__MAIN_TEXT__

Page 1

kirkebladet.nu

Bindeleddet

V. TOSTRUP ROUM · HVAM SOGNE

Nye farver i Hvam Kirke

www.tostrup-roum-hvam.dk

Blad nr. 1 · 2021


Nyttige oplysninger 2

Kirkeuglerne

Kontaktoplysninger Sognepræst Dorthe Louise Rosendal Præstegården i Tostrup Tingvej 80, 9632 Møldrup dlr@km.dk · Tlf. 40 24 19 44 Bistandspræst Hannah Kortnum Mogensen hakm@km.dk Tlf. 86 69 72 26 Tostrup Kirke Fmd. for menighedsrådet Lene Marie Sørensen Tlf. 42 52 19 66 Graver Lars Iversen Tlf. 40 94 21 79

Roum Kirke Fmd. for menighedsrådet Birthe Jensen Tlf. 30 22 52 33 Graver Lene Yde Tlf. 27 14 16 21

Kan du lide at synge er du velkommen til øvning onsdag kl. 19.0021.15. Det foregår i konfirmandstuen i Tostrup. Koret medvirker ved sangaftener og nogle gudstjenester Korleder: Organist Sigrid Mollwitz, tlf. 22 95 22 81.

Babysalmesang

Hvam Kirke Fmd. for menighedsrådet Carsten Thulstrup Tlf. 61 70 07 41 Graver Peter Knudsen Tlf. 24 42 01 14

Et tilbud til baby og mor eller far i Tostrup Kirke onsdage/torsdage kl. 10.00. Tilmelding til organist Sigrid Mollwitz, tlf. 22 95 22 81. Læs artiklen på side 10 for mere information.

Gudstjenester på Toftegården

na nd af coro Der er gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Toftegården å gru p re e id v dtil t in aflyser onsdage 14.30 i ulige velkommen. ærre Alle Desvuger.

www.tostrup-roum-hvam.dk www.facebook.com/ TostrupRoumHvam

Hold dig orienteret på nettet www.tostrup-roum-hvam.dk · www.sogn.dk · www.kirkekalenderen.dk Kirkekalenderen er også tilgængelig som app til din smartphone

BINDELEDDET

Redaktion:

Indlæg til bladet modtages med tak. Har du en god idé - et spørgsmål - bemærkninger til noget, du har oplevet i kirken - en kommentar til livet - et ønske - så send det til redaktionen.

Dorthe Rosendal, Svend Høgh, Lene Marie Sørensen, Birthe Jensen, Carsten Thulstrup, Niels Martin Poulsen og Hanne Rishøj.

Bindeleddet udsendes hvert kvartal gratis til alle husstande i Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22


Præstens side

Lediggang er roden til alt godt Stress er en folkesygdom, eller rettere en alvorlig belastningstilstand, en ubalance, der opstår når kravene til os overstiger de ressourcer vi har. Når vi rammes af denne ubalance begynder bekymringerne over alt mellem himmel og jord at accelerere. Inden vi når at få set os om, bliver det svært at slappe af, falde til ro og finde hvile og fred. Hurtigt og ubemærket kan det få meget alvorlige konsekvenser både for vores fysiske og mentale tilstand og tvinge os i knæ eller ud på Herrens mark. I vores 24-7-samfund, hvor krav til os selv og hinanden om hele tiden at være på, på de sociale medier, på arbejde, på indkøb eller med på beatet, og hvor travlhed og fyldte kalendere er et statussymbol, er stilhed lig med stilstand og hvile lig med dovenskab. Billedet af hamsteren i hjulet eller tigerne i Lille Sorte Sambo, der løber hurtigere og hurtigere og ender med at nedsmelte, toner frem. Som modsvar vil jeg slå et slag for søndagen. Forud for bølgen af både yoga, kognitiv terapi og mindfulness kom søndagen. Så lad os trække søndagen frem fra raritetskabinettet og komme hviledagen i hu, som de gamle sagde, eller lukke, slukke og trække stikket om søndagen, som man kunne sige på nudansk. Lad os gøre søndagen til en dag i lediggang med plads til stilhed, hvile,

søvn, pause og fred. Fordi det er nødvendigt oven på en hektisk arbejdsuge, og fordi det giver mulighed for nærvær, empati, ansvar, eftertanke, nye ideer og vækst i forhold til andre mennesker og vores eget liv. I de første kapitler af Bibelen hviler Gud efter hårdt arbejde og i pausen, mens Adam sover, skabes noget nyt og helt unikt, Eva. Hvile, søvn, pause og fred indgår altså i grundfortællingen om hele skaberværket og os mennesker. Hvile, søvn, pause og fred betragtes muligvis ikke som en Guds gave i vores effektiviserede højhastighedssamfund, men er ikke desto mindre stadig et grundvilkår for os mennesker, som ikke er blevet mindre aktuelt. Når søndage i lediggang er roden til alt godt, så skulle jeg da mene, at det, at komme hviledagen i hu eller lukke, slukke og trække stikket om søndagen, skulle være den mindste udfordring i disse tider med fokus på det, der regnes for godt, nemlig det effektive, det rentable, det innovative og det forandrings- og omstillingsparate. Nu nærmer julen sig, som er en travl tid, men som også er hjerternes fest. Og med englene, der sang Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med

Guds velbehag, er et budskab i juleberetningen, der Af Dorthe handler om, at Gud i JesusLouise Rosendal barnet kom ned til os mennesker på jorden, at vi skal finde fred. Fred i hjertet. Fred med hinanden. Fred med os selv. Fred med Gud. Men det kræver tid at finde fred. Og det kan kræve forandrings- og omstillingsparathed at finde modet til at lukke, slukke og trække stikket, når vi ugen igennem har arbejdet og skaffet til dagen og vejen, der hvor vi nu hver især er sat, eller når vi står midt i julemånedens travlhed og forventninger. Men evangeliets budskab om fred lyder, hvor evangeliet forkyndes, bl.a. i gudstjenesten om søndagen. Derfor kunne lediggang som roden til alt godt på en søndag i den travle julemåned begynde med en pause på kirkebænken. For på kirkebænken i gudstjenesten skal man ikke præstere. Der skal man alene modtage. Der skal man alene modtage budskabet om, at man som fejlbarligt menneske er mødt og accepteret af Gud, og acceptere at man er accepteret. Se, det er det gode og glædelige budskab, der overgår alle andre, og som giver fred i hjertet. Glædelig jul!

3


Årets konfirmander

Tostrup Kirke lørdag 5. september kl. 10.00 Silja Winthereig Isabella Trangbæk Emilie Christensen Anne-Sofie Bjerg Hedeland Ina Cecilie Egelund Schantz Frederiksen Emma Visgård Kristensen Malthe Kallestrup Kristensen Mathilde Lynglund Mortensen Martin Emil Nielsen Cortney Sandra Faarup Clark Frederik Brøndum Troels

Hvam Kirke søndag 6. september Løkke Oline Bülow Kasper Yde Mariussen Lucca Amalie Høgh Have

Tostrup Kirke lørdag 5. september kl. 11.30 Malthe Thoft Fuglsang Noah Balder Risager Vinther Olsen Laura Bergman Larsen Caroline Andersen Theo Herman Fauerschou Vinther Christoffer Høgh Oliver Fur Hermann Kristian Albrektsen

Roum Kirke søndag 6. september Nicklas Benigra Andersen Oliver Klinge

4


Kirkelige handlinger

Døbte og viede

Laurits Bugge Jakobsen Døbt i Tostrup Kirke den 19. juli

Laura Karmark Albertsen Døbt i Tostrup Kirke den 2. august

Tobias Hagerup Gravesen Døbt i Tostrup Kirke den 16. august

Anne-Sofie Rathlau Sørensen og Claus Sørensen Viet i Hvam Kirke den 5. september Max Theo Jakobsen Kjeldsen Døbt i Roum Kirke den 23. august

Carla Windtberg Findinge Døbt i Tostrup Kirke den 13. september

Valde Stendahl Thomsen Døbt i Tostrup Kirke den 20. september

Anton Rathlau Sørensen Døbt i Hvam Kirke den 5. september Storebror Noah var med

5


6 10.30 19.30 9.00 10.30 19.00 19.30 9.00 12.00 13.15 14.30 15.45 10.30 14.30 9.00 10.30

06-12-20 09-12-20 13-12-20 13-12-20 15-12-20 16-12-20 20-12-20 24-12-20 24-12-20 24-12-20 24-12-20 25-12-20 25-12-20 26-12-20 27-12-20

Roum kirke

14.30 16.00 10.30 14.30

01-01-21 01-01-21 03-01-21 03-01-21

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Julesøndag

2. juledag

Juledag

Juledag

Juleaften

Juleaften

Juleaften

Juleaften

4. s. i advent

Syng julen ind - De tre tenorer

Julekoncert med Marian Mikkelsen på harpe

3. s. i advent

3. s. i advent

Syng julen ind med Kirkeuglerne

2. s. i advent

2. s. i advent

Syng julen ind med Kirkeuglerne

Arrangement

Helligetrekongers søndag

Helligetrekongers søndag

Nytårsdag

Nytårsdag

Arrangement

JANUAR

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Roum kirke

Hvam kirke

Vester Tostrup kirke

Vester Tostrup kirke

Roum kirke

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Roum kirke

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Roum kirke

Roum kirke

Tidspunkt Sted

9.00

06-12-20

Dato

19.30

Tidspunkt Sted

02-12-20

Dato

DECEMBER

DLR

DLR

DLR

DLR

Præst

DLR

HKM

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

HKM

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

Præst

BIB

BIB

BIB

Kollekt *

BF

JUL

BF

BF

BF

JUL

JUL

BF

KORS

KORS

KORS

Kollekt *

Sognekalender


7

19.00 9.00 10.30 17.00

9.00 10.30

19-01-21 24-01-21 24-01-21 28-01-21

31-01-21 31-01-21

9.00 10.30 10.30 14.00

9.00 10.30

07-02-21 07-02-21 14-02-21 14-02-21

21-02-21 28-02-21

Vester Tostrup kirke

Roum kirke

Vester Tostrup kirke

Hvam kirke

Roum kirke

Hvam kirke

Vester Tostrup kirke

DLR

HKM

DLR

DLR

DLR

DLR

DLR

Præst

DLR

DLR

HKM

DLR

DLR

HKM

DLR

HKM

FAM

BIB

BIB

Kollekt *

BIB

BIB

KORS

* Kollekt indsamlinger: BF = Børnesagens Fællesråd · BIB = Bibelselskabet · FAM = Folkekirkens Familiestøtte · JUL = Julemærkehjemmet Hobro · KORS = Kirkens Korshær · NØD = Folkekirkens Nødhjælp

HKM = Hannah Mogensen

2. s. i fasten

1. s. i fasten

Fastelavn - børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset

Fastelavn

Søndag Seksagersima

Søndag Seksagersima

Kyndelmisse og efterfølgende pandekager i Konfirmandstuen.

Arrangement

DLR = Dorthe Louise Rosendal

19.00

02-02-21

Søndag Septuagesima

Søndag Septuagesima

Spejdergudstjeneste med efterfølgende spisning i spejderhuset

Sidste s. e. H3K

Sidste s. e. H3K

Fælles menighedsrådsmøde

2. s. e. H3K

1. s. e. H3K

FEBRUAR

Vester Tostrup kirke

Roum kirke

Hvam kirke

Roum kirke

Vester Tostrup kirke

Konfirmandstuen

Hvam kirke

Roum kirke

Tidspunkt Sted

10.30

17-01-21

Dato

9.00

10-01-21


Siden sidst

Valgforsamlinger 2020 VESTER TOSTRUP

ROUM

Den 17. september kl. 19.30 havde vi valgforsamling i Vester Tostrup Sogn, der var mødt 20 sognebørn op til valgforsamlingen.

Valgforsamling for Roum sogn i forsamlingshuset. Der er 5 medlemmer i Roum menighedsråd og de tre ønskede ikke at forsætte. Svend Høgh og Birthe Jensen blev valgt. Alice Petersen og Lars Iversen er valgt som stedfortræder. Ved næste valgforsamling valgtes Birgit Gaardsted Andersen og Elin Nielsen. Stedfortræder Alice Petersen indtræder i det kommende menighedsråd, som er valgt for de næste 4 år.

Dirigent Steen Sømod styrede mødet, og formand Lene Marie Sørensen fortalte om opgaver som Menighedsrådet havde beskæftiget sig med de sidste 4 år, og om de opgaver der er påbegyndt, som det næste menighedsråd skal færdiggøre, deres fungeringsperiode er kun på 2 år, da Vester Tostrup Menighedsråd har søgt om en 2 årig valgperiode.  Der var desværre ikke nok kandidater til menighedsrådet, så der blev afholdt endnu en valgforsamling. Det kommende menighedsråd består af Hans Kristian Skjærlund, Kirsten Sigaard Meincke, Lene Marie Sørensen, Poul Erik Trier Pedersen, Søren Kastberg, Niels Martin Poulsen. Stedfortræder: Niels Refsgaard og Eva Myrtue Nielsen. Det var første gang der var valg efter den nye valgmodel, men det gik fint alligevel. 

8

HVAM Torsdag den 15. september var der indkaldt til valgforsamling i Hvam sognehus, hvor man skulle have valgt nyt menighedsråd for de kommende 4 år. Mange viste interesse for opstillingen og der var mange foreslåede kandidater, hvoraf de fle-ste dog ikke ønskede at opstille, så man endte ud med 6 person, som var villige til at modtage valg. Efter valg og optælling kom det nye menighedsråd, som tiltræder første søndag i advent, til at bestå af Hanne Jensen, Hanne Rishøj, Liselotte Sørensen, John Sørensen og Laust Nørskov med det in mente at der ikke indkommer andre lister. Samtidig blev der valgt stedfortrædere som blev Preben Sørensen, Birger Skipper, Hanne Rønd, Anders Jensen og Solvejg Sørensen.


En gravsten på Hvam Kirkegård Ejnar Villadsen 23. 10. 1916 † 7. 4. 1982 Signe Villadsen 17. 1. 1919 † 11. 3. 2006

Nielsen. Datteren Elvira forblev ugift, det havde hun efter sigende lovet sin mor. Hun boede og havde i rigtig mange år damefrisørsalon på Vestergade 12 i Møldrup.

Gravstedet er fredet og der bor stadig efterkommere af familien i Tostrup. Det er et klenodie for en kirkegård at have sådan et historisk gravsted. Niels Ole Andersen

I »Lokalhistorisk Årsskrift for 1980« fortæller Peder Christensen om den gamle adelsgård Spanggaard, nuværende Spanggårdvej 4 (Steen Andersen), at den i 1700-tallet blev delt i to gårde, den anden del er nuværende Spanggårdvej 1 (Arne Christensen). Spanggårdvej 1 blev senere, nok i samme århundrede, delt en gang mere. Den frastykkede gård er Spanggårdvej 2 (Bjarne Madsen), den var hjem/fødehjem for personerne begravede på det gravsted her fortælles om. Chr. Olesen, født på Spanggaard d. 4. februar 1855, død i Møldrup d. 21. november 1937, Karen Olesen, født i Fjelsø 1860, død i Møldrup d. 3. marts 1950. Det var en gammel slægtsgård Karen og Chr. 9. september 1926 overdrog til sønnen Niels K. O. Olesen. Kun tre måneder senere døde den kun 33-årige mand d. 6. december på Viborg Sygehus. Han var ugift. Gården blev d. 3. marts 1927 solgt til en datter og svigersøn, Mette Kirstine og Jens Støttrup

9


Kommende arrangementer 10

Babysalmesang i Tostrup Kirke Vi indbyder alle områdets nybagte forældre til musikalsk samvær og nærvær med jeres baby. Babysalmesang er et gratis tilbud til alle forældre med børn i alderen 2-9 mdr. Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i kirken. Det er altid på barnets præmisser, så derfor skaber vi en tryg atmosfære gennem genkendelige rutiner fra gang til gang. Alle kan være med, det kræver ingen musikalske færdigheder at være med. Hvordan du synger er underordnet, dit barn synes nemlig at netop din stemme er den allersmukkeste. Det er kontakten og nærværet med dit barn, der er i centrum. Sangen er den mest direkte og udtryksfulde måde, hvorpå vi kan nå ind til det lille barn. Musikkens sprog vækker følelser til live både hos den, der synger og den, der lytter. Sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling. Selvom barnet ikke forstår salmerne, kan det sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed og blive til livslang glæde. I salmesangen understøtter melodierne poesien, så ordene og stemningen bæres frem af forældrenes stemmer. Vi mødes i Tostrup Kirke, hvor vi sammen synger og danser for og med børnene. Vi blæser sæbebobler, lytter til musik og bruger forskellige sansestimulerende redskaber, og danser os gennem kirken. Efter sangen i kirken er der tid til at hygge sammen og snakke. Sigrid Mollwitz

Syng julen ind ROUM KIRKE Onsdag d. 2. december kl. 19.30 Kirkeuglerne medvirker TOSTRUP KIRKE Onsdag d. 9. december kl. 19.30 Kirkeuglerne medvirker HVAM KIRKE Onsdag d. 16. december kl. 19.30 De tre tenorer medvirker


Julekoncert med Mariann Mikkelsen Mariann Mikkelsen spiller keltisk harpe og synger julesange. Kom og nyd en flot indledning til julen.

Spejdergudstjeneste Tirsdag d. 15. december kl. 19.00 i Roum Kirke

Spejdergudstjeneste med efterfølgende aftensmad i spejderhuset.

Torsdag d. 28. januar kl. 17.00 i Hvam Kirke

Fastelavnsgudstjeneste Børnegudstjeneste i samarbejde med Tostrup Landsbyforening. Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 14. Kom gerne udklædt Herefter tøndeslagning i forsamlingshuset.

Søndag d. 14. februar kl. 14.00 i Tostrup Kirke

11


ID-nr.: 46879

125

Foreninger og møder

Klubber og foreninger Indre Mission Oasen

Program for Oasen Søndergade 23 · Møldrup

Søndergade 23, Møldrup Kontaktperson: Lars Iversen, tlf. 40 94 21 79.

1. dec. kl. 9.30 Café

Unge Hjem – Indre Mission

10. dec. kl .19.30 Bibelaften

Vi er en lille flok, som mødes hver 14. dag til Bibelstudie og hyggeligt samvær. Er det noget for dig? Du er velkommen til at kontakte Niels Christensen på tlf. 61 69 71 37.

15. dec. kl. 9.30 Café

KFUM Spejderne i Møldrup Mødes til fælles aktiviteter i spejderhuset, Ahornvej, Møldrup. Alle mødetider er torsdag: Bævere (0. og 1. kl.): Kl. 17.30-19.00. Ulve (2. og 3. kl.): Kl. 17.30-19.00 Juniorspejder og senior (4. kl. og opefter): Kl. 19.00-21.00 Kontaktperson: Lene Kristensen, tlf. 24 85 26 03

KFUM Spejderne i Hvam Mødes hver torsdag: Ulve og bævere: Kl. 17.30-19.00. Spejdere: Kl. 19.15-21.00 Vil I vide mere om KFUM-spejderne i Hvam, kan I kontakte formand Anders Nielsen på tlf. 21 75 84 76 eller mail: kfum.spejderne.hvam@gmail.com

17. dec. kl. 19.30 Juletræspyntning 29. dec. kl. 19.30 Juletræsfest, Randi Taulborg

14. jan. kl. 19.30 Evang. Alliances bedemøde 19. jan. kl. 9.30 Café 21. jan. kl. 19.30 Møde v. Vagn Christensen, Silkeborg 28. jan. kl. 19.30 Generalforsamling

5. jan. kl. 9.30 Café

2. feb. kl. 9.30 Café

11. jan. kl. 19.30 Evangelisk Alliances bedemøde

4. feb. kl. 19.30 Møde

13. jan. kl. 19.30 Evang. Alliances bedemøde

16. feb. kl. 9.30 Café

11. feb. kl. 19.30 Bibelaften

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Bindeleddet nr. 1-2021  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Bindeleddet nr. 1-2021  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Profile for videbaek