Page 1

GJELLERUP

KIRKE & SOGN SEPT · OKT · NOV 2012

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag

HVOR MEGET...?

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012

HØSTGUDSTJENESTE I HALMKIRKE

SE SIDE 2

SE SIDE 5

SE SIDE 7


PÅ DEN ANDEN SIDE

Hvor meget skal vi kunne udenad? Der var engang, hvor konfirmander skulle lære salmevers udenad. Ja, ikke nok med det: Man skulle også lære de ti bud, fadervor, trosbekendelsen og rækkefølgen på de bibelske skrifter udenad!

en af de mest kendte salmer i Det gamle Testamente - salme 23. Børnene fik en måned til at få den lært. Lille Nikolaj var meget opsat på opgaven, men kunne simpelthen ikke huske de mange ord.

»...og hvor bange de var

Den dag, hvor børnene skulle citere salmen til gudstjenesten foran hele menigheden, var Nikolaj meget nervøs. Men da det blev hans tur, gik han frimodigt hen til mikrofonen og sagde stolt: »Herren er min hyrde…«, så gik han i stå, stod stille et øjeblik og fortsatte så »og det er nok!«.

[

for ikke at kunne ’deres salmevers«.

]

Der, hvor jeg var præst tidligere, kunne mange konfirmandforældre (med nervøse trækninger i øjnene) fortælle om dengang, de var blevet undervist i konfirmandstuen - og hvor bange de var for ikke at kunne deres salmevers. Og flere havde kun én erindring fra deres konfirmation: Frygten for at sige forkert, når præsten overhørte dem i kirken til selve konfirmationen. Når det så er sagt, var der nu også mange, der syntes, det var lidt sjovt, at de stadig kunne huske meget af det, de havde lært. I dag bruger man ikke udenadslære længere. Det ville en søndagsskolelærer gøre lidt ved, og hun besluttede at ville lære børnene at huske

Og det er det jo faktisk! Det vigtigste er ikke at kende alle de mange ord udenad - det er nok bare at kende de rigtige indeni. Det havde Nikolaj lært. »Herren er min hyrde - og det er nok!«. Og det bliver så udfordringen for både præster og konfirmander i en ny sæson: At finde ind til det væsentlige - sammen. Velkommen til ca. 110 nye konfirmander årgang 2012/13 og deres familier! Brian Krüger Iversen, sognepræst 2


VELKOMMEN I BØRNEKIRKE

Der indbydes igen til babysalmesang på følgende onsdage: 24. og 31. oktober samt 7., 14., 21. og 28. november Alle dage kl. 10.00 i kirken. Der er plads til ca. 8 børn på holdet (alder 0-9 mdr.). Deltagergebyr: 100 kr. Tilmelding til: Gjellerup Kirkekontor, 9711 6088 eller Karen Krøjgaard, 6122 3906 /kakr@km.dk Oplys navn, adresse og tlf.nr. samt barnets navn og fødselsdato.

Børnekirke er et tilbud til alle børn, gerne i følge med forældre. Børnene begynder i kirken som alle andre, men kommer efter dåben over i Kirkeladen, hvor der er et særligt program for dem. Se gudstjenestelisten side 6 for datoer.

KIRKE FOR UNGE

GOSPELWORKSHOP

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 Kirke, når det for alvor skal være sjovt! Her kan man ikke nøjes med at se på, man er nødt til at være med. Anderledes, eksperimenterende og overraskende tema-gudstjeneste for unge. Efterfølgende café i Kirkeladen!

Lørdag den 27. oktober fylder vi Kirkeladen med sang, når Gjellerup Kirke inviterer ALLE børn i alderen 7-12 år til gospelworkshop i Kirkeladen kl. 10.00-15.00. Vi skal synge, lege og hygge os, og til frokost spiser vi vores medbragte madpakker. Hvis man har lyst, må man gerne tage en forælder med. Det er GRATIS at deltage, og tilmelding kan ske til oan@km.dk senest den 24. oktober. Vi medvirker ved BUSK-gudstjenesten dagen efter, den 28. oktober kl. 10.00 i Gjellerup Kirke. Glæder os til at se dig!

BUSK-GUDSTJENESTE Gospel er det engelske ord for evangelium, det glade budskab. Og gospel og glæde er lige præcis, hvad Gjellerup Kirke skal fyldes med, når vi søndag den 28. oktober kl. 10.00 skal fejre BUSK-gudstjeneste sammen: gudstjeneste for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Minikonfirmander og andre børn fra sognet medvirker ved gudstjenesten, så vi kan fylde kirkerummet med sang og glade stemmer.

LOVSANGSGUDSTJENESTE Take-aPraise - Søndag den 11. november kl. 16.30 Gudstjeneste i musikalsk selskab med bandet »Højlund« og med prædiken af Brian Krüger Iversen. I våbenhuset før gudstjenesten kan bestilles pizzaslice og sodavand, der indtages i Kirkeladen efter gudstjenesten. Pris for pizza: 30,- kr. 53

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag

DET SKER

BABYSALMESANG


TEMA

Et valg af stor betydning for dit sogn - Gjellerup Sogn Tirsdag den 13. november er der menighedsrådsvalg, og det er vores forventning, at der også denne gang vil blive indleveret flere kandidatlister og der dermed vil blive afstemningsvalg i Gjellerup Sogn. Der er megen debat omkring folkekirken i tiden, og det er i sig selv et sundt livstegn på, at folkekirken ikke blot er en støvet bygning, hvor præsten søndag efter søndag afvikler den forventede højmesse for få eller mange kirkegængere, men at der blandt den danske befolkning er meninger om og interesse for, hvordan vores kirke skal og bør være. Den danske folkekirke er ’folkets kirke’ i bred forstand. Det betyder, at kirken er for dig uanset køn, alder, hudfarve og hårfarve, uanset om du deltager i gudstjenesten hver søndag, eller du blot kommer der lejlighedsvis. Hvordan lever man som folkekirkekristen? Folkekirken hævder, at alle døbte er lige over for Gud. Derfor laver præster eller biskopper ikke regler og love, som andre kristne skal leve efter. Kristne har i stedet et fælles grundlag at leve på og traditioner at leve med. Det er f.eks. at

læse i bibelen, at bede, gå i kirke og fejre de kristne højtider. Der er ikke en facitliste til, hvordan man lever som kristen i folkekirken; der er mange måder. Kilde: www.Folkekirken.dk Gjellerup Sogn Gjellerup er et stort sogn målt på såvel areal som indbyggertal. Indbyggertallet var pr. 1. januar 2012 på 8.752. Heraf var 7.520 medlemmer af Folkekirken. (se yderligere oplysninger på www. sogn.dk/gjellerup). Generationsskifte i præsteteamet Der er i perioden 2008 til 2012 sket et generationsskifte i præsteteamet, som i dag består af de 3 præster Brian Krüger Iversen (kirkebogsførende), Ole Rasmussen og Inge Marie Kirketerp Hansen. Vision for Gjellerup Kirke I 2011 ajourførte menighedsrådet visionen for Gjellerup Kirke med udgangspunkt i ordene »ROD - MOD – MENING” Visionen lyder: Med en fast rod i kirkens gamle fundament vil vi finde mod til at lade den gode historie finde vej til mennesker i en ny tid - og på en måde, så Ordet giver mening og kirken lever - hjertet slår«. 4

Det er vigtigt, at kirkens hjerte forsætter med at slå, at vores gamle Gjellerup Kirke fortsat lever - og det gør den kun, hvis vi som indbyggere og medlemmer af folkekirken gør en indsats for det! Deltag aktivt i menighedsrådsvalget! Du kan være med til at holde liv i Gjellerup Kirke og være med til at bestemme, hvilket indhold den skal have de kommende 4 år, ved aktivt at deltage i menighedsrådsvalget den 13. november, enten som kandidat til menighedsrådet eller ved at afgive din stemme på en af de kandidater, som stiller op til det kommende menighedsråd. Læs mere på kirkens hjemmeside Du kan læse mere om Gjellerup Kirke - aktiviteter, gudstjenester, personale m.v. - på kirkens hjemmeside www.gjellerupkirke.dk og du vil i den kommende tid kunne læse mere om det forestående menighedsrådsvalg på hjemmesiden. Ane Marie Mortensen Menighedsrådsformand


TEMA INTERVIEW

Menighedsrådsvalg 2012 Den danske folkekirke er FOLKETS KIRKE, og du kan som folkekirkemedlem være med til at bestemme, hvordan livet i og ved vores lokale kirke - Gjellerup Kirke - skal udvikle sig de kommende 4 år, enten ved at stille op som kandidat til menighedsrådet eller ved at afgive din stemme på den kandidat eller liste, som du har tillid til. Til menighedsrådet i Gjellerup Sogn skal der vælges 12 medlemmer. Det nuværende menighedsråd består ligeledes af 12 folkevalgte medlemmer, valgt på hhv. Fælleslisten (2 medlemmer), Spejderlisten.dk (4 medlemmer) og Folkekirkelig Sogneliste (6 medlemmer).

Du kan høre meget mere om menighedsrådsvalget ved: Orienteringsmødet tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00 i Kirkeladen

lemmer, valgt blandt menighedsrådets medlemmer. Valgbestyrelsen ved Gjellerup Kirke består af: Anders Knudsen, Gjellerupbakken 7 Tlf. 2237 7213 anders.knudsen@vest.rm.dk

Orienteringen vil omfatte: • Menighedsrådets opgaver og kompetencer. • Redegørelse for menig hedsrådet arbejde siden sidste valg. • Redegørelse for kommen de opgaver for menigheds rådet. • Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.

Ane Marie Mortensen Nygårdparken 65 Tlf. 9711 8026 have@mail.tel.dk Hanne Lise Lorentzen Tangsøparken 26 Tlf. 9711 8195 spinkebjerg@yahoo.dk

Menighedsrådsvalget afvikles tirsdag den 13. november 2012 fra kl. 9.00 til 20.00 i Kirkeladen.

Regler for opstilling af kandidater og for indgivelse af kandidatlister bekendtgøres ved gudstjenester søndag den 2. september og søndag den 9. september samt ved annoncering i Sunds-Gjellerup Avis.

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse på 3 med5

Indlevering af kandidatlister skal foretages til Anders Knudsen eller Ane Marie Mortensen TIDLIGST tirsdag den 25. september kl. 19.00 og SENEST tirsdag den 2. oktober kl. 19.00. Medio oktober måned offentliggøres indleverede kandidatlister samt tid og sted for valghandlingen. Samtidig vil der blive orientering om særlige regler for brevstemmeafgivelse, sognebåndsløsning og om udsendelse af valgkort m.v. Spørgsmål vedr. menighedsrådsvalget kan rettes til valgbestyrelsen eller kirkekontoret.


GUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER PÅ TOFTEBO DAG

KIRKEÅRET

TID

PRÆST SÆRLIGT

BØRNEKIRKE

2. sept. 13. s. e. trin. 9. sept. 14. s. e. trin. 16. sept. 15. s. e. trin. 22. sept. Lørdag 23. sept. 16. s. e. trin. 30. sept. 17. s. e. trin.

10.00 IMHK 8.30 BKI 10.00 BKI 10.00 OR Høstgudstjeneste 14.00 Alle Familie-høstgudstj. i halmkirke 11.00 IMKH Dåbsgudstjeneste 10.00 OR 8.30 BKI 10.00 IMKH Radiotransmission (wwwfkg.dk)

3. okt. Onsdag 7. okt. 18. s. e. trin. 9. okt. Tirsdag 13. okt. Lørdag 14. okt. 19. s. e. trin. 21. okt. 20. s. e. trin. 28. okt. 21. s. e. trin.

19.30 Alle Kirke for Unge 8.30 OR 10.00 BKI 17.00 IMKH Kirke i Børnehøjde 11.00 OR Dåbsgudstjeneste 10.00 OR 10.00 BKI 8.30 OR 10.00 IMKH BUSK familiegudstjeneste

4. nov. Alle helgen 10. nov. Lørdag 11. nov. 23. s. e. trin. 18. nov. 24. s. e. trin. 22. nov. Torsdag 25. nov. S. s. i kirkeåret 28. nov. Onsdag

10.00 OR 16.00 Alle Allehelgensgudstjeneste 11.00 BKI Dåbsgudstjeneste 10.00 OR 16.30 BKI Lovsangsgudstjeneste 10.00 IMKH 17.00 OR Kirke i Børnehøjde 10.00 BKI 19.00 OR Fredslysgudstjeneste

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.gjellerupkirke.dk 6

Børnekirke Børnekirke

Børnekirke Børnekirke

Børnekirke

Børnekirke

Børnekirke

Børnekirke Børnekirke Børnekirke

Onsdage kl. 14.30 (offentlige) - med kaffe og seniorsang. September 5. BKI 12. Høstfest - ingen gudstj. 19. MK Altergang 26. OR Oktober 3. BKI Altergang 10. OR 17. IMKH Altergang 24. BKI 31. MK Altergang November 7. OR 14. BKI Altergang 21. IMKH 28. OR Altergang

KIRKEBIL

Kører normalt til alle højmesser. Ønskes personlig ledsager, bedes dette oplyst ved pladsbestillingen. Pladsbestilling: Kirkekontoret • 9711 6088 Senest fredag kl. 9.00-13.00. En tur/retur koster 10 kr. pr person.


HØSTGUDSTJENESTER

Søndag den 4. november vil der ved gudstjenesten kl. 16.00 blive læst navnene på dem, som er døde/begravede i Gjellerup Sogn det sidste år.

Den 16. september kl. 10.00 er der højmesse ved Ole Rasmussen i Gjellerup Kirke (der er indsamling ved gudstjenesten) og

Gudstjenesten får på denne måde også karakter af mindegudstjeneste. Alle er velkomne!

For første gang afholder Gjellerup Kirke høstgudstjeneste i en gigantisk halmkirke. Det sker på på Fastrupvej 30, Hauge (ved gårdbutikken »Hedekød«), hvor halmballer skal danne mursten i vores kæmpe rundkirke.

INDSAMLINGER I KIRKEN 2.09 Blå Kors 16.09 Høstoffer 23.09 Dansk Missionsråds efterårskollekt 7.10 Menighedsfakultetet 21.10 Indenlandsk Sømands mission 28.10 Kolonien Filadelfia 11.11 KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 25.11 Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

kl. 14.00 er der familie-høstgudstjeneste i HALMKIRKE.

Ved gudstjenesten inviteres alle til at medbringe lidt af årets »høst« fra have, drivhus, altankasse, hønsehus osv. Børnene bærer det hele ind i halmkirken ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten sælges alle de gode gaver på auktion og indgår i årets høstgave til en række foreninger og institutioner. I år gives en særlig stor andel til Kirke til Kirke-projektet, der støtter en række missionsselskabers arbejde. Før og efter gudstjenesten kan man se, høre og smage lidt på, hvad dette arbejde går ud på. Ved gudstjenesten medvirker ud over Gjellerup Kirkes 3 præster børnekoret Alive. Tag evt. en paraply med til at skærme lidt for solen!

FREDSLYSET FRA BETLEHEM Onsdag den 28. november kl. 19.00 Da Jesus blev født i Betlehem, sang englene om fred til mennesker. Det håb er siden blevet tændt hos mange mennesker, og igen i år arrangerer KFUM-spejderne og Gjellerup Kirke en gudstjeneste for at markere, at Fredslyset fra Jerusalem kommer til os. Fredslyset bliver tændt i Betlehem og bliver siden fragtet verden rundt, så det ene lys giver nyt lys til de mange. Sådan kan vi også hver især få lidt af håbets og fredens flamme med os hjem til at dele ud til alle i vores nærhed i denne tid. Gudstjenesten er onsdag den 28. november kl. 19.00, og der vil være fakkeltog fra Spejderhuset til Kirken med afgang kl. 18.45.

57

DET SKER

ALLEHELGEN


ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Når korset får vinger

Mødet med den forfulgte kirke

Tirsdag den 11. september kl. 19.30

Tirsdag den 25. september kl. 19.30 i Kirkeladen Jørn Blohm Knudsen, generalsekretær i Åbne Døre - en organisation, der tjener verdens forfulgte kristne - fortæller om, hvordan kristne forfølges rundt om i verden. Sognepræst Ole Rasmussen er aftenens foredragsholder. Med udgangspunkt i sin tjeneste som flyverpræst (feltpræst ved flyvevåbenet) i de store urolige konflikter, Danmark har deltaget i i de senere år, sætter han fokus på den brede opgave, de danske feltpræster står i, når de deltager i internationale missioner.

Foredraget bliver krydret med anekdoter og billeder fra tjenesten som flyverpræst, bl.a. fortæller han om sit møde med vidt forskellige VIP-personer, spændende fra den danske kronprinsesse Mary til den afghanske major Obaydullah, der er religious, moral and welfare-officer i den afghanske hær, ANA (Afghan National Army). Foredraget varer en times tid, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål både under og efter foredraget.

Vidste du, at mere end 100 mio. kristne hver eneste dag bliver forfulgt, bare fordi de tror på Jesus? Og vidste du, at vi som kristne i vesten faktisk kan bruge vores frihed til at hjælpe vores forfulgte brødre og søstre? Har du lyst til at blive udfordret af deres stærke vidnesbyrd om tro? Og at blive opmuntret til selv at tænke mere over, hvad din tro betyder for dig? Så kom og hør Jørn Blohm Knudsen.

Kirke i mødet med den anderledes troende Folkekirkens Mission inviterer til møde i Kirkeladen tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 Sognepræst Karina Dahlmann har gennem en længere årrække arbejdet med religionsmødet. I studietiden boede

8

hun i Gellerup, og her deltog hun aktivt i kirkens møde med muslimer. Hun har rejst i Indien og Mellemøsten og har, siden hun blev præst i 2006, involveret sig i folkekirkens møde med islam og muslimer både på provsti-, stifts- og landsplan. Senest har hun været ankermand på et tværkulturelt og tværreligiøst projekt i Fredericia, hvor muslimer, hinduer og kristne i fællesskab har lavet en legeplads. Hun vil fortælle om disse erfaringer og derudover komme ind på nogle af de missionsteologiske og religionsteologiske overvejelser, der dukker op, når man begiver sig ud i mødet med mennesker, der tror på noget andet end en selv.

Unge i dag Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen Søren Østergaard, som er leder af »Center for Ungdomsstudier« i København, vil fortælle om aktuelle trends i ungdomskulturerne og komme ind på et emne, som nok vil sætte tanker i gang: Unges forventninger til såkaldt voksne. Søren Østergaard fortæller også om konfirmationsundervisningens betydning for unges religiøse dannelse. Foredraget henvender sig til alle, men vil være af særlig interesse for forældrene til årets konfirmander.


Etiske dilemmaer ved livets begyndelse og afslutning Tirsdag den 6. november kl. 19.30 i Kirkeladen Formand for Det Etiske Råd, lektor ph.d. Jacob Birkler, skriver i sit oplæg til aftenen: »Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder for at skabe liv og afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse, når vi tager livet i egne hænder? Er vores syn på mennesket under udvikling eller afvikling?«. Fokus rettes mod de mange etiske dilemmaer, som er affødt af ny bioteknologi og ikke mindst, hvordan disse dilemmaer bedst håndteres. Aktuelle etiske temaer inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer, der opstår ved livets begyndelse og afslutning. Velkommen til en aften omkring et særdeles aktuelt emne.

20 år på vand og brød Tirsdag den 20. november kl. 19.30 i Kirkeladen Ole Michelsens nye foredrag om danskernes alkoholkultur eller mangel på samme tager udgangspunkt i en tyveårig ædruelighed, hvor fristelserne har været mange, men ædrueligheden viste sig holdbar. I de sidste 10 år er rygerne blevet jaget vildt. Det er usmart, usundt og grimt, og de står og ryger på gadehjørnerne i blæsevejr. Men de alkoholdrikkende danskere har det fint. Der drikkes rigeligt og muntert overalt, og det at drikke i festligt lag har i modsætning til rygning og grovæderi høj status. Danskernes hyggedefinition står vagt omkring vores drikkevaner. De skal og må ikke ændres, for de er måske - mere end noget andet - den så efterspurgte og højt priste danske sammenhængskraft. Ole Michelsen fortæller med glimt i øjet om glæder og sorger for den, der gang på gang undrende får spørgsmålet »får du

ikke engang et glas rødvin juleaften?« og svarer »Nej. Og det kan være sjovt at være på vand og brød«. Der opkræves en entré på 50 kr.

Find Gjellerup Kirke på gjellerupkirke.dk eller på Facebook! Som noget nyt kan du på hjemmesiden læse de seneste prædikener fra gudstjenesterne i Gjellerup Kirke.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Torsdag den 13. september kl. 19.00 Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 Torsdag den 8. november kl. 19.00

HØJSKOLESANG OG DEN GODE FORTÆLLING Alle interesserede inviteres til at deltage i disse formiddage med sang fra højskolesangbogen og andre indslag samt - ikke at forglemme - frikvarteret med den hyggelige snak over kaffe og franskbrødsmadder. Første gang efter sommerferien torsdag den 6. september kl. 10.00 i Kirkeladen og derefter torsdagene den 13., 20. og 27. september samt 1., 8., 15., 22. og 29. november, alle samme tid og sted.

9

ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER


FORENINGER I SOGNET

INDRE MISSION Silo - Hammerum www.silo-hammerum.dk Jacob Kjærsgaard • 9712 8042 jkjaersgaard@hotmail.com IM - bibelkredse Alle er velkomne til at komme med i en bibelkreds. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til Solveig Madsen • o.madsen@mail.dk Børne/juniorkoret ALIVE (fra 1. kl.) Hver torsdag kl. 17.00 - 17.45 i Silo Elin Dahl Østermark • 9711 9524. Onsdag den 5. september Kl.18.00: Fællesspisning Kl.19.00: Asbjørn Asmussen taler over emnet »Blindgyder og den sande vej til Gud«. Asbjørn er mediekonsulent og leder af Indre Missions netmissionsarbejde. Se mere på www.jesusnet.dk Onsdag den 7. november Kl.18.00: Fællesspisning Kl. 19.00: Årsfest for Indre Mission i Hammerum/Gjellerup. Generalforsamling med årsberetning og beretninger fra de forskellige undergrupper.

Onsdag den 14. november KL. 19.30: Jørn Blohm Knudsen, Holstebro: »Åbne Døre«. Dette er en organisation, som arbejder for at sætte fokus på kristne mennesker i hele verden, der er forfulgt for deres tros skyld. Se mere på www.forfulgt.dk Fællesspisning: Tilmelding til Niels Westh på tlf. 4014 5010 eller nielswesth@mail.dk senest onsdagen før. a. Spisning starter kl. 18.00 b. Mødet starter kl. 19.00 c. Mødet slutter med kaffe fra kl. 20.30 d. Pris: Voksne 35,- kr., børn 20,- kr. e. Medbring selv service Yderligere information fås på www.hammerum-im.dk IMU Mette Hansen • 2845 9204 Teen-klubben Julie Lorentzen • 2621 9204 Junior-klubben Poul Risager • 9720 9721 Tirsdags-klubben Hanne Kristoffersen • 2067 8889 KFUM & KFUK hammerum-gjellerup.kfum-kfuk.dk Hammerum Hovedgade 8 Kontakt: Anne Sofie Ottosen 9711 9339 / 6093 5728 Voksenforum (over 25 år) Hver anden tirsdag kl. 19.30-22.00 Unge-voksne (16-30 år)

Et aktivt hus i sognet, hvor der foregår rigtig meget for alle aldersgrupper.

Fredagsfamilien (alle) Første fredag i måneden kl. 18.00-21.00 i Kirkeladen. 10

DeZibell (13-16 år) Børneklubben (0. kl.-5. kl) Fredag kl. 16.30-18.30 Teen-klubben (6. kl.-9. kl.) Sidste fredag i måneden kl. 19.00-21.30 Lene Bak • 2286 5723 Se klubprogrammerne m.m. på: www.hammerum-gjellerup.kfum-kfuk.dk

KLF – KIRKE OG MEDIER Marianne Hansen • 9720 9204 FOLKEKIRKENS MISSION Helge L. Hansen • 9711 6136 TORSDAGS-BIBELKREDSE Karen Nellemann • 9711 6954 SPEJDERE De grønne pige­spejdere, Hammerum Charlotte Kammer • 9711 6383 www.pigespejder.dk/hammerum KFUM-spejderne, Gjellerup www.spejdernet.dk/gjellerup Gert Iversen • 9720 8780 GJELLERUP KFUM IDRÆT www.gjellerupkfumidret.dk Chris Østergaard • 9711 8189 Der henvises i øvrigt til foreningernes hjemmesider og Sunds-Gjellerup-Avis, hvor møder annonceres på side 2.


KIRKENS KLASSISKE ENSEMBLE medvirker ved 2 gudstjenester i efteråret: Allehelgensdag, den 4. november kl. 10.00 og 1. søndag i advent, den 2. december kl. 10.00.

KIRKEKONTOR Kordegn Orla Nielsen 9711 6088 • Fax 9720 8291 Privat: 9720 8097 • oan@km.dk Kontortid: Mandag Lukket Tirsdag kl. 9-13 Onsdag kl. 9-13 Torsdag kl. 9-13/15-17 Fredag kl. 9-13 www.gjellerupkirke.dk

KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsleder Jens Emil Toustrup 9711 6033 • Mobil: 3036 5246 Privat: 9711 8635 jet@gjellerupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 11-12 og efter aftale. KIRKETJENER Finn Mundbjerg 2323 4717 • Privat: 9720 9398

SOGNEPRÆSTERNE Brian Krüger Iversen (BKI) Præstegården, Kirkebyvej 14 9711 6077 • biv@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Ane Marie Mortensen Nygårdparken 65 9711 8026 • have@mail.tele.dk

Ole Rasmussen (OR) Nørre Lindbjerg 13 5365 3096 • olr@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

ORGANIST Tove Hovmand • Privat: 9720 8293 • tovhov@mail.dk

Inge Marie K. Hansen (IMKH) Søndertorp 111 (pr. okt.) 2441 5010 • inmh@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

SOGNEMEDHJÆLPER Karen Krøjgaard Kirkebyvej 15 • 6122 3906 kakr@km.dk

MENIGHEDSRÅDETS BESØGS- OG LEDSAGETJENESTE Hanne-Lise Lorentzen Tangsøparken 26 • 9711 8195 spinkebjerg@yahoo.dk

Gjellerup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet • Oplag: 4.500 • Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S Redaktion: Svend Aage Krarup (ansvarsh.), Anders Knudsen, Karsten Matzen, Kirsten Nørgaard og Brian K. Iversen. Næste nr. udkommer til december 2012. Deadline: 18. oktober 2012. Stof i digital form til Svend Aage Krarup, saakrarup@saak.dk, eller kirkekontoret, oan@km.dk. 11

KIRKELIG VEJVISER

GJELLERUP SOGN Kirkeladen, Kirkebyvej 15 • 7400 Herning

KONCERT I KIRKEN Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 I 2005 skrev Marianne Harboe og komponisten Hans Dal 30 nye salmer på bare fem måneder. Tre år efter skrev de 30 til, og nu bliver flere af disse salmer fremført i en mængde kirker landet over, blandt andet i domkirkerne i København og Odense. Marianne Harboe har skrevet salmer, som henvender sig til nutidsmennesker. De handler om mennesket i sorg og glæde, om menneskets kampe og sejre, om Guds tilgivelse og håbet for os mennesker, om menneskets råb og bøn om hjælp. Hans Dal derimod forsøger ikke at tvinge teksterne ned i en traditionel kirkestil, men bruger sin egen med inspiration fra den nordiske folke- og visetradition. Kom og lyt med. Efterfølgende 2. afdeling i Kirkeladen.

MUSIKALSKE ARRANGEMENTER

HANS JØRN ØSTERBY Onsdag den 14. november kl. 17.00 i kirken Underholdning med entertaineren Hans Jørn Østerby. Vi skal opleve trylleri, bugtale, sang, musik og komik. Det er for alle børn og deres familier. Efter forestillingen er der spisning i Kirkeladen. Underholdningen er gratis. Maden vil koste: Børn og 1 voksen: 50 kr. Børn og 2 voksne: 75 kr. NB! Tilmelding til spisning senest 12. november til: Kirkekontoret, 9711 6088 / oan@km.dk


BØRNENES BAGSIDE KONKURRENCE 11 Kan Adam og Eva finde hinanden i labyrinten?

GUDSTJENESTER FOR BØRN Ja ______

Nej ______

Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00 Torsdag den 22. november kl. 17.00 En kort gudstjeneste for børn og deres familier. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkeladen. Vi er færdige senest kl. 18.30. Pris for maden: Børn og 1 voksen: 50 kr. Børn og 2 voksne: 75 kr.

FAMILIEGUDSTJENESTE Besøg www.barnetro.dk - en kirke hjemmeside for børn med spil og oplevelser

Høstgudstjeneste søndag den 16. september kl. 14.00. Tegning: Jeppe Højholt. Produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter | www.dkm.dk

Aflever dit svar i postkassen i Kirkeladen med dit navn, din adresse og din alder senest onsdag den 10. oktober. Så er du med i lodtrækningen om en bogpræmie. Du kan også sende løsningen til Karen Krøjgaard, Kirkebyvej 15, 7400 Herning.

Navn: Adresse:

Alder:

KONKURRENCE 9 Vinder af sidste kirkeblads konkurrence var: Josefine Lund Engholm, 10 år, Hammerum

Team Lynderup · 9717 3408

Den heldige vinder offentliggøres i det næste kirkeblad. Vinderen får direkte besked.

Gjellerup kirkeblad - Nr. 4 - 2012