a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 10

SE HER

Møder Danmission Lørdag den 28. marts kl. 10.00 Stiftsårsmøde i Vestervang kirke, Rughavevej 6, Viborg. Der indledes med Gudstjeneste v. Karen Stubkjær. Herefter samling i sogne­ lokalerne, hvor volontører fortæller om deres oplevelser i Tanzania. Desuden afholdes gene­ ralforsamling.

Marts · April · Maj

Lemvigkredsens Indre Mission Onsdag den 18. marts 19.00 Kredsmøde i Harboøre kirke og missionshus v. Leif Hankelbjerg Mortensen, Aulum. Tema: »Min bøn – Guds svar«

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Folkekirkeligt Fællesskab Torsdag den 19. marts kl. 19.30 Bibelkreds hos Elsebeth og Ryan Andreassen, Mullesgårdvej 55, Lomborg Mandag den 30. april kl. 19.30 Bibelkreds hos Linda og Erik Jensen, Ringgade 41, Lomborg Onsdag den 4. juni kl. 19.30 Bibelkreds hos Gitte og Bendt Dissing, Ringkøbingvej 129, Rom,

Studiekredsen i Ramme Fredag den 26. juni kl. 19.30 hos Mie og Gerben Hoornenborg, Sølhøjvej 35, Ramme

Lomborg-Rom menighedsråd: • Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Konfirmandstuen • Tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen Dybe-Ramme menighedsråd: • Torsdag den 26. marts kl. 19.00 hos Anne Marie Hoornenborg, Solhøjvej 35, Ramme • Torsdag den 19. maj kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe • Torsdag den 11. juni kl. 17.30 i Præstegården i Lomborg Fælles menighedsrådsmøde: • Torsdag den 17. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden kan fås ved henvendelse til sognepræsten. Referat kan efterfølgende ses på vores hjemmeside

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek