Page 1

93. Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN

Lindeskovkirken

Nordre Kirke

Klosterkirken

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR · 2021/2022


FRA ALLE OS TIL ALLE JER: »DE BEDSTE JULEØNSKER« De sidste par år har været skræmmende og udfordrende for alle over hele jorden. Corona pandemien har lagt sig som en dyne af utryghed, sygdom og død. Nu ser det ud som om, vi er ved at få pandemien under kontrol her hos os. Men den har vist os, at vi alle lever i en usikker verden, hvor vores liv kan ændre sig lige pludseligt.

nettet fra deres lokale kirke eller fra sygehuset. Gudstjenester, som de under normale omstændigheder ikke ville have haft mulighed for at deltage i, men som havde givet dem glæde og tryghed midt i sygdom, smerte og lidelse. Derfor vil der også i år blive lavet digitale juletilbud, som du kan se på nettet. Her i sognet kan du finde dem på vores hjemmeside www.nykfsogn.dk og vores facebookside. På sygehuset blev mine sædvanlige julearrangeVi håber, det kan bringe trøst, menter sidste år aflyst: Koncerlys og glæde til alle. I år håber vi på, ten med Det Hvide Kor, Lucia at vores gode gamle Jul Julens budskab er, at midt i vomed de studerende fra Professires verden, i et besat land i en onshøjskolen Absalon og Juleafvender tilbage lille udkantsby ved navn Betleten med Det Hvide Kor. Julehem blev det lille Jesusbarn født under en strålende gudstjenesterne på sygehuset blev i stedet en digital julestjerne. Barn af himmel og jord, af Gud og jomjulegudstjeneste på nettet. Lillejuleaften blev de fru Maria. Jesus blev født for at frelse os. Han har traditionelle julegudstjenester i landets kirker pludlovet os at gå med os alle dage indtil verdens ende seligt aflyst næsten overalt. Men heldigvis havde og inviterer os til en velsignet julefest i Guds Rige. mange allerede lavet digitale julegudstjenester. I år håber vi på, at vores gode gamle Jul vender tilbage. Derfor skal der fra alle os ved kirkerne i Nykøbing

Midt i alle nedlukningerne og aflysningerne var også »julestjerne-historier«. Jeg talte efterfølgende med rigtig mange, der var sengeliggende sidste jul, som med glæde havde set digitale gudstjenester på

2

Falster lyde: »Glædelig Jul og velsignet nyt år. Må Guds lys velsigne og bevare dig. Må Gud vise dig din vej og give dig mod til at gå den.« Sygehuspræst Birthe Friis


SOGNENYT KREATIVE AKTIVITETER FOR VOKSNE Mange af os voksne afholder os fra at kaste os ud i kreativitet, fordi den indre kritikker forlanger et produkt, der er fint, der er flot, der kan bruges, der kan dit, der kan dat! Og det er en skam, fordi det er i selve den barnlige leg med materialer, man slet ikke behersker, der åbner nye måder at tænke, føle og sanse på. Det gør fx. at en bibeltekst, et minde, en hverdagssituation pludseligt kan spille sammen på en måde, der ellers var helt skjult for vores frygtelig fornuftige hjerne. I løbet af vinteren vil vores kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen være vært for nogle kreative aftner i Klosterkirken. Kunne du tænke dig at være med, så kontakt til Erik via ec@nykfsogn.dk

MORGENSANG OG FÆLLESSKAB Hver tirsdag morgen kl. 9.30 kan du begynde dagen med morgensang i Klosterkirken. Morgensang er for alle, der har lyst til at synge salmer og sange fra Salmebogen, 100 Salmer og

Højskolesangbogen og lytte til et stykke fra Bibelen. Efter Morgensang drikker vi kaffe og nyder en bid brød i fællesskab med hinanden. Vi glæder os til at se dig!

NY MEDARBEJDER I NYKØBING F. SOGN Den 1. juni blev Alice Beinthin ansat som ny pr- og kommunikationsmedarbejder. Alice har en professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation fra Diakonissestiftelsen. Alice er 29 år, har to børn og bor i Sundby. Alice har før arbejdet i en frivillig social organisation. Alice har netop gennemført et kursus i personregistrering, så hun kan aflaste i administrationen ved ferier o.lign. Alice kommer bl.a. til at arbejde med hjemmesiden, kirkebladet, sociale medier og meget mere. Alice Beinthin

Du kan kontakte Alice på: afb@nykfsogn.dk tlf. 21 14 40 78. 3


KLOSTERKIRKEN

INTERAKTIV GUDSTJENESTE Kom og vær med til en afslappet gudstjeneste, hvor kristendommen formidles interaktivt. Bibelteksterne leveres hurtig og kvikt, og der gives rum til egne overvejelser, om hvordan teksterne relaterer til os, hjulpet på vej af åbne spørgsmål. Salmerne vil være lidt færre, men til gengæld er ambitionen, at det gøres let at synge med. Kroppen inddrages også mere end ved en almindelig gudstjeneste. De interaktive gudstjenester planlægges og ledes af sognepræst Jannie Edelberg Nielsen og kirke-og kulturmedarbejder Erik Christophersen. De foregår den sidste søndag i måneden kl. 10.00 i Klosterkirken.

NYTÅRSPARADE GENNEM BYEN OG GUDSTJENESTE I KLOSTERKIRKEN Den traditionsrige Nytårsparade drager gennem byens gader lørdag den 8. januar. Paraden afgår kl. 12.30 fra Cementen med Nykøbing Falster Garden i spidsen efterfulgt af spejdere fra både FDF og KFUM medbringende deres faner. Vi opfordrer til, at børn og deres voksne slutter sig til paraden, som har kurs mod Klosterkirken, hvor der kl. 13.00 fejres gudstjeneste. Det er en børnevenlig og kort gudstjeneste, som forestås af Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen.

HELLIGTREKONGER Helligtrekonger markerer afslutningen af julen, derfor vil vi puste julelysene ud i kirken, samtidig med at byens julebelysning bliver slukket. På den måde er der fest og optog igennem Nykøbings gader – både når byens julebelysning tændes og slukkes. Vel mødt til alle! 4

TØNDESLAGNING FOR VOKSNE I forbindelse med den interaktive gudstjeneste i Klosterkirken den 27. februar er der efterfølgende tøndeslagning for voksne. Man er velkommen til at komme udklædt, og fremmødte børn må naturligvis gerne være med til tøndeslagningen, men de bliver næppe kattekonge, da tønden er forstærket. Vi glæder os til en fornøjelig afslutning på den interaktive gudstjeneste i februar.


KLOSTERKIRKEN DE NI LÆSNINGER I KLOSTERKIRKEN Søndag den 12. december kl. 19.30 Gennem musik og tekstlæsninger forbereder vi os ved denne musikgudstjeneste på julen sammen med sognepræst Poul Steenberg. Nykøbing F. Sogns Menighedsråd læser teksterne fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

KYNDELMISSE KRISTUSKRANS MEDITATION Det er Kyndelmisse den 2. februar. Kyndelmisse betyder lysmesse, og vi mennesker har brug for lys og kærlighed. Derfor vil der vil være Kyndelmisse Kristuskrans-meditation i Klosterkirken onsdag den 2. februar kl. 17.15 med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi sidder i en kreds omkring døbefonten i Klosterkirken og har en lille stund med meditation, sang og refleksion. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans til gudstjenesten, og du kan få en lille folder med hjem, der kan hjælpe dig med Kristuskrans-meditation derhjemme.

FASTELAVN I KIRKEN Lørdag den 26. februar er der fastelavnsfejring for børnefamilier i Klosterkirken i samarbejde med Vores Nykøbing. Festlighederne begynder kl. 10.30, hvor Nykøbing Falster Garden går gennem byen i den traditionelle uniform, men udklædt til fastelavnsløjer. Vi håber, at børn og deres familier følger efter garden, som vil føre an til Klosterkirken, hvor der kl. 11.00 er fastelavnsgudstjeneste for børn ved Jannie Edelberg Nielsen. Umiddelbart herefter kl. ca. 11.30 er der tøndeslagning i telt. Børnene bliver aldersopdelt, med præmier til de bedst udklædte og til kattekonger og kattedronninger. Kom til en festlig fejring af fastelavn – og tag gerne hele familien med!

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Kynde misse er len fe for lyset st

Søndag den 6. februar kl. 10.00 er der Kyndelmissegudstjeneste i Klosterkirken ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Efterfølgende kaffe/te i sideskibet. 40 dage efter Jesu fødsel er Kyndelmisse et genskin af julen, for Jesus er verdens lys. Kirkens syvarmede lysestage stilles frem, så lysene kan tændes undervejs i gudstjenesten, mens bibelsteder, der handler om lyset, læses. Gudstjenesten er meditativ og indeholder ud over lystænding, læsninger, salmer og bøn også orgel og korindslag.

AFTENSANG OG FILMSTUDIEKREDS Onsdag den 23. februar har vi aftensang i Klosterkirken kl. 17.15: Her vil man finde fred efter en travl dag, eller måske trænger man bare til den mulighed for eftertænksomhed, aftensangen kan skabe rum for. I forlængelse af aftensangen er der mulighed for at deltage i filmstudiekreds i Klosterfløjen. Vi skal se film, der rører, glæder og provokerer, film med indhold og stof til eftertanke. Vi begynder kl. 17.45 med lidt smørrebrød (pris 50 kr.) og samvær, inden vi sammen ser aftenens film. Hvis man ønsker at deltage i filmaftenen, skal man tilmelde sig til Alice på Kirkekontoret – tlf. 21 14 40 78 senest kl. 12.00 mandagen før arrangementet.

5


NORDRE KIRKE MORGENSTUND ONSDAG KL. 8.1 5 Hver onsdag morgen i Nordre Kirke synger vi, lytter vi og giver os tid til, at dagen tager til. Kom hjertens gerne kl. 8.15 - ca. 8.45, måske inden du tager på arbejde, eller hvis du lige har afleveret dine børn i skolen. Måske er det bare en rolig morgen at give sig selv.

M I NDESTUND Den 8. december kl. 17.00 i Nordre Kirke. Vi mindes vore døde. Vi lader savnet fylde kirken ud, og lader os bevæge af salmer, musik og ord. Vi tænder lys og beder sammen.

Fra 1. januar 2022 henvises der til Morgensang og fællesskab i Klosterkirken tirsdage kl. 9.30.

LÆSEKREDS Den 2. december kl. 15.30-17.30 i Nordrealen er årets sidste læsekreds. Hvis du har lyst til at være med, så kan du rette henvendelse til Lill Arendt Hemmingsen på 51800083 eller liah@km.dk

SANGAFTEN Hver den første tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00. Vi synger for fuld udblæsning og drikker en kop kaffe/the mellem tonerne. Vi lærer mange nye og genkender dem, vi sang, da vi var unge. Datoerne er den 7. december, 4. januar og 1. februar.

KUNSTALTER I NORDRE KIRKE I januar laver årets konfirmander sammen med kunstner Katrine Engman årets nye kunst­ alter til Nordre Kirke. Kom forbi og se det i februar. – Vi glæder os til at vise det frem.

STRIKKECAFÉ Kl. 14.00-16.00 i lige uger er der strikkecafé i Nordresalen. Vi strikker for at hjælpe andre, vil du være med, så kom med dine pinde og dit gode humør. 6


DET SKER LØRDAGSDÅB 4. december kl. 10.30 i Klosterkirken KB 15. januar kl. 10.30 i Nordre Kirke LH 5. februar kl. 10.30 i Klosterkirken JEN 5. marts kl. 13.30 i Klosterkirken BK (Dåben aflyses, hvis der ikke tilmeldes nogle til dåb)

GUDSTJENESTE PÅ PLEJECENTRENE Østerbrocentret (Oasen): 30. november; 21. december (i Lindeskovkirken); 11. januar; 8. februar; 8. marts Alle dage kl. 13.30 v. Bjørn Ohlendorff Krohn Sømarken: 22. december; 26. januar; 23. februar Alle dage kl. 14.00 v. Jannie Edelberg Nielsen Bakkehuset: 8. december (i Nordre Kirke); 19. januar; 9. februar Alle dage kl. 13.30 v. Lill Arendt Hemmingsen

JULEN PÅ NYKØBING F. SYGEHUS Der er både julehjerter og julesmerter på vores sygehuse i juletiden. Det ved man, hvis man selv eller ens pårørende er indlagt på sygehuset til Jul. Men Julen bliver også fejret på Nykøbing F. Sygehus – til trøst, lindring og opmuntring for patienter og pårørende. Torsdag den 2. december kl. 15.00 på afsnit 140 er der julesange og julemusik ved sygehuspræsten, organist og sangere fra Klosterkirkens Kor. Sygehusets talepædagog Susanne Olsen med sin tværfløjte og Arne Olsen med sin violin kommer og spiller julemusik for os. Mandag den 13. december vil der være Luciaoptog på sygehuset ved vores friske sygeplejestuderende, pædagogstuderende og socialrådgiverstuderende fra Professionshøjskolen Absalon her i Nykøbing F. og sygehuspræsten. Vi begynder på Børneafdelingen kl. 16.00. Derefter går Luciaoptoget op i Vestibulen med Luciasang, Julesang og Juleevangelium. Her deles Luciaoptoget i to, som går gennem sygehuset. Tirsdag den 14. december kl. 19.30 i Vestibulen på sygehuset vil der være

julekoncert vores fantastiske og livsglade sygehuskor »Det Hvide Kor i Nykøbing F.« Koret vil give en spændende og varieret julekoncert, hvor man også selv kan få lov til at synge med på nogle af de smukke advents- og julesange. Fredag den 24. december julesang og julemusik med sangere fra Det Hvide Kor, guitarist og sygehuspræst der går rundt på sygehuset om formiddagen. Onsdag den 5. januar kl. 14.30 Hellig tre Konger på afsnit 140.

7


30. DECEMBER  1.  5. 2. s. i advent  7.

3. s. i advent

14. 15. 19.

4. s. i advent

For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før.

21.

8

22. 24.

Juleaften

25. Juledag 26. 2. juledag 28. 29. JANUAR  1. Nytårsdag  2. Helligtrekongers søndag  4.  8.  9. 11. 16. 18. 23. 25. 30.

LINDESKOVKIRKEN

NORDRE KIRKE

10.00 Biskop Marianne Gaarden/PS 9.30 Morgensang

10.00 BK

10.00 LH

10.00 MF

10.00 BK Menighedsfællesskab

8.05 JEN Økumenisk skolegudstjeneste 9.30 Morgensang

8.

12.

KLOSTERKIRKEN

1. s. e. h. 3 k. 2. s. e. h. 3 k. 3. s. e. h. 3 k. 4. s. e. h. 3 k.

8.15-8.45 Morgenstund 10.00 LH

8.15-8.45 Morgenstund 13.30 LH Plejehjemsgudstjeneste for Bakkehuset 17.00 LH Mindestund 10.00 KB

19.30 PS De Ni læsninger 9.30 Morgensang 10.00 JEN Julegudstjeneste for børn 10.00 JEN

10.00 PS

14.00 JEN 10.00 JEN

14.00 BK 10.00 BK

16.00 LH 10.00 LH

10.00 BK 17.30 EC & BK 10.00 BK

10.00 KB

10.00 MF

10.00 LH

10.00 BK Menighedsfællesskab

10.00 KB

17.30 EC & BK

8.15-8.45 Morgenstund

19.00 BK 10.00 LH De Ni Læsninger 9.30 Morgensang 13.30 BK Julegudstjeneste for ældre 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 JEN Børnegudstj. 14.00 BK 14.00 LH 15.30 LH 11.00 JEN Børnegudstj. 16.00 BK 14.00 PS 16.00 PS 23.30 JEN 10.00 JEN 10.00 BK 11.00 LH 10.00 PS 19.30 MF Aftengudstj. 10.00 KB 9.30 Morgensang 8.15-8.45 Morgenstund

8.05 LH Skolegudstj. 9.30 Morgensang 13.00 JEN Nytårsparade 10.00 PS 9.30 Morgensang 10.00 JEN 9.30 Morgensang 10.00 PS 9.30 Morgensang 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstjeneste

10.00 LH

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · KB = Kathrine Brorsen · LH = Lill A.Hemmingsen · MF = Michael Fagerlund · PS = Poul Steenberg · EC = Erik Christophersen

DAG KIRKEÅRET NOVEMBER 28. 1. s. i advent

= Spaghettigudstjeneste

GUDSTJENESTER


GUDSTJENESTER DAG KIRKEÅRET FEBRUAR  1.  2.  6.  8. 13. 15. 20. 22. 26. 27.

S. s. e. h. 3 k. Septuagesima Seksagesima

Fastelavn

MARTS  1.  2.  6.  8.

1. s. i fasten

KLOSTERKIRKEN 9.30 Morgensang 17.15 Kristuskrans meditationsgudstjeneste 10.00 JEN Kyndelmissegudstjeneste 9.30 Morgensang 10.00 PS 9.30 Morgensang 10.00 PS 9.30 Morgensang 11.00 JEN Fastelavnsgudstjeneste for børn 10.00 JEN & EC Interaktiv gudstjeneste 8.05 LH Skolegudstj. 9.30 Morgensang 10.00 PS 9.30 Morgensang

LINDESKOVKIRKEN

NORDRE KIRKE

10.00 BK

10.00 LH

17.30 EC & BK 10.00 MF

10.00 LH

10.00 MF

10.00 BF

10.00 BK Menighedsfællesskab

10.00 LH

19.30 BK Askeonsdagsgudstjeneste 10.00 BK 10.00 KB 17.30 EC & BK

DET SKER I SOGNET DECEMBER

DECEMBER

Torsdag den 2. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 9. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Torsdag den 2. kl. 15.30 Læsekreds i Nordresalen

Søndag den 12. kl. 19.30 De Ni Læsninger i Klosterkirken

Torsdag den 2. kl. 18.30 Guldborgsund Musikskoles julekoncert

Tirsdag den 14. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken

Søndag den 5. kl. 11.30 Risengrød og juleklip i Lindeskovkirken efter gudstjenesten

Torsdag den 16. december kl. 10.30 Julegudstjeneste med Hyggekrogen i Nordre Kirke

Tirsdag den 7. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken

Torsdag den 16. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken

Tirsdag den 7. kl. 16.00 Sangaften i Nordre Kirke

Torsdag den 16. kl. 19.30 Mandskoret Brages julekoncert i Klosterkirken

➝ 9


DET SKER I SOGNET DECEMBER

FEBRUAR

Søndag den 19. kl. 19.00 Musikalsk adventsaften med Local Vocals i Lindeskovkirken

Tirsdag den 1. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken

Tirsdag den 21. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken

JANUAR Tirsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Tirsdag den 4. kl. 16.00 Sangaften i Nordre Kirke Torsdag den 6. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Lørdag den 8. kl. 12.30 Nytårsparade ved Cementen med efterfølgende gudstjeneste i Klosterkirken. Tirsdag den 11. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Torsdag den 13. kl. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 18. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Torsdag den 20. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 25. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Torsdag den 27. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Søndag den 30. kl. 11.30 Biblen på flere sprog i Lindeskovkirken efter gudstjenesten

10

Tirsdag den 1. kl. 16.00 Sangaften i Nordre kirke Onsdag den 2. kl. 17.15 Kyndelmisse Kristurkrans-meditation i Klosterkirken Torsdag den 3. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 8. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Torsdag den 10. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 15. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Torsdag den 17. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Tirsdag den 22. kl. 9.30 Morgensang og fællesskab i Klosterkirken Onsdag den 23. kl. 17.15 Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken Torsdag den 24. 14.00 Torsdagscafé i Lindeskovkirken Søndag den 27. kl. 10.00 Fastelavnshygge med tøndeslagning for børnene i Lindeskovkirken Søndag den 27. kl. 10.00 Tøndeslagning for voksne efter interaktiv gudstjeneste i Klosterkirken


JULEGUDSTJENESTER JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN HALVVEJS IGENNEM DECEMBER Midt i december åbner Klosterkirken dørene for alle børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre, dagplejere, pædagoger eller andre), så vi sammen kan glæde os til jul. Børnene sidder på puder rundt om døbefonten, kirkens fine stjerne er tændt over Jesusdukken, der ligger i sin krybbe. Maria, Josef og englen i hånddukkeudgave sidder klar til at gøre juleevangeliet - fortalt i børnehøjde - levende. Julesalmer, sange, fagter og lidt bevægelse vil også være en del af julegudstjenesten, der forestås af sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Velkommen til julegudstjeneste i Klosterkirken – onsdag den 15. december kl. 10.00.

JULENAT I KLOSTERKIRKEN Julenat den 24. december kl. 23.30 er der gudstjeneste i Klosterkirken ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Stemningen er helt særlig denne nat. Roen og freden sænker sig, og de inderlige julesalmer og orglets toner gør, at juleevangeliet denne nat bliver meget nærværende. Nogle siger, at de næsten har kunne høre englene synge, som de sang julenat for over 2000 år siden. Om det er sandt, kan kun den enkelte svare på. Kom selv og lyt, sans og syng. Tag gerne hele familien med til denne stemningsfulde gudstjeneste, under hvilken Johanne Edelberg Nielsen medvirker på trompet.

JULEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE Tirsdag den 21. december kl. 13.30 besøger beboerne fra Oasen Lindeskovkirken til en særlig julegudstjeneste, hvor alle andre også er velkomne! Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe og noget godt at spise.

BØRNEGUDSTJENESTER I KLOSTERKIRKEN De traditionsrige julegudstjenester for børn den 24. december i Klosterkirken fejres kl. 10.00 og 11.00 ved sognepræst Jannie Edelberg Nielsen. Kom til en ½ times gudstjeneste tilrettelagt for børn, hvor Jesu fødsel i Betlehem bliver til en herlig fødselsdagsfest med salmer, sange, fortælling, fagter og lidt bevægelse. De børn, der har deltaget i forrige års julegudstjenester, kender æslet Eskild. Mon han kommer forbi igen i år, så dig, der ikke kender ham, kan møde ham, og dig, der kender ham, kan hilse på ham? Kom glad til en lærerig og fornøjelig stund i kirken. 11


LINDESKOVKIRKEN SPAGHETTIGUDSTJENESTE Den anden tirsdag i måneden holder vi spaghettigudstjeneste i Lindeskovkirken. Spaghettigudstjeneste er en gudstjeneste i børnehøjde. Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen og sognepræst Bjørn Krohn genfortæller en bibelhistorie, vi synger med fagter, og nærmer os på den måde gudstjenesten på en sjov og enkel måde. Gudstjenesten tager cirka en halv time, hvorefter alle er velkomne til spaghetti med kød­sovs. Det koster 20 kr. at spise med for voksne, mens børn spiser gratis. Alle store og små er hjerteligt velkomne til spaghettigudstjeneste i Lindeskovkirken 14. december, 11. januar og 8. februar kl. 17.30.

JULEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE Tirsdag den 21. december kl. 13.30 besøger beboerne fra Oasen Lindeskovkirken til en særlig julegudstjeneste, hvor alle andre også er velkomne! Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe og noget godt at spise.

TORSDAGSCAFÉ I LINDESKOVKIRKEN Hver torsdag eftermiddag kl. 14.00-15.30 holder vi åbent hus i Lindeskovkirken til torsdagscafé. Torsdagscaféen starter med fællessang i kirken, derefter er det tid til eftermiddagskaffe og kage med hyggeligt samvær. Alle er velkomne. OBS! Torsdagscaféen holder juleferie den 23. og 30. december.

MUSIKALSK ADVENTSAFTEN I LINDESKOVKIRKEN Nystedkoret Local Vocals gæster Lindeskovkirken fjerde søndag i advent kl. 19.00. Her vil de opføre et nykomponeret korværk ved musikgudstjenesten. Ved gudstjenesten vil vi samles om gamle bibelske tekster, der alle peger frem mod julens budskab. Teksterne følges med Merete Bandaks spritnye tekster, som er sat i musik af den unge ungarske kom-

12

ponist Árpád Tóth, en prisvindende kordirigent og internationalt anerkendt lærer, der har arbejdet i mange lande. Local Vocals ledes af ligeledes ungarske Panna FriisGrigoncza, organist og korleder i Nysted. Vel mødt til en ny og anderledes ’De ni læsninger’ i Lindeskovkirken den 19. december kl. 19.00!

Local Vocals


LINDESKOVKIRKEN MENIGHEDSFÆLLESSKABET Menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken sam­les en gang om måneden efter gudstjenesten. Vi spiser frokost til 25 kr., lytter til et foredrag eller laver noget socialt sammen. De kommende arrangementer i Menighedsfællesskabet er: 5. december: Risengrød og juleklip 30. januar: Bibelen på flere sprog. Landsleder Lene Aagaard Urup Nielsen fra organisationen Wycliffe Danmark, der arbejder med at oversætte Bibelen til sprog, der ikke har en oversættelse endnu, besøger os og fortæller om arbejdet (udsat fra efteråret).

HØR EN PRÆDIKEN Har du ikke mulighed for at komme i kirke, så kan du altid høre de seneste prædikener fra Lindeskovkirken på menighedsfællesskabets hjemmeside www.menighedsfællesskabet.dk

KOR I SOGNET Elsker du at synge? og have det sjovt med musik? Så kom og vær med i vores kor i Linde­ skovkirken: Korskolen er for børn i alderen 4-8 år, synger tirsdage kl. 15.45-16.30. Børnekoret er for børn i alderen 8-12 år, synger onsdage kl. 15.00-16.00 Pigekoret er for unge fra 12 år og opefter, synger onsdage kl. 16.00-17.30. Babysalmesang er for babyer 0-12 mdr. og deres forældre, onsdage i lige uger kl. 9.30 og kl.10.30 i Klosterkirken. Det er gratis at være med Læs mere på sognets hjemmeside: www.nykfsogn.dk Hvis det er lige noget for dig så kontakt Rikke Juul Morild på tlf. 24 75 21 85 eller mail: rjm@nykfsogn.dk

BØRNEKIRKE Ved de fleste gudstjenester i Lindeskovkirken vil der være børnekirke under prædikenen, så alle er velkomne til vore gudstjenester.

EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE Traditionen tro afholdes der international bedeuge i januar. Bedeugen er i uge 2, og et af arrangementerne her i Nykøbing vil finde sted i Lindeskovkirken. Programmet for bedeugen kan findes i kirkerne, samt på sognets og menighedsfællesskabets hjemmeside. 13


KIRKEGÅRDSNYT PRAKTISK INFORMATION •  Gran, puder og kranse aftages i begyndelsen af marts måned på de gravsteder, hvor der er aftale herom. Hvis man ikke har en sådan aftale, kan man selv fjerne grannet, eller man kan kontakte Nykøbing F. Sogns Administration og få lavet en aftale herom.

NORDRE KIRKE

•  I disse tider med omskifteligt vejr kan vi ikke være sikre på, at vinteren bliver hård nok til at væksten i planter og ukrudt går i stå. Derfor vil vi opfordre til at man fortsat tilser sit gravsted fra tid til anden, medmindre man har en pasningsaftale, for at sikre sig at gravstedet fremstår vedholdt vinteren over.

ADMINISTRATIONEN HVAD GØR MAN? - OM PERSONREGISTRERING En vigtig funktion i sognets arbejde er personregistrering. Det drejer sig om alle hændelser fra fødsel til død. Rigtig meget af dette foregår efterhånden på nettet via borger.dk, og vi sidder og følger op på alle de anmeldelser, der kommer ind. Vi har dog også åbent for personlige henvendelser alle hverdage fra 9-13, og man er altid velkommen 14

til at kontakte os pr telefon, eller komme på kontoret, hvis man ikke er så dus med alt det digitale. Der er i øvrigt en god vejledning på vores hjemmeside www.nykfsogn.dk under hovedmenuen HVAD GØR MAN? Her er der anvisning på, hvad man gør ved alle livsbegivenheder. Ragna Lollike, Kordegn


ADRESSER ADRESSER PRÆSTER Sognepræst Poul Steenberg Tromnæsvej 8 Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk Mandag fri

KLOSTERKIRKEN Kirkepladsen 3 Kirketjener Søren Johannesen Tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk Fredag fri

Organist Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

Sognepræst Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 54 85 08 03 - bjok@km.dk Mandag fri

Stubbekøbingvej 105

Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk Mandag fri Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk Mandag fri Provst Michael Fagerlund Klosterstræde 3 Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk Fredag fri Sognepræst Kathrine A. Brorsen Klosterstræde 3 Tlf. 61 55 27 30 - kasb@km.dk Fredag fri

NORDRE KIRKE Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

Kordegnekontor Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13 samt torsdag kl. 16-18 Kirkegårdsleder Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk Kordegn Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk Sognemedhjælper Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk

Grønsundsvej 32

Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen Tlf. 42 72 10 90

Kirketjener Bettina Gade Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

Menighedsplejen Mei Pedersen Tlf. 26 89 06 39 mplnyk@gmail.com

LINDESKOVKIRKEN

Organist Rikke Juul Morild Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

KIRKEKONTORER Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

www.nykfsogn.dk Nykøbing Falster Sogn

Oplag: 1000 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Alice Beinthin (Pr- og kommunikationsmedarbejder).

15


HUSK

SÆT KRYDS I KALENDEREN JUL I KLOSTERKIRKEN 12. december: De ni læsninger kl. 19.30 15. december: Børnegudstjeneste for de mindste kl. 10.00 Juleaften: Børnegudstjenester kl. 10.00 og 11.00 Julegudstjeneste kl. 14.00 og 16.00 Julenatsgudstjeneste kl. 23.30 Juledag: Højmesse kl. 10.00 2. juledag: Højmesse kl. 10.00 Nytårsdag: Kl. 14.00 fejrer vi 2022

JUL I LINDESKOVKIRKEN Den 19. december: De ni læsninger kl. 19.00

JUL I NORDRE KIRKE

Den 21. december: Julegudstjeneste for ældre kl. 13.30

Juleaften: Kl. 14.00 og 15.30

Juleaften: Kl. 14.00 og kl. 16.00

Juledag: Kl. 11.00

Juledag: Højmesse kl. 10.00

2. juledag: Kl. 10.00

2. juledag: Aftengudstjeneste kl. 19.30

Nytårsdag: Kl. 16.00 fejrer vi 2022

Nytårsdag: Kl. 14.00 fejrer vi 2022