Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 1 - 2020

Page 1

kirkebladet.nu

Menighedsrådsvalg Læs side 7

Foto: Else Husted Kjær

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad September · Oktober · November · 2020

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Ny præst Jeg havde den store glæde at blive indsat i de tre kirker i Gørding, Vemb og Bur den 2. februar, og blive jeres nye sognepræst efter Søren Wogensen.

i efteråret kan gennemføres på tilfredsstillende vis for alle implicerede. Nu hvor vi er kommet i gang igen efter nedlukningen, glæder jeg mig over det gode samarbejde, der er i kirkerne her i pastoratet.

Jeg kommer fra Lemvig Provsti og ønskede at blive i Vestjylland, så der skal lyde en stor Der er valg til menighedsrådet den 15. sepTAK til menighedsrådet i dette første kirketember, og alle er velkommen til at stille op. Vi blad på stedet i over et år, kan bruge alle kræfter, for for at indstille mig til embeopgaverne er meget forDet er et vigtigt det. skellige. Jeg håber, at folk ude i hjemmene vil tage godt imod bladet og bruge det.

fundament for kirkerne med gode menighedsråd

Jeg nåede også at møde nogen af jer, inden landet blev lukket ned kort efter jeg begyndte mit virke her. Der er i skrivende stund stadig begrænsninger i forhold til, hvor mange vi må samles og hvordan, og det gælder også for kirkerne. Jeg håber, at alt hvad der er planlagt

NY PROVST FOR RINGKØBING PROVSTI Præst ved Holstebro Valgmenighed siden oktober 2015 og tidligere sognepræst i 22 år ved Tim, Stadil og Vedersø kirker, Margrethe Dahlerup Koch, er ny provst for Ringkøbing Provsti. Margrethe Dahlerup Koch indsættes i Ringkøbing Kirke den 13. september kl. 14.00. Vi ønsker Margrethe Dahlerup Koch til lykke med udnævnelsen, og ser frem til og glæder os til samarbejdet. 2

Det er et vigtigt fundament for kirkerne med gode menighedsråd, der er sammensat af repræsentanter med de forskelligheder, der nu engang er i et samfund, så alle får stemme. Så vi i menighedsrådet håber på stor opbakning denne dag. Kig forbi. Med ønsket om et godt og glædeligt efterår. Sognepræst Margrethe Bendtsen

FERIE OG FRI-WEEKE

NDER

Fri-weekend: 12.-13. se ptember Fri-weekend: 17.-18. ok tober Fri-weekend: 14.-15. no vember Fri-weekend: 12.-13. de cember I ferier og fri-weeken der passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24 . Indlevering af stof til næ ste kirkeblad: Se ne st ma nd ag de n 2. no ve mb er til sognepræst Margr ethe Bendtsen, maw@km.dk


Opslagstavlen HØSTGUDSTJENESTE

ANNA OG ANE

Søndag den 27. september afholdes høstgudstjenester kl. 10.30 i Bur Kirke og kl. 19.00 i Gørding Kirke.

Lidt om kunstneren Anna Ancher og hendes moder Ane Brøndum.

Efter gudstjenesten i Bur Kirke vil der være mulighed for en let frokost i form af en sandwich samt en øl/vand.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen Præstegårdsvej 20, Vemb.

Efter gudstjenesten i Gørding Kirke vil der være kaffe og æbleskiver samt fællessang i Gørding Forsamlingshus. Alle er velkommen.

Søndag 27. september

SANGAFTEN I VEMB KIRKE Onsdag den 5. november er der sangaften i Vemb Kirke. Vi begynder kl. 19.00, og ca. kl. 20.00 går vi i Det Røde Kabinet, hvor der er kaffe. Derefter fortsætter vi med Højskolesangbogen, og delOnsdag tagelse er gratis. 5. november Alle er velkommen.

Foredrag ved sognepræst Gitte Ishøy.

For mange år siden besøgte Frank og jeg Skagens Museum og Michael og Anna Anchers hus. Begge steder gjorde et dybt indtryk på os. Det ene smukke billede efter det andet, Anna og Michaels hyggelige Sognepræst hus, fyldt med alverGitte Ishøy dens skønne ting. Anna Foto: Anchers staffeli, det var Else Husted Kjær som om hun netop lige havde forladt det. De smukke, pittoreske Skagens huse, lyset, luften, kirkegården, hvor mange af kunstnerne ligger begravet. Det slog mig: Sikken et hjem Anna måtte komme fra! Sikken en mor hun må have haft! Det måtte jeg undersøge lidt nærmere. Det gjorde jeg så, og fik mange skønne timer til at gå. Jeg lærte en verdenskendt kunstner at kende, jeg lærte om en usædvanlig mor og kvinde Torsdag 8. oktober Gitte Ishøy

FYRAFTENSMUSIK

Organist Søren Lindgree n Christensen spiller orgelmusik i Ve mb Kirke den første tirsdag i hver må ned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gra tis adgang. 3


Opslagstavlen JULENS LÆSNINGER Søndag den 6. december kl. 19.00 er der aftensgudstjeneste i Bur Kirke med Julens Læsninger. Gudstjenesten vil veksle mellem læsninger ved konfirmanderne og fællessang. Efter gudstjenesten er der kaffe, saft, æbleskiver og småkager i Bur Forsamlingshus. Alle er velkommen og der er gratis adgang. Søndag 6. december

COVID-1 9

Vi er i øjeblikket underla gt visse begrænsninger, i forhold til hvor mange mennesker vi må være i kirkerne, når vi synger. I skrivende stund må vi være 15 foruden kirkens ansatte i Vemb og Bur kirker og 30 i Gørding Kirke. Dette an tal kan ændre sig, og det vil så fremgå på kirkernes hjemmeside www.goerdingvemb burkirker.dk Ved arrangementer i kir kerne, hvor der ikke synges, må der være det dobbelte antal personer. Vi beder om, at man er opmærksom på, at det kan blive aktuelt at aflyse eller flytte arrangementer. Det vil så også fremgå på hjemmesiden. Menighedsrådet

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor alle er velkommen! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr., når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkommen. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg værested. 4

SPAGHETTIGUDSTJENESTE Onsdag den 18. november kl. 17.00 holder vi en kort gudstjeneste i Gørding Kirke med et par salmer/sange og fortælling samt Fadervor og velsignelse. Efter gudstjenesten går vi over i Gørding Forsamlingshus, hvor vi spiser aftensmad sammen. Deltagelse er gratis, men af hensyn til maden bedes man tilmelde sig hos sognepræsten på mail maw@km.dk eller tlf. 23 66 16 25, senest mandag den 9. november. Alle er velkommen.

Onsdag 18. november


Konfirmander 2020 i præstegårdshaven Foto: Else Husted Kjær

KONFIRMATION 2020 Gørding Kirke, lørdag den 5. sept. kl. 9.00 • Simone Kirkegaard • Oliver Friis Storgaard Pedersen • Emilie Lund • Jakob Lindballe Galsgaard • Emil Christensen • Niklas Vang Thing • Magnus Bek Kirkegaard Bur Kirke, lørdag den 5. sept. kl. 10.30 • Mads Pedersen • Lars Krul • Ida Westh Pedersen • Emilie Eide Arvesen • Malou My Helgesen • Simon Ørskov Jensen • Martin Hansen • Johan Kragelund Kristensen Vemb Kirke, søndag den 6. sept. kl. 9.00 • Christian Leopold Sirisat Jensen • Martin Blindkilde Balleby Ørnskov • Carl Jonas Venci Magnussen

Vemb Kirke, søndag den 6. sept. kl. 10.30 • Theodore Alexander Aaen Grainger • Thilde Sandal Andreassen • Kristine Mortensen • Torben Klein • Alexandra Neagu Hounsgaard

KONFIRMATIONSDATOER År

Gørding

2021

4. s. e. påske St. bededag 2. maj 30. april

2022 St. bededag 13. maj

Vemb

4. s. e. påske 2. maj

4. s. e. påske St. bededag 15. maj 13. maj

2023 4. s. e. påske St. bededag 7. maj 5. maj 2024 St. bededag 26. april

Bur

4. s. e. påske 7. maj

4. s. e. påske St. bededag 28. april 26. april 5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, friweekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen, tlf. 20 65 18 30 · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen, tlf. 97 89 50 50 Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard, tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen, tlf. 24 98 39 71 Kasserer Ritha Højmark Møllegaard, tlf. 97 33 10 30 Kontaktperson Mogens Sand Nielsen, tlf. 24 92 52 90

Kirkesanger Jørgen Rosenvold-Nissen, tlf. 30 64 99 30 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Graver Annelise Jensen, tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard, tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard, tlf, 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. Se www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden) 2020 Kirkelige –1.30.februar april 2020 handlinger

DØBTE

NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb

• Karla Noesgaard Thuesen, Vemb Vemb Kirke 10.05.2020

Graver Holger Lysgaard, tlf. 53 29 71 15 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag

DØDE

Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard, tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard, tlf. 97 48 41 59 VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester (eller efter aftale). Graver Susanne Jensen, tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen, tlf. 30 64 99 30 6

• Henny Bodil Andersen, Thisted Bur Kirke 22.02.2020 • Edel Sørensen, Frederiksberg Bur Kirke 11.04.2020 • Marie Kathrine Outzen, Vemb Gørding Kirke 25.06.2020 • Anna Lise Nygaard Mortensen, Vemb Vemb sogn 05.05.2020, bisat fra kapellet, Regionshospitalet Holstebro • Knud Jørgensen, Vemb Vemb Kirke 05.02.2020 • Maivor Kristina Sørensen, Vemb Vemb Kirke 16.05.2020 • Tove Kristensen, Vemb • Vemb Kirke 23.06.2020 • Alma Larsen, Vemb Vemb Kirke 04.07.2020 • Termann Jensen Nordsmark, Vemb Vemb Kirke 14.07.2020


Fra menighedsrådet MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020 I september skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år.

I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet. Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20, kan du være med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det kan du, ved enten selv at stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge,

hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020. Ved at møde op, er det altså muligt at sætte dit præg på hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet. Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside.

SPÆNDENDE, LÆRERIGT OG GIVENDE Arbejdet i menighedsrådet har været spændende, lærerigt og givende. Jeg har været glad for arbejdet i menighedsrådet gennem mange år. De første år var det i Bur menighedsråd, inden vi blev slået sammen. Nu er der et råd for Gørding- Vemb- Bur. Det var en spændende proces med sammenlægningen. Jeg tror, at det har haft den betydning, at vi på tværs af sognene har fået bedre kendskab og forståelse for hinanden. Der kommer også folk fra de andre sogne i de tre kirker og til arrangementerne. Gennem de 20 år, jeg har været med, er der blevet valgt to biskopper og tre præster. Mit interessefelt har især været på aktivitetsområdet, med at arrangere foredrag, sangaftener, udflugter, fællesspisninger, børnegudstjenester m.m. Der ligger en del opgaver i at få tre kirker til at fungere. Der er derfor valgt 9 medlemmer til at varetage de forskellige opgaver

sammen med vores præst. Det er vigtigt, at sognene er bredt repræsenterede, således, at rådet afspejler alle i sognene. Måske kunne du tænke dig at være med til at præge vores kirkeliv, og få indflydelse i et spændende samarbejde. Den 15. september er der valgforsamling i Vemb kl. 19.00. Du er også velkommen til at kontakte én af os i rådet, hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi laver i menighedsrådet. Jeg har været glad for det. Måske, er det nu din tur? Johanne P. Christiansen, Bur

Menighedsrådsmøde. Johanne P. Christiansen sidder for bordenden. Foto: Else Husted Kjær

7


ID-nr.:

204

GUDSTJENESTER 5. september

GØRDING 9.00 Konfirmation

6. september

13. s. e. trinitatis

13. september

14. s. e. trinitatis

20. september

15. s. e. trinitatis

27. september

16. s. e. trinitatis

19.00 Høst

4. oktober

17. s. e. trinitatis

10.30

11. oktober

18. s. e. trinitatis

18. oktober

19. s. e. trinitatis

9.00 Gitte E. Hansen

25. oktober

20. s. e. trinitatis

10.30

1. november

VEMB

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

Gudstjenester BUR 10.30 Konfirmation 9.00 + 10.30 Konfirmation 9.00 Gitte E. Hansen 10.30 10.30 Høst 9.00 10.30

Allehelgensdag

9.00 19.00

5. november

10.30

19.00 Sangaften

8. november

22. s. e. trinitatis

10.30

15. november

23. s. e. trinitatis

9.00 Gitte E. Hansen

18. november

9.00

17.00 Spaghettigudstj.

22. november

S. s. i kirkeåret

29. november

1. s. i advent

9.00

6. december

2. s. i advent

10.30

Gørding Kirke

10.30 10.30 19.00 Julens læsninger

Vemb Kirke

Bur Kirke