Page 8

NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

SOGNEPRÆST MARGRETHE BENDTSEN TAKKER AF! Sognepræst Margrethe Bendtsen forlader os efter 6 år i kystsognene og skriver i den forbindelse følgende: Jeg har søgt og fået embede i Gørding-Vemb-Bur pastorat fra den 1. februar og har derfor forladt den vindblæste præstebo­ lig på Gåskærvej i Vandborg. Det blev til godt og vel 6 år som præst i de 4 sogne tæt på havet, hvor det blæser, javist, men netop på grund af sognenes beliggenhed så tæt på Vesterhavet, søgte jeg i sin tid embedet her – og fordi min morfar har været præst i Fjaltring og Trans sogne tilbage i slut 60’erne, så området må have lag­ ret sig i sjælen. Og lyset, luften og udsy­ net er jo helt fantastisk herude på kan­ ten. Derfor kommer turisterne også hertil hele året. De vokser i antal i disse år, og heldigvis, så besøger mange af dem kir­ kerne. Både til gudstjenester og diverse arrangementer – eller bare fordi de nu engang ligger dér og byder indenfor. Og fra hvert af de 4 sogne er der brave kvinder og mænd i menighedsrådene, der sørger for disse udsatte kirker og menigheden, udsatte for vejr og vind og tidens tand. Jer vil jeg gerne takke i menighedsrådene for at have kaldet mig til sognene i sin tid og for jeres arbejde og engagement, der er vigtigt for kirkebygningernes bevarelse og menighedens liv og vækst. Uden jer, ingen Folkekirke, og forhåbentlig får I stor opbakning ved det forestående menighedsrådsvalg. Det håber jeg af hjertet, og også at I bakker op om jeres nye præst, Jørgen Tjelle Holm, der kommer til Vandborg-Ferring-Fjal­ tring og Trans sogne den 1. marts 2020, indtil videre for 6. må­ neders virke. Tak til alle i sognene. Tak til alle jer, der ikke bor i de 4 kystsogne, men som alligevel er kommet for at være med til gudstjeneste på dette vindblæ­ ste, men ikke gudsforladte sted! En særlig tak skal lyde til alle ansatte ved kirkerne for et særde­ les godt samarbejde, og til Henning Bjerg Mikkelsen for yp­ perligt kollegaskab. Jeg ønsker jer alle alt godt og fortsat god vind!

8

KONFIRMATIONER FORÅR 2020 Følgende konfirmeres i Dy­be kirke lørdag den 2. maj kl. 10.30: Nikolaj Borup Mogensen Følgende konfirmeres i Ramme kirke søndag den 10. maj kl. 9.00: Kristian Agger Mathilde Kjærgaard Nielsen Lucas Hansen Hafjall Mathilde Meldgaard Røn Katrine Rosengaard Bæk Mike Gerhardus Doorn Tobias Cassius Ebdrup Tricia Jasmin Maia Ebdrup Kristian Kastberg Sandbæk Rasmus Kynde Sværke Følgende konfirmeres i Lomborg kirke søndag den 10. maj kl. 11.00: Signe Kjærgaard Pedersen Cecilie Kirk Frederiksen Karoline Kirk Frederiksen Mads Kirkegaard Schreiber Sørensen Jesper Harpøth Bjerre Johanne Reintoft Bjerrum Johanne Spangsbjerg Nielsen Emil Vognstoft Andreassen Johannes Juul Warming Anni Drew Kristensen Jonas Bremer Pasgaard Maria Rækby Riis

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek