__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

kirkebladet.nu

KIRKE & SOGN

”SELVFØLGELIG SKULLE DRENGENE DØBES” TO ARTIKLER OM DÅB

SKYLD OG SKAM I EN CORONATID

ET SPADESTIK DYBERE I DET POETISKE VÆRKSTED

KIRKEBLAD FOR HVIDBJERG, LYNGS, JEGINDØ, SØNDBJERG OG ODBY SOGNE 1

FEBRUAR MARTS

2021

UNDSKAM


UNDSKAM?

Thomas Buelund tbu@km.dk

SKYLD OG SKAM I EN CORONATID Undskyld det hjemmelavede titelord, men det er blot for at tydeliggøre en pointe. Skyld kan vi undskylde, men hvad i alverden gør vi med skam?

islæt over sig, i hvert fald så længe religiøsitet har noget med moral at gøre. Og i mødet med covid19 er de kommet tydeligt på banen igen, som en higen efter skyldsplacering midt i alt det uhåndterlige.

Det kunne være godt at vide efter et år hvor vi har været underkastet restriktioner, og som derfor har affødt et hav af spørgsmål om hvordan en sådan nedlukning har påvirket os.

Det har sjældent været kønt, hverken i fordømmelsen af århusianske somalieres forsamling til begravelser, eller evangelisk kristnes forsamling i Alsace til bønnemøde i begyndelsen af marts 2020 – hvilket desværre skulle vise sig til alles store forargelse at blive en superspreder, dengang det stadig var et nyt ord.

En ting er selvfølgelig det nationaløkonomiske spørgsmål, men et langt vigtigere spørgsmål, for mig at se, er tilstanden på danskerens mentale helbred, for i kølvandet på smittespredningen er to alvorstunge og oldgamle begreber dukket op til overfladen. Det er begreberne skyld og skam.

Facebookvæggene er i disse tider for alvor blevet til pøbelvældets skamstøtte, hvor den ene efter den anden kan sættes i gabestok til offentligt skue – uden at der nødvendigvis er fældet en

Skyld og skam har på sin vis altid klæbet til mennesket og har i lang tid haft et religiøst

2

»Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende«, Johannesevangeliet kap. 8, vers 7. »Kristus med kvinden grebet i ægteskabsbrud« af Guergino, 1621 (Public domain).


dom – men det med dom er netop et vigtigt aspekt i forståelsen af skyld og skam. Klassisk set, så forudsætter talen om skyld, at man kunne have handlet anderledes og derved kan stilles til ansvar. Skyld kan man gøre noget ved. Skyld kan forsones eller undskyldes.

skammen over et overraskende let sygdomsforløb med corona, mens den næste i smittekæden ligger i respirator. Flere unge har haft det på denne måde, at de skammer sig over at have været smittet, fordi de føler, at de burde have passet bedre på.

Men det er langt sværere, når det kommer til skam. Skam kan ikke undskammes, for et sådant begreb findes ikke, selvom det kunne være ønskeligt. Skam er at dømme eller føle sig selv forkert. Det er noget eksistentielt, som vi ikke rigtig kan komme overens med, men som dukker op i forskellig grad alt efter ens personlighed og opvækst – og selvfølgelig alt efter, hvilke udfordringer livet byder på.

For når vi nu kan beskytte os selv og hinanden ved at spritte hænder og holde afstand, så er det vel vores egen skyld, hvis vi bliver smittet, eller hvad? Men nej, det er ikke den enkeltes skyld. Ingen enkeltperson kan med garanti forhindre smitte, selvom man overholder retningslinjerne, hvilket blev tydeligt i mødet med de symptomfri smittebærere. For det er utroligt svært at gardere sig fuldstændigt imod smitte.

I coronatiden har der været nok af udfordringer, og her opstod det nye begreb coronaskam, som dækker over fordømmelsen af, at smittespredninger alligevel finder sted trods klare restriktioner og tiltag. Coronaskam kan også være

Derfor har vi også en fælles opgave som medmennesker – som består i at udvise anerkendelse og omsorg over for hinanden i en svær tid, også over for alle dem som blev et led i en smittekæde, som de ikke selv har valgt.

KONFIRMANDGUDSTJENESTE Traditionen tro (hvis covid 19 tillader det) tager præster, organist og konfirmander på weekend sammen, hvor de bl.a. planlægger en gudstjeneste, hvor alle er velkomne til at møde tanker, ord og sang om kristentro. Det plejer at være en stor oplevelse for alle. Det foregår palmesøndag den 28. marts kl 10.30 i Hvidbjerg Kirke.

Udstilling af konfirmandikoner

3


’SELVFØLGELIG SKULLE DRENGENE DØBES’ OM DÅB I EN HELT ALMINDELIG FAMILIE »Vi fandt sådan set ikke ud af, at vi ville have Jonas døbt i sin tid! Det var slet ikke et spørgsmål. Det kom ligesom af sig selv,« fortæller Dinah Lind Stephensen, der sammen med sin mand, Allan, har to drenge: Jonas og Markus på henholdsvis 8 og ½ år.

Svende Grøn sg@km.dk

skulle det være!« siger Dinah. »Det er sådan, man gør. Vi var heller ikke i tvivl om, at vi skulle giftes i kirken. Det er, fordi vi har en baggrund, som selvfølgelig er kristen, men det er nu ikke, fordi vi er særligt fromme.« Drengenes dåb var altså en helt naturlig del af familiens liv; en integreret del af den baggrund og den opdragelse, som Dinah og Allan gerne vil give videre. Selvfølgelig knytter dåben børnene og familien tættere til kirken, og drengene bliver Guds børn med alt, hvad det indebærer.

»Vi har aldrig haft andre tanker!« tilføjer Allan. »Selvfølgelig skulle vores drenge døbes!« Det er allerede blevet mørkt den vintereftermiddag på J. P. Lauritsensvej, da jeg gæster den lille familie på Jegindø for at tale med dem om deres tanker om at få deres drenge døbt.

»Vi er vel troende i en eller anden forstand,« slår Dinah fast og forklarer: »Vi er FDF’ere og beder Fadervor og sådan noget, og det, tror jeg, bare

»Det var ikke noget, vi havde overvejet, at vi skulle snakke om; det lå bare i kortene, at sådan

4


er sådan nogle ting, som man er vokset op med. Det skal mine børn også være en del af.«

kirken. Det er en naturlig del af det at være med i vores familie,« siger Dinah.

Dinah er fra Jegindø, mens Allan er tilflytter, Markus bliver lidt urolig og småpludrer utilhelt ovre fra Hvidbjerg, og som sådan snakker de freds. De kender hinanden godt i den lille famivist ikke så tit om kirken og Gud og den slags. lie, og mens vi taler videre, finder drengen ro i De tænker sig godt om, før sin Far Allans favn, mens de svarer, og de hjælper hin- Det ligger dybt i den måde, Mor Dinah varmer en sutteanden med at finde de rigtiflaske. De behøver ikke at vi opdrager vores børn på, ge ord, så det, de tænker og sige noget om den slags. Det at de skal være medlem føler, passer med det, som de er helt naturligt, at de tager af Folkekirken siger. »Jeg kan i al fald ikke sig af hinanden: roligt, forforestille mig, at drengene ikke skulle døbes i kirudsigeligt og kærligt. ken,« slår Allan fast, og forklarer, hvordan kirken »Dåben er en god måde at samle de mennesker, er en god ramme for det højtidelige i deres liv. som vi gerne ville have til at være en del af Mar»Det er ligesom, når man vil holde fest. Så sætter kus’ liv. Det højtidelige ritual samler os om at man en ramme. Man inviterer gæster, pynter op være sammen om at give Markus et godt liv« og tager pænt tøj på og gør sig klar til fest.« fortæller Dinah. »Coronaen gav en særlig udKirken er et godt sted, når livet skal tages højtifordring i forbindelse med barnedåben, hvor vi deligt, og der skal kastes et særligt lys på vores fx måtte vælge nogle andre faddere, end vi ophelt almindelige liv. Glæden og taknemmeligrindeligt havde tænkt pga nedlukning og smitheden finder ord og rum i ritualer og kirkebygtefare. Vi trak også tiden for dåben ud, så flest ning, og man føler sig som en del af noget størmulige kunne være med. Markus blev næsten et re. I dåben bliver børn medlemmer af Folkehalvt år, før han blev døbt.« kirken, og det var et valg, som Dinah og Allan Ifølge sogn.dk blev der forrige år født et barn på tog med helt åbne øjne. Jegindø, men der var faktisk 9 dåb; omsat til »Det ligger dybt i den måde, vi opdrager vores matematik var dåbsprocenten altså 900%. Det børn på, at de skal være medlemmer af Folkeer meget godt gået!

KYNDELMISSE Mange af os ser med længsel hen imod, at vi fejrer Kyndelmisse i Odby Kirke, lytter til børnekor og anden musikalsk optræden og ikke mindst, at vi fejrer midvinter og at lyset rigtig igen har fået magt. Desværre sætter coronaen en masse restriktioner for hvad vi kan og ikke kan, og hvad der kan lade sig gøre eller ikke gøre. Derfor bliver arrangementet noget begrænset i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Der vil ikke være spisning eller optræden af børnekor. I skrivende stund har vi ikke fundet en fuldstændig form for, hvad der skal være i stedet for. Dog vil der bliver afholdt Kyndelmisse i Odby Kirke den 2. februar kl. 19.00. Det er bare så ærgerligt, at vi nok engang bliver lagt ned af coronaen, men vi vil se på, om arrangementet med børnekor og anden optræden og efterfølgende spisning kan flyttes til et andet tidspunkt i 2021. Måske er verden så meget i orden, at vi f.eks. i forbindelse med høsten kan holde et lignende arrangement, og høstarrangementer i kirkeligt regi er jo også en takkebegivenhed – så kan det jo være, at vi kan takke for, at vi har overvundet virussen.

5


Liv Marit T. Holm lmth@km.dk

NÅR HIMMEL OG JORD MØDES VED DØBEFONTEN TANKER OM DÅB

På plænen i Hvidbjerg midtby kan man se tydelige beviser på, når et barn er født og dermed går ind i statistikken for nye indbyggere på Thyholm. Inden længe melder spørgsmålet sig fra de nye forældre eller måske bedsteforældrene: Skal barnet døbes?

de skal »tale med præsten om dåb på tirsdag kl. 17«, mens præsten har noteret en »dåbssamtale«. Her er nemlig tid og rum for meget. Der sker både et godt besøg, hvor vi mødes, og forældrene med barnet og præsten bliver lidt klogere på hinanden.

Vi lever i et velfungerende samfund, hvor de fleste børn har det trygt og godt. Hvad betyder det så for et lille barn at blive, ikke bare sine forældres barn, men også et Guds barn?

Man får desuden talt om dåben og den særlige betydning, den har. Ofte med en mere personlig dimension, hvor man mærker, at her er rum for at tale om det, der ligger én på hjertet.

Jeg bliver selv udfordret som præst til at tænke med på, hvordan jeg formidler dåbens indhold og betydning med »almindelige og forståelige ord«, når jeg kommer hjem til forældre, som vil, at deres barn skal døbes. Dåben, som er Guds gratis gave til barnet, hvor han omslutter det med sin omsorg og kærlighed.

Desuden er der alt det praktiske. I de sidste mange måneder har det nærmest været et praktisk problem at fejre dåb og kun forsamles 10 personer på grund af Corona, men når det ellers er accepteret som et vilkår lige nu, handler det også om faddere og dåbsklude, og hvornår man skal rejse sig i kirken.

Forældrene har måske skrevet i kalenderen, at

Forældrene har, før præsten blev kontaktet, talt

6


sammen og besluttet sig for, at dåben er en god tradition og udtrykker dermed, at det er noget, der er vigtigt for dem. Ordene, der lyder i kirkens ritual, er dog ikke helt nemme at forstå og forholde sig til. Alligevel mærker man, at dåben er vigtig for det moderne menneske, og det store flertal af børn i Danmark bliver døbt.

Her bærer vi dåbsbarnet frem. Vi løfter det op fra det uvisses land Du tager imod det og rører det blidt Din gudshånd kan nå det igennem lidt vand Du gav det til verden og nu blev det dit.

Hvordan kan vi åbne op for en dybere forståelse for disse store ord som bruges i dåbsritualet, så det giver mere mening, og vi måske kan få en god dialog om dåben og en særlig oplevelse på selve dåbsdagen? Da jeg for knapt et år siden kastede mig ud i præstegerningen i en velvoksen alder, havde jeg en idé om at bruge de nye dåbssalmer, som står i »100 Salmer«. Jeg ville undersøge om og hvordan de nye dåbssalmer kunne være en øjenåbner for forældrene. Selvom vi måske ikke endte med at synge salmen ved selve dåben, kunne vi alligevel få et spændende udgangspunkt for at tænke over livet, over troen, over vore gudsbilleder og om det at være forældre ved at snakke om salmerne.

FASTELAVNSGUDSTJENESTER Den 14. februar er der fastelavnsgudstjeneste i henholdsvis Hvidbjerg Kirke kl. 10.30 og Søndbjerg Kirke kl. 14. Man må gerne komme udklædt og være lige det man drømmer om: Prinsesse, Spiderman eller Minions. Måske kan du genkende nogle af børnene, selvom billedet har nogle år på bagen.

Sproget i de 6 dåbssalmer, som står i »100 Salmer«, er nutidigt og godt at spejle sig i. Her er fine billeder, som giver os glimt af en nærværende og evig Gud. Ifølge salmerne er dåb at få del i Guds kærlighed og velsignelse. Dåben er først og fremmest en handling fra Gud – et udtryk for, at han elsker hvert eneste menneske. Det kommer til udtryk i vendinger som »at være på den grønne gren« eller »at livet (gennem dåben) er godt begyndt« og »at få en tro og et håb der vil holde til evig tid«. Eller som Simon Grotrian skriver: »at få del i glædens bølgesprøjt« og at blive »døbt ind i dine (Guds) planer«. Teksterne svarer da også på, hvorfor vi vælger at døbe vore børn. Fordi fremtiden er usikker, og vi i dåben har et evigt håb. Hele tiden bruger de nyere salmer et sprog, vi kan genkende os selv i. Som her i nummer 841 »Her bærer vi dåbsbarnet frem« skrevet af Iben Krogsdal.

Sognepræsten og organisten samarbejder efter højmessen.

7


ET SPADESTIK DYBERE I DET POETISKE VÆRKSTED

Poul Michelsen

Jeg var engang til provstigudstjeneste i Hjerm, hvor temaet var: “Et spadestik dybere.” Jeg tror, vi altid har haft denne tendens i os – nærmest som en grundlæggende nysgerrighed i livet: »Hvad ligger der mon bagved og bagved og bagved igen?«

ude fra periferien som rytme og klang i sproget fra under din stemme før fødsel! Det mest betydningsfulde der er ikke at gøre men at turde være fyldt af nærhed og spontanitet lade løgne dø ud i tavshed

Vi formulerer en masse udkast, og det er, som om vore egne svar hele tiden fører til et nyt »bagved«. Og ser vi ud i det svimlende univers, opdager vi måske, at de svar, vi søger, er på vej til os – at vi så at sige lever som samtidige med det lys, der engang blev sendt os.

ikke fylde det tomme med egoflugt og stritte ud til alle sider i ikketilstedeværelse med tilbageholdelse og fortielse og spild

Jeg har igennem årene levet disse »spadestik« eller måske snarere »nålestik« ud i nogle tanker, som jeg løbende udgiver på Facebooksiden »Skildpaddeskolen«, hvor interesserede er velkomne til at kigge ind.

men lade løgnens vej være sin egen blindgyde led os ikke i fristelse men led os i stilheden hvor modet findes i Ordet selv: jeg – tør – fordi – jeg – tror – virkeligheden virker i ligheden mellem os som stilhedsfællesskab mellem ordene. Et fortolkningsfællesskab i det evige smil på en dag hvor Gud lod føde barnet fordi han var lykkelig.

VI SER DET SOM ER PÅ VEJ TIL OS Stjernerne klodernes kredsen i den vigende synsrand Ana bag Ana* ser vi forsinket forsinkede er vi som de langsomme begyndte et sted i periferien som stilhedens umage

Et eller andet sted gløder ordet derind i klostret og holder det frostfri i vintertrusler et eller andet sted i kroppen gløder glæden og det er ikke bare en tilfældig glæde over et eller andet nej det er glæden over det ubetydelige den ubetydelige glæde man ikke ved hvorfra og hvortil det er evigglæden

Ordet begyndte engang trådte ind over tærsklen inkarnationen fra den fjerne tidløse utilnærmelighed uden svar på bønner fordi de VAR bønner bønner i stilhedens egen umage med at finde ord hvor koldt var altfor koldt og varmt altfor varmt og fandt ind til kroppens egen varme nærhed til et kloster uden vægge.

og stilhedens egen tomhedsfylde: holder sig i en vågentilstand som en uanstrengt spændt bue holder sig klar af alt hvad der er kassabelt til at sende sit udkast afsted.

Til intimiteten hvor det som ikke kan forestilles bliver til virkelighed kommer til at virke i lighed med os

(*Ana bag Ana: anakronisme – samtidighed)

8


KIRKEHØJSKOLE Efter næsten et års coronapause genoptager vi Kirkehøjskolen fra sidste år, der har temaet: Jesus. Dengang så vi på Jesus-billederne i kunsthistorien og hørte om Markus-evangeliet, og nu kommer to spændende foredrag med to nye vinkler på Kristus-fortællingerne. Lektor Rene Falkenberg, Aarhus Universitet, kommer og fortæller om Jesus set fra en forskers perspektiv. Han præsenterer sit foredrag: »Det er småt med kilder om den historiske Jesus uden for Ny Testamente. Faktisk kan vi kun grave oplysninger frem om tidsperioden for hans død, hans henrettelse ved Pontius Pilatus, hans bror, Jakob, der efterfølgende ledede Jesusbevægelsen, og hans titel som Kristus. Imidlertid har hans rolle berøringspunkter med andre samtidige kristusskikkelser, der kritiserer romerne eller templet i Jerusalem. Dog beskrives Jesus ikke som en Kristus, der omkommer i krig med romerne, men som en, der ved sin død soner Israels synd. Om en sådan fortolkning går tilbage til den historiske Jesus er et spørgsmål, der ikke lader sig besvare inden for historievidenskabens rammer. Ikke desto mindre regner langt de fleste forskere med, at der fandtes en tømrer fra Nazaret, der kom til at præge to tusinde års verdenshistorie.« Foredraget holdes til Kirkehøjskolen i Thyholm Kirkecenter torsdag den 4. februar kl. 19.30. Det sidste foredrag, der holdes af sognepræst Mads Djernes fra Nørremarkskirken i Vejle, handler om Jesus i salmer og musik. Efter nadverindstiftelsen skærtorsdag står der i Matthæusevangeliet: Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Således er det bevidnet, at Jesus og hans disciple sang lovsange – og vi synger stadig lovsange; ikke bare til Gud, men også til Jesus. Og ligesom den bibelske Jesusfigur har været tegnet på forskellige måder gennem tiden, er han blevet tydet på forskellige poetiske måder gennem historien. Salmernes Jesusbillede er både tekstligt og musikalsk meget varieret, og det vil denne aften forsøge at beskrive. Nedslag i forskellige sproglige Jesusbilleder vil naturligvis veksle med, at vi synger ældre og nyere salmer. Mads, der er uddannet både organist og teolog, har bl.a. siddet i redaktionen af 100 salmer. Foredraget holdes torsdag den 18. marts kl. 19.30.

FILMSTUDIEKREDS Den næste film, som vi skal se i vinterens filmstudiekreds, er den amerikansk/østrigske film A Hidden Life. Den handler om den hårdtarbejdende bonde, Frantz, som nægter at sværge Hitler troskab, selvom omgivelserne betragter det som en meningsløs selvmordshandling. Filmmagasinet EKKO skriver: »A Hidden Life er et poetisk dokument om tro, håb og kærlighed – og et historisk opråb, man bør lytte til.« Filmen vises torsdag den 25. februar kl. 19 i Thyholm Kirkecenter. Konfirmanderne i Jegindø Kirke

9


MENIGHEDSRÅDSNYT FRA SØNDERSOGNENE

John Søndergaard, formand for menighedsrådet i Søndbjerg/Odby

Nu går vi heldigvis mod lysere tider og fasten står for døren. Som en, der har arbejdet på katolsk skole og med danske katolikker var det for dem en periode, hvor man tænkte over alt, hvad man havde, og også selv havde afsavn med hensyn til, hvad man spiste. Fiskespiseriet var da heldigvis ovre, men vi har nok alle behov for at tænke på i hver vores hverdag, hvor privilegerede vi er.

Et sogns arbejde er præget af mange frivillige, men på et tidspunkt er man selvfølgelig nødt til at sige stop. Betty Lauritsen stopper som lokalredaktør for Søndbjerg/Odby og medlem af redaktionsudvalget af kirkebladet. Hun har dog lovet at yde en indsats som korrekturlæser og skulle hvad jeg har fået fortalt, have et skarpt øje for det. Det er vi nogle, som er dybt taknemlige for. Vi vil fejre Betty, når disse corona-tider er ovre. I skrivende stund er der endnu ikke fundet en løsning.

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig i Søndbjerg/Odby og det har givet fordeling af poster: Som næstformand, sekretær og formand for valgbestyrelsen er valgt Tania Nørgaard, som kasserer og underskriftberettiget er valgt Uffe Appelon Petersen, som kontaktperson for personalet er valgt Sigrid Tarp, som kirkeværge Holger Quist Nielsen og som formand undertegnede.

En anden person, som også takker af er Niels Poulsen, som stopper som kirkeværge. Som jeg husker, lå den funktion i forlængelse af medlemskab af menighedsrådet, så vi sender også en stor tak. Du bliver helt klart en person, vi nye vil have behov for at trække på, og du har lovet, at vi også må bruge dig. Ganske ligesom Betty vil vi også fejre dig, når disse restriktive tider er ovre.

En ny konstituering og valg betyder også, at man må sige farvel til nogle mennesker. Der skal lyde en stor tak til de tre damer, som har lagt et stort arbejde i rådet, nemlig Grethe Ebdrup, som har været kasserer, Anne Vibeke Thybo, som har været kontaktperson og Bente Thing, som har været formand – tak for alt hvad I har givet, og vi håber og tror selvfølgelig at vi må trække på jeres erfaringer og viden.

Jeg tror, at jeg roligt kan sige at de valgte medlemmer ser frem til arbejdet og ikke mindst samarbejdet med en masse engagerede medarbejdere og folk i sognene.

SOGNEINDSAMLING Søndag den 14. marts er der sogneindsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp. Pengene, der samles ind, går blandt andet til: Træplantning – træer giver skygge og liv • Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser • Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred • Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand • Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima. Og de indsamlede penge rækker langt. Når dagen er ovre, er hver indsamlingsbøsse i gennemsnit fyldt med 924 kroner. Meld dig som indsamler hos Steen Torstensen (i Hvidbjerg-Lyngs sogne) eller Hans Rabenhøj (Jegindø).

10


MANDAGSMUSIK Februar-måneds MandagsMusik byder på Salmeriet, der er en duo bestående af sangerinde Bente Christensen og guitarist Jonas Kappel Lund. Duoen fortolker salmer fra forskellige perioder, primært fra Den Danske Salmebog. Koncertprogrammet spænder bredt fra salmer af Grundtvig, over Fuzzy og til Per Nørgaard – for blot at nævne nogle få. I arbejdet med at arrangere salmerne for duoformat, trækker parret på inspirationer fra både, jazz, folk, rock og klassisk musik. Det giver et varieret udtryk, hvor den røde tråd er den særlige instrumentering med sang, percussion, guitar og synthesizer, som tilfører salmerne nye nuancer. Bente Christensen er kirkesanger og studerende ved Vestervig Kirkemusikskole. Jonas Kappel Lund er guitarist og komponist, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Duoen danner også par privat, og bor til daglig i Odder syd for Aarhus. Nogle vil genkende Jonas’ efternavne fra et ægtepar i Barslev; Bodil Kappel og Niels Windfeld Lund er ganske rigtigt Jonas’ forældre. Koncerten foregår mandag den 22. februar kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke. Det er en dreng fra Lyngs, der siden er blevet en af de allerdygtigste organister i Nordvestjylland, som kommer og spiller en stemningsfuld påskekoncert på orgelet i Hvidbjerg Kirke. Hans Henrik Gramstrup Larsen, der til daglig er organist ved Vestervig Kirke, vil præsentere en række værker, hvor påskens begivenheder og temaer vil finde form i musik og toner. Påskekoncerten spilles i begyndelsen af påskeugen: Mandag den 29. marts er dagen efter Palmesøndag. Koncerten begynder kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke.

11

FRA VUGGE TIL GRAV HVIDBJERG KIRKE Dåb 24.10 Asta Rosalie Pinholt Dalgaard 24.10 Cecilie Caroline Rosengreen Truelsen Vielse 24.10 Anja Normand Dalgaard Larsen til John Pinholt 21.11 Josephine Lindegård Rernböck til Kevin Dragsbæk Pinderup Begravelse/bisættelse 20.11 Jonna Alice Stokholm 04.12 Arne Eigild Pedersen 04.12 Else Marie Normark 11.12 Betty Olesen SØNDBJERG KIRKE Dåb 25.10 Søren Schønemann Jacobsen ODBY KIRKE Dåb 24.10 Agnes Thing Danielsen Begravelse/bisættelse 30.10 Claus Landbo JEGINDØ KIRKE Begravelse/bisættelse 21.11 Leif Pedersen 10.12 Sonja Marie Flyvholm


HVIDBJERG/ LYNGS

RUNDT I PASTORATET JEGINDØ

Læs mere på www.thyholmkirker.dk og www.thyholmpastorat.dk

Læs mere på www.thyholmkirker.dk og www.thyholmpastorat.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDE Se kirkernes hjemmesider.

MENIGHEDSRÅDSMØDE Se kirkernes hjemmesider

SOLVANG Tirsdag den 9. februar kl. 15: Gudstjeneste. Tirsdag den 23. februar kl. 15: Andagt. Tirsdag den 9. marts kl. 15: Gudstjeneste. Tirsdag den 23. marts kl. 15: Andagt.

INDRE MISSION Følgende møder er planlagt med håb om mulig afholdelse:

FASTELAVN Efter en festlig fastelavnsgudstjeneste i Hvidbjerg kirke søndag den 14. februar kl. 10.30 er alle børn og voksne velkomne til at følge med om i FDF’s kredshus i Østergade, hvor der traditionen tro vil være tøndeslagning. Menighedsrådet vil også i år være vært ved fastelavnsboller og frokost til alle. – Vel mødt! THYHOLM KFUM/KFUK Se: thyholm.kfum-kfuk.dk THYHOLM FDF Se: fdf.dk/thyholm ALLE HJEM Mandag den 22. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og Villy Jensen, Kløvervænget 9. Mandag den 22. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Else og Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25.

Onsdag den 3. februar kl. 19.30: Kredsmøde på Jegindø med fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Kaffebord. Onsdag den 17. februar kl. 19.30: Dansk Europamission fortæller om arbejdet blandt de forfulgte kristne. Kaffebord. Missionsuge Tirsdag den 2. marts kl. 19.30: »Håbet« forkynder gennem sang og musik. Kaffebord. Onsdag den 3. marts kl. 19.30: Fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, Thisted. Kaffebord. Torsdag den 4. marts kl. 19.30: Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Mors. Kaffebord. Onsdag den 17. marts kl. 19.30: Bibelkursus på Jegindø ved fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Kaffebord. Tirsdag den 23. marts kl. 19.30: Kredsgeneralforsamling i Koldby Kirkecenter. Kaffebord. Onsdag den 24. marts kl. 19.30: Generalforsamling og kaffebord. Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen senest onsdag den 17. marts. Alle er meget velkomne, også fra nabosognene. Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten Graversgård, 97 87 92 18. FDF Vedrørende arrangementer kontakt Kjeld Graversgård tlf. 97 87 92 18 / 20 28 45 11.

12


Følg med i kirkelivet på www.thyholmkirker.dk, www.thyholmpastorat.dk og www.facebook.com/ thyholmpastorat (og vær opmærksom på, at man ikke selv behøver at være på facebook for at se siden).

SØNDBJERG/ODBY Læs mere på www.thyholmkirker.dk MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag den 24. februar kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Søndbjerg. Torsdag den 25. marts kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Søndbjerg. KYNDELMISSE I år vil der blive fejret Kyndelmisse tirsdag den 2. februar i Odby Kirke kl. 19.00 med andagt. Den vil være uden optræden og spisning – beklageligvis. FASTELAVN – ER MIT NAVN Efter gudstjenesten den 14. februar kl. 14.00 i Søndbjerg Kirke er der tøndeslagning og hyggeligt samvær i Søndbjerg Konfirmandstue. Kom festligt udklædt. Vi begynder tøndeslagning kl. 15.00, så skulle man ikke lige have nået gudstjenesten, må man godt komme til tøndeslagning og hyggeligt samvær. Skulle arrangementet blive aflyst, vil det bl.a. blive oplyst på www.facebook.com/thyholmpastorat og www.thyholmpastorat.dk. PÅSKEKOMSAMMEN I forbindelse med påsken afholdes traditionen tro påskemåltid i Søndbjerg Konfirmandstue. Det sker Skærtorsdag den 1. april kl. 17.30. Når vi har spist og hygget os, er der gudstjeneste i Søndbjerg Kirke kl. 19.30. Prisen er 60 kr. Tilmelding skal ske til Sigrid Tarp mail: tarp@post.tele.dk, eller telefonisk 23 82 86 84 senest den 28. marts, men gerne så hurtigt, som muligt. Også for dette arrangement gælder, at evt. aflysning bl.a. vil ske på www.facebook.com/thyholmpastorat og www.thyholmpastorat.dk. MUSIKALSK TANKERUM Tirsdag d. 23. februar og mandag d. 22. marts i Søndbjerg Kirke. Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid. SØNDERSOGNENES STRIKKECAFÉ Tirsdagene den 2. og 16. februar samt d. 2. og 16. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård. BIBELKREDSEN Mandag den 15. marts kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst: Luk. 1,26-38.

13


FÆLLES FOR SOGNENE Følg med i kirkelivet i Thyholm Pastorat på www.facebook.com/thyholmpastorat og på kirkernes hjemmesider www.thyholmkirker.dk og www.thyholmpastorat.dk

28 FEB

SØNDAGSTRÆF

28

kl. 14.30-16.30 i Thyholm Kirkecenter. kl. 14.30-16.00 i Thyholm Kirkecenter.

MAR

4

FEB

18

MAR

22 FEB

29

MAR

KIRKEHØJSKOLE

kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Jesus set fra en forskers perspektiv: Foredrag med lektor René Falkenberg, Aarhus Universitet. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Jesus i salmer og musik. Foredrag med sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken, Vejle.

INDRE MISSION

kl. 19.30: Kredsmøde på Jegindø med fritidsforkynder VilFEB ly Holm Pedersen, Brønderslev. Kaffebord. kl. 19.30: Bibelkursus på Jegindø ved fritidsforkynder Jens MAR Ole Nielsen, Hvide Sande. Kaffebord. kl. 19.30: Kredsgeneralforsamling i Koldby Kirkecenter. KafMAR febord.

3

17

23

MANDAGSMUSIK

kl. 19.30 i Hvidbjerg kirke: Koncert med Salmeriet, der består af sangerinde Bente Christensen og guitarist Jonas Kappel Lund. kl. 19.30 i Hvidbjerg kirke: Påskekoncert med Hans Henrik Gramstrup Larsen, organist ved Vestervig Kirke.

FÆLLESSANG 11 kl. 19.30 i Thyholm

FEB

11

KFUMS SOLDATERMISSION 19.30 i Thyholm Kirkecenter: General25 kl. forsamling. Tale ved sognepræst Jan BjergFEB

25 FEB

lund, Humlum.

MAR

KYNDELMISSE 2

FILMKREDS

kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: A Hidden Life. Medbring selv kaffe/the/kage.

14

Kirkecenter. Fremover vil fællessang så vidt muligt være den anden torsdag i hver måned.

FEB

kl. 19 i Odby Kirke for folk fra hele pastoratet.


REDAKTION

KONTAKT

Hvidbjerg Børge Larsen tlf. 97 87 15 38 riebulig@gmail.com Lyngs Jette Wohlfahrt tlf. 28 89 98 07 jette@wohlfahrt.dk Søndbjerg / Odby John Søndergaard tlf. 97 87 97 35 johnsondergaard@ godmail.dk Jegindø Poul Michelsen tlf. 42 43 63 52 poulmichelsen@ hotmail.com Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i redaktionsudvalget Ansvh. redaktør: Svende Grøn, tlf. 23 43 23 37 sg@km.dk Mødestof sendes til lokalredaktørerne Deadline for bladet: April-maj 2021: Mandag d. 15. feb. 2021. Juni-juli 2021: Torsdag d. 15. april 2021.

PRÆSTER Liv Marit Tjelle Holm Kirkebakken 1 7790 Thyholm tlf. 97 87 90 03 lmth@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffetid i Thyholm Kirkecenter: Tirsdage kl. 10 - 12 Torsdage kl. 15 - 18 Thomas Buelund Aggerholmsvej 2 7790 Thyholm tlf. 97 87 51 36 tbu@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffetid i Thyholm Kirkecenter: Onsdage kl. 10-12 og efter aftale Thyholm Kirkecenter Nørregade 19, Hvidbjerg KORDEGN Christen Birkebæk tlf. 97 87 11 15 cbi@km.dk Fast træffetid: Tirsdage kl. 10-12 Onsdage kl. 10-12 Torsdage kl. 15-18

Fotos: Privatfotos, Ellen Aarlit Gade, Claus P. Hastrup, Svende Grøn. Forsidefoto: Privatfoto.

15

FORMÆND Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne: Marianna Brogaard tlf. 23 34 14 88 Fam.Brogaard@mvb.net Søndbjerg og Odby sogne: John Søndergaard tlf. 97 87 97 35 johnsondergaard@ godmail.dk GRAVERE Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Annagrete Nielsen tlf. 97 87 12 83 post@hvidbjerg kirkegaard.dk Søndbjerg Hanne Kragh Møller tlf.61 38 08 87 hkmodby@gmail.com

Odby Karsten Særkjær Nielsen tlf. 27 33 16 76 knudbak@dlgmail.dk


ID-nr.: 46879

203

VELKOMMEN TIL DATO

HVIDBJERG LYNGS

SØNDBJERG

ODBY

JEGINDØ

Søndag d. 31. Septuagesima

10.30 TB+LH

-

-

09.00

-

Søndag d. 7. Seksagesima

09.00

-

09.00 TB

-

10.30 TB

Søndag d. 14. Fastelavn

10.30 LH Fastelavnsgudstjeneste

-

14.00 LH Fastelavnsgudstjeneste

-

09.00

Søndag d. 21. 1. s. i fasten

09.00 TB

10.30 TB

10.30 LH

-

09.00 LH

Søndag d. 28. 2. s. i fasten

10.30 LH

09.00 LH

-

10.30 TB

09.00 TB

Søndag d. 7. 3. s. i fasten

10.30 TB

09.00 TB

09.00 LH

-

10.30 LH

Søndag d. 14. Midfaste

09.00 LH Sogneindsamling

-

-

10.30 LH

09.00 Sogneindsamling

Søndag d. 21. Mariæ Bebudelse

10.30

-

10.30 TB Dåbsjubilæum

-

09.00 TB

Søndag d. 28. Palmesøndag

10.30 LH Konfirmandgudstjeneste

09.00 LH

-

09.00 TB

10.30 TB

TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm - LS: Lars G. Sandfeld

På grund af usikkerhed om corona-vejledningen indgår kirkekaffe ikke i denne oversigt

Videbæk Bogtrykkeri A·S

MARTS

FEBRUAR

JAN.

GUDSTJENESTER

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke & Sogn - februar-marts - 2021  

Kirke & Sogn - februar-marts - 2021  

Profile for videbaek

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded