{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

kirkebladet.nu

Bindeleddet

V. TOSTRUP ROUM · HVAM SOGNE

70 år med spræl i Læs side 4 om KFUM-spejderne i Møldrup, som har næsten 70 år på bagen

www.tostrup-roum-hvam.dk

Blad nr. 2 · 2020


Nyttige oplysninger

Konstitueret sognepræst Lise Uhrskov · Præstegården i Tostrup · Tingvej 80 lu@km.dk · Tlf. 40 24 19 44 Fra 1. marts ny sognepræst Tlf. 40 24 19 44 Bistandspræst Hannah Kortnum Mogensen hakm@km.dk Tlf. 86 69 72 26 Tostrup Kirke Fmd. for menighedsrådet Lene Marie Sørensen Tlf. 42 52 19 66 Graver Lars Iversen · Tlf. 40 94 21 79

Der er gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Toftegården onsdage 14.30 i ulige uger. Alle er velkommen.

Roum Kirke Fmd. for menighedsrådet Birthe Jensen Tlf. 30 22 52 33 Graver Lene Yde Tlf. 27 14 16 21

Fmd. for menighedsrådet Carsten Thulstrup Tlf. 61 70 07 41 Graver Peter Knudsen Tlf. 24 42 01 14 www.tostrup-roum-hvam.dk www.facebook.com/ TostrupRoumHvam

Indlæg til bladet modtages med tak. Har du en god idé - et spørgsmål - bemærkninger til noget, du har oplevet i kirken - en kommentar til livet - et ønske - så send det til redaktionen.

Menighedsrådsmøder for de næste tre måneder

Hvam Kirke

BINDELEDDET

2

Gudstjenester på Toftegården

Kontaktoplysninger

Hvam

Vester Tostrup

Roum

Sognehuset

Konfirmandstuen

Konfirmandstuen

3. marts kl. 19.00

17. marts kl. 19.00

18. marts kl. 16.30

28. april kl. 19.00

14. maj kl. 19.00

12. maj kl. 16.30

Næste udgave af »Bindeleddet« udkommer ultimo maj

Redaktion: Svend Høgh, Lene Marie Sørensen, Birthe Jensen, Carsten Thulstrup, Niels Martin Poulsen og Hanne Rishøj.

Bindeleddet udsendes hvert kvartal gratis til alle husstande i Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22


Præstens side

Vi behøver forklaringer Nu træder vi endnu engang ind i foråret. En ny vækst er på vippen til at blive skudt i gang. Smukt er det at se på – forunderligt er det at bevidne.

forklaring på i lærebøgerne – og tak for det! Vi mennesker har brug for forklaringer, gode forklaringer. Det giver naturvidenskaben os – den gør os oplyste. Det er rigtig godt.

Jeg må gang på gang erkende mig sat til vægs i forundring over den enorme biomasse, træerne pludselig skyder frem hen over april og maj – de kilovis af blade, som med et beklæder de nøgne træer og over alt vokser ind i vores synsfelt. Hvor kommer det hele dog pludselig fra?

Men der er nu alligevel noget naturvidenskaben aldrig kan forklare os til fulde. Nemlig årsagen til al den biomasse og al den respiration – til livet på jorden.

Og det findes der helt sikkert en vældig god

Troen byder os et svar. Kort og enkelt: Af og fra Gud udsprang det hele – af en kærlighed, som ikke længere kunne være uden objekt, udsprang vi. Livet udsprang til at leve i ind-

Vi overmandes af dyb glæde, når bøgen springer ud

byrdes harmoni og vedvarende genskabelse. Udsprang af kærlighed.

Af Lise Uhrskov, sognepræst

Mon ikke det er årsagen til den dybe glæde vi mennesker overmandes af, når bøgen igen springer ud. Eller det kollektive forsommerhysteri, der gør at de første nye danske kartofler løber op i skyhøje kilopriser. Og med den dybe længsel der indfries, når vi i foråret igen mærker at solens stråler efterlader os varme i kroppen. For ikke at tale om den berusede lykke, der rammer os, når vi forelsker os, eller lige pludselig og uventet finder os selv i en meningsfuld samtale med et menneske, når vi ler, eller når årets første snefnug rammer næsen. At livet udsprang af kærlighed, er selve årsagen til at vi kan glædes ved det. Og hvor flygtig lykken end er, så er den jo ikke desto mindre så virkelig, at vi kan rammes af den igen og igen – lige når vi mindst venter det. Jeg vil gerne sige jer tak for de fem måneder jeg fik som præst i Møldrup; Tostrup, Roum og Hvam. Jeg har mødt et væld af skønne mennesker og haft mange spændende og varme oplevelser her. Jeg ønsker jeg alt vel fremover! Kærlig hilsen Lise Uhrskov

3


Fokus

En 70-årig med spræl i! KFUM-Spejderne i Møldrup har eksisteret i snart 70 år. Selv om gruppen er gammel, er den stadig fuld af liv. Hver torsdag mødes en flok friske piger og drenge til spejderhygge. Her laves forskellige sjove og spændende aktiviteter. Til at holde styr på de unge mennesker, står en gruppe på fire erfarende ledere klar med en masse gåpåmod og nye opgaver i lommerne. Deres mål er at give børn og unge mod på at tage ansvar for dem selv om de-

medført at medlemstallet nu er stigende. Gruppen tæller nu 10 bævere, 6 ulve og 3 spejdere. Spejderne er aktive i Møldrup by. Hvert år afholder de sankhansaften for hele Møldrup og omegn. Midt i byen har de en loppebod, hvor man kan komme og gøre en god handel. Til jul kan man købe flotte juledekorationer og lækre vafler. På den måde er spejderne i Møldrup en fast del af byens handel og tradition.

res omgivelser. Dette gøres gennem forskellige aktiviteter, hvor samarbejde er i højsæde. Af aktiviteter kan nævnes: kend naturen, blive en mester i kodeskrivning, lave mad på bål, blive dus med dolken og hvordan bygger man et tårn på 10 minutter. Selvom medlemstallet i et stykke tid har været dalende, har det ikke fjernet gnisten i lederne. For at få flere med i fællesskabet, har der hen over foråret været afholdt Familiespejder-dage. Her har hele familien, både store og små, haft mulighed for at opleve hvad spejderarbejdet går ud på. Det har

4


Fokus

Kirkeuglerne synger hver uge »Kirkeuglerne« er et voksenkor i Tostrup og Roum sogne – det er nok lidt et sjovt navn, men der blev stemt om det i koret og sådan blev det. Vi mødes hver onsag kl. 19.00 og øver forskellige salmer og sange som vi så

synger i kirkerne til jul, påske, pinse og høstgudstjeneste og måske enkelte andre gange. Når vi mødes onsdag aften synger vi ca. en time, så drikker vi kaffe og ordner verdenssituationen, og derefter synges der en time

igen. Det er meget hyggeligt og vi kommer til at kende hinanden. Koret har bestået ca. 15 år og tæller 15-20 medlemmer, men der er plads til flere, så mød endelig op, hvis du kan lide at synge. Koret ledes af organist Sigrid Mollwitz.

Koret synger mest i kirkerne ved højtiderne, men øver hver onsdag

5


Kommende arrangementer 6

Præsteindsættelse

Skærtorsdagsmiddag

Søndag d. 1. marts indsættes vores ny sognepræst i • Roum Kirke kl. 9.00 • Tostrup Kirke kl. 10.30 • Hvam Kirke kl. 13.30

Skærtorsdag er der gudstjeneste i Tostrup Kirke.

Kl. 15.00 indbydes alle til kaffebord i Møldrup Kulturcenter, hvor vi byder velkommen til præstefamilien.

Efterfølgende lammesteg med tilbehør i konfirmandstuen. Pris 100 kr. Torsdag d. 9. april Tilmelding til Kirsten, kl. 17.00 tlf. 20 71 70 97 i Tostrup Kirke senest d. 1. april.

Fortælling fra Caminoen

Orienteringsmøder

Rikke Wickberg, der er præst i Kongens Tisted, Binderup og Durup sogne, har i 42 dage tilbagelagt 1000 kilometer ad Caminoen i det nordlige Spanien Onsdag d. 11. marts sammen sin mor, Renatha. kl. 19.30 Denne udfordring giver de begi Hvam Sognehus ge et billedforedrag om.

Forberedelse til menighedsrådsvalget d. 15. september 2020. Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i sognet, omkring kirken og orientere om valget. Mød op i dit sogn og få indflydelse! Roum Sogn

 irsdag d. 12. maj kl. 18.30 i Roum ForsamlingsT hus. Alle inviteres til spisning.

Hvam Sogn Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Hvam Skole. Tostrup Sogn Torsdag d. 14. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Gud og Grill Kort børnegudstjeneste. Efterfølgende grillmad på legepladsen. Onsdag d. 13. maj kl. 17.00 Pris 40 kr. i Roum Kirke for voksne


Tine Lilholt, Tina Siel og Knud-Erik Thrane har spillet sammen i 15 år

Forårskoncert med Den Unikke Trio Den Unikke Trio består af Tina Siel, sang, Tine Lilholt, fløjter og harpe, og Knud-Erik Thrane, klaver og orgel. Trioen har spillet sammen i 15 år og har med stor succes rejst rundt i hele landet, med deres skønne musik og sang. Tina Siel vil med sin fløjlsbløde stemme og sit altid gode humør, sammen med Tine Lilholts melodiøse fløjtespil, sørge for en dejlig stemning og synge både kendte og ukendte sange og salmer. Der vil også blive lagt op til fællessang med forårets dejlige sange og salmer. Knud-Erik Thrane vil sørge for, med sit skønne klaverspil og smukke harmonier, at alt går op i en højere musikalsk enhed. Glæd jer til denne koncert og tag en skøn forårsstemning med hjem. Tirsdag d. 26. maj kl. 19.30 i Hvam Kirke

7


Siden sidst

Konfirmandforberedelsen Kære konfirmander! På torsdage har vi siden oktober mødtes til konfirmationsforberedelse i kirken og konfirmandstuen i Tostrup. Når I møder ind i kirken med jeres unge energi, smukke hud og dejli-

Konfirmanderne var med til gudstjeneste på plejehjemmet i december

ge smil, så understreger det nok en gang det mangeartede liv, der finder sted i kirken: Fra barnedåb til begravelser – bryllupper til babysalmesang – fra gudstjenester til konfirmandforberedelse. De gamle vægge rum-

mer virkelig livet i dets mange facetter. Og hvor er det en fornøjelse at have jer med i kirkens liv.

Af Lise Uhrskov, sognepræst

Der er en umiddelbarhed over jer: Man ser det med det samme, hvis historierne eller opgaverne ikke fænger – og man får med det samme at høre, hvis noget skabte forundring. Jeg tillader mig at hvile i den tro, at kirkens fortællinger og gamle vægge har et budskab, som taler til de unge – og giver dem noget med at leve på. Måske ikke noget de nødvendigvis konkret kan sætte ord på, men forhåbentlig noget som giver en genklang i deres liv. Det håber jeg, at det gør! I sætter i hvert fald jeres spor – og det har I også gjort hos mig. Tak for jeres søde måde at være på og tak for nu. Jeg ønsker jer en god slutspurt på konfirmationsforberedelsen med den nye præst. Og jeg ønsker jer alt vel i det liv, som I allerede er godt i gang med. Og husk nu at kirken ikke kun er et hus af sten og mørtel – kirken er lige vel fællesskabet af alle døbte! De kærligste hilsener Lise Uhrskov

8


I december måned fyldtes pastoratets tre kirker af julesang. En aften i hver af kirkerne var der musik og fællessang. I Roum og Tostrup med Kirkeuglerne og Sigrid Mollwitz som korleder. I  Hvam med Birger Frandsen, Birger Skipper og Dines Jensen som forsangere og Grethe Bolsig ved klaveret Et festlig fællesskab som optakt til julen.

9


En gravsten på Hvam Kirkegård Kristian Viderup 4.2.1947

† 28.5.1998

Kristian Viderup var fra Ferslev ved Aalborg og tog sin uddanelse til lærer på Hjørring Seminarium. Efter endt uddannelse fik han job som lærer i Frederikshavn, men har siden 1971 og til sin død været ansat som lærer ved skolen i Hvam Sammen med sin hustru, Birte, der er uddannet sygeplejerske, skabte han et godt hjem hvor deres tre børn kunne vokse op i trygge kår. Han var en værdsat medarbejder på skolen hos både elever og kolleger samt i forældrekredsen. Kristian var altid klar til at gøre alle omkring sig en tjeneste. Hans store omsorg for skolens børn betød meget for både børnene og forældrene. Han var på mange punkter at sammenligne med selve Hvam skole. Det ville derfor fremover blive svært for mange at snakke om Hvam skole uden ikke også at nævne eller tænke på Kristian. Han viste også altid sin store interesse og omsorg for andre mennesker. Altid kunne man møde ham med et smil, og hans velkendte humoristiske udbrud var kendt af alle i Hvam og omegn. Gæstfriheden og hjælpsomheden først på Bækgaardsvej og senere på Hvamvej lige over for skolen er kommet mange til gode.

10

I en årrække bested han udover lærergerningen også et job som skolebibliotekskonsulent i Aalestrup kommune. Han blev også meget brugt som hjælp. Udover sin lærergerning, var han aftenskoleleder for holdene på Hvam skole, og deltog også blandt musiker i Hvam spillemændene. Kristian Viderup fik alt for kort tid blandt sine medmennesker, men sygdom fik alt for tidlig fat i ham og efter kort tid måtte han se i øjnene at der ikke var meget at gøre. Han underviste dog

indtil meget kort før sin død eleverne på skolen i Hvam. Kristian Viderup blev kun 51 år gammel, men hans eftermæle lever blandt mange af Hvams borgere videre, og man tænker også endnu den dag i dag på hvordan det er gået hans hustru, Birte, og deres tre børn videre frem i livet. Det har i starten efter Kristians død været en hård tid, men hustruen og børnene har lært at se positivt tilbage på den hårde tid med faderens sygdom.


Foreninger og møder

Klubber og foreninger

Program for Oasen

Indre Mission Oasen

Søndergade 23 · Møldrup

Søndergade 23, Møldrup Kontaktperson: Lars Iversen, tlf. 98 54 68 12

Marts 03. kl. 19.30 Møderække v. Erik Hansen, Århus 04. kl. 19.30 Møderække v. Marianne Kock, Viborg 05. kl. 19.30 Møderække v. Henrik Didriksen, Skive 10. kl. 9.30 Café 19. kl. 19.30 Bibelaften 24. kl. 9.30 Café

Unge Hjem – Indre Mission Vi er en lille flok, som mødes hver 14. dag til Bibelstudie og hyggeligt samvær. Er det noget for dig? Du er velkommen til at kontakte Niels Christensen på tlf. 61 69 71 37.

KFUM Spejderne i Møldrup Mødes til fælles aktiviteter i spejderhuset, Ahornvej, Møldrup. Alle mødetider er torsdag: Bævere (0. og 1. kl.): Kl. 17.30-19.00 Ulve (2. og 3. kl.): Kl. 17.30-19.00 Juniorspejder og senior (4. kl. og opefter): Kl. 19.00-21.00 Kontaktperson: Lene kristensen, tlf. 24 85 26 03

KFUM Spejderne i Hvam Mødes hver torsdag: Ulve og bævere: Kl. 17.30-19.00 Spejdere: Kl. 19.15-21.00

April 03. kl. 18.00 07. kl. 9.30 16. kl. 19.30 21. kl. 9.30 30. kl. 19.30

Familieaften med spisning Katja Steffensen, Skjern, medvirker Café Bibelaften Café Møde v. Henning Hollesen, Aulum

Maj 05. kl. 9.30 Café 14. kl. 19.30 Kredsens forårsmøde i Houlkær kirke, Viborg Tale v. René Vejen Jensen, Vildbjerg 19. kl. 9.30 Café 28 kl. 19.30 Møde v. Hans P. Laustsen Thomsen, Viborg

Vil I vide mere om KFUM-spejderne i Hvam, kan I kontakte formand Anders Nielsen på tlf. 21 75 84 76 eller mail: kfum.spejderne.hvam@gmail.com

11


ID-nr.: 46879

Gudstjenester

125 Dato Marts 1. 8. 15. 22. 29. April 5. 9. 10. 12. 13. 19. 26. Maj 3. 8. 9. 10. 13. 17. 21. 24. 31.

Kirkeåret

Hvam Kirke

Tostrup Kirke

Roum Kirke

1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste Mariae bebudelse

13.30 Indsættelse 9.00 HKM

10.30 Indsættelse

9.00 Indsættelse

10.30 9.00

9.00 10.30

Palmesøndag Skærtorsdag

10.30

Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske

10.30

3. s. e. påske Bededag

10.30

10.30 9.00 17.00 + Påskemiddag i konfirmandstuen 10.30

10.30

9.00 HKM 9.00

9.00 HKM

10.00 + 11.30 Konfirmation 10.30 Konfirmation

5. s. e. påske Kristi himmelfart 6. s. e. påske Pinsedag

10.30 Konfirmation 17.00 Gud og Grill 9.00 HKM 10.30 10.30 9.00

De dage, hvor der ikke er gudstjeneste i egen sognekirke, opfordres der til at deltage i gudstjenesten i en af de andre kirker.

Kirkebil

9.00

4. s. e. påske

HKM = Hannah Mogensen

9.00 10.30

Tostrup og Roum: Kirkebilen kører til gudstjenester og sogneaftener. Pris tur/retur 20 kr. Skal bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 21 31 21 31. Hvam: Pensionister kan blive kørt til og fra kirke. Ring til Hanne Jensen på tlf. 23 93 12 69 eller 20 62 45 17 fredag før kl. 18.00.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Bindeleddet nr. 2-2020  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Bindeleddet nr. 2-2020  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Profile for videbaek