Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 4 - 2022

Page 1

93. Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN

Noahs Ark koncert

Døbefonten

Æblehøst

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · 2022


SKULLE VI IKKE DROPPE DEN HØSTGUDSTJENESTE? Er tiden ikke løbet fra høstgudstjenesten? Der er virkelig ikke mange nykøbingensere, der arbejder indenfor landbruget. Vores stærkeste erfaring med høst er vel, når roevognene begynder at køre gennem byen, og sukkerfabrikken spreder den særlige Nykøbing-duft af, at julen nærmer sig. Er tiden ikke løbet fra høstgudstjenesten? For de fleste skyldes maden på bordet vel ikke en nådig Gud, men hårdt arbejde hos bonden, alle dem i mellemleddene og så hos os, der har købt den i supermarkedet. Den moderne dansker har ikke brug for at takke en Gud, der – hvis han eksisterer – er nogenlunde lige så relevant som de antikke høstredskaber, der måske bliver fundet frem til høstfesten. Det moderne menneske synes ikke at have brug for Gud, og få ting viser det vel med større tydelighed end snakken om klimaforandringerne. Den menneskelige selvtro har ledt os til den overbevisning, at vi kan overgå den Gud, der oversvømmede jorden i Noahs dage. Også vi kan smelte indlandsis og poler – og så ikke et ord om at klimaforandringer altid har fundet sted. Den menneskelige selvtro har ledt os til den overbevisning, at vi kan styre vejret. Dette illustreres vel bedst med den tragikomiske beslutning i sin tid på det københavnske klimatopmøde om, hvor meget gennemsnitstemperaturen måtte stige. Tiden er tydeligvis løbet fra høstgudstjenesten her, hvor denne klodes guder har ansvar for at være grønne og klimabevidste, ligesom vi alle bærer et

2

ansvar for flygtningestrømme, tørke i Etiopien og oversvømmelser i Bangladesh. Det er tungt og byrdefuldt ikke at have brug for Gud, ikke mindst i en kompleks verden, som end ikke videnskaben forstår til fulde, og hvor nyhedsflowet blot bidrager til at gøre verden mere uoverskuelig og ansvaret ubærligt. Skulle byrderne blive for tunge for dig, moderne gud på anden sal, i parcelhuset, eller hvor du nu måtte befinde dig, så kan du møde ham, der tilbød hvile til de bebyrdede. Kom til gudstjeneste! Ja, kom måske ligefrem til høstgudstjeneste, hvor du bliver mindet om, at byrderne slet ikke er dine, for riget og magten og æren er Gud ske lov ikke din, men tilhører ham, der har sørget for, at vi er nået hertil, hvor vi tror, at vi kan selv. Der er stor visdom i at lære, hvor langt ens evner rækker. Høstgudstjenesten rækker os den ældgamle visdom, at vi har en opgave og et ansvar, men »Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves (Sl. 127 v. 1)«. Høstgudstjenesten lærer os, at hovedansvaret er Guds, og at han har omsorg for os, så forhåbentlig er tiden ikke løbet helt fra den. »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile«. Jesus Bjørn Krohn, sognepræst


DET SKER PILGRIMSVANDRING PÅ ENGSTIEN I SDR. KIRKEBY Lørdag den 29. oktober kl. 11.00 kan du komme på en 2 km lang pilgrimsvandring på den nyanlagte Engstien ved Sdr. Kirkeby Kirke med Sygehuspræst Birthe Friis og Tom Friis. Vi mødes i Sdr. Kirkeby Kirke og går derfra forbi den nye kopi af Sønder Kirkeby-stenen, en runesten, der i dag står på Nationalmuseet. Derefter går vi forbi gadekæret med de fire nye håndlavede og farverige mosaikfrøer. Herefter

UDFLUGT I EFTERÅRET Menighedsplejen tager på udflugt torsdag den 15. september. Du bliver hentet på din adresse ca kl. 13.00 og med hjemkomst senest kl. 17.30. Stedet er hemmeligt denne gang. Der køres i private biler, og der kan medbringes rollator om nødvendigt. Vi skal ikke gå meget. Tilmelding til kirkekontoret på 20 45 11 04 / mail til rl@km.dk

går vi over eng, mark og skov med nye plankebroer gennem vådområder. Vi ser den nybyggede skovbalkon og bålpladsen ved søen. Vi ender ved sognehuset, hvor vi spiser vores madpakker. Tag vand og madpakke med. Projektet med Engstien, runestenen og mosaikfrøerne er et af de nominerede initiativer til årets »Den Kirkelige Initiativpris 2022«, der afsløres ved årets Landemode onsdag den 5. oktober.

PIT-STOP FOR PAR To aftener med fokus på parforholdet ved Teolog og sjælesørger Dan Månsson i Lindeskovkirken. Tirsdag den 8. nov. kl. 19-21.30 – »Vi er bare så forskellige!« – Skyld og skam i parforholdet Tirsdag den 22. nov. kl. 19-21.30 – Kunsten at lytte til hinanden – Intimitet og mangel på samme Pris: 200,00 kr./par inkl. let servering. Tilmelding: På sognets hjemmeside www.nykfsogn.dk

KIRKEGÅRDSNYT ÅRETS GANG – EFTERÅR I september er gartnerne i fuld gang med anden omgang hækklipning. I denne ombæring er det alle kirkegårdens hække, der bliver klippet, blandt andet gravstedshækkene. Herefter går gartnerne i gang med diverse vedligeholdelse- og etableringsprojekter rundt omkring på kirkegårdene og på sognets andre grønne arealer. I denne periode udskiftes der også planter, buske og træer på gravsteder med aftale herom, hvis planterne enten er blevet for store, gået ud eller har taget skade hen over sommeren. I starten af oktober tages som-

merblomsterne op, og der gøres klar til grandækning. Grandækningen starter op medio oktober og forventes afsluttet senest medio december. Praktisk information • Der kan lægges puder og kranse på fællesplænerne fra slutningen af november. Disse fjernes igen i starten af marts. • Vær opmærksomme på at puder og kranse til mindelundene ikke er bundet sammen med tråd der kan ruste, da rustpletter på mindepladerne ikke er til at fjerne igen. 3


LINDESKOVKIRKEN MELLEM FRYGT OG GLÆDE Søndag den 6. november holder tidligere biskop Steen Skovs­ gaard foredrag i Lindeskovkirken efter gudstjenesten kl. 10.00. Dommedag er normalt omgærdet med frygt og stort ubehag. Ikke alene tænker man på jordens undergang; dommen betyder også, at alle ens gerninger skal dømmes. Hvordan kan dommen da være en glædens dag? Biskop emer. og PhD. Steen Skovsgaard har i mere end fire år studeret dommedag i islam og kristendom, og i marts 2022 for-

svarede han afhandlingen: »Mellem frygt og glæde – dommedag i islam og kristendom« (udgivet på forlaget ProRex). Heri sammenligner Steen Skovsgaard islam og kristendommens dommedagsforestillinger og peger på flere af de vigtigste begreber, der knytter sig til dommedag i de to religioner. På den baggrund når han frem til nye og spændende tolkninger og ikke mindst en vigtig teologisk begrundelse for, at kristne har lov til at se frem til dommedag uden frygt – og med fortrøstning, forventning og glæde.

MEN IGHEDSFÆLLESSKABETS PROGRAM Søndagsmøder efter gudstjenesten: 25. september: Høstfest m. frokost og fællesskab. 9. oktober: Efterårsudflugt til Halskov Vænge med Ole Bjørn Larsen som guide. Medbring egen madpakke. Vi sørger for kaffe og kage.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

MEN IGHEDSFÆLLESSKABETS KIRKEDAG

Så starter vi igen! Erik Christophersen og Bjørn Krohn afholder spaghettigudstjeneste hver måned i Lindeskovkirken. Det er denne sæson på første tirsdag i måneden kl. 17.30.

Lørdag den 1. oktober holder vi kirkedag i Lindeskovkirken kl. 9.30-19.00. En dag, hvor vi vil hygge os sammen, synge, spise, snakke og fordybe os. Teolog, sjælesørger, præst og landsformand i Blå Kors Dan Månsson vil stå for dagen, der har overskriften ’Bær hinandens liv’. Der vil være mere information at hente om dagen i kirkerne eller på hjemmesiden.

En spaghettigudstjeneste er en enkel og sjov gudstjeneste i børnehøjde. Den varer en halv time. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, der koster 20 kr. for voksne. Børn spiser gratis. Kom og vær med den 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december. 4

6. november: Besøg af vores tidligere biskop Steen Skovsgaard. Steen vil efter den fælles frokost holde foredraget ’Mellem frygt og glæde – om dommedagsforståelsen i islam og kristendom’. Se ovenstående omtale.

Husk: Der er børnekirke hver søndag i Lindeskovkirken og juniorkirke hver anden gang i lige uger!


KONCERTER I LINDESKOVKIRKEN ’NOAHS ARK’ BØRNEKONCERT Lørdag den 10. september kl. 14 i Lindeskovkirken. En engel synger – men der er ingen, der lytter. De voksne har alt for travlt med at skændes – de er helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så Gud bliver vred, og han beslutter, at nu skal jorden vaskes fin og ren. Men der er én, der er sød. Det er Noah. Han synger og leger, kysser sin kone og krammer alle sine børn. Så Noah skal bygge et stort skib – en ark – og bo der med sin familie og alle dyrene i et helt år, indtil regnen stopper, og arken støder på grund. Nu får duen en vigtig opgave –

den skal finde en grøn kvist. Når Noah får kvisten, varer det ikke længe, før alle igen kan forlade arken, se op mod himlen og blive svimle af glæde over lyset og regnbuen. Derfor siger Noah også tak. Mange tak. Mange mange tak. Mange mange mange TAK! De fleste kender historien om Noahs Ark, men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra dimension. Forestillingen er udviklet over en årrække, og da målgruppen kræver den største varsomhed i formidlingssituationen, er det non-­verbale efterhånden blevet skærpet mere og mere.

FYRAFTENSKONCERT MED UP-KORET Torsdag den 22. september kl. 17.30 UP-Koret er et kor for psykisk sårbare. Koret består af ca. 12 sangere, hvoraf nogle har en psykiatrisk diagnose, og andre er frivillige. De skriver egne sange og er ellers glade for Kim Larsen og gospel.

DUO 413 Torsdag den 13. oktober kl. 14.00 er der Åbent hus koncert i Linde­skovkirken med den akustiske Duo 413 bestående af sangerinden Trine Marott og sanger og guitarist Søren Koch. Med kærlighed og respekt til originalversionerne fortolker duoen kendte

numre fra det folkekære Giro 413 og dansktop repertoire, men kigger også forbi Højskolesangbogen. Sangene pakkes ud af deres oprindelige produktioner og arrangementer og præsenteres i et vedkommende udtryk med vægt på duoens to-stemmige sang. 5


NORDRE KIRKE HØSTGUDSTJENESTE MED DE FARENDE SVENDE Nordre Kirke den 18. september kl. 14.00. Vi takker for livet og for alt, hvad vi får givet. De farende Svende spiller både til gudstjenesten og bagefter i Nordresalen, hvor det også er muligt at få en svingom.

TRE BØGER PÅ ET EFTERÅR Kom til læsekreds i Nordresalen. Vi taler om bøgerne, om karakterernes kriser og om livsvilkår. Første gang er tirsdag den 13. september kl. 16.00-18.00 hvor der læses højt af Casper Ericsson digte »Vi kan meget mere«. De efterfølgende datoer er onsdage den 12. oktober og 23. november kl. 16.00-18.00. Tilmelding kan ske til Lill Arendt Hemmingsen på liah@km.dk eller på tlf. 51 80 00 83.

ÆBLEHØST Ved familiegudstjenesten i Nordre Kirke den 30. oktober kl. 10.00 høstes dette års dåbsæbler, bagefter er der frokost i Nordresalen. Tilmelding kan ske til Lill Arendt Hemmingsen på liah@km.dk eller på tlf. 51 80 00 83.

PRÆSTEPRÆDIKANT KREAAFTEN FOR VOKSNE Nordresalen den 15. november og 24. januar kl. 17.00-19.00. Vi arbejder med vores kreative blik og hænder. Vi udforsker materialer og motiver. Første gang med skrot, anden gang med papir og pap. Tilmelding til Lill Arendt Hemmingsen på liah@km.dk eller på tlf. 51 80 00 83.

STRIKKECAFÉ Hver onsdag i lige uger fra kl. 14.00-16.00 mødes vi i Nordresalen med strikkepinde og højt humør. Alt, vi strikker, er til gavn for menighedsplejens arbejde. Vi har garn, pinde og en ekstra plads. 6

Den 9. oktober kl. 10.00 i Nordre Kirke prædiker præsteprædikanten fra Universitetet. Samtidig sam­ les Menighedsplejen til årsmøde med efterfølgende frokost i Nordresalen. Kom og hør en ny ung stemme og lad din stemme gælde for alt det, som menighedsplejen gør for ældre og unge i sognet.

SANGAFTEN Vi synger løs og lufter stemmerne tirsdage den 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december kl. 16.00-18.00. Vi mødes i Nordresalen og du kan synge med fra både Højskolesangbogen, kirkesangbogen og salmebogen.


Riv ud o

gg

DET SKER

em

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE LØRDAGSDÅB 3. september kl. 10.30 i Nordre Kirke – LH 17. september kl. 10.30 i Klosterkirken – PS 1. oktober kl. 12.00 i Klosterkirken – JEN 5. november kl. 10.30 i Klosterkirken – PS 3. december kl. 10.30 i Nordre Kirke – LH Dåben aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb

Østerbrocentret (Oasen): 20. september ved Bjørn Krohn; 11. oktober ved Birthe Friis; 8. november ved Bjørn Krohn. Alle dage kl. 13.30. Sømarken: 28. september; 26. oktober; 23. november Alle dage kl. 14.00 ved Jannie E. Nielsen. 14. september kl. 13.30 høstgudstjeneste med Sømarken i Nordre Kirke. Bakkehuset: 19. oktober; 16. november Begge dage kl. 13.30 ved Lill A. Hemmingsen. 7. december kl. 13.30 fælles adventsgudstjeneste med Bakkehuset og Sømarken i Nordre Kirke.

DÅBSFRIE GUDSTJENESTER I KLOSTERKIRKEN I Klosterkirken er der rigtig mange dåb. Det er dejligt, at så mange søger dåb i Klosterkirken, men det betyder samtidig, at der ved rigtig mange højmesser ikke er mulighed for ro til at lytte, synge salmer, fejre nadver og fordybe sig. Samtidig kan det være svært for dåbsfamilierne, som ofte har mange børnefamilier med i deres følge, at føle sig imødeset og velkommen, for børn har ikke nødvendigvis lyst til at sidde stille under gudstjenesten. For at komme flest mennesker bedst muligt i møde, har vi derfor valgt, at der i efteråret ikke vil være dåb under de traditionelle højmesser om søndagen. Der vil være følgende muligheder for at fejre gudstjeneste i Klosterkirken: 1. De traditionelle højmesser, hvor der er ro til at lytte, synge, fejre nadver og fordybe sig. Der er kirkekaffe efter højmessen, hvor menigheden kan samles og tale sammen.

2. De interaktive gudstjenester en gang om måneden, hvor der er skruet ned for det højtidelige og formelle men til gengæld op for, at kirkegængerne kan reflektere over både dagens tekst samt deres tro og følge med i dias på væggen. I disse guds­tjenester er der plads til 1 dåb. Efter de interaktive gudstjenester er der kirkekaffe/sodavand. 3. D åbsgudstjenesterne, hvor dåbsritualet lægger op til både det højtidelige og traditionelle under den korte gudstjeneste. Børnehjørnet i konfirmandstuen er åbent, og højtalersystemet sikrer, at man samtidig kan følge med i gudstjenesten. Der er mulighed for dåb i Klosterkirken nogle lørdage, som det fremgår ovenover og visse søndage, som det fremgår af gudstjenestelisten på næste side. 7

!


GUDSTJENESTER

DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN SEPTEMBER 4. 12. s. e. Trin. 10.00 JEN 12.00-14.00 LH/JEN Drop in dåb 6. 9.30 Morgensang 11. 13. s. e. Trin. 10.00 JEN 13. 9.30 Morgensang 14. 17.15 PS Aftensang

LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE

18. 20. 25.

14. s. e. Trin. 10.00 PS Høstgudstj. 9.30 Morgensang 15. s. e. Trin. 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstj. *11.30 JEN Dåbsgudstj. 27. 9.30 Morgensang 28. 17.15 PS Stillegudstj. OKTOBER 2. 16. s. e. Trin. 10.00 JEN 4. 8.05 Skolegudstj. 9.30 Morgensang 9. 17. s. e. Trin. 10.00 PS 11. 9.30 Morgensang 12. 17.15 PS Aftensang 16. 18. s. e. Trin. 10.00 PS *11.30 PS Dåbsgudstj. 18. 9.30 Morgensang 19. 17.15 BF Kristuskransmeditation 23. 19. s. e. Trin. 10.00 LH 25. 9.30 Morgensang 30. 20. s. e. Trin. 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstj. *11.30 JEN Dåbsgudstj. 14.00 MF Indsættelsesgudstj. NOVEMBER 1. 8.05 Skolegudstj. 9.30 Morgensang 2. 17.15 PS Stillegudstj. 6. Allehelgens- 10.00 PS dag 8. 9. 13. 15. 20. 22. 23. 27. 29.

10.00 BK

10.00 LH

17.30 EC & BK 10.00 BF

10.00 LH

10.00 BK

13.30 JEN Høstgudstj. for Sømarken 14.00 LH Høstgudstj.

10.00 BK Høstgudstj.

10.00 LH

10.00 BK 17.30 EC & BK

10.00 MF

10.00 BK

10.00 BF Præstepraktik

10.00 MF

10.00 LH

10.00 MF

19.00 LH

10.00 BK

10.00 LH Æblehøst

17.30 EC & BK 10.00 BK

9.30 Morgensang 17.15 PS Aftensang 22. s. e. Trin. 10.00 PS 10.00 NN (MF) 9.30 Morgensang S. s. i kirkeår 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstj. 10.00 BK 9.30 Morgensang 17.15 PS Stillegudstj. 1. s i advent 10.00 PS 10.00 BK 9.30 Morgensang

14.00 BF Mindegudstj. for døde børn 19.00 LH Musikgudstj.

10.00 BF 10.00 LH

10.00 LH

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · EC = Erik Christophersen LH = Lill A.Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg · NN = Ny præst For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før. 8

= Spaghettigudstjeneste


DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN DECEMBER 4. 2. s. i advent 10.00 PS 6. 8.05 Skolegudstj. 9.30 Morgensang 7.

LINDESKOVKIRKEN NORDRE KIRKE

11. 13.

10.00 NN

3. s. i advent 19.30 JEN De Ni Læsninger 9.30 Morgensang

10.00 BK 17.30 EC & BK

10.00 LH 13.30 LH/JEN Adventsgudstj. for Bakkehuset/Sømarken 10.00 BF

* Aflyses, såfremt der ikke anmeldes dåb

DET SKER I SOGNET SEPTEMBER

SEPTEMBER

Torsdag den 1. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 22. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 1. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 22. kl. 17.30 Fyraftenskoncert med UP-koret i Lindeskovkirken

Tirsdag den 6. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 7. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 8. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Lørdag den 10. kl. 14.00 Koncert: Noahs Ark i Lindeskovkirken Tirsdag den 13. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 27. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Torsdag den 29. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 29. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken Fredag den 30. kl. 19.00 og kl. 20.30 Requiem af John Rutter i Klosterkirken

Onsdag den 14. kl. 18.30 Filmstudiekreds i Klosterfløjen Torsdag den 15. kl. 10.00 Gladgudstjeneste i Sundkirken

OKTOBER

Torsdag den 15. kl. 13.00 Torsdagscaféen tager på udflugt

Tirsdag den 4. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 15. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken

Onsdag den 5. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen

Tirsdag den 20. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 6. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 20. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på kirkekontoret

Tirsdag den 11. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

➝ 9


DET SKER I SOGNET OKTOBER

NOVEMBER

Onsdag den 12. kl. 18.30 Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 10. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 13. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken: Koncert med DUO 413

Torsdag den 10. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 13. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 18. kl. 10.00 Cafe i Klosterfløjen Onsdag den 19. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 20. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 25. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Tirsdag den 25. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på kirkekontoret Onsdag den 26. kl. 19.30 Gospel med Monique Thomas Quartet i Klosterkirken Torsdag den 27. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 27. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 15. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 16. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 17. kl. 10.00 Gladgudstjeneste i Sundkirken Torsdag den 17. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 17. kl. 19.30 Korkoncert: »Faldet fra himlen« af Knud Romer Tirsdag den 22. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Tirsdag den 22. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på kirkekontoret Torsdag den 24. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 24. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 29. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 30. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen

NOVEMBER

10

Tirsdag den 1. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

DECEMBER

Onsdag den 2. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 1. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 3. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 6. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Tirsdag den 8. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 8. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Onsdag den 9. kl. 18.30 Filmstudiekreds i Klosterfløjen

Torsdag den 8. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken


MENIGHEDSRÅDET HVAD BRÆNDER JEG FOR? ■ B JARNE NIELSEN Menighedsrådsmedlem Jeg er ny i menighedsrådet, og har været med i rådet over 1 år. Som nyvalgt er der mange ting man skal sætte sig ind i, det være sig økonomi, kirkebygninger, kirkegårde, og alle de aktiviteter, som foregår rundt i sognet. Når man først får et overblik over hvad der foregår, er det et interessant stykke arbejde, vi hver især laver og brænder for. Jeg sidder i kirkegårdsudvalget, hvor vi sammen med kirkegårdslederen fører tilsyn med kirkegårdene, arealer ved kirken, samt bygningerne vedligeholdes og renholdes til glæde for sognets beboere som færdes eller har et gravsted, som skal passes og tilses. Her kommer personalet på kirkegårdene og andre steder i kirken ind i billedet. Det er vigtigt med god personalepleje og omsorg. De kirkelige handlinger og arbejde deltager jeg flittigt i. Jeg er med i vores venskabscafé, hvor vi mødes i et kristent fællesskab for alle udlændinge. »Hvor tro bygger bro«. Vi arrangerer også ture ud i det blå! Der er altid stor tilslutning til disse. Heldigvis er coronaen på retur, så vi igen kan samles i Guds navn. Menighedsfællesskabet er en vigtig brik, hvor vi samles for at bede og høre Guds ord, med spændende arrangementer og fælles frokost, til glæde for alle i sognet.

■ C ARSTEN ANER Menighedsrådsmedlem Som nyt medlem af menighedsrådet har jeg lært meget om, hvad der foregår af aktiviteter, som er rettet mod sognets store menighed, og som involverer mange medlemmer af menigheden. Dette gælder både de kirkelige handlinger og aktiviteter, som er rettet mod forskellige grupper af menigheden. Før mit valg til menighedsrådet var jeg ikke klar over, hvor mangfoldigt tilbuddene er, og hvor mange mennesker der gjorde brug af dem. Denne opdagelse har været både glædelig og tilfredsstillende for et menighedsrådsmedlem som mig, idet menighedsrådets indsats er baseret på frivillig arbejdskraft. Det har inspireret mig til at overveje, hvordan jeg med mit engagement kan bidrage til at flere menighedsmedlemmer, opdager at de kirkelige aktiviteter kan bidrage til andet end at være kulisse til livets store milepæle. For mig personligt er det en rigtig god søndag, når gudstjenesten forrettes af en engageret og forståelig præst, når orgelmusik og kor er en nydelse at høre på, og når gudstjenesten foregår i smukke og historiske omgivelser. Når disse tre elementer forenes i en højere enhed, så er jeg glad for at have brugt et par timer i kirken. I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for, at vi som råd kan understøtte en sådan enhed. 11


KLOSTERKIRKEN DROP-IN DÅB Fik du ikke lige nået dåben? Måske blev den udskudt på grund af corona, måske er du eller dit barn ikke blevet døbt af en anden grund. Så kom til drop-in dåb i Klosterkirken søndag den 4. september mellem kl. 12.00-14.00. Der vil være musik i kirken og en hyggelig og uformel stemning. Kom, som du er eller kom festklædt, kom med et par vidner eller med et helt selskab, uanset så er præsterne Lill Arendt Hemmingsen og Jannie Edelberg Nielsen klar til at døbe dem, der søger til dåben.

BÆREDYGTIG KONFIRMATION FOR ALLE Kom til en hyggelig og inspirerende aften, hvor I kan få ideer til en bæredygtig konfirmation for både klode og pengepung. Vi har fået doneret 40 nye konfirmationskjoler, som bare venter på den helt rette konfirmand og vi har inviteret kreative mennesker, der vil vise os hvordan vi passer på skaberværket og for få midler skaber en stemningsfyldt konfirmationsfest. Tid: 22. september kl. 18.30-20.30 Sted: Klosterkirken, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F Tilmelding senest 15. september på mail til ben@km.dk (begrænset antal pladser). •S top tøjspild og find konfirmationstøjet blandt nyt og brugt doneret tøj • Gå på jagt efter det helt rigtige stykke tøj til upcycling, som de søde frivillige i Kirkens Genbrug har taget fra til os. • Bliv inspireret til bordpynt i genbrugsmaterialer • Hav en hyggelig aften og spis kage og chips sammen med andre kommende konfirmander 12

KRISTUSKRANSMEDITATION Der vil være Kristuskrans meditation i Klosterkirken onsdag den 19. oktober kl. 17.15 ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes i en kreds omkring døbefonten i Klosterkirken og har en lille stund med meditation, sang og refleksion. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten. Du kan også få en lille folder med hjem, som måske kan inspirere dig til Kristuskrans meditation derhjemme.

STILLEGUDSTJENESTE MED NADVER Onsdag den 28. september, 2. november og 23. november kl. 17.15 i Klosterkirken er der nadvergudstjeneste med tid til stilhed og bøn ved Poul Steenberg.


INTERAKTIVE GUDSTJENESTER

KRISTEN SPIRITUALITET I MIDDELALDEREN

Formen er uformel, men den vante kirkegænger vil kunne kende skabelonen. Ambitionen for de interaktive gudstjenester er, at udfordre dem, der har deltaget i hundrede af højmesser og dem der er aldeles utrænede med afsæt der, hvor vores liv og de bibelske tekster krydses. Prædiken erstattes af åbne spørgsmål til overvejelse individuelt eller sammen på kirkebænken. Sidste del af gudstjenesten ligner højmessen med både nadver og velsignelse. Salme- og sangtekster bliver projekteret på væggene ved siden af alteret for at gøre det nemt og bekvemt at deltage i fællessangen.

Søndag den 9. oktober kl. 12.00 i Klosterkirken er der foredrag med Brian Patrick McGuire at middelalderens spiritualitet handler om at nærme sig Gud i hverdagen og til højtider. Middelalderen er fyldt med lovsang der erkender, at alt som er, kommer fra Herren. I denne fejring af Skaberen og det skabte er helgener også deltagere. De er meget forskellige og deres spiritualitet kan vise vej til en kristendom som har eksisteret herhjemme i mere end tusinde år, og som endnu beriger os. Der er gudstjeneste i kirken kl. 10.00 ved sognepræst Poul Steenberg, herefter er der frokost (smørrebrød 50 kr.) og slutteligt foredrag kl. 12.00. Tilmelding til Line på kontoret senest onsdag den 5. oktober på tlf. 21 14 40 78.

Gudstjenesterne søndage den 25. september, 30. oktober og 20. november begynder kl. 10.00, men der er mulighed for at droppe ind og tage sig en kop kaffe allerede kl. 9.40 for at tage sig en snak i våbenhuset eller sætte sig ind i kirken for at finde roen. Gudstjenesterne tilrettelægges af sognepræst Jannie Edelberg Nielsen og kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen.

FOREDRAG OM KAJ MUNK Søndag den 13. november kl. 12.00 i Klosterkirken kan du møde tidligere udenrigsminister, og landets største Kaj Munk-kender og forfatter til en række spændende bøger om Kaj Munk Per Stig Møller. Han har blandt andet skrevet bogen, som danner grundlag for aftenens foredrag: »Kaj Munk. Digter, præst og urostifter«. Denne dag har du mulighed for at blive klogere på Munks forfatterskab og indsats under besættelsen.

KONCERTER I KLOSTERKIRKEN I FORBINDELSE MED KULTURNATTEN

MUSIK TIL FRED OG TRØST Fredag den 30. september kl. 19.00 og 20.30 Requiem af John Rutter for 4 kor, kammerensemble, sopransolist og orgel John Rutters Requiem er et af de mest elskede korværker skrevet i det 20. århundrede. Oprindeligt blev det i 1985 skrevet som et personligt mindesmærke til komponistens far. Musikken veksler mellem det lyriske og det dramatiske og spejler menneskelivet, hvor lys og trøst møder mørke og fortvivlelse. Et Requiem er en dødsmesse – altså musik skrevet til mennesker i sorg. Koncerten udspringer af et stort anlagt samar-

bejde mellem flere kirker og kulturinstitutioner på Lolland-Falster og Sydsjælland. Der medvirker kor og organister fra Næstved, Nykøbing F og Maribo Domkirke. Værket opføres i en kammermusikversion hvor Ensemble Storstrøm og domorganist Vibeke Vanggaard udgør orkestret. Jørgen Graven Nielsen dirigerer og sopransolist er Louise Mc Lelland. Billetter sælges via Ensemble Storstrøms hjemmeside. Værket opføres to gange kl. 19.00 og 20.30. 13


KLOSTERKIRKEN UROPFØRELSE AF KORVÆRK AF PETER BRUUN MED TEKST AF KNUD ROMER Torsdag den 17. november kl. 19.30 Ord og toner forenes i en fælles leg året 2022. Det nye korværk er bl.a. muliggjort hvor intet tema er for stort eller for småt, ved støtte fra Guldborgsund Kommune, Auguog hvor alt på magisk og fornuftig vis stinusfonden og Louis Hansens Fond. forenes og foreviges Udover det nye værk præsenterer koret en række Korværket »Faldet fra himlen« med tekst af Knud Romer og musik af komponisten Peter Bruun uropføres denne aften af Klosterkirkens Kor under ledelse af organist og kantor Jan Ole Vanggaard. Værket er bestilt i anledning af Fuglsang Musikforeningens 25-års jubilæum i foråret 2021, men grundet covid-19 er koncerten udskudt til efter-

eksempler på den danske kormusik-tradition, hvor Carl Nielsen fylder en del, men der bliver også plads til andre danske komponister, og et par fællessange. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Fuglsang Musikforening og billetter sælges for kr. 150,- ikke-medlem/75,- medlem på fuglsangmusikforening.dk eller ved døren fra kl. 18.30.

GOSPEL MED MONIQUE THOMAS QUARTET Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 Den amerikanske sangerinde Monique Thomas er født i Philadelphia, hvor hun under sin opvækst dyrkede jazz, gospel, soul og »black american music«. Hun har optrådt på en række klubber i og omkring New York og på festivaler som the Redbank Jazz Festival. Dertil har hun sunget på de fleste spillesteder og festivaler i Frankrig og har optrædener overalt i Europa. Monique er en international profil som mestrer flere genrer indenfor den rytmiske musik. Om det er jazz inspireret af Billie Holiday og Ella Fitzgerald eller gospel, som vi kender det fra Mahalia Jackson, så leverer Monique på højeste niveau. Med sig har Monique en velspillende rytmegruppe med nogle af de stærkeste profiler fra den danske jazzscene, som stiller op i traditionel gospel besætning med både hammondorgel og piano! En enestående og original gospelkoncert med musikere fra den øverste hylde: Monique Thomas (voc) – Martin Schack (p) – Torben Bjørnskov (b) – Espen Laub von Liljenskjold (dr) – Niels Ole Sørensen (hammondorgel). Køb billet på www.jazzpaatvaers.dk – Kr. 175,- standard/100,unge under uddannelse Koncerten er arrangeret i samarbejde med Jazz på Tværs 14


ADRESSER ADRESSER PRÆSTER Sognepræst Poul Steenberg Tromnæsvej 8 Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk Mandag fri Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk Fredag fri Sognepræst Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 61 67 76 81 - bjok@km.dk Mandag fri Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk Mandag fri

KLOSTERKIRKEN Kirkepladsen 3 Kirketjener Søren Johannessen Tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88 Organist Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE Stubbekøbingvej 105 Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk Mandag fri

Grønsundsvej 32

Provst Michael Fagerlund Klosterstræde 3 Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk Fredag fri

Organist Rikke Juul Morild Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

Kirketjener Bettina Gade Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Kordegnekontor Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13 Kirkegårdsleder Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk Kordegn Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen Tlf. 42 72 10 90 Menighedsplejen Mei Petersen Tlf. 26 89 06 39 mplnyk@gmail.com

KIRKEKONTORER

www.nykfsogn.dk

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Nykøbing Falster Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

Oplag: 600 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Line Lauritsen (PR- og kommunikationsmedarbejder)

15


ALLEHELGEN ALLEHELGEN I NORDRE KIRKE Allehelgensdag, søndag den 6. november, er dagen hvor man i landets kirker mindes de døde, og i denne sammenhæng får forkyndt det kristne opstandelseshåb. I Nordre Kirke markeres dagen med to gudstjenester, kl. 14.00 en mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe Friis, og kl. 19.00 en musikgudstjeneste med sognepræst Lill Arendt Hemmingsen som liturg. Allehelgens søndag den 6. november kl. 14.00 i Nordre Kirke er der Mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe Friis. Her kan forældre og familier dele glæden over at have fået et barn og samtidig dele sorgen over at have mistet et barn. Der er mulighed for at tænde et lys for sit døde barn og få læst barnets navn op i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der mulighed for samtale og saftevand, the, kaffe og kage i Nordresalen. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med »Forældre & Sorg«.

Musikgudstjenesten søndag den 6. november kl. 19.00 i Nordre Kirke vil forme sig som en vekslen mellem korsang, fællessalmer, bibelske læsninger og prædiken, og der vil indgå lystænding i forløbet. Vi får besøg af Sakskøbing Kirkes Ungdomskor, som vil synge korsatser svarende til dagens karakter, under ledelse af Sakskøbing Kirkes organist, Flemming Chr. Hansen. Koret består af omkring 25 unge i alderen 11 til 21 år, heraf nogle få drenge/unge mænd.

ALLEHELGEN I ØSTRE KAPEL Allehelgens søndag den 6. november er der igen i år åbent hus i kapellet. Der vil være mulighed for at tænde lys, skrive de savnede i mindebogen, nyde roen eller tale med sognepræst Bjørn Krohn. Kapellet er åbent 14.00-15.30.