Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 3 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Mini-konfirmanderne hjælper graveren med at ringe

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad September · oktober · november · 2022

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Vær velkommen I Folkekirken er alt ved det gamle, og det er kommen står vi overfor at skulle synge »Dybt godt at noget står fast, når verden er så omhælder året i sin gang«, der er én af de gode skiftelig at ingen kan følge med. Kirken følger gamle salmer, der bare skal synges hvert efkirkeåret og hvilke tekster der skal læses og terår. Ligesom »Nu falmer skoven trindt om prædikes over fra Bibelen ligger fast til hver land« til høstgudstjenesten, og »Dejlig er jorgudstjeneste. Den ordning har rødder helt tilden« til jul. »Dejlig er jorden« er også en yndet bage fra kirkens begyndelse. De fleste af vosalme til begravelser, hvor ordene bærer lige re kirker har ligget det samme sted i 1000 år ind i paradis med sin smukke slutning: »Fred med gamle kirkeklokker, der over jorden! Menneske, fryd kalder til gudstjeneste, og dig, os er en evig frelser fød!« prædikestolene stammer fra Gode salmer Kim Larsen er endnu ikke rereformationstiden. rammer det allerpræsenteret i Salmebogen, »Kirken den er et gammelt dybeste hus«, som én af Grundtvigs salmer hedder fra den autoriserede Danske Salmebog, som er den bog med kristne salmer, der skal synges fra i gudstjenesten. Der er 791 salmer i Salmebogen og dertil kommer en del salmebogstillæg, som man med biskoppens tilladelse kan benytte i gudstjenesten. I kirken tages der hul på det nye år allerede den 1. søndag i advent, og her som altid synger vi Grundtvigs adventsversion af »Vær Velkommen, Herrens år«, nr. 74 i Salmebogen. Efter julen og forløsningen synges den mere kendte nytårsversion nr. 712, som kendes fra Danmarks Radios pigekor, der synger den hvert nytår efter rådhusklokkerne. Ud over Vær vel-

KIRKEBLADET Udgiver: Menighedsrådet Redaktion: Johanne Pouls­gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Deadline for stof til næste kirkeblad: 3/10 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk 2

i sjælen

hvilket mange tror. Men måske han kan blive det efter sin død? Han har skrevet en sang, der handler om den sidste afsked, og den indeholder både kristne begreber som syndserkendelse, anger og trosbekendelse. »Den lige vej« udkom i 2017 på albummet »Øst for Vesterled«, og i teksten møder vi et menneske, der ved, at det at være menneske, det er at være afhængig af noget, der er større end én selv. Man har et ansvar, og derfor er der også et regnskab, der skal gøres op. I omkvædet beder Larsen: »Så vis mig nåde og miskundhed«, for han har gået »den lige vej, op til himlen, op til dig, men for det meste gik det li’som den anden vej«. Gode salmer rammer det allerdybeste i sjælen, den samhørighed med Gud, som vi får gennem Kristus. Nu falmer skoven slutter ligesom »Dejlig er jorden« med et smukt vers, der kort og godt udtrykker, hvorfor vi holder gudstjeneste hver søndag: »Han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død; thi livet frem af graven går, som Kristus gennembrød.«

Så vær velkommen i kirkerne i Gørding, Vemb og Bur. Med venlig hilsen Margrethe Bendtsen


Opslagstavlen HØSTGUDSTJENESTE OG FYLD DANMARKS KIRKER 2022 Først var kirkerne lukket på grund af Corona. Så måtte vi gå i kirke igen – med næsten større fokus på mundbind og sprit end på kirkens budskab. Og hold afstand, det evige omkvæd. I 2021 lysnede det, og vi opfordrede til at fylde kirkerne igen – fylde dem med sang. Det kunne høres. Men Corona er her stadig, selv om mange af de mest sårbare er vaccineret, og mange andre har haft det. Corona er bare blevet overdøvet af andre, tragiske begivenheder. Kirkegangen er ikke helt tilbage til det tidligere niveau. Derfor er der også i 2022 brug for Fyld Danmarks Kirker den sidste søndag i september. Dagen, hvor vi tager naboen, familien eller vennerne under armen og går til højmesse i vores lokale kirke. Det kan være svært, når først beskeden har lydt, at du skal holde dig væk - og i hvert fald holde afstand. Mange har ventet på at »få deres liv tilbage«, men der sidder stadig en del, især enlige ældre, rundt om, som fortsat tøver med at vove sig ud blandt andre.

Søndag 25. september opfordrer vi – gruppen bag Fyld Danmarks Kirker-initiativet – derfor til en ekstra indsats for det vigtige, sociale aspekt i kirkegangen – at være sammen, høre kirkens gode budskab og synge de salmer, vi holder af. Med andre ord: Kender du nogen, du før ofte så i kirken om søndagen, men som endnu ikke er vendt tilbage, så giv vedkommende et ring og spørg, om I ikke skal følges i kirke den 25. september? Vi skal ud – også til de forskrækkede, som endnu ikke har taget det vigtige skridt tilbage til kirken. Det er menighedsrådenes og præsternes store opgave i år, hvor vi for 13. år i træk holder Fyld Danmarks Kirker-søndag. www.fyldkirken.dk Her hos os i Gørding-Vemb-Bur Sogne er den 25. september desuden dagen, hvor vi holder høstgudstjeneste – i Bur Kirke kl. 10.30 med efterfølgende sandwich, og i Gørding Kirke kl. 19.00 med efterfølgende kaffe & kage i Vemb Forsamlingshus. Alle er velkomne!

3


Opslagstavlen STUDIEKREDS I MARKUS EVANGELIET OG FOREDRAG Kom og vær med til at dykke ned i det ældste - og korteste af evangelierne: Markus Evangeliet. Over 3 aftener fordyber vi os i Markus Evangeliet: Tirsdag den 13. september kl. 19.00: Indføring i Markus Evangeliet kapitel 1-9. Ved sognepræst Jesper Wiborg Andersen i Staby præstegård. Onsdag den 26. Oktober kl. 19.00: Gennemgang af Kapitel 10-16 i Markus Evangeliet ved sognepræst Gitte E. Hansen i Ulfborg sognehus. Onsdag den 23. november kl. 19.00: Afsluttende foredrag om Markus Evangeliet og nyere læsninger ved professor Kasper Bro Larsen i Ulfborg sognehus. Man behøver ikke at have læst evangeliet for at deltage. Alle er velkomne. Fri entré. Arrangør: Ulfborg pastorat, Vemb-GørdingBur pastorat, Staby-Madum pastorat

SANGAFTEN I VEMB KIRKE Torsdag den 17. november er der sangaften i Vemb Kirke v/ organist Søren Lindgreen Christensen. Vi begynder kl. 19.00 i kirken, og ca. kl. 20.00 går vi i Det Røde Kabinet, hvor der er kaffe. Her fortsætter vi med Højskolesangbogen, og deltagelse er gratis. Alle er velkomne! 4

BØRNEGUDSTJENESTE OG MINI-KONFIRMANDAFSLUTNING MED FÆLLESSPISNING Onsdag den 30. november kl. 17.00 kommer Jens Jødal igen til Gørding Kirke i anledning af, at mini-konfirmandundervisningen er slut. Jens Jødal fortæller denne gang en julehistorie. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Gørding Forsamlingshus. HUSK af hensyn til maden tilmelding senest onsdag den 23. november på sms 23 66 16 25 eller e-mail: maw@km.dk Alle er velkomne!

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested


MINI-KONFIRMANDTUR TIL JELLING

Tirsdag den 14. juni var 3. klasse på en fantastisk mini-konfirmandtur til Jelling Museum med klasselæreren og præsten. Vi så gravhøjene, kirken og museet, fik klatret og quizzet. Det var både hyggeligt, sjovt og lærerigt. Der er tilmelding til mini-konfirmand, som begynder efter efterårsferien – se mere på www.goerdingvembburkirker.dk

Sognepræsten

5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag Ved ferier, fri-weekender mv. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Graver Heidi Nielsen · Tlf. 23 93 44 09 Ugentlig fridag: Mandag. Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71 Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf. 21 80 95 24 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

Opslagstavlen BUSK-GUDSTJENESTE I VEMB KIRKE Søndag den 30. oktober kl. 10.30 er der BUSK-gudstjeneste i Vemb Kirke, hvor spejderne medvirker. BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke – og gudstjenesten er for børn i alle aldre!

FRIVILLIG I GØRDINGVEMB-BUR SOGNE Har du lyst til at hjælpe ved forskellige arrangementer, der gennem året foregår i Gørding, Vemb og Bur Kirker? Det drejer sig om praktisk arbejde, så hvis du har tid og lyst til det, byder vi dig hjerteligt velkommen. Du binder dig ikke for et bestemt antal arrangementer, men vil blive kontaktet inden et givent arrangement, for at høre, om du har mulighed for at hjælpe. For tilmelding kan du kontakte sognepræsten eller sekretær Karen Havskov Jensen. Med venlig hilsen Menighedsrådet

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Ferie: 15.-19. oktober Fri-weekend: 19.-20. no ve

mber I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24


ALLE HELGENS DAG Søndag den 6. november er der højmesse i Bur Kirke kl. 10.30. Ved gudstjenesten i Vemb Kirke kl. 19.00 tændes der lys for de der er døde i sognene i årets løb.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer er: Onsdag den 14. september kl. 16.00 Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 Onsdag den 23. november kl. 18.00 Menighedsrådet

FYRAFTENSMUSIK Organist Søren Lindgreen Christensen spil­ler orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.

KFUM-SPEJDERNE I VEMB Nørregårdsvej 1, 7570 Vemb Bævere (0.-1. kl.) torsdage kl. 16.45-18.15 Ulve (2.-3. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Juniorer (4.-5. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 Spejdere (6.-10. kl.) torsdage kl. 18.30-20.00 For mere info: Helle Ørnskov, tlf. 20 61 71 06.

Kirkelige handlinger

1. maj – 31. juli 2022

VIEDE VEMB SOGN

• Camilla Bjørbæk Gade & Nicolas Gade Trankjær BUR KIRKE

• Henriette Hedegaard Kristensen & Henrik Hedegaard Kristensen Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

DØDE & BEGRAVEDE • • • • • • • • • •

Knud Erik Halgaard Daniel Klint Ejvind Nyborg Elna Margrethe Nielsen Karl Anders Trabjerg Jørn Helvig Kirkegaard Martin Søgaard Trøstrup Jette Kristensen Hans Henrik Andersen Ib Dalgaard

7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

VEMB

1 1. sept.

13. s. e. trin.

10.30

18. sept.

14. s. e. trin.

10.30 Udendørs gudstjeneste*

25. sept.

15. s. e. trin.

19.00 Høstgudstjeneste

2. okt.

16. s. e. trin.

10.30

4. okt.

Tirsdag

9. okt.

17. s. e. trin.

9.00

10.30 Høstgudstjeneste 9.00 17.00 Fyraftensmusik

9.00

10.30

16. okt.

18. s. e. trin.

23. okt.

19. s. e. trin.

30. okt.

20. s. e. trin.

10.30 BUSK-gudstjeneste

9.00 Gitte E. Hansen 10.30

1. nov.

Tirsdag

17.00 Fyraftensmusik

6. nov.

Alle Helgens Dag

19.00

13. nov.

22. s. e. trin.

17. nov.

10.30

10.30

Torsdag

19.00 Sangaften

20. nov.

S. s. i kirkeåret

9.00 Gitte E. Hansen

27. nov.

1. s. i advent

9.00

Onsdag

17.00 Børnegudstjeneste m. Jens Jødal

30. nov.

BUR

10.30

* Gudstjenesten holdes ved det gamle kapel på kirkegården syd for vejen. Der er stole. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken.

GUDSTJENESTER PÅ KROHAVEN

Der er gudstjeneste på Krohaven kl. 14.00 den første torsdag i måneden. Torsdag den 6. oktober, den 3. november og den 1. december. Med venlig hilsen sognepræst Margrethe Bendtsen

Gørding Kirke

Vemb Kirke

Bur Kirke