Page 1

kirkebladet.nu

ALS LEV · JA N DE R U P · B I L LUM SO G N E

KIRKEBLADET PI LG R IMSVAN D R I NG  s i d e 3 KON FI R MAN D ER 

side 5

K I R K ESTAFETTEN

side 6

Alslev-konfirmanderne omkring »Påskedugen«

NR. 2 · SOMMER 2021


på d e n 2 . s i d e

Dommer

DOMMER BLACHMAN, DISCIPEL PETER OG ENDNU EN DOMMER Jeg indrømmer det blankt: Jeg er blevet afhængig af vinterens og forårets fredag-aftener, hvor tv sender X-Faktor. Der er noget tillokkende ved disse udsendelser med unge mere eller mindre musikalske mennesker. Der er på den anden side set også noget frastødende, når en bestemt X-Faktor dommer skælder et ungt menneske hæder og ære fra eller latterliggør dets evner. Det stakkels menneske ville jo blot synge! Og jeg kommer til at tænke på unge mennesker, som går konfirmationen i møde. Hvilket indtryk gør det ikke på dem? I X-Faktor drejer det sig om at finde frem til det helt særlige talent. Det er ikke nok at være dygtig til at synge; det er der så mange, der er. Nej, man skal også have noget, der gør én til noget særligt. Man skal have x-faktor! Selve livets mening Alle skal vi bruge de talenter og evner vi har! Jesus fortalte engang en lignelse om de betroede talenter – som måske ikke ligefrem handler om at udvikle sit sangtalent – så dog om ikke at grave sit betroede liv ned, men tværtimod give det ud, præcis som man giver penge ud, netop datidens talenter. Og som man gør det, vil man opdage, at det er selve livets mening at bruge det liv som man nu har fået givet. Vel er det forskelligt fra andres, men det er mit, og det er det, jeg skal bruge. Der er givetvis unge mennesker, som søger omsider at blive opdaget som det store talent og den store sangstjerne. »Jeg vil være stjerne, det vil du også gerne«, sang Lars Lilholt engang. Jamen hvorfor denne længsel? Selv svarer L. Lilholt: »Alt er kun en genvej for at finde kærlighed!« – Her er der nok den sandhed, at vi ikke kan leve uden øjne, der ser os, Vi kan ikke være til, uden at blive bemærket – og elsket! At ville være bedre end de andre I Ny Testamente er der et kendt eksempel på det: disciplen Simon Peter, eller blot Simon, Johannes’ søn, som Jesus kalder ham i Johannes evangeliet kap. 21, 15 ff. Simon Peter havde det med at ville være lidt bedre end de andre disciple. Det lykkedes dog sandt at sige aldrig rigtig for ham. Peter blev ikke den stjerne, han drømte om at være. Men tanken om at blive til den særligt anerkendte

2

slap han ikke. Skærtorsdag aften blev det med al tydelighed afsløret. Da havde Jesus gjort det klart for disciplene, at snart kom den lange fredag – med lidelse og død. Peter svarede ham straks: Jeg vil følge dig, hvor end du går hen. Ja, jeg vil aldrig fornægte dig! Få timer efter var Jesus blevet taget til fange i Gethsemane Have og ført til forhør hos ypperstepræsten. Peter fulgte efter – på afstand – vel at mærke. Og da han i ypperstepræstens gård blev spurgt, om han ikke var én af dem, der havde fulgtes med denne Jesus fra Nazaret, benægtede Peter det på det kraftigste. Jeg kender ikke manden! Og tredje gang han benægtede det, galede hanen! Hvad ville Blachman have sagt? Efter opstandelse og påske spørger Jesus hele tre gange Peter, om han elsker ham. Kan vi høre sammenhængen mellem Peters tredobbelte fornægtelse og Jesu tre gange gentagne spørgsmål? – Ja, Jesus kalder ham faktisk ikke Peter, blot Simon. For Peter betyder klippen, det sikre. Men der var jo ikke noget klippefast ved Peter. Hvilke talenter havde han? Hvilken x-faktor havde han afsløret? Hvad mon sådan én som X-Faktor dommer Thomas Blachman kunne have fundet på at sige af skældsord og uartigheder til Simon Peter? Mon ikke han ville have sagt noget i retning af: Lille mand! Der er jo slet ikke noget i dig! Ikke noget vildt. Ikke noget originalt. Du er uden talent. Det er en jammer at høre på dig. Der er ingen x-faktor i dig. Ud! Det er godt for Peter – og for konfirmander til alle tider – at Th. Blachman kun er dommer i X-Faktor. Jovist får Peter sin dom. Men som vi kan læse i Johannes evangeliet kap. 21 er det en dom, der fortæller Peter, at han stadigvæk kan bruges, skønt han ikke imponerer det mindste. Peter skal være


hyrde for Jesu får. Dvs.: han skal tage sig af den kirke og menighed som opstår efter Påske. Peter kasseres ikke. – Og unge mennesker, måske især konfirmander, men også ældre, bør forstå, at det ikke forholdt sig sådan, at Jesus dybt inde i Peter alligevel havde fundet en eller anden x-faktor, der gjorde ham egnet. – »Peter, du har trods alt noget i dig!« Nej, den x-faktor var der ikke! Alligevel var der øjne, der godt ville se Peter! På den ene side er der mennesker, der vil støde os ud i kulden og dømme os bort fra scenen. De fælder en hård dom over os. Og der kan være mange grunde til det. På den anden side er der en dom over os som til alle tider skal lyde i kirken. Det er en dom, der tager os til nåde, som ser os og elsker os, trods alle vore manglende talenter. Det er Guds dom, som Jesus står inde for med sit liv og sin død og opstandelse. Verden bliver også kunstig, når den kun vil vide af perfekte mennesker. Og vi gør os selv kunstige, når vi mest af alt drømmer om at blive opdaget som stjernen med den særlige x-faktor. ’Jeg vil være

stjerne, det vil du også gerne’. Som om ingen øjne nogensinde har set os! – Men i kirkens rum er der en kærlighed, som – alle vore mangler og handicaps til trods – allerede har fundet os af barmhjertighed – ved døbefonten. Udtrykt med en af de nye salmer, der er ved at være halvgammel; Selviskhed er næsten komisk, her hvor sidste mand er først, og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt, kaldes størst (DDS 331,4). Alle konfirmander er med i finalen Årets konfirmationer er skubbet ud til juni og august. Men alle konfirmander er formentlig kommet med i finalen. I kirken bør i hvert fald ikke nogen x-faktor være afgørende! Derfor er kirken så godt et sted at komme! Her kræves der ikke det perfekte menneske, men her har også den uperfekte og mislykkede plads. Her er sidste mand først! Så lille Guds barn, hvad skader dig..? Intet skal dig skade. Det er faktisk, hvad der står på vores dåbsattest. Og hvad der end sker i en kirke, om der er gudstjeneste eller dåb eller konfirmation, så bekræftes vi i, at vi stadigvæk er Guds børn. Unge som ældre og de helt gamle. Jørgen Hanssen

det sker PILGRIMSVANDRING

Onsdag 19. maj kl. 14-18 Ledere: Sognepræst Anne Mette Wind Gundesen og stiftspræst for åndeligt søgende, Miriam Flórez. Mødested: Janderup Kirke. Kom med på vandring i den naturskønne Varde-å dal og med mulighed for at besinde sig på, hvad der er det væsentligste her i tilværelsen. Der afholdes udsendelsesandagt i kirken og en del af vandringen foregår i stilhed, men med ophold undervejs og udveksling. Det forudsættes, at du uden besvær kan vandre ca. 10 km i naturterræn. Turen begynder og slutter i Janderup kirke. Tilmelding til: kordegn@treenighedskirken.dk eller tlf. 75 12 93 73.

ANDEN PINSEDAG

Mandag 24. maj kl. 14 i Kjelst Plantage Vi går ud i den smukke natur i Kjelst Plantage ved Ho bugt og går sammen om at fejre fælles pinsegudstjeneste i det fri. Præsterne sørger for prædiken, Connie og Linette står for særlig musik, og menighedsrådene for kage og kaffe. Tag din egen stol med. Velkommen i den grønne lund!

SCT. HANS– GUDSTJENESTE I ALSLEV

Onsdag 23. juni kl. 19.30 på pladsen i Dinnsens skovpark før bålet tændes. Præst Anne Mette Gundesen og organist Connie R. Jørgensen holder en kort børnevenlig andagt. Connie spiller til på skipper-orgelet. Kom og vær med!

Vi har om noget lært i Corona-året 20-21 at tage forbehold for ændringer. Se på kirkens hjemmeside og Facebook, hvor seneste nyt annonceres.

3


AKTIVITETSKALENDER maj august 2021

ALSLEV

MAJ Onsdag 19. Søndag 23. Mandag 24.

Pinsedag Anden pinsedag

10.30 JH

Søndag 30.

Trinitatis

9.00 BRJ

Søndag 6. Søndag. 13. Søndag 20. Onsdag 23.

1. s. e. trinitatis 2. s. e. trinitatis 3. s. e. trinitatis Sct. Hans aften

10.30 AMG 9.00 LH

Søndag 27.

4. s. e. trinitatis

JANDERUP

BILLUM

Pilgrimsvandring 14-18 9.00 JH 14.00 Fælles friluftsgudstj. Kjelst 10.30 BRJ

JUNI 9.00 AMG 10.30 AMG

10.30 LH 9.00 AMG

19.30 AMG Dinnsens Skovpark 10.00 BRJ Konfirmation

JULI Lørdag 3. Søndag 4. Søndag 11. Søndag 18. Søndag 25.

Dåbslørdag 5. s. e. trin 6. s. e. trin 7. s. e. trin 8. s. e. trin.

10.30 AMG

9.30 AMG 9.00 AMG 9.00 LH

10.30 LH

10.30 LH

9.00 LH

10.30 AMG

A U G U ST Søndag 1. Søndag 8. Lørdag 14. Søndag 15.

9. s. e. trin 10. s. e. trin Konfirmation 11. s. e. trin

Lørdag 21. Søndag 22. Søndag 29.

12. s. e. trin. 13. s. e. trin

9.00 BRJ 10.30 BRJ

10.30 BRJ 9.00 BRJ 10.00 AMG

Konfirmation kl. 9.00 og 11.00 AMG Morgensang 9.00 10.30 AMG

10.30 LH 9.00 AMG

9.00 LH

Vil du køre med? Kirkebilen kører til gudstjeneste i Billum og Janderup, bestil dagen før hos Billum Busser, v/ Bjarne O. Hansen, 75 25 83 86.

AMG = Anne Mette Gundesen • BRJ = Bodil Raakjær Jensen • LH = Lise Hindsholm

TAK TIL JØRGEN HANSSEN OG VELKOMMEN TILBAGE TIL LISE HINDSHOLM Kirkerne og menighedsråd siger farvel og tak til Jørgen Hanssen, der vikarierede som præst i Lise Hindsholms 3 mdr.s studieorlov. Fra juni er Lise tilbage i embedet som både præst og provst. Jørgen Hanssen har lovet at komme igen og holde foredrag ved vores sogneformiddag i oktober. Lise har også lovet at fortælle om indsigter fra studieorloven.

4


konfirmander

Konfirmatione rne i Alslev, Jander up og Billum blev udsat fra foråret og fik nye datoer pga. Corona.

Konfirmation i Janderup, søndag 27. juni kl. 10.00: Anna Kirstine Lundorff Jensen • Anna Løfgren Joensen • Lukas Petersen Bowers • Lærke Brink Thomsen • Maja West Worm • Mathilde Kiil Larsen • Nanna Holst Sørensen • Simone Frost Kristensen • Thomas Roursgaard Nielsen • Tobias Wollesen • Victor Reinhold Rasmussen • Victoria Vejrup Kristensen Telegrammer kan afleveres i Kirkehuset ved kirken på dagen fra kl. 9.00.

Konfirmation i Billum, lørdag 14. aug. kl. 10.00 Mathias Rhod Slott-Petersen • Lucas Beder Ellings­ gaard • Ida Marie Danielsen Leth • Line Møller Juul Iversen • Kraka List Lehm Kølle • Sif List Lehm Kølle • Sofie Højbjerg-Sørensen • Signe Ullerup Salling Telegrammer kan afleveres i Kirkehuset fra kl. 9.00

Konfirmation i Alslev, søndag 15. august kl. 9.00; 10.15 og 11.30 Rasmus Olesen • Mads Baagø Kristensen • Ian James Halcrow • Christian Brinch Lauridsen • Viktor Langsig Hansen • Mads Øxenholt • Christian Lauridsen Fangel Jensen • Daniel Aagaard Nielsen • Emilie Lykke Corfitz Nielsen • Yasmin Deleuran Mortensen • Rebecca Koch Rahbek • Natasja Bundesen • Ida Marie Kirkegård • Freja Schmidt Nielsen • Eline Fredensborg Sølbeck • Line Snitgaard • Anna Marie Lund • Nivi Mathilde Sirich Kousgaard Bak • Mille Ballegaard Frederiksen • Mathilde Hedegaard Juul • Gaia Elisabeth Mikkelsen • Simone Egsgaard Borgwardt • Frederikke Espersen Jæger • Katrine Dalgaard Jensen • Christian Dalgaard Jensen Telegrammer kan afleveres i Konfirmandstuen fra kl. 8.00.

DØBTE 7. februar, Alslev Kirke Nokle Sommer Hansen, Alslev (Gitte Sommer Hansen og Mads Klit Korneliussen) 7. februar, Alslev Kirke Erik Lagoni Christensen, Alslev (Lotte og Anders Lagoni Christensen) 14. marts, Alslev Kirke Oliver Klüver Frøkjær Jørgensen, Esbjerg (Jeanette og Dennis Klüver Frøkjær Jørgensen) 28. marts, Janderup Kirke Lauge Ager Kubel, Orten (Mette Ager Jepsen og Jannik Kubel)

5


ki rkestafetten

Skolegang

SKOLEGANG, PANDEMI OG KONFIRMATION I 1920 OG 2020 Dagny Burgaard fra Billum fejrede sin 100-års fødselsdag i september 2020. Heldigvis var der lige et vindue i Corona-epidemien og tilmed strålende godt vejr, så det lod sig gøre at fejre dagen. Da Dagny blev født i 1920, var det under den store pandemi, der blev kaldt Den spanske syge. Det var en fugle-influenza, der rasede fra 1918-20 i kølvandet på 1. verdenskrig. Den spanske syge tog op mod 18.000 danske liv, og på verdensplan døde over 50 millioner mennesker af smitten. Det mærkede lille Dagny ikke noget til. Men hun husker, at hun måtte lægge arm til koppevaccination før hun kunne begynde i skolen i 1927. Det var verdens første vaccine, opfundet omkr. 1800. Før vaccinen mod kopper døde 80% af de smittede småbørn. I 1980 kunne koppesmitten endelig erklæres for helt udryddet. Skolegang i gamle dage Dagny er bare 10 år yngre end Billum skole, der er fra 1910. Dengang gik børnene kun i skole i vinterhalvåret. Den første skolelov med krav om at alle børn skulle undervises kom i 1814. Men i det fattige Vestjylland fik man den Vestjyske skoleordning. Den betød at bøndernes børn blev fritaget for at gå i skole om sommeren, fordi de ikke kunne undværes som arbejdskraft. Dagny synes, at hun fik for lidt ud af skolen. Udover at skoleåret var kort, var hun ramt af sygdom i lange perioder. Så det blev til for lidt med børneskolen. Siden fik hun indhentet noget på Efterskole og på flere højskoleophold. Skolegang under krigen Dagnys lillebror, Gunde Gundesen, begyndte i Billum skole i oktober 1939. Inden skoleåret var omme, havde tyskerne besat Danmark. Og de besatte også Billum skole og Forsamlingshuset. Skoleeleverne måtte nøjes med at bruge nordfløjen, som til gengæld var nybygget og havde nye toiletter i kælderen. Petra Simonsen gik i samme klasse. Hun fortæller, at det var helt spændende at se de tyske soldater træne eksercits i skolegården. Soldaterne var rare ved skolebørnene, fordi de savnede deres egne børn derhjemme. Men der var også uhygge. I skolehaven havde tyskerne opmagasineret så meget sprængstof, at et uheld kunne have jævnet både skolen og kirken med jorden. Der var meget kolde vintre i 1940’erne. Under besættelsen var husger-

6

Line og Sif

ningslokalet oppe på skolens loft det eneste rum, der kunne opvarmes. Der måtte børnene stuves ind og undervises sammen, og de store og de små klasser skiftes til at komme i skole. Så det er ikke kun Corona-årgangen 20-21, der har oplevet en anderledes skolegang med udfordringer. Skolegang i Coronatiden En eftermiddag i april efter online undervisningen derhjemme hver for sig, mødtes jeg med to kommende konfirmander, Line og Sif. Pigerne går i 7. klasse på Billum Friskole. Jeg spurgte dem om, hvad de vil huske fra Corona-året. Line mindes, at eleverne i marts 2020 spurgte deres lærer om Corona var noget man skulle frygte og om det også kunne komme her. »Det sker ikke her« lød det beroligende svar. Nu er vi alle klogere. Vi har lært at leve med alle restriktionerne og forandringerne. Line: »I begyndelsen var vi alle bange. Jeg bekymrede mig meget om mine forældre, at de skulle blive smittet, eller jeg selv, og at man kunne smitte andre. Men nu ved vi, hvad vi skal gøre. I skolen vasker vi hænder når vi kommer og ved her pause – helst så længe som det tager at synge ’Happy birth­day’ to gange. Da det gik bedre i efteråret, glemte vi næsten Corona. I hvert fald tænkte vi, at med nytåret 2021 ville det være overstået og alt


kunne blive som før. Sådan blev det ikke. Det blev værre. Jeg håber ikke, at vi glemmer de gode hygiejneråd, når det engang er ovre.« Hvordan har det været med at gå i skole derhjemme fra med onlineundervisning? Sif: »I begyndelsen var det hårdt. Man bliver så træt bag skærmen. Og savner vennerne så meget. Der var meget bøvl i starten med at komme på det rigtige sted og finde ud af det. Men nu er det vane. Nu kan vi det bare!« Line: »Men det er svært at sætte skel mellem skole og fritid, synes jeg. Man kommer let til bare at blive ved og lave alle ugens lektier på én gang. Og så kan man så kede sig resten af tiden.« Har der været noget godt ved Corona-isolationen? Line: »Vi er i hvertfald kommet tæt på hinanden i familien. Jeg har snakket meget med min far på gode, lange gåture.« »Og vi to har løbet meget på rulleskøjter sammen«, siger Sif med et smil til Line. »Det var nok ikke blevet til uden Corona. Man sætter mere pris på det man har, de små ting, naturen og hyggen. Og skolen!« Hvad glæder I jer mest til? »Til igen at kunne give alle et kæmpe kram. Og til konfirmationen, selvfølgelig. Det bliver så godt at se alle igen. Det kan vi forhåbentlig i august. Nu sender vi i hvert fald invitationerne ud til festen. Og så håber vi bare, at der ikke bliver ændringer igen.« Hvad betyder konfirmationen? »Man er blevet stor nok til at stå ved sit eget valg og tage ansvar for sin tro og sige ja til Gud, sådan som det blev sagt for én ved dåben. Det betyder meget. Men det er nok ikke sådan, at man træder ind i de voksnes rækker, som de sagde førhen. Jeg tror det er mere som med en fødselsdag. Man mærker ikke en stor forskel, først med tiden mærker man en ændring.« Sif: »På dagen glæder jeg mig meget til talerne, også til selv at holde tale og give udtryk for at jeg sætter pris på det hele.« Line nikker. »Ja, talerne er et højdepunkt.« Hvad tror I, at I vil huske fra konfirmationstiden? Line: »At konfirmationen blev rykket p.g.a Corona. Men det var nu fedt nok, at det endte med en lørdag i august. Det er fint nok for festen.« Sif: »Jeg husker bedst det vi selv skulle forholde os til og vælge – f.eks da vi skulle sætte symboler for Trosbekendelsen i syltetøjsglas. Det er rigtig godt at tænke selv og få kroppen med i det og være kreativ.«

KAPELRENOVERING I ALSLEV

Så er der endelig sket noget godt nyt i Alslev. Kapellet er blevet renoveret med nyt tag, en ny rampe foran porten og ikke mindst – er blevet beriget med en tilbygning med et dejligt handicap-venligt toilet. Projektet har været længe undervejs, og det er en glæde, at det nu kan tages i brug for besøgende ved kirken og på kirkegården. Døren er forsynet med automatlås, som låser når kirkeklokken ringer solen ned.

HVAD SKER DER MED PRÆSTEGÅRDEN?

Alslev præstegård er omsider på vej mod en renovering efter 6 års ventetid. Byggepladsen er etableret og arbejdet er gået i gang. Det bliver uhyggeligt spændende at se, hvor vanskeligt det bliver at nå i mål med at gøre præstegården til en sund bolig. Det tør ingen sætte tid på. Men nu er første skridt taget i retning mod, at der forhåbentlig engang igen kan blive lys i præstegårdens vinduer.

JANDERUP

Og hvad sker der lige med Janderup kirke? Skal tårnet ikke snart kalkes, så det står og lyser hvidt i stedet for grønt? bliver der spurgt. Jo, svarer Janderup menighedsråd, tårnet skal selvfølgelig kalkes. Men først skal blytaget repareres. Projektet løber af stablen i sommer. Da det også involverer murværket, følger kalkningen efter arbejdet med taget. Vent bare – det skal nok blive godt igen!

Anne Mette Gundesen

7


ID-nr.: 46879

114 MINDEVÆRDIG KONFIRMANDUNDERVISNING

Jeg spurgte min faster Dagny Burgaard om, hvad hun kunne huske fra sin konfirmandtid. Dagny har en imponerende god hukommelse. Men svaret var lidt overraskende: ingenting. Der stod kun et svagt minde om at undervisningen foregik på præstegården i Janderup, og at pastor Pedersen var en rar mand. Stoffet var katekismus og salmevers, der skulle læres udenad så man havde noget at svare til overhøringen ved konfirmationen. Måske heller ikke det mest mindeværdige. Det eneste minde min far Gunde kunne fremkalde om sin konfirmationstid var engang han var med familien i sommerhus i Vejers og måtte cykle til konfirmandundervisning i Janderup. Det gjorde indtryk. Måske kommer der alligevel noget godt ud af, at Corona-situationen har tvunget præsten til at lave anderledes undervisning, der kan foregå udendørs. Der kommer nødvendigvis mere krop og bevægelse, og mere sansning og leg ind i det. Forhåbentligt bliver det stående som et godt minde fra den mærkelige Coronatid. Jeg tror det er noget, der er kommet for at blive.  Anne Mette Gundesen

KONTAKT Sognepræst Anne Mette W. Gundesen Hyldehaven 8, 6800 Varde tlf. 75 26 90 38 · 23 32 61 33 amwg@km.dk Træffes i sognene efter aftale Sognepræst Bodil Raakjær Jensen Kirkebogsfører · tlf. 40 28 86 43 · brj@km.dk Provst Lise Hindsholm Vesterled 45 · 6851 Janderup tlf. 75 25 82 07 · 21 43 93 92 · lhi@km.dk Organist Connie Rønne Jørgensen tlf. 24 96 32 59 · connieoghenning@stofanet.dk Kirke- og kulturmedarbejder Linette Hardt Hansen · tlf. 24 82 67 78 linettehardt@hotmail.com Mandag er fridag for præster og personale. Graver Yvonne Bro Pedersen (Alslev) Alslev Kirkevej 5 · 6800 Varde tlf. 29 35 07 33 · alslevkirke@mail.dk Træffes dagligt kl. 8.30-14.30 Graver Anette Fynbo (Janderup) Præstegårdvej 29A · 6851 Janderup · tlf. 20 45 89 16 Telefontid: Mandag til torsdag kl.12.30-14.00 og fredag kl. 11.30-13.00 · janderupkirke@gmail.com Graver Karl Åge Sloth Madsen (Billum) Kildegårdvej 4 · 6852 Billum · tlf. 51 20 36 74 billumkirke@gmail.com Træffes mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-12.00. Redaktion: Anne Mette Gundesen, Bodil Raakjær Jensen og Agnete Brinch Christensen. Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Deadline for næste blad: Mandag 5. juli.

Følg Alslev, Janderup og Billum kirker på Facebook alslevkirke.dk – janderupkirke.dk billumkirke.dk

Udbringes uge 34 Layout & tryk: Team Lynderup / Videbæk Bogtrykkeri A/S tlf. 97 17 11 22

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Alslev, Janderup og Billum kirkeblad - Nr 2 - 2021  

Alslev, Janderup og Billum kirkeblad - Nr 2 - 2021  

Profile for videbaek

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded