Page 1

kirkebladet.nu

Bindeleddet

V. TOSTRUP ROUM · HVAM SOGNE

Laura synger gospel i Hvam

Fastelavn Familiegudstjenester med fastelavnsfejring i Hvam og Tostrup søndag 3. marts

Læs side 5

www.tostrup-roum-hvam.dk

Blad nr. 2 · 2019


Nyttige oplysninger 2

Gudstjenester på Toftegården

Kontaktoplysninger Sognepræst Anna Hermann Præstegården i Tostrup Tingvej 80 anher@km.dk Tlf. 40 24 19 44 Bistandspræst Hannah Kortnum Mogensen hakm@km.dk Tlf. 86 69 72 26 Tostrup Kirke

Der er gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Toftegården onsdage 14.30 i ulige uger. Alle er velkommen.

Roum Kirke Fmd. for menighedsrådet Birthe Jensen Tlf. 30 22 52 33 Graver Lene Yde Tlf. 27 14 16 21

NY FORMAND: Fra 1. januar 2019 er Lene Marie Sørensen blevet valgt som ny formand i Tostrup Menighedsråd. Lene Marie afløser Søren Kastberg, der har virket som formand de seneste to år.

Menighedsrådsmøder

Hvam Kirke Fmd. for menighedsrådet Carsten Thulstrup Tlf. 61 70 07 41

Fmd. for menighedsrådet Lene Marie Sørensen Tlf. 42 52 19 66

Graver Peter Knudsen Tlf. 24 42 01 14

Graver Lars Iversen Tlf. 40 94 21 79

www.tostrup-roum-hvam.dk www.facebook.com/ TostrupRoumHvam

for de næste tre måneder

Hvam

Vester Tostrup

Roum

Sognehuset

Konfirmandstuen

Konfirmandstuen

5. marts kl. 19.00

29. januar kl. 19.00

29. januar kl. 16.30

2. april kl. 16.30

26. marts kl. 19.00

26. marts kl. 16.30

Deadline for bidrag til næste udgave af »Bindeleddet«, der udkommer ultimo maj: Lørdag den 30. marts.

BINDELEDDET

Redaktion:

Indlæg til bladet modtages med tak. Har du en god idé - et spørgsmål - bemærkninger til noget, du har oplevet i kirken - en kommentar til livet - et ønske - så send det til redaktionen.

Svend Høgh, Lene Marie Sørensen, Birthe Jensen, Carsten Thulstrup, Niels Martin Poulsen, Hanne Rishøj og Anna Hermann.

Bindeleddet udsendes hvert kvartal gratis til alle husstande i Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22


Præstens side

Fastelavn er mit navn Batman. Spiderman. Anna eller Elsa fra Disneyfilmen Frost. Der er mange muligheder. Det er snart fastelavn og spørgsmålet er: Hvem vil jeg gerne være? Eller – sådan er det i hvert fald for børnene. Til fastelavn får man for én dag lov at være en anden end sit almindelige jeg. Én man ser op til, måske sin største helt eller heltinde.

Jeg kan huske min mor engang på min opfordring syede et Lady Marian-kostume til mig. En lang rød kappe og et hvidt hovedtørklæde. En skindpung med chokoladeguldmønter. For sådan forestillede jeg mig, at Lady Marian så ud. Da jeg kom i skole fastelavnsmandag, var der ingen, der kunne se, hvem jeg var. Var jeg

Til fastelavn får man for én dag lov at være en anden end sit almindelige jeg.

en mærkelig nomade? Eller Af Anna en spåkone? Jeg forklareHermann, de dem naturligvis, at jeg sognepræst var Robin Hoods ædelmodige og yndige udkårne. Men det var alligevel en skuffelse. De så ikke Lady Marian, de så bare mig, som var viklet ind i en velourdug. At identificere sig med sine helte og forsøge at være som dem, kan være befriende. Man har lov at glemme sig selv for en tid. Være en anden. Være noget mere, noget større! Men kun for en tid. Så må masken falde og man sidder tilbage som sig selv. I evangeliet får vi af Gud at vide, at det er ganske i orden at være netop det – os selv. At det er helt i orden ikke at være nogen stor helt eller heltinde. »Bare« at være almindelig. Ja, vi får at vide, at vi faktisk er ganske særlige, selvom vi bare er almindelige og ind imellem kunne tænke os at bytte liv og roller med en anden. Fordi vi er hans elskede børn, for hvis skyld han ville blive menneske, leve sit liv og endda dø for. Man kan klæde sig ud og spille en anden for en dag, men i evangeliet får vi en ny identitet, som vi altid skal kendes på og som i modsætning til fastelavnskostumet aldrig kan trækkes af os.

3


Konfirmander

Konfirmation i Roum Kirke d. 17. maj kl. 9.00 Julie Marie Jakobsen Kristian Drejdal Mogensen Lærke Gulholm Petersen Mikkel Kastaniegaard Jensen Naja Renesdottir Astrup Nicklas Deleuran Dahl Kristensen Victoria Bisgaard Jørgensen

Konfirmation i Roum Kirke d. 17. maj kl. 10.30 Barbara Stensgaard Pedersen Benjamin Simmelkær Justesen Bodil Føns Hjortbak Hjalte Lundal Nielsen Sidsel Rosendahl Jørgensen Stinne Lundal Schoop

Generationerne mødtes I begyndelsen af julemåneden mødtes generationen af bedsteforældre med de kommende konfirmander til en sang og en hyggestund i konfirmandstuen. Idéen var at lade de unge interviewe de ældre kirkegængere om deres forhold til kirken gennem livet og om hvordan det var at blive konfirmeret for længe siden. Carsten Thulstrup

4

Konfirmation i Hvam Kirke d. 18. maj kl. 10.30 Benjamin Malmdorf Munk Jensen Freja Holler Poulsen Ida Skødt Høgh Lau Kjærsgaard Jensen Maria Skov Risgaard Marika Bjørn Olsen Natascha Skov Hansen Nicolaj Christensen Nicolai Nygaard Christensen Noah Høgh Christensen

Konfirmation i Tostrup Kirke d. 19. maj 2019 kl. 10.30 Caroline Overgaard Christensen Toa V. F. Vinther Jeppe Staniok Christiansen Maja Tang Pedersen


Kommende arrangementer

Min tro giver mig ro Gospelkoncert med Laura Kjærgaard i Hvam Kirke d. 10. april kl. 19.00 Laura Kjærgaard, der for ca. 10 år siden blev landskendt for sin deltagelse i X-faktor, vender tilbage til Hvam Kirke. Her vil hun synge gospelsange og undervejs fortælle om, hvor­ for hun brænder for at gøre en forskel for andre. Laura Kjærgaard er vokset op i en familie, hvor man ikke talte specielt meget om det at tro. Derfor blev hun også noget overrasket, da en amerikansk korleder bad hende og de andre i baptistkirkens gospelkor i Århus, som hun begyndte at synge i som 16-årig, om at lytte efter, hvad det egentlig var, de stod og sang.

Men jeg skulle først igennem en masse tvivl.« Laura beskriver sin tro således: »Min tro giver mig ro. Den giver mig vished, om at jeg har værdi og er det rette sted. Jeg tror, at Gud elsker os betingelsesløst. Jeg mærker min tro gennem gospelmusikken, men jeg mærker den især, når jeg er ked af det eller bærer sorg. Først skal jeg igennem en masse tårer, vrede og selvmedlidenhed, men når jeg har fået det ud af kroppen og har grædt, så samler jeg mig og beder en bøn med mine helt egne personlige

ord til Gud. Det giver mig en ro til at bevæge mig videre – ud af tvivlen og sorgen.«

Af Carsten Thulstrup

Koncerten med Laura Kjærgaard er arrangeret i samarbejde med Danmission

»Han mente, at vi i koret virkede totalt åndsforladte i den sang, vi var i gang med, og spurgte, om vi overhovedet vidste, hvad vi kunne gøre med vores tro og med det budskab, som vi udtrykker gennem gospelmusikken. Han fik mig til at tænke. Og det var dér, min rejse mod min tro begyndte.

5


Kommende arrangementer 6

Fastelavn er mit navn!

Sangaften

Gudstjeneste for børn og voksne i kirken. Mød gerne udklædt! Alle børn, der vil, går i optog ind i kirken, når gudstjenesten begynder. Bagefter arrangerer kulturhuset tøndeslagning og kaffe.

Grethe Bolsing står for aftenen. Temaet er salmerne skrevet af præsten og salmedigteren Holger Lissner, der i fjor rundede 80 år. Der vil også være mulighed for at ønske sange.

Vi begynder med gudstjeneste for børn og voksne i kirken. Mød gerne udklædt! Alle børn, der vil, går i optog ind i kirken, når gudstjenesten begynder. Bagefter er der tøndeslagning, fastelavnsboller og kaffe i forsamlingshuset.

Højskoleaften v. Søren Fauth

Søndag d. 3. marts kl. 13.00 i Hvam Kirke

Søndag d. 3. marts kl. 14.30 i Tostrup Kirke

»Fra præstegård til præstegård« Sogneaften v. Hannah Kortnum Mogensen. Torsdag d. 14. marts kl. 19.30 i Hvam Sognehus

Vores præst Hannah vil fortælle om sit liv og sin vej fra grænseegnen til os i det sydvestlige Himmerland.

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Hvam Sognehus

Tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i konfirmandstuen i Tostrup

Forfatter Søren Fauth vil denne aften fortælle om og læse fra sin nye bog Digt om døden – en bog om min far (Vandkunsten 2018). En bog om sorgen, tab, smerte og forsoning med fortiden. Det lange digt er formet som en fortælling, der sættes i gang af faderens indlæggelse på Frederiksberg Hospital. Digterjeg­’et lover sig selv at øve sig på, at faderen skal dø, men overvindes alligevel af sorg. Faderens indlæggelse får ham til at undersøge sine østrigske rødder og særligt farfaren Josef, der døde som soldat ved Østfronten. En hidtil hengemt brevkorrespondance mellem Josef og farmoderen, Elisabeth, bliver en besættelse for ham. Søren Fauth er professor i Tysk på Aarhus Universitet, digter og har lang erfaring som foredragsholder. Kaffe og brød for 25 kr.


Påskemiddag Vi begynder med skærtorsdagsgudstjeneste kl. 17.00, som er fælles for de tre sogne. Bagefter spiser vi en dejlig middag i konfirmandstuen i Tostrup.

Torsdag d. 18. april kl. 17.00 i Tostrup Kirke

Påskedag Vi holder påskedagsgudstjeneste om eftermiddagen, hvor Kirkeuglerne medvirker.

Søndag d. 21. april kl. 14.00 i Roum Kirke

Pris for mad og drikkevarer: 50 kr. Alle er naturligvis velkommen. Tilmelding til Kirsten Meincke (86 69 23 99).

Musikgudstjenester To anderledes langfredagsgudstjenester, hvor fortællingen om Jesu lidelse og død akkompagneres af musik v. Jakob Sheppard (guitar, sang, tekst og musik) og Louise Vangsgaard (vioFredag d. 19. april lin). kl. 9.00 i Hvam Kirke kl. 10.30 i Tostrup Kirke Jakob Sheppard

Himmelske Dage på Heden I stedet for at holde gudstjeneste i sognene, deltager vi i åbningsgudstjenesten i Herning. Der er afgang kl. 12.00 fra Revlingen i Møldrup.

Torsdag d. 30. maj kl. 12.00 ca. 18.15

Åbningsgudstjenesten er kl. 14.00 på torvet i Herning. Herefter er der mulighed for kaffe (Danmarks største kirkekaffebord!) og for at se på de mange boder. Vi kører fra Herning igen kl. 17.00 og tilbage i Møldrup ca. 18.15. Se mere om Himmelske dage på side 8.

Hold dig orienteret på nettet Gode hjemmesider med oplysninger om sognene og kommende begivenheder: www.sogn.dk - www.kirkekalenderen.dk Kirkekalenderen er også tilgængelig som app til din smartphone.

7


Kommende arrangementer 8

Himmelske dage på heden Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af byen og sætter Midt- og Vestjylland på landkortet i Kristi himmelfartsferien.

opfordring til at indbyde alle til kirkekaffe. Det sker, når de 3.000 gæster til åbningsgudstjenesten bliver inviteret til Danmarks største kirkekaffebord på cirka 750 meter af Hernings gågade.

»Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker vi ud på gaderne«, fortæller biskop Henrik Stubkjær.

Et vigtigt samarbejde

Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren Birch vil dirigere et stort kirkekor med 700 korsangere fra området, som sammen med Herning Kirkes Drengekor vil være med til at give nogle ekstra decibel til fællessangen akkompagneret af Prinsens Musikkorps. Danmarks største kirkekaffebord Himmelske Dage i København blev tildelt Kristeligt Dagblads initiativpris, og styrelsen for Danske Kirkedage sendte prisen videre til Himmelske Dage på Heden i 2019, med Herning trækker i festtøjet

Overskriften for De Himmelske Dage på Heden er »Gå med…« og Herning har som by valgt at gå med projektet og støtter eventet med 500.000 kroner, hvor også Kirkeministeriet støtter med halvanden million og Viborg Stiftsråd er inde og støtte med en million kroner. »Man afholdt Himmelske Dage i København for to år siden. Da blev det for alvor opdaget af mediefolk og politikere. Nu kommer det så til Herning og vi har en ambition om at det skal være endnu større«, erklærer Henrik Stubkjær. Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd og over 200 arrangementer venter de mange deltagere til Danmarks største fælleskirkelige event. Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samt en lang række frivillige fra de kirkelige organisationer, som får det til at ske. Man vil kunne opleve alt fra katakombergudstjeneste i en p-kælder, klimadebatter på biblioteket, U2-

En himm elsk folkefes t

Overskriften for De Himmelske Dage er »Gå med…«

gudstjeneste på Torvet og Bibellegeland for børnene. Internationale gæster På markedspladsen vil det summe af liv fra de omkring 50 telte som vil udgøre Mulighedernes Marked, hvor kirkelige organisationer præsenterer det, de arbejder med, og der vil også være det største opbud af internationale gæster som man nogensinde har haft til Himmelske Dage. Nigerianeren Musa Panti Filibbus som sidder for bordenden i det Lutherske Verdensforbund (LVF). Den norske lutherske præst Olav Fykse Tveit som er generalsekretær i Kirkernes Verdensråd og Najla Kassab fra Libanon der er leder af den reformerte kirke på verdensplan. Blot for at nævne tre af de 15 prominente gæster fra udlandet der kommer til Herning i de fire dage som Himmelske Dage varer, hvor også en række af Danmarks biskopper kommer og deltager i det fælleskirkelige event.


Kirkelige handlinger

Døbte

Mikkel Marinus Bülow Justesen Døbt i Hvam Kirke 21. oktober

Døbte

Jens Hammershøj Christoffersen Døbt i Tostrup Kirke 11. november

Alma Thorup Leegaard Døbt i Hvam Kirke 21. oktober

Nova Asschenfeldt Have Døbt i Hvam Kirke 21. december

Viede - Velsignede

Magnus Koldtoft Bach Døbt i Roum Kirke 9. december

Henriette Strange Madsen og Henrik Fomsgaard Viet i Tostrup Kirke 24. november

9


En gravsten på Tostrup Kirkegård Jens Nielsen 4. 6. 1907

† 18. 12. 1975

Karen Nielsen 17. 3. 1916

† 19. 5. 1991

Tak for alt

gamle Ambrosius familieforretning. Sammen med købmandsforretningen drev Jens Nielsen en omfattende kartoffeleksportvirksomhed. Kartoflerne blev sorterede og gjort klar til eksport, enten ude på gårdene eller hjemme i Møldrup. Det er som kartoffeleksportør vi, (i hvert fald jeg, N. O.) bedst husker Jens Nielsen. »Karen blyant«

Den 5. juni 1939 blev Karen Ambrosius Madsen fra Møldrup gift med Jens Nielsen fra Ulbjerg i Tostrup Kirke. Karen var født på Fredericia-egnen, hendes mor var datter af den kendte Møldrup-købmand P. J. Ambrosius, og var gift med gårdejer Jens Madsen, der havde gård på Fredericia-egnen. En tid før brylluppet var Karens forældre flyttet til Møldrup og havde overtaget købmandsforretningen efter P. J. Ambrosius, der døde den 8. december 1937. Jens Nielsen var fra Storvorde, Aalborg Amt, men han flyttede som ganske ung til Vesthimmerland. Forvalter på »Lille Restrup«, »Kallestrup«, bestyrer på »Egelund« og senere præstegårdsforpagter og selvstændig landmand i Ulbjerg. I Ulbjerg startede Karen og Jens så som landbrugere. I 1950 overtog de, efter Karens fars død, den

10

Karen var uddannet gymnastikleder og ledede i mange år gymnastik i Møldrup. Senere blev

hun en særdeles aktiv meddeler til Viborg Stifts Folkeblad. I den anledning fik hun kælenavnet »Karen blyant«, så ved i hvert fald alle ældre hvem vi snakker om. I 1962 overdrog de forretningen til Jørn, den ældste af deres to sønner, og byggede hus på Elmevej. Forretningen drives i dag (Min Købmand) af fjerde generation, Birgit og Jørns datter og svigersøn. Søren Larsen og Niels Ole Andersen


Foreninger og møder

Klubber og foreninger Indre Mission Oasen Søndergade 23, Møldrup Kontaktperson: Lars Iversen, tlf. 98 54 68 12

Unge Hjem – Indre Mission Vi er en lille flok, som mødes hver 14. dag til Bibelstudie og hyggeligt samvær. Er det noget for dig? Du er velkommen til at kontakte Niels Christensen på tlf. 61 69 71 37.

KFUM Spejderne i Møldrup Mødes til fælles aktiviteter i spejderhuset, Ahornvej, Møldrup. Alle mødetider er torsdag: Bævere (0. og 1. kl.): Kl. 17.00-18.30 Ulve (2. og 3. kl.): Kl. 18.00-19.30 Juniorspejder og senior (4. kl. og opefter): Kl. 19.00-20.30 Kontaktperson: Lene kristensen, tlf. 24 85 26 03

KFUM Spejderne i Hvam

Program for Oasen Søndergade 23 · Møldrup Marts 05. Kl. 19.30 06. Kl. 19.30 Bording 07. Kl. 19.30 12. Kl. 9.30 21. Kl. 19.30 26. Kl. 9.30

Møde v. Villy Sørensen, Hammel Møde v. Peter Bo Christensen, Møde v. Søren Grysbæk, Horsens Café Bibelaften Café

April 05. Kl. 18.00 Familieaften v. Lissen Bendix Jensen, Hinnerup. Starter med spisning 09. Kl. 9.30 Café 23. Kl. 9.30 Café Maj 02. Kl. 19.30 07. Kl. 9.30 14. Kl. 19.30 16. Kl. 19.30 21. Kl. 9.30

Besøg fra Bibel institut Café Forårsmøde i Houlkær kirke, Viborg v. Jens Munksgaard, Hurup Bibelaften Café

Mødes hver torsdag: Ulve og bævere: Kl. 17.30-19.00 Spejdere: Kl. 19.15-21.00 Vil I vide mere om KFUM-spejderne i Hvam, kan I kontakte formand Anders Nielsen på tlf. 21 75 84 76 eller mail: kfum.spejderne.hvam@gmail.com

11


SMP Magasinpost ID-nr.: 46879

Gudstjenester

125 Dato Marts 3. 10. 17. 24. 31. April 7. 14. 18.

Kirkeåret

Hvam Kirke

Fastelavn 1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste

13.00 AH Familiegudstj. 14.30 AH Familiegudstjeneste

Mariæ bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag

Tostrup Kirke

Roum Kirke

9.00 HKM 9.00 AH 9.30 KKK

10.30 AH 10.30 AH 9.00 HKM

10.30 AH

AH = Anna Hermann HKM = Hannah Mogensen De dage, hvor der ikke er gudstjeneste i egen sognekirke, opfordres der til at deltage i gudstjenesten i en af de andre kirker.

9.00 AH

19.

Langfredag

21.

Påskedag

17.00 AH Påskemiddag i konfirmandstuen 9.00 AH Musikgudstj. 10.30 AH Musikgudstjeneste Jakob Sheppard medv. Jakob Sheppard medvirker 10.30 AH

22. 28. Maj 5. 12. 17.

2. påskedag 1. s. e. påske

14.00 AH

2. s. e. påske 3. s. e. påske St. bededag

9.00 HKM

18. 19. 26. 30.

Lørdag 4. s. e. påske 5. s. e. påske Kristi himmelfart

10.30 AH Konfirmation

Kirkebil 14.00 AH Kirkeuglerne medvirker

9.00 HKM 10.30 AH

10.30 AH 9.00 & 10.30 AH Konfirmation 10.30 AH Konfirmation 9.00 HKM Himmelske dage i Herning (se arrangementer)

Tostrup og Roum: Kirkebilen kører til gudstjenester og sogneaftener. Pris tur/retur 20 kr. Skal bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 21 31 21 31. Hvam: Pensionister kan blive kørt til og fra kirke. Ring til Hanne Jensen på tlf. 23 93 12 69 eller 20 62 45 17 fredag før kl. 18.00.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Bindeleddet nr. 2-2019  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Bindeleddet nr. 2-2019  

V. Tostrup - Roum - Hvam sognes kirkeblad

Profile for videbaek