Page 1

»En dør blev åbnet« Læse mere side 2

Fra Sognet Læse mere side 6

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2011/12

ÅRGANG 67


EN DØR BLEV ÅBNET AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Vi har alle fornemmelsen af, hvad en dør betyder. Det er en, man går ind ad eller går ud ad, og vi møder mange af dem. De fleste kan låses, men nogle har alligevel ikke en nøgle på indersiden, de er låst pr automatik. Det er ikke rart at være låst inde bag en automatisk lukket dør. Jeg husker engang, jeg kørte i en elevator, pludselig standsede den midt imellem to etager, og jeg vidste, at der ikke var mange i bygningen. Jeg prøvede alarmklokken flere gange, men intet skete. Til slut prøvede jeg alle knapper i håbet om, at den ville begynde at køre, så jeg kunne slippe ud i det fri. Det lykkedes. Jeg må indrømme, at jeg fra da af hellere tog trappen i den bygning, for det var ikke en rar følelse at være lukket inde ufrivilligt bag en automatisk lukket dør.

og du skal bide hendes afkom (Jesus) i hælen«. Det må du godt have i tanker, at sådan er Gud, at han holder ved sine løfter på trods af århundreders mellemkomst ja endda henover et par tusind år. Jo Gud er også i det stykke troværdig. Det bedste af det hele er, at Jesus fødtes som vor frelser, han fødtes som den eneste, der kan åbne den dør, som blev lukket og låst og bevogtet af serafer efter syndefaldet. Derfor giver det dyb mening, når Johs. skriver: »Jeg (Jesus) er vejen og sandheden og livet«. Eller han skriver »Jeg er døren«. Den oplåste dør for syndere til Gud. FOR DET ANDET Han låste døren op. Men det værste er alligevel, at vi ikke af os selv har den ringeste fornemmelse af, at døren er låst, og at det er os selv, der har låst os ude. Skal vi erkende den sandhed, så må vi have det forkyndt. Derfor bliver forkyndelsen aldrig overflødig, aldrig noget vi kan undvære, uden at vi forbliver fattige.

JULENS BUDSKAB Jeg kom til at tænke på ovenstående, fordi det nu snart er jul. Julen er en god tid. Det er den i familiens skød, og det er den også i kirken. For det budskab vi skal samles om, når vi igen læser evangelisten Lukas 2. kapitel, er om Josef og Maria, der var draget til Betlehem, hvor hun føder Jesusbarnet i en stald. Der var helt sikkert ikke megen idyl og hygge, for det var under forhold, som vi i dag ville kalde under fattigdomsgrænsen. Men alligevel var det en rigdom, for dem først og fremmest at få et sundt velskabt barn, dernæst også en rigdom for hvert eneste menneske på kloden til alle tider. For barnet var Guds søn født på jord. Skal vi ret forstå underet, så skal vi forstå 2 ting.

JANUAR Et nyt år begynder, nye 365 dage ligger foran os. Hvad vil de bringe af glæder, muligheder og sorger? Vi ved det ikke! Så lad os tænke på, at januar også betyder dør eller åbning. Den bedste åbning, der kan ske for os i det nye år, det er fra dag èt at lægge os i den Guds hånd, der kom til os for at frelse os og åbne en dør for os. Lad os tænke på, at sådan møder han os igen og igen, som første gang ved vor dåb: »Se, jeg vil være med dig alle dage indtil verdens ende«. Sikke en tryghed. Det betyder nemlig at døråbneren og vejviseren fra Gud er med os. Da kan vi i sandhed ønske hinanden både en glædelig jul - men også et godt og velsignet nytår.

FOR DET FØRSTE Da Jesus blev født, og han fik navnet Jesus, var det opfyldelsen af et løfte, der blev givet allerede efter syndefaldet: »--- Hendes afkom (Marias søn) skal knuse dit (slangens) hoved, 2


DØBTE

BEGRAVEDE / BISATTE

14/8 Viola Bro Jakobsgaard 21/8 Gustav Berg Rasmussen 28/8 Sine Klausen Kristiansen 28/8 Sidsel Nees Hviid 4/9 Villads Thomas Stusvik Ruby 4/9 Louie Tommerup Jensen 4/9 Sylvester Ruby Høj Andersen 18/9 Oskar Grønning Lilleøre

23/8 Brita Lundsgaard 2/9 Anton Kloster 9/9 Evald Anshelm Hansen 14/9 Elly Christensen 1/10 Mogens Alfred Jensen 14/10 Inga Kloster 15/10 Gitte Bruun Lund 27/10 Lissi Krummelbein 29/10 Jørgen Winkel

FRA PRÆSTEN Præsten har fri/ferie: 17.12-18.12 07.01-08.01 16.02-19.02 Hvor henvender man sig: Hos Pastor Erik Hohlman Bennetzen, Vestervig

OPSLAG Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet til børnekirke.

HVOR HENVENDER MAN SIG? VED NAVNEÆNDRING? Man henvender sig til sognepræsten, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster i dag 440 kr.

test fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune.

VED DÅB Dåb aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der foregår.

VED DØDSFALD Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige papirer omkring anmeldelsen.

VED VIELSE I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesat-

SAMTALE / BESØG Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

Præsten har altid tavshedspligt! 33


KALENDER DECEMBER Torsdag d. 29. kl. 19.30 Juletræsfest ved Dagmar og Bent Bjerregaard, Holstebro.

JANUAR Mandag d. 9. kl. 14.00 Børnekredsen samles. Tirsdag d. 10. kl. 19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i Missionshuset. Onsdag d. 11. kl. 19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i Missionshuset. Torsdag d. 12. kl. 19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i Missionshuset. Tirsdag d. 17. Mandsstævne i Harboøre Missionshus v/ Miss. Egild Kildeholm Jensen; Rønde (angående emner og tidspunkt på dagen: Se dagspressen) Onsdag d. 18. Mandsstævne i Harboøre Missionshus v/ Miss. Egild Kildeholm Jensen; Rønde (angående emner og tidspunkt på dagen: Se dagspressen).

Torsdag d. 19. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 10. Bibelkredsene samles hos Ulla og Kai Bruun, Furvej 17 samt hos Mona og Bjarne Andreasen, Vesterhavsgade 124 Mandag d. 23. kl. 14.00 Børnekredsen samles Onsdag d. 25. kl. 17.00 Kristendomskursus i konfirmandstuen. Torsdag d. 26. kl. 19.30 Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150. Kirke-og missionsuge Søndag d. 29. kl. 19.30 i Kirken Pastor Erik Lunde, Struer. Mandag d. 30. kl. 19.30 i Missionshuset Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande. Tirsdag d.31. kl. 19.30 Efterskoleforstander, Kristian Andersen, Tarm. Onsdag d.1. kl. 19.30 Missionær Børge Bækgaard Pedersen, Herning. Torsdag d. 2. kl. 19.30 Missionær Børge Bækgaard Pedersen, Herning. Fredag d. 3. kl. 19.30 Højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød. Lørdag d. 4. kl. 19.30 i Harboøre Missionshus Højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød.

44

FEBRUAR Mandag d. 6. kl. 14.00 Børnekredsen samles. Onsdag d. 8. kl. 17.00 Skattekisten. Torsdag d. 9. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 11. Bibelkredsene samles hos Else Marie og Lars Røn, Mågevej 15 samt hos Viola og NC Bro, Thurøvej 14. Torsdag d. 23. kl. 19.30 Møde i Missionshuset v/ Dorte Lundgaard Jeppesen, Sørvad KFUM´s Soldatermission. Mandag d. 27. kl. 14.00 Børnekredsen samles.

MARTS Torsdag d. 1. kl. 19.30 Samtalemøde i Missionshuset over Åb. kap. 12. Bibelkredsene samles hos Lis og Hans Holmsgaard, Sprogøvej 27 samt hos Anni og Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150.


GUDSTJENESTER Søndag d. 4. 2. s. i advent kl. 10.00 (9.40) Matt.25,1-13 Tirsdag d. 6. kl. 19.00 Julekoncert Søndag d. 11. 3. s. i advent kl. 10.00 Luciaoptog /afslutning for minikonfirmander Luk. 1,67-80 Fredag d. 16. kl. 10.00 Børnecenteret + dagplejen Søndag d. 18. 4. s. i advent kl. 14.00 Karsten Christensen Johs. 3,25-36 Fredag d. 23. kl. 19.00 Julegudstj. på »Hav-Fjord« Lørdag d. 24. Juleaften kl. 14.45 Kirkens Korshær * Luk. 2,1-14 Lørdag d. 24. Juleaften kl. 16.00 Kirkens Korshær * Luk. 2,1-14 Søndag d. 25. Juledag kl. 10.00 Johs. 1,1-14 Mandag d. 26. 2. Juledag kl. 10.00 Matt. 10,32-42

JANUAR Søndag Søndag Søndag Tirsdag Torsdag Søndag Søndag

d. 1. d. 8. d. 15. d. 17. d. 19. d. 22 d. 29.

Nytårsdag 1. s. e. h. 3. k. 2. s. e. h. 3. k. 3. s. e. h. 3. k. S. s. e. h. 3. k.

kl. 16.00 Det Danske Bibelselskab Matt. 6,5-13 kl. 14.00 Karsten Christensen Mark. 10,13-16 kl. 10.00 Johs. 4,5-26 kl. 19.30 Koncert kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« kl. 10.00 Luk. 17,5-10 kl. 19.30 Erik Lunde, Missionsuge Johs. 12,23-33

FEBRUAR Søndag d. 5. Septuagesima kl. 10.00 Kirkens fødselsdag Onsdag d. 8. kl. 17.00 Skattekisten Torsdag d. 9. kl. 15.30 Gudstj. på »Hav-Fjord« Søndag d. 12. Seksagesima kl. 10.00 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Søndag d. 19. Fastelavn kl. 14.00 Karsten Christensen Søndag d. 19. kl. 19.30 Koncert Søndag d. 26. 1. s. i fasten kl. 10.00 (9.40)

Matt. 25,14-30

Mark. 4,26-32 Luk. 18,31-43 Luk. 22,24-32

MARTS

Søndag d. 4. 2. s. i fasten kl. 10.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Mark. 9,14-29

MENIGHEDSRÅDET Ordinære møder afholdes: Mandag d. 9. januar + tirsdag d. 7. februar. Møderne afholdes i kirken, kl. 18.30. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på www.thyboron-kirke.dk 5

(* Varmestuen i Holstebro)

DECEMBER


FRA SOGNET JULEAFTEN Vi glæder os til igen at have rammer for en stor flok mennesker juleaften. Vi vil på forhånd inddrage sidefløjene i kirken. Indholdsmæssigt vil tjenesterne indledes med et festpræludium over ”Den nat af alle nætter”, hvor organisten har samlet både kor og solister. Ellers vil vi lytte til julens evangelium og synge vore kendteste julesalmer. Sluttelig vil vi samle ind til Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro.

FØDSELSDAG OG SOGNEMØDE Søndag d. 5. februar fejrer vi kirkens et års fødselsdag (6. februar, 2011), samtidig vil der blive givet en lovpligtig årlig orientering fra MR. Hvad MR beskæftiger sig med og hvilke ting, der er i støbeskeen. Der vil som det tredie også være kirkefrokost efter gudstjenesten den dag. SKATTEKISTEN Flere deltagere opfordrede os sidst til en mere fast plan for afholdelse af »Skattekisten«. Derfor har vi planlagt følgende datoer for 2012. Onsdag d. 8. februar / Onsdag d. 9. maj / Onsdag d. 15. august / Onsdag d. 7. november.

KONCERTER Tirsdag d. 6. december kl. 19.00 afholdes atter den helt store julekoncert. Vi har bestræbt os på at arrangere en koncert, hvor det kun er lokale kræfter, der medvirker. Kom og få en god optakt til jul. Tirsdag d. 17. januar kl. 19.30 Denne gang får vi besøg af familien Pulz. Det er en familie, hvor både børn og forældre medvirker. Og så er der den lille pudsighed, at hver gang de besøger en kirke, så har en af drengene altid tegnet kirken. Kom og oplev deres kreativitet både musikalsk og på papiret. Søndag d. 19. februar kl. 19.30 Struer Brassband vil stå for denne aften. Kom og vær med på en lytter, om du er til hornmusik.

SOGNEINDSAMLING SØNDAG D. 4. MARTS »Kampen mod sult fortsætter«. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og er et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt g internationalt plan. Vil du være med til at bidrage til ovennævnte, så giv, når indsamlerne kommer eller, du kan melde dig som indsamler hos Kai Bruun, tlf. 97831285 E-mail: ukbruun@mail.dk

KIRKE- OG MISSIONSUGE Vi har i år valgt kun at have en aften i kirken – søndag aften. De andre aftener er således i missionshuset. Der er ikke nævnt sang og musik ved de forskellige møder, men tirsdag aften vil der være efterskoleelever, der synger, onsdag og torsdag har prædikanten sin harmonika med. Derudover vil der være fællessang ligesom der også vil være solister i ugens løb. Kom og vær med til en god og begivenhedsrig uge. Enhver skal være hjertelig velkommen. 6


FRA SOGNET BOGANMELDELSE Nationalmuseet udgav i det tidlige efterår et nyt hefte i serien »Danmarks kirker«. Forfatterne er ægteparret Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen. Dette hefte er det tredie for det gamle Ringkøbing Amt, og det hedder: »Harboøre-Thyborøn-Engbjerg-Hygum«. Derfor er det særlig interessant for os. Heftet bør ejes af enhver kirkeinteresseret indbygger i Thyborøn sogn, for her får man ikke bare syn for sagen, men også en gennemgang af alle de klenodier vores kirke rummer. Heftet er rigt illustreret med både farvefotos af den nuværende kirkebygning og fra den gamle kirkebygning, hvoraf det også tydeligt fremgår, hvorfor en ny kirkebygning ikke har været nogen luksus. Heftet være hermed anbefalet på det varmeste. Heftet kan købes i boghandlen i Lemvig og koster 210 kr.

SCT. NICOLAI TJENESTEN Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00-kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70120110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

INDSAMLINGER 15/6 Menighedsfakultetet 1550,00 kr. 17/8 Agape . . . . . . . . . 773,25 kr. 7/9 Høstoffer . . . . . . 5059,25kr.

KIRKEKOR Vi har et dejligt kirkekor. Vi vil gerne have flere til at synge med i det, så vi håber, at der er nye piger, der vil deltage. Der øves i ugens løb, og der synges med ved gudstjenester både i kirken og på »Hav-Fjord«. Og så får man endda betaling for at være korsanger, og ikke mindst er det til alles glæde, når der er et godt kor, så kom og få både ros og penge. Har du lyst at være med, så henvend dig til Øjvind Særkjær. 7


606

SALMESTAFETTEN Tak og ære være Gud Tekst: Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829. Melodi: Georg Christoph Strattner 1691

Sognepræst: Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: ren@km.dk Organist: Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro tlf. 97 88 16 73

Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud og til syndres salighed sendt sin kære Søn herned.

Kom, du ærens konge, kom! Hjertet er din ejendom; rens det, dan det, som du vil, jeg kun dig vil høre til.

Hvad de gamle fædre sig ønskede så hjertelig, og hvad fordum lovet var, Herren herligt opfyldt har.

Med din trøst min sjæl opfyld for min frygts og armods skyld, at i troen idelig jeg må hænge fast ved dig,

Kirketjener & kirkesangerafløser: Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 tlf. 97 83 22 29 (privat) Kirkens nummer: 21 52 08 87

Vær velkommen, du min fred, dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind til mig, vejen selv du bane dig!

at når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde gå og retfærdig for dig stå.

Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat)

Det er nu blevet min tur til at finde en salme, som betyder noget for mig.»Tak og være Gud«, som er skrevet af Heinrich Held, er en dejlig julesalme, som jeg holder meget af. Salmen fortæller noget om julebudskabet, det at Gud sendte sin søn herned til os for at opfylde, hvad der var blevet os lovet. Vi kan tage imod Jesus, og han kan hjælpe os i vores liv, så vi kan være klar, når han kommer igen. Ikke bare teksten, men også melodien er flot! Anne Røn Bro

Kirkesanger: Kai Bruun Furvej 17, tlf. 97 83 12 85

Kirkegårdskontoret Tlf. 97 83 25 14 & 23 65 61 58 Træffes mandag-fredag kl. 10-11.30 (eller efter aftale) Menighedsrådets formand Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27 Kirkeværge: Lene Bonde, Anholtvej 6, tlf. 97 83 12 93 Regnskabskontor: Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14 privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Redaktion: Kai Bruun, Anni Enevoldsen og Robert Enevoldsen Kirkens hjemmeside: www.thyboron-kirke.dk Kirkebil: Harboøre Taxi 97834150. Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet Thyborøn - Nr. 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you