__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

kirkebladet.nu

KIRKE & SOGN NADVEREN ER KIRKENS KROPSSPROG MÅLTIDET, HVOR DU OG JEG BLIVER VI

PÅ JAGT EFTER PÅSKEÆG PASTORATETS PÅSKELØB FOR HELE FAMILIEN

SLÅ ÆGGENE SAMMEN EN ORTODOKS PÅSKEFEJRING

APRIL MAJ

2021

KIRKEBLAD FOR HVIDBJERG, LYNGS, JEGINDØ, SØNDBJERG OG ODBY SOGNE 1


NADVEREN

Af Liv Marit Tjelle Holm

ER KIRKENS KROPSSPROG

Måltidet, hvor du og jeg bliver vi At spise og drikke sammen er fællesskabende. Det udtrykker nærhed og tilhørighed. Rundt om et bord bliver du og jeg til vi.

lille af vækst.« Da gør Zakæus det, som kan betegnes for et religiøst urinstinkt hos mennesker. Han klatrer op. Op mod himlen og de højere luftlag.

Med lidt fantasi kan vi se det for os og måske selv længes efter at sidde der, rundt om et langMen det er ikke dér, han møder Mesteren. Det bord i godt selskab efter måneder med coroguddommelige er ikke højt oppe, men nede på na-afstand. Forhåbentlig får vi muligheden igen jorden, hvor vi lever og rører os. Jesus står under nu til påske! Jesus var et menneske, som kunne træet, hvor Zakæus har anstrengt sig for at klatlide at spise og drikke sammen re op og hilser på ham og siger: med andre. På steder, hvor to »Kom ned! Skal du ikke inviteNadverbordet er eller tre var samlet i engagerede re mig hjem til dig, så vi kan få samtaler, latter og sang, var Je- et mødested, hvor Gud noget at spise?« og mennesker ser på sus midt iblandt dem. Når Jesus møder Zakæus på den hinanden og kender Helt fra antikken, altså længe måde, så er det, som om selve hinanden. Her er før vor tidsregning, var måltidstroen på Gud bliver praktisk og man aldrig alene. fællesskabet mere end blot en får krop. Fordi Jesus sætter sig måde at ernære sig og at samle familie og venner. Måltidet var gennemsyret af mening i både religiøs, politisk, social og økonomisk forstand. At spise og drikke sammen med andre fik nærmest en fællesskabs-konstituerende betydning.

til bords med hvem som helst – også dem som ingen andre ville have med at gøre, de marginaliserede, de fattige, de med »skeletter i skabet«.

Med Jesus er kriteriet for at have Gud til far ikke længere bestemt ud fra den gamle pagts krav, der blandt andet kom til udtryk i jødernes påskefejring, pesach: Verdens mest berømte måltid, til minde om israelitternes udrejse fra Ægypten, hvor de måtte rejse i al hast.

Tænk bare på tolderen Zakæus. Han ville gerne selv se, hvem Jesus var. Men, som Lukas skriver: »Han kunne ikke for skaren, fordi han var for

Dette jødiske måltid ligger tydeligt til grund for det sidste måltid, som Jesus byder disciplene ind til, og det som vi fejrer i påsken og i gudstjenesterne ellers i året. I det jødiske påskemåltid er der instrukser for, hvad der skal spises, på hvilken måde, med velsignelser og sange, og ikke mindst: -påskefortællingen. Undervejs smager man blandt andet på noget bittert, salt, sødt, tørt og vådt til minde om den store fortælling om udrejsen

2


Niels Larsen Stevns: Kristus og Zakæus, 1913. Randers Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons. fra Ægypten. Men når Jesus har indbudt til det sidste måltid i påsken, gør han ikke, som de forventer. Han peger ikke tilbage. »Brødet og vinen, som I nu får, er min krop som gives til jer«, siger Jesus til dem, der sidder rundt om bordet. Hele påskeritualet handler nu om dem, der er tilstede, og om ham, hans liv og lidelse. Det er provokerende.

Og efter opstandelsen står han igen på stranden og spørger: »Har I noget at spise?« Han er den samme som før. Han indbyder os til måltid og fællesskab: »Velkommen, godt at se dig!« Nadver er udtryk for troens kropssprog. Gud taler ikke til os i de højere luftlag, men her hvor vi er blandt korn og druer, som vi smager på tungen. Og nadverbordet er et mødested, hvor Gud og mennesker ser på hinanden og kender hinanden. Her er man aldrig alene. Her må alle komme. Åbn øjnene næste gang, du går til gudstjeneste. Gå med. Vi er et fællesskab af højst almindelige mennesker, som er, hvad vi spiser. Tyg gerne lidt på det!

Samtidig er nadveren et kropsligt og konkret tegn på, at Gud gør noget, som vi ikke kan se med det blotte øje. Påskemåltidets gamle fortælling bliver aktualiseret på ny med et »hver gang når«, så nadveren hver gang bliver et møde med Gud og ikke bare et minde om Jesu korsdød. Nadveren sammenføjer og sammenfletter det synlige og usynlige. Brød og vin forbliver ikke »bare« brød og vin, men er Jesus selv.

Glædelig Påske! 

3


SLÅ ÆGGENE SAMMEN RAUL FORTÆLLER OM DEN ORTODOKSE PÅSKEFEJRING Der bliver fejret påske overalt på kloden! Jøderne fejrer deres påske ved at spise et mindemåltid, hvor maden symboliserer flugten fra Egypten, mens de kristne kirker fejrer påske på vidt forskellige måder. I denne artikel kan man læse, hvilke traditioner og ritualer medlemmer af den rumænsk-ortodokse kirke har taget med sig til Danmark.

Af Svende Grøn

Hvis æggene ikke er gået i stykker, må man gerne dele påskehilsenen med en anden deltager i påskefrokosten. Raul, der egentlig hedder Raul-Daniel Negrescu, arbejder som produktionschef på Jegindø havn. Han er en flittig ung mand, som kom til øen for 9 år siden fra Rumænien. Han er nevø til Pouls og Eriks koner og er dermed vævet ind i solide familiebånd på Jegindø.

»Påskedag er den vigtigste dag i påsken. Man mødes med sin familie og bedste venner og spiser sammen. Man får altid en slags kåldolmere med svinefars, ris, gulerødder, persille og krydderier m.m.. Og så selvfølgelig farvede æg!«

»I Rumænien er der tre påskedage ligesom i Danmark. Torsdag aften kommer man i kirken, og der bliver læst tolv tekster fra Bibelen. Hver gang præsten er færdig med at læse, skal man binde en knude på en lang snor. Hvis du i det kommende år får problemer med sygdom eller ulykke eller noget, så binder du knuden op, og så siger de, at Gud hjælper dig. Men det er bare noget overtro, tror jeg. Måske.« Raul smiler lidt skævt, mens han siger det sidste ord.

De kogte æg skal bruges til en særlig påskehilsen. Parvis skal man slå æggene mod hinanden, hvorefter den ene siger: »Hristos a înviat!«; det betyder: »Kristus er opstanden«. Den anden svarer: »Ja, han er sandelig opstanden«, og på den måde er man blevet en del af påskefejringen i et typisk rumænsk hjem.

I den rumænske ortodokse kirke har man en anden højtidskalender, så påsken ligger i år ca. fire uge senere end folkekirkens påskefejring. »Vi har mange traditioner i den rumænske kirke. Fredag aften går man rundt om kirken tre gange med store stearinlys i hænderne, som man får tændt ved præsten, der holder kirkens lys. Om lørdagen gør man det samme igen, men da får man også et glas med nogle brød, der

Denisa og Raul i huset på Kongevejen.

4


er dyppet i store kar med vin fra kirken, som man skal tage med hjem og spise søndag, mandag og tirsdag.« På den måde tager man påsken med sig hjem og deler påskens velsignelse med hinanden. Man kan nemlig ikke fejre det lille, symbolske påskemåltid alene, for man skal dele brød og vin med mindst én anden. Tre gange skal man sige: »Hristos a înviat!«; og tre gange skal man høre svaret fra en anden: »Ja, han er sandelig opstanden!« »Om aftenen påskelørdag kommer folk hen i kirken, og efter midnat går de hjem. Man siger: Påsken er i kirken indtil lørdag midnat, hvorefter påsken kommer med hjem til folk.« Selvom religion ikke fylder meget i Rauls liv længere, har påsken stadig en særlig betydning. Måske fordi det var i påsken, at han mødte sin kone, Denisa, på en rejse til Rumænien. Det var kærlighed ved første blik, og allerede efter seks måneder blev de gift. Et helt almindeligt hus på Kongevejen har Raul forvandlet til en velistandsat perle, hvor rummene, – stue, køkken og spisestue, hænger sammen og udstråler kvalitet og omhyggelighed. Han har ingen formel uddannelse som håndværker, men han kommer fra en familie med fine håndværkstraditioner og hans hænder sidder »godt skruet på«. Derfor mangler han heller aldrig arbejde, og han arbejder hele tiden, lyder det til. Der er mange, som gerne vil have glæde af hans arbejdsomhed. »Jeg er ikke særlig religiøs. Jeg kommer ikke så meget i kirken mere, men da jeg var meget ung, 11-12-13 år, sang jeg i kirkekoret og spillede også musik der. Jeg lavede meget sammen med præsterne i kirken, og mange af mine kammerater kom også i kirken. Jeg tror, at der findes en Gud. Jeg tror på himlen, og jeg kunne godt finde på at tænke på Gud, hvis der er noget, som bekymrer mig.«  Rumænsk påskemåltid på Jegindø

5


PÅ JAGT EFTER PÅSKEÆG PASTORATETS PÅSKELØB FOR BØRN, GERNE I SELSKAB MED FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE Hvad i alverden har æg med påske at gøre? Traditionen med påskeæg går flere hundrede år tilbage i tiden til dengang, hvor vi fastede her i landet i ugerne mellem fastelavn og påske. Denne blev kaldt fastetiden, og i fastetiden måtte man ikke spise æg – og derfor malede man dem og pyntede dem, så det blev lidt ekstra festligt påskedag, når man måtte spise æg igen… så gad vide, hvad vi kan finde i en kirke påskedag… og gad vide i hvilken?

Af Thomas Buelund

de, for der var nemlig masser af musik og gang i gaden, dengang da Jesus red ind i Jerusalem. Dér vil du finde den første post, som vil lede dig videre til den næste post og derfra videre og videre gennem påskens helligdage på jagt efter påskeæg. Vi håber, det vil blive spændende og skÆGt for alle I, som har lyst til at deltage. God jagt!

I påsken har du mulighed for at komme på et lille løb rundt til vores fem kirker. Vi begynder Palmesøndag i Lyngs Kirke, oppe på pulpituret ved siden af orglet. Det er et godt sted at begyn-

KONFIRMATIONER På grund af corona-situationen er forårets konfirmationer flyttet til sensommeren. Der må stadigvæk tages forbehold for ændringer. Hvidbjerg Kirke Lørdag den 21. august kl. 9.30 og 11.00

Odby Kirke Søndag den 22. august kl. 11.00

Lyngs Kirke Søndag den 22. august: 9.30

Jegindø Kirke Søndag den 22. august kl. 11.00

6


HIMMELSUS Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 24. maj kl. 10.30

Den fælles provsti-pinsegudstjeneste afholdes i år på Quistrup Herregård (Hjermvej 59, 7600 Struer).

(Maleri af Karen Trelborg)

Vi begynder med gudstjeneste – medbring gerne et tæppe at sidde på eller evt. en stol – efter gudstjenesen er der mulighed for at spise medbragt mad – eller man kan købe pølser, kaffe og kage mv. – der bliver også mulighed for at høre lidt om stedets historie… Kom og vær med og hør suset!

7


’BETYDNINGEN

DUKKER OP SIDENHEN’ KONFIRMATIONER MED 67 ÅRS MELLEMRUM Der ligger to fotografier på spisebordet. Det ene er i sort-hvid og tydeligvis gammelt. Det forestiller 21 næsten identiske drenge i sort-hvide jakkesæt. Foran dem står 25 yndige piger i lange kjoler, der mest af alt ligner brude.

Af Svende Grøn

Det andet billede på bordet er helt anderledes, selvom det på en måde forestiller det samme. Det er taget i samme kirke i samme anledning, men det ligner langt fra Karl Henrys konfirmationsbillede. Konfirmanderne på billedet fra 2019 er mere farverige og forskellige. Yderst til højre i forreste række sidder en smuk lyshåret pige i kondisko, Anne Borg. Hun er Karl Henrys barnebarn.

Yderst til højre ser man pastor Hermansen og bag ham står en modig fyr med briller og mønstret slips. Konfirmanden hedder Karl Henry Madsen. Han er født i 1938 og knap 14 år, da billedet bliver taget i 1952.

»Jeg købte min kjole den 14. december 2018 hos Lilly i Holstebro,« fortæller Anne. »Jeg kunne ikke bestemme mig, så vi gik hen og spiste frokost, men pludselig vidste jeg hvilken kjole, der var den helt rigtige. Så vi løb tilbage til forretningen og købte den, og den var helt perfekt!«

»Mit konfirmationstøj blev købt på januarudsalget på første sal hos Kofoed i Hvidbjerg«, fortæller Karl Henry, da vi har sat hinanden stævne i hans barndomshjem på Trinoddevej, hvor datterens familie bor. »Det var mit første rigtige sæt tøj. Jeg blev aldrig spurgt, om jeg ville konfirmeres. Det var en selvfølge. Sådan var det i alle hjem; også selvom man slet ikke var kirkelige.«

»Jeg tror ikke, at vi har snakket om, at jeg skulle konfirmeres,« siger Anne. »Det var bare en selv-

Karl Henry Madsen står til højre i bageste række iført briller og mønstret slips.

8


Anne Borg og Karl Henry Madsen ser tilbage på deres konfirmationer i henholdsvis 2019 og 1952. følge. Allerede da min storesøster blev konfirmeret, begyndte jeg at tænke på min egen; fx hvilket farvetema bordpynten skulle have og den slags.«

ung, havde jeg også været i tvivl,« siger Karl Henry. »Jeg havde nok ikke opdaget eller forstået betydningen endnu, men den er dukket op sidenhen. Især efter at jeg er blevet ældre, har jeg opdaget, at det, Hermansen lærte mig, betyder noget for mig i dag. Jeg lærte en salme uden­ad, som siden er kommet til at betyde meget for mig: ’Så tag mig da ved hånden og led du mig’ (læs teksten på næste side). Måske er det, fordi den minder mig om at gå med Far i hånden en mørk aften. Jeg mistede min mor som fem-årig, så jeg kan sagtens genkende salmes ord!«

»At gå til præst« har været en god oplevelse for både Anne og Karl Henry: »Jeg synes, at det var hyggeligt at gå til præst. Efter skole gik alle ned til Kirkecenteret, hvor vi fik en forfriskning, før vi gik i gang,« husker Anne. »Præsterne prøvede at gøre undervisningen sjov. Vi så film og lavede øvelser, så vi lærte kristendommen at kende. Jeg tror, at jeg fik noget ud af konfirmandforberedelsen, selvom jeg kommer fra et hjem med kirkegang og andagter, men jeg er ikke sikker på, at min tro har forandret sig ved at gå til præst.«

Selve konfirmationsdagen var en stor oplevelse. Stemningen i kirken var højtidelig, og det var dejligt at opleve, at klassen kunne dele så megen glæde sammen. Anne blev rørt til tårer flere

»Hvis man havde spurgt mig, om konfirmandforberedelsen havde betydet noget, da jeg var

Fortsættes på næste side

9


Så tag mig da ved hånden, og led du mig til jeg opgiver ånden og dør i dig! Jeg kan ej vandre ene, ej noget sted, det båder mig alene, når du går med. Indhyl mit svage hjerte i nådens flig, i glæde som i smerte drag det til dig! Lad til dit hjerte ile dit barn i hast, og giv mig der at hvile i troen fast!

Anne Borg ses i første række yderst til højre. gange i løbet af dagen, og hun var meget glad og taknemmelig. »Jeg fik både mobil, smykker og en højtaler, som jeg havde ønsket mig. Og selvfølgelig nogle penge.« »Jeg fik et ’rejsegarniture-sæt’. Det var en fin lille taske med æsker til barbersæbe og -grej, men jeg ved faktisk ikke, om jeg nogensinde fik det brugt, for vi rejste jo ikke ret meget,« fortæller Karl Henry. »Det var vist moderne dengang. Jeg fik også et armbåndsur af min farbror; jeg fik opsnuset, at det havde kostet 155 kr. Jeg tror ikke, at

jeg fik ret mange penge.« Soveværelset var blevet ryddet for at få plads til de 20-25 gæster, så Karl Henry sov oppe på det tomme, kolde loft natten før sin konfirmation. Søndagen efter konfirmationen gik Karl Henry til alters for første gang i sit liv. Sådan var traditionen. Til gengæld var der ingen Blå Mandag, sådan som Anne oplevede det i Aarhus sammen med kammerater og præster.

Om tit jeg ej fornemmer dig i din magt, så ved jeg dog, du fremmer din nådepagt. Så tag mig da ved hånden, og led du mig, til jeg opgiver ånden og dør i dig!

Anne og Karl Henry er begge blevet konfirmeret, og på en måde er det altid det samme. Og alligevel er det er aldrig

helt det samme, for hvert eneste menneske har sin helt egen plads i verden, i historien og i Guds moderhjerte.

Matt 8,19 Julie Hausmann 1862/ Emil Claussen 1876 Salmebogen 611

FAKTA OM KONFIRMATION Konfirmation betyder »bekræftelse« og er en bekræftelse af dåben. Konfirmationen blev i Danmark indført i 1736 af Kong Christian den 6. Der er store regionale forskelle på, hvor stor en del af en ungdomsårgang, der bliver konfirmeret. I København blev 41,2 % af de unge konfirmeret i 2019. I Viborg Stift, hvor Thyholm Pastorat ligger, blev 80,7 % konfirmeret.

10


FÆLLES HJEMMESIDE De to menighedsråd i Thyholm Pastorat har besluttet at lave en fælles hjemmeside, som naturligvis har adressen: www.thyholmpastorat.dk. Her kan du læse om kirkeliv og arrangementer i området, finde kontaktoplysninger på ansatte og frivillige og finde vejledninger i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

MANDAGSMUSIK Påskekoncert på orgelet i Hvidbjerg Kirke med Hans Henrik Gramstrup Larsen, der til daglig er organist ved Vestervig Kirke. Han vil præsentere en række værker, hvor påskens begivenheder og temaer vil finde form i musik og toner. Påskekoncerten spilles i begyndelsen af påskeugen: Mandag den 29. marts er dagen efter Palmesøndag. Koncerten begynder kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke.

BEFRIELSESAFTEN »I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.« Sådan lød befrielsesbudskabet fra BBC den 4. maj 1945 om aftenen. Det var desværre ikke muligt at fejre 75 året for Danmarks befrielse sidste år, sådan som vi havde ønsket det. Vi håber, at det kan lade sig gøre i år. Derfor indbydes til en aften, der indeholder fortællinger fra besættelsen af lokale aktører, musik og (hvis corona-reglerne tillader det) fællessang. Det bliver tirsdag den 4. maj kl. 19 i Thyholm Kirkecenter.

11


RUNDT I PASTORATET

FÆLLESSANG Så snart det kan lade sig gøre i forhold til corona-retningslinjerne, vil det igen være tid til fællessang.

HVIDBJERG/LYNGS

Det er den anden torsdag i hver måned: 8. april og 13. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.

Læs mere på www.thyholmpastorat.dk

Du kan læse om arrangementernes gennemførsler på www.thyholmpastorat.dk.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdag den 13. april kl. 19 i Thyholm Kirkecenter. Onsdag den 26. maj kl. 19 i Thyholm Kirkecenter. SOLVANG Tirsdag den 13. april kl. 15: Gudstjeneste. Tirsdag den 27. april kl. 15: Andagt. Tirsdag den 11. maj kl. 15: Gudstjeneste. Tirsdag den 25. maj kl. 15: Andagt. THYHOLM KFUM OG KFUK

FRA VUGGE TIL GRAV

Se: thyholm.kfum-kfuk.dk THYHOLM FDF Se: fdf.dk/thyholm/

HVIDBJERG KIRKE

ALLE HJEM

Begravelse/bisættelse 13.01 Inger Laursen 16.01 Jenny Petrea Pedersen 20.01 Else Nørbjerg Jensen 29.01 Linda Rosa Maruni Holm 30.01 Harald Fomsgaard 12.02 Grete Kristine Hansen

Mandag d. 26. april kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen og Peter Gade, Vitasvej 6. Mandag d. 17. maj kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn Olesen, Valmuevej 20.

ODBY KIRKE Dåb 23.01 Viggo Helweg Bojesen JEGINDØ KIRKE Begravelse/bisættelse 16.12 Conny Hjortholt

12


Følg med i kirkelivet på www.thyholmpastorat.dk og www.facebook.com/thyholmpastorat (vær opmærksom på, at man ikke selv behøver at være facebook-bruger for at se siden; man skal blot ignorere tilbuddet om at logge ind).

JEGINDØ Læs mere på www.thyholmpastorat.dk

Vi løfter vores verden til dig Må alle jordens konger Bøje sig og ære Dig, som bærer alt Vi løfter vores verden til dig

MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdag den 13. april kl. 19 i Thyholm Kirkecenter. Onsdag den 26. maj kl. 19 i Thyholm Kirkecenter.

- Simon Pedersen og Arvid Asmussen Ønskes yderligere oplysninger kontakt gerne Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.

INDRE MISSION På grund af Covid-19 er der ikke planlagt møder i april og maj. Bliver forsamlingsforbuddet ophævet vil der blive arrangeret møder i missionshuset igen. Se opslag i Missionshuset. Indbydelser vil også blive uddelt.

FDF Vedrørende arrangementer kontakt Kjeld Graversgård tlf. 97 87 92 18 / 20 28 45 11.

SØNDBJERG/ODBY Læs mere på www.thyholmpastorat.dk

MUSIKALSK TANKERUM

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 21. april og tirsdag den 25. maj kl. 19-21 i Søndbjerg Kirke. Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.

Torsdag den 22. april kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue. Torsdag den 27. maj kl. 19.00 i Søndbjerg Korfirmandstue: PÅSKEKOMSAMMEN I forbindelse med påsken afholdes traditionen tro påskemåltid i Søndbjerg Konfirmandstue. Det sker Skærtorsdag den 1. april 2021 kl. 17.30. Når vi har spist og hygget os – er der gudstjeneste i Odby Kirke kl. 19.30. Prisen er 60 kr. Tilmelding skal ske til Sigrid Tarp mail: tarp@post.tele.dk, eller telefonisk 23 82 86 84 senest den 28. marts 2021, men gerne så hurtigt, som muligt. Også for dette arrangement gælder, at evt. aflysning bl.a. vil ske på www.facebook.com/thyholmpastorat eller www.thyholmpastorat.dk.

VARME HVEDER OG SAMVÆR Torsdag den 29. april kl. 20.00 skal vi være sammen i forbindelse med Store Bededag. Vi starter i Søndbjerg Kirke med en andagt og fortsætter i Søndbjerg Konfirmandstue til kaffe og varme hveder. Vi håber, at dette arrangement kan blive gennemført, da meget har været aflyst gennem dette coronaår. Skulle det ikke blive gennemført, vil der komme aflysning på www.facebook.com/thyholmpastorat og www.thyholmpastorat.dk.

13


FÆLLES FOR SOGNENE Følg med i kirkelivet i Thyholm Pastorat på www.thyholmpastorat.dk og www.facebook.com/thyholmpastorat

BEFRIELSESAFTEN 4

MAJ

29

MAR

26

kl. 19 i Thyholm Kirkecenter: Fejring af 76året for Danmarks befrielse med fortællinger, musik og fællessang (hvis det er tilladt).

kl. 19.30 i Hvidbjerg kirke: Påskekoncert med Hans Henrik Gramstrup Larsen, organist ved Vestervig Kirke.

APR

31

Tema-koncert.

MAJ

FÆLLES PROVSTIGUDSTJENESTE 24 2. Pinsedag kl. 10.30 på herregården Qui­ MAJ

kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter med mindre corona-restriktioner ikke tillader det. Se de aktuelle informationer på www.thyholmpaAPR storat.dk. Fremover vil fællessang så vidt muligt MAJ være den anden torsdag i hver måned.

8

MANDAGSMUSIK

Se www.thyholmpastorat.dk for program.

FÆLLESSANG

strup i Gimsing Sogn: »Himmelsus«. Medbring noget at sidde på.

11

KFUM’S SOLDATERMISSION

kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Soldatervennefest. APR Soldaterhjemsleder Thea Bräuner-Møller, Aarhus: Livet som soldaterhjemsleder under fremmede himmelstrøg.

8

SØNDAGSTRÆF 25

APR

kl. 14.30-16.30 i Thyholm Kirkecenter.

30 MAJ

14


REDAKTION

KONTAKT

Hvidbjerg Vakant Lyngs Merete Villesen tlf. 60 93 04 18 Søndbjerg / Odby John Søndergaard tlf. 97 87 97 35 johnsondergaard@ godmail.dk Jegindø Poul Michelsen tlf. 42 43 63 52 poulmichelsen@ hotmail.com Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i redaktionsudvalget Ansvh. redaktør: Svende Grøn, tlf. 23 43 23 37 sg@km.dk Mødestof sendes til lokalredaktørerne Deadline for bladet: Juni-juli 2021: Torsdag d. 15. april 2021. August-september 2021: Tirsdag d. 15. juni 2021.

PRÆSTER Liv Marit Tjelle Holm Kirkebakken 1 7790 Thyholm tlf. 97 87 90 03 lmth@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffetid i Thyholm Kirkecenter: Tirsdage kl. 10 - 12 Torsdage kl. 15 - 18 Thomas Buelund Aggerholmsvej 2 7790 Thyholm tlf. 97 87 51 36 tbu@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffetid i Thyholm Kirkecenter: Onsdage kl. 10-12 og efter aftale Thyholm Kirkecenter Nørregade 19, Hvidbjerg KORDEGN Christen Birkebæk tlf. 97 87 11 15 cbi@km.dk Fast træffetid: Tirsdage kl. 10-12 Onsdage kl. 10-12 Torsdage kl. 15-18

FORMÆND Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne: Marianna Brogaard tlf. 23 34 14 88 Fam.Brogaard@mvb.net Søndbjerg og Odby sogne: John Søndergaard tlf. 97 87 97 35 johnsondergaard@ godmail.dk GRAVERE Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Annagrete Nielsen tlf. 97 87 12 83 post@hvidbjerg kirkegaard.dk Søndbjerg Hanne Kragh Møller tlf.61 38 08 87 hkmodby@gmail.com

Odby Karsten Særkjær Nielsen tlf. 27 33 16 76 knudbak@dlgmail.dk

Fotos: Konfirmationsbillede venligst udlånt af Hvid Foto. Frihedsmuseet (Public domain), Poul Michelsen, Claus P. Hastrup, Svende Grøn. Forsidefoto: The Last Supper, 1515–20, Netherlandish (Antwerp Mannerist) Painters. The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain).

15


ID-nr.: 46879

DATO

HVIDBJERG LYNGS

SØNDBJERG

ODBY

JEGINDØ

Søndag d. 28. Palmesøndag

10.30 LH

9.00 LH

Ingen

09.00 TB

10.30 TB

Torsdag d. 1. Skærtorsdag

10.30 TB

09.00 LH

Ingen

19.30 TB

19.00 LH

Fredag d. 2. Langfredag

10.30 TB

Ingen

09.00 TB

Ingen

Ingen

Søndag d. 4. Påskedag

10.30 LH

09.00 TB

Ingen

09.00 LH

10.30 TB

Mandag d. 5. 2. Påskedag

09.00 LH

Ingen

10.30 LH

Ingen

Ingen

Søndag d. 11. 1. s. e. påske

09.00 Peter Krabbe-Larsen

Ingen

Ingen

09.00 LH

10.30 LH

Søndag d. 18. 2. s. e. påske

10.30 TB

09.00 LH

09.00 TB

Ingen

10.30 LH

Søndag d. 25. 3. s. e. påske

10.30 TB

Ingen

Ingen

10.30 Lars Sandfeld

09.00 TB

Fredag d. 30. Bededag

10.30 LH

Ingen

10.30 TB

Ingen

Ingen

Søndag d. 2. 4. s. e. påske

09.00 TB

10.30 TB

Ingen

09.00 LH

10.30 LH

Søndag d. 9. 5. s. e. påske

10.30 LH

09.00 LH

Ingen

10.30 Lars Sandfeld

Ingen

Torsdag d. 13. Kristi Himmelf.

10.30 TB

09.00 TB

09.00 LH

Ingen

10.30 LH

Søndag d. 16. 6. s. e. påske

09.00 TB

Ingen

Ingen

10.30 TB

09.00 Peter Krabbe-Larsen

Buelund - LH: Liv Marit Holm Søndag d. 23. TB: Thomas 10.30 LH 09.00 LH Tjelle 09.00 TB- LS: Lars G. Sandfeld Ingen Pinsedag

Mandag d. 24. 2. Pinsedag Søndag d. 30. Trinitatis-søndag

10.30 TB

10.30 Provstigudstjeneste Quistrup 10.30 TB

09.00 TB

Ingen

09.00 LH

10.30 LH

På grund af usikkerhed om corona-vejledningen indgår kirkekaffe ikke i denne oversigt

Videbæk Bogtrykkeri A·S

MAR APRIL MAJ

GUDSTJENESTER

203

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke & Sogn - april-maj - 2021  

Kirke & Sogn - april-maj - 2021  

Profile for videbaek

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded