Page 11

SORGGRUPPE LEMVIG KOMMUNE En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge. Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt! Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed. Sorggruppen er gratis. Sorggruppen er for voksne. Der findes særlige sorggrupper for børn og unge. Tid og sted Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned a 2 timers varighed. Første møde efter nærmere aftale med sorggruppele­ derne. Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg . Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Mari­ anne Gyldenkærne, der begge via deres arbejde har mange års erfa­ ring med mennesker i sorg og eksistentiel krise. Kontakt • Marianne Gyldenkærne, tlf. 97 88 56 50, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg • Lilian Hove Andersen, tlf. 42 36 30 10, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling menighedsråd

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lom­ borg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lom­ borg præstegård, Lom­ borgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Su­ nesen træffes som hoved­ regel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præste­ gården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præ­ stens og den øvrige kirke­ betjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget vel­ kommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informatio­ ner, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«! Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræ­ sten.

11

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek