Page 1

Asmild & Tapdrup

KIRKE & SOGN 67. årgang · September · Oktober · November 2012

5

12 9

3 2012

Årets dåbsjubilæum hvor de børn, der er blevet døbt for fem år siden, planter deres »dåbstræ«.


Hilsen fra præsten

10 bud på Gud Findes Gud? Det store tror vi ikke på den gud, som ateisterne tror, at eksistentielle spørgsvi tror på. Derfor er dialogen lidt umulig. mål som mennesket Spørgsmålet om Guds eksistens eller væren er har stillet til alle tiog bliver et spørgsmål, som ikke kan bevises der og har forsøgt at og derfor bliver en trossag, altså en måde at bevise eller modbevise forholde sig til livets mål og mening. »Tro er alt efter tro og overbevisning. Det er sådan fast tillid til det, der håbes på, overbevisning et fifty - fifty spørgsmål, hvor om det, der ikke kan ses«, står sandsynligheden for et ja eller der et sted i Bibelen (Heb. 11,1). nej, som udgangspunkt synes Tro handler også om Mange mennesker afviser i dag at være lige stor. Man kan også, viden og indsigt. Guds eksistens med henvisning som den franske matematiker til, at man jo heller ikke tror på og filosof Blaise Pascal gjorde nisser og alfer i baghaven. De det, forsøge at argumentere for, sætter dermed Gud i samme kategori. Måske hvad der er bedst at satse på ved at påstå, at fordi vi, når det kommer til de store spørgsateisme er en satsning, der ikke er værd at mål i livet, er blevet alt for dårligt uddannet tage. Hvis ateisten har ret, er han død, når og dermed er blevet til religiøse analfabeter. han dør, og så er det ikke mere. Den kristne er Det betyder, at vi har vanskeligt ved at forikke værre stillet for at tage fejl. Derimod hvis holde os til de værdisæt, der findes i kirstenateisten tager fejl, at der er mere, når man er dommen. Vi afviser dem derfor på et alt for død, er det ham, der er værre stillet end den spinkelt grundlag. Tro handler også om viden kristne. Altså kan det bedst betale sig at være og indsigt. I kristendommen er Gud ikke en kristen. Sådan kan man selvfølgelig ikke gøre karikeret gammel nisse på en sky i himlen, det op, men det kræver stor tro at være ateist, men Gud er udtryk for noget, der kan gives eller som forfatteren Jakob Paludan har udfølgende bud på: trykt det: »Ateisme er en slags kraftig religiøsitet med ryggen til Gud«. I kristendommen • Gud er alt det synliges og usynliges skaber. • Gud er kærlighed. • Gud er den, der har givet sig selv til mennesket. • Gud er den første årsag. • Gud er dybdedimensionen i livet. • Gud er livets kilde. • Gud er i bevægelse. • Gud er den, der åbner nye livsmuligheder. • Gud er det, der overgår al forstand. • Gud er evig.

Det er ganske vist ikke udtømmende, men det er værd at give en tanke.

Per Bucholdt Andreasen, sognepræst


Nyt fra menighedsrådene

Så skal vi til valg igen! 2012 er et valgår. Tirsdag d. 13. november er der valg til alle landets menighedsråd. Valget er en del af vores demokrati, da alle medlemmer af Folkekirken har stemmeret - og dermed har indflydelse på sammensætningen af de lokale menighedsråd. Helt formelt er proceduren den, at man i hvert sogn afholder et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne 4-årige periode - samt fremlægger visioner om den nærmeste fremtid. Disse orienteringsmøder foregår i Asmild Sogn onsdag d. 5. september kl. 19 i Sct. Margrethes Gård. Tapdrup Sogn afholder mødet tirsdag d. 18. september kl. 19 i Sognehuset. Efter orienteringen kan man beslutte at fortsætte med et egentligt opstillingsmøde. Tapdrup skal vælge 5 medlemmer til menighedsrådet, mens Asmild skal vælge 9 medlemmer. På mødet skal man derefter beslutte, om man skal afholde et regulært kampvalg tirsdag d. 13. november - eller man skal have et fredsvalg / aftalevalg. Ved et kampvalg opstiller de forskellige kirkepolitiske retninger hver sin kandidatliste.

Ved et fredsvalg enes man på mødet om en fælles kandidatliste, som naturligt vil have personer, der dækker forskellige kirkepolitiske synspunkter. Hvis man enes om et fredsvalg, er der dog stadigvæk mulighed for et kampvalg, idet der kan opstilles alternative kandidatlister. På opstillingsmøderne vil der naturligvis blive orienteret om alle regler vedrørende valget, ligesom der vil være mulighed for at melde sig som stedfortræder og stiller for listen / listerne. Vi håber, at rigtig mange af vores sognebørn vil møde op og gøre deres indflydelse gældende. Vi håber ligeledes, at der er en række personer, der har lyst til at kandidere til menighedsrådet. Det er et interessant arbejde - og vi har altid brug for en fornyelse. Folkekirken og kirkelige emner er til stor debat i disse år. Som medlem af et menighedsråd har man indsigt og indflydelse på, hvilken vej Folkekirken bevæger sig. Aase Langvad, Tapdrup Menighedsråd Asger Loldrup, Asmild Menighedsråd

Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige

Asmild

Alle møder holdes i Sct. Margrethes Gård kl. 19.00 - ca. 21.30. 4. okt. • 31. okt. • 28. nov. - konstituering af det nye menighedsråd.

Tapdrup

Alle møder holdes i Sognehuset i Tapdrup kl. 19.00 - ca. 21.30. 12. sept. • 24. okt. • 21. nov. - konstituering af det nye menighedsråd.


Hvad er en ungdomspræst? Hvad er en ungdomspræst og ikke mindst, hvad laver en ungdomspræst? Det spørgsmål er jeg ofte stødt ind i de sidste 6 måneder – både privat og professionelt, og det vil jeg gerne prøve at besvare for læserne af KIRKE&SOGN.

Jeg kan uden tøven svare ja på spørgsmålet, om de unge virkeligt har brug for deres egen præst. Det har jeg allerede oplevet i løbet af de første 6 måneder i arbejdet. Inden sommerferien var jeg så heldig at blive inviteret rundt på de forskellige uddannelsessteder, hvor jeg både deltog i undervisningen indenfor etik, kulturfag og religion, men jeg har også arbejdet én til én med enkelte elever i forbindelse med Jeg kan uden tøven forskellige skoleopgaver. svare ja på spørgs-

Jeg er præst for de unge Det betyder, at jeg som præst målet, om de unge skal være konkret fysisk til Derudover har jeg haft en del virkeligt har brug for stede, hvor de unge er - på skosjælesorgssamtaler. Sygdom, forderes egen præst. lerne, på gaden, i bybilledet. ældrenes skilsmisse, kærestesorMøder de mig her, vil jeg forger og misbrug er nogle af de prohåbentlig også dukke op i deblematikker, som jeg har forsøgt res bevidsthed, hvis de en dag at hjælpe de unge med at finde skulle få brug for mig i min egenskab som hoved og hale i. Det er en opgave jeg møder sjælesørger. Én de kan komme til, hvis livet med ydmyghed og taknemmelighed. og hverdagen bliver for tung at bære alene. Jeg har planer om at lave en alkohol- og misbrugskonference. Jeg har kontakt til nogle unge, som vil komme og dele deres historier med os - og jeg håber ad den vej, at jeg kan være med til at skabe en debat omkring unge og misbrug.

Kort sagt: Der er masser at lave for en ungdomspræst. Trine Hostrup Dahl ungdomspræst

Stillingsopslag Asmild Kirkes Ungdomskor søger sangere! Netop nu er der ledige pladser i Asmild Kirkes Ungdomskor, så hvis du kan tænke dig at synge i kor og lære mere om at synge, er dette måske noget for dig! Koret er for piger og drenge fra 7. klasse til 3.g. Du skal synge i koret hver anden søndag og til højtiderne. Derudover synger koret til vielser og koncerter. For at øve til alt dette er der ugentlige korprøver om torsdagen kl. 16.00-17.30. Du får løn for at deltage, hvor meget afhænger af din alder og kor-erfaring. Lyder dette interessant og kunne du tænke dig at vide mere så ring til kirkens organist og korleder Maja Simonsen, tlf. 21 80 87 73.


Spillemandsmessen Spillemandsmessen på Mercantec - og krucifiks til Asmild Kirke Der huserede en kold og stærk blæst på Kristi Himmelfartsdag, så vi rykkede ind på Handelsskolen og holdt gudstjeneste i den store sal. Det gav gode lydforhold og god plads til det store kor med solist, dirigent og spillemandsorkester samt til den hundredtallige menighed. Fem præster deltog. Under gudstjenesten blev alterbordet dækket, og forrest i processionen bar Niels Kjeldsen et lille krucifiks ind, som blev sat på alteret. Korset har Niels skåret af et stykke fra et bøgetræ, der har stået på det Bruun´ske familiegravsted på Asmild kirkegård. Krucifikset kan nu ses i Asmild Kirke. Lisbeth Andersen, sognepræst

Fotos: Lars Guldager


Arrangementer Temagudstjenesten 2012 Tilrettelagt af beboerne på Stationsvej i Tapdrup

Atter i år er der temagudstjeneste den første søndag i oktober i Tapdrup kirker. I år bliver det søndag den 7. oktober 2012. Der er tradition for, at forskellige mennesker fra Tapdrup tilrettelægger gudstjenesten ud fra et selvvalgt tema. Som noget nyt har menighedsrådet indbudt en hel vej i Tapdrup til at være med til at tilrettelægge gudstjenesten i samarbejde med menighedsråd og præst. Der tales ofte om, at folkekirkens gudstjenester ikke kommer nutiden mennesker i møde. Nu har en hel vej så fået muligheden for at være med til at tilrettelægge en gudstjeneste, sådan som beboerne synes, at den bør se ud for at være aktuel i 2012. Kom og vær med til årets temagudstjeneste søndag den 7. oktober kl. 19.00 i Tapdrup kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et let traktement i Sognehuset. Tapdrup menighedsråd

Tapdrup Sangkor I Tapdrup findes et kor - et sangkor! Et tilbud til alle om at give den indre sangfugl luft under vingerne, at få rørt stemmerne og mærke glæden ved at synge sammen med andre. Disse muligheder får man netop i Tapdrup Sangkor, hvor der er fokus på sangglæde, god musik, en smule sangteknik og performance. Og så kræves der ingen forudsætninger for at være med i koret ud over glæden ved - og lysten til - at synge. Koret har haft en optræden i kirken, og inden dette mødtes vi til en del korprøver i løbet af foråret. Endelig oprandt dagen, hvor koret

skulle deltage i søndagens gudstjeneste d. 13. maj i Tapdrup Kirke. Det blev en rigtig festlig forårsgudstjeneste. Nu ser vi så frem til efteråret, der byder på øvning og optræden til gudstjenesten med juletræstænding 1. søndag i advent d. 2. december kl. 15.00. Frem til dette har vi korprøver på følgende aftener: 25. oktober, 1. november, 8. november, 15. november, 22. november og 29. november. Alle aftener er torsdage, og vi øver fra kl. 19.00-21.00 i Sognehuset. Vi vil til denne lejlighed synge forskellig musik, der passer til årstiden, advent og jul, alt sammen så den gode (jule)stemning nok skal indfinde sig. Velkommen til alle, der har lyst til at deltage! Maja Simonsen, Organist

Litteratur- og læsekreds Der indbydes til 4 formiddage, hvor vi vil tale om et stykke litteratur. I foråret erfarede vi, at det var givende i fællesskab at tolke nogle noveller af Karen Blixen. Vi fortsætter lidt endnu med denne forfatter. Sæsonen afsluttes dog med en ny forfatter, som udvælges i samråd med deltagerne. Tidligere sognepræst Gunnar Hansen står for litteraturkredsen. Der er fastsat flg. formiddage kl. 10 - 11.30: Tirsdag den 11. september - »Sorgagre« fra Vintereventyr. Tirsdag den 9. oktober - »Babettes gæstebud«. Tirsdag den 30. oktober - »Vejene omkring Pisa« fra Syv fantastiske fortællinger. Tirsdag den 20. november. Mødestedet er Sct. Margrethes Gård. Man bedes i forvejen have læst det stykke litteratur, der er på programmet. Kopi af teksten kan evt. fås på kirkekontoret. Tilmelding til kirkekontoret. Vi begynder med formiddagskaffe á 10 kr.


BUSK-dag

søndag den 28. oktober I år er det syttende gang, vi kan fejre BUSKdag. Dagen, som er en stor sognedag for Asmild og Tapdrup sogne, er fyldt med traditioner. Som altid begynder vi med en festlig gudstjeneste i Asmild kirke, her vil både minikonfirmander, FDF og KFUM-spejderne Nørreå Gruppe være aktive med forskellige indslag. Efter gudstjenesten er der marked i Sct. Margrethes Gård. I det store telt i gården vil der være musik ved FDF orkesteret og Landsdel 2 Bandet. Der vil være forskellige aktiviteter for børn, boder hvor man kan købe vafler, prøve at fange en »fisk« i fiskedammen eller fremstille sine egne bolsjer. Der bliver også mulighed for at kigge nærmere på FDF`s missionsprojekt ZAMBIA, som vi støtter med 1/3 af overskuddet fra dagen. Projektet laves i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og handler om menneskers ret til mad; man kan læse mere herom på hjemmesiden www.FDF. dk/Zambia Indendørs vil der være loppemarked både for børn og voksne. I cafeteriet kan man købe dejlig mad og kaffe med kage, og der bliver mange muligheder for at handle i salgsboden og for at prøve lykken i tombolaen og amerikansk lotteri. Alle disse aktiviteter kan kun lade sig gøre, fordi rigtig mange frivillige deltager. Nogle har faktisk været i gang med at fremstille håndarbejder lige siden sidste BUSK-dag, og andre har været i planlægningsgrupper eller lovet at hjælpe til på selve dagen, alt sammen for at dette års BUSK-dag må blive en rigtig god dag! I ugerne op til efterårsferien vil der blive solgt lodsedler både i Tapdrup, Bruunshåb og Overlund. Overskuddet fra lodseddel-salget og Busk-dagen vil blive fordelt ligeligt mellem Overlund FDF, KFUM-spejderne Nørreå Gruppe og missionsprojektet ZAMBIA.

Dagens program vil være: Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Asmild kirke, hvor minikonfirmander, FDF og KFUM-spejderne medvirker. Kl. 12.00 Markedet i Sct. Margrethes Gård åbner med: • Musik ved FDF orkesteret kl. 11.45 - kl. 12.20 • Loppemarked • Forskellige aktiviteter for børn i teltet • Vaffelbod • Tombola • Amerikansk lotteri • Salgsbod med håndarbejder m.m. • Cafeteria Kl. 13.30 Musik ved Landsdel 2 Bandet. Kl. 15.30 Markedet slutter. Asmild-Tapdrup menighedsråd

Efterlysning Til loppemarkedet har vi brug for alle mulige ting og sager - også gerne legetøj. Vi modtager gerne forskellige former for håndarbejder til salgsboden samt gevinster til tombolaen. Desværre har vi ikke mulighed for at modtage tøj og møbler. Vi beder om at modtage tingene senest fredag formiddag den 26. oktober. Tingene kan afleveres på kirkekontoret i åbningstiden, dog først efter den 18. september, eller vi kan komme og hente dem efter telefonisk aftale i september og oktober. Ring blot til Peder Dalager tlf. 86672721 eller Aksel Pedersen mobil 22182203.


Arrangementer Fælles sogneaften for de seks bysogne i Sognegården ved Domkirken mandag den 27. august kl. 19.30 Tro, håb og handling - en folkelig drøftelse af, hvad det er for et samfund, vi vil have. Biskop Kjeld Holm & professor Steen Hildebrandt har fundet sammen i et kærligt oprør fra hjertet. Som borgere i det danske samfund formulerer de iagttagelser og overvejelser samt drømme og håb for vores fælles fremtid: Hvordan oplever vi den nuværende samfundsudvikling? Er der brug for at finde svar, der kommer fra en ny måde at tænke på? Er der håb?

Asmildaftener i Sct. Margrethes Gård. Fri entré og kaffebord til 25 kr. Kan vi stole på Det nye Testamente? Onsdag den 26. september kl. 19.30 Lektor ved Aarhus Universitet, dr. theol. Helge Kjær Nielsen vil denne aften forsøge at besvare ovenstående spørgsmål. For at gøre det må der afklares en del andre spørgsmål, nemlig 1) hvordan de nytestamentlige skrifter og især evangelierne er blevet til, 2) hvad hensigten med skrifterne var, 3) i hvilken forstand skrifterne kan betegnes som Guds ord, 4) hvilken litteraturgenre skrifterne kan henregnes under og 5) hvad vi mener med udtrykket ’stole på’. Med Helge Kjær Nielsens solide viden og indsigt venter der os en lærerig aften. Koncert og foredrag om Hildegard von Bingen Søndag den 11. november kl. 15 i Asmild Kirke. Entré 50 kr. Se omtale under koncerter.

Gudstjeneste og spagetti i Asmild kirke 2012 Tag børnene med i kirke og få aftensmaden serveret Kære børnefamilier! »Gudstjeneste og spagetti« betyder, at vi begynder med børnegudstjeneste i Asmild kirke. Børnegudstjenesten er bygget op over et tema med en fortælling fra Bibelen i børnehøjde, en lille leg eller anden aktivitet. Vi synger børnevenlige salmer sammen og beder Fadervor. Bagefter spiser vi spagetti og kødsovs i Sct. Margrethes Gård. I får en hyggelig oplevelse med børnene, aftensmaden er klaret, og bagefter er der tid til, at børnene kan lege, og de voksne kan få talt lidt med hinanden over en kop kaffe eller te. Hvis man har små børn, der skal hjem og i seng, inden arrangementet er slut kl. 19, kan man bare tage tidligere hjem. Det koster 25 kr. pr voksen at spise med. Tirsdag den 23. oktober kl. 17.00 »Hyrdedrengen David« - En fortælling om drengen, der gik i marken og vogtede får. Ligesom David vil vi undre os over Guds skaberværk og lægge blomsterløg. Du må gerne tage en planteskovl med. Onsdag den 28. november kl. 17.00 »David bliver konge«. Kom og hør om Davids oplevelser og syng med på hans digte. Fredag den 28. december kl. 17.00 »Josef og Maria rejser til Davids by«. Hvor er det? Hvorfor rejser de dertil, og hvad sker der så? I Sct. Margrethes Gård er der bagefter juletræ og en lille overraskelse. Vi slutter lidt senere denne aften.


Eftermiddagsmøder i Sct. Margrethes Gård Møderne begynder kl. 14.30. Fri entré - kaffe 25 kr. Fra mismod til livsmod Onsdag den 12. september Foredrag ved Ib Hoch, Horsens. Da foredragsholderen i 1984 var midt i 40´erne, mistede han hele sit højre ben p.g.a. kræft. Han er et meget positivt menneske, som med stor humor fortæller, hvordan han har genfundet livsherlighedsværdien og hvordan livet går videre med kun et ben og fyret fra sit job. Han har bl.a. engageret sig i Sundhedshøjskolen Diget, og som formand for Digets Venner modtog han i 2001 Livsglædens Pris. Et lys i mørket Onsdag den 10. oktober Som frivillig for Folkekirkens Nødhjælp rejste Nanna Bruus Henriksen i 2010 til Zambia i Afrika. I seks uger boede hun hos en værtsfamilie langt ude i en lille landsby, hvor hun mødte en åbenhed og en glæde uden lige. I dette lille, tætte, isolerede og fattige landsbysamfund fik landsbyens beboere hverdagen til at fungere ved at leve fra hånden til munden, stå sammen og ikke mindst ved at tro. Tro kan bære meget og give mening til

en hverdag med problemer og byrder, siger Nanna, der kom hjem med en oplevelse af, at der kan gøres noget for at hjælpe, hvis man vil - og det vil Folkekirkens Nødhjælp. »Skæbne forpligter« - fortællingen om Prins Henrik - prinsgemalen. Onsdag den 14. november Foredrag ved agronom Johan Junker Kjær, Viborg. I fortællingen vil der blive lagt størst vægt på Prins Henriks første 33 år. Efter at være født i 1934 tilbragtes de første barndomsår i Fransk Indokina; under krigen opholdt han sig på en gård i Sydfrankrig. Han blev student både i Cahors i Frankrig og i Hanoi i Indokina og studerede jura i Paris samt orientalske sprog i Hong Kong. Værnepligten blev aftjent i Algeriet og fra1963-67 var han diplomat i London - indtil han 10. juni 1967 blev gift med tronfølgeren i Holmens Kirke og dermed blev prins af Danmark. Prinsens kulturelle interesser, herunder hans bøger, digtsamlinger og bøger om mad og vin vil også blive berørt.

Busken Busken er stedet, hvor du har mulighed for at være med i et hyggeligt samvær. Vi synger, lytter, snakker og drikker kaffe. De, som har lyst, laver ting til BUSKdagen. Kontakt mig, hvis du gerne vil vide noget mere om det, eller hvis du har problemer med transport. Der er åbent hver mandag fra kl. 14-16 i forhuset ved Sct. Margrethes Gård. Anne Sofie Pedersen, sognemedhjælper


Arrangementer Overlund Senior Klub Klubben mødes i Sct. Margrethes Gård kl. 14.30 - 16.30 Onsdag den 5. september Irland rundt på cykel (1100 km på 4 uger). Diasforedrag ved Astrid og Kaj Kristensen, Esbjerg. Billederne handler først og fremmest om Irlands storslåede natur med mange historiske mindesmærker. Vi vil også høre lidt om landets til tider barske historie – og om befolkningens hjælpsomhed og livsglæde. Livsglæden kommer til udtryk bl.a. i deres sang-, musik- og pub kultur. Foredraget er delvist ledsaget af irsk folkemusik. Onsdag den 19. september Det Rullende Teater (27. sæson) ved fortælleren Karen Borberg og skuespilleren Henning Hansen, som opfører: »Kærestebreve«. Stykket er en gribende og humoristisk forestilling om livslang kærlighed mellem to mennesker, som fra deres tidlige ungdom forelsker sig dybt i hinanden. Onsdag den 3. oktober kl. 12-16 OBS!- tidspunktet! Smørrebrød og underholdning. Tilmelding er nødvendig; man kan tilmelde sig ved de første klubmøder. Pris 100 kr. Drikkevarer kan købes, eller man kan selv medbringe. Underholdning ved Underholdnings Com-

pagniet fra Aarhus, som består af 6 personer i den tredje alder. Det bliver et blandet repertoire bestående af bl.a. danske sange, Kaj Norman Andersen potpourri, monologer, danske filmmelodier, Svend Gyldmark potpourri og danske revyviser. Onsdag den 24. oktober Banko. Klubben køber gevinsterne. Der kan købes 3 plader for 40 kr. Onsdag den 7. november Foredrag ved Bodil Aagaard, sygeplejerske og tidligere plejehjemsleder, hvor hun har arbejdet med demente. Foredragsholderen er tilknyttet Alzheimer foreningen og vil fortælle om sygdommen og hvordan man omgås demente. Onsdag den 21. november »Viborg - nu og før« ved Ib Thanild. Foredraget er baseret på nutidige fotografier sat op mod fotografier fra det gamle Viborg. Billederne er fra den indre by og ledsages af oplysninger om de steder, der vises. Nærmere program uddeles i klubben. Henvendelse om klubben til formand Ritha Præstegaard, tlf. 8667 1327


Alle gudstjenester og arrangementer bliver også lagt på kirkernes fælles hjemmeside. www.asmildkirke.dk · www.tapdrupkirke.dk

Gudstjenester på Overlundgården og Sct. Kjeldsgården Overlundgården onsdage kl. 15.15 gudstjeneste med altergang:

Sct. Kjeldsgården onsdage kl. 14 gudstjeneste med altergang:

19. sept. i Tapdrup kirke Høstgudstjeneste ved Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen 17. okt. ved Per Bucholdt Andreasen 21. nov. ved Henriette Korsgaard.

5. sept. ved Lisbeth Andersen 19. sept. i Tapdrup kirke Høstgudstjeneste ved Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen 3. okt. ved Kirsten Greve 17. okt. ved Per Bucholdt Andreasen 7. nov. ved Lisbeth Andersen 21. nov. ved Henriette Korsgaard

Omkring bordet Fællesspisning for enlige i Asmild og Tapdrup sogne i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4. Et åbent fællesskab er dette mødested omkring bordet, hvor vi får maden serveret og spiser sammen. Middagen koster ca. 60 kr. De næste datoer for spisning og samvær er: tirsdag den 25. september kl. 18 - ca. 20.30 og fredag den 9. november kl. 18 - ca. 20.30. Yderligere oplysninger hos sognepræst Lisbeth Andersen. Her kan man også tilmelde sig. Med venlig hilsen fra præsterne


En fryd for øret og en oplevelse for sjælen!

Koncert og foredrag om Hildegard von Bingen

Kirkekoncerter Det danske Hildegard Ensemble

Asmild Kirke Søndag den 11. november kl. 15. Entré kr. 50 Den 7. oktober 2012 bliver middelaldermystikeren Hildegard von Bingen ophøjet til kirkelærer i Den katolske Kirke. Dermed blåstemples hendes altomfattende holistiske teologi, der omfatter såvel naturlære, lægekunst, musik som en profetisk kritik af kirken på hendes egen tid. Er hun også en profet i vores tid? Hildegard levede 1098-1179 og grundlagde to klostre, hvoraf det ene endnu eksisterer. Denne søndag eftermiddag i Asmild Kirke vil vi vie til Hildegard, der blev født ved den tid, hvor Asmild kirke blev bygget. Velkommen til en totaloplevelse! Cand. mag. i musik, dansk og litteratur Kirsten Kjærulff, som har skrevet flere bøger om Hildegard von Bingen og leder rejser til hendes kloster i Tyskland, vil fortælle om hendes liv, hendes værker og hendes betydning dengang og nu. Desuden synger Det danske Hildegard Ensemble, der er en kvindelig vokalgruppe, der specialiserer sig i middelalderens kirkemusik med et rent gregoriansk enstemmigt repertoire. Der synges a Capella i den tradition, der har levet ubrudt i mere end 1500 år. Hildegard von Bingens 77 sange er ensemblets udgangspunkt, og den gregorianske sang med dens talrige variationer er ensemblets kernerepertoire. Tæt kontakt med forskellige klostersamfund holder ensemblets musikalske udførelse autentisk og levende.

Julekoncert i Tapdrup Kirke

Torsdag den 6. december kl. 19.30 med Viborg Kammerkor. Mere herom i næste nummer. Efterfølgende mødes vi til gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. Tapdrup menighedsråd

Familiegudstjeneste

og »vi tænder juletræet« første søndag i advent i Tapdrup kirke Søndag den 2. december kl. 15.00. Den første søndag i advent er en rigtig hyggeog festdag - nu begynder julen så småt, vi gør forberedelser og begynder at glæde os. Det fejres i kirken med de kendte adventssalmer og adventskransen, der tændes. Som noget nyt vil Tapdrup sangkor også medvirke. Efter gudstjenesten skal vi have gløgg og æbleskiver i Sognehuset, og måske synge nogle flere sange - indtil det bliver mørkt og vi samles udenfor for at tænde juletræet og danse omkring det. Dette arrangement er et samarbejde ml. menighedsrådet og borgerforeningen.


Foreninger Indre Mission i Tapdrup Torsdag den 30. august kl. 19.30 Samtalemøde hos Verner Juul Pedersen, Spanggårdvej 5. Torsdag den 20. september kl. 19.30 Møde i Sognehuset ved fritidsforkynder Niels Jørgen Nyrup Andreasen, Nr. Onsild. Onsdag dag den 3. oktober kl. 19.00 Oktobermøde - Gudstjeneste i Bjerringbro kirke ved valgmenighedspræst Jon Poulsen, Gjern. Torsdag dag den 4. oktober kl. 19.30 Oktobermøde i Bjerringbro missionshus ved missionær Egil Kildeholm Jensen, Rønde. Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 Samtalemøde og årsberetning hos Svend Nyrup, Tapdrupvej 120. Tirsdag den 13. november kl. 19.30 Kredsens efterårsmøde i Hans Tausens Hus, Viborg. Torsdag den 6. december kl. 19.30 Adventshygge hos Niels Ove Sørensen, Engvej 4.

Danmission i Tapdrup Mandag den 3. september kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Lis Frandsen, Vibækvej 13. Mandag den 1. oktober kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Christensen, Nedertoften 16. Mandag den 5. november kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Martha Pedersen, Nedertoften 5.

Viborg kirkeradio Viborg og omegn: 93,8 Mhz KIRKE - RADIOEN HVER SØNDAG KL. 20.00 - 21.00. Udsendelserne kan også høres på programbanken på hjemmesiden: www.kirkeradio.dk Kopi: Det er muligt at få en kopi af en udsendelse på en CD. Kontakt redaktionen på tlf. 8664 7094 - og vi prøver at efterkomme dit ønske.

Viborg NAT kirke Den første fredag i hver måned fra kl. 19.30 23.00 er Viborg Natkirke åben for dig, der vil opleve en anderledes gudstjeneste. Se mere på www.viborgnatkirke.dk Koordinator: Ungdomspræst Trine Dahl

Aflastningstjenesten Viborg Menighedspleje. Tilbyder aflastning hos alvorligt syge, døende og demente. Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne ansvarsbevidste mænd og kvinder, der underskriver tavshedspligt. Uanset baggrund deltager de frivillige løbende i undervisning og vejledning (supervision). Henvendelse til Annemette Boje tlf. 8667 6340 eller Bodil Knudsen tlf. 8667 1588.

FDF i Overlund Kredshuset, Gl. Randersvej 49 Kredsledere: Peder Ø. Kristensen, Hjortehøjen 2, tlf. 8667 5129. Rikke Pedersen, tlf. 2068 8079. Se nærmere på: www.fdf-overlund.dk

KFUM - Spejderne Nørreå Gruppe Spejderhuset »Træknuden« Vibækvej 40B, Bruunshåb Gruppeleder: Poul Olesen, tlf. 8662 1519 / 2089 3828. Se program på www.naagruppe.dk


Gudstjenester Asmild kirke

Dato

Kl.

Søndagens navn og præstens na

Gudstjeneste

2. sept.

9.15

13. søndag efter Trinitatis ved Henriette Korsgaa

Højmesse

9. sept.

10.30

14. søndag efter Trinitatis ved Lisbeth Andersen

Familiegudstjeneste Mini-konfirmander medvirker

16. sept.

10.30

Højmesse

23. sept.

10.30

15. søndag efter Trinitatis ved Henriette Korsgaa Høstgudstjeneste Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Onsdag - Seniorgudstjeneste for Overlundgårde og Sct. Kjeldsgården og andre interesserede. 16. søndag efter Trinitatis ved Lisbeth Andersen

Højmesse

30. sept.

10.30

17. søndag efter Trinitatis ved Per Bucholdt And

Højmesse

7. okt.

10.30

18. søndag efter Trinitatis ved Henriette Korsgaa

Per Bucholdt Andreasen & temagudstjenestegrup 19. søndag efter Trinitatis - Radiotransmission ved Per Bucholdt Andreasen 20. søndag efter Trinitatis ved Lisbeth Andersen

Højmesse

14. okt.

Højmesse

21. okt.

10.00 NB!! 10.30

Familie-gudstjeneste FDF, KFUMspejderne og minikonfirmander medvirker

28. okt.

10.30

Gudstjeneste med musik

4. nov.

15.00

Højmesse

11. nov.

10.30

Alle Helgens Dag ved Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen Indsamling til Danske Sømands- og Udlandskirke 23. søndag efter Trinitatis ved Per Bucholdt And

Højmesse

18. nov.

10.30

24. søndag efter Trinitatis ved Henriette Korsgaa

Højmesse

25. nov.

10.30

Sidste søndag i kirkeåret ved Lisbeth Andersen Indsamling til Kirkelig Forening for den Indre Mis

Højmesse

2. dec.

9.15

1. søndag i advent ved Per Bucholdt Andreasen

BUSK dag ved Henriette Korsgaard Sommertid slutter

21. søndag efter Trinitatis ved Per Bucholdt And


avn

Dato

Kl.

ard

2. sept.

10.30

Højmesse

9. sept.

9.15

Gudstjeneste

ard

16. sept.

14.00

en

19. sept.

14.00

23. sept.

9.15

Familiegudstjeneste Vi planter dåbstræ Kirkekaffe Høstgudstjeneste Kirkekaffe Højmesse

30. sept.

9.15

Gudstjeneste

7. okt.

19.00

Temagudstjeneste Traktement i Sognehuset

14. okt. 21. okt.

10.00 NB!! 9.15

i Asmild Kirke Radiotransmission Højmesse

28. okt.

9.15

Gudstjeneste

4. nov.

10.30

Højmesse

er dreasen

11. nov.

9.15

ard

18. nov

9.15

Gudstjeneste Kirkekaffe Højmesse

25. nov.

9.15

Gudstjeneste

2. dec.

15.00

Familiegudstjeneste Hygge i Sognehuset Juletræet tændes

dreasen

ard

ppe

Tapdrup Kirke

dreasen

ssion

Asmild Kirke er åben daglig kl. 8.00 - 15.00. Tapdrup kirke er åben daglig fra solopgang til solnedgang.

Taxa til kirkelige arrangementer i Asmild og Tapdrup

Ring til Viborg Taxa på tlf. 8662 6600 senest en time før og bed om at blive kørt til kirke og møderne. Kørslen er gratis. Der findes Teleslynge anlæg i begge kirker.


Adresser HVOR HENVENDER MAN SIG? Fødsel og dåb Fødsel anmeldes til kirkekontoret. Aftale om dåb fås ved henvendelse til kirkekontoret. Samtale om dåben foregår med præsten. Bryllup Tidspunkt for vielse aftales med kirkekontoret. På borgmesterkontoret ansøger man om en prøvelsesattest. Der aftales en samtale med den præst, der skal stå for vielsen. Prøvelsesattest medbringes ved samtale med præsten. Begravelser Dødsfald meddeles til kirkekontoret, der gerne hjælper med papir og aftaler. Tidspunkt for og forløb af begravelse/ bisættelse aftales med præsten. ADRESSER & TRÆFFETIDER Hjemmesider www.asmildkirke.dk www.tapdrupkirke.dk Sognepræst Per Bucholdt Andreasen Asmild Præstegård, Gl. Randersvej 2 tlf. 8667 6347/mobil 2933 6411 fax 8667 3618 e-mail: pba@km.dk Sognepræst Lisbeth Andersen Hellevej 10 tlf. 8667 2780/ mobil 2167 7993 fax 8667 3618 e-mail: lma@km.dk Sognepræst Henriette Korsgaard Kærvænget 12, tlf. 8662 3459/mobil 2933 6401 e-mail: hkgk@km.dk

Kirkens præster har fri om mandagen. Præsternes vagttelefon: På mandage: 7022 0303 Kirkekontoret Gl. Randersvej 2. Kontorets åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9 - 13.30 og torsdag tillige kl. 16 - 17. Mandag lukket. Tlf. 8667 3616. Fax 8667 3618. Kordegn Jannie Mølgaard e-mail: jam@km.dk Sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen tlf. 2346 6943 sognemedhjaelper@asmildkirke.dk Træffes på kirkekontoret mandag kl. 9-10. Organist Maja Simonsen, tlf. 2180 8773 e-mail: organist@asmildkirke.dk ASMILD Menighedsrådsformand Asger Loldrup, tlf. 8667 4525. Kirkeværge Svend Korup, tlf. 8667 4203. Kirketjener Conny Mortensen, tlf. 4013 5563. e-mail: kirketjener@asmildkirke.dk Asmild kirkegård Graver Lene Andreassen mobil 4021 0210 kirkegård, tlf 8667 4210 e-mail: graver@asmildkirke.dk Træffes på kirkegårdskontoret mandag–fredag kl. 12–12.30. Sct. Margrethes Gård Gl. Randersvej 4. Kirketjener Inge Guldager tlf. 6172 1430. margrethegaarden@asmildkirke.dk

TAPDRUP Menighedsrådsformand Aase Langvad, tlf. 8660 0407. Kirkesangere Helge Ellerup, tlf. 8667 5508. Gerda Bak, tlf. 3134 4956. Kirkeværge Anne Kirstine Laugesen, tlf. 8660 2872. Tapdrup Kirkegård Graver Ole S. Jensen graver.sognehuset@mail.dk mobil 2334 8471 privat 8665 9645. Sognehuset i Tapdrup Højtoften 3, tlf. 8663 7730. Vedr. reservation: 8660 2872. Udebliver kirkebladet: – kontakt da kirkekontoret. KIRKE & SOGN Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: 20. oktober 2012 Bladet udkommer 3 gange årligt: april, september og december. Redaktion Anne Kirstine Laugesen annekirstinel@ugesen.dk (ansvarshavende) Svend Korup Lisbeth Andersen Aase Langvad Bjarne Nygaard Oplag: 2950 ekspl. Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Asmild og Tapdrup kirkeblad - Nr 3 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you