Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2023

Page 1

ÅRGANG 5 · DECEMBER 2022 · JANUAR · FEBRUAR 2023 SOGNEBLAD »Glade jul, dejlige jul« SIDE 2 Den danske Folkekirke SIDE 3 kirkebladet.nu

»Glade jul, dejlige jul«

Fredag den 4. maj 1945 lød det således i mange danske hjem klokken 20.24: »I dette øjeblik meddeles det, at Montgome ry har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgi vet sig.«

Små 2000 år før dette frihedsbudskab lød det således i alle danske hjem: »Det er fuldbragt.« Og lige præcis det sam me budskab om fred fortæller B.S. In gemann os om i »Glade jul, dejlige jul« vers 4: »Salig fred, himmelsk fred toner julenat herned! Engle bringe til store og små bud om ham, som i krybben lå, fryd dig, hver sjæl, han har frelst.«

I 1945 blev der altså proklameret fred i Danmark, men julenat i år 0 blev en evig fred med Gud proklameret i en krybbe i den lille by Betlehem. Og kun små 30 år senere blev denne himmelske fred slået fast med syvtommersøm på et kors på højen Golgata i byen Jerusa lem, da Jesus udåndede på korset med de tre vidunderlige ord »Det er fuld bragt.« Og en skønnere jublen over lige præcis denne skelsættende begi venhed end den, vi får fortalt i salme

iblandt os de gå.« At englene kan flyve med Paradis-grønt er et billede på den samme frihed, som vi får fortalt om i Første Mosebog kapitel 6-10 i forbin delse med »Den store vandflod«, da Noahs Ark støder på grund. Her er det ikke engle, som flyve med Paradisgrønt, men derimod en due, som luk kes ud - eller slippes fri af arken - og vender tilbage til arken med et frisk olivenblad i næbbet, som understrege de, at vandet var forsvundet fra jorden.

Her fik altså menneskeheden en ny chance og Gud lovede aldrig mere at sende en sådan stor vandflod over jor

den, hvilket han understregede ved at sætte regnbuen på himlen, som skulle huske ham på hans løfte. Og lige præ cis det samme fandt altså sted på korset på Golgata bare med nogle helt andre perspektiver, og derfor hører vi, hvordan B.S. Ingemann meget rigtigt ind fører begrebet »Paradis-grønt.« For den helt afgørende forskel på korset på Golgata og alle andre begivenheder er, at kun på korset blev døren ind til Guds evige rige åbnet for alle mennesker. Det var, hvad Jesus kom til denne jord for at fuldbringe. Din og min og alle vore kæres evige frelse.

2 PRÆSTENS HJØRNE

Det fortæller Jesus vore hjerter således: »For min Faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham (siger Jesus) på den yderste dag.”

Fredagscafé

Thyborøn kirke indbyder til »Fredagscafe« i sognelokalet følgende fredage: 13. januar og 10. februar kl. 15.00 - 17.00.

Fredagscaféen er åben for alle.

For den helt afgørende forskel på korset på Golgata og alle andre begivenheder er, at kun på korset blev døren ind til Guds evige rige åbnet for alle mennesker...

Ser du altså Guds søn - Jesus Kristus - hænge på korset og tror du i dit hjerte på, at han gjorde det for din skyld, skal Je sus også oprejse dig på den yderste dag. Det er, hvad Jesu ord »Det er fuldbragt« bety der. At Gud ved at give sin el skede søn ind i døden selv var den, der slettede alt det ud, som havde lagt sig imellem ham og hans el skede skabning: »Han (altså Gud) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.«

Og lige præcis fordi vi tror, at det er en fuldbragt frelse for alle menne sker, synger vi glad og gerne med på »Glade jul, dejlige jul« også denne jul. For intet - hverken krigen i Ukraine, coronapandemien eller alle Brøndbys mange nederlag - kan rokke ved den Guds frelse, som i Sønnen rækkes til alle mennesker. »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.«

Rigtig glædelig jul til jer alle sammen!

Vi vil drikke kaffe og spise kage. Vi vil synge sange og snakke. Ja, vi vil hygge vil vi. Det som vi danskere er allerbedst til. Fre dagscaféen er altså et socialt samlingspunkt for alle i Thybo røn sogn, som har lyst til at mø des med nogle andre. Her kræ ves ikke nogen særlige talenter, men bare lyst til at være sam men med andre mennesker.

Hver gang vil der være mulig hed for selv at byde ind med no get, som man brænder for. Det ka’ være en lille historie, et digt, eller måske en sang, man har bå ret i sit hjerte hele livet.

Hjerteligt velkommen til alle!

3TANKER

Gudstjenester

Søndag d. 4. december

2. s. i advent - Lukas 21,25-36 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Tirsdag d. 6. december

kl. 18.00 v. Jim S. Christensen Festgudstjeneste for minikonfir mander og forældre.

Søndag d. 11. december

3. s. i advent - Matthæus 11,2-10 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 18. december

4. s. i advent - Johannes 1,19-28 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Onsdag d. 21. december kl. 10.00 v. Jim S. Christensen

Juleafslutning med børnehaven kl. 12.30 v. Jim S. Christensen Juleafslutning med skolen

Torsdag d. 22. december kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Lørdag d. 24. december

Juleaften - Matthæus 1,18-25 kl. 14.30 v. Jim S. Christensen kl. 16.00 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 25. december

Juledag - Lukas 2,1-14 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Mandag d. 26. december

Anden Juledag - Matthæus 23,34-39 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

INDRE MISSION

Torsdag d. 1. kl. 19.30 Adventshygge v/ Jørgen Knudsen i sognelokalet.

BØRNERYTMIK

Lørdag d. 3. kl. 10.00 i Harboøre Kirke.

KONCERTER

Onsdag d. 7. december kl. 19.00 Julekoncert med lokale kræfter i Thyborøn Kirke.

Tirsdag d. 20. december kl. 16.00 Julekoncert med Orkestereftersko len, Holstebro.

Julekoncert med Andrea Pellegrini og LiveStrings

Fredag d. 2. december kl. 19.00 på Tuskær

Og det skete i de dage! Sådan begynder vores Julekon cert hvor vi fortæller juleevangeliet gennem nærvær og spilleglæde. Vi vandrer med Josef og Maria gen nem tornene mod Betlehem, besøger hyrderne på marken, beundrer barnet i krybben, og ophøjes af englenes lovsang. Julen har Englelyd favner julens mirakel med toner fra 300 års musik. Fra Bach’s Juleoratoriums fortryllende, virtuose arier, over roman tikkens store vingefang til musik af i dag. Vi deler vores egne kæreste jule sange og overraskes af julemusik fra andre verdenshjørner, mens vi følges ad til hjerternes fest. Alt sammen leveret akustisk og nærværende af - Andrea Pel legrini & LiveStrings.

4 DECEMBER

Gudstjenester

Søndag d. 1. januar

Nytårsdag - Lukas 2,21 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 8. januar

1. s. e. h3k - Lukas 2,41-52 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 15. januar

2. s. e. h3k - Johannes 2,1-11 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 22. januar

3. s. e. h3k - Matthæus 8,1-13 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Torsdag d. 26. januar

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 29. januar

S. s. e. h3k - Matthæus 17,1-9 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

INDRE MISSION

Onsdag d. 11. kl. 19.30

Alliance bedeuge i sognelokalet.

Onsdag d. 12. kl. 19.30

Alliance bedeuge i sognelokalet.

VÅGETJENESTEN

BIBELKREDS

Torsdag d. 26. Bibelkreds i hjemmene.

Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og dø ende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/ 97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317.

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

SCT. NICOLAI TJENESTEN

Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00.

Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

VIGTIGT

Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børne kirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet.

5JANUAR

Gudstjenester

Søndag d. 5. februar

Septuagesima - Matthæus 20,1-16 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 12. februar

Seksagesima - Markus 4,1-20 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 16. februar

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 19. februar

Fastelavn - Matthæus 3,13-17 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 26. februar

1. s. i fasten - Matthæus 4,1-11 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Gudstjenester

Søndag d. 5. marts

2. s. i fasten - Matthæus 15,21-28kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

INDRE MISSION

Onsdag d. 7. kl. 19.30 Møde ved Lars Kristensen i sognelokalet.

Torsdag d. 8. kl. 19.30 Møde ved Henning Mikkelsen i sognelokalet.

Fredag d. 9. kl. 19.30 Møde ved Robert Enevoldsen i sognelokalet.

BIBELKREDS

Torsdag d. 23. februar

Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 23. marts

Bibelkreds i hjemmene.

SE HER!

Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en indsamling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.

FOR DE UNGE

I THYBORØN

Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513. Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.

6 FEBRUAR

Besøgstjeneste i Thyborøn

Når man lytter til snakken på vandrørene i Thyborøn bli´r man hurtigt klar over, at vi mangler en besøgs tjeneste. Det er som om de eksisterende besøgstjene ster alle stopper i Harboøre, selvom toget faktisk kører helt ud til Thyborøn. Som en konsekvens af dette har menighedsrådet i Thyborøn valgt at lade præsten etablere en besøgstjeneste. Derfor må du meget gerne kontakte præsten enten på tlf. 97 83 10 69 eller på mail: jisc@km.dk, uanset om du ønsker besøg eller gerne vil besøge nogen, så vil han koordinere besøgene. Sidder du altså alene og savner en at vende verdenshistorien med, så ring til præsten.

Generelle åbningstider ses på vor hjemmeside. Ferieuge 7 ekstra længe åbent: 9.30-19.30 fra d. 11. februar til d. 19. februar. www.waerket.dk tlf. 9783.1390 info@waerket.dk

VÆRESTEDET

Værestedets 24-års fødselsdag blev fejret med rigtig man ge dejlige gæster og et lækkert kaffe/kagebord.

Den hyggelige adventstid nærmer sig og som tidligere år serverer vi også på alle adventssøndage gløgg og æbleski ver.

Vi afholder julestue søndag d. 4. december fra kl. 11.00 16.00 med salg af dekorationer, lotteri, frokostplatter og med lynpladespil.

Der spilles julebanko mandag d. 5., 12. og 19. decem ber, - alle aftener kl. 19.00 med ekstra store gevinster. Julefrokost for vore brugere afholdes som tidligere år, men datoen er i skrivende stund ikke fastlagt, men vil blive slået op på Værestedet, hvor der også vil blive orienteret om tilmelding.

Der er lukket d. 24., 25., 26. og 31. december samt 1. ja nuar. Mellem jul og nytår er der åbent fra kl. 14.00-17.00.

Daglige åbningstider: kl. 18 - 21 Bankospil kl. 19.00 Tirsdage kl. 18 - 21 Onsdage kl. 18 - 21 Madaften kl. 18.00, - tilmelding senest tirsdag Torsdage kl. 18 - 21 Strikkecafé fra kl. 13.30 - 16.30 Fredage kl. 18 - 21 Lørdage kl. 14 - 17 Søndage kl. 14 - 17

Tak for et godt samarbejde gennem 2022. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår fra de frivillige på Værestedet

7DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN en forening for ældre (60+) og pensionister

Julefrokost d. 24. januar kl. 18-00 i Fritidscentrets festlokaler.

Også i år spiller »Musikvenner« under frokosten og spiller op til dans bagefter. Der kan købes øl, vand og vin, men drik kevarer må også medbringes. Prisen er 125 kr. Tilmelding fra d. 10. - 17. januar på tlf. 52806157.

Generalforsamling d. 21. februar kl. 17.30 i Fritidscentrets festlokaler, alle medlemmer er velkomne og skal du ikke deltage i fællesspisning kræves der ikke tilmelding. Forslag skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Til den efterfølgende fællesspisning er der tilmelding til fra d. 7. - 14. februar på tlf. 52806157. Prisen er 75 kr. drikkevarer kan medbringes eller købes

Kontingent 100,- kr./person kan betales ved julefrokosten eller til Lisbeth Krog evt. med MobilePay til 818422 husk at skrive »Kontingent + adresse«. Kontingentet skal senest betales til generalforsamlingen.

AKTIVITETER

Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsgården / Fritidscentret. Kontaktperson: Henning Nielsen tlf. 23905785.

Vandgymnastik: hver mandag kl. 9.30 - 10.20 og 10.30 - 11.20. Ledes af: Else Nielsen. De første 10 lektioner afsluttes til december. 10 nye lektioner startes op i januar, de der er med på holdene nu kan tilmelde sig ved sidste lektion i år. Evt. nye deltagere kan tilmelde sig fra 1. december. Prisen for 10 gange er 350 kr. Yderligere information og tilmelding kan ske til Lisbeth tlf. 24842350

Seniorgymnastik hver tirsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret. Gymnastikken ledes af fysioterapeut Anne Mette Carøe. 10 nye lektioner startes op i januar, de der er med på holdene nu kan tilmelde sig ved sidste lektion i år. Evt. nye deltagere kan tilmelde sig fra 1. dec. Prisen for 10 gange er 175 kr. Yderligere information og tilmelding kan ske til Mona tlf. 22350740.

Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen.Kontaktperson: Søren Schmidt tlf. 23230827.

Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på sportspladsen, Nørrevej / Vesterhavsgade. Kontaktperson: John Nielsen tlf. 22358296

Krolf hver mandag kl. 13.00 på sportspladsen, Nørrevej / Vesterhavsgade. Kontaktperson: Vera Styrbro tlf. 29426414

Ringo hver tirsdag kl 10.00 - 10.45 i Fritidscentret. Kontaktperson: Hans Ruby tlf. 40206840

Billard hver onsdag kl. 19.00 i Fritidscentret. Kontaktperson: Kristian Lilleøre tlf. 20232483

Walk and Talk. ca en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, afgang fra Hallen.Kontaktperson: Mona Vestergaard tlf. 22350740

Yoga. Der opstartes et Yogahold såfremt der opnås tilstrækkelig tilslutning. (pris fastsættes senere)

Kontaktperson: Susanne Kirkeby tlf. 42164848

Hvor der ikke står andet er aktiviteterne gratis.

www.humørklubben-thyborøn.dk 8 DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV-FJORDS VENNER

DECEMBER

Tirsdag d. 13. kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe. Søndag d. 11. og 18. kl. 15.00 Adventshygge. Torsdag d. 22. kl. 15.00

Julegudstjeneste v / Jim Sander.

JANUAR

Tirsdag d. 10. og 24. kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe. Torsdag d. 26. kl. 15.00 Gudstjeneste v/ Jim Sander.

FEBRUAR

Tirsdag d. 7. og 21. kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe. Torsdag den 16. kl. 15.00 Gudtjeneste v/ Jim Sander.

Alle er meget velkomne til sang, gudstjenester og julehygge.

Bussen og cyklerne kører efter behov. HAV-FJORDs Vennekreds

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

Grandækningen forventes færdig 1. søndag i advent, alle de krukker, vaser og skåle der bliver fjernet fra gravstederne inden grandæk ningen kan stadig findes i gården ved graverbygningen, de bliver først fjernet efter 4 uger.

Grandækning, dekorationer og kranse bliver fjernet igen før påsken 2023.

Gennem vinterperioden vil der være lukket for vandet på kirkegården med undtagelse af den vandstation der er ved det offentlige toilet ved graverbygningen, hvor der er vand hele året.

Redskaberne ved stationerne vil blive taget ind til vinter og hængt ud igen til foråret.

Det udendørs grønne arbejde vil være begrænset i vinterperioden. Hvis vejret tillader det vil der påbegyndes opgravning af udgået planter og hæk ke på tomme pladser.

Menighedsrådet og kirkegårdsudvalget arbejder med projekt kirkegårds udvikling. Der er endnu ikke nogen plan klar til godkendelse i provstiet.

Ligeledes afventer kirkegårdspersonalet den fremtidige plan fra menig hedsrådet omkring de sløjfede gravsten der står på kirkegården.

Kirkegårdspersonalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og en stort tak for et godt samarbejde i 2022.

Med venlig hilsen

Graver Christina Larson

9DET SKER

DØBTE

08.10.22 Frida Østergaard Møller

09.10.22 Villy Byskov Rasmussen

15.10.22 Ville Bundgaard Larsen

15.10.22 Alberte Holmegaard Hviid Christensen

15.10.22 Björn Ævar Sanders

VIEDE

13.08.22 Ida Vaslev Hviid Nielsen og Anton Gransgaard Leth

KIRKELIG VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB

17.09.22 Annemette Frost Vang og Anders Toft Bro

BEGRAVEDE / BISATTE

04.08.22 Marie Dorthea Rønn Johansen 27.08.22 Sven Aage Henriksen 08.09.22 John Mølgaard Pedersen

10.09.22 Henning Borup Jakobsen 24.09.22 Pia Berg Pedersen 22.10.22 Jette Bjerring Madsen

10 SIDEN SIDST
Frida Østergaard Møller Villy Byskov Rasmussen Ida Vaslev Hviid Nielsen og Anton Gransgaard Leth Annemette Frost Vang og Anders Toft Bro Ville Bundgaard Larsen Alberte Holmegaard Hviid Christensen Björn Ævar Sanders

SOGNEPRÆST

Jim Sander Christensen

Vesterhavsgade 150 · tlf. 97 83 10 69 · E-mail: jisc@km.dk

ORGANIST

Øjvind Særkjær Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro · tlf. 20 29 81 63

KIRKETJENER & KIRKESANGER

Hanne Krogh · Vesterhavsgade 156 · tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 · Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Vakant

KIRKEVÆRGE Flemming West Christensen, Sprogøvej 70A · tlf. 40 84 65 49 E-mail: f.west@youmail.dk

REGNSKABSKONTOR

Annette Flyvholm · tlf. 97 83 18 14

Privat: 97 83 46 57 · E-mail: alf@km.dk

Træffes i kirken torsdag kl. 12-13

LAYOUT & TRYK

Videbæk Bogtrykkeri A·S

REDAKTION

Helle Cristina Christensen og Jim Sander Christensen

KIRKEBIL

Harboøre Taxi 97 83 41 50.

Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

WWW.THYBORON-KIRKE.DK

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstje nester, aktiviteter og se billeder.

PRAKTISK VEJLEDNING

VED NAVNEÆNDRING?

Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordeg nen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændrin gen kan lade sig gøre? En navneæn dring koster 1. januar 2015 510 kr.

DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsda gen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå.

VIELSE: I god tid aftaler man dato en med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvel sesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune.

DØDSFALD: De pårørende henven der sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bi sættelse og tid for samtale med sog nepræsten.

SAMTALE / BESØG: Enhver er vel kommen til at kontakte sognepræ sten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealter gang eller sygehusbesøg.

11KONTAKT
Præsten har altid tavshedspligt!
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår

Velkommen til babysalmesang 2023

Tirsdag d. 24. januar kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 31. januar kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 7. februar kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 14. februar FERIE

Tirsdag d. 21. februar kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 28. februar kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 7. marts kl. 10.00 i Thyborøn (evt. Hav-Fjord?)

Tirsdag d. 14. marts kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 21. marts kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 28. marts kl. 10.00 i Harboøre Afslutning

Drengen spurgte en gammel vis mand med erfaring: »Kan du venligst fortælle mig, hvor jeg kan gøre karriere?«

Din tro gør dig ikke til et bedre menneske, men din opførsel og dine handlinger kan gøre det.

Og smilende svarede den gamle mand: »Vær et godt menneske - det er der fremtid i, og samtidig er der ikke mange konkurrenter!«

ID-nr.: 46879 105