Page 1

kirkebladet.nu

KIRKEBLADET December | Januar | Februar | Nr. 1 · 2020

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET

EN GLÆDE FOR HELE FOLKET Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

Advents- og juletiden er en helt speciel tid, fordi vi her fejrer noget af det inderste i kristendommen. I kød og blod kom skaberen og gjorde sig til ét med den skabte verden. Han kom i kærlighed til os for at frelse og genoprette det faldne. Til hyrderne på marken blev evangeliet forkyndt som en stor glæde, som skulle være for hele folket. Også for os bliver det forkyndt år efter år. Det er kirkens fornemmeste opgave at formidle den glæde, så den opleves relevant for alle mennesker. Hvordan det kan lykkes bedst muligt, gives der ikke noget færdigt svar på. Dog er der for mig tre nøgleord, som er værd at gå efter. Det første er rummelighed. Vi skal anerkende, at vi som mennesker er vidt forskellige i livssyn og tilgang til kirke og kristendom, og det er vigtigt at der findes plads til den forskel-

lighed. Vi skal skabe fællesskaber både i og uden for gudstjenestens rum, hvor alle kan føle sig set og respekteret, og sørge for at give rum for samtale om tro fra forskellige vinkler. Nok skal vi være rummelige, men vi skal samtidig være klare i spyttet omkring, at kristendom ikke er hvad som helst

spekt for traditionen. Så ved jeg godt, at tradition kan være det, der får nogle til at løbe skrigende bort. Men for andre er det det, der skaber en tryghed. Vil vi derfor forny kirkens indre liv på en god måde, må vi være den kirkelige tradition bekendt. Man kan ikke forny noget, hvis man ikke har kendskab til – og respekt for – historien og traditionen. Men fornyelse skal der til.

Det andet er tydelighed. Nok skal vi være rummelige, men vi skal samtidig være klare i spyttet omkring, at kristendom ikke er hvad som helst. Et rum kendes på at det har vægge, og det har kirkens rummelighed også. Der skal lyde et klart evangelisk budskab med stærke rødder i den bibelske tekst. Den Jesus vi fejrer i julen var både rummelig og tydelig. Han var favnende, men tog også sine opgør med det, som var falsk og fordrejet. Det skal vi lære af.

I Folkekirken arbejdes der i denne tid med fremtidens gudstjeneste, dens liturgi og ritualer. Hvem ved hvad den debat kan bringe i det nye år? Selv vil jeg vil meget gerne i det nye år deltage i en samtale om, hvordan vi giver vores gudstjenesteliv et tiltrængt, forfriskende pust. Det skal være mit ønske både for juletiden og for det nye år, at fornyelsens ånd må lade sig mærke, så evangeliet kan formidles til glæde for os alle.

Det tredje er fornyelse. Fornyelsen skal ske i samtidig re-

Glædelig jul og godt nytår.

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Peter Lund Jensen Tlf. 51 95 52 78

Charlotte Sunesen Tlf. 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener


DET SKER

Vi synger julen ind

Onsdag den 11. december kl. 19.00 En liturgisk gudstjeneste, hvor vi sammen synger nogle af julens sange og salmer. Lone og Daniel Leuchtmann vil lede fællessangen og spejderne vil gå luciaoptog. Vær velkommen til en festlig optakt til juletiden. Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og samvær i præstegården.

Juleaften i Lemvig Kirkehus

Program 14.30 Kaffe og velkomst 15.30 Juleaftensgudstjeneste i Lemvig Kirke 16.30 Musikalsk indslag Traditionel julemiddag. Fællessang og dans omkring juletræet, pakkespil, juleevangeliet, juleknas 21.15 Farvel og tak for en dejlig juleaften

Vil du dele julens glæder med andre, og har du lyst til at opleve en hyggelig “Jul i Fællesskab”, så er du velkommen til at holde juleaften i Lemvig Kirkehus den 24. december Der vil være julegudstjeneste kl. 15.30 i Lemvig Kirke (for dem der ønsker det), traditionel julemiddag med and, risalamande, sang og dans om juletræet og en lille gave til alle, der deltager.

Praktiske oplysninger: Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis. Alkoholfri aften. Mulighed for gratis kirketaxi. Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 eller på mail lemvig.sogn@km.dk gerne før den 15. december. Kontakt på juleaften: Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492

Arrangeret af Lemvig-Heldum Menighedsråd - en del af Folkekirken

KORT NYT KIRKEBLADET Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup. Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: tirsdag den 14. januar. KIRKEBIL Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur. FERIE OG FRIHED Sognepræsten træffes ikke i perioden 13.-17. december; 11-12. januar og 15.-16 februar Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk

FORSIDEFOTO Forskellige julemotiver

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Tlf. 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3


DET SKER

Jul i Fællesskab Frivillige Igen i år får vi brug for nogle frivillige, som ønsker at være med til at skabe en god JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. Vil du være frivillig hjælper, så kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Jule- og vintersange i Rom Kirke

Tirsdag den 10. december kl. 19.00 »Notes« synger julen ind. Koret synger en blanding af mere eller mindre kendte jule- og vintersange. Derudover byder aftenen på fællessang. Så kom til kor- og fællessang i Rom Kirke og mærk julestemningen brede sig. »Notes« består af sangere fra vort lokalområde og har tidligere i år sunget i Lomborg Kirke for omtrent fuldt hus.

Musikgudstjeneste i Ferring Kirke

Søndag den 1. december kl. 16.00 Den 1. søndag i advent er der traditionen tro musik i Ferring kirke. Vi synger julen ind med Inge Gravesen på fløjte, Gitte Smith, sang og Hanne Borg, orgel. Efter gudstjenesten er alle velkommen til vin og klejner på Jens Søndergaard Museet. Julehistorien bliver i år fortalt af Inge Marie Tolderlund.

Nytårskur i præstegården

Onsdag den 8. januar kl. 18.30 Igen i år vil holde en nytårskur i præstegården med fællesspisning og hyggeligt samvær. Gitte og Bendt Dissing vil stå for underholdningen, og alle må gerne komme med en sjov hat eller noget. Pris for deltagelsen er 75 kroner pr. person. Tilmelding til præstegården senest 5. januar.

Julegudstjeneste i børnehøjde

4

I Lomborg kirke – Juleaften den 24. december kl. 11.00 Igen i år vil fejre julen med en særlig familievenlig gudstjeneste juleaftensdag. Vi synger nogle af vore kendte julesalmer og juleevangeliget fortælles i børnehøjde for sognets yngste, deres forældre og bedsteforældre. Uanset alder er alle naturligvis velkomne. Naturligvis ringer vi også ind til »almindelige« julegudstjenester i de øvrige kirker i pastoratet. Tidspunkterne fremgår at gudstjenestelisten på bagsiden.


Bibelhistorie for voksne

Onsdag den 29. januar i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kroner pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kroner. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Sognepræst Lisbeth Filtenborg fra Lemvig vil fortælle bibelhistorie for voks­ ­ne. Aftenen slutter med kaffebord og aftensang. Lisbeth Filtenborg

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mikkelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arrangementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. Der er sang og samvær flg. dage: Tirsdag den 17. december kl. 14.30: Julesang og julehygge v/ Henning Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 28. januar kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 25. februar kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard

Kyndelmisse og musikgudstjeneste i Ramme Kirke Onsdag den 5 februar kl. 19.30

Det er tredje gang at dygtige elever fra orkesterefterskolen deltager i kyndelmissen. Musikken leveres af elever som har en musiker-karriere i kikkerten. Det er små ensembler, sammensat til lejligheden af strygere og blæsere. Eleverne spiller også hver et solostykke akkompagneret af en professionel pianist. Konfirmanderne medvirker med korte tekster og bærer lyset ind. Kyndelmisse er en lysfest og fejringen af midvinter. I gamle dage på dette tidspunkt gjorde bonden sit foder op, for at vide hvad der var tilbage til resten af vinteren. Lysfesten kommer fra den katolske tid, hvor nye lys blev indviet og taget i brug i kirken, og omkring dette var der en ceremoni – en kyndelmisse messe. I Ramme Kirke fejrer vi lysets komme, og at det er midvinter. Det gøres i en liturgisk gudstjeneste med musik, sang og tekstlæsninger.

5


DET SKER

En aften om Søren Kierkegaards liv og forfatterskab

Onsdag den 19. februar i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kroner pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kroner. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Mogens Poort, som til daglig er ansat ved Midt- og Vestjyllands politi i Holstebro, har en stor passion og interesse i Søren Kierkegaards liv og forfatterskab, som han vil give os indblik i. Vi vil særlig komme omkring begreberne glæde og fortvivlelse, som er grundvilkår i ethvert menneskes liv og som også er væsentlige temaer i Søren Kierkegaards forfatterskab.

Søren Kierkegaard

En aften med escape rooms og kreativ forkyndelse

Onsdag den 4. marts i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kroner pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kroner. Tilmelding til præstegården et par dage før.

Fastelavnsfest i Ramme

6

Søndag den 23. februar kl. 14.00 Der indledes med en børnegudstjeneste i Ramme kirke, hvor vi gerne må komme udklædte. Provstiets børnekor medvirker under ledelse af Cathrine Støvring Preussler. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i Ramme hallen.

Kl. 19.30 vil sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg sammen med os afprøve escape rooms (spil) som led i en pædagogisk og kreativ tilgang til kirke og kristendom.

Carsten Riis Jensen


AKTUELT

NY BOG AF KNUD NYBOE RASMUSSEN Tidligere sognepræst Knud Nyboe Rasmussen, Dybe, har i september på Forlaget Hovedland fået udgivet en ny bog med titlen »ORD TIL TIDEN. Essays om kristendom og menneskeliv«.

nemgående tema i Knud Nyboe Rasmussens essays, som er grupperet tematisk efter kirkeårets højtider og perioder. Bla. rummer bogen et juleessay om magt og afmagt med titlen »007 skal også dø«. Essayet tager udgangspunkt i en kendt rocksang, som er skrevet og komponeret af Knud Nyboe Rasmussens nevø Simon Kvamm, forsanger, sangskriver og komponist i bandet NEPHEW: »007 Is Also Gonna Die«. Bogen slutter med et stort essay om »Luthers provokerende aktualitet«, der afrundes med en anerkendende og kritisk epilog om »Svend Brinkmann og Luther«.

Bogen indeholder 20 essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til modernitetens menneskeopfattelse. Bogen er illustreret med tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen, som Ane Margrethe Bjerre venligst har fotograferet til brug i bogen. Knud Nyboe Rasmussen

Der synes i disse år at være en voksende længsel efter et dybere og sandere syn på, hvad det vil sige at være menneske. Og her synes flere og flere at få øjnene op for betydningen af den kristendom, som det i de sidste 150 år har været god tone at ignorere, ligesom det har været acceptabelt at mangle elementær indsigt i vores kristne tradition. Hvor man før kunne gemme sig i den indbildning, at kristendommen repræsenterede et tilbagelagt stadium, så er der nu en vågnende erkendelse af, at kristendommens tale er fuld af befriende og aflastende kraft for det moderne, overbebyrdede menneske, der er spundet ind i krav om evig selvudvikling og selvperfektionering. Det er denne befriende kraft i kristendommen, som er et gen-

7


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

PERSONALENYT Charlotte Sunesen er vendt tilbage som graver ved Rom kirke efter endt barselsorlov. Og så har Bent Pedersen efter ca. 38 års ansættelse på Lomborg kirkegård besluttet at gå på efterløn. Som ny graver i Lomborg er ansat Peter Lund Jensen i en tidsbegrænset stilling indtil sommer 2020. Peter vil nok være kendt af de fleste, idet han har vikarieret som graver ved Rom kirke under Charlotte Sunesens orlov. GODT NYTÅR Efter gudstjenesten i Lomborg kirke nytårsdag vil vi i våbenhuset nyde et glas champagne sammen med lidt kransekrage, og således ønske hinanden et godt nytår. Vi tænker, at dette kan gøres til en god og fast nytårstradition hos os. LOMBORG KIRKE – LUKKET 14 DAGE I JANUAR Menighedsrådet har besluttet, at kirkegulvet i Lomborg kirke skal restaureres med tanke på at der ikke længere skal ligge et tæppe i midtergangen. Derfor lukkes Lomborg kirke for gudstjenester og kirkelige handlinger i perioden 6.-17. januar. Eventuelt kirkelige handlinger henlægges i perioden til Rom kirke.

8

KONFIRMANDER 23. unge mennesker i 7 klasse har meldt sig til konfirmandundervisningen. De 12 skal konfirmeres i Lomborg kirke, 10 skal konfirmeres i Ramme kirke og én skal konfirmeres i Flynder kirke. På fotoet mangles én konfirmand, som ikke var til stede på dagen. Der vil være rig lejlighed til at hilse på konfirmanderne, idet de som led i undervisningen skal gå kirke så tit de overhovedet kan. Desuden vil de indimellem have nogle opgaver i gudstjenesten, hvor de f.eks. skal læse en bibeltekst, en bøn eller hvad det nu kan være. Tag godt imod dem. Konfirmation er en milepæl i deres tilværelse MINIKONFIRMANDER 11 børn fra solens 3. klassetrin havde meldt sig som minikonfirmander dette efterår. Når dette læses har de afsluttet forløbet. I næste nummer af kirkebladet bringes billeder fra afslutningen. Sognepræsten har sammen med Jane Pasgaard stået for undervisningen.


NYT

BIBELLÆSEPLAN Bibelselskabet udgiver hvert år en bibellæseplan som en hjælp til daglig bibellæsning. Den vil være at finde i våbenhusene og den er ganske gratis.

ENSOM  KED AF DET  DEPRIMERET GLAD  SYG  BANGE  BEKYMRET

En at tale med ...

70 120 110

 Alle kan henvende sig anonymt  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt  Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Unavngivet 1 1

vindum.dk

Telefontid 20.00-02.00 13-06-2013 12:22:44

Aflastnings- og vågetjenesten MENIGHEDSRÅDSMØDER Lomborg-Rom menighedsråd holder møde således: Onsdag den 15. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen Dybe-Ramme menighedsråd har i skrivende endnu ikke fastlagt sine møder i 2020. Der henvises til vores hjemmeside www.rammekirke.dk Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden kan fås ved henvendelse til sognepræsten. Referat kan efterfølgende ses på vores hjemmeside.

At lytte At give nærhed At vejlede og støtte At sidde stille hos den syge Hvordan kontaktes Aflastnings- og vågetjenesten? Henvendelse kan ske fra den, der har behov for aflastning, pårørende og andre, som har kendskab til et sådant behov.

Koordinatorer:  Hanne Lund: 61764955  Betty Nørby: 51255925 / 97891317 Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til os.

Nyt tilbud Nu tilbyder vi også vågetjeneste i alle institutioner i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vi ønsker, at vi kan være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vores tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig Kommune www.lemvigkirkerne.dk

9


SE HER

Møder Danmission Søndag den 5. januar kl. 14.00 Helligtrekonger gudstjeneste i Bøvling kirke. Prædikant Sune Hjertman Frederiksen. Efter gudstjenesten er der kaffebord.

Folkekirkeligt Fællesskab Mandag den 9. december kl. 19.30 Bibelgruppe hos Birthe og Martin Christoffersen, Lomborgvej 46 Mandag den 6 januar kl. 19.30 Bibelgruppe hos Margot Skuldbøl, Præstevej 7, Houe Onsdag den 5. februar kl. 19.30 Bibelgruppe hos Lisbeth og Kristian Sloth, Glarbjergvej 37 Torsdag den 19. marts kl. 19.30 Bibelgruppe hos Elsebeth og Ryan Andreassen, Mullesgårdvej 55

Dec · Jan · Feb

Lemvigkredsens Indre Mission Lørdag den 18. januar kl. 10-14 Bibelkursus i Møborg Missionshus v/ Thomas Kristensen, Hvide Sande. To bibeltimer under overskriften »Frygt ikke«. Der indledes med kaffe og rundstykker. På et tidspunkt bydes der på frokostbord. Onsdag den 19. februar kl. 19.30 Temaaften i Harboøre Missionshus: »Vandringen i sorgens land« v/ Psykolog Ole Rabjerg, Silkeborg. At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner, vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser, der kan opstå i sorgen og på den lange vandring i sorgens land, som kan ligge foran. Onsdag den 18. marts Kredsmøde i Harboøre kirke og Missionshus v/ Leif Hankelbjerg Mortensen, Aulum. Emne: Min bøn – Guds svar.

Studiekredsen i Ramme Fredag den 6. december kl. 19.30 hos Christen Kjærgaard, Tinghøj 1, Rom Fredag den 10.januar kl. 19.30 hos Birgit og Max Fredgaard, Rammevej 6, Bonnet

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


SORGGRUPPE LEMVIG KOMMUNE En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge. Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt! Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed. Sorggruppen er gratis. Sorggruppen er for voksne. Der findes særlige sorggrupper for børn og unge. Tid og sted Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned á 2 timers varighed. Første møde efter nærmere aftale med sorggruppelederne. Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg . Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Marianne Gyldenkærne, der begge via deres arbejde har mange års erfaring med mennesker i sorg og eksistentiel krise. Kontakt • Marianne Gyldenkærne, tlf. 97 88 56 50, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg • Lilian Hove Andersen, tlf. 42 36 30 10, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling menighedsråd

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lomborg præstegård, Lomborgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Sunesen træffes som hovedregel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præstegården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præstens og den øvrige kirkebetjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informationer, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«. Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræsten.

11


ID-nr.: 46879

139

Gudstjenester DATO

LOMBORG

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

Onsdag d. 11.

RAMME

ROM

DYBE

15.00

13.00

10.30

09.00

19.00 (a)

Søndag d. 15.

3. s. i advent

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

Søndag d. 22.

4. s. i advent

09.00

10.30

Tirsdag d. 24.

Juleaften

11.00

14.00

Onsdag d. 25.

Juledag

10.30

Torsdag d. 26.

2. juledag

Søndag d. 29.

Julesøndag

Onsdag d. 1.

Nytårsdag

15.30 (b)

Søndag d. 5.

Helligtrekonger

10.30

Søndag d. 12.

1. s. e. H3K

Søndag d. 19.

2. s. e. H3K

09.00

Søndag d. 26.

3. s. e. H3K

10.30

09.00

Søndag d. 2.

Sidste s. e. H3K

09.00

10.30

10.30

09.00 10.30 Lilleør

Onsdag d. 5.

09.00 Lilleør 10.30

19.30 (c)

Søndag d. 9.

Septuagesima

Søndag d. 16.

Seksagesima

09.00 (d) Kruse

10.30 (d) Kruse

Søndag d. 23.

Fastelavn

10.30 (e)

14.00 (f)

Søndag d. 1.

1. s. i fasten

Søndag d. 8.

2. s. i fasten

10.30

09.00

Søndag d. 15.

3. s. i fasten

09.00

10.30

10.30

09.00

09.00

10.30

a) Liturgisk gudstjeneste. Vi synger julen ind v/ Lone og Daniel Leuchtmann b) Indsamling til Bibelselskabet. Champagne og kransekage i våbenhuset. c) Kyndelmisse. Musikgudstjeneste v/ elever fra Musikefterskolen i Holstebro d) Gudstjeneste v/ Anders Kruse. Tidligere sognepræst i Nørlem e) Indsamling til Folkekirkens søndagsskoler f) Børnegudstjeneste. Provstiets børnekor medvirker.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Profile for videbaek