Page 1

KIRKEBLADET

Marts | April | Maj | Nr. 2 · 2018

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

NÅR LIVET GØR ONDT I nærværende blad bringes en artikel om sorggrupper i Lemvig provsti. Et tilbud om samvær og samtale med andre om den sorg og det savn, som kan være så tung at bære. Når døden bliver afslutningen på et langt og godt liv, er vi nogenlunde afklaret, skønt savnet naturligvis altid vil være der. Men kommer døden alt for tidligt, måske som følge af et kort eller langt sygdomsforløb eller en ulykke, kan smerten være så dyb, at den næsten bliver ubærlig. Livet kan indimellem gøre forfærdeligt ondt. Nu kunne det være rart, hvis man sad inde med visdomsord, der kunne forklare lidelsen, så der bliver en mening med dem, hvad enten det er dødsfald eller noget andet. Jeg har som præst ofte manglet ord i den slags situationer. Men jeg kender et sted, vi kan gå hen med vores smerte. Vi kan gå til Jesus Kristus

med dem. Og jeg har erfaring for at det er godt at gå den vej. Ofte er det endda godt at gå den vej sammen med et andet menneske.

... jeg kender et sted, vi kan gå hen med vores smerte. At komme til Jesus vil altid være et skridt i tro. For nogle er det det mest naturlige i verden, når smerten trykker. For andre vil det være noget ganske fremmed at gøre. Man tænker måske: Hvad skulle det hjælpe? Men det hjælper faktisk. Ikke således at smerten forsvinder, blot vi folder vore hænder. Men sådan at vi på forunderlig vis finder styrken til at bære byrden. Vi ved jo, at I det øjeblik, vi er flere til at bære, så bliver byrden lettere. Det er sådan vi skal se det.

Tager vi troens skridt i bøn til Jesus Kristus og lægger det hele i hans hænder, bliver byrden så meget lettere. Ikke i form af et smertefrit liv. Men i form af et nyt perspektiv. Smerten bærer vi stadig, men livet får ny mening og ny retning. Det er svært at forklare. Det skal måske i virkeligheden bare erfares. Derfor kan jeg kun sige: Prøv det! Prøv at gå vejen i bøn til Jesus Kristus og fortæl ham om alle de byrder og tanker, du bærer på. Gør det til en daglig begivenhed i dit liv. Så ved du, hvad jeg taler om, når jeg hævder, at det faktisk hjælper.

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Bent Pedersen Markskellet 3, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 28 94 05 59

Peter Lund Jensen, Mobil: 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener


SKET

KORT NYT KIRKEBLADET

DØBTE Ramme kirke 3. dec.

Majli Egholm Neill, Armosevej 45, Lomborg

16. dec.

Johannes José Nielsen, USA

26. dec.

Alfred Wang Lindgren, Voldervej 40, Ramme

28. jan.

Oliver Friis Thomsen, Sundsdahlvej 13, Ramme

Dybe kirke 10. dec.

VIEDE/VELSIGNEDE 30. dec.

Inge Margrethe Josefsen og Evald Skov Jensen

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE Rom sogn 28. jan.

Oline Frederikke Jensen, Bækmarksbro - 98 år

Ramme sogn 28. nov. 4. jan. 13. jan.

Preben Dalgaard, Ramme - 58 år Lisbeth Flindt, Ramme - 56 år

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: mandag den 30. april. FERIE OG FRIHED

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

Juliana Ab Rasmussen, Bøgelundvej, Bonnet

Rom kirke

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup.

Sognepræsten træffes ikke i perioden 17.-18. marts; 9.-16. april; 5.-6. maj og 2.-11. juni. Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk KIRKEBIL

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Kurt Birkegaard Jensen, Bonnet - 75 år (Bisat fra Hove kirke)

FORSIDEFOTOS

Glade børn til fastelavnsgudstjenesten i Ramme Kirke søndag den 11. februar 2018.

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Damgårdvej 5, Dybe 7620 Lemvig Tlf: 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Solnæs 6, Ramme 7620 Lemvig Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3


DET SKER

Sang og Samvær i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk underholdning. Der er hver gang kaffebord - og det hele er ganske gratis. Tirsdag den 27. marts kl. 14.30 Sang og Samvær v/ pastor Henning Mikkelsen og Christian Risgaard. Tirsdag den 24. april kl. 14.30 Sang og samvær v/ pastor Margrethe Bendtsen og Christian Risgaard. Tirsdag den 29. maj kl. 14.30 Sang og samvær v/ pastor Henning Mikkelsen og Christian Risgaard. Tirsdag den 26. juni kl. 14.30 Sang og samvær v/ pastor Henning Mikkelsen og Christian Risgaard.

Familiegudstjeneste Søndag den 25. marts kl. 10.30 i Lomborg kirke I julen fejrer vi Jesu fødsel, men hvad er det nu påsken handler om? Det finder vi ud af ved denne gudstjeneste, som er for hele familien. Spejderne medvirker i gudstjenesten - og måske vi også skal lære nogle nye sange. Efter gudstjenesten skal vi på æggejagt i præstegårdshaven - og der vil være en lille forfriskning i konfirmandstuen.

4

Fællesskabsaften Fællesskabsaften er for alle. Det er for hele familien, såvel for folk midt i livet som for seniorer. Det er hygge og snak og gode oplæg om almene, kristne og kirkelige emner. Engang imellem begynder det med en gudstjeneste i kirken. Pris for deltagelse er 30 kroner pr. person. Alle er velkomne til at være med. Torsdag den 15. marts kl. 18.00 Fællesspisning i konfirmandstuen: Enhver tager mad med til fælles »buffet«. Kl. 19.00: Foredrag v/ sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg om de forfulgte kristnes vilkår i verden samt lidt om organisationen »Åbne døres« arbejde. Onsdag den 11. april kl. 18.00 Fællesspisning i konfirmandstuen: Enhver tager mad med til fælles »buffet«. Kl. 19.00: »Lev et diakonalt liv med et sundt fokus« v/ Annette Vad, foreningen Agape.

Storebededags aften i Lomborg Torsdag den 26. april kl. 19.30 i Lomborg kirke Vi holder fast i traditionen og holder gudstjeneste aftenen før Store Bededag. Det sker i Lomborg kirke. Kaffe, varme hveder og hyggeligt samvær i konfirmandstuen bagefter. Enhver er hjertelig velkommen!


DET SKER

Påskemåltid Torsdag den 29. marts kl. 17.30 i konfirmandstuen

Musikaften i Vandborg kirke

Kom og spis sammen med os. Vi sørger for måltidet. Pris pr. person er 30 kr. Tilmelding til præstegården en uge før. Vi tager sammen til gudstjeneste i Rom kirke kl. 19.30.

Søndag den 18. marts kl. 19.30 Kirkekoncert med kvartet og orgel. Kvartet: Bente Møller Jensen, Ane Margrethe Bjerre, Arne og Anette Noe. Orgel: Hanne Borg. Alle er velkomne!

Påskemusik i Fjaltring kirke Tirsdag den 20. marts kl. 19.30 Påskeoratoriet »På vinger af Håb« med Lemvig Kammerkor under ledelse af organist Niels Bitsch Nielsen. Værket er et korværk med læsninger og indlagte fællessalmer- Sammen med kammerkoret deltager desuden fem solister - en sopran, en tenor, en bas, en fløjtenist og en organist. Værket har fået flotte anmeldelser ved de foregående opførelser, så der venter publikum og menighed en dejlig oplevelse som optakt til påsken.

5


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

HJEMFALDNE GRAVSTEN På Ramme Kirkegård står der nord og øst for kirken en række gravsten fra nedlagte gravpladser. Disse sten kan vi ikke fortsat opbevare, da hjemfaldne gravsten efterhånden vil dække et stort område af kirkegården. Og vi vil gerne prioritere kirkegården som et sted, hvor folk besøger et eksisterende gravsted/mindested. Pårørende til afdøde familiemedlemmer på de hjemfaldne sten har nu mulighed for at afhente gravsten inden 1. juni 2018. Efter denne dato vil uafhentede gravsten blive bortskaffet. Nærmere aftale om afhentning kan rettes til kirkegårdsgraver, Arne Y. Andersen, rammekirke@gmail.com eller 40118715. Mvh. Dybe-Ramme Menighedsråd

DÅBSKLUD I sidste nummer af kirkebladet var der en omtale af dåbskluden, som vi giver til dåbsbørn i Dybe kirke. Siden har 2 henvendt sig og har tilbudt at strikke dåbsklude som gave til dåbsbørnene i Lomborg og Rom kirker. Det glæder vi os over og tager imod med tak. Dåbsbørn i Lomborg og Rom vil således kunne se frem at få en strikket dåbsklud med hjem som gave fra sognets kirke sammen med en børnebibel.

VIKAR FOR GRAVEREN VED ROM KIRKE Charlotte Sunesen er gået på barselsorlov med udgangen af januar d.å. Som vikar for hende er ansat Peter Lund Jensen, som siden oktober 2017 har været fast afløser for graveren i Lomborg. Nu skal han så passe Rom kirke og kirkegård frem til sommeren 2019, hvor Charlotte efter planen vender tilbage. Vi byder Peter velkommen i den nye stilling.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Lomborg-Rom menighedsråd: Tirsdag den 27. marts kl. 19.00. Dybe-Ramme menighedsråd: Onsdag den 21. marts kl. 17.00 i konfirmandstuen. Tirsdag den 22. maj kl. 19.30 hos Jette og Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe. Tirsdag den 5. juni kl. 17.00 i graverhuset i Ramme. Fælles menighedsrådsmøde: Onsdag den 21. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden kan fås ved henvendelse til sognepræsten. Referat kan efterfølgende ses på vores hjemmeside.

6


NYT

Konfirmander 2018 KONFIRMATION 2018 Følgende konfirmeres i Lomborg kirke søndag den 13. maj kl. 10.30:

• Mathilde Balleby, Hedegårdvej 55, Lomborg

• Frederik Elias Lind, Lomborgvek 44, Lomborg

• Maiken Harpøth Bjerre, Lomborgvej 121, Lomborg

• Helena Hvoldal Overby, Glarbjergvej 39, Lomborg

• Lasse Agergaard, Mullesgårdvej 5, Lomborg

• Mikkel Balleby Borum, Ravnsbækvej 7, Lomborg

• Sidse Bremer Pasgaard, Ringgade 47, Lomborg

• Stine Agger, Glarbjergbækvej 6, Lomborg

• Magnus Dahl Dambak, Hegnsgårdvej 9, Lomborg

• Jonatan Bjørn Rasmussen, Rammedigevej 52, Ramme

• Daniel Kruse Andreassen, Lærkevej 28, Ramme

• Britt Johanna Doorn, Hedegårdvej 41, Lomborg

• Lecia Theodora Rokkjær, Hyldalvej 24, Lomborg

• Frede Vognstoft Andreassen, Mullesgårdvej 55, Lomborg

• Kristian Blindkilde Grønne, Lomborgvej 160, Lomborg

• Emilie Kirkegaard Sørensen, Ringgade 46, Lomborg • Niels Juul Warming, Højrisvej 18, Rom KONFIRMATIONSDATO I 2019 Konfirmation i 2019 bliver søndag den 12. maj i hhv. Lomborg og Ramme kirke. Ønskes konfirmation i Rom kirke og Dybe kirke bliver det søndag den 5. maj. Inden sommerferien vil kommende konfirmander modtage indbydelse samt nærmere information om konfirmationsforberedelsen.

7


FOKUS PÅ Af Annette Bram

TIDEN LÆGER IKKE ALLE SÅR Det kan være langvarigt og ensomt at sørge over tabet af et elsket menneske. Erfaringen viser, at det kan være en stor hjælp for efterladte at dele deres sorg med andre, der har mistet. I Lemvig Provsti har der derfor i nu to år eksisteret sorggrupper, som ledes af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne og psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen, begge Bøvlingbjerg.    Hvorfor mener I, der er behov for sorggrupper. Er sorg ikke en sund reaktion på tabet af et elsket menneske? spurgte jeg Marianne Gyldenkærne. - Jo. Vi skal alle sammen dø på et tidspunkt, så sorg er jo et vilkår i

tilværelsen. Men sorg er også en gennemgribende erfaring. Derfor kan det være svært at forstå, hvad der sker i et sørgende menneske, hvis man ikke selv har været der.

- Sorg er dybest set ikke et problem, der kan løses. Digteren Benny Andersen skriver: »Min klagesang er ikke en stil, der kan rettes i. Den skal bare høres og lyttes til«.

- Når et elsket menneske, en ægtefælle, en ven eller et barn måske, dør fra os, så bliver ingenting normalt igen. Da er man dybest set for altid forandret som menneske. Tit møder folk i sorg den her sætning: Nu må du også se at komme videre. Nu må du leve, som du plejer at gøre. Til det må man jo sige, hvis det er ens mand, der er død: Jamen, min mand plejer ikke at være død! Altså er jeg for altid forandret. Og jeg tror, det er den der forandringsproces, der kan være vanskelig at have med at gøre for familien og omgangskredsen.

- Sorgen er en del af kærligheden. Hvis du elsker et menneske, så ved du med sikkerhed, at du vil opleve sorg, hvis din elskede dør før dig. Ellers var det jo ikke kærlighed. Så kærlighed og sorg hænger uløseligt sammen! Det ene eksisterer ikke uden det andet. Det er jo egentlig ikke et problem, men det bliver problematisk i vores samfund, fordi der ikke er tid til at sørge mere, tænker jeg. Der er en forventning fra alle sider om, at vi hurtigt skal tilbage til det normale, siger Marianne Gyldenkærne.

- Døden er ikke længere et tabu. Vi ser jo død overalt i medierne hver dag. Men jeg tror, at sorgen er et tabu, fordi vi ikke rigtig tør gå ind i den. Vi har måske ikke tid til at tage os af det. Eller vi er måske bange for, hvad det gør ved os. For det gør noget ved os. Vi er bange for de mørke sider af tilværelsen. »Sørgende gammel mand« er malet af Vincent van Gogh (1853-1890)

8

Hvorfor er vi mon så bange for at stå ansigt til ansigt med et menneske, der er ramt af sorg? - Mange sørgende fortæller, at de mærker en stor usikkerhed, ja afmagt, hos dem de møder. Folk aner simpelthen ikke, hvad de skal sige. Tænk hvis jeg siger noget, der får hende til at græde. Men som vi hører i sorggruppen: Vi ER jo kede af det, og det gør kun godt, hvis nogen spørger ind til én. Hvordan har du det? Så kan det jo godt være, jeg kommer til at græde. Hvis den der spørger så får at vide, at det går rigtig dårligt – hvad det ofte gør – så bliver man selv ramt og ved ikke, hvad man skal gøre. Vi kan ikke lide, at vi ikke kan gøre noget, ordne,


FAKTA Sorggrupperne

Valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne er med til at lede sorggrupper fordi det heler at dele sine mørke tanker med andre (Foto: Ane Margrethe Bjerre) fikse alting. Egentlig behøver vi blot at tilbyde vores nærvær uden nogen forventning om at kunne gøre noget som helst. Jeg tror problemet er, at vi er så bange for at gøre hinanden kede af det. Hvis bare vi turde tale om det, der er svært og vedkende os de mørke sider af tilværelsen, så er det lige meget om det handler om sorg, sygdom eller depression - så kunne vi måske bedre rumme hinanden som de personer vi nu er og de situationer vi nu er i. - Vi fortæller gerne hinanden om vores succeshistorier, og det er hårdt at høre på for dem, der ikke føler sig som en succes. Alle rammes af sorg på et eller andet tidspunkt, og erfaringen viser, at det er en stor hjælp at dele sin historie med andre i samme situation. Man skulle jo tro, at familie og venner er de nærmeste til at tage hånd om den sørgende? - Jeg oplever, at både familie, venner og naboer stiller op og hjælper den efterladte. Virkelig er der. Måske ikke altid med ord, men så med praktisk hjælp som f.eks. at komme med aftensmaden – i den første tid. Det kan være i en måned eller to, den sørgende er mandsopdækket. Men så bliver det hverdag igen, og så kommer fornemmelsen hos den efterladte af, at han eller hun har mistet alt, alt er brudt op, mens livet derude går videre. Livet går videre, men for mig er der ikke noget, der går

videre. Det skisma kan det være hårdt at være i, og det kan føre til stor ensomhed, fordi man ikke vil belemre f.eks. sine børn med, at man stadigvæk ikke har det godt. At man ikke er kommet videre, som det forventes. Nogle føler så, at der simpelthen ikke er nogen steder, de kan gå hen og tale om deres sorg. For to år siden oprettede Marianne Gyldenkærne og Lilian Hove Andersen tilbudet om sorggrupper til alle voksne i Lemvig Provsti, der har mistet et nærtstående menneske. Som gruppeledere giver de to frivillige ikke behandling, men hjælp til selvhjælp. Marianne Gyldenkærne understreger, at det hverken handler om religion eller psykologi. - Det handler om almindelig medmenneskelighed og næstekærlighed fra vores side. For de sørgende er det en lettelse at være i samme rum som andre, der har mistet. De behøver nærmest ikke forklare sig, for de kan mærke på egen krop, hvad det handler om, og det at dele sin sorg heler faktisk. Der sker noget godt i et menneske, når det bliver hørt, set og anerkendt af de andre i gruppen. Det drejer sig ikke om at give gode råd, men om at få problemerne frem i lyset. Marianne Gyldenkærne, du sagde tidligere, at evnen til at forstå den andens sorg hænger sammen med en gennemgribende

er et gratis tilbud til efterladte, der har mistet en nær pårørende eller ven. Alle der bor i Lemvig Provsti - som dækker Lemvig Kommune – er velkommen uanset kirkeligt tilhørsforhold. Grupperne mødes torsdag eftermiddag i Bøvling Sognegård. Kontakt præst Marianne Gyldenkærne på tlf. 9788 5650 eller psykolog Lilian Hove Andersen på tlf. 4236 3010.

erfaring. Har du selv oplevet sorg over at miste en nær pårørende?         - Jeg mistede min søster, da jeg var ni år gammel. Det var en dyb sorg, og samtidig var jeg nok ikke helt bevidst om, hvad der egentlig skete. I kølvandet på hendes død har jeg levet i en familie, som var ramt af dyb sorg. Dengang i begyndelsen af 70’erne var man ikke så åben omkring den slags. Man talte ikke med sin familie eller naboerne om sorg. Så jeg oplevede både min egen sorg og så samtidig på, at mine forældre var dybt ramt uden at få nogen hjælp. Som familie har vi ikke talt ret meget om min søster, for allerede dengang var sorgen et tabu. Der var, ligesom i dag, en forventning om, at livet går videre. - Det Lillian Hove Andersen og jeg kan tilbyde i vores sorggrupper, er et samtalerum, hvor deltagerne kan komme og være sammen med andre mennesker i samme situation som dem selv. Her møder de medmenneskeligt samvær og mod til at lytte til andres tanker, også de mørke.

9


SE HER

Møder

Marts · April · Maj

Indre Mission

Folkekirkeligt Fællesskab

Onsdag den 7. marts kl. 19.00 Skriftemåls og altergangsgudstjeneste i Lomborg kirke v. Thomas Christensen, Hvide Sande. Efterfølgende bibeltime i missionshuset, hvor Thomas Christensen taler over emnet: »Velsignelsens røde tråd«.

Onsdag den 2. maj kl. 19.30 hos Gitte og Bendt Dissing, Ringkøbingvej 129, Rom. Torsdag den 7. juni kl. 19.30 hos Margit og Jørn Agergaard, Mullesgårdvej 5, Lomborg.

Kirkens Korshær

Danmission Lørdag den 10. marts Stiftsårsmøde i Bording kirkehus: Programchef for Danmission Kirsten Auken, taler. Mandag den 9. april kl. 10.00 - 15.00 Genbrugsråds-årsmøde i Søndermarkskirken i Viborg.

Mandag den 16. april kl. 14.30 Møde hos Kirsten Nielsen, Laugesvej 14, Tørringhuse. Medbring en pakke. Mandag den 14. maj kl. 14.30 Møde hos Dagny Krogsgård, Skrænten 4, st. tv, Lemvig

Studiekredsen Torsdag den 22. marts kl. 19.30 hos Christen Kjærgaard, Tinghøj 1, Rom. Onsdag den 18. april kl. 19.30 hos Solveig og Benny Matthiasen, Sinkbækvej 15, Bækmarksbro. Tirsdag den 15. maj kl. 19.30 Christina og Preben Larsen, Rammevej 9, Bonnet. Fredag den 22. juni kl. 18.00 hos Børge Nielsen, Algade 39, Ramme.

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


AFLASTNINGS- OG VÅGETJENESTEN I LEMVIG PROVSTI Vi tilbyder udover nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende, nu også aflastning af pårørende til demente. Aflastnings- og vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og hjemme hjælpere, og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er Hanne Lund (tlf. 61 76 49 55) og Betty Nørby (tlf. 51 25 59 25) Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

SORGGRUPPE Et tilbud til efterladte, som har mistet en nær pårørende eller nærtstående ven Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp. Tilbuddet er gratis og uanset om man har et kirkeligt tilhørsforhold eller ej. Gruppen mødes 1. og 4. torsdag i måneden, ca. 2½ time. Sted: Bøvlingbjerg - eller efter nærmere aftale. Flere oplysninger samt tilmelding til: • S orggruppeleder, præst Marianne Gyldenkærne tlf. 97 88 56 50, mail: mariannegyldenkaerne@gmail.com • Psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen tlf. 97 88 54 09, mail lilian.hove@gmail.com

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lomborg præstegård, Lomborgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Sunesen træffes som hovedregel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præstegården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præstens og den øvrige kirkebetjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informationer, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«! Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræsten.

11


Gudstjenester

JUNI

MAJ

APRIL

MARTS

DATO

LOMBORG

RAMME

ROM

09.00

10.30 (a)

Søndag d. 11.

Midfaste

Søndag d. 18.

Maria bebudelse

09.00 Nybo

Søndag d. 25.

Palmesøndag

10.30 (b)

Torsdag d. 29.

Skærtorsdag

Fredag d. 30.

Langfredag

09.00

10.30

Søndag d. 1.

Påskedag

10.30 (c)

09.00

Mandag d. 2.

2. påskedag

Søndag d. 8.

1. s. e. påske

09.00

10.30

Søndag d. 15.

2. s. e. påske

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

Søndag d. 22.

3. s. e. påske

Torsdag d. 26.

Bededagsaften

19.30 (d)

Søndag d. 29.

4. s. e. påske

09.00

Søndag d. 6.

5. s. e. påske

10.30 Nybo

Torsdag d. 10.

Kr. Himmelfartsdag

Søndag d. 13.

6. s. e. påske

10.30 (e)

Søndag d. 20.

Pinsedag

09.00 (f)

Mandag d. 21.

2. pinsedag

Søndag d. 27.

Trinitatis

09.00

Søndag d. 3.

1. s. e. trin.

10.30 Lilleør

Søndag d. 10.

2. s. e. trin.

DYBE

10.30 Nybo 09.00 19.30

10.30

10.30

09.00

10.30

10.30 09.00 Nybo 10.30

09.00

10.30 10.30

a) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp b) Familiegudstjeneste c) Indsamling til KFUM&K i Danmark d Bededagsaften – efter gudstjenesten: Varme hveder i præstegården

10.30 09.00 Lilleør 10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

e) Konfirmation f) Indsamling til Danmission

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2018  
Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 2 - 2018