Sognebladet Thyborøn - Nr. 2 - 2023

Page 1

»Hil dig, Frelser og

Forsoner« SIDE 2

Konfirmander

2023 SIDE 7

Koncert med Gospel D´light

SIDE 12

ÅRGANG 5 · MARTS · APRIL · MAJ 2023 SOGNEBLAD

»Hil dig, Frelser og Forsoner«

Med udgivelsen af dette sogneblad er vi kommet frem til påsken 2023. Og én af vore mange dejlige påskesalmernummer 192 i salmebogen - »Hil dig Frelser og Forsoner« fortæller om Jesu død på korset og et menneskes tro derpå, som kulminerer med den inderlige bøn: »Sig: vi går til Paradis!«

Salmen var oprindeligt en del af et middelalderligt digterværk, man mener stammer fra den belgiske abbed Arnulf af Louvain, som levede fra cirka 1200 til 1250, men salmen, som den står i salmebogen, går kun tilbage til vores egen Grundtvig i 1837.

Salmen åbner med et »Hil dig«, som er en hyldesthilsen rettet mod en person, som befinder sig lidt længere oppe ad hierarkiets rangstige end præsten. Og allerede i anden linje ser vi så, hvordan Grundtvig retter en slet skjul bredside mod sin samtids rationalistiske Kristendom, som ikke levnede plads til hverken de sanselige eller følelsesbetonede elementer i Kristendommen.

»Verden dig med torne kroner.« Alt skulle have en snusfornuftig forklaring, og det var der meget i Kristendommen, som ikke havde, og derfor skubbede den menneskelige fornuft det væk. Og lige præcis derfor pointerer Grundtvig, hvad han havde i sinde, nemlig »Rosenkrans om kors at vinde.« Ved at vikle »Kærlighedsblomsten« - rosen - rundt om korset formår Grundtvig at lave det indledende »Hil dig« om fra en hyldesthilsen til en taknemlighedshilsen fra den synder, som ser sig løst fra sin synd ved Jesu Kristi forsonende kærlighedsgerning på korset, hvor Jesus i en ufattelig kærlighed til dig og mig frivilligt lod sig hænge op for at åbne døren ind til Guds retablerede Paradis.

I salmens andet vers spørger Grundtvig ind til, hvad det egentligt var, som drev Jesus til at opgive livet hos Gud og give sig fuldt ud for os mennesker. Og i vers tre giver han os svaret. Det var kærligheden til os, der drev Jesus gennem spot og plage og pine op på korset, hvor han aflagde fuld betaling for alle menneskers synd. Vers fire viser os så billedet af en synder, som er kom-

met til tro på denne Jesu selvhengivende kærlighed. Med det lille ord »Ak« hører vi, hvordan mennesket opgiver sig selv og sætter al sin lid til Jesus. Og lige præcis derfor hører vi i vers fem, hvordan troen på, at der i Jesu sår på korset på Golgata udgik en strøm af velsignelse, som kulminerer ved nadverbordet i kirken, hvor et menneske gennem Jesu legeme og blod bliver ét med frelsen. Sat i fuldstændig frihed fra syndens løn, som er døden. Vers seks og syv figurerer så som det troende menneskes inderlige og vedvarende bøn om, at Jesus overalt og altid må bevare det troende menneske, som til fulde har erkendt sit hjertes hårdhed og kulde og sin egen indre modstand mod Jesus, som gav sit liv for lige præcis ham. Og at det troende menneske nu Alt

2 PRÆSTENS HJØRNE
skulle have en snusfornuftig forklaring, og det var der meget i Kristendommen, som ikke havde...

har fået fred i sit hjerte og sin samvittighed kommer til syne i vers otte, hvor troen på opstandelsen fra de døde bliver udtrykt gennem ordene: »Du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage, du betalte syndens sold.« Troen på, at døden er endestation for et menneske, er her afløst af troen på, at døden er indgang til noget langt bedre hjemme hos Jesus i hans evige rige. Og lige præcis derfor slutter salme 192 også af med at understrege, at det er den levende tro på korsets gåde, der er selve indgangen til Guds Paradis. For på dette kors på Golgata betalte Gud selv for alle dine og mine overtrædelser, så vi nu kan leve vort liv i fred og tro på ham - Jesus Kristus - som er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.

Rigtig glædelig påske

Jim Sander Christensen

Fredagscafé

Thyborøn kirke indbyder til »Fredagscafe« i sognelokalet følgende fredage: 10. marts, 14. april og 12. maj kl. 15.00 - 17.00. Fredagscaféen er åben for alle.

Vi vil drikke kaffe og spise kage. Vi vil synge sange og snakke. Ja, vi vil hygge vil vi. Det som vi danskere er allerbedst til. Fredagscaféen er altså et socialt samlingspunkt for alle i Thyborøn sogn, som har lyst til at mødes med nogle andre. Her kræves ikke nogen særlige talenter, men bare lyst til at være sammen med andre mennesker.

Hver gang vil der være mulighed for selv at byde ind med noget, som man brænder for. Det ka’ være en lille historie, et digt, eller måske en sang, man har båret i sit hjerte hele livet.

Hjerteligt velkommen til alle!

Børne-rytmik

Nogle af de mødre, der har gået til babysalmesang, har givet udtryk for at de gerne vil have noget bagefter - til aldersgruppen mellem babysalmesang og skattekisten / ulvetimen. Da mødrene/forældrene er i arbejde igen efter barsel, vil det være nogle lørdag fra kl. 10-12, ca. 1. lørdag i måneden. Der vil være sanglege, stomp, stopsange m.m. bagefter er der spisning, frugt, kaffe og hygge for børn og voksne.

Datoer: 4. marts i Thyborøn Kirke, 1. april i Harboøre Kirke og g 6. maj i Thyborøn Kirke.

3 DET SKER

Gudstjenester

Søndag d. 5. marts

2. s. i fasten - Matthæus 15,21-28

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 12. marts

3. s. i fasten - Lukas 11,14-28

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 19. marts

Midfaste - Johannes 6,1-15

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen med dåb

Torsdag d. 23. marts

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 26. marts

Mariæ bebudelses dag -

Lukas 1,26-38

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet.

BØRNERYTMIK

Lørdag d. 4. marts kl. 10.00

i Thyborøn Kirke.

FREDAGSCAFÉ

Fredag d. 10. marts kl. 15.00

i sognelokalet.

KONCERT

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00

i Thyborøn Kirke med Gospel D’Light. Se omtale på bagsiden.

BABYSALMESANG

Tirsdag d. 7. marts kl. 10.00

i Thyborøn (Hav-Fjord).

Tirsdag d. 14. marts kl. 10.00

i Harboøre.

Tirsdag d. 21. marts kl. 10.00

i Thyborøn.

Tirsdag 28. marts kl. 10.00

i Harboøre (Afslutning).

AFTENKLANG

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00

i Thyborøn Kirke.

INDRE MISSION

Torsdag d. 9. marts kl. 19.30

Møde v/ Bjarne Lindgren i sognelokalet.

IM KREDSMØDE

Onsdag d. 15. marts kl. 19.00 v/ sognepræst Ole Vinther, Gudum, i Møborg Kirke. Kl. 20.15

Emne: Bøn og Salmernes Bog v/ Ole Vinther i Møborg Missionshus.

BIBELKREDS

Torsdag d. 23. marts

Mandag d. 13. marts starter vi igen op med FDF, efter vinterpausen. Vi glæder os til at se både gamle og nye FDF’ere.

Vi mødes mandage i FDF huset:

2.-3. klasse kl. 16.30-18.00.

4. klasse og op 18.30-20.00.

Alle er velkomne.Vi ses.

»FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra‹.

FOR DE UNGE I THYBORØN

Er der ikke noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontakt: Andreas Flyvholm tlf. 22 42 55 13. Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontakt: Jonas Krogh tlf. 29 70 79 24.

4 MARTS
VIGTIGT
FDF

Gudstjenester

Søndag d. 2. april

Palmesøndag - Matthæus 21,1-9

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Torsdag d. 6. april

Skærtorsdag - Matthæus 26,17-30

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Fredag d. 7. april

Langfredag - Markus 15,20-39

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 9. april

Påskedag - Markus 16,1-8

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Mandag d. 10. april

2. Påskedag - Lukas 24,13-35

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 16. april

1. s. e. påske - Johannes 20,19-31

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 23. april

2. s. e. påske - Johannes 10,11-16

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 27. april

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 30. april

3. s. e. påske - Johannes 16,16-22

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

BØRNERYTMIK

Lørdag d. 1. april kl. 10.00 i Harboøre Kirke.

FREDAGSCAFÉ

Fredag d. 14. april kl. 15.00 i sognelokalet.

SANGAFTEN

Torsdag d. 20. april kl. 19.00

Højskolesangaften. Se herunder.

Onsdag d. 26. april kl. 19.00

i Thyborøn Kirke.

Højskolesangaften

Torsdag d. 20. april kl. 19.00 i sognelokalet

Kom til en hyggelig højskolesangaften med Ole Pedersen (født i Thyborøn). Kaffe med brød 20 kr. Alle er hjertelig velkomne.

Forårskoncert med Æ Westerhavs kor

Onsdag d. 31. maj kl. 19.00:

Gratis entré

Forårskoncert med Æ Westerhavs kor og gæsteoptræden. Alle er hjertelig velkomne til en hyggelig aften med korsang og fælles sange.

INDRE MISSION

Torsdag d. 20. april kl. 19.30

Møde v/ Finn Løvelund i konfirmandlokalet.

BIBELKREDS

Torsdag d. 13. april

Bibelkreds i hjemmene.

5 APRIL
AFTENKLANG

Gudstjenester

Fredag d. 5. maj

Bededag - Matthæus 3,1-10

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 7. maj

4. s. e. påske - Johannes 16,5-15

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Konfirmation

Søndag d. 14. maj

5. s. e. påske - Johannes 16,23b-28

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 18. maj

Kristi himmelfarts dagMarkus 16,14-20

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Søndag d. 21. maj

6. s. e. påske - Johannes 15,26-16,4

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Torsdag d. 25. maj

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 28. maj

Pinsedag - Johannes 14,22-31

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Mandag d. 29. maj

2. Pinsedag - Johannes 3,16-21

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

FOREDRAG

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00

Foredrag med Ruth Kirkedal i sognelokalet. Se omtale her på siden.

BØRNERYTMIK

Lørdag d. 6. maj kl. 10.00 i Thyborøn Kirke.

FREDAGSCAFÉ

Fredag d. 12. maj kl. 15.00 i sognelokalet.

AFTENKLANG

Onsdag d. 24. maj kl. 19.00 i Thyborøn Kirke.

KONCERT

Onsdag d. 31. maj kl. 19.00

Forårskoncert med Æ Westerhavs Kor i kirken. Se side 5.

Foredrag med Ruth Kirkedal

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00 i sognelokalet:

»Ruth Kirkedal og befrielsen fra krigens rædsler«

Velkommen til en hyggelig aften i Thyborøn Kirke. Vi får besøg af Ruth Kirkedal, som denne aften vil fortælle om befrielsen efter de 5 rædsels år i Danmark. Den 4. maj 1945 blev frihedsbudskabet læst op i radioen og fyldte alle danske hjem. Mørklægningsgardinerne blev revet ned og der var igen lys i de

danske stuer. Vi glæder os til at høre Ruth fortælle mere på sin sædvanlige rolige facon.

Gudstjenester

Søndag d. 4. juni

Trinitatis søndag - Johannes 3,1-15

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

BIBELKREDS

Torsdag d. 11. maj

Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 22. maj

Bibelkreds i hjemmene.

INDRE MISSION

Teltmøder i Langerhuse d. 12. - 17. juni.

6 MAJ

Konfirmander 2023

7. maj i Thyborøn Kirke

• Pelle Winkel Andreasen, Drejøvej 77, 7680 Thyborøn

• Charlie Guido Christensen, Jagtvej 9, 7680 Thyborøn

• Albert Lilleøre, Sprogøvej 68, 7680 Thyborøn

• Hardy Hoomsai Slot, Ternevej 24, 7680 Thyborøn

• Liam Linnet Mollerup, Samsøvej 22, 7680 Thyborøn

• Karla Stausholm Poulsen, Svanegade 2, 7680 Thyborøn

• Sarah Krøjberg Østergaard, Rypevej 2, 7680 Thyborøn

• Lærke Bødker Kristiansen, Sprogøvej 55, 7680 Thyborøn

• Jasmine Khumsuk Kloster, Bredgade 31A, 7680 Thyborøn

23. april i Harboøre Kirke

• Emil Johannes Højland Lauridsen, Thurøvej 12, 7680 Thyborøn

VÆRESTEDET

Vi går mod lysere tider og håber, at alle er kommet godt ind i det nye år, og har haft en dejlig jul.

Tak for den opbakning vi har fået hen over året og tak til alle frivillige, der så loyalt slutter op om Værestedet, for uden jer var vi der ikke.

Vi nærmer os Påsken, St. Bededag samt Kristi Himmelfartsdag, og på disse helligdage er åbningstiderne fra kl. 14.00 - 17.00, - ellers er de almindelige åbningstider gældende.

2. Påskedag er der pladespil kl. 15.00

Mandage: 18.00 - 21.00 og pladespil kl. 19.00

Tirsdage: 18.00 - 21.00

Onsdage: 18.00 - 21.00 - Madaften kl. 18.00

Torsdage: 18.00 - 21.00 - Strikcafe kl. 13.30 - 16.30

Fredage: 18.00 - 21.00

Lørdage: 14.00 - 17.00

Søndage: 14.00 - 17.00

Nyt tiltag

Alle er hjertelig velkomne og der er altid kaffe på kanden.

Som noget nyt vil vi forsøge at holde flere sangaftner. Den 18. januar måtte Ole Pedersen melde afbud pga influenza, derfor måtte Øjvind og Jytte træde til med deres sangaften, som skulle ha været d. 20 april. Det blev en vellykket aften bl.a. med »Hatten rundt«, hvor der var frit valg af sange. Sognelokalet var fyldt godt op. De to har lovet at gentage succesen.

7 DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN en forening for ældre (60+) og pensionister

Fællesspisning og foredrag d. 28. marts kl. 18.00 i Wærkets festlokale

Anne Helene Jensen fra Vildbjerg kommer og fortæller om »En vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn«. Grunden til at hun foretog denne vandretur var, at hun blev nødt til at bevise, at hun efter en hjerneblødning og fem operationer kunne vende tilbage til en normal tilværelse.

Tilmelding fra d.14. - 21. marts til tlf. 52 80 61 57. Prisen er 75 kr. som betales ved ankomst. Drikkevarer kan medbringes eller købes.

AKTIVITETER

Aktiv onsdag: Onsdage kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsgården / Wærket. Kontaktperson: Henning Nielsen tlf. 23 90 57 85.

Vandgymnastik: Mandage kl. 9.30 - 10.20 og kl. 10.30 - 11.20. Vandkulturhuset / Wærket. Nye hold starter igen til september. Kontaktperson: Lisbeth Krog tlf. 24 84 23 50.

Seniorgymnastik: Tirsdage kl. 11.00 - 11.45 i Wærket. Nyt hold starter igen til september.

Kontaktperson: Mona Vestergaard tlf. 22 35 07 40.

Petanque: Onsdage kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen og ved klubhuset.

Kontaktperson: Søren Schmidt tlf. 23 23 08 27.

Kroket: Mandage kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på sportspladsen, Nørrevej / Vesterhavsgade.

Kontaktperson: John Nielsen tlf. 22 35 82 96

Krolf: Mandage kl. 13.00 på sportspladsen, Nørrevej / Vesterhavsgade.

Kontaktperson: Vera Styrbro tlf. 29 42 64 14.

Ringo: Tirsdage kl 10.00 - 10.45 i Wærket. Kontaktperson: Hans Ruby tlf. 40 20 68 40.

Billard: Onsdage kl. 19.00 i Wærket. Kontaktperson: Kristian Lilleøre tlf. 20 23 24 83.

Walk and Talk ca en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, afgang fra Wærket.

Kontaktperson: Mona Vestergaard tlf. 22 35 07 40.

Yoga: Torsdage kl. 16.45 - 18.00 i Wærket. Kontaktperson: Susanne Kirkeby tlf. 42 16 48 48.

www.humørklubben-thyborøn.dk 8 DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV-FJORDS VENNER MARTS

Tirsdag d. 7., 14. og 21. marts

kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe.

Onsdag d. 22. marts kl. 15.00

Lokal akiv på besøg.

Torsdag d. 23. marts kl. 15.00

Gudstjeneste.

APRIL

Tirsdag d. 4., 12., og 18. april

kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe.

Torsdag d. 27. april kl. 15.00

Gudstjeneste.

MAJ

Tirsdag d. 2., 9., og 16. maj

kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe.

Torsdag d. 25. maj l. 15.00

Gudstjeneste.

Alle er meget velkomne!

HAV-FJORDs Vennekreds

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

Vi går foråret i møde og grandækningen forventes at blive fjernet inden påske, samtidig bliver alle grankranse og dekorationer fjernet på alle de gravsteder med vedligehold.

Græsslåning forventer vi at påbegynde i april måned - afhængig af vejret.

Anlægning af gravsteder og klargøring af nye gravpladser vil blive gjort løbende.

Omkring pinsetid vil der blive sat sommerblomster.

Afhængig af vejret vil vi starte med at klippe hæk efter pinse og vi forventer at blive færdig til Sct. Hans og i den forbindelse vil alle krukker bag ved gravstenene blive fjernet, de krukker og potter der bliver fjernet kan findes ved graverbygningen.

Angående de sløjfede gravsten på kirkegården, har menighedsrådet ikke fundet den endelige plan for endnu.

Med venlig hilsen

Graver Christina Larson

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2023

Torsdag d. 2. marts

Torsdag d. 13. april

Torsdag d. 4. maj

Torsdag d. 1. juni

Torsdag d. 24. august

Torsdag d. 14. september

Torsdag d. 5. oktober

Torsdag d. 2. november

Torsdag d. 7. december

Torsdag d. 4. januar 2024

9 DET SKER

DØBTE

05.11.22 Thelma Elfwing Sanders

04.12.22 Carla Petrea Væggemose

14.01.23 Mille Winkel Nielsen

BEGRAVEDE / BISATTE

25.10.22 Gudmund Rasmussen

10.11.22 Jens Marius Pedersen

12.11.22 Aase Elisabeth Iversen

16.11.22 Inga Irene Jakobsen

20.11.22 Carl Erik Røn Winkel

27.12.22 Jørgen Henriksen

29.12.22 Ib Nielsen

03.01.23 Ejvind Kristensen

12.01.23 Jens Kristian Røn

SE HER!

Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en ind samling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.

10 SIDEN SIDST
Thelma Elfwing Sanders Carla Petrea Væggemose Mille Winkel Nielsen

VÅGETJENESTEN

Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/ 97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

SCT. NICOLAI TJENESTEN

Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

PRAKTISK VEJLEDNING

VED NAVNEÆNDRING?

Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr.

DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå.

SOGNEPRÆST

Jim Sander Christensen

Vesterhavsgade 150 · tlf. 97 83 10 69 ·

E-mail: jisc@km.dk

ORGANIST

Øjvind Særkjær · Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro · tlf. 20 29 81 63

KIRKETJENER & KIRKESANGER

Hanne Krogh · Vesterhavsgade 156 · tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET

Tlf. 23 65 61 58 · Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND

Jim Sander Christensen

KIRKEVÆRGE

Kenneth Rasmussen · Glentevej 22 tlf. 40 18 77 79

REGNSKABSKONTOR

Annette Flyvholm · tlf. 97 83 18 14

Privat: 97 83 46 57 · E-mail: alf@km.dk

Træffes i kirken torsdag kl. 12-13

LAYOUT & TRYK

Videbæk Bogtrykkeri A·S

REDAKTION

Inger Kloster, Jytte Toft og Jim Sander Christensen

KIRKEBIL

Harboøre Taxi 97 83 41 50.

Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

WWW.THYBORON-KIRKE.DK

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune.

DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten.

SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

Præsten har altid tavshedspligt!

11 KONTAKT

Koncert med Gospel D’light

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 i Thyborøn Kirke

Gospel D’Light giver adskillige koncerter landet over. Koret har også ved flere lejligheder medvirket som backing for Die Herren (U2). Her er en af koncerterne blevet sendt flere gange i TV. Alle steder samler det fulde huse og der er god respons, hvor koret kommer frem. Koret modtager ofte ros for dets engagement, energi og tilstedeværelse. Koret har lagt vægt på både at kunne levere en stor pompøs - nærmest symfonisk lyd, og det at dyrke det stille, delikate og forfinede, når den enkle ballade skal gå lige i hjertet.

Koret ledes af den prisbelønnede sanger og dirigent Ole Jørgensen. Med sin entusiasme og indlevelse spreder han, sammen med koret, en glæde og varme, man kan leve længe på. Repertoiret spænder fra klassiske smukke salmer, til nye sange i spændende arrangementer mange skrevet specielt til Gospel D’Light.

Udover traditionel gospel bevæger musikken sig også ind i stilarter som musical og det mere »funky«, selvfølgelig med gospelmusikkens glæde og energi. Gospel D’Light har flere udgivelser bag sig; Nothing is Impossible, Christmas og har også medvirket på flere af Ole Jørgensens udgivelser.

Gospel D’Light har en størrelse, som giver et brag af en koncert, og som passer ind i de fleste sammenhænge, om det er kirkekoncerter, musikhuse, firma-arrangementer, mm. Gospel D’Light kan give små intime koncerter udelukkende med pianist, eller kan bruges ved større arrangementer med band, bestående af pianist, bassist og trommer. Man kan glæde sig til en glad og medrivende koncert.