Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby kirkeblad - Nr. 1 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Sognebladet

Februar · marts · april · maj 2022

TØDSØ - ALSTED - SDR. DRÅBY PASTORAT

LÆS INDE I BLADET: Faste & forberedelser Familier bliver til... Gudstjenester Sogneeftermiddage Nyt fra menighedsrådet Sorggruppe for dig... Adresser mv.

2 3 4 6 6 7 8

www.tas86.dk


PRÆSTENS SIDER

FASTE & FORBEREDELSER Så er vi på vej mod lysere tider. Og når markerne er ved at være klar til såning, alt efter vejret, træder fasten ind på scenen. I dag er den en lille bitte figur, der står og sutter på sin tommelfinger, imens den tænker over, hvor meget der er sket siden dengang, folk især i samfundets nederste lag måtte spænde livremmen ind, indtil forårets første spirer kunne bringes ind og ned i en slunken gryde.

kristne, katolikker, metodister, andre? Frænde er frænde værst: der udspiller sig også konflikter imellem forskellige konfessioner inden for samme religion. Der kan diskuteres kommaer, kløves hårstrå, og til hvilken nytte? For at skabe splid? Nej, det er ikke derfor vi faster, det er heller ikke derfor, vi fejrede jul og nu går frem mod påske, den helt afgørende højtid, hvor Guds søn med sit blod skrev under på meget mere end en håndfæstning, nemlig en kærlighedserklæring og et kærlighedsløfte, der gælder til evig tid.

Fasten er forberedelsestid: Tid til eftertanke, omsorg for Jesu mindste.

Skvalderkål kan anbefales, gerne tilsat lidt luksus: lidt revet muskatnød og en sjat fløde, men også mælkebøtteblade og brændenælder kan noget i en gryde. Endda uden fløde. Hvis man plukker skvalderkålen flittigt nok, kommer den IKKE igen til næste forår.

Men faste? Hvad skal vi bruge det til? Jo, oven på julens gode mad kunne vi nok trænge til at komme lidt på smalkost, meeen… Fasten er forberedelsestid: Tid til eftertanke, omsorg for Jesu mindste. Og når vantro kan komme sønderbankede jøder til hjælp (den barmhjertige samaritaner), så kan vi vel også komme vantro til hjælp. Kan vi bestemme, hvem de vantro er i dag? Ateister, jøder, muslimer, buddhister, hinduer, asatroende, kultur-

2

Så meget kan vi ikke love, og endnu mindre holde. Kærlighedsløftet er rettet mod os alle, uanset hvem eller hvad vi bekender os til. For at få øje på det, skal man nok se i en bestemt retning. Mod korset, og mod den vej, der førte fra krybbe til kors. En vandring, der førte vores frelser rundt i og rundt om det daværende jødiske, men besatte land til både troende, vantro, utro mennesker, rige og fattige, syge og raske, syndsbevidste og hovmodige.


FAMILIESIDEN

Nogle var bedre til at tage imod hjælp end andre, og nogle var slet ikke klar over, at de havde brug for hjælp. Lyder det bekendt? Jeg kan nok føle mig lidt truffet over mine egne ord.

Nogle ord har ramt mig og omfavnet mig: »Altid Allerede Elsket«, næsten lige så fuldkomment som gudstjenestens sidste velsignelse:

Vi bliver aldrig »gode nok«, hvis det skal betyde uden fejl, perfekte, lidt mere end 12-taller, meget bedre end nogen som helst statsminister.

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.

Vi er mennesker, på godt og ondt, og det er helt i orden.

Herren velsigne dig og bevare dig.

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Joan Amalie Holck

FAMILIER BLIVER TIL Det må gerne fejres i kirken. Nogle begynder med vielsen, andre med barnedåb, og begge dele er helt i orden. Vi har fået lov at bringe billeder fra Kristine og Rasmus’ bryllup og fra Arthurs dåb. Glæde var der begge gange, og når det næste nummer af sognebladet deles ud, forventer vi, at der også er billeder fra et par konfirmationer i henholdsvis Alsted og Tødsø kirker. Det bliver forhåbentligt også to glade dage for de unge mennesker og deres familie. I mellemtiden skal vi også fejre påske - det er ikke familiens fejring, det er livets. Familier er velkomne alligevel. Når vi får bugt med diverse Covid-varianter, eller de ikke kan klare sig mod vaccine eller selverhvervet immunitet, ser vi gerne dåb ved vores søndagsgudstjenester. Dåben er jo mere end en fejring af en vellykket graviditet og fødsel, det er også en indskrivning og velkomst ind i kirkens fællesskab. Og herude på landet sparer vi ikke på vejledning til ikke-så-kirkevante, for når der kun er gudstjeneste hver tredje søndag, hvor der måske lige netop der står noget andet i programmet - så er det nok i orden, når præsten leder både gudstjeneste og menighedens op at stå, ned at sidde. Velkommen i kirke, lige meget hvem du er og hvor kirkevant

3


4

S. s. e. H3K

Septuagesima

Seksagesima

Fastelavn

6. feb.

13. feb.

20. feb.

27. feb.

Dencher

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

10. apr.

14. apr.

15. apr.

17. apr.

18. apr.

Maria bebudelse

Sundby 10.30

Bjergby 10.30

Flade 10.30

Skallerup 19.00

Alsted 19.00

Tødsø 9.00

Sdr. Dråby 14.00

Alsted 10.30

Tødsø 10.30

Sdr. Dråby 10.30

Flade 10.30 Alsted 19.00

27. mar. Midfaste

3. apr.

Tødsø 10.30

Sundby 19.00

20. mar. 3. s. i fasten

Alsted 19.00 Syng foråret ind

Tødsø 14.00

Flade 9.00 Sdr. Dråby 10.30

Alsted 19.00

Holck

Bjergby 9.00 Sdr. Dråby 10.30

Skallerup 10.30

Sundby 10.30

Skallerup 10.30

Tødsø 10.30 Bjergby 19.00

13. mar. 2. s. i fasten

6. mar. 1. s. i fasten

Kirkeår

Dag

GUDSTJENESTER


5

Bededag

4. s. e. påske

5. s. e. påske

Kristi Himmelfart

6. s. e. påske

13. maj

15. maj

22. maj

26. maj

29. maj Sundby 10.30

Skallerup 10.30

Sundby 10.30 Konfirmation

Skallerup 9.30 Flade 11.00 Konfirmationer

Bjergby 10.30 Konfirmation

Tødsø 9.00

Sdr. Dråby 10.30

Alsted 10.30

Tødsø 10.30

Sdr. Dråby 14.00

Alsted 19.00

Tødsø 19.00

Sdr. Dråby 14.00

10.30 Tødsø Konfirmation

10.30 Alsted Konfirmation

Sdr. Dråby 10.30

Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer bestilles hos: Morsø Taxi og Turisttrafik tlf. 9776 7676, senest dagen før. Tilbuddet gælder alle, der bor i pastoratet eller har løst sognebånd.

Der tages forbehold for ændringer i planen. Ændrede kirketider forventes at fremgå af ugeavisens kirkeside eller www.sogn.dk

2. pinsedag

3. s. e. påske

8. maj

Pinsedag

2. s. e. påske

1. maj

6. juni

Lørdag

30. apr.

5. juni

1. s. e. påske

24. apr.


AKTIVITETER I SOGNENE

SOGNEEFTERMIDDAGE

i konfirmandstuen, Gl. Landevej 30 Tirsdag den 1. februar kl. 14.30 Henning Sørensen fortæller om sit liv som falckredder. Tirsdag den 1. marts kl. 18.00 Afslutning ved Eske Engholm (?) Fællessang og spisning, pris 75 kr. pr. person.

NYT FRA MENIGHEDSRÅD & ANSATTE Fratrådt i Tødsø: Martin Fyhring Støvlbæk Nielsen Martin skal aftjene sin værnepligt ved Den kongelige Livgarde. Vi takker for det år, du var med, og ønsker dig alt godt i uniformen. Tiltrådt ved Alsted og Sdr. Dråby kirker: Birthe Spanggaard får ordet: Mange tak for ansættelsen som graver ved de to meget smukke kirkegårde Sdr. Dråby og Alsted. Jeg nyder meget at komme tilbage til denne skønne natur, som jeg igen kan nyde på arbejde og i fritiden. Glæder mig til at lære jer at kende og arbejde sammen med jer. Jeg bor på Nordmors sammen med min mand Jens, som i også vil møde. Han vil gerne give en hånd med. Vores tre børn er blevet voksne og bor rundt om i Danmark. Fritiden bruger vi meget i naturen og ved fjorden. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med jer alle. Og vi svarer: Der skal være et stort velkommen, forsinket, fordi din ansættelse ikke var på plads ved deadline for sidste nummer af sognebladet.

6


SORGGRUPPE

SORGGRUPPE FOR DIG der har mistet din ægtefælle eller samlever Har du mistet din livsledsager? Er dit liv fuldstændig forandret og svært at komme videre med? Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og dele sorg og smerte og livsforandring med. Det er ofte den måde, man kommer videre på. Sammen vil vi lytte til hinandens erfaringer, være i det, som ikke er let at være i, - men vi kan give hinanden en hånd ved at stå sammen. Gruppen ledes i år af sognepræst i Sydvestmors pastorat, Anna-Marie Sloth og sognepræst i Sydmors Pastorat Tabitta Flyger.

»Håbets Bro« Mette Enøe 2017 Udført i Glaspatch teknik

Anna-Marie Sloth er 58 år og har mange års præsteerfaring med sig, har selv erfaring med sorg i familien og har læst psykoterapi i tre år. Tabitta Flyger er 44 år og sognepræst i Sydmors Pastorat og feltpræst i Forsvaret. Tabitta har erfaring med sorggrupper og med samtaler om det, der er svært at bære. Hvis du er interesseret i at høre mere om at være med i en sorggruppe eller ønsket at deltage, så er du velkommen til at ringe til Anna-Marie på tlf. 2274 1552 eller Tabitta på 24452329. Gruppen mødes hver anden tirsdag med begyndelse den 18. januar kl. 12.00-13.30 i kirkecenter Nykøbing. Alle er velkomne! Mvh. Anna-Marie og Tabitta

VI MØDES FØLGENDE TIRSDAGE I 2022: 18. januar, 1. februar, 15. februar, 1. marts, 15. marts, 29. marts, 12. april, 26. april og 10. maj.

7


ID-nr.: 46879

152 Adresser

Sognepræst Joan Amalie Holck • Tødsø Præstegård • Gl. Landevej 32 • 7900 Nykøbing Mors • tlf. 3054 5520 • mail: jamh@km.dk • Sognepræsten træffes ikke mandag og telefonisk heller ikke onsdag. Afløser oplyses om muligt på telefonsvareren. Der kan stadig være tekniske problemer med telefonsvareren. I så fald anbefales det at kontakte kirkekontoret i Nykøbing.

Menighedsråd og kirkebetjening Tødsø

Alsted

Sdr. Dråby

Menighedsrådsformand Ann-Lisbeth Højgaard Bech Tinghøjvej 12 tlf. 4731 1750

Menighedsrådsformand Poul Møller Hansen Enghaven 4, Skarum tlf. 2095 2780/9775 1945 poul.moller.hansen@alti boxmail.dk

Menighedsrådsformand Kirsten Nielsen Dråbystræde 92 · Nykøbing M tlf. 3046 1495 draaby92@hotmail.com

Graver Tonny Kærgaard Nordmorsvej 54, Solbjerg tlf. 3064 4224 hverdage 8-16 u./mandag todsokirke@gmail.com Organist Lisbeth Frandsen Kirkesanger Marie Klausen

Kirkeværge Jonna Christensen Enghaven 22 tlf. 6174 2401 Graver Birthe Spanggaard Ropsøvej 32, Sejerslev tlf. 6154 7398 alsteddraabygraveren@ gmail.com

Kirkeværger Laura Poulsen Bakkevænget 30, Sdr. Dråby tlf. 5211 0006 Anna Marie Jensen Bakkevænget 42 tlf. 9775 1402

Organist Lisbeth Frandsen

Graver Birthe Spanggaard Ropsøvej 32, Sejerslev tlf. 6154 7398 alsteddraabygraveren@ gmail.com

Kirkesanger Marie Klausen

Organist Lisbeth Frandsen Kirkesanger Marie Klausen

Besøg sognene på nettet www.tas86.dk På Facebook Tødsø Alsted SdrDråby Pastorat

Indlæg til næste sogneblad sendes til sognepræsten inden 28. marts 2022

Redaktion Joan Amalie Holck Korrektur Ann-Lisbeth Højgaard Bech

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Kirkeværge Niels Jørgen Nielsen Hjordvej 6, tlf. 4085 448