Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 3 - 2022

Page 1

93. Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN Pilgrimsvandring

Ukrainsk koncert

Sommercafé

JUNI · JULI · AUGUST · 2022


DIAKONIPRÆST KATHRINE BRORSEN REJSER Det er med både glæde og en smule vemod, at disse linjer skrives. Anledningen er, at Kathrine Asklund Brorsen, der siden 2016 har været ansat som sognepræst i Nykøbing Falster sogn samt som 55 % diakonipræst, med udgangen af april har forladt os for at tiltræde en stilling ved Skovlunde Kirke i Helsingørs Stift.

konale del imidlertid mindre tydelig men samtidig mere teoretisk. Dermed fjernede arbejdet i hverdagen sig fra det, som var idéen med en stilling med særlig fokus på det diakonale arbejde. At det ikke har været tilfredsstillende, kan ikke undre.

Som præst i sognet har Kathrine skabt sin egen, personlige profil Glædeligt er det naturligvis, at Kaoverfor både medarbejdere og frivilthrine efter eget ønske nu bliver lige. En holdspiller, der godt og sam100 % sognepræst. At være funktivittighedsfuldt har varetaget sine Kathrine Brorsen onspræst og samtidig sognepræst er opgaver, det være sig gudstjenester tiltræder en stilling ved udfordrende, ikke mindst med arog kirkelige handlinger, pandekageSkovlunde Kirke bejdstilrettelæggelsen og omgivelbagning på Kirkepladsen; eller det sernes forventninger. Med stillingen usynlige men vigtige arbejde blandt som diakonipræst følger også en særlig psykisk besamfundets svageste. Vi vil komme til at savne henlastning. de, hendes gode humør og hendes aldrig svigtende villighed til at påtage sig en ekstra opgave for en Med et stort hjerte for det diakonale arbejde lykkollega. kedes denne svære balancegang fint for Kathrine med både overskud til vanskelighederne og en stor Så meget mere ønsker vi Kathrine til lykke; at glæde arbejdsglæde. og velsignelse må følge hende i Skovlunde sogn, hvorfra hun nu skal virke for evangeliets forkynDa omstændigheder omkring Kirkens Korshær delse. nødvendiggjorde et ophør af samarbejdet med Lolland-Falsters Stift, blev målsætningen for den diaMichael Fagerlund, Provst

KOR I SOGNET Efter sommerferien starter vi igen med: Babysalmesang i Klosterkirken: Onsdag den 10. august kl. 9.30 & kl. 10.30 Korskole i Lindeskovkirken: Tirsdag den 16. august kl. 15.45-16.30 Børnekor i Lindeskovkirken: Onsdag den 17. august kl. 15-16 Pigekor i Lindeskovkirken: Onsdag den 10. august kl. 16-17.30 Se info på sognets hjemmeside. 2


SOGNENYT FOLKEKIRKENS FERIEHJÆLP »Jeg har aldrig været på ferie før – det skal jeg i år – det er bare SÅ fedt!« – dreng på 9 år.

I Nykøbing F Sogn er det 15. år, der kan inviteres seks familier med på en uges ferie. I år går ferien til Helsingør Ferieby, hvor hver familie får sit eget feriehus og alle omkostninger er betalt.

Igen i år kan Nykøbing F Sogns Menighedspleje i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer sende seks familier afsted på en uges gratis sommerferie. Mei Petersen, der er formand for menighedsplejen, fortæller. »Vi er med i Folkekirkens Feriehjælp, fordi vi ved, at en uges ferie med familie og fællesskab gør en forskel for børnene og forældrene, der deltager.« Det er Arbejdsmarkedet Feriefond, der økonomisk gør det muligt for kirken at tilbyde ferien for familier, hvor pengene ellers er for små til selv at tage på ferie. En tidligere deltager fortæller: »Det er rart at have muligheden for at invitere sin familie på sommerferie. På den måde kan man komme lidt hjemmefra, man kan slappe af sammen, og som barn har man noget at fortælle om, når man kommer tilbage til hverdagen og skolen.«

For at komme i betragtning må familiens samlede indkomst ikke være mere end kontanthjælp. Folkepensionister og studerende kan ikke søge om at komme på ferie. »Hvert år er det en glæde at skabe rammerne for en uge med grinende børn og voksne, gode snakke, relationer og fællesskab, der rækker ud over ferien,« fortæller Mei Petersen. Kirkens Genbrug i Nykøbing F donerer også penge til sommerferien, så børnene fx kan få ekstra store is, og måske en tur på Bakken. Mei Petersen Menighedsplejen

PRÆSTEN PÅ LANDSLEJR Så blev det atter tid for at samle store og små til Landslejr på Sletten ved Silkeborg under temaet MOD. Den lokale FDFkreds i Nykøbing F har inviteret mig med som deres og landslejrens præst. Det gør jeg gerne igen. Det er en stor oplevelse at mødes med over 10.000 unge mennesker, der brænder for at være sammen og have mod til at være dem, de er. Kristne – friske og glade, FDFere – måske nørdede med en økse og så sjove, at de opfører standup, ja bare børn og unge, der er afsted sammen. Landslejren blev på grund af coronaen udskudt, men endelig skal vi samles fra den 6. til den 15. juli i år. Jeg glæder mig til gudstjenester og andagter, til at snitte og snakke, til samvær og til at sove i telt. Billede fra Landslejr 2016

Lill Arendt Hemmingsen, sognepræst 3


DET SKER PILGRIMS- OG MEDVANDRING PÅ HORREBY LYNG – DANMISSION 200 ÅR I anledning af at Danmission fejrer sine første 200 år i juni 2022, vil der lørdag den 18. juni kl. 11.00 være en ca. 5 km lang pilgrims- og medvandring på Horreby Lyng med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes på parkeringspladsen ved indgangen til Horreby Lyng på Spangvej, 4800 Nykøbing F. Der er sket meget siden dengang, de første missionærer blev udsendt. Danmission er til stede i en række lande i Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten, vel at mærke som ligeværdige partnere på de lokales præmisser. Derfor er begrebet medvandring blevet et nøgleord for Danmissions arbejde, ligesom Jesus selv gik sammen med de to på vejen til Emmaus.

Derfor er en kristen også en medvandrer. Det gælder også i vores forhold til kristne i andre lande. Danmissions samarbejdspartnere giver udtryk for, at noget af det vigtigste er, at vi tænker Pilgrimsvandring på dem og beder for på Horreby Lyng dem. Det vil vi reflektere over på vandringen. Vi afrunder medvandringen med at spise vores medbragte madpakker ved »Naturrummet«.

MØLLEDAG MED GUDSTJENESTE Ved Ejegod Mølle holdes der traditionen tro møllegudstjeneste den 19. juni kl. 13.00. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og kage – og måske en tur i møllen, som på denne dag maler, som vinden blæser.

KIRKETUR TIL HAMBORG Kom med på en spændende 4-dages kirketur til Hamborg med Lolland–Falster afdelingen af Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) fra torsdag den 22. september til og med søndag den 25. september. Programmet omfatter bl.a. byrundtur med bus, sejltur med udflugtsskib i havnen, bustur i egnen sydvest for Hamborg, Altes Land, tur til Wedel med Willkomm Höft ved Elben, besøg i Altona, besøg i Kirche der Stille, »stilhedens kirke«, besøg i den store barokkirke St. Michel, og søndagsgudstjeneste i og fortælling om den danske sømandskirke, Benediktekirken. Priser følger senere. Forhåndstilmelding kan gives til Nils Roland på tlf. 24 96 85 65 eller mail: ncr@mail.dk. 4


NORDRE KIRKE TROSVANDRINGER Vi går sammen med ord at bevæges af. Vi går ikke mere end 15 kilometer, men vandringerne kræver, at man kan gå, da det vil være strabadserende. Vi skridter af fra Nordre Kirke. Tilmelding til Lill Arendt Hemmingsen på liah@ km.dk med oplysning om telefonnummer. Næste gang er den 23. juni kl. 14.00 og den 28. juli kl. 14.00.

STRIKKECAFÉEN Strikkecaféen mødes hver anden onsdag (lige uger) i Nordresalen kl. 14.00-16.00. Der strikkes for at hjælpe andre, da alt går til menighedsplejen. Hvis du vil strikke med, så kom glad og gerne.

SENSOMMER Sensommer i det fri fejres med gudstjeneste på Nordre Kirkegård søndag den 28. august kl. 10.00. Vi synger om kap med fuglene, tager duften af sommerblomsterne ind og drikker kaffe.

MI NDESTUND Har du mistet en, du elskede? Er dit hjerte gået itu? Giv dit savn og længsel rum ved en Mindestund i Nordre Kirke onsdag den 1. juni kl. 17.00 ved sognepræst Lill Arendt Hemmingsen

og onsdag den 7. september kl. 17.00 ved sygehuspræst Birthe Friis. Vi tænder lys og mindes dem, vi savner, og lægger vores urolige tanker og smertelige savn i Guds hånd.

5


KLOSTERKIRKEN KRISTUSKRANS MEDITATION – SANKT HANS Der vil være Kristuskrans meditation omkring Sankt Hans og sommersolhverv i Klosterkirken onsdag den 22. juni kl. 17.15 ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes i en kreds omkring døbefonten i Klosterkirken og har en lille stund med meditation, sang og refleksion. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten. Du kan også få en lille folder med hjem, som måske kan inspirere dig til Kristuskrans meditation derhjemme.

DROP-IN DÅB Fik du ikke lige nået dåben? Måske blev den udskudt på grund af corona, måske er du eller dit barn ikke blevet døbt af en anden grund. Så kom til drop-in dåb i Klosterkirken søndag den 12. juni mellem kl. 12.00-14.00. Der vil være musik i kirken og en hyggelig og uformel stemning. Kom, som du er eller kom festklædt, kom med et par vidner eller med et helt selskab, uanset så er præsterne Birthe Friis og Bjørn Krohn klar til at døbe dem, der søger til dåben. 6


Riv ud o

gg

DET SKER

em

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE LØRDAGSDÅB 4. juni kl. 10.30 i Klosterkirken – LH 2. juli kl. 10.30 i Nordre Kirke – LH 2. juli kl. 12.00 i Klosterkirken – LH 6. august kl. 10.30 i Klosterkirken – JEN Dåben aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb

Østerbrocentret (Oasen): 14. juni, 12. juli og 9. august Alle dage kl. 13.30 ved Bjørn Ohlendorff Krohn. Sømarken: 15. juni og 31. august Begge dage kl. 14.00 ved Jannie Edelberg Nielsen. Bakkehuset: 22. juni, 20. juli ved Lill A. Hemmingsen; 17. august ved Poul Steenberg. Alle dage kl. 13.30.

KIRKEGÅRDSNYT

ÅRETS GANG – SOMMER I starten af juni måned plantes der sommerblomster (Isbegonia) på gravsteder med aftale herom. Når alle sommerblomster er plantet, går gartnerne i gang med hækklipning. I denne ombæring er det alle de hække, som skal klippes to gange, der vil blive klippet første gang, som f.eks. ligusterhækkene og avnbøg-søjlerne på Nordre kirkegård. Når vi kommer frem til juli måned, begynder gartnerne at afholde deres sommerferie på skift, så der vil i denne periode være lidt længere mellem gartnerne ude på kirkegården. Der vil i perioden stadig blive renholdt gravsteder og fjernet blomster på de gravsteder med aftale herom.

Fra medio august begynder gartnerne på anden omgang hækklipning. I denne ombæring er det alle kirkegårdens hække, der bliver klippet, blandt andet gravstedshækkene.

PRAKTISK INFORMATION I sommerhalvåret er der mulighed for meget tørre perioder på kirkegårdene, så vær opmærksom på forholdene, inden der sættes gravstedslys eller andet som kan risikere at påsætte en brand. 7

!


GUDSTJENESTER DAG MAJ 29. 31. JUNI 1. 5. 6. 7. 12. 14. 19. 21. 22.

KIRKEÅRET

KLOSTERKIRKEN

LINDESKOVKIRKEN

NORDRE KIRKE

6. s e påske

10.00 JEN 9.30 Morgensang

10.00 MF

10.00 BF

Pinsedag 2. Pinsedag

10.00 PS 10.00 JEN

Trinitatis søndag 1. s. e. Trin.

23. 26. 2. s. e. Trin. 28. JULI 3. 3. s. e. Trin. 10. 4. s. e. Trin. 17. 5. s. e. Trin. 24. 6. s. e. Trin. 31. 7. s. e. Trin. AUGUST 2. 7. 8. s. e. Trin. 9. 14. 9. s. e. Trin. 16. 21. 10. s. e. Trin. 23. 28. 11. s. e. Trin. 30. SEPTEMBER 4. 12. s. e. Trin. 6. 7.

17.00 LH Mindestund 10.00 BK 10.00 LH 11.00 BK 10.00 LH Økumenisk gudstjeneste

9.30 Morgensang 10.00 JEN 10.00 BK 12.00-14.00 Drop in dåb 9.30 Morgensang 17.30 EC & BK 10.00 JEN 10.00 BK 9.30 Morgensang 17.15 BF Kristuskransmeditation 17.30 BK Skt. Hans gudstjeneste 10.00 PS 10.00 MF 9.30 Morgensang 10.00 PS 10.00 MF 10.00 BF 10.00 JEN 10.00 PS 9.30 Morgensang 10.00 JEN 9.30 Morgensang 10.00 PS 9.30 Morgensang 10.00 JEN 9.30 Morgensang 10.00 PS

10.00 BF 13.00 LH Møllegudstjeneste

10.00 LH

10.00 BK 10.00 BK 10.00 BK 19.00 JEN 19.00 LH

10.00 LH 10.00 BF 10.00 LH 10.00 LH 10.00 LH

19.00 Bendicht Mader

10.00 Bendicht Mader

10.00 BK

19.00 PS

10.00 BK

19.00 MF

10.00 BK

10.00 LH Friluftsgudstj. Nordre Kirkegård

9.30 Morgensang 10.00 JEN 10.00 BK 12.00-14.00 Drop in dåb 9.30 Morgensang 17.30 EC & BK

10.00 LH

17.00 BF Mindestund

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · EC = Erik Christophersen LH = Lill A.Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før. 8

= Spaghettigudstjeneste


DET SKER I SOGNET JUNI

JULI

Onsdag den 1. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen

Torsdag den 7. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen

Onsdag den 1. kl. 17.00 Mindestund i Nordre Kirke

Torsdag den 7. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken

Torsdag den 2. kl. 10.00 Gladgudstjeneste i Sundkirken Torsdag den 2. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 7. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Torsdag den 9. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 9. kl. 17.00 Venskabscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 14. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 15. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 16. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Lørdag den 18. kl. 11.00 Pilgrimsvandring i Horreby Lyng Tirsdag den 21. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 7. kl. 13.00 Orgelkoncert i Klosterkirken Torsdag den 14. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen Torsdag den 14. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken Torsdag den 14. kl. 13.00 Orgelkoncert i Klosterkirken Torsdag den 21. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen Torsdag den 21. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken Torsdag den 28. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen Torsdag den 28. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken Torsdag den 28. kl. 14.00 Trosvandringer fra Nordre Kirke

Torsdag den 23. kl. 14.00 Trosvandring fra Nordre Kirke Torsdag den 23. kl. 17.30 Torsdagscafé og Menighedsfællesskab i Lindeskovkirken: Sankt Hans Tirsdag den 28. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 29. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 30. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen Torsdag den 30. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken Torsdag den 30. kl. 13.00 Orgelkoncert i Klosterkirken ➝ 9


DET SKER I SOGNET AUGUST

SEPTEMBER

Tirsdag den 2. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

Torsdag den 1. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 4. kl. 11.00 Sommercafé på kirkepladsen Torsdag den 4. kl. 12.00 Rundvisning i Klosterkirken Tirsdag den 9. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 10. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Onsdag den 10. kl. 19.30 Koncert i Klosterkirken Torsdag den 11. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Torsdag den 11. kl. 19.30 Orgelkoncert i Klosterkirken Tirsdag den 16. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Torsdag den 18. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Søndag den 21. kl. 15.00 Koncert i Klosterkirken Tirsdag den 23. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen Onsdag den 24. kl. 14.00 Strikkecafé i Nordresalen Torsdag den 25. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 30. kl. 10.00 Café i Klosterfløjen

10


MENIGHEDSRÅDET HVAD BRÆNDER JEG FOR? ■ L ISBETH RASK NIELSEN Næstformand for menighedsrådet Jeg har nu siddet i menighedsrådet i 34 år, og alle årene har været spændende og givende. For mig har det været og er vigtigt, at tænke over, hvordan evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser kan formidles til så mange som muligt i sognet. Jeg synes det er utroligt vigtigt, at der bygges gode menighedsfællesskaber op i og omkring sognekirkerne, og at vi i menighedsrådet støtter op om dette ved at skabe gode ydre rammer og ved selv at være trofaste kirkegængere. De sidste 5 år har jeg særligt brændt for, at få vores udenlandske medborgere ind i kirken. At vi som kirke tilbyder et godt kristent fællesskab, og at vi får dem ind i søndagsmenighederne, ind i de andre eksisterende fællesskaber i kirkerne og ind i vores hjem. Det integrationsarbejde er båret godt frem af menighedsrådet, af frivillige og af kirkens ansatte, samt menighedsplejen i sognet.

■ H ANS HENRIK ANDERSEN Menighedsrådsmedlem og formand for redaktionsog kommunikationsudvalget Da jeg for ca. 30 år siden sagde ja til for første gang at stille op til et menighedsrådsvalg, anede jeg ikke det store om hvad det gik ud på. I starten synes jeg, at det var et langsommeligt foretagende, hvor der var langt imellem de beslutninger der betød noget for det kirkelige liv. Jeg var, og er stadig, aktiv i KFUM og KFUK, hvor processen er lidt hurtigere, så det kunne godt føles som om, at tiden stod stille i menighedsrådet. Nu skriver vi 2022 og jeg synes, at meget heldigvis har ændret sig. Der er ikke så langt fra beslutning til handling. Jeg brænder for en folkekirke, hvor der sker noget. Det gør der i vores sogn. Vi har 3 meget forskellige, men yderst aktive kirker, og det er dejligt. Hvis jeg skulle skrive en ønskeseddel for, hvad der godt måtte være endnu mere af, så skulle det være, at der var flere tilbud til de unge mennesker. Efter deres konfirmationsforberedelse og konfirmation, så er der langt imellem vores tilbud til unge mennesker, indtil de måske selv en dag får børn og kommer til babysalmesang, spaghettigudstjeneste m.m. 11


LINDESKOVKIRKEN SPAGHETTIGUDSTJENESTE-SÆSONAFSLUTNING Spaghettigudstjenerne er kommet godt i omdrejninger igen efter en pause og coronanedlukningen, og det er dejligt at samles med en masse glade børn og voksne i Lindeskovkirken en gang om måneden. Tirsdag den 14. juni holder Erik Christophersen og Bjørn Krohn sæsonafslutning og alle er velkommen til en festlig, børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af spisning. Gudstjenesten starter kl. 17.30, og varer en halv time. Spisningen koster 20 kr. for voksne. Børn spiser gratis. Vi starter ny sæson op tirsdag den 6. september, og i næste skoleår vil spaghettigudstjenesterne så ligge på første tirsdag i måneden.

PINSEGOSPEL Pinsedag den 5. juni kl. 10.00 vil Soul Invitation igen være med til pinsegudstjenesten. Det bliver en festlig og levende pinsegudstjeneste i Lindeskovkirken.

SANKT HANS I LINDESKOVKIRKEN Traditionen tro holder vi Sankt Hans torsdag den 23. juni kl. 17.30 i Lindeskovkirken. Vi starter med en kort gudstjeneste, hvorefter der er fællesspisning af medbragt mad. Grillen vil være tændt op, og den er man velkommen til at benytte. Ved otte-tiden tændes bålet og vi samles omkring bålet til sommersang, kaffe og kage.

ØKUMENISK 2. PINSEDAG Mandag den 6. juni kl. 11.00 er der fælleskirkelig gudstjeneste i Lindeskovkirken.

SOMMERKONCERT Søndag den 26. juni kl. 15.00 med kirkens Pigekor og koret »Local Vocals« fra Nysted, som vil synge sommeren ind i Lindeskovkirken med en buket af danske sange, der er fri entré til koncerten.

HUSK MEN IGHEDSFÆLLESSKABETS PROGRAM ! Menighedsfællesskabets efterårsprogram er på trapperne. Menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken er et månedligt fællesskab i kirken efter gudstjenesterne – og alt det, der gror ud af det: småarrangementer, kirkedag og fællesskaber på 12

kryds og tværs. Tag et program i kirken, eller find det på sognets eller menighedsfællesskabets hjemmeside. På menighedsfællesskabets hjemmeside www.menighedsfællesskabet.dk kan du også høre prædikener fra Lindeskovkirken.


KONCERTER I KLOSTERKIRKEN MIDDAGSKONCERTER

Gratis adgang

Torsdage den 30. juni, 7. og 14. juli kl. 13.00 Det er efterhånden blevet en tradition at forretningslivet og kirken samles på kirkepladsen nogle torsdage i løbet af sommeren. Der vil være noget for øjet og noget for ganen, og der vil også være noget for ørene, idet der afholdes tre orgelkoncerter. Kirkens organist Jan Ole Vanggaard sidder ved tangenterne, og i forbindelse med koncerten for-

Gratis adgang

tæller han om kirkens orgler, og den musik han spiller. 2022 er året, hvor en af Frankrigs betydeligste orgel-komponister César Franck fylder 200 år. Han vil være på programmet ved alle tre koncerter sammen med J. S. Bach m.fl. Koncerterne tager en halv time og kan indtages før eller efter en pandekage på kirkepladsen.

AFTENKONCERT Onsdag den 10. august kl. 19.30

Trio – 2 sopraner og orgel: Majken Bjerno, sopran – Annette Bo Nielsen, sopran – Ejner Nielsen, orgel Historien bag denne trio begyndte da Majken og højdramatiske arier veksler med lyriske sange, og Annette som unge mødte hinanden i Ansgars hvor stemmernes og orglets mange facetter komKirkens Ungdomskor. Det fortsatte med et duet- mer til udtryk. Der er værker af Mendelssohn, samarbejde i de fælles studieår på Nord­jysk Mu- Reger, Gounod, Fauré, Saint-Saëns, Matthisonsikkonservatorium, som de nu, efter års profes- Hansen, Gade og Heise. sionelt virke på ope­ra­sce­ner og foran orkestre, har genoptaget sammen Annette Bo Nielsen, Majken med tidligere domorgaBjerno og Ejner Nielsen nist Ejner Nielsen. Trioen har sammensat et velklingende og varieret program, som er en musikalsk og spirituel rejse gennem 1800-tallets Europa, med gribende katolske messe­ satser, underskønne Mariasange, medrivende og storladne oratorieduetter samt kirkelige arier fra den danske guldalder. – Med andre ord en velklingende koncert, hvor 13


KONCERTER I KLOSTERKIRKEN Gratis adgang

SIRENA Søndag den 21. august kl. 15.00

Gratis adgang

PARADISE OF HEART Torsdag den 11. august kl. 19.30 »Paradise of Heart« – orgelkoncert med den ukrainske orgelsolist Ewa Belmas Den ukrainske orgelsolist Ewa Belmas gæster Danmark i denne sommer, hvor hun giver koncerter i Maribo, Nykøbing F og i København. Hun er uddannet ved kon­ servatoriet i Kiev, og er ansat som solist ved Rivne Regional Philharmonic. Ewa er er en hyppigt brugt orgelsolist i Ukraine, hvor hun har givet talrige koncerter som solist og som kammermusiker. I denne tid hvor Ukraine er i krig, er det umuligt som musiker at have et kunstnerisk virke i hjemlandet, derfor er Ewa Belmas meget taknemmelig over at få invitation til at lave koncerter i andre lande. Hun spiller ved koncerten i Klosterkirken værker af bl.a. Smetana og Dvorak. Og mon ikke titlen på det livsbekræftende program ved koncerten »Paradise of Heart«, kan få os til at lytte lidt bedre efter? 14

»Fra Arvefjender til Broderfolk« med Blokfløjtekvartetten SIRENA Coronakrisen inspirerede til dette spændende tema til en koncert, som er en musikalsk rejse i den dansk-svenske historie. Under Coronakrisen stod SIRENA i lange perioder uden mulighed for at mødes og øve sammen. Med halvdelen af medlemmerne i Sverige og den anden halvdel i Danmark gjorde restriktioner det umuligt. Ud af dette benspænd opstod idéen til et koncertprogram, hvor historiske kriser mellem de to lande løber som en rød fortælletråd og danner baggrund for både ny og ældre musik, der relaterer sig til landenes fælles historie. Nordens ældste kendte folkevise »Drømte mig en drøm i nat« begynder rejsen i mere end 700 års musik. Værker af bla. Dowland og den svenske musiks fader, Johan Helmich Roman sætter sammen med danske Carl Nielsen musik til den fælles dansk-svenske historie. Som et højaktuelt indslag er et helt nyt værk af den svenske komponist Lovisa Duprat, der tager udgangspunkt i Coronakrisen. Værket er en slags lydlandskab, der portrætterer Øresund fra før til nu. Sirena er en anerkendt og nyskabende blokfløjtekvartet fra Øresundsregionen, som består af Karina Agerbo, Pia Brinch Jensen, Marit Ernst Bock og Pia Loman. Kvartetten blev dannet i 1993, mens alle endnu var studerende på Syddansk Musikkonservatorium.


ADRESSER ADRESSER PRÆSTER Sognepræst Poul Steenberg Tromnæsvej 8 Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk Mandag fri Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk Fredag fri Sognepræst Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 61 67 76 81 - bjok@km.dk Mandag fri Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk Mandag fri

KLOSTERKIRKEN Kirkepladsen 3 Kirketjener Søren Johannessen Tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88 Organist Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE Stubbekøbingvej 105 Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk Mandag fri

Grønsundsvej 32

Provst Michael Fagerlund Klosterstræde 3 Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk Fredag fri

Organist Rikke Juul Morild Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

Kirketjener Bettina Gade Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Kordegnekontor Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13 Kirkegårdsleder Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk Kordegn Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen Tlf. 42 72 10 90 Menighedsplejen Mei Petersen Tlf. 26 89 06 39 mplnyk@gmail.com

KIRKEKONTORER

www.nykfsogn.dk

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Nykøbing Falster Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

Oplag: 800 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Line Lauritsen (Pr- og kommunikationsmedarbejder)

15


SOMMER I SOGNET MORGENSANG OG FÆLLESSKAB I juli måned er der ikke morgensang og fællesskab i Klosterkirken tirsdag formiddag, grundet sommerferie. Sidste gang inden sommerferien er tirsdag den 28. juni kl. 9.30. Vi starter op igen tirsdag den 2. august kl. 9.30.

SOMMERAFTENER I KIRKEN Kom til sommeraftener i Lindeskovkirken og Nordre Kirke. Vi begynder med en kortere gudstjeneste kl. 19.00, og bagefter serveres et glas køligt rosévin på terrassen. LINDESKOVKIRKEN: 24. juli 31. juli 7. august

ved Jannie Edelberg Nielsen ved Lill A. Hemmingsen ved Bendicht Mader

NORDRE KIRKE: 14. august ved Poul Steenberg 21. august ved Michael Fagerlund

ÅBENT HUS Åbent hus (torsdagscafé) i Lindeskovkirken holder sommerferie. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 23. juni kl. 17.30 (Sankt Hans). Vi starter op igen torsdag den 11. august kl. 14.00.

STRIKKECAFÉ Strikkecaféen i Nordresalen holder sommerferie. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 29. juni kl. 14.00. Vi starter op igen torsdag den 10. august kl. 14.00.

SOMMERCAFÉER PÅ KIRKEPLADSEN Igen i år kan du købe en pandekage eller en kop kaffe/the på Kirkepladsen ved Klosterkirken hver torsdag fra 11-15 fra 30. juni til 4. august. Du kan mødes med præsten i sofaen til en snak, om alt mellem himmel og jord, støtte menighedsplejens store arbejde, høre om Klosterkirken til en rundvisning, nyde en koncert og møde alle dem, der hver dag bærer andre i deres hænder.