__MAIN_TEXT__

Page 1

n o s Sæ 19 0 2 / 8 201

Videbæk-Fiskbæk KFUM

Håndbold

Se »pletskuddene« fra sponsorerne! Kuponer med gode tilbud indlagt i bladet…


Spjald Tømrer og Snedker A/S Sivvej 1 . 6971 Spjald

Alt tømrer- og snedkerarbejde samt totalentreprise udføres... Tegning og projektmateriale udføres Lift- og maskinudlejning: Se mere på www.spjaldtomrer.dk Flemming Meldgård · Tlf. 40 68 10 57 · flemming@spjaldtomrer.dk Emil Kamp · Tlf. 61 60 06 86 · emil@spjaldtomrer.dk

Kontor • Tlf. 97 38 12 28


Velkommen i klubben, Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold Sæsonen 2018-2019 er godt i gang og det kører derudad. Vi har gang i alle vores hold op til flere gange i ugen. Mange hold er til træning 2 gange i ugen og til kamp 1 gang i ugen, det giver godt med liv i hallen. Før sæsonstart havde vi næsten traditionen tro, vores HÅNDBOLD FOR EN DAG arrangement, hvor skolerne bliver inviteret til en dag i hånboldens tegn og vi er glade for den store opbakning fra skolerne. I starten af sæsonen, havde vi næsten ligeså meget »traditionen tro« vores NAT I HALLEN! Vi lejer hele VIFC fra fredag klokken 19.00 og til lørdag klokken 08.00 og benytter os af næsten alle faciliteter i centeret, det eneste vi næsten ikke laver, er at spille håndbold. Vi er glade for, at omkring 60 børn havde lyst til at deltage.

Går du eller dit barn med en lille håndboldspiller i maven, skal du ikke holde dig tilbage – kontakt os eller kom i hallen indenfor vores træningstider og vi finder ud af det. Kontaktinformationer og træningstider kan du se her: vfhaandbold.dk. Det skulle være sundt på mange måder at deltage i holdsport og efter sigende også gavnligt når de unge mennesker skal i gang med deres arbejdsliv. For at drive en håndboldklub, kræver det en masse frivillige, bestyrelse, udvalg og trænere. Alle vores frivillige i klubben gør et kæmpe stykke arbejde og det er vi meget glade for, et stort tak for det. Igen for at drive en håndboldklub, kræver det en del økonomiske midler. Vores medlemmer betaler selvfølgelig kontingent, men det er SLET IKKE nok, så vi har en masse sponsorer som støtter os godt, vi mødes for det meste af glade erhvervsdrivende og de støtter vores klub økonomisk, uden sponsorer – ingen håndboldklub, så en stor tak, til alle sponsorer, støt dem, de støtter os. Vores hold spiller i JHF turneringen, hvis man skulle have interesse for at følge dem – stillinger og resultater kan de findes her: dhf.dk/foreninger/forening/15729/holdoversigt Mange kampe ligger om søndagen, tit spiller flere hold hjemme samme dag, så kig ned i hallen en af de dage. Nu er mine ord ved at være sagte her, men fortsæt læsningen i bladet, der er flere spændende reportager. Sidst i bladet er der kuponer til afrivning, det er rabatkuponer som kan afleveres hos de forretninger som er på og du kan opnå en rabat. Vi ses i hallen! Formand Lars Barde


• Kvalitetsbyggeri til tiden, til aftalt pris. • Mulighed for medbyg. • Individuelt præg på boligen. • Hos Barvi-Byg A/S køber I ikke kun et hus, I køber også tryghed. Traditionel villa · Funkisvilla Ensidig taghældning

Fabriksvej 16 6920 Videbæk Tlf. 96 94 00 18 www.barvibyg.dk

Bank Bank Bank Bank RAMSING tæt på dig Bank tæt tæt tætpå på pådig dig dig S H O P P I N G

C E N T E R

HVIDEVARER

Tlf. 97 38 11 11 · Hovedgaden 50 · 6971 Spjald · www.ramsing-spjald.dk

hvor du er Bank Bank tæt på dig Bank tæt på dig er hvor Bankdu er er hvor du er Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig, og vi Vi ViVi tager Vi tager tager tager beslutningerne beslutningerne beslutningerne beslutningerne lokalt lokalt lokalt lokalt og og og sammen sammen sammen sammen med med med dig, dig, dig, dig, og og og og vi vivivirører rådgiver uden salgsmål. Vi erog til stede ogmed ved, hvad der

rådgiver rådgiver rådgiver rådgiver uden uden uden uden salgsmål. salgsmål. salgsmål. salgsmål. ViViVi er Vi erer til er tilgiver til stede til stede stede stede og og og og ved, ved, ved, ved, hvad hvad hvad hvad der der der der rører rører rører rører sig i Videbæk og omegn. Det os mulighed for at rådgive sig sig sig sig i iVidebæk iVidebæk iVidebæk Videbæk og og og og omegn. omegn. omegn. omegn. Det Det Det Det giver giver giver giver os os os mulighed os mulighed mulighed mulighed for for for for atatat rådgive at rådgive rådgive rådgive dig hurtigere og mere personligt. Dubedre, får personlig rådgivning, som det passer dig – og din dig dig dig dig bedre, bedre, bedre, bedre, hurtigere hurtigere hurtigere hurtigere og og og og mere mere mere mere personligt. personligt. personligt. personligt. digitale bank lige ved hånden. Dine fordele i Handelsbanken:

Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig, og vi rådgiver uden salgsmål. Vi er til stede og ved, hvad der rører sig i Videbæk og omegn. Det giver os mulighed for at rådgive dig bedre, hurtigere og mere personligt. Digital. Mobilbank og Netbank, når det passer dig. Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig, og vi Bjarne Ulriksen Michael F. Sørensen Dorte Sylvestersen Service. Vi har Danmarks mest tilfredse kunder. Hør, hvad vi kan tilbyde dig. Book os til et perrådgiver uden salgsmål. Vi er til stede og ved, hvad der rører Privatrådgiver Direktør Privatrådgiver Ring–4456 5866 Ring sonligt 4456 5863møde,Ring 4456 5862 når det passer dig også uden sig i Videbæk og omegn. Det giver os mulighed for at rådgive Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig. for filialens normale åbningstid. digog bedre, hurtigere og mere Vi tager beslutningerne lokalt sammen med dig, og vi personligt. rådgiver uden salgsmål. Vi er til stede og ved, hvad der rører Hør, hvad kan tilbyde dig. os til et personligt møde, når asser dig – og din får personlig rådgivning, som passer – Book og din sigDu i Videbæk og omegn. Det giver os videt mulighed fordig at rådgive det passer dig –Sylvestersen også udenLouise for filialens normale åbningstid. Dorte Sylvestersen Louise Jensen Michael Sørensen Bjarne Ulriksen Dorte Dorte Dorte Dorte Sylvestersen Sylvestersen Sylvestersen Louise Louise Louise Jensen Jensen Jensen Jensen Michael Michael Michael Michael F.F.F.Sørensen F. Sørensen F. Sørensen Sørensen Bjarne Bjarne Bjarne Bjarne Ulriksen Ulriksen Ulriksen Ulriksen dig bedre, hurtigere og mere personligt. dele i Handelsbanken: digitale bank lige ved hånden. Dine fordele i Handelsbanken:

Hør, hvad vi kan tilbyde dig. Book os til et personligt møde, når

Hør, Hør, Hør, Hør, hvad hvad hvad hvad vivivi kan vi kan kan kan tilbyde tilbyde tilbyde tilbyde dig. dig. dig. dig. Book Book Book Book os os os til os tiltil et til etet personligt et personligt personligt personligt møde, møde, møde, møde, når når når når det passer dig – også uden filialens åbningstid. Personlig. Hold mødet, hvorfor det passernormale dig. det det det det passer passer passer passer dig dig dig dig ––også –også –også også uden uden uden uden for for for for filialens filialens filialens filialens normale normale normale normale åbningstid. åbningstid. åbningstid. åbningstid. Tæt på. Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig.

Privatrådgiver Trainee Direktør Privatrådgiver Privatrådgiver Privatrådgiver Privatrådgiver Privatrådgiver Trainee Trainee Trainee Direktør Direktør Direktør Direktør Privatrådgiver Privatrådgiver Privatrådgiver Privatrådgiver Handelsbankens kunder er Danmarks mest tilfredse for femte år i træk Trainee ifølge den uvildige og forskningsbaserede kundeundersøgelse fra EPSI 2017 Ring Ring 4456 5862 Ring 4456 5865 Ring 4456 5863 Ring 4456 5866 Ring Ring Ring 4456 4456 4456 4456 5862 5862 5862 5862 Ring Ring Ring 4456 4456 4456 4456 5865 5865 5865 5865 Ring Ring Ring Ring 4456 4456 4456 4456 5863 5863 5863 5863 Ring Ring Ring Ring 4456 4456 4456 4456 5866 5866 5866 5866 Ring

Hør, hvad vi kan tilbyde dig. Book os tilpasser et personligt r dig. Personlig. Hold mødet, hvor det dig. møde, når det passer dig – også uden for filialens normale åbningstid. asser dig – og Du dindig. får personlig somlokalt det passer dig – og dindig. g sammen med Tæt på. Vi tager rådgivning, beslutningerne og sammen med

dele i Handelsbanken: lige ved i Handelsbanken: Hos passer dig. digitale Digital. bank Mobilbank oghånden. Netbank,Dine når fordele det passer dig.

e kunder. r dig.

os får du mest for pengene!

Bjarne Ulriksen Michael F. Sørensen Michael F. Sørensen DorteBredgade Sylvestersen Bredgade Bredgade Bredgade 101010 / 10 10 6920 / 6920 / 6920 Videbæk Videbæk Videbæk Videbæk / tlf. / tlf. / tlf. /4456 4456 4456 4456 5850 5850 5850 5850 Service. Vi har Danmarks mest tilfredse kunder. Bredgade // 6920 6920 Videbæk /tlf. tlf. 4456 5850 Direktør Direktør Privatrådgiver videbaek@handelsbanken.dk videbaek@handelsbanken.dk videbaek@handelsbanken.dk videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek / handelsbanken.dk/videbaek / handelsbanken.dk/videbaek /Privatrådgiver handelsbanken.dk/videbaek videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek Personlig. HoldRing mødet, hvor det Ring passer Ring 4456 5866 4456 5863 Ring 4456 5863 4456dig. 5862

Dorte Sylvestersen

Bjarne Ulriksen

Ring 4456 5862

Ring 4456 5866

Dorte Sylvestersen Privatrådgiver

Bjarne Ulriksen Privatrådgiver

Privatrådgiver Ring og få et tilbud på dit næste møde ellerPrivatrådgiver kursus!

Dorte Sylvestersen Michael F. Sørensen Bjarne Ulriksen g sammen med Tæt dig. på.os, Vi hvordan tager beslutningerne Fortæl vi kan hjælpelokalt dig. og sammen med dig. Direktør

Privatrådgiver

Ring 4456 5863 4456 5866 passer dig. Digital. Mobilbank og Netbank, når detRing passer dig.

e kunder.

Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850 videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek

Michael F. Sørensen Dorte Sylvestersen Service. Vi har Danmarks mest tilfredse kunder. Direktør

Privatrådgiver

Privatrådgiver Ring 4456 5862

Bjarne Ulriksen Privatrådgiver

Louise Jensen Trainee Ring 4456 5865

Michael F. Sørensen Direktør

Dorte Sylvestersen Louise Jensen Michael F. Sørensen Bjarne Ulriksen Ring 4456 5866 Ring 4456 5866 Ring 4456 5863 Ring 4456 5863 Ring 4456 5862 Ring 4456 5862 Privatrådgiver Trainee Direktør Privatrådgiver mte år i træk ifølge Handelsbankens kunder er Danmarks mest tilfredse for femte år i træk ifølge Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850 Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850 Ring 4456 5862 Ring 4456 5865 Ring 4456 5863 Ring 4456 5866 Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig. a EPSI 2017 den uvildige og forskningsbaseredevidebaek@handelsbanken.dk kundeundersøgelse fra EPSI 2017 Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 / handelsbanken.dk/videbaek videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek Knivsbækvej 135850 videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek

mte år i træk ifølge a EPSI 2017

6920 Videbæk Tlf. 97 17 20 00 lh@vestenvind.dk Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850 Handelsbankens kunder er Danmarks mest tilfredse for femte 10 år i /træk Bredgade 6920ifølge Videbæk / tlf. 4456 5850 www.laugesenshave.dk videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek den uvildige og forskningsbaseredevidebaek@handelsbanken.dk kundeundersøgelse fra EPSI 2017 / handelsbanken.dk/videbaek

Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850 videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek


Dit livs fest - fest til fast pris! F.eks. • Rund fødselsdag • Bryllup • Sølvbryllup • Guldbryllup • Diamantbryllup • Jubilæum • Firmafest

Fra

Brunch Vores lækre brunchmenu består af: 2 slags sild med karrysalat • Lun leverpostej med bacon og svampe • Baked beans • Scrambled eggs • Bacon • Stegte pølser • 3 slags pålæg • Udvalg af oste • Pandekager med syltetøj • Frisk frugt • Rundstykker og div. brød • Kaffe og te Pr. kuvert

299,-

2-retters menu Forret + hovedret

99,148,-

Mandag-torsdag på hotellet kl. 18.00-20.00 ����������������������������������Fra Fredag-lørdag på hotellet kl. 18.00-20.00 ���������������������������Fra

Følg os på om/ facebook.c n lk a hotelf e

Falkevej 3 · 6920 Videbæk Tlf. 97 17 15 50 www.hotelfalken.dk

179,-


Tur til Champions League kamp mellem Skjern Håndbold og MOL-Pick-Szeged Søndag den 11. november 2018 var alle frivillige i klubben inviteret til Champions League kamp i Skjern Bank Arena, til kampen mellem Skjern Håndbold og MOL-Pick Szeged fra Ungarn. Skjern Håndbold er vores samarbejdsklub, og denne årlige tur til Champions League er bare et af mange gode tilbud og oplevelser, vi som klub har sammen med Skjern Håndbold.

- Oplæg til kampen ved Henrik Kronborg - Oplæg om hele set up i forbindelse med Cham­ pions League ved Sascha Laulund Madsen - Spisning

Henrik Kronborg

-K  amp mellem Skjern Håndbold og MOL Pick-Szeged - Evaluering af kampen Desværre endte det med et knebent nederlag til Skjern, men vi vil gerne sige tak til Skjern Håndbold for endnu engang af invitere os til sådan et arrangement.

På grund af turneringskampe i vores egen klub var det ikke alle, der var med, men det lykkedes at komme 16 mand af sted til en hyggelig eftermiddag med de andre samarbejdsklubber.

Vi er i Videbæk/Fiskbæk rigtig glade for vores samarbejde med Skjern Håndbold og ser frem til endnu flere gode oplevelser sammen med dem.

Turen startede i bus fra Videbæk. Selve arrangementet i Skjern var følgende:

Her arbejder:

Aut. El-Installatør siden 1930 +45 97 17 16 44 | mail@viftrup.dk | www.viftrup.dk | CVR-nr. DK-51208315


50% 20% 50% 60%

25% 16.000,30%

MARKISER

2 stk på br. 450x300 udfald og 2 stk på br. 500 udfald 300 cm. Med motor og fjernbetjening samt vindføler. Før 21.879,-

PÅ LAGER

på alle afpassede tæpper

AFHENTNINGSPRIS

V I HOLDER Å BENT:

vember PÅ - 21.00 kl. 9.00LAGER

Fr edag den 24 . no

Garant Skjern Gulve & Tæpper

Garant Gardiner Skjern Gardiner & Solafskærmning

på alle væg til væg tæpper Nykærsvej 16, 6900 Skjern Tlf. Gulve 97 35 17 77 www.garant.nu

Søren Kaastrup

Nykærsvej 16, 6900 Skjern Tlf. Gardiner 97 35 47 77 www.garant.nu

50%

Jan Bækdal

PÅ LAGER

på alle ægte tæpper. MINIMUM!

Derudover kan I mødes os nede i byen foran Tøjeksperten, Skjern fra kl. 16.00 – 19.00 Kom ind forbi butikken med dette tilbud og

59, ✁

KØB 1 LITER TARKETT EDC Videbæk - Tlf. 97 17 12 99 GRØN GULVVASK TIL KUN........................

En del af byens liv

edc.dk

Ringvejen Arnborgvej

Nykærsvej 16 • 6900 skjerN Tlf. 97 35 17 77 • skjern@garant.nu eller Tlf. 97 17 17 09 • info@vittrupgulve.dk

Østergade

Nykærs

vej

✁ Før 99,- SPAR 40,-


Østeralle 1 . 6920 Videbæk. www.vvscentret.com

Tlf. 97 17 10 86

• Ind- og udvendig malerarbejde • Sprøjtelakering • Salg af malervarer • Farvesætning

Malerfirmaet hansen & mortensen Orionvej 16 . 7430 Ikast . Tlf. 97 15 27 60 Fabriksvej 6 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 17 99 post@maler-hm.dk . www.maler-hm.dk

BUGGE BLOMSTER Videbæk Telefon 97 17 10 85


Er din familie sikret, hvis der sker dig noget? Få overblik og økonomisk tryghed. Kontakt os. Vi hjælper dig gerne.

Poul Erik Husted Privatrådgiver peh@vestjyskbank.dk

Kari Vesterbæk Privatrådgiver kav@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/videbæk

Heidi B. Stjernholm Privatrådgiver hbs@vestjyskbank.dk

Rikke Jensen Privatrådgiver rij@vestjyskbank.dk


Håndboldens Venner: Hvad er Håndboldens Venner? Der er efterhånden kommet mange nye medlemmer i klubben, som måske ikke ved, hvad vi står for. Det er en forening, der har til formål at støtte Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold, for der igennem at fremme håndboldsporten i Videbæk. Støtten skal opnås ved udøvelse af PR, arrangementer og andre aktiviteter efter bestyrelsens nærmere skøn. Håndboldens Venner havde stiftende generalforsamling i august 1991, den første bestyrelse bestod af: Knud Clemmensen, Paul Henriksen, Kaj Kristensen, Niels Haunstrup og Aase Vestersager. De var i bestyrelsen, de første mange år. De startede den første år med at plukke æbler på Fyn, som blev solgt. Derefter blev der plantet porrer et par år. Efter nogle år blev der lavet kræmmermarked i hallen, i samarbejde med hallen og fodboldklubben. Der blev også afholdt loppemarked ved gågade arrangementet. Til håndboldklubbens

Desuden hjælper vi med afspærring af hovedgaden, opsætning af scenevogn, salg af pølser til gågade arrangementer. OK benzin kort skal vi også have klubbens medlemmer til at bruge, da det giver penge til klubben. Vi hjælper også i hallen når der er messe, ved opstilling/nedtagning af stande. Alle som gerne vil støtte Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold kan blive medlem af Håndboldens Venner ved at kontakte bestyrelsen.

25 års jubilæum, hvor Videbæk og Fiskbæk blev slået sammen til en klub, havde Håndboldens Venner fundet 7 mand, kaldet Tussebanden. På jubilæumsdagen blev overrakt kr. 100,000,00. Håndboldens Venner fik i 1995 bygget sommerhuset i Søndervig, ved frivillig arbejdskraft af håndboldklubbens medlemmer og bestyrelsen i Håndboldens Venner. Sommerhuset udlejes hele året og opstår der ledige uger har håndbold klubbens medlemmer med familie mulighed for at leje sommerhuset. Ønsker man at leje huset kan man tage kontakt til Ole Horsholt ( 76 37 78 54 ). Ligeledes kan klubbens trænere lægge billet ind på huset til weekendophold med deres hold. Rengøring af huset sker ved hjælp af håndboldklubbens medlemmer efter en turnusordning, dette sker alt sammen for at tilføre penge til klubkassen. Håndboldens Venner tilbyder luksus Sommerhus til leje på Krattet 17 i Søndervig. Huset er indrettet med plads til 14 personer.

Bestyrelsesmedlemmer: Ole Horsholt .......................................... 27 57 12 39 Kaj Kristensen ........................................ 97 17 18 88 Hans Chr. Lauridsen ............................... 23 68 76 70 Villy Haunstrup ...................................... 30 58 08 04 Lisbeth Jensen ...........................................................


Kvalitet og tillid er nøgleord

97 36 42 00

Falkevej 2 . 6920 Videbæk . Besøg os på hestkaer.dk eller Facebook

Bredgade 67 · 6920 Videbæk · Tlf. 22 42 94 49 · rikkemelballe@gmail.com

Alt i murer-, tømrerog snedkerarbejde . .. • Om- og tilbygninger • Parcelhusbyggeri • Industribyggeri • Fremstiling af PVC-vinduer og døre • Reparationer

HNN BYGGEFIRMA

Fabriksvej 3 . 6920 Videbæk Fax 97 17 32 03 www.hnn-byggefirma.dk

Tlf. 97 17 24 60


mail@6920net.dk · www.videbæk-net.dk

10/2 Mbit/s 75/25 Mbit/s

TV 125/50 Mbit/s • Mulighed for at vælge mellem 3 pakkestørrelser • Mulighed for tilkøb af enkeltkanaler til alle pakkestørrelser 175/50 Mbit/s • Mulighed for »Bland Selv« mellem- og fuldpakke • Mulighed for Live TV overalt på mobil, tablet og PC - hvor som helst i Danmark 225/50 + EU Mbit/s Trådløst modem • Mulighed for »Start forfra« og »Arkiv« (ikke for tilsluttede med grundpakke) • Mulighed for at leje YouSee-boks til 30 kr./md. Oprettelse • Mulighed for TV2Play til 59 kr./md. (Normalpris 139 kr.) – kræver mellem- eller fuldpakke

Videbæk-Net 135 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 270 kr.

199 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 398 kr.

269 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 538 kr.

349 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 698 kr.

399 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 798 kr.

tilbud gælder i 2018/2019, men forventes løbende forbedret/ændret. Se aktuelle priser og tilbud på www.videbæk-net.dk.

TV - Internet - Telefoni Tlf. 4440 VIDEBÆK-NET Din lokale bredbåndsog 6920 tv-leverandør

* Kræver der kan etableres line of sight til vores udstyr.

0 kr./md.

0 kr./md. mail@6920net.dk · www.videbæk-net.dk Tillæg for internet uden tv 19 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 38 kr.

INTERNET 10/2 Mbit/s

135 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 270 kr.

75/25 Mbit/s

199 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 398 kr.

125/50 Mbit/s

269 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 538 kr.

175/50 Mbit/s

349 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 698 kr.

225/50 Mbit/s

399 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 798 kr.

Trådløst modem

0 kr./md.

Oprettelse Tillæg for internet uden tv

0 kr./md. 19 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 38 kr.

I en radius af 5 km uden om Videbæk eller Abildå * 10/10 Mbit/s

195 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 390 kr.

25/25 Mbit/s

245 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 490 kr.

50/50 Mbit/s

295 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 590 kr.

wifi-access point

29 kr./md. ved leje - 899 kr. ved køb 1.550 kr.

Montørtilslutning på adressen

TELEFONI • Mulighed for billig IP-telefoni • Mulighed for mobiltelefonaftaler

TV I en radius af 5 km uden om Videbæk eller Abildå * • Mulighed for at vælge mellem 3 pakkestørrelser 10/10 Mbit/s 195 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 390 kr. Mulighed men • forventes løbende for tilkøb af enkeltkanaler til alle pakkestørrelser forbedret/ændret. • Mulighed for »Bland Selv« mellemog fuldpakke 25/25 Mbit/s 245 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 490 kr. Se aktuelle priser og tilbud • Mulighed for Live TV overalt295 på mobil, og PC - hvor som helstkr. i Danmark + EU 50/50 Mbit/s kr./md.tablet mindstepris 2 mdr. = 590 på www.videbæk-net.dk. • Mulighed * Kræver der kan etableresfor »Start forfra« og »Arkiv« (ikke for tilsluttede med grundpakke) wifi-access point 29 kr./md. ved leje - 899 kr. ved køb line of til vores udstyr. •sight Mulighed for at leje YouSee-boks til 30 kr./md. NB: Nævnte priser og tilbud gælder i 2018/2019,

Høje hastigheder til lave priser i Videbæk by

VIDEBÆK-NET

på adressen 1.550139 kr. kr.) – kræver mellem- eller fuldpakke •Montørtilslutning Mulighed for TV2Play til 59 kr./md. (Normalpris

INTERNET TELEFONI •Høje Mulighed for billig IP-telefoni hastigheder til lave priser i Videbæk by • Mulighed for mobiltelefonaftaler 10/2 Mbit/s 135 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 270 kr. 75/25 Mbit/s

199 kr./md.

Videbæk-Net NB: Nævnte priser og

tilbud gælder i 2018/2019, men forventes løbende forbedret/ændret.

TV - Internet - Telefoni Tlf. 4440 6920

mindstepris 2 mdr. = 398 kr.

125/50 Mbit/s 269 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 538 kr. NB: Nævnte priser og tilbud gælder i 2018/2019, 175/50 Mbit/sløbende forbedret/ændret. 349 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 698 kr. men forventes Se aktuelle priser og tilbud på 399 www.videbæk-net.dk. 225/50 Mbit/s kr./md. mindstepris 2 mdr. = 798 kr.

modem kr./md. * Trådløst Kræver der kan etableres line of0sight til vores udstyr. Oprettelse

Din lokale bredbånds- og tv-leverandør

Se aktuelle priser og tilbud på www.videbæk-net.dk. * Kræver der kan etableres

line of sight til vores udstyr.

mail@6920net.dk · www.videbæk-net.dk

0 kr./md.

TV • Mulighed for at vælge kr. mellem 3 pakkestørrelser Tillæg for internet uden tv 19 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 38 • Mulighed for tilkøb af enkeltkanaler til alle pakkestørrelser I en radius af 5 km uden om Videbæk eller Abildå for * »Bland Selv« mellem- og fuldpakke • Mulighed • Mulighed for Live TVkr. overalt på mobil, tablet og PC - hvor som helst i Danmark + EU 10/10 Mbit/s 195 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 390 • Mulighed for »Start forfra« og »Arkiv« (ikke for tilsluttede med grundpakke) 25/25 Mbit/s 245 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 490 kr. • Mulighed for at leje YouSee-boks til 30 kr./md. 50/50 Mbit/s 295 kr./md. mindstepris 2 mdr. = 590 kr.til 59 kr./md. (Normalpris 139 kr.) – kræver mellem- eller fuldpakke • Mulighed for TV2Play

Stof- og Sycenter wifi-access point

29 kr./md. ved leje - 899 kr. ved køb

Montørtilslutning på adressen

TELEFONI • Mulighed for billig IP-telefoni • Mulighed for mobiltelefonaftaler

INTERNET

1.550 kr.

Høje hastigheder til lave priser i Videbæk by 10/2 Mbit/s

135 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 270 kr.

75/25 Mbit/s

199 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 398 kr.

125/50 Mbit/s

269 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 538 kr.

175/50 Mbit/s

349 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 698 kr.

225/50 Mbit/s

399 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 798 kr.

Bredgade 73 · 6920 Videbæk · Tlf. Trådløst 97 modem 17 38 3200 kr./md. Oprettelse kr./md. www.stof-sycenter.dk Tillæg for internet uden tv 19 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 38 kr.

I en radius af 5 km uden om Videbæk eller Abildå * 10/10 Mbit/s

195 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 390 kr.

25/25 Mbit/s

245 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 490 kr.

50/50 Mbit/s

295 kr./md.

mindstepris 2 mdr. = 590 kr.

wifi-access point

29 kr./md. ved leje - 899 kr. ved køb

Montørtilslutning på adressen

TELEFONI • Mulighed for billig IP-telefoni • Mulighed for mobiltelefonaftaler

Teambuilding • Coaching • Foredrag Vær den bedste udgave af dig selv

Dan Damgaard Rasmussen

www.teambuildingogcoaching.dk – 28 94 61 68

Mail: vestjyskauto@mail.dk

1.550 kr.

NB: Nævnte priser og tilbud gælder i 2018/2019, men forventes løbende forbedret/ændret. Se aktuelle priser og tilbud på www.videbæk-net.dk. * Kræver der kan etableres line of sight til vores udstyr.


HOFFMANN BYG

Hoffmann Byg ApS . Brogårdsvej 14 . 6920 Videbæk Tlf. 97 17 31 10 / 21 72 34 62 www.hoffmannbyg.dk . info@hoffmannbyg.dk

Murermester

Freddy Lauridsen Melbærvej 27 - 6920 Videbæk - Mobil 20 45 13 97

97 17 13 97 NYT FJERNSYN

– MED DET HELE

✔ Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-

✔ Jeg skaffer dig af med emballage fra

✔ ✔ ✔

pakke, der dækker dine behov. Jeg sørger for montering i dit hjem. Jeg sørger for instilling af programmer. Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn.

dit nye fjernsyn. Jeg er tilfreds, når du er tilfreds...

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

www.aagesradio.dk


Trille Trolde - Leg og Bold i Videbæk Fritidscenter – hal 2 Vi leger med børnene hver lørdag kl. 9.00-10.00. Alder: 1-5 år. Trille Trolde - Leg og Bold er et samarbejde mellem VGU og Videbæk/Fiskbæk KFUM

www.barde-el.dk

- Altid en god og sikker kontakt til dine el-installationer

www.abildaa-smede.dk

MODETØJ til alle I skønne kvinder Bredgade 41 · 6920 Videbæk Tlf. 21 35 02 05 Følg os på facebook og instagram

Vi har tøj i str. 36-56

Åbningstider Tirsdag 12.00-17.30 Torsdag 12.00-17.30 Fredag 12.00-17.30 Lørdag 09.30-12.30


Søren Behrmann Chefrådgiver, økonomi

51 20 94 58

Hør mere om

FREMTIDENS MULIGHEDER

Tværfaglig

Ida Ringgaard

Chefrådgiver, produktion

rådgivning

40 94 95 50

- i øjenhøjde

vestjysk.dk

Vi er kendt på: Rådgivning, der rykker Kompetent rådgivning - til den rigtige pris At tage udgangspunkt i vestjysk fornuft At være ærlige og stabile

Fleksibilitet På forkant At komme hele vejen rundt om landmandsfamilien

Løsninger med fokus på mennesket

Lotte Bliddal (H)  •  Berit Holmstrøm (L)  •  Michael Jørgensen (H)  •  Peter Hilligsø  •  Paul Johansen Bredgade 20 · 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 22 44 · www.paulex.dk

Når varen er vigtig


Vi har sko til hele familien ... Vi modtager

DEL OG

BÆK HAN

ERHVER

V

TIL VIDE

Handel og Erhverv

epsko6920@gmail.com

Fremsendes gratis Ring eller mail for bestilling

Gl. Kongevej 1 · 6920 Videbæk info@hpbegravelse.dk www.hpbegravelse.dk

Min sidste vi lje

- for ikke at st ille dine pårørend e i tvivl

2878 2318 - svarer hele døgnet! Thorkild Vad

Hans Pedersen

LOKAL OPBAKNING

Vi er altid klar til et møde! Lad os tage et uforpligtende møde i banken eller over telefonen. Hvis du synes om os og gerne vil skifte til os, skal vi nok ordne al papirarbejdet og kontakten til dit nuværende pengeinstitut. Og naturligvis er bankskiftet helt gratis for dig. Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / landbobanken.dk

Anna-Marie Jørgensen 7624 9467

Jacob Fogh Hansen 7624 9468

Du vil opleve, at vi altid er tilgængelige, tager hurtige beslutninger og yder kompetent rådgivning.

Anders V. Larsen 7624 9215

I Ringkjøbing Landbobank er vi lokalt forankret og har en ærlig interesse i dine planer og ønsker.

Marianne Thomsen 7624 9262

Tal økonomi med en solid bank, der vil gøre en forskel for dig


22 65 77 15

20 67 75 86

www.pwc.dk

Langerdalvej 1 · 6940 Lem · Tlf. 97 36 12 00

www.pwc.dk

www.pwc.dk

Succes skaber vi sammen ...

Succes skaber Succes skaber vi sammen ... vi sammen ...

Også hos PwC i Herning. Kontakt os på: Henning Neldeberg hjs@pwc.dk 5138 4711 OgsåJager hos PwC i Herning. Henrik Skjøtt Sørensen hss@pwc.dk 2048 2747 Kontakt os på: Karsten Brøchner kbr@pwc.dk 5138 4757 Mads Hornbæk 2155 9396 Henning Jager Neldeberg mhb@pwc.dk hjs@pwc.dk 5138 4711 hjs@pwc.dkMartin 5138 4711 Skov Hansen mkh@pwc.dk 5138 4700 Henrik Skjøtt Sørensen hss@pwc.dk 2048 2747

Også hos PwC i Herning. Kontakt os på: Henning Jager Neldeberg Henrik Skjøtt Sørensen Karsten Brøchner Mads Hornbæk Martin Skov Hansen

hss@pwc.dk Karsten 2048 2747 Brøchner kbr@pwc.dk Mads 5138Hornbæk 4757 mhb@pwc.dk Martin 2155Skov 9396Hansen mkh@pwc.dk 5138 4700

Revision. Skat. Rådgivning.

kbr@pwc.dk mhb@pwc.dk mkh@pwc.dk

5138 4757 2155 9396 5138 4700

Revision. Skat. Rådgivning. Revision. Skat. Rådgivning.


Et af kendetegnene ved et partnerskab, når det er bedst er, at vi kender hinanden. Vi ved, hvad vi hver især prioriterer og forventer af samarbejdet, fastslår Stephan Vartdal.

Vi skal løfte i flok - Vestjysk Bank har i mange år været stolt sponsor for Videbæk-Fiskbæk KFUM Håndbold, og det er vi glade for fortsat at være, siger afdelingsdirektør Stephan Vartdal i Vestjysk Bank Videbæk og fortsætter: - For at sikre at vores område bliver ved med at være et attraktivt sted at bo med gode fritids- og sportstilbud, er det vigtigt med gode partnerskaber og netværk. Jo flere vi er med til at »løfte«, jo stærkere er vi og jo højere kommer vi. - Vi vil med vores sponsor aftale gerne vise, at vi er en bevidst og engageret bank, som har fokus på og tager ansvar for vores lokalområde. Vi ser det som vores opgave at være med til at styrke og udvikle vores lokalområde – så vi bliver endnu mere attraktive – for os, som bor og driver forretning her, men også for tilflyttere. - Et af kendetegnene ved et partnerskab, når det er bedst er, at vi kender hinanden. Vi ved, hvad vi hver især prioriterer og forventer af samarbejdet, og på den måde giver samarbejdet gensidig værdi. Et godt partnerskab er også kendetegnet ved, at man bakker hinanden op og tror på hinan-

den og sådan et partnerskab har vi med Videbæk-Fiskbæk KFUM Håndbold. - Vi samarbejder blandt andet om fælles aktiviteter i byen. Håndboldklubben har fast plads foran banken, når der er Open by Night i byen, hvor vi ofte i fællesskab samarbejder om aktiviteterne. - Vores ansatte er også en del af VidebækFiskbæk KFUM. Dan Damgaard Rasmussen, privatrådgiver i Skjern-afdelingen er træner for herreholdet i klubben og Lene Eybye Pedersen, privatrådgiver i Videbæk-afdelingen, har tidligere været en fast del af klubbens damehold i mange år, men har nu givet stafetten videre til børnene. 500 kr. til klubkassen - Ønsker du også at støtte op om klubben? Så tag et uforpligtende møde med os. Vi giver nemlig 500 kr. til klubben, hvis du tager et møde med os, er over 18 år og ikke i forvejen kunde i banken. Efter mødet kan du vurdere, om du ønsker at blive kunde. Ender du med at blive kunde i banken, får klubben yderligere 500 kr.


Overvejer du at sælge, så tilbyder Lillian altid en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Lillian Horsholt Lillian Horsholt - danbolig Johs. Pedersen - Tlf. 36 92 01 29 lillian.horsholt@danbolig.dk - www.danbolig.dk

WESTERGAARDS HOTEL Stedet du vender tilbage til

• Selskaber Minim u 1 0 perso m • Møder ner • Kurser • Mindesammenkomster • Mad ud af huset v/ Hildigunn og Bent Graakjær Bredgade 12 . Videbæk Tlf. 97 17 26 26 E-mail: info@wgh.dk . www.wgh.dk


SPONSORLISTE Vestjysk Bank Vestjylland Forsikring ABC Lavpris Din Tøjmand Sporten Westergaards Hotel HNN Byggefirma 10-4 Byggecenter PWC Herning VVS Centret EDC Videbæk Videbæk Bogtrykkeri Danbolig

Niels Ove - Din Tøjmand Bredgade 25 - Videbæk Tlf. 97 17 10 15 www.dintoejmand.dk

LOKA SAMMEN GØR ST


Støt vore sponsorer - de støtter os Vestjylland Andel Spjald Tømrer & Snedker Tømrerfirmaet   Caspar Bork Sørensen K.B. Tagpapservice ApS Abildaa Smede- og   Maskinforretning A/S Bygma Hestkær Autoservice Autogården Videbæk Videbæk Idræts- & Fritidscenter Nybo Mode

Stensbo Huse Teambuilding & Coaching   Dan Rasmussen Handelsbanken Vestjysk Barvi Byg Nordea Stof og Sycenter Hans Pedersen Begravelse Sparekassen Thy Ringkjøbing Landbobank Blivsynlig.nu

Hotel Falken Garant Gulve Skjern Vittrup H & M Malerforretning Timring & Barde El-service Murermester Freddy Lauridsen Salon Inside

Kjær’s Sliberi Ramsing Shopping Center Videbæk-Net Bugge Blomster Laugesens Have Din Frisør

Videbæk Blik Sønderbyens Tømrer og Snedker Vestergaard Ure, Guld, Sølv Videbæk Cykelcenter Aages Radio-TV Spjaldbo Brejning El-service

Herning Turistfart Hoffman Byg ApS Advokatfirmaet Bliddal & Holstrøm EP Sko Vestjysk Auto Nybolig

ALT NHOLD TÆRK

VIDEBÆK Bredgade 27 . 6920 . Tlf. 97 17 39 15


BLIV SYNLIG NU

Juletræssalg Vi sælger igen i år juletræer: Lørdag 8. december kl. 11.00-15.00 Søndag 9. december kl. 11.00-15.00   Lørdag 15. december kl. 11.00-15.00  Søndag 16. december kl. 11.00-15.00  - på torvet i Videbæk

HOLSTEBRO

Nyt i år: ed til spids ede stam mer

Nu m

Så kom og støt Videbæk/Fiskbæk KFUM, køb dit juletræ af os.

Vi samarbejder med Videbæk Handel og Erhverv om juletræssalget.

Din frisør Familievenlige priser

Creator : DragonArt dragonartz.wordpress.co

http://creativecommons.org/licenses/by-

Dameklip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,Dameklip pensionister.. . . . . . . . . 280,Pigeklip u. 12 år.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,Herreklip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,Drengeklip u. 12 år.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Bredgade 33 · Videbæk Tidsbestilling på 97 94 22 11 Parkering lige ved døren over for bageren og apoteket


K LUBHUS

Det handler om viljen til at være noget for andre. Ta’ en snak med os. Vi skyder nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du siger ja til et møde med os og er over 18 år og endnu ikke kunde hos os. Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

Stephan Vartdal Afdelingsdirektør sva@vestjyskbank.dk

Lene E. Pedersen Privatrådgiver lep@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/videbæk

Poul Erik Husted Privatrådgiver peh@vestjyskbank.dk

Birgit Kjeldahl Servicerådgiver bka@vestjyskbank.dk


• Tømrerarbejde • Snedkerarbejde

Kvalitetshåndværk lige ved hånden!

• Totalentrepriser • Kreativ renovering

Damgårdsvej 1 • Vorgod 6920 Videbæk Tlf. 97 17 55 95 • Bil-tlf. 40 27 55 95

www.sønderbyens.dk • sts@sonderbyen.dk

Videbæk Blik ApS v/ Kenneth Johansen

Nygade 15D · 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 10 42 blik@videbaekblik.dk · www.videbaekblik.dk

AUTOGÅRDEN VIDEBÆK A/S www.autogaarden-videbaek.dk

Nygade 21 · 6920 Videbæk · Tlf. 97171766

Car Service

Vi glæder os til at besøge dig! M Ø B L E R • G U LV E • G A R D I N E R Kildevej · Spjald · Hovedgaden · Hammerum Telefon 97 38 15 00 · www.spjaldbo.dk


VI SÆLGER VIDEBÆK Hos Nybolig Videbæk & Aulum lever vi af at finde den rigtige køber. Vi tilbyder en gratis salgsvurdering, så sæt derfor ikke din bolig til salg før du har fået et tilbud fra Nybolig Videbæk & Aulum. Vi tilbyder dit salg efter SOLGT ELLER GRATIS princippet.

Ring på 9717 3966, hvis du vil have din bolig solgt!

ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

Web/video

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

BROGÅRDSVEJ 7 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@vbbt.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk


Søndergade 10 6920 Videbæk Tlf. 96 17 00 77 www.dincykelmand.dk

Videbæk Bredgade 23 55 47 98 15 nordea.dk

Her kan du bruge

RT EKO V A G

Følg os på Facebook

RV

VE

RH

GE

LO

DE

AN

KH

IDE

V TIL

Handel

og

Erhverv

www.vestergaardure.dk


Få én på opleveren med Videbæk-Fiskbæk KFUM I Videbæk-Fiskbæk KFUM ligger stor vægt på de sociale oplevelser, det er især vigtigt for vores børneog ungdomshold, at det ikke bare er sur træning hver uge, men at det også er andre ting, der binder klubben sammen på det sociale plan.

blevet bygget frivillig af klubbens medlemmer. Sådan en overnatning byder på masser af hygge og socialt samvær. Der bliver badet, grinet, hygget, spillet spil og meget mere og vores børn elsker at komme afsted på denne tur.

Vi afholder forskellige arrangementer i VidebækFiskbæk KFUM, for vores børne- og ungdoms hold. Vi starter med et arrangement som vi kalder »Nat i hallen«. En nat i hallen er for alle spillere fra U8 til U14, vi sørger for natsvømning, bowling, bold og aktiviteter i hallen, der er masser af hygge med kager, pizzasnegle og pølsehorn om aftenen/natten og vi slutter det hele af med morgenmad, hvorefter forældrene henter børnene, godt trætte og brugte, flere af børnene kører konkurrencen »En døgner«.

Vi tager på skøjtebanen i Herning en gang om året, hvor klubben har lejet banen og klubbens medlemmer og familie, kan tage på tur sammen, dette arrangement er et af vores gode ture, hvor der altid er rigtig god opbakning. Familierne nyder at tage af sted sammen og forældrene kan snakke sammen på tværs af årgangene. Vi slutter denne arrangement af med fællesspisning hos en af vores sponsorer, Center Cafeen i Holing centret, for dem der har lyst til dette. Når julepausen står for døren, er der selvfølgelig arrangeret juleafslutning på alle holdene, så man kan sige god ferie til hinanden, det bliver lavet med stor forskellighed på holdene.

Marts måned byder på bankoaften for alle klubbens medlemmer, denne aften er tempoet ikke højere end børnene kan følge med og have store chancer for at få nogle af de mange gode gevinster med hjem, som venligst er givet til dette arrangement af klubben sponsorer.

Vi starter altid året op med et af børnenes store lyspunkter – alle hold fra U10 til senior tager på skift på overnatnings tur i Håndboldens Venner sommerhus der ligger ude i Søndervig, dette sommerhus er

Vi slutter sæsonen af med et fællesafslutning på tværs af hele klubben, små som store, hvor vi hylder klubbens frivillige og har diverse kåringer på scenen for året der gik, en super aften hvor vi hygger os sammen.


HOVEDBESTYRELSEN

Lars Barde Formand/ forretningsudvalg Tlf. 24 80 47 67

Rene Holbøll Næstformand Tlf. 23 72 82 97

Lasse Lauridsen Tlf. 20 94 07 59

Helle Holbøll Tlf. 29 45 92 55

Kristoffer Siig Tlf. 26 23 69 48

Jan Henriksen Tlf. 23 74 10 31

Helle Christensen Tlf. 29 93 62 69

Lisbeth Strandgaard Tlf. 20 77 16 82

Christian Skov Tlf. 40 98 78 26

Anne Christensen Tlf. 22 73 46 62

Mette Marie Drews Tlf. 25 46 79 88

Jan Laursen Tlf. 22 46 72 74

Sanne Olesen Tlf. 60 17 37 86

Marianne Mortensen Tlf. 20 71 39 69

PR- OG SPONSORUDVALG

Rene Holbøll Formand Tlf. 23 72 82 97

Claus Henriksen Tlf. 30 97 33 60

SENIORUDVALG

Helle Holbøll Formand Tlf. 29 45 92 55

Anne Mette Jensen Tlf. 22 36 90 77

BØRNEUDVALG

Kristoffer Siig Formand Tlf. 26 23 69 88

Yagoub Akari


Værdikupon Værdi:

30%

Denne kupon giver 30% rabat på køb af firmapylon/ domicilskilt (Værdi mindst 1665,- kr.) (Gælder indtil udgangen af 2019)

✂ Værdi:

kr. 3000,-

Denne kupon giver en rabat på 3000,på salæret ved hussalg (Gælder for ejendomme sat til salg og solgt i 2019)

Nybolig Videbæk

Bredgade 14 st. . 6920 Videbæk 6920@nybolig.dk . nybolig.dk . Tlf: 97173966

✂ Værdi:

kr. 999,-

Ved køb af cykel medfølger gratis cykelhjelm fra sortiment i butikken.

KFUM Hånd

VidebækFiskbæbkold

(Gyldig til udgangen af 2019)

kr. 320,-

Denne kupon giver 4 biografbilletter, hvis du er kunde i Vestjysk Bank Videbæk og tipper os om en ven, som er over 18 år og endnu ikke er kunde i banken. Er du endnu ikke kunde i banken og over 18 år, giver kuponen 4 biografbilletter, hvis du siger ja til et kundemøde med Vestjysk Bank Videbæk.

(Gyldig hele 2019)

(Vi kvitterer med biografbilletterne, når vi har holdt mødet med den, du tipper os om.)

Værdi:

✂ Værdi:

kr. 200,-

Denne kupon giver 4 flasker rødvin, hvis du er kunde i Vestjysk Bank Videbæk og tipper os om en ven, som er over 18 år og endnu ikke er kunde i banken. Er du endnu ikke kunde i banken og over 18 år, giver kuponen 4 flasker rødvin, hvis du siger ja til et møde med Vestjysk Bank Videbæk. (Vi kvitterer med rødvinen, når vi har holdt mødet med den, du tipper os om.)

(Gyldig hele 2019)


Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon


·

·

·

· · · ·

KFUM Hån

·

50%

Denne kupon giver rabat på 500 kr. ved oprettelse af testamente

PÅ LAGER

på alle ægte tæpper. MINIMUM!

Derudover kan I mødes os nede i byen foran Tøjeksperten, Skjern Bredgade 20 6920 Videbæk Tlf. 97 17 22 44 fra kl. 16.00 – 19.00 www.paulex.dk

(Gyldig til og med 31/12 2019)

L Ø S N I N G E R med fokus på mennesket

Kom ind forbi butikken med dette tilbud og

Værdi:

20%

59, ✁

KØB 1 LITER TARKETT GRØN GULVVASK TIL KUN........................

Denne kupon giver 20% rabat på afpassede tæpper (Gælder ikke i forvejen nedsatte varer)

Før 99,- SPAR 40,-

Nykærsvej 16 • 6900 skjerN Tlf. 97 35 17 77 • skjern@garant.nu eller Tlf. 97 17 17 09 • info@vittrupgulve.dk

(Gyldig til og med 31/12 2019)

Værdikupon

·

kr. 500,-

VidebækFiskbædbkold

· ·

Værdi:

Værdi:

kr. 150,-

Denne kupon giver rabat på 150 kr. ved køb af sportssko (Gælder ikke i forvejen nedsatte varer) (Gyldig indtil 1/12 2019) Vi modtager

K HANDEL

OG ERHVER

V

TIL VIDEBÆ

Handel og Erhverv

epsko6920@gmail.com

✂ Værdi:

15%

Denne kupon giver rabat på 15% ved klipning

(Gyldig til og med 31/12 2019)

✂ Værdi:

kr. 1000,(Gyldig til udgangen af 2019)

Denne kupon giver rabat på 1000 kr. på din næste regning.

HOFFMANN BYG

✂ Værdi:

20%

Denne kupon giver 20% rabat ved køb af bukser (Gyldig til udgangen af 2019)

Bredgade 41 · 6920 Videbæk Tlf. 21 35 02 05


Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon


·

·

·

· · · ·

KFUM Hån

·

Værdikupon

·

kr. 500,-

VidebækFiskbædbkold

· ·

Værdi:

Denne kupon giver rabat på 500 kr. ved køb af forårshabit Rabatten gælder på ikke nedsatte varer

(Gyldig til og med 1/5 2019) Niels Ove Bredgade 25 · Videbæk Tlf. 97 17 10 15

Værdi:

kr. 150,-

Denne kupon giver rabat på 150 kr. ved køb af RedGreen polo/ensfarvet. Din pris: 250 kr. (Gyldig til og med 1/5 2019)

Niels Ove Bredgade 25 · Videbæk Tlf. 97 17 10 15

Værdi:

kr. 150,-

Denne kupon giver rabat på 150 kr. ved køb af Tenson regntøj

(Gyldig til og med 1/5 2019)

VIDEBÆK Bredgade 27 . 6920 . Tlf. 97 17 39 15

✂ Værdi:

kr. 50,-

Denne kupon giver rabat på 50 kr. ved køb af 4 pakker Hummel strømper (12 par) til børn/voksne. Din pris 100,(Gyldig til og med 1/5 2019)

VIDEBÆK Bredgade 27 . 6920 . Tlf. 97 17 39 15

✂ Værdi:

kr. 100,-

Bestil et salgstjek inden 1. maj 2019 og få 2 flasker vin (Gælder frem til 1. maj 2019)

Bredgade 39 6920 Videbæk 97 17 12 99

✂ Værdi:

kr. 3.500,Bredgade 39 6920 Videbæk 97 17 12 99

Gratis professionel fotograf til en værdi à kr. 3.500 (Gælder for ejendomme sat til salg frem til 1. maj 2019)


Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon


Værdi:

KFUM Hån

VidebækFiskbædbkold

700,-

Denne kupon giver 700 kr. rabat ved køb af årskort til fitness, svømmehal, spinning og holdtræning. (Normalpris 2700 kr.)

(Gyldig til udgangen af 2019)

✂ Værdi:

150,-

Få massage af ben, arme, ryg, skulder eller nakke Værdi 150 kr. Book på kontoret.

(Gyldig til udgangen af 2019)

Værdikupon

✂ Værdi:

Denne kupon giver 50% i rabat på udlejning af tagbokse med tilbehør.

50%

(Gyldig til udgangen af 2019)

97 36 42 00

Falkevej 2 . 6920 Videbæk

✂ Værdi:

20%

Spar 20% ved køb af buket til min. 200 kr.

(Gyldig til udgangen af 2019)

BUGGE BLOMSTER Videbæk Telefon 97 17 10 85

✂ Værdi:

20% RAMSING S H O P P I N G

C E N T E R

Denne kupon giver 20% rabat på isenkram (På ikke nedsatte varer) (Gyldig til udgangen af 2019)

HVIDEVARER

Tlf. 97 38 11 11 · Hovedgaden 50 · 6971 Spjald · www.ramsing-spjald.dk

Værdi:

20% RAMSING S H O P P I N G

C E N T E R

Denne kupon giver 20% rabat på belysning (På ikke nedsatte varer) (Gyldig til udgangen af 2019)

HVIDEVARER

Tlf. 97 38 11 11 · Hovedgaden 50 · 6971 Spjald · www.ramsing-spjald.dk


Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon


Værdi:

KFUM Hån

VidebækFiskbædbkold

15%

Denne kupon giver 15% rabat på køb af et armbåndsur (Gyldig til udgangen af 2019)

✂ Værdi:

kr. 50,-

Stegt flæsk Medbring denne kupon og få rabat på stegt flæsk. Din pris: 49 kr. Kuponen gælder kun for 1 person. (Gyldig til udgangen af 2019

Falkevej 3, Videbæk Tlf. 97 17 15 50 HotelFalken.dk

Værdikupon

Værdi: Minimum

kr. 50,-

Denne kupon giver gratis gennemgang af jeres økonomi med henblik på at gøre det bedre, billigere og mere sikkert. Vi giver en flaske vin efter mødet.

(Gyldig til udgangen af 2019)

Videbæk

✂ Værdi op til:

399,(Gyldig til udgangen af 2019)

Denne kupon giver gratis internet 1 måned for nye, der tilsluttes internet fra Videbæk-Net. Kuponen skal afleveres ved underskrivelse af kontrakt. Kuponen kan ikke indløses sammen med anden rabatordning.

VIDEBÆK-NET Din lokale bredbåndsog tv-leverandør Tlf. 4440 6920 Mail: mail@6920net.dk Hjemmeside: www.videbæk-net.dk


Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon · Værdikupon


På udkig efter nyt hus? Skal du bygge nyt eller sætte i stand? Hvor meget kan du købe for? Tag os med på råd. Vi har svarene.

Stephan Vartdal Afdelingsdirektør sva@vestjyskbank.dk

Lene E. Pedersen Privatrådgiver lep@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/videbæk

Palle H. Kragh Privatrådgiver pkn@vestjyskbank.dk

Heidi B. Stjernholm Privatrådgiver hbs@vestjyskbank.dk


p tæt å VI ER

- OGSÅ EFTER EN SKADE!

Per Astrup er din lokale assurandør i Videbæk og Fiskbæk.

47% i Videbæk har valgt at tegne deres forsikringer hos os – vi er lokal forankret og tæt på hver enkelt kunde.

EPSI foretager uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser blandt både regionale og landsdækkende forsikringsselskaber.

96 94 96 94 · vestjylland.dk Håndboldbladet_Videbæk_1118_190x277mm.indd 1

27-11-2018 11:15:20

VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S · 97 17 11 22

Vi har de mest tilfredse kunder i 2018.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sæsonprogram 2018-2019  

Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold

Sæsonprogram 2018-2019  

Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold

Profile for videbaek