Page 1

Hvad kom først? Læse mere side 2

Fra Sognet Læse mere side 6

MARTS · APRIL · MAJ 2012

ÅRGANG 67


HVAD KOM FØRST? AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN I forbindelse med at diskussioner er endt i en blindgyde, har den ene part pludselig spurgt: »Hvad kom først, hønen eller ægget?«

Når der drøftes et så vitalt holdningsspørgsmål og man følger drøftelserne i den trykte presse eller de digitale medier, kan man stort set høre to argumenter. Enten hører man fra tilhængerne: Vi er kirke, vi er det for folket, vi vil være Folkekirke, eller fra modstanderne: Vi siger nej, fordi Bibelen siger nej. Derfor sidder man mange gange tilbage med spørgsmålet i sit sind. Hvad kom først: Kirken eller Bibelen? Hvad kom først: Hønen eller ægget?

Jeg kom til at tænke på spørgsmålet, fordi vi i dag langt mere end for få år tilbage har kirken til debat på den offentlige scene. Man drøfter ministeriets navn. Man oplyser, at 7 af de nuværende ministre ikke er medlemmer af Folkekirken. Man drøfter inddragelse af Store Bededag. Og midt ind i det hele har der igennem flere år været drøftet, hvordan kirken skal håndtere kærligheden mellem to mennesker af samme køn. Det er endt op med, at man nu drøfter, om de kan vies i kirken? Og ikke nok med det, man er gået skridtet videre, og vil måske også kalde forholdet et ægteskab?

Er det ligegyldigt, hvad der kom først? Nej det er bestemt ikke ligegyldigt. I enhver diskussion om kirke eller Bibel som rettesnor, må man huske, at havde vi ikke en Bibel, der taler om skabelse og forløsning, så var der ingen kirke. Peters pinseprædiken på Flere af de spørgsmål, der har været ordets grund skabte den førVar Kristus ikke drøftet lever kun få dage, så er de ste menighed. Og Paulus går skudt ned. De havde slet ikke opdrift opstået fra de døde, et skridt videre og eksemer vor tro tom til at holde sig flydende så længe, at plificerer. Han siger: »Var der kunne tages en afgørelse. Kristus ikke opstået fra de Men det sidste spørgsmål, om et kirkeligt ri- døde, er vor tro tom«. tual for to af samme køn, det vil ingen ende Dermed består kirken kun, hvis den lever tage. For her står to parter overfor hinanden. af og øser af Guds ord. Vil kirken skille sig Den ene part har en dagsorden, som de vil nå fra Guds ord eller være dommer over det, og i mål med, og bid for bid er de i årenes løb sætte det moderne menneske højere end Guds kommet tættere på det endelige mål. Jeg tror, ord, så falder kirken sammen, så lider den at de indenfor en overskuelig fremtid er nået i samme skæbne som »ismerne«. For en »isme« mål. Den anden part har en modsat dagsorden. består kun til en tid, så opstår en ny og anderDe vil ikke, at modparten skal nå i mål med, ledes. Mens Guds ord og evangelium består og at to parter af samme køn skal kunne velsigbærer håbet i sig til evig tid. »Tro på Herren nes endsige indgå ægteskab i kirken. At det er Jesus, så skal du blive frelst«. Det er altså ikke et afgørende spørgsmål ses deraf, at mange fra ligegyldigt, hvad der kom først. Det der kom den sidstnævnte gruppe truer med at melde først – Guds ord – skal bestemme i kirken, elsig ud af Folkekirken og istedet oprette en lers mister den sin eksistensberettigelse og det valgmenighed eller for de flestes vedkommenhele bliver noget flygtigt og menneskeskabt de en frimenighed (forskellen mellem en valgmen også uden håb. menighed og frimenighed er at sidstnævnte ikke er under biskoppens tilsyn). 2


DØBTE 20/11 11/12 11/12 25/12

BEGRAVEDE / BISATTE Tanawan Collin Frederik Zetterlund Møller Anton Lilleøre Christian Vitus Bro

VIEDE 26/11 Pia Rex Pedersen og Rudi Rex Pedersen

FRA PRÆSTEN Præsten har fri/ferie: 17-18 marts; 14-15. april; 18-20. maj Hvor henvender man sig: Hos pastor Karsten Christensen, Harboøre, tlf. 97 83 40 09

OPSLAG Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet til børnekirke.

12/11 Arne Berg 15/11 Påul Hansen 19/11 Alfrida Lauridsen 25/11 Kristian Sand Pedersen (Husby) 3/12 Gerda Bjerg 10/12 Petrea Marie Pedersen 30/12 Siliane Holm Rønn (Harboøre)

HVOR HENVENDER MAN SIG? VED NAVNEÆNDRING? Man henvender sig til sognepræsten, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster i dag 440 kr.

test fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune.

VED DÅB Dåb aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der foregår.

VED DØDSFALD Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige papirer omkring anmeldelsen.

VED VIELSE I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesat-

SAMTALE / BESØG Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

Præsten har altid tavshedspligt! 33


KALENDER MARTS Mandag d. 5. kl. 14.00+16.30 Kvindestævne i Lemvig Missionshus, v/ Johs. Kloster »Brorsons liv og salmer« samt Kristeligt arbejde blandt blinde og glaskunst v/ Martha Kloster Onsdag d. 7. kl. 17.00 »Kristendomskursus« i konfirmandstuen Torsdag d. 8. kl. 19.30 Missionshusets generalforsamling Mandag d. 12. kl. 14.00 Børnekredsen samles

Onsdag d. 28. kl. 19.30 Koncert med koret fra Det kristne Gymnasium i Ringkøbing. Fri entre.

APRIL Onsdag d. 11. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 14,1-13 Torsdag d. 12. kl. 19.30 Bibelkredsene samles hos Anne og Kristen Broe, Furvej 3 og hos Elly og Morten Lund, Vesterhavsgade 120 Mandag d. 16. kl. 14.00 Børnekredsen samles

Torsdag d. 15. kl. 19.30 Sømandskredsen samles Vesterhavsgade 150

Torsdag d. 19. kl. 19.30 Lars og Else Marie Rønn fortæller om deres tur til Mozambique

Onsdag d. 21. kl. 17.00 »Kristendomskursus« i konfirmandstuen

Onsdag d. 25. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150

Torsdag d. 22. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 13. Bibelkredsene samles hos Kirstine og Poul Bro, Vesterhavsgade 128 og hos Mona og Bjarne Andreasen, Vesterhavsgade 124

Torsdag d. 26. kl. 19.30 Bibelkredsene samles hos Else Marie og Lars Rønn, Mågevej 15 og hos Nelly og Poul Erik Krogh, Anholtvej 13

Mandag d. 26. kl. 14.00 Børnekredsen samles Onsdag d. 28. kl. 19.00 Kredsmøde i Lomborg Kirke og Missionshus v/ Pastor Holger Skovenborg, Børkop. Emne: »Holde faste med glæde«.

Mandag d. 30. kl. 14.00 Børnekredsen samles

MAJ Onsdag d. 9, kl. 17.00 Skattekisten i kirken. Gudstjeneste for de mindste.

44

Torsdag d. 10. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 14,14-15,8. Bibelkredsene samles hos Ulla og Kai Bruun, Furvej 17 og hos Viola og NC Bro, Thurøvej 14 Tirsdag d. 15. kl. 19.00 Konfirmandfest – begynder i kirken og slutter i Missionshuset v/ Lars Kristensen, Harboøre Torsdag d. 24. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 16. Bibelkredsene samles hos Anne-Marie og Albert Krogh, Limfjordsvej 11 og hos Anni og Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150 Onsdag d. 30. kl. 19.30 Kirkekoncert med operasanger Anders Hald, samt hustruen Henriette Hald, som er organist. Torsdag d. 31. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150

JUNI Torsdag d. 7. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 17. Bibelkredsene samles hos Lis og Hans Holmsgaard, Sprogøvej 27 og hos Hanne og Bent Krogh, Vesterhavsgade 156


GUDSTJENESTER MARTS

Søndag d. 11. 3. s. i fasten kl. 10.00 Torsdag d. 15. kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« Søndag d. 18. Midfaste kl. 14.00 Karsten Christensen Søndag d. 25. Mariæ Bebudelse kl. 10.00 Kristeligt Forbund for Studerende Onsdag d. 28. kl. 19.30 Koncert

Johs. 8,42-51 Johs. 6,24-35 Luk. 1,46-55

APRIL Søndag d.   1. Palmesøndag Torsdag d.   5. Skærtorsdag Fredag d.   6. Langfredag Søndag d.   8. Påskedag Mandag d.   9. 2. Påskedag Søndag d. 15. 1. s. e. Påske Tirsdag d. 17. Torsdag d. 19. Søndag d. 22. 2. s. e. Påske Søndag d. 29. 3. s. e. Påske

kl. 10.00 (9.40) kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00 KFUM+K kl. 10.00 kl. 14.00 Karsten Christensen kl. 19.00 Konfirmandoverhøring kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« kl. 10.00 (9.40) kl. 10.00

Mark. 14,3-9 Johs. 13,1-15 Luk. 23,26-49 Matt. 28,1-8 Johs. 20,1-18 Johs. 21,15-19 Johs. 10,22-30 Johs. 14,1-11

MAJ Fredag d.   4. Bededag Søndag d.   6. 4. s. e. Påske Onsdag d.   9. Skattekisten Torsdag d. 10. Søndag d. 13. 5. s. e. Påske Tirsdag d. 15. Torsdag d. 17. Kr.Himmelfart Søndag d. 20. 6. s. e. Påske Søndag d. 27. Pinsedag Mandag d. 28. 2. Pinsedag

kl. 10.00 Matt. 7,7-14 kl. 10.00 Konfirmation Johs. 8,28-36 kl. 17.00 kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« kl. 10.00 Konfirmation Johs. 17,1-11 kl. 19.00 Konfirmandaltergang + konfirmandfest kl. 10.00 Folkekirkens Mission Luk. 24,46-53 kl. 14.00 Karsten Christensen Johs. 17,20-26 kl. 10.00 Johs. 14,15-21 kl. 10.00 Johs. 6,44-51

JUNI Søndag d.   3. Trinitatis Søndag kl. 10.00 (9.40) Missionshusets drift Matt. 28,16-20 Søndag d. 10. 1. s. e. trin. kl   8.30 Karsten Christensen Luk. 12,13-21

MENIGHEDSRÅDET Ordinære møder afholdes: Tirsdag d. 13. marts; Tirsdag d. 24. april; Tirsdag d. 22. maj Møderne afholdes i kirken, kl. 18.30. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på www.thyboron-kirke.dk 5


FRA SOGNET • Niklas Winkel Hansen, Mågevej 23 • Frederik Nees Hviid, Rypevej 5 • André Johnsen Høj, Jegindøvej 3a • Mads Barslev Jensen, Sprogøvej 69 • Sebastian Vinther Jensen, Furvej 2 • Jeppe Dalsgaard Langer, Ærøvej 13 • Simon Mollerup Nielsen, Rypevej 7 • Jonas Noermark, Sprogøvej 16 • Daniel Berg Pedersen, Sprogøvej 22 • René Pedersen, Kirkevej 7 • Mads Vang, Furvej 13

EN NY UDGAVE AF SKATTEKISTEN Onsdag d. 9. maj, kl. 17.00. Denne gang ved lokale kræfter. Vi indleder i kirken med sang, optrin m.v. Efterfølgende går vi ind i sognelokalet og spiser sammen. Vi forsøger at målrette arrangementet til de mindste børn, men andre børn er også velkomne. HILSEN TIL ÅRETS KONFIRMANDER Hvem er som du? Hvem er din lige? Du skabte stjernerne for mig. Du er mit værn, hvem skal jeg frygte? Jeg har mit håb i dig. Du er min Gud, vidunderlig, ingen ord kan helt beskrive, hvem du er. Almægtig Gud i evighed synger himlen om dit underfulde navn, Jesus.

7b – søndag d. 13. maj, 2012 • Frederikke Tolstrup Michlenborg, Vesterhavsgade 13 • Elsebeth Zimmermann Nielsen, Thurøvej 4a • Louise Kjærside Nielsen, Drosselvej 5 • Henriette Olesen, Venøvej 14 • Maja Møller Poulsen, Drejøvej 7 • Kathrine Ruby, Sprogøvej 7 • Simone Welle Hovgaard Schmidt, Spættevej 6 • Jannick Arne Hviid Andersen, Lærkevej 33 • Martin Kjeldsen Jakobsgaard Bro, Anholtvej 2 • Alex Farup Christensen, Sprogøvej 14 • Johnnie Nees Henriksen, Mågevej 38a • Jeppe Lyng Kobberholm, Drejøvej 49 • Peter Hausgaard Krogh, Anholtvej 13 • Lasse Nederby, Fasanvej 13 • Anders Tygstrup Nielsen, Vesterhavsgade 104 • Frederik Pjengaard Pedersen, Sprogøvej 49 • Benjamin Nymand Petersen, Sprogøvej 159

Du er så god, svigter mig aldrig. Du gav dit eget liv for mig. Her står jeg nu fuld af beundring for alt, jeg har i dig. ÅRETS KONFIRMANDER 7a – Søndag d. 6. maj, 2012 • Julie Svejstrup Jakobsgaard, Drejøvej 51 • Cecilie Jensen, Anholtvej 4 • Camilla Agnes Munk Johannesen, Vesterhavsgade 107, st. tv. • Emma Hviid Kristensen, Jegindøvej 7a • Amanda Rytter Nees, Fasanvej 10 • Lotte Rytter Nees, Fasanvej 10 • Katrine Nees, Drejøvej 3b • Freja Vaslev Hviid Nielsen, Vesterhavsgade 143 • Signe Marie Winkel Nielsen, Sprogøvej 11a • Karoline Ryltoft Rytter, Thurøvej 5 • Anita Graarup Steen, Rømøvej 8 6


FRA SOGNET KONCERTER Onsdag d. 28. marts, kl. 19.30 Vi får besøg af en stor flok gymnasieelever fra Det kristne Gymnasium i Ringkøbing. De har et bredt repertoire af sange. De vil naturligvis også synge nogle af påskens sange og salmer. Der er fri entre til koncerten.

SCT. NICOLAI TJENESTEN Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00-kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70120110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

Onsdag d. 30. maj, kl. 19.30 Kirkekoncert med Henriette og Anders Hald. Henriette er organist og Anders har sunget flere steder i Danmark og i udlandet i mange år. Jeg (præsten) har foreslået dem. Det er mange år siden, jeg hørte dem første gang. Også her er der fri entre.

SKÆRTORSDAG Torsdag den 5. april kl. 17.00. Fællesspisning efter gudstjenesten. Medbring en ret til tag-selv-bordet (så meget, som du selv kan spise).

Fra Kais 40 års jubilæum som kirkesanger og kirkens 1-års fødselsdagsforkost…

INDSAMLINGER 16/10 Menighedsfakultetet . . . 955 kr. 20/11 Indre Mission . . . . . . 1911kr. 24/12 Kirkens Korshær Varmestue, Holstebro . . . . . . 3657,50 kr. 1/1 Bibelselskabet . . . . . 1233 kr.

KIRKEKOR Vi har et dejligt kirkekor. Vi vil gerne have flere til at synge med i det, så vi håber, at der er nye piger, der vil deltage. Der øves i ugens løb, og der synges med ved gudstjenester både i kirken og på »Hav-Fjord«. Og så får man endda betaling for at være korsanger, og ikke mindst er det til alles glæde, når der er et godt kor, så kom og få både ros og penge. Har du lyst at være med, så henvend dig til Øjvind Særkjær. 7


606

SALMESTAFETTEN

240 Dig være ære, Herre over dødens magt Mel.: Georg Friedrich Händel 1746 Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. Lyset fylder haven, se, en engel kom, åbned klippegraven, Jesu grav er tom! Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt.

Frygt ikke mere! Evigt er han med! Troens øje ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, sejer er hans vej. Nu skal han regere, aldrig frygter jeg. Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets magter bæver, tryg er troens grund. Jubelråbet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger: Kristus Herre er! Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt.

Sognepræst: Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: ren@km.dk Organist: Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro tlf. 97 88 16 73 Kirkesanger: Kai Bruun Furvej 17, tlf. 97 83 12 85 Kirketjener & kirkesangerafløser: Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 tlf. 97 83 22 29 (privat) Kirkens nummer: 21 52 08 87 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Kirkegårdskontoret Tlf. 97 83 25 14 (under afvikling) & 23 65 61 58 Træffes mandag-fredag kl. 10-11.30 (eller efter aftale) Menighedsrådets formand Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27 Kirkeværge: Lene Bonde, Anholtvej 6, tlf. 97 83 12 93

Denne pragtfulde festsalme bruges mest påskedag. Salmen har en super dejlig tekst, og den skal bare bruse – synges med stor glæde, og fuld power. Den beskriver virkelig, at nu har det gode sejret, efter en tid hvor det onde har set ud til at have haft overherredømmet. Salmen giver håbet: »Frygt ikke mere« og »Nu skal han regere« – »Herre over dødens magt«. Salmen har en god melodi af Händel, melodien bruges selvstændig som musikstykke bl.a. til bryllupper; som »Judas Macabæus«. Ninna og Øjvind Særkjær

Regnskabskontor: Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14 privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Redaktion: Kai Bruun, Anni Enevoldsen og Robert Enevoldsen Kirkens hjemmeside: www.thyboron-kirke.dk Kirkebil: Harboøre Taxi 97834150. Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet Thyborøn - Nr. 14  
Kirkebladet Thyborøn - Nr. 14