Page 10

SE HER

Møder Danmission Søndag den 5. januar kl. 14.00 Helligtrekonger gudstjeneste i Bøvling kirke. Prædikant Sune Hjertman Frederiksen. Efter gudstjenesten er der kaffebord.

Folkekirkeligt Fællesskab Mandag den 9. december kl. 19.30 Bibelgruppe hos Birthe og Martin Christoffersen, Lomborgvej 46 Mandag den 6 januar kl. 19.30 Bibelgruppe hos Margot Skuldbøl, Præstevej 7, Houe Onsdag den 5. februar kl. 19.30 Bibelgruppe hos Lisbeth og Kristian Sloth, Glarbjergvej 37 Torsdag den 19. marts kl. 19.30 Bibelgruppe hos Elsebeth og Ryan Andreassen, Mullesgårdvej 55

Dec · Jan · Feb

Lemvigkredsens Indre Mission Lørdag den 18. januar kl. 10-14 Bibelkursus i Møborg Missionshus v/ Thomas Kristensen, Hvide Sande. To bibeltimer under overskriften »Frygt ikke«. Der indledes med kaffe og rundstykker. På et tidspunkt bydes der på frokostbord. Onsdag den 19. februar kl. 19.30 Temaaften i Harboøre Missionshus: »Vandringen i sorgens land« v/ Psykolog Ole Rabjerg, Silkeborg. At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner, vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser, der kan opstå i sorgen og på den lange vandring i sorgens land, som kan ligge foran. Onsdag den 18. marts Kredsmøde i Harboøre kirke og Missionshus v/ Leif Hankelbjerg Mortensen, Aulum. Emne: Min bøn – Guds svar.

Studiekredsen i Ramme Fredag den 6. december kl. 19.30 hos Christen Kjærgaard, Tinghøj 1, Rom Fredag den 10.januar kl. 19.30 hos Birgit og Max Fredgaard, Rammevej 6, Bonnet

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2020  

Profile for videbaek