Page 2

ORDET

Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

SÅ SKAL VI TIL AT TÆNKE PÅ VALG TIL MENIGHEDSRÅD Foråret er ti­ den, hvor vi fejrer påsken og Jesu Kristi opstandelse. Det er også ti­ den, hvor drenge og piger er linet op i kirken til deres konfirmation. Og så er foråret 2020 tiden, hvor vi så småt skal til at tænke på menighedsrådsvalget. Det er ganske vist først til efteråret, valget finder sted på en valgfor­ samling. Men det er i foråret, vi skal begynde at tale om det. Der afholdes orienteringsmøde i alle sogne tirsdag den 12 maj. Selv om der endnu er længe til valgforsamlingen i september, så gør det ikke noget, at vi al­ lerede nu begynder at tænke på kandidater. Måske er der én eller flere vi skal have prikket på skulderen. Måske du også selv skal overveje om det er no­ get for dig. Hvis du har interesse for kir­ ken eller har tanker om, hvor­ dan kirkegården skal tage sig ud, så kom endelig ud af bu­ sken. Eller hvis du er optaget af

kirkens indre liv og har tanker om gudstjenesten og alt det kirken skal stå for i et sogn, så kom og giv dit besyv med. Det er nu i denne forårstid, der skal gødes for at blomster og planter kan spire og gro. Også i det kirkelige arbejde skal der gødes for er det kan leve og ud­ vikle sig. Apostlen Paulus minder os i ny testamente om, at når menig­ heden trives og vokser, skyldes det for det første at enhver tjener med den gave, Gud giver. Og for det andet at Gud velsig­ ner arbejdet og giver væksten. Det kender vi også fra haven og marken i denne forårstid.

Nogen må gøre arbejdet der­ ude. Ja, nogen må endda være villig til at tage en kæmpe tørn over tid og gøre det, som skal gøres. Men vi er også afhængi­ ge af Gud giver sol og regn. Begge dele skal vi have i tan­ kerne når vi tænker på det kir­ kelige arbejde i sognet Vi har brug for medarbejdere, der vil give noget af deres tid, nogen der vil stille evner, ar­ bejdskraft, tanker og kreativi­ tet til rådighed. Og så må vi bede Gud om, at lade det blive forår i kirken – hele året. Kom glad til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg den 12. maj i konfirmandstuen.

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Peter Lund Jensen Tlf. 51 95 52 78

Charlotte Sunesen Tlf. 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek