Page 39

BEKENDTGĂ˜RELSER Imerco og Ramsing ramt af rygter om lukning Imerco og Ramsing i Spjald lukker ikke. Det rygte florerer ellers i omrĂĽdet - Har du hørt at Imerco og Ramsing i Spjald lukker‌ SĂĽdan har snakken gĂĽet i Spjald og omegn de sidste par uger. Flere gange er indehaver af Ramsing Shopping Center, Ole Ramsing, og butiksbestyrer hos Imerco Hans Jørgen Olesen, blevet konfronteret med rygtet. Og begge er efterhĂĽnden ret trĂŚtte af, at de skal mane rygterne i jorden. - Nej!!! Vi lukker ikke. Jeg har selv haft ringet til hovedkontoret hos ImercokĂŚden, og der er ingen planer om, at lukke Imercobutikker. Faktisk har vi i Imerco i Spjald haft omsĂŚtningsfremgang det sidste ĂĽr, fortĂŚller Hans Jørgen Olesen. Hverken han eller Ole Ramsing ved, hvordan rygterne er opstĂĽet. Men begge er enige om, at de vil rygterne til livs hurtigst muligt.

En fjer blev til fem høns‌ - Det er en fjer, der er blevet til fem høns. Første gang vi hørte om det, var da det kom frem at 10-4 i Spjald skal lukke. Siden er det eskaleret. Det er et rigtigt trÌls rygte. Büde for os, for vores medarbejdere men ogsü for vores kunder. Mange ünder lettet op, nür de

Kunsten flytter

hører at vi ikke lukker. For vi har jo mange kunder, der har handlet her gennem flere generationer, siger Hans Jørgen Olesen. Han hüber, at folk der hører, at Ramsing og Imerco lukker, vil mane rygtet i jorden. - chri

Kunsten som inviterer indenfor, har desvĂŚrre ikke nogen udstilling i Spjald Kulturhus som programmet ellers viser. Kunstneren har sin udstilling pĂĽ sin hjemadresse, Irisalle 34 i VidebĂŚk. Dette fordi Spjald Kulturhus er udlejet. - chri

MenighedsrĂĽdsvalg 2012 i Nr. Vium og Herborg Sogne Der skal vĂŚlges et nyt fĂŚlles menighedsrĂĽd i Nr. Vium og Herborg Sogne bestĂĽende af 8 medlemmer, fordelt med 3 fra Nr. Vium valgkreds og 5 fra Herborg valgkreds. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu forberedelserne gĂĽr i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til et:

Orienteringsmøde Lørdag den 1. september vies i Vorgod Kirke Betina Bach Agergaard, d.a. Birgitte Bach Agergaard, Ejstrup og Dennis Dusgaard Kristensen, s.a. Helle og Niels Dusgaard Kristensen, Jebjerg. Brudeparret bor i Demstrup.

Er fisken frisk?

Hans Jørgen Olesen er efterhünden trÌt af rygterne om, at Imerco og Ramsing lukker. Det passer ikke.

Fisk har en kortere holdbarhed end andet kød, og fisken skal vÌre sü frisk som mulig, nür man tilbereder den. Tegn pü at det er frisk fisk, du für hos fiskehandleren, er blandt andet, at fiskens øjne er klare, at skindet er blankt og glinsende, og at kødet er fast og spÌndstigt.

VÌk med trÌstubben I har netop fÌldet et trÌ i haven og pütÌnker at grave trÌstubben op. Men hvis stubben ikke er i vejen, kan I vÌlge at lade den forgü ganske langsomt: Sav med en motorsav en rÌkke cirka ti centimeter dybe riller i stubben. De trÌkker vand ned i trÌet, som derfor vil rüdne vÌk i løbet af nogle ür. Fyld eventuelt jord i rillerne og sü blomster heri.

Ældre Sagen - VidebÌk inviterer i samarbejde med EDC VidebÌk til et spÌndende orienteringsmøde om handel med fast ejendom. Mødet foregür tirsdag den 11. september kl. 14.00- ca. 15.30 pü Westergaards Hotel, VidebÌk. Vi er vÌrt ved kaffe og kage.

henholdsvis: Tirsdag den 4. september kl. 19.00 i Herborg Fritids- og Kulturcenter samt Onsdag den 12. september kl. 19.00 i Nr. Vium Beboerhus Aftenens program: 1. Menighedsrüdets opgaver og kompetencer. 2. Redegørelse for menighedsrüdets arbejde siden sidste valg. 3. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrüdet. 4. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrüdsvalget. I süvel Nr. Vium Sogn og Herborg Sogn er der tradition for aftalevalg, dvs. kandidaterne bliver valgt pü et opstillingsmøde, hvilket dermed bliver det reelle valg. I forlÌngelse af orienteringsmødet vil der derfor, hvis de fremmødte ønsker dette, vÌre mulighed for at afholde et:

Opstillingsmøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetÌllere. 2. Beslutning af valgform og valg af kandidater og stedfortrÌdere til en liste henholdsvis i Nr. Vium valgkreds (3) og i Herborg valgkreds (5) til det nye fÌlles menighedsrüd pü 8 medlemmer. 3. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere og bemyndigelse til disse. 4. Eventuelt. OpmÌrksomheden henledes pü, at afstemningen i den enkelte valgkreds aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret Ên gyldig kandidatliste for den pügÌldende valgkreds. Med venlig hilsen og vel mødt Nr. Vium Menighedsrüd og Herborg Menighedsrüd

Tilmelding senest fredag den 7. september til EDC VidebĂŚk pĂĽ tlf. 97 17 12 99.

Kom og hør om: s+’BSALGAFENFAMILIESHUSE lystejendomme

OMTALE

s+Â’BSALGAFANDELSBOLIGER s3ALGSVURDERING

af annoncerede arrangementer

s"OLIGMARKEDETLIGENU

modtages gerne, og medtages i det omfang

Konkurrence:

der er plads

Deltag i konkurrencen og vind prĂŚmier.

i avisen. ÂŽ

VidebĂŚk/Spjald Avis

Tlf. 97 17 11 22

VidebĂŚk

Fax 97 17 31 11

Statsautoriserede ejendomsmĂŚglere. Valuarer. mde

post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Bredgade 39 . 6920 VidebĂŚk

97 17 12 99

MOSKJÆR ONLINE - en del af VidebÌk Bogtrykkeri A¡S

Tlf. 96 94 00 40 www.moskjaer.dk

Videbæk/Spjald Avis UGE 35 2012  

Læs den lokale avis.

Videbæk/Spjald Avis UGE 35 2012  

Læs den lokale avis.