Page 4

DET SKER

Jul i Fællesskab Frivillige Igen i år får vi brug for nogle frivillige, som ønsker at være med til at skabe en god JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. Vil du være frivillig hjælper, så kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Jule- og vintersange i Rom Kirke

Tirsdag den 10. december kl. 19.00 »Notes« synger julen ind. Koret synger en blanding af mere eller mindre kendte jule- og vintersange. Derudover byder aftenen på fællessang. Så kom til kor- og fællessang i Rom Kirke og mærk julestemningen brede sig. »Notes« består af sangere fra vort lokalområde og har tidligere i år sunget i Lomborg Kirke for omtrent fuldt hus.

Musikgudstjeneste i Ferring Kirke

Søndag den 1. december kl. 16.00 Den 1. søndag i advent er der traditionen tro musik i Ferring kirke. Vi synger julen ind med Inge Gravesen på fløjte, Gitte Smith, sang og Hanne Borg, orgel. Efter gudstjenesten er alle velkommen til vin og klejner på Jens Søndergaard Museet. Julehistorien bliver i år fortalt af Inge Marie Tolderlund.

Nytårskur i præstegården

Onsdag den 8. januar kl. 18.30 Igen i år vil holde en nytårskur i præstegården med fællesspisning og hyggeligt samvær. Gitte og Bendt Dissing vil stå for underholdningen, og alle må gerne komme med en sjov hat eller noget. Pris for deltagelsen er 75 kroner pr. person. Tilmelding til præstegården senest 5. januar.

Julegudstjeneste i børnehøjde

4

I Lomborg kirke – Juleaften den 24. december kl. 11.00 Igen i år vil fejre julen med en særlig familievenlig gudstjeneste juleaftensdag. Vi synger nogle af vore kendte julesalmer og juleevangeliget fortælles i børnehøjde for sognets yngste, deres forældre og bedsteforældre. Uanset alder er alle naturligvis velkomne. Naturligvis ringer vi også ind til »almindelige« julegudstjenester i de øvrige kirker i pastoratet. Tidspunkterne fremgår at gudstjenestelisten på bagsiden.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Profile for videbaek