Page 1

kirkebladet.nu

Vindum Brandstrup KIRKEBLAD 

Nr. 2 · Årgang 62

Juni Juli · August 2019

www.vindumbrandstrup.dk Årets konfirmander Se billederne på side 8-9

Gudstjeneste i teltet · Side 2 Børnekirke i Vindum · Side 2 Pilgrimsvandring · Side 3 Sommerudflugt · Side 3 Beretning fra Libanon · Side 4 Konfirmandindskrivning · Side 9


Prædiken Som bekendt bliver der hver søndag holdt en prædiken i vores kirker. Og som præst bliver jeg af og til spurgt om at få tilsendt manuskriftet efterfølgende. Grunden kan være dårlig hørelse, eller det kan skyldes at man gerne vil reflektere over noget man ikke forstod, eller man gerne vil give prædikenen til en ældre, som ikke kunne være med i kirken.

Det siger jeg altid ja til. Vi kunne overveje at lægge alle prædikener ind på vores hjemmeside, men det betyder, at mine manuskripter skal gennemarbejdes, så der ikke er en masse slåfejl osv., og det kan jeg ikke gøre hver søndag. Men jeg har som regel fuldt manuskript til mine prædikener, så hvis man ønsker at få manuskriptet med slåfejl og kommafejl tilsendt, så henvend jer frimodigt. Hvis man gerne vil have prædikerne fast, hver gang jeg prædiker, så skriv det, så laver jeg en lille mailingsliste. Lars Morthorst Christiansen, Tlf. 86 65 80 30, LMC@KM.DK

Gudstjeneste i teltet Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj, flytter vi gudstjenesten ned i fest­ugeteltet ved Rødkærsbrohallen. Fra 9.30 til 10.30 serverer menighedsrådet kaffe, te, juice og rundstykker til alle, som har tid og lyst. Og fra 10.30 holder vi gudstjeneste.

I år får vi besøg af FDF hornorkester fra Bjerringbro, som vi spille for os og spille til salmerne. Desuden får vi besøg af Kongebørn, vores lokale børnekor, som nok skal sprede liv og glæde i teltet. Under prædiken bliver der børnekirke for de mindste, et sted i nærheden.

Børnekirke i Vindum – Kirke Anneks Kapellet i Vindum har ikke køleanlæg og blev derfor lukket som kapel for flere år siden. Nu bliver det vores nye Kirke Anneks, som vi kan tage i brug om kort tid.

Kirkeannekset vil især blive benyttet til børnekirke, dåbsværelse og brude-venterum. Der er gjort en hel del for at lokalet bliver brugervenligt. Gulvet er blevet isoleret. Der er monteret forsatsruder og lamper samt malet. Derudover er den gamle dør udskiftet til en ny og bedre. Vi glæder os til at tage Kirkeannekset i brug.

Kirkebil til Vindum og Brandstrup kirker Bestilling af kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Vindum Kirke, Brandstrup Kirke og i Brandstrup Sognehus.

Kirkebilen tilbydes alle, der bor i sognet, og som ikke kan befordre sig selv. Man skal dog selv kunne flytte sig fra stol til bil. Kirkebilen henter og bringer fra/til egen bopæl inden for sognet. Ring til præsten og bestil på tlf. 86 65 80 30. 2


»Brunkulsbørster« i Søby

Sommerudflugt 16. juni

Velkommen til årets sogneudflugt den 16. juni. Vi begynder med gudstjenesten kl. 9.00 i Brandstrup Kirke, hvorefter turen går til Søby Brunkulslejer. Her vil der være en guidet tur.

vores eftermiddagskaffe, vil han underholde. Vi forventer hjemkomst ca. kl. 18.30. Pris for hele dagen inkl. mad og drikke: 150 kr. pr. person.

Når middagen er indtaget i Kølkær Selskabslokaler, vil turen fortsætte til Morten Korch Museet ved Grønhøj Kro. Krofatter vil fortælle og vise rundt i museet, og mens vi indtager

Tilmelding senest d. 10. juni til menighedsrådsformand Kry Herholdt, tlf. 42 41 80 33 – kry.herholdt1@gmail.com

Gudstjenester på Bytoften

Pilgrimsvandring Onsdag den 28. august kl. 19.00. Se vores kirker på en ny måde og gå vejen mellem dem. Vi mødes i Vindum Kirke og får noget at gå på.

• Onsdag 12. juni kl. 14.00 • Onsdag 10. juli kl. 14.00 • Onsdag 14. august kl. 14.00  nsdag 11. september kl. 14.00 O Høstgudstj. i Sognehuset – bus kører

Slutter med kaffe i Brandstrup.

Flere parkeringspladser i Brandstrup Det sker jævnligt, at parkeringspladsen ved Brandstrup kirke er fyldt op. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan indvi en ny parkeringsplads med plads til 40 biler syd for Brandstrup Sognehus (ned mod Rødkærsbro).

sognehuset, har vi først fået projektet sendt til godkendelse i provsti og stift i 2017. Da der var arkæologiske fund, dengang omfartsvejen uden om Rødkærsbro blev bygget, var Nationalmuseet meget påpasselig med, at jorden blev undersøgt, før vi rodede i den. Der dukkede hverken kongegrave eller gamle bopladser op, så langt om længe fik vi, i december 2017, godkendelse til at udarbejde detailprojekt.

Projektet har været længe undervejs. Det blev bevilget i tilknytning til opførelse af Sognehuset, som kompensation for de parkeringspladser, der forsvandt da huset blev bygget i 2015. Da menighedsrådet fik nok at gøre med fugtrenovering af Brandstrup kirke i 2016-17 og flisebelagt sti fra kirken til

Vær velkommen til at tage den nye P-plads i brug. 3


Beretning fra Libanon Viborg stift havde arrangeret en rejse til Libanon for menighedsrådsmedlemmer, hvor formålet var: - At opleve og følge kirker i et multireligiøst område, hvor der er ca. lige dele kristne og muslimer. - At vise solidaritet og følge hvordan et tvær-religiøst og kulturelt arbejde foregår i Libanon. - At forstå »nydanskere«, der bor i Danmark, bedre.

hjælp af private donationer. Derfor var fremtiden hele tiden usikker. Menighederne stolede fuldt på Guds indgriben. De havde ikke andet.

Præsten fra Aleppo – Pastor Ibrahim Nuseir – havde rejst i 12 timer fra Aleppo for at komme til Beirut for at møde os – 20 sølle menighedsrådsmedlemmer fra Viborg og omegn.

Pastor Ibrahim fortalte, hvordan det var at være præst og holde sammen på en kristen menighed under krigen i Syrien. Under belejringen af Aleppo var der lang tid med sult og vandmangel. Det nytter ikke kun at fortælle om evangeliet, sagde han, man skulle også leve det ud. Det gjorde menigheden og præsten ved at hjælpe ALLE – ikke kun de kristne eller dem, de mest var sammen med – med uddeling af mad, brændstof, oprette og drive skoler m.m.

Dette tilbud tog vi (Peter Bank-Nielsen og Astrid Andersen) imod. Her vil vi nævne nogle få eksempler på vores oplevelser:

Pastors House i Tyrus er en evangelisk kirke, der arbejder med syriske flygtningebørn. Børnene bliver hver dag hentet i busser i flygtningelejre i nærheden af Tyrus. De får undervisning og mad. I denne kirke var der 55 børn, men ved 6 andre kirker i Libanon hjalp menighederne 750 børn – mest muslimske børn. (der er 350.000 syriske flygtningebørn i Libanon).

Før krigen var der over 300.000 kristne i Aleppo. I dag er der cirka 30.000 tilbage. Resten er flygtet. I pastor Nusers Kirkenettet var der før 60 medlemmer af kirken. I dag er der 125 medlemmer, men der kommer over 2.000 til gudstjenesterne i kirken hver søndag.

Bygningen var på samme tid en kirke og præstens bopæl. Kirken var dog indrettet til klasseværelser, hvor det var muligt. Selv præstens stue var blevet til klasseværelse. Præstens og kirkens have var omdannet til legeplads. Alle steder blev de personlige/private ting sat til side. De gav af det, som de ikke engang havde, og alligevel var der stor gæstfrihed.

På turen lærte vi følgende:

- Lev og vær kristen for alle mennesker. Ikke kun overfor andre kristne, men alle vi møder på vores vej. - At vise og leve kærligheden og evangeliet ud til alle vi møder på vores vej. Astrid og Peter

Undervisning og forplejning blev drevet ved

Undervisning af flygtningebørn

4


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskole i Vindum Hver lørdag kl. 10.00 samles 15-20 glade børn i Vindum til »Lørdagsskole«. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12.00 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtig godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Sara Kirkegaard, tlf. 86 68 19 05.

Juniorklubben i Tange

Fredagsfamilie Et åbent fællesskab for unge familier, det vil sige familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole.

For børn i 4.-8. klasse. Hver onsdag kl. 19.00-21.00 i Tange Missionshus, Husbondvej 36. Kontaktperson: Erik Frandsen, tlf. 60 91 95 07.

Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten.

Babysalmesang Vi tilbyder babysalmesang i vores sogn. En hyggestund for babyer i al­deren 1-9 mdr. ledsaget af en forælder, hvor vi synger, danser og lytter til musik. For information om opstart af næste hold, kontakt da vores sognemedhjælper på tlf. 50 47 02 79 eller mail: kirstina.baun@gmail.com

Tumlingebongo Legestue fra 1 år afholdes i Brandstrup Sognehus hver mandag.

Kontakt Kirstina Laursen, tlf. 50 47 02 79 for mere information. 5


ELM Midtjylland

IM Bjerringbro

Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36 - hvis ikke andet er anført

Møderne foregår på Nørregade 22, Bjerringbro - hvis ikke andet er anført

Maj

Juni

Fredag 3. Torsdag 16. Onsdag 29.

18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00

Fællesspisning Møde v. Jakob Nielsen

Fællesspisning Møde v. Jan Fredensborg

Torsdag 6.

19.00

Fredag 14.

16.00

Torsdag 27.

19.00

Søndag 23.

Fællesspisning Møde v. Henrik Vindum

18.00

Juni Fredag 7.

18.00 19.00

Fredag 21.

18.00 19.00

Tirsdag 25.

19.00

Fællesspisning Møde v. Simon Ambrosen

Fællesspisning Møde v. Jens Aage Nielsen

Fredag 19.

18.00 19.00 18.00 19.00

Tirsdag 16.

Afsked Hedemølle Møde v. Nicolaj Wibe

Søndag 18. Fredag 30.

18.00 19.00 19.00 18.00 19.00

Fredag 27.

18.00 19.00 18.00

»Fuldfør løbet!« Henri Jensen, Silkeborg.

Åbent hus hos Janne og Vagn Bodilsen, Skovvejen 15, Bjerringbro.

Fredag 9.

17.45

Torsdag 22.

19.00

Opstart. Fællesspisning kl. 17.45, tilmelding. Se hjemmeside.

Tirsdag 27.

14.30

Fredag 30.

17.45

August

Fællesspisning Møde v. Henrik Vindum Fællesspisning Møde v. Anders Storgaard

Fællesspisning Møde v. Poul Iversen

Velkomst Hedemølle Møde v. Mathias Lind Fællesspisning Møde v. Jens Aage Nielsen

September Fredag 6.

Sankthans hos Anna Maria og Niels Jørgen Najbjerg, Brandstrup, Kl. 18.00 fællesspisning, tilmelding. Se hjemmeside.

14.30

August Fredag 2.

Fælles fredag kl. 16-19.

Juli

Juli Fredag 5.

»Forventninger« Missionær Jens Bækgaard Dahl, Aarhus.

Fællesspisning Møde v. Ebbe Kaas

Høstfest v. Chris Rasmussen 6

»Guds nåde«. Johannes Christoffersen, Åbyhøj. Eftermiddagsmøde. »Høst«. Karen Stubkjær, Bjerringbro.

Familieaften v. Anna Maria Najbjerg, Brandstrup. Fællesspisning kl. 17.45, tilmelding. Se hjemmeside.


September Fredag 6.

Torsdag 12. Torsdag 26.

18.00

19.00

Kirkelige handlinger

Møde hos ELM, Tange. Skoleleder Ebbe Kaas, Brændstrup. Fælles­ spisning kl. 18.00.

Vindum Kirke Begravelse/bisættelse • Aage Davidsen Søndergaard

Høst- og fødselsdagsfest v. Erik Bjørn, Grønbæk.

Brandstrup Kirke Dåb • Maria Hoe Bronswijk • Emil Boilesen Søndergaard

Mission Afrika.

Fredagscafé hver fredag – også i sommerferien – kl. 10.00-11.15

Begravelse/bisættelse • Elna Jensen

www.indremissionbjerringbro.dk

Ny graver og gravermedhjælper Den 1. februar tiltrådte Alis Thorsager Nielsen som ny graver ved Brandstrup Kirke. Hun afløste Christian Christiansen. Han er flyttet til en ny stilling ved Klovborg Kirke efter at han har været ansat ca. seks år hos os.

strup i en deltidsstilling. Hun vil hjælpe Alis med at passe kirkegården, og hvad der ellers er af arbejdsopgaver omkring kirken og sognehuset i Brandstrup. Kamilla bor i Bjerringbro.

Alis kommer med en god og solid erfaring fra graverjobbet, som hun har haft i en årrække ved Vejerslev Kirke.

Velkommen til jer begge som nye medarbejdere, vi glæder os til et godt samarbejde med jer. Menighedsrådet Gunnar Lodahl, kontaktperson

Alis er kommet godt i gang i Brandstrup og har et godt samarbejde med Ole Bjerregaard Jensen, som er graver i Vindum. Nogle af arbejdsopgaverne på kirkegårdene i Brandstrup og Vindum vil blive udført i fællesskab af de to gravere, men det er Alis, der har det daglige ansvar for kirkegården i Brandstrup, og det er primært hende, man kan henvende sig til, når det vedrører gravstederne i Brandstrup. Vi fortsætter med samarbejdet omkring gudstjenesterne, således at graverne skiftes til at have vagt hver anden weekend. Derfor vil I også indimellem som kirkegænger kunne møde Alis til gudstjenesterne i Vindum. Alis bor i Ans sammen med sin mand. Fra april har vi yderligere ansat Kamilla Hassing som gravermedhjælper i Brand-

Alis Thorsager Nielsen og Kamilla Hassing

7


Tillykke til årets konfirmander

Vindum kirke søndag 5.maj (Rødkærsbro Skole): Fra venstre: Gabriel Elias Götz Krauss, Caroline Emilie Rechnagel Nielsen, Lærke Rosenkvist Jensen, Elisabeth Kirstine Kaae Vingborg, Amalie Marie Linde Eriksen.

Vindum kirke søndag 5.maj (Tange kristne Friskole): Forrest fra venstre: Maria Brorson Hedegaard, Julia Beltoft Knudsen, Freya Kjølbæk Krogh, Thea Cecilie Boel Nielsen, Andrea Vejen Vestergaard. Bagerst fra venstre: Rasmus Lyhne Poulsen, Rasmus Toft Hansen, Silas Andresen, Mads-Emil Grimstrup, Christian Aron Hansen, Mike Ege Piil Pedersen, Johannes Morthorst Christiansen, Markus Mølgaard Pedersen, Markus Kirkegaard, Marcus Hansen. 8


Brandstrup kirke søndag 28.april (Rødkærsbro Skole): Forrest fra venstre: Camille Trærup Vammen Jensen, Anne Birk Warming, Freja Alstrup Frederiksen, Nanna Leth Grønbech, Thea Lia Kjær. Bagerst fra venstre: Kasper Kolby Gjermandsen, Magnus Jansson, Mads Holm Laage, Jonas Emil Kaihøj Sloth Nielsen, Magnus Schneider Dalby.

Konfirmandindskrivning Søndag den 1. september kl. 10.30 holder vi konfirmandvelkomst i Vindum kirke, for konfirmanderne fra Tange kristne Friskole.

Konfirmationerne i Vindum og Brandstrup kirker er altid sidste søndag i april i Brandstrup og første søndag i maj i Vindum. Det bliver i 2020 søndag den 26. april og søndag den 3. maj. Og der er frit valg mellem kirkerne.

Søndag den 8. september kl. 10.30 holder vi konfirmandvelkomst i Brandstrup kirke, for konfirmanderne fra Rødkærsbro skole.

Torsdag den 29. august kl. 15-17 er der indskrivning af de nye konfirmander. Mød op i Brandstrup Sognehus, Brandstrupvej 80, når det passer mellem 15 og 17. Medbring gerne en kopi af dåbsattesten. Vi vil også gerne byde konfirmanderne og deres familier velkommen i kirken, som en del af forberedelsen til konfirmationen.

9


Personale

VINDUM KIRKE

BRANDSTRUP KIRKE

Kirkeværge Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Kirkeværge Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Graver Ole Bjerregaard Jensen Tlf. 92 43 48 48 · vindumkirke@hotmail.dk

Graver Alis Nielsen · Tlf. 20 21 33 38 brandstrupkirkegaard@live.dk

Organist Lise Herholdt Tlf. 61 28 40 84 · liseherholdt@gmail.com

Organist Lise Herholdt Tlf. 61 28 40 84 · liseherholdt@gmail.com

Kirkesanger Henning Kirkegaard Tlf. 86 65 86 24 · hlkirkegaard@hotmail.com

Kirkesanger og sognemedhjælper Kirstina Baun Laursen Tlf. 50 47 02 79 · kirstina.baun@gmail.com

Præsternes vagttelefon De fleste af provstiets præster har ugentlig fridag om mandagen. Derfor har det ind imellem været vanskeligt at få fat i en præst til hjemmealtergang, akut brug for samtale eller sygehusbesøg. Af samme grund er der nu etableret en vagtordning, så man altid kan komme i kontakt med en præst. Ringer man på tlf. 70 22 33 10, bliver man automatisk viderestillet til den sognepræst, der har vagten den pågældende mandag.

Kontakt præsten

Kirkebladet

Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro Tlf. 86 65 80 30 · lmc@km.dk

Kirkebladet udkommer 4 gange om året. Deadline for stof til næste nummer: Onsdag den 8. juli. Redaktion: Lars M. Christiansen, Kry Herholdt, Vibeke Kirkegård, Astrid Andersen Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til 13.00, men må godt kontaktes på andre tidspunkter. Mandag er fridag. 10


Det er sommer, det er sol, og det er søndag

Ord på vejen

Det er en skøn tid, vi er på vej ind i. Med vækst, blomster, grønt græs, sol og sommer. Jeg tror, mange af os drømmer om en sommer som sidste år, dog minus adskillige procent, der gerne vil have noget mere regn og helst om natten!

både sommer og sol. Men jeg synes også, det er genialt, at han har givet os søndagen – en gang om ugen. Søndagen, hvor vi bliver mindet om vores begrænsninger – vi kan ikke arbejde hele tiden. Og vi bliver mindet om, at vel kan vi meget, men vi er også meget afhængige af en skaber, som tager sig af sin skabning. Søndagen er også dagen, hvor vi får lov at blive mindet om, at vores skaber ikke kun ønsker at tage sig af vores behov for varme, lys og mad. Han ønsker også at tage sig af vores åndelige behov. Behov, som vi ikke engang altid selv kan se, vi har. Så søndagen er også dagen, hvor vi bliver mindet om Guds omsorg.

Vi ka’ selv – til en grænse Når vi nyder forårets og sommerens komme, handler det om al den mørke og kulde, vi har døjet med i lang tid. Et eller andet sted ved vi godt, at vi ikke kan leve af og leve med den kulde og det mørke året rundt. Det er ikke sundt for hverken krop, sind eller sjæl at have så lidt lys så lang tid. Og samtidigt ved vi også, at hvis der skal gro noget på vores marker og i vores haver, så skal der lys og varme til. Selvfølgelig lever vi i en økonomi, hvor det ikke er, overhængende, at vi dør af sult, hvis høsten slår fejl et enkelt år. Men sidste års tørke var alligevel en lille påmindelse til os om, at vi kan meget, men der er stadig en del, vi ikke har styr på.

… den evige søndag Endelig er der det, som ligger ud over solen, sommeren og søndagen. Som kristne ved vi, at jorden ikke er endestationen. Det betyder ikke, at vi ikke skal passe på jorden og tage ansvar for skaberværket. Men det betyder, at vi har en anden realisme. Vi ved, at Gud skaber på ny den dag. Vi ved, at de reparationer, vi kan lave, er småting. Men vi ved også, at vi er sat i verden med et formål, hvor der er plads til både sommer, sol, søndag og det, som kommer bagefter. God sommer til alle! Lars Morthorst Christensen

… og det er søndag Jeg synes, skaberen har gjort det ret godt med

Medlemmer af menighedsrådet Menighedsrådsformand Kry Herholdt Tlf. 42 41 80 33 · kry.herholdtl@gmail.com

Kirkeværge i Vindum og Brandstrup Karl Koefoed-Hansen Tlf. 30 95 12 63 · hrkarlhansen@gmail.com

Næstformand og sekretær Astrid Andersen Tlf. 21 65 03 57 · astridogjens@gmail.com

Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Tlf. 86 65 80 30 · lmc@km.dk

Kontaktperson for personalet Gunnar Toft Lodahl Tlf. 22 99 13 20 · gunnarlodahl@mail.dk

Medlem af aktivitetsudvalg Vibeke Kirkegård Tlf 86 65 80 92 - 21 56 71 21 vibekeogniels@gmail.com

Kasserer Peter Bank Nielsen · Tlf. 26 39 87 77 banknielsen@fibermail.dk 11


ID-nr.: 46879

120

Dato

Vindum

26. maj

Søndag

Prædiketekst

10.30 LMC

5. s. e. påske

Joh. 16,23-28

02. juni

10.30 LMC

6. s. e. påske

Joh. 15,26-16,4

10. juni

10.30 LMC

2. pinsedag

Joh. 3,16-21

30. maj

09. juni 16. juni

09.30 Kaffe · 10.30 LMC I teltet ved hallen Kongebørn og FDF-orkester 09.00 LMC

10.30 LMC

09.00 PFN

2. s. e. trinitatis

Luk. 14,16-24

10.30 LMC

21. juli

10.30 FM

04. august

09.00 PFN

18. august

10.30 LMC

28. august

19.00 Pilgrimstur fra Vindum kirke

11. august

25. august 01. september 08. september

09.00 LMC

10.30 LMC* Konfirmandvelkomst Tange

15. september

09.00 PFN

29. september

09.00 LMC

22. september

10.30 LMC Høst

Joh. 14,22-31 Joh. 3,1-15

07. juli

28. juli

Pinsedag

Mk. 16, 14-20

Trinitatis

10.30 LMC*

14. juli

Kristi himmelfart

09.00 Udflugt

23. juni 30. juni

* = Kirkekaffe

Brandstrup

10.30 LMC 09.00 PFN 10.30 LMC* 09.00 LMC 10.30 LMC

1. s. e. trinitatis

Joh. 6,1-15

3. s. e. trinitatis

Luk. 15,1-10

5. s. e. trinitatis

Luk. 5,1-11

4. s. e. trinitatis 6. s. e. trinitatis

Luk. 6,36-42 Matt. 5,20-26

7. s. e. trinitatis

Luk. 19,1-10

9. s. e. trinitatis

Luk. 16,1-9

8. s. e. trinitatis 10. s. e. trinitatis

Matt. 7,15-21 Luk. 19,41-48

11. s. e. trinitatis

Luk. 18,9-14

10.30 LMC* 12. s. e. trinitatis Konfirmandvelkomst Rødkærsbro

Mk. 7,31-37

10.30 LMC Høst

13. s. e. trinitatis

Luk. 10,23-37

15. s. e. trinitatis

Matt. 6,24-34

14. s. e. trinitatis

Luk. 17,11-19

Børnekirke Ved de fleste højmesser (kl. 10.30) i Brandstrup Kirke tilbydes børnekirke under prædiken

PFN = Peter Fischer-Nielsen · LMC = Lars Morthorst Christiansen · FM = Frede Møller · PI = Poul Iversen

Kalender

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Vindum-Brandstrup Kirkeblad - Nr. 2 - 2019  

Vindum-Brandstrup Kirkeblad - Nr. 2 - 2019  

Profile for videbaek