a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 9

NYT

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 – ORIENTERINGSMØDE OG VALGFORSAMLING Den 1. januar 2020 trådte en ny valgform til me­ nighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde den 15. september 2020: Valgforsamlingen. Dybe-Ramme menighedsråd og Lomborg-Rom menighedsråd indbyder derfor i fællesskab til et Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktions­ periode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen På valgforsamlingen afholdes valget til menig­ hedsrådet. Opstilling og valg af kandidater fore­ går på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en

skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende udlø­ ses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i ad­ vent 2020.

9

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek