Page 3

DET SKER

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, for­ tælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mik­ kelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arran­ gementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. Der er sang og samvær følgende dage:

KORT NYT KIRKEBLADET Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup.

Tirsdag den 31. marts kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 28. april kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard

Stof til næste kirkeblad indle­ veres skriftligt til præstegården senest: mandag den 30. marts.

Tirsdag den 26. maj kl. 14.30 v. Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard

KIRKEBIL Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sog­ net, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Kirkehøjskole i Lemvig provsti Folkeoplysning og inspiration for alle! Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Trans Kirke

FERIE OG FRIHED

»DEN GODE ENSOMHED« v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem.

Sognepræsten træffes ikke i pe­ rioden 13.-26. april samt 22.25. maj.

Som afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen får vi besøg af Bettina Reese Tonnesen, der vil fortælle om sit arbejde med ensomhed, og hvor­ dan vi som kirke forholder os til den.

Der henvises i nævnte perioder til sognepræst i Vandborg på tlf. 97 83 63 26.

FORSIDEFOTO Konfirmanderne, som skal kon­ firmeres søndag den 10. maj i Lomborg og Ramme kirke

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Tlf. 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek