Page 6

DET SKER

Store bededagsaften

Torsdag den 7. maj kl. 19.30 i Ramme kirke Store bededag blev i 1686 indført af biskop over Vi holder en aftengudstjeneste i Ramme kirke med Sjælland, Hans Bagger, som en særlig dansk hellig­ levende lys og hvor bøn, stilhed og eftertanke er i dag, der altid falder den fjerde fredag efter påske. fokus. Efter gudstjenesterne inviteres alle til en kop Dagen var tiltænkt bøn og kirkegang, og siden kaffe og varme hveder i midten af 1800 tallet har man også forbundet da­ konfirmandstuen, hvor gen med varme hveder. Og der er både bøn og hve­ vi også får rørt sang­ der på menuen, når vi i Ramme kirke musklerne til fællessang markerer store bededag torsdag aften. fra Højskolesangbogen.

Pilgrimsvandring Lørdag den 16. maj Gennem fire sogne med fire af vore smukke mid­ delalderkirker nær havet, Fjaltring, Dybe, Ferring og Trans kirker som holdepunkter. Lørdag d. 16. Maj vil vi gerne gentage og bygge vi­ dere på den vellykkede pilgrimsvandring fra efter­ året 2019. I den forbindelse inviterer vi til intro med kaffe, inspiration og ruteplan fredag d. 15. maj kl. 10 - 11 i Borgerhuset i Fjaltring, Vestermøllevej 11. Spørgsmål og gerne tilsagn til Etha Mauritson 23 72 80 38. ethamariegmail.com : Den tusindårige tradition har bredt sig til vore egne, hvor den bliver en mere og mere yndet mulighed for fordybelse og nærvær i det ydre og det indre landskab. En ANDAGT oplevet personligt og i et vandrende fælles­ skab. I de fire kirker finder vi ro, måske en kort tekst eller salme til efter­ tanke på den videre van­ dring i stil­ hed.

6

Denne tur er gennemvandret i flere omgange af Fjaltring Vandregruppe. Selve vandringen strækker sig over ca. 16 km varer ca. fire og en halv time. Dertil kommer pauser. Vi mødes 9.30 ved Fjaltring kirke med velkomst og afgang kl. 10. Vi regner med at nå Dybe Kirke ca. 11.15, og Ferring Kirke ca. 12.45, spiser medbragt mad ved Bovbjerg Fyr ca. 14.15. når Trans Kirke ca.kl.14.30 og Fjaltring Kir­ ke ca. 16, hvor vi slutter med nadver i det fri, hvis vejret tillader. Man må gerne hoppe på og af turen ved en af de fire kirker, men skal gerne have læste det mere de­ taljerede program som lægges i kirkerne i god tid før vandringen. Arr: Fjaltring Trans menighedsråd

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek