Rynkeby og Revninge kirkeblad - 2 - 2020

Page 1

kirkebladet.nu

Rynkeby

Revninge

Nr. 84 · Marts · April · Maj 2020


Forældreorlov og maj. Det vil hun, fordi jeg går på forældreorlov i disse tre måneder for at passe vores søn Jens. Jeg håber, I vil tage vel imod Inger Solveig i hendes tid her. Inger Solveig indsættes i embedet søndag d. 1. marts kl. 11.00 ved højmessen i Revninge kirke.

Ærede læser, De sidder med sognebladet for Rynkeby og Revninge sogne, som knytter sig til forårsmånederne marts, april og maj. Om det så også vitterligt er blevet forår i luften, når disse linjer læses vil tiden vise.

Vi ses igen i juni, hvor min første tjeneste vil være i fællesskab med Rønninge-præsten Kristian Mejrup i Rønninge Præstegårdshave til fælles friluftsgudstjeneste for vore tre sogne. Forårshilsner Sognepræst Andreas la Cour

Som De sikkert allerede har bemærket, er der dukket nogle nye ansigter op i kirkerne i løbet af de sidste par måneder. De skal alle præsenteres i dette blad. En af disse er Inger Solveig Nissen, som vil varetaget præsteembedet i sognene her i marts, april

Sorggrupper for voksne Kerteminde Provsti Har du mistet et vigtigt menneske i dit liv og har du brug for at tale med andre om din sorg? Så er deltagelse i sorggruppe måske noget for dig. Formålet med gruppen er: • At møde andre i sorg • At tale om din afdøde pårørende og den betydning vedkommende har haft • At få støtte i dit personlige sorgarbejde Sorg har mange udtryk, og der er plads i dette rum til alle de skikkelser, sorgen kan tage, når vi har mistet. Sorggruppen ledes af to sognepræster med erfaring i at tale med personer i sorg. Gruppe består af 3-8 mennesker, og alle i gruppen møder samtalen med respekt og fortrolighed. Gruppen mødes ca. hver 14. dag i et forløb på 6 gange. Sted: Konfirmandstuen ved Munkebo Kirke, Fjordvej 80 i Munkebo. Tilbuddet er gratis og åbent for alle. Hvis dette har din interesse, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere: Louise Rosenberg Ravn, Sognepræst i Marslev-Birkende, tlf. 24 90 08 86, mail: lrr@km.dk eller Iben Bager Sjødahl, Sognepræst i Munkebo, tlf. 41 11 05 66, mail: ibs@km.dk

2


Nye ansigter på prædikestolen afgørende for kirkens liv og vækst. Ikke mindst i gudstjenesten kan og skal ordet lyde levende og dermed nå hjerterne. Den danske gudstjenestetradition, med salmesangen som et bærende led, er stærk og holdbar, og skal vi forny den, må det ske med det for øje, at menigheden fortsat skal have stemme og her finde næring til livet med hinanden i tro, håb og kærlighed. Det skal jeg som præst og forkynder naturligvis tage min del af ansvaret for, i samarbejde med menigheden, både i og uden for kirkens rum. Jeg er gift med Johannes Nissen, som er præst på Nordfyn og sammen har vi har fire børn i alderen 11 til 16 år. Jeg glæder mig til at møde jer, til gudstjenester og kirkelige handlinger og til samtaler, fælles arrangementer og alt det ind imellem.

INGER SOLVEIG NISSEN (PRÆST) Som opvokset på Østfyn, nærmere bestemt i Flødstrup, føles det næsten som at vende hjem at skulle indlede min præstegerning i Rynkeby-Revninge og Rønninge.

Inger Solveig indsættes i embedet ved højmessen søndag den 1. marts kl. 11.00 i Revninge Kirke

Jeg er født i 1972 og oprindelig uddannet cand. mag. i fransk og religion, men jeg har arbejdet som kordegn siden 2000, de sidste næsten ti år ved Thomas Kingos kirke i Odense. Nu ser jeg frem til at virke som præst, med alle de arbejdsopgaver der følger med, og alle de mange møder med mennesker, som det indebærer.

KRISTIAN MEJRUP (PRÆST) Fredag den 29. november blev cand. theol. og kirkehistoriker Kristian Mejrup ordineret til præst i folkekirken. Den 1. december 2019 blev han indsat som vikar for Arendse Wulff-Jørgensen ved gudstjenesten i Rønninge kirke.Præsteindsættelsen fandt sted to dage efter, at Kristian Mejrup i Odense Domkirke var blevet ordineret som præst i folkekirken.

Jeg blev i sommer cand. theol. på et speciale om Grundtvig og det levende ord i gudstjenesten. Skal jeg beskrive min teologiske profil, kunne netop de tre ord være nøgleord: Grundtvig er en meget stor inspirationskilde, ikke mindst hans menneskesyn og hans forståelse af poesien som et medium for den sandhed, som ikke kan udtrykkes i paragraffer og dogmatiske læresætninger. Det levende ord - som er

Kristian Mejrup bor i Bellinge sammen med hustruen Louise og deres tre drenge, niårige Karl Anton, seksårige Villy og Ivan på to år. (fortsættes næste side) 3


kus på fromhedsbevægelser i 1700-tallet - »vær i verden, ikke af verden« - og med forholdet mellem religion og sekularisering også i 1700-tallet, fortæller Kristian Mejrup. I foråret 2019 begyndte Kristian Mejrup på Pastoralseminariet i København og glæder sig nu til at skulle være præst i folkekirken Jeg lægger vægt på at mødes med folk i øjenhøjde og have en åben tilgang til alle slags livsfortællinger. Min seneste erfaring som sognepræst er fra foråret 2019, hvor jeg var i praktik i Nørre Lyndelse. Her stod jeg for søndagshøjmesserne og plejehjemsgudstjeneste og for konfirmationsundervisningen, og jeg holdt vielsestale, flere foredrag og var med på sognetur til Ribe. Og nu glæder jeg mig til at møde menigheden i Rønninge, Rynkeby og Revninge.

Jeg blev uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2010. Siden 2013 har jeg arbejdet som kirkehistoriker med fo-

Rynkeby og Omegns Lokalråd og Rynkeby-Revninge, Marslev-Birkende og Rønninge kirker inviterer til

Æggejagt og Påskegudstjeneste 2. Påskedag, 13. april kl. 14.00 Vi begynder i Rynkeby kirke og bagefter går vi i præstegårdshaven. Vi skal på jagt efter påskeæg, løbe æggeløb og spise chokoladeæg. Der vil være salg af kaffe, boller, sodavand og øl, og skulle vi få dårligt vejr, trækker vi ind i konfirmandstuen. Kom og mød andre fra dit lokalområde til nogle timers hyggeligt samvær.

4


Nyt på kirkegårdene

Årets konfirmander

ANNE JENSEN (graver) Jeg startede som medhjælper 1. juli 2018 på Rynkeby - Revninge kirkegårde, men siden 1. oktober 2019 har jeg været ansat som graver. Jeg er 53 år og gift med Jan. I 1988 flyttede vi til Rønninge. Vi har to piger på henholdsvis 30 og 26 år. I vores fritid tager vi afsted i vores campingvogn, og så tilbringer vi en del tid sammen med vores barnebarn på 2. Jeg er udlært væksthusgartner, og jeg har arbejdet i gartneri i ca. 20 år. Før jeg kom til Rynkeby og Revninge Kirker, var jeg graver ved Rønninge Kirke i 11 år. Jeg glæder mig til at arbejde som graver her på kirkegårdene samt i kirkerne og ser frem til at møde jer brugere på kirkegårdene. Samt arbejde sammen med min kollega Lars og Menighedsrådet.

Søndag den 3. maj konfirmeres i Rynkeby: Frederik Levin Blåsvær Natasja Freja Drud Christiansen Nicki Reinhold Frandsen Jeppe Schach Hansen Alfred Kornbek Birk Severin Daugaard Kristiansen Stine Tvedskov Madsen Laura Christine Guldager Nielsen Oskar Morgenstern Nyrup Isabella Povlsen Caroline Ellinor Winther Temmesen Gustav Vølund Fredag den 8. maj konfirmeres i Revninge:

LARS NYGAARD (gravermedhjælper) Jeg startede i jobbet som gravermedhjælper og kirketjener i Rynkeby - Revninge kirker i oktober. Jeg har tidligere arbejdet på gartneri i over 30 år. Jeg bor i Ferritslev sammen med min hustru Mette og vores store hund. Vi har to voksne børn. At starte i dette job har været en sjov og udfordrende opgave. Der er to kirkegårde, to kirker og en stor præstegårdshave, så der er nok at tage fat på. Jeg føler mig taget godt imod af en masse dejlige mennesker.

Lukka William Bukdahl Brask Magnus-Emil Martinussen

5


DET SKER MARTS 1. kl. 11.00 8. 15. kl. 16.00

Indsættelse i Revninge kirke af kons. sognepræst Inger Solveig Nissen. Sogneindsamling til Røde Kors. Koncert i Rynkeby kirke med Dronemusik Danmark.

APRIL 5. kl. 17.00 9. kl. 17.00 12. kl. 09.30 13. kl. 14.00

Aften-musik-gudstjeneste i Rynkeby kirke indleder påskeugen. Aftengudstjeneste i Revninge kirke. Påskedagsgudstjeneste i Revninge kirke. Familiegudstjeneste i Rynkeby kirke og efterfølgende æggejagt i præstegårdshaven.

MAJ 3. kl. 11.00 8. kl. 11.00 12. kl. 19.00 31. kl. 11.00

Konfirmation i Rynkeby kirke. Konfirmation i Revninge kirke. Offentligt orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg i Konfirmandstuen. Pinsedag i Rynkeby kirke. ReRyRø-koret medvirker.

Sogneindsamling 2020 Gå for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Bliv sogneindsamler 8. marts 2020 eller giv dit bidrag, når byens indsamlere kommer til dig. Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæggendemudderskred og smadrede livsgrundlag. I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor. Ikke om fem år eller om ti år - men lige nu og her! Befolkningerne i de ramte lande har hårdt brug for hjælp, og derfor går pengene fra vores indsamling i år til ofrene fra klimakrisen. Og du kan gøre en forskel. Vi laver sogneindsamling i Rynkeby igen i år. Vi håber, at vi igen bliver mødt af en masse gavmilde mennesker, når vi kommer rundt til byens husstande søndag d. 8 marts. Du kan give dit bidrag med kontanter eller du kan betale via mobilepay. På gensyn! Venlig hilsen indsamlingsleder Anne Dorte Koefoed Henvend dig til din lokale indsamlingsleder, hvis du ønsker at være indsamler på tlf. 50907963.

6


Dronetræf 2020 Dronemusik Danmark inviterer til koncert i Rynkeby Kirke søndag den 15. marts kl. 16.00 - med Anders Norrude hvor man kan opleve kirkens fantastiske kalkmalerier med de mange musicerende engle bærende instrumenter som drejelire, sækkepiber, nøgleharpe og mange flere. Fredag den 13. til søndag den 15. marts 2020 Dronetræf ´20 byder igen i år til træf - denne gang med workshops med hele tre fantastiske undervisere, GRATIS koncert i Rynkeby Kirke samt en masse god musik og socialt samvær omkring droneinstrumenterne - og musikken: MUSIK / ENSEMBLE: Anders Norrude Den svenske musiker og instrumentbygger Anders Norrude spiller bl.a. svensk sækkepibe, moraharpe, nøgleharpe og strygeharpe meget mere. Han er også manden bag det navnkundige folkband Hedningarna, og vil i år stå for en fabelagtig workshop for blande instrumenter! NØGLEHARPE: Lasse Væver Jacobsen Lasse har spillet violin fra barnsben, og har altid haft fokus på glæden og energien i musikken. Han er selvlært på kromatisk nøgleharpe og har medvirket på flere udgivelser i danske orkestre som bl.a. Trolska Polska og Pøbel. DREJELIRE: Christian Mohr Levisen Christian har trods sin unge alder udviklet sig til en mester på sit instrument. Christian har optrådt på middelaldermarkeder overalt i Danmark og studerer netop nu svensk og nordisk folkemusik på Skurups folkhögskola i Skåne.

7


Program for caféen Marts, april og maj 2020 Fredag den 6. marts kl. 13.30 Henny læser op af sin fars erindringer.

Fredag den 15. maj kl. 13.30 Niels Jørgen Clement fortæller og viser film klip fra »Saga Studie«. Saga Studio producerede mange danske film fra 1942 til 1976 bl.a. »Ved Kongelunden«.

Fredag den 20. marts kl. 13.30 Banko - 5 kr. pr. kort. Fredag den 3. april kl. 13.30 Virksomheder i Nyborg gennem tiderne Billedforedrag ved Jørgen Havshøj.

Fredag den 29. maj kl. 13.30 Syng sammen med Henny. Kaffe, te og brød koster 25 kroner.

Fredag den 17. april kl. 13.30 Ruth Nygaard fortæller om »Kaj Munks liv - Barndom og ungdom«.

Alle er velkomne! Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf. 29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05)

Fredag den 1. maj kl. 13.30 Johannes Knudsen fortæller og viser billeder fra Rom og Sorrento.

SOGNETUREN 2020 Lørdag den 6. juni Udflugten i 2020 står i Genforeningens tegn. Vi sætter kursen sydpå for at besøge bl.a. Nolde-museet og siden den gamle danske by Frederiksstad. Her agter vi at besøge den danske kirke samt at tage på en kanal-sejltur rundt i byen, som også kendes som »lille-Amsterdam«. Muligvis bliver der også tid til et besøg i Storke-landsbyen Bergenhuse. Dagens sluttes af med middag på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Turen koster 550 kr. som dækker transport, entré og rundvisning, morgenkaffe i bussen, sandwich til frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad, samt vand/øl/vin til måltiderne. Tilmelding senest den 25. maj til: Kirsten Berthel tlf. 30131084 eller mail: kirstenb1@stofanet.dk - Betaling gerne på MobilePay, box21992

8


Fællessang Rønninge, Rynkeby og Revninge indbyder til fællessang og kaffehygge fremadrettet på følgende datoer: 12. marts i Rønninge, 16. april i Revninge og 14. maj i Rønninge

Voksenkor Rønninge, Rynkeby og Revninges kor synger hver torsdag kl. 19.00 i Grubehuset. Vi varmer op, synger, holder kaffepause og synger så igen. Koret er for ALLE, der kan lide at synge, og du behøver ikke at have korerfaring. Vi synger sange og salmer, fler- såvel som enstemmigt, og slutter altid aftenen af med et par sange fra højskolesangbogen. Vi har løbende optag. Har du lyst til at være med? TIlmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com med navn og telefonnummer.

Musikalsk legestue Rynkeby og Revninge kirker tilbyder, at sognets kommunale og private dagplejere kan deltage i en musikalsk legestue i Rynkeby kirke. Forældre eller bedsteforældre, der hjemmepasser deres børn er selvfølgelig også hjertelig velkomne. Tilbuddet henvender sig primært til børn fra 1 år og opefter. Vi skal synge sange og salmer med fagter, høre historier og lege med faldskærm. Forløbet afsluttes med den årlige julegudstjeneste for sognets dagplejere. Vi mødes første gang fredag den 28. februar kl. 09.30 og på efterfølgende datoer: 6. marts, 13. marts, 20. marts, 27. marts, 3. april, 17. april og 24. april Tilmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com eller per sms på 50510141. 9


Opslagstavlen Indlæg til kommende blad bedes tilsendt Anne Nørgaard-Offersen på mail: anne@ offersen.com - deadline: 23. marts: juni-juli-august udgaven.

Rynkeby og Omegns Lokalråd Ny vandresti i sognet! I efteråret etablerede vi en græssti fra Mesterrækken og hen til grusstien, der går mellem Rynkeby Bygade og Dalsgårdvej. Stien er markeret med gul på kortet. Nu har græsset fået lov at gro, så stien er klar til at blive brugt. Vel mødt til alle på stien! Hold øje med opslag i byen og på Facebook om kommende arrangementer!

Revninge Sogneforening Musikcafé Fredag den 27. marts kl. 19.00 inviterer sogneforeningen til musikcafé i Revninge Sognegård i lighed med sidste år. Lokale sangere og musikere vil underholde, og der vil være fællessang i hyggelige rammer. Yderligere information i det kommende Sogneblad, som udkommer i februar. Med venlig hilsen Revninge Sogneforening

10


Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv Rynkeby Bygade 49 - Købmandsforretningen På billedet til venstre ses RynkebyBygade 49 før 1934. Fra dette hus startede Maren og Købmand Hans Christian Pedersen Købmandsforretning i 1863. Hans Christian Pedersen dør i 1924. Maren drev forretningen videre sammen med sønnen Peter i nogle år. Huset brændte ned i 1934. Da forretningen brændte i 1934 blev den ejet af deres søn Peter Dyred. Peter Dyred havde taget navneforandring fra Pedersen til Dyred i 1914. På billedet til højre ses Rynkeby Bygade 49 efter 1934. Da den gamle købmandsforretning var brændt i 1934 blev der opført en ny som billedet viser. Maren Pedersen dør i 1943 og en dattersøn Tage Viggo Dyred driver nu forretningen sammen med sin morbror Peter Dyred indtil denne dør i 1969. Tage Dyred var gift med Lis Dyred og de drev forretningen frem til den lukkede sidst i 1970erne. Rynkeby Arkiv holder til i et lokale ovenpå i Forsamlingshuset. Vi holder åbent: 1. mandag i hver måned fra 9-11 og 3. torsdag i hver måned fra 1921. Lukket i juli måned + helligdage. Tlf. 65 39 15 07 / 29 16 35 07 · Mail: rynkebyarkiv53@gmail.com Med venlig hilsen Lone, Helen og Børge På vegne af Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

11


Menighedsrådsvalg 2020 Menighedsrådsformand Anne Nørgaard-Offersens beretning fra menighedsmøde i oktober 2019: Det snart forgangne kirkeår har været et år, hvor samarbejdet med sognepræst Arendse Wulff, Rønninge og sognepræst Andreas la Cour har fungeret meget fint. I både Rynkeby, Revninge og Rønninge har sognebørnene taget godt i mod dette samarbejde.

sig fra sin allerbedste side, så vi kunne sidde udenfor og nyder hotdogs og pølser. I Rynkeby Kirke prøvede vi noget nyt ved at spise i det Hardenbergske kapel. Vi havde dækket op med borde og stole, og pandekagebagningen foregik i våbenhuset. Menighedsrådet består af Kirsten Berthel, Søren Monk Andersen, Niels Koefoed, Else Kristensen, Peder Høite Hansen og Anne Offersen, er et fint fungerende råd, og på de månedlige møder får vi besluttet mange emner, som kommer på i løbet af kirkeåret. Det være sig i form af ansættelse af personale, budgetsamrådsmøder, hvor vi i foråret kommer med ønsker i form af forbedringer/istandsættelser af større projekter.

I kirkerne er der mange arrangementer i form af forskellige temaer ved gudstjenesterne samt god tilslutning ved fredagscafeen i Konfirmandstuen, Rynkeby. I Revninge havde vi i starten af oktober koncert med Kaare Norge, som var velbesøgt. Sidst i november måned kommer Jette Torp med band til den årlige julekoncert i Rynkeby. I september startede babysalmesang i Rønninge kirke ved organist Camilla Sibani - det strækker sig over 8 uger. Det er både for mor/far/bedsteforældre.

I eftersommeren får vi besked på den samlede ramme for ligningsbeløb, og om imødekommelse af ønsker fra foråret. Derudover er der den løbende vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde.

I starten af oktober er der startet musikalsk legestue for sognets kommunale og private dagplejere i Rynkeby Kirke. Forældre, bedsteforældre der passer børnene hjemme er også meget velkomne. Det er fra 1 år og opefter. Det bliver med salmer, historie læsning mv. Det er organist Camilla Sibani, som står for legestuen.

Vores præst har i løbet af foråret og sommer fortalt rådet om opbygningen af gudstjenester, både de nuværende måder, men også hvordan de kan gøres på anden måde. En meget givende og interessant information. Vi har af ansattte: graver Anne Jensen, gravermedhjælper Lars Nygaard, kirkesanger John Jensen - Rynkeby, kirkesanger Nathalie Berthelsen - Revninge og organist Camilla Sibani.

I år holdt vi traditionelle høstgudstjenester i begge kirker, hvor der var mange kirkegængere til begge gudstjenester, og vi havde besøg af dels pølsevognen og dels pandekageboden. I Revninge viste vejret

12


Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? - sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Tør du tro og håbe på kærlighed i Danmark?

God kirkelig ledelse handler om at få det bedste frem i andre

Stil op til menighedsrådsvalg på valgforsamlingen 15/9

Kom til orienteringsmøde 12/5 og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde Tænk, om vi fik en god diskussion om kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk 13


Kirkelige handlinger siden sidst RYNKEBY KIRKE

REVNINGE KIRKE

Døbte 10.11.19 Leah Risgaard Gøttsche

Døbte 28.12.19 Alvin William Skotte

10.11.19 Laura Kyndi Behrens

Begravede/bisatte

07.12.19 Anton Bilde Bjernemose

Ingen

Begravede/bisatte 20.11.19 Vivi Olsen 22.11.19 Gerda Bertram 30.11.19 Erling Holger Christiansen

Menighedsrådsmøder 24. marts kl. 19.00

Hospitalet, Revninge.

28. april kl. 19.00

Konfirmandstuen, Rynkeby.

26. maj

kl. 19.00

Hospitalet, Revninge.

24. juni

kl. 19.00

Konfirmandstuen, Rynkeby. 14


Kirkebil

Kirkelig vejviser

Munkebo Taxi, tlf. 6597 4310. Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den søndag, man ønsker kørsel.

Sognepræst (kbf.) Andreas la Cour Rynkeby Bygade 45 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1098 · apd@km.dk Mandag fridag Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen Kirkestræde 1 · Rønninge · 5550 Langeskov Tlf. 2119 2028 · arw@km.dk Mandag fridag

Kirkeblad Stof kan sendes til redaktionen på mail: anne@offersen.com Deadline for juni, juli og august nummer: 23. marts 2020

Kordegn - kirkekontor Charlotte Bülow Fjordvej 66 · 5330 Munkebo Tlf. 6597 6771 · chbl@km.dk Kirkegårdene Graver Anne Jensen. Gravermedhjælper Lars Nygaard Kirkevej 8 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1860 · rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk Mandag fridag

Indsamlinger I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til jul, påske, pinse og høst. Ved julens gudstjenester blev der indsamlet 535 kr. i Mobilepay og 2.171 kr. i Rynkeby kirkes bøsser og 400 i Revninge kirke. I alt 3.106 kr. som sendes videre til Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Tak for enhver gave!

Musik Organist: Camilla Sibani Tlf. 5051 0141 · camilla.sibani@gmail.com Mandag fridag Kirkesanger: John N. Jensen og Natalia Berthelsen Menighedsråd Formand Anne Nørgaard-Offersen Tlf. 6532 3825/ 2396 3825 · anne@offersen.com Næstformand Else Kristensen Tlf. 5055 1836 · nykr@godmail.dk Kontaktperson Kirsten Berthel Tlf. 3013 1084 · kirstenb1@stofanet.dk Kasserer Søren Monk Andersen Tlf. 6172 1105 · monk@teknik.dk Kirkeværge Niels Koefoed Tlf. 6539 1718/5093 4020 · nkoefoed05@gmail.com Peder Høite Hansen · tlf. 6532 1387 · peder.revninge@gmail.com Kirke/kirkegårdsudvalg Kirsten Berthel Peder Høite Hansen

Se sognenes nye hjemmeside på: www.rynkeby-revninge.dk

15


ID-nr.: 46879

177

Gudstjenesteliste

*Kirkekaffe

MARTS 1. marts 1. s. i fasten Indsættelse 8. marts 2. s. i fasten 15. marts 3. s. i fasten 22. marts Midfaste 29. marts Mariæ bebudelse

Revninge

kl. 11.00*

Inger Solveig

Rynkeby Revninge Rynkeby Revninge

kl. 11.00* kl. 09.30 kl. 09.30 kl. 11.00

Inger Solveig Inger Solveig Kristian Mejrup Kristian Mejrup

APRIL 5. april Palmesøndag Rynkeby kl. 17.00 Kristian Mejrup Musikgudstjeneste 9. april Skærtorsdag Revninge kl. 17.00 Inger Solveig 10. april Langfredag Rynkeby kl. 09.30 Kristian Mejrup 12. april Påskedag Revninge kl. 09.30* Inger Solveig 13. april 2. påskedag Rynkeby kl. 14.00 Familiegudstjeneste med efterfølgende æggejagt i præstegårdshaven med Kristian Mejrup, Inger Solveig Nissen og Louise Rosenberg Ravn 19. april 1. s. e. påske Rynkeby kl. 09.30 Inger Solveig 26. april 2. s. e. påske Revninge kl. 11.00 Kristian Mejrup MAJ 3. maj

3. s. e. påske Konfirmation 8. maj Bededag Konfirmation 10. maj 4. s. e. påske 17. maj 5. s. e. påske 21. maj Kristi himmelfart 24. maj 6. s. e. påske 31. maj Pinse

Rynkeby

kl. 11.00

Inger Solveig

Revninge

kl. 11.00

Inger Solveig

Rynkeby Revninge Rynkeby Revninge Rynkeby

kl. 11.00 kl. 11.00* kl. 09.30 kl. 09.30 kl. 11.00*

Inger Solveig Inger Solveig Kristian Mejrup Inger Solveig Inger Solveig

1. juni

2. pinsedag Rønninge kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Rønninge Præstegårdshave med Kristian Mejrup og Andreas la Cour

DALSBO 10. marts kl. 14.30, 14. april kl. 14.30, 12. maj kl. 14.30

Videbæk Bogtrykkeri A·S

JUNI