Page 4

DET SKER

De små synger med de grå i Lomborg Kirke – Generationsmøde I Lomborg kirke vil der snart myldre ind med små dagplejebørn som skal synge, sanse og lege sammen med Tante Andante. Det er et åbent arrangement 8 onsdag formiddage i hele 2020 og hvem der har lyst fra sognet til at deltage er velkomne. Der er brug for flere til at synge med på salmerne og også gerne flere hænder til at hjælpe med arrange­ mentet. Efter ca. 45 min. i kirken går vi over i konfir­ mandstuen og får lidt at spise og drikke.

så heldige at få. Har du brug for at høre mere så kon­ takt gerne sognepræst; Henning Bjerg Mikkelsen; tlf. 97 88 90 11 eller mail hbmi@km.dk Billedet er fra Flynder Kirke, hvor man har en lig­ nende aktivitet.

Det er gratis at deltage og vi håber at se både unge og gamle til et nyt initiativ i Lomborg. Datoer: 11. marts, 22. april, 3. juni, 9. september, 7. oktober, 4. november og 2. december (alle dage kl. 9.30 – ca. 11.30). Aktiviteten er en del af en ny kulturaftale som Lem­ vig KFUM og KFUK’s Tante Andante Hus har været

Peter Krabbe Larsen

Konfirmandgudstjeneste I Lomborg kirke torsdag den 2. april kl. 19.00 Alle konfirmander med forældre og søsken­ de er inviterede. Gudstjenesten, der er åben for ALLE, varer ca. 45 minutter. Efter gudstjenesten mødes konfirmander og forældre i konfirmandstuen, hvor der vil blive nogle praktiske informationer om kon­ firmationen.

Seværdighed

4

- er overskriften på et foredrag, som sogne­ præst Peter Krabbe Larsen, Struer vil holde i konfirmandstuen onsdag den 25. marts kl. 19.30. Foredraget tager udgangspunkt i nogle af Jesu lignelser i Lukasevangeliet. Desuden vil Peter dele sine erfaringer fra tiden som ga­ depræst. Kaffen koster 30 kroner.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek