. »Fuldmagt til liv«.

Dagen efter jubilæumsfejringen, får vi besøg af en af vores aktuelle salmedigtere, Iben Krogsdal, der de seneste årtier har gjort sig gældende med salmer, bl.a. i tillæggene »100 salmer« og »Kirkesangbogen«, som vi også benytter i Nordre Kirke. Hun lægger stor kreativitet for dagen, når hun i sine salmer udtrykker sit budskab. Således lyder det for eksempel i en salme:

Kirken den er et salmebrus / ingen skal være alene / hver gang en verden går i grus / ryster de levende stene / mennesker sidder hånd ved hånd / luften er tæt af helligånd / Kristus går ind på din scene.

I foredraget vil Iben Krogsdal beskrive, hvordan kristendommen stadig kan være relevant for mennesker i dag. Undervejs synger vi et udpluk af hendes salmer.

Onsdag den 17. maj

Kl. 17.00 i Nordre Kirke vil der være Kristuskrans-

meditation om Kristi Himmelfart. Sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis leder meditationen, hvor der også vil være sang og refleksion. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i kirken.

Torsdag den 18. maj – Kristi himmelfartsdag

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Nordre Kirke med efterfølgende kirkegårdsvandring.

Tirsdag den 23.maj

Kl. 14.00 Kirkegårdsvandring, samlingssted Nordre Kirke

Kl. 17.00 Koncert i Nordre Kirke

Fyraftenskoncert med koret Ad Libitum og et gæstekor. Ad Libitum er et lokalt kor på omkring 20 sangere, som synger mest rytmisk musik. Koret synger lejlighedsvis sammen med et kor fra Husum Kirke. Ad Libitum er vært ved et kortræf for de to kor, der begge ledes af organist Kirsten Thorup. Dette træf munder ud i fyraftenskoncerten, hvor de to kor synger sammen og hver for sig.

Fra maj til september

holdes friluftsgudstjenester en gang om måneden forskellige steder på Nordre Kirkegård. Første gang 14. maj kl. 10.00 ved terrassen bag Nordresalen.

2. pinsedag

skal vi høre om en fodtur, der vender op og ned på disciplenes tanker og tro. Efter gudstjenesten kl.

9.00 i Nordre Kirke kan vi sammen følges ad til Royal Run, der i år løbes gennem Nykøbing F. Husk at tilmelde dig løbet på Royalrun.dk

5

GUD, ORD OG HIMSTRE-GIMSER

SØNDAG 26. MARTS

Efter gudstjenesten holder Merete Bandak oplæg ud fra sin nye bog – en samtalebog om kristendom i familiehøjde.

PÅSKEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE

3. påskedag den 11. april kl. 13.30 byder vi velkommen til en særlig påskegudstjeneste for ældre. Efter gudstjenesten er der kaffebord. Vel mødt!

SØNDAG 30. APRIL

Efter gudstjenesten fortæller Niels Rasmussen om sit arbejde i Sømandsmissionen.

SKÆRTORSDAG

6. APRIL

Traditionen tro holder vi påskemåltid efter den liturgiske skærtorsdagsgudstjeneste i Lindeskovkirken. Efter gudstjenesten kl. 17.00 vil der være lam og meget andet godt på bordet. Måltidet koster 50 kr. for voksne. Børn spiser gratis. Der er tilmelding til måltidet på sognets hjemmeside.

STEMNINGSFULD LANGFREDAGSGUDSTJENESTE

7. APRIL KL. 10.00

Langfredagsgudstjenesten er en smuk og højtidelig oplevelse. Vi samles om ordene om Jesu lidelse og død og om prædikenen.

Alt sammen sat i en smuk ramme af de fantastiske passionssalmer som ’Hil dig Frelser og Forsoner’ og musik ved fløjtenist Svend Melbye og vores organist Rikke Juul Morild.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

I en travl hverdag kan det måske være svært at komme afsted i kirke med små børn. I Lindeskovkirken har vi prøvet at gøre det nemmere. Den første tirsdag i hver måned byder vi indenfor til spaghettigudstjeneste kl. 17.30. Der er tale om en kort gudstjeneste for store og små. Efter gudstjenesten byder vi på et måltid mad, så man ikke skal hjem og nå det. Det koster 20 kr. for voksne at spise med. Børn spiser gratis. Alle er velkomne!

ÅBENT HUS I LINDESKOVKIRKEN

Hver torsdag kl. 14.00 er der mulighed for at deltage i sang og hyggeligt samvær i et par timer. Undtaget er dog 6. april (skærtorsdag), 18. maj (Kr. Himmelfartsdag) og 25. maj, hvor der er udflugt med menighedsplejen.

LINDESKOVKIRKEN 6

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE

Østerbrocentret (Oasen): 14. marts,

11. april (i Lindeskovkirken), 9. maj

kl. 13.30 ved sognepræst Bjørn

Ohlendorff Krohn.

Sømarken: 26. april, 24. maj

kl. 14.00 ved sognepræst

Jannie Edelberg Nielsen.

Bakkehuset: 15. marts, 24. maj

kl. 13.30 ved sognepræst

Lill Arendt Hemmingsen.

Fælles for Sømarken og Bakkehuset:

Påskegudstjeneste i Nordre Kirke:

29. marts kl. 13.30.

LØRDAGSDÅB

4. marts kl. 10.30 og kl. 12.00

i Nordre Kirke – MF

1. april kl. 10.30 + evt. 12.00

i Klosterkirken – PS

6. maj kl. 10.30 + evt. 12.00

i Lindeskovkirken – BK

3. juni kl. 10.30 i Klosterkirken – JEN

Dåben aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb

KONFIRMATION

Sct. Joseph Søstrenes Skole

2023 30. april kl. 10.00

2024 28. april kl. 10.00 klasse A

5. maj kl. 10.00 klasse B

2025 27. april kl. 10

Realskolen

2023 5. maj kl. 10.00 klasse A

5. maj kl. 12.00 klasse B

2024 20. april kl. 10.00 klasse A

20. april kl. 12.00 klasse B

2025 10. maj kl. 10.00 klasse A

10. maj kl. 12.00 klasse B

Sophieskolen

2023 18. maj kl. 9.30 klasse A

18. maj kl. 11.30 klasse C

20. maj kl. 10.00 klasse B

2024 13. april kl. 9.30 klasse B

13. april kl. 11.30 klasse A

14. april kl. 10.00 klasse C

2025

3. maj kl. 9.30 klasse A

3. maj kl. 11.30 klasse B

4. maj kl. 10 klasse C

Østerbroskolen

2023 1. april kl. 10.00 i Lindeskovkirken

15. april kl. 10.00 i Klosterkirken

2024 23. marts i Klosterkirken

24. marts i Lindeskovkirken

Eleverne kan frit vælge mellem de to datoer ved tilmelding

2025 12. april i Klosterkirken

26. april i Lindeskovkirken

Eleverne kan frit vælge mellem de to datoer ved tilmelding

Datoer for 2026 planlægges og

offentliggøres efter nytår 2024

DET SKER Rivudoggem! 7

GUDSTJENESTER

LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE FEBRUAR 26. 1. s. i fasten Ingen 10.00 BK 10.00 LH MARTS 3. 15.00 Kvindernes internationale bededag 5. 2. s. i fasten 10.00 PS 10.00 MF 10.00 LH 7. 17.30 EC og BK 8. 17.15 PS Aftensang 12. 3. s. i fasten Ingen 10.00 BK 10.00 BF 19. Midfaste 10.00 PS 10.00 BK 10.00 LH 22. 17.15 PS Stillegudstjeneste 26. Mariae Beb. 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstj. 10.00 BK 10.00 KM 28. 8.05 JEN Skolegudstjeneste 29. 13.30 JEN/LH Påskegudstj. for plejehjem APRIL 1. 10.00 BK Konfirmation 2. Palmesøndag 10.00 PS 10.00 BK 10.00 LH 4. 17.30 EC og BK 6. Skærtorsdag 17.00 PS/JEN Skærtorsdagsgudstj. med fællesspisning 17.00 Liturgisk gudstj. med fællesspisning 10.00 KM 7. Langfredag 10.00 JEN Roskildepassionen 10.00 BK 10.00 LH 9. Påskedag 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 LH 10. 2. Påskedag 10.00 PS 10.00 MF 10.00 KM 11. 13.30 BK Påskegudstjeneste for ældre 12. 17.15 PS Aftensang 15. 10.00 BK Konfirmation 16. 1. s. e. påske 10.00 PS Ingen 10.00 KM 23. 2. s. e. påske 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstj. 10.00 BK 10.00 LH 26. 17.15 PS Stillegudstjeneste 30. 3. s. e. påske 10.00+12.00 JEN Konfirmation 10.00 MF 10.00 LH MAJ 2. 17.30 EC og BK 5. Bededag 10.00 og 12.00 PS Konfirmation 10.00 BK Pilgrimsvandring, se bagsiden 7. 4. s. e. påske 10.00 JEN 10.00 BK 10.00 KM 10. 17.15 PS Aftensang 14. 5. s. e. påske 10.00 PS 10.00 MF 10.00 LH Friluftsgudstj. på kirkegården 15. 16.00 Marianne Gaarden Jubilæum for kirkegården 17. 17.00 BF/TF Kristuskransmeditation 18. Kr. Himmelf. 9.30+11.30 Konfirmation 10.00 BK 10.00 LH 20. 10.00 Konfirmation 8
DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN

21. 6. s. e. påske 10.00 JEN

24. 17.15 PS Stillegudstjeneste

28. Pinsedag 10.00 PS

3. 12.00 JEN Dåbsæblehøst

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · KM = Kirsten H. Munk

LH = Lill A.Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg · EC = Erik Christophersen

For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før.

HUSK

SYGEHUS

Onsdag den 1. marts og 15. marts kl. 14.30

på Geriatrisk

Påskesang på Sygehuset med

Det Hvide Kor:

- Skærtorsdag den 4. april kl. 14.30

på Geriatrisk

- Skærtorsdag den 4. april kl. 15.00

på Hjerteafdelingen

- Skærtorsdag den 4. april kl. 15.30

på Mave-Tarmafdelingen

Onsdag den 24. maj kl. 14.30

på Geriatrisk

HØST AF DÅBSÆBLER I KLOSTERKIRKEN

Klosterkirkens smukke dåbstræ bærer vidnesbyrd om de mange, der er blevet døbt i kirken. En gang imellem er det tid til høst, så dåbsæblerne kan komme hjem i familierne og være et minde fra dåbsdagen.

I dåben bliver vi indpodet i Jesus Kristus – vi bliver som grene sat fast på stammen, og p.g.a. Guds kærlighed kan vi bære frugt –symboliseret i dåbsæblerne.

Lørdag den 3. juni kl. 12.00 er der dåbsæblehøst i Klosterkirken, hvor dåbsbørn fra de seneste måneder sammen med deres familie inviteres til en gudstjeneste i børnehøjde.

Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen

DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE MAJ
10.00
10.00
BK
MF
10.00
10.00
11.00
gudstjeneste 09.00 LH Royal run JUNI
BK
LH 29. 2. Pinsedag 10.00 JEN
BK Økumenisk
9
GUDSTJENESTER
Café i Klosterfløjen hver tirsdag kl. 9.30 og Åbent Hus i Lindeskovkirken hver torsdag kl. 14.00.

MARTS

Fredag den 3. marts kl. 14.30

Kvindernes internationale bededag i Lindeskovkirken

Tirsdag den 7. kl. 16.00

Sangaften i Nordresalen

Onsdag den 8. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

Onsdag den 8. marts kl. 17.45

Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 9. kl. 17.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken

Onsdag den 22. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 23. kl. 17.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken

Søndag den 26. kl. 10.00

Menighedsfællesskab i Lindeskovkirken

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 30. kl. 19.30

Koncert i Klosterkirken

APRIL

Tirsdag den 4. kl. 16.00

Sangaften i Nordresalen

Onsdag den 5. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 6. kl. 17.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken, gudstjeneste og spisning

Tirsdag den 11. kl. 13.30

Påskegudstjeneste for ældre i Lindeskovkirken

Onsdag den 12. april kl. 17.45

Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 20. kl. 17.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 25. april kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 30. kl. 10.00

Menighedsfællesskab i Lindeskovkirken

DET SKER I SOGNET

MAJ

Tirsdag den 2. kl. 16.00

Sangaften i Nordresalen

Onsdag den 3. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 4. kl. 17.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken

Fredag den 5. maj kl. 11.00

Pilgrimsvandring Horreby Lyng

Onsdag den 10. maj kl. 17.45

Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Fredag den 12. kl. 19.30

Koncert i Klosterkirken

Mandag den 15. kl. 14.00

Kirkegårdsvandring på Nordre kirkegård

Tirsdag den 16. kl. 16.00

Sangforedrag med Iben Krogsdal i Nordresalen

Onsdag den 17. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 18. kl. 10.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken, gudstjeneste og udflugt

Tirsdag den 23. kl. 14.00

Kirkegårdsvandring på Nordre kirkegård

Tirsdag den 23. kl. 17.00

Fyraftenskoncert med 2 kor i Nordre Kirke

Tirsdag den 23. maj kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 25. kl. 13.00

Udflugt med menighedsplejen

Onsdag den 31. kl. 14.00

Strikkecafé i Nordresalen

JUNI

Søndag den 4. kl. 10.00

Venskabscafé i Lindeskovkirken, gudstjeneste og udflugt

10

HVAD BRÆNDER JEG FOR?

■ JØRGEN JØRGENSEN

Menighedsrådsmedlem

Det er min første periode i menighedsrådet i Nykøbing F. Sogn. For mange år siden boede vi i Væggerløse, og da var jeg i deres menighedsråd. Jeg er vokset op i en sønderjysk familie, hvor kirken stod meget stærkt, og livet fortsatte for mig i KFUM og KFUKs børne-, ungdoms og familiearbejde, også her i Nykøbing F. Jeg har det godt blandt mennesker og har stadig bestyrelsesarbejde i KFUM og KFUK.

Kirkerne i Nykøbing F. har et liv, jeg er nysgerrig efter at følge og være en del af, så derfor har jeg også sagt ja til at være medlem af menighedsrådet. Jeg er med i to spændende udvalg: Kirkegårdsudvalg og Kommunikationsudvalg. Der er meget at sætte sig ind i, når man er helt ny og tak at jeg må stille spørgsmål.

Nykøbing F. Sogn er stort, ca. 12 tusind medlemmer af Folkekirken, og det giver grobund for mange aktiviteter. Jeg er imponeret over alle de ting, der sker ud fra vores tre kirker. Spaghettigudstjeneste, babysalmesang, sangaften, filmaftener, koncerter, caféer og meget mere. Men jeg ser også, at vi godt kan invitere flere venner med!

I juli/ august måned er jeg nem at lokke til at stå i pandekagebod ved Klosterkirken. Overskuddet går til Menighedsplejens arbejde.

PS: Jeg er blevet uddannet som pandekagebager. (Jeg har hørt, at de smager godt).

■ NIELS REINHOLD NIELSEN

Menighedsrådsmedlem

Jeg holder meget af at gå i kirke. Normalt går jeg i Nordre Kirke og i Klosterkirken.

Nordre Kirke ligger midt i den store og smukke Nordre Kirkegård. Jeg har været medlem af Kirkegårdsudvalget og formand i 8 år, og vi har altid bestræbt os på at have velplejede, grønne og varierede kirkegårde med plads til alle, hvor pårørende og alle andre i ro og mag kan vandre rundt og mindes deres kære, og hvor vi i respekt for de afdøde gør vores bedste for at passe og pleje kirkegårdene.

En af grundene til at jeg holder af at gå i kirke er, at salmerne og prædikenen giver én ro og lejlighed til fordybelse og eftertænksomhed. I Klosterkirken er det tankevækkende, at Guds ord er blevet forkyndt i ca. 600 år. Det er også derfor, jeg er gået meget op i restaureringen af det historiske inventar. Jeg mener, at vi som den rigeste generation har en pligt til at videregive kirken og det over 400 år gamle historiske inventar i bedste stand til næste generation.

I menighedsrådet træffes der mange vigtige beslutninger om bl.a. bevarelse og vedligeholdelse af alle vores mange bygninger, planlægning af møder m.m. Samarbejdet med præsterne er fint, så det er meget spændende at arbejde i Nykøbing F. Sogns menighedsråd.

MENIGHEDSRÅDET 11

INTERAKTIVE GUDSTJENESTER

I KLOSTERKIRKEN

Formen er mere uformel end højmessens, men det er nemt at følge med ved hjælp af PowerPoints på væggene.

Undervejs i gudstjenesten stilles der åbne spørgsmål til overvejelse på kirkebænkene. Prædikenen er ikke en traditionel, men en opsamling og perspektivering af dagens tema, hvor der eventuelt lægges op til en mulig tolkning af dagens tekst.

SKÆRTORSDAG DEN 6. APRIL

– holder vi gudstjeneste kl. 17.00. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i aftensmåltidet i Klosterfløjen, for på den måde at »ihukomme« Jesu sidste måltid med sine disciple. Vi holder altså ikke bare gudstjeneste sammen, men fortsætter fællesskabet med et »agapemåltid«.

Deltagelse koster 200 kr. Tilmelding via sognets hjemmeside senest den 30. marts.

Gudstjenesten begynder kl. 10.00, og fra kl. 9.45 er der kaffe/te, så man kan få en snak i våbenhuset eller sætte sig ind i kirken for at finde ro inden gudstjenesten begynder.

Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen og Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen

LANGFREDAG OPFØRES

ROSKILDEPASSIONEN

– som er en opsætning af Johannesevangeliet skrevet af J. S. Bach. Navnet hentyder til, at Roskilde Domkirke i mange år opførte denne dansksprogede passion.

Jesu Kristi lidelseshistorie synges afbrudt af menighedens salmesang.

Glem alt om »Jesus Christ Superstar« – her får du påskens musikalske oplevelse.

KLOSTERKIRKEN 12

CAFÉ I KLOSTERKIRKEN

Hver tirsdag kl. 9.30 kan vi mødes til kaffebord og samvær med fællessang og oplæsning. Alle er velkommen til en hyggelig formiddag, hvor for-

skellige blandt andet fra menighedsplejen deltager og bidrager til en god stemning.

KORKONCERT MED

KAMMERKORET CANTEMUS

Torsdag den 30. marts kl. 19.30

I kirkeåret befinder vi os tæt på Mariæ bebudelse, og påsken stunder til. Koncerten rummer korværker med tekster, der omhandler netop bebudelsen, Jesu fødsel og påsken. Programmet vil bestå af en bred vifte af både kendte romantiske korværker og nyere populære »korhits«.

Fra den romantiske periode synges værker af Mendelssohn, Rheinberger og Bruckner, samt »Tre madonnasange« af den danske komponist P.E. Lange-Müller.

Hertil kommer en række nyere værker af den amerikanske komponist med danske aner Mor-

ten Lauridsen, den norsk/amerikanske komponist Ola Gjeilo og den lettiske komponist Eriks Esenvalds, samt et nyt Magnificat af Mark Baumann, som kunne høres ved festgudstjenesten i Københavns Domkirke i anledning af Dronning Margrethes 50-års regentjubilæum. De nyere værker er smukke, meditative og velklingende.

Kammerkoret Cantemus er et ambitiøst amatørkor med base i Næstved, og dirigenten er Jørgen Graven Nielsen, musikskoleleder i Næstved.

Koncerten vil blive krydret med et par orgelværker, der knytter sig til tiden i kirkeåret. Gratis adgang.

13

VIVA VIVALDI I KLOSTERKIRKEN

Fredag den 12. maj kl. 19.30

Koncertens højdepunkt er Vivaldis »Gloria«. Værket er komponeret i 1708 og hører til blandt musikhistoriens mest populære korværker.

Det er et værk, der på én gang muntert og alvorligt og i ofte energisk tempo er en hyldest til skaberen. Faktisk var korværket Gloria glemt helt indtil 1939, hvor det blev opført for første gang siden Vivaldis egen levetid. Derefter har publikum taget det til sig som et af kirkemusikkens mest elskede værker.

Vivaldis »Gloria« bliver sammen med andre skønne solistindslag opført af Klosterkirkens Koncertkor og Maribo Domkirkes Kantori sammen med en kontratenor, en sopran og medlemmer af Ensemble Storstrøm.

Gratis adgang.

STILLEGUDSTJENESTE

Onsdagene 22. marts, 26. april og 24. maj kl. 17.15 er der nadvergudstjeneste med tid til stilhed og bøn ved Poul Steenberg. Stillegudstjenesten indbyder til ro, nærvær og fordybelse til smuk musik og sang sammen med Klosterkirkens kor. Vi hører en tekst fra Bibelen efterfulgt af stilhed, bøn og refleksion.

AFTENSANG OG FILMSTUDIEKREDS

Onsdagene 8. marts, 12. april og 10. maj er der Aftensang kl. 17.15. Her vil man finde fred efter en travl dag og mulighed for eftertænksomhed. I forlængelse af aftensangen er der mulighed for at deltage i filmstudiekreds i Klosterfløjen. Vi skal se film, der rører, glæder og provokerer.

Vi begynder kl. 17.45 med smørrebrød (pris 50 kr). Man skal tilmelde sig til kirkekontoret på tlf. 21 14 40 78 senest kl. 12.00 mandagen før arrangementet.

14 KLOSTERKIRKEN

ADRESSER

PRÆSTER

Sognepræst

Poul Steenberg

Tromnæsvej 8

Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk

Mandag fri

Sygehuspræst

Birthe Gunhild Friis

Nr. Ørslev Bygade 12

Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk

Fredag fri

Sognepræst

Bjørn Krohn

Folemarken 9

Tlf. 61 67 76 81 - bjok@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Jannie Edelberg Nielsen

Vestensborg Allé 47

Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Lill Arendt Hemmingsen

Klosterstræde 3

Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Kirsten Hartvig Munk

Klosterstræde 3

Tlf. 51 19 80 86 - kihm@km.dk

Mandag fri

Provst

Michael Fagerlund

Klosterstræde 3

Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk

Fredag fri

KLOSTERKIRKEN

Kirkepladsen 3

Kirketjener Vakant

Organist

Jan Ole Vanggaard

Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE

Stubbekøbingvej 105

Kirketjener

Henning Madsen

Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk

Organist

Asger Balling

Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Grønsundsvej 32

Kirketjener

Bettina Gade

Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Organist

Rikke Juul Morild

Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

KIRKEKONTORER

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Kirke- og kirkegårdskontor

Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk

Mandag-fredag kl. 9-13

Daglig leder

Thomas Carlsen

Tlf. 23 35 81 79 tca@nykfsogn.dk

Kordegnekontor

Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13

Kirkegårdsleder

Kasper Olsgaard Nielsen

Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk

Kordegn

Ragna Lollike

Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Erik Christophersen

Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk

Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen

Tlf. 42 72 10 90

Menighedsplejen

Poul Steenberg

Tlf. 24 24 50 16 poust@km.dk

www.nykfsogn.dk

Nykøbing Falster Sogn

Oplag: 600 stk.

Sats og tryk: Team Lynderup

Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION

15 ADRESSER
Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Ragna Lollike.

PILGRIMSVANDRING I HORREBY LYNG PÅ BEFRIELSESDAGEN

På befrielsesdagen fredag den 5. maj er det også Bededag – og måske den sidste af slagsen? På denne vil der kl. 11.00 være en ca. 5 km lang pilgrimsvandring i Horreby Lyng med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis.

Mens vi går i Falsters eneste højmose og forhåbentlig hører både fuglekvidder og frøers kvækken, vil vi have en »Gudstjeneste med ben på.« Kan du ikke gå så langt, kan du stå af undervejs, hvorefter vi mødes til sidst ved »Naturrummet« for at spise medbragt madpakke.

ØKUMENISK BEDEDAG FOR KVINDER

Fredag den 3. marts i Lindeskovkirken

14.30 Drop in og kaffebord.

15.00 Gudstjeneste. Oplægget til i år er skrevet af kvinder i Taiwan.

16.00 Foredrag med forfatter og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen, der er aktuel med en bog om Bibelens Kvinder og også vil tale om dette emne.

Suppe.

18.30 Tak for i dag.

UDFLUGT I DET GRØNNE

Torsdag den 25. maj tilbyder menighedsplejen en tur i private biler. Stedet er hemmeligt, men der venter et dejligt kaffebord med udsigt til vand og skov. Tilmelding kan ske til Ragna Lollike på rl@km.dk eller telefon 20 45 11 04.

MUSIK OG SANG

for de 0-20 årige i Nykøbing F. Sogn

• Babysalmesang 0­1 årige i Klosterkirken

• Sanser & Sutter 1­3 årige i Nordre Kirke

• Korskole 4­8 årige.

• Børnekor 8­12 årige.

• Pigekor 12­20 årige.

Se videre info på sognets hjemmeside

Kontakt Rikke Juul Morild på rjm@nykfsogn.dk

ANSØGNING OM PÅSKEHJÆLP

Det er muligt for især børnefamilier at søge om økonomisk hjælp til påske.

Ansøgning skal ske inden den 10. marts. Læs mere om påskehjælp og hent ansøgningsskema på nykfsogn.dk. Skemaet skal afleveres hos Nykøbing F. Sogns administration, Klosterstræde 3 inden ansøgningsfristen.

Pengene kommer fra private donationer og overskuddet fra Kirkens Genbrug.

Alle ansøgere vil modtage besked på sms.

Uddeling af hjælp finder sted i forlængelse af en gudstjeneste Palmesøndag 2. april 2023 kl. 10.00 i Klosterkirken, Kirkepladsen 3, Nykøbing F.