Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 4 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Julebud under storm og torden

Læs side 2

Bur Kirke

Fotograf: Søren Lindgreen Christensen

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad December 2022 · januar · februar · 2023

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Julebud under storm og torden Mens coronakrisen stadig giver store efterslæb, skal vi også igennem en vinter med energikrise. Det har vi prøvet før. I 1973-74, 1978-80 og 1990-91, hvor oliekriserne kom over os som perler på en snor. Dengang skyldtes det krige og konflikter i Mellemøsten, og Kim Larsen skrev i 1978 sit hit »Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser« og satte ord på folks situation: »Jeg har ikke nogen penge og ikke noget job. Det har været sådan længe, Gu´ ved om det nogensinde, nogensinde holder op.« Og det er jo netop det allersværeste ved kriser. At man ikke ved, hvor længe, de varer. Hvornår er der igen et lys for enden af tunellen? Overlever jeg det her? Spørgsmål og bekymringer hober sig op. Oliekriserne fik os til at se i andre retninger, og vi begyndte at tale om atomkraft og vedvarende energi. Kunne vi blive helt uafhængige af olie? Benny Andersen og Poul Dissing blandede sig i debatten med deres Olie-blues fra 1981.

KIRKEBLADET Udgiver: Menighedsrådet Redaktion: Johanne Pouls­gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Deadline for stof til næste kirkeblad: 6/2 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk 2

1. Bilen går i stå. Flyet gror fast. Tankvognen står tanketom. Færgen ruster op med stivnet mast. Kold blir historiens dom. Vi blir mere og mere uroli’e: Vi har næsten ikke mere olie! 2. Nøgler drejes om. Lande gir tab. Traktoren skubbes i stald. Fyret du’r nu kun som køleskab, stuen som skøjtehal. De fleste huse bliver ubeboli’e, når vi ikke har mere olie. 3. Virksomheders blod. Maskiners saft. Samfundets sorte essens. Må vi bøje os for kernekraft? Er der en anden konsekvens? I kan få det på A-4 eller folie: Der er snart ikke mere olie! 4. Kernekraft gir kun mer sårbarhed. Fremgang med Tremile-skridt. Ramt af kerne-kræft eller frosset ned er man så ikke lige vidt? Fortæl mig – (du skal få en magnolie!): Hvad fanden gør vi uden olie? 5. Jorden er jo varm. Solen er rød. Vinden kan vokse til storm. Den sidste cyklist er endnu ikke død. Havets kraft overgår »Gorm« Tænk at opleve det utroli’e: Vi kan leve uden olie!


Ja, tænk hvis vi kunne leve uden olie og blive selvforsynende. Men det hænger noget i bremsen med den grønne omstilling. For det er dyrt, og der er et bjerg af love og regler, der skal bestiDet er ges på vejen.

det

ord om barnet, der fødtes julenat, for at blive et lys for os mennesker: Jesus er »solopgangen fra det høje«. Det er julebuddet, at der er et lys for enden af tunnellen, og Jesus er det lys, der også jo netop følges med os gennem tunallersværeste nellen.

Hele Folkekirken skal være ved kriser. energioptimeret inden 2030, Med ønsket om At man ikke ved, og det er Menighedsrådets en glædelig jul hvor længe opgave, at komme i mål med Margrethe Bendtsen det her i sognene ved siden de varer af den daglige drift af kirkerne. Så kirkerne står, som de Julebud under storm og torden har stået gennem 1000 år, på trods af krige, melder og giver fred på jorden, katastrofer og kriser, der er skyllet ind over fred til at stride vor strid med mod, os. Det skulle gerne fortsætte. Så vi kan fejre fred til at vente på enden god, jul, påske og pinse og samles om Guds Ord, højt under medbør og dybt i sorgen, som vi har gjort gennem så mange generatiofred for både i går og i morgen. ner. J. Chr. Hostrup 1881 Selv om meget i år bliver anderledes ved julen, fordi vores økonomi er smuldret mellem hænderne på os, så kan vi høre juleevangeliet, fordi vi er et frit land og et frit folk. Høre de

VISITATS Søndag den 26. februar får vi besøg af biskop Elof Westergaard i Vemb Kirke kl. 10.30. Visitats gælder hele pastoratet og alle er hermed inviteret. Biskoppen og provsten deltager i højmessen, og vi håber at se mange i kirke den dag. Efter højmessen får alle ansatte og menighedsrådet lejlighed til at tale med biskoppen, og drøfte de kirkelige tilstande. Vi glæder os til at afholde visitats i Vemb Kirke. Menighedsrådet 3


Opslagstavlen JULENS LÆSNINGER Søndag den 4. december kl. 19.00 i Gørding Kirke. Aftengudstjeneste med Julens læsninger ved konfirmanderne og fællessalmer ind imellem. Efter gudstjenesten er der kaffe, saft, æbleskiver og småkager i Gørding Forsamlingshus, og det er ganske gratis. Vel mødt!

KONCERT MED NEES KONEKOR Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i Gørding Kirke. Nees og Omegns Konekor M/K under ledelse af Knud Jørgen Ottosen kommer traditionen tro og synger julen ind med et stemningsfuldt julerepertoire. I programmet vil også indgå et par fællessalmer og tekstlæsninger. Gratis adgang.

NYTÅRSGUDSTJENESTE Lørdag den 31. december kl. 14.00 i Vemb Kirke. Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden et godt nytår med kransekage og et glas. 4

HELLIG-TRE-KONGERS-MØDE Fredag den 6. januar kl. 14.00 i Vemb Forsamlingshus. Malene Fenger-Grøndahl: Sigøjnere - frihedens folk? Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl vil ved dette års Hellig-tre-kongersmøde fortælle os om Europas største etniske minoritet, sigøjnere eller romaer, der er et folk uden land. Vi vil følge sigøjnerne på deres lange Malene Fenger-Grøndahl (Pressefoto) rejse fra Indien til Europa og gennem de mange eksempler på forfølgelse og fordømmelse, som de har været udsat for. Vi ser nærmere på, hvordan det gådefulde folkefærd lever i dagens Europa - både i Danmark og i de nye EU-lande mod øst. Foredraget tager udgangspunkt i rejser og research blandt romaer i Europa i de seneste år. Malene Fenger-Grøndahl har gennem knap 20 år beskæftiget sig med islam, integration, Mellemøsten og etniske minoriteter. Hun har rejst i en lang række muslimske lande og har sammen med sin mand skrevet bøgerne »Muslim«, »Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004« og »Sigøjnere - 1000 år på kanten af Europa«. Vi vil også nyde Hanne Mettes kaffe, godter og kager. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor menighedsrådet er værter.


Kirkegårdene i Vemb og Gørding Jeg blev ansat i starten af 2022, med et ønske om at bidrage til en omforandring af kirkegårdene. Der er generelt ikke længere den samme efterspørgsel på de traditionelle kistebegravelser, hvorimod urnebegravelser vinder frem over hele landet. Derved bliver der færre begravelsespladser og mere park at vedligeholde. Jeg har igennem min tid som graver været med til flere forskellige workshops omkring emnet omforandring af kirkegårde. I foråret var Tanja og jeg med provstiet på tur omkring dette emne. Der var meget fokus på græs og stauder, mere liv til bier og insekter og selvfølgelig det vigtigste, fremtidens begravelsesønsker og forskellige valgmuligheder for at få en smuk og pæn begravelse på vores kirkegårde. Vi må erkende, at ønsker om begravelse i de traditionelle kistebegravelsespladser er stærkt faldende, også lokalt hos os. Urnegravsteder er meget eftertragtet både i Gørding, Vemb og Bur. Derfor har vi fokus på at udvikle dette område, og i fremtiden have fokus på at etablere flere urnegravsteder. I Vemb manglede vi urnegravsteder og vi fik den ide, at vi hurtigt og billigt kunne etablere 11 nye urnepladser, overfor de allerede etablerede pladser foran kapellet. Vi har allerede tage 2 pladser i brug og arbejder på at få etableret flere urnepladser i 2023.

Urnegravpladser ved Gørding Kirke Foto: Else Husted Kjær

v/ graver Heidi Nielsen

I Gørding har der været en større omforandring i gang. Gørding kirke ligger omkranset af en tæt og smuk beplantning. Derfor var der mulighed for at åbne kirkegården mere op, ved at fjerne gamle buske og store beplantninger på de tomme sløjfede gravsteder. Nu er arealet klar til, at der kan etableres urnegravsteder i stauder foran kirken. Der er fokus på at gøre kirkegården mere grøn. Der bliver plantet stauder, som giver smukke farver, og blomsterne kan bruges til at pynte alteret med til gudstjenesterne. Samtidig vil det skabe mere liv for insekter og smådyr. Der er lagt nogle stier ud i græs, så det er mere tidsbesparende at passe kirkegården, og samtidig bliver der mere plads til urnebegravelse i græsplænen. Projektet i Gørding med en plan for urnebegravelse i stauder foran kirken forventes færdigt slut 2022 eller start 2023. Vi har knoklet hårdt for at nå i mål med projekterne. Menighedsrådet er blevet pålagt at spare timer på drift og ansatte, så økonomisk har vi også fået projektet dækket ind via arbejdskraft og lidt hjælpetimer udefra. Vi håber, at alle vil tage godt imod de nye begravelsesmuligheder og nyde de smukke stauder og alle farverne, når foråret 2023 blomstrer frem. En lille hilsen fra graverne

5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag Ved ferier, fri-weekender mv. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Graver Heidi Nielsen · Tlf. 23 93 44 09 Ugentlig fridag: Mandag. Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71 Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf. 21 80 95 24 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

Opslagstavlen VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@ kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 17.-18. de c. Fri-weekend: 14.-15. jan . Ferie: 16.-19. feb.

I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24


FYRAFTENSMUSIK

KFUM-SPEJDERNE I VEMB

Organist Søren Lindgreen Christensen spil­ler orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.

Nørregårdsvej 1, 7570 Vemb Bævere (0.-1. kl.) torsdage kl. 16.45-18.15 Ulve (2.-3. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Juniorer (4.-5. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Spejdere (6.-10. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 For mere info: Helle Ørnskov, tlf. 20 61 71 06.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer: Se hjemmesiden www. goerdingvembburkirker.dk/menighedsraad

GUDSTJENESTER PÅ KROHAVEN Der er gudstjeneste på Krohaven kl. 14.00 den første torsdag i måneden: 1. december, 5. januar, 2. februar og 2. marts. Med venlig hilsen sognepræst Margrethe Bendtsen

Menighedsrådet

Kirkelige handlinger

1. august – 16. oktober 2022

DØBTE VEMB KIRKE

• • • • •

Lucas Grønkær Hansen Jason Møller Klausen Gorm Kjærgaard Høgsberg Knud Krarup Sejbjerg Eik Gindeskov Kousgaard

VIEDE VEMB KIRKE

• Julia Christina Aagaard Frydendahl og Dan Frydendahl Mikkelsen • Pernille Kjærgaard Høgsberg og Christian Ruby Høgsberg • Anne-Sofie Susgaard og Benny Susgaard DØDE & BEGRAVEDE

Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

• • • • •

Olga Ølgaard Jensen Ole Jensen Jens Peder Bjerg Christensen Bent Nielsen Knud Erik Jensen

7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

VEMB

27. november

1. s. i advent

9.00

10.30

4. december

2. s. i advent

19.00 Julens læsninger

10.30

6. december

Tirsdag

19.00 Koncert med Nees Konekor

17.00 Fyraftensmusik

11. december

3. s. i advent

10.30

18. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

9.00 Gitte E. Hansen 15.00

14.00

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

31. december

Nytårsaften

14.00

3. januar

Tirsdag

17.00 Fyraftensmusik

8. januar

1. s. e. H3k

15. januar

2. s. e. H3k

22. januar

3. s. e. H3k

9.00

10.30

29. januar

S. s. e. H3k

10.30

9.00

10.30

10.30 9.00 Gitte E. Hansen

Septuagesima

10.30

7. februar

Tirsdag

17.00 Fyraftensmusik

19. februar 26. februar

Seksagesima

9.00

10.30

9.00 Gitte E. * Fastelavn Gudstjenesten holdes ved det gamle kapel på kirkegården sydHansen for vejen. Der er stole. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken. 1. s. i fasten 9.00 10.30 Visitats

5. marts

2. s. i fasten

9.00

7. marts

Tirsdag

17.00 Fyraftensmusik

12. marts

13.00

10.30

5. februar 12. februar

BUR

3. s. i fasten

Gørding Kirke

9.00

10.30

10.30

Vemb Kirke

Bur Kirke