Page 1

Sognemøde med Tove Holm

Julen har bragt velsignet bud

SIDE 5

SIDE 2

Gospel D´Light kommer

Sognetur til Venø

SIDE 9

SIDE 4

ÅRGANG 2 · DECEMBER 2017 · JANUAR · FEBRUAR 2018

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

Julen har bragt velsignet bud! I vores salmebog står mange gode julesalmer, så hvorfor lige salme 119? Jo, den kigger vi på i denne lille artikel, fordi den med få ord fortæller helt præcist, hvad jul egentligt drejer sig om: »I dag blev vor kære frelser fød og Paradis-vejen funden«. Således synger vi klart og tydeligt hele Kristendommens omdrejningspunkt i salme 119 vers 2. Jesus Kristus gik sin gang på jord, hvor han gjorde godt og helbredte alle, som han mødte på sin vej, men størst af alt har han åbnet »Perleporten«, så også du og jeg har mulighed for at gå ind gennem den. Det er, hvad Kristendom handler om, og derudfra kan vi hente al vor glæde, som salme 119 begynder med at fortælle: »Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge«. For der er i sandhed grund til at glædes. Bibelen fortæller os allerede på nogle af de første blade, at Gud jog mennesket ud af Edens have og satte en solid vagt foran, så mennesket ikke

havde mulighed for at vende tilbage og spise af Livets træ. Derfor lever vi uden for Paradiset uden nogen anden mulighed end Jesus for at kunne komme derind igen. Denne mulighed giver Jesus kvit og frit til alle, der ønsker at tage imod den. Således får vi fortalt i salme 119 vers 3: »Den have, Guds engle flyve i, vil Jesus for os oplukke«. Uanset hvordan alt andet forholder sig, kan intet rokke ved forsoningen eller fredsstiftelsen - end ikke hvis vi falder fra troen, har forladt Gud og vor dåbs nåde og ikke længere står indskrevet i Livets Bog! Til hver en tid ka’ vi vende om og tage imod Guds nåde i Jesus Kristus. Det må vi holde fast i, når alt ser håbløst ud! Det er det kristne håb - som står fast - uanset hvad, for det drejer sig ikke på nogen måde om, hvad du og jeg gør, men derimod har det alt at gøre med Jesus - vor kære Frelser - som har tilvejebragt frelsen og freden med Gud for dig og mig og alle vore kære. Det fortalte Jesus meget klart og tydeligt, da han udåndede på korset med de vidunderlige ord »Det er Fuldbragt« på sine læber.

Lige præcis her - på denne mand på korset - fik menneskeheden fred med Gud, og »Perleporten« blev slået op på vid gab, så hvert et menneske, der vil, ka’ gå ind gennem den, når Jesus vender tilbage til denne jord for at dømme levende og døde. Det er klassisk, bibelsk Kristendom eller med andre ord »Korsteologi«. Og lige præcis derfor ka’ vi med salme 119 synge: »Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge. Himmerigs konge blandt os bor, han juleglæden os bringer; han favner hver barnesjæl på jord og lover os englevinger!«. Rigtig glædelig jul til alle jer kære mennesker i Thyborøn. Jim Sander Christensen


DET SKER

3

Kirkeåret går snart på hæld og vi ser frem til en hyggelig tid i kirkeregi. Arbejdet med den nye graverbygning går fremad. Nye reviderede tegninger er indsendt til godkendelse i Provstiet og Stiftet. Lysskiltet udenfor kirken »The Same for everyone« bliver i forbindelse

med afslutningen på Århus by som kulturby 2017, taget ned i løbet af december måned. Vi ønsker alle en rigtig glædelig og velsignet jul samt et godt nytår. Conny Kruse Nielsen

Bente Toft

Nyt fra menighedsrådet

Derfor er kirken

SOLNEDGANGSKONCERT Solnedgangskoncerterne er et nyt tiltag der foregår i kirken, som vi har prøvet hen over sommeren i år. Nogle aftner, hvor vi i en time lytter til stille orgel- / klavermusik samt synger lidt sammen. En anderledes måde at holde koncert på, hvor der er stille og rolig musik - man kan synge med eller bare sidde og lytte. Solnedgangskoncerterne er både for sognet, men også et tiltag for turister i sommermånederne.

AFTENKLANG Aftenklang er nogle dejlige sangaftner der foregår i sognelokalet, hvor alle kan deltage. Her synger vi mange forskellige sange og salmer såvel nye som gamle. Hver aften har et tema der knytter sig til årstiden. Der er en pause med hygge, kaffe og kage.

en vigtig del af lokalsamfundet!

Jeg har oplevet tre kirker i mit 83-årige liv i Thyborøn og kirken har altid været der for mig. Døbt i den gamle, konfirmeret og gift i den forrige og bruger flittigt den ny. Kirkens folk og fællesskab viser sig tydeligst, når man har brug for det. Kirken er rammen om min tro og jeg holder meget af sang og musik. Derfor savner jeg kirkekoret, jeg håber det må komme igen da der mange sangglade i Thyborøn. Det er det kirken kan, synes jeg.


4

SOGNETUR 2017

Sognetur til Venø Søndag 20. august var vi på sognetur til det smukke Venø. Vi var ca. 40 sognebørn afsted. Efter gudstjenesten i Thyborøn Kirke kl. 9 og kirkekaffe, kørte vi til Nørre Nissum Kirke, hvor Leo Toftgaard fortalte om restaureringen af kirken og den nye altertavle.

Derefter kørte vi til Venø, hvor vi fik en dejlig middag på kroen. Herefter kørte vi en rundtur på øen, og så kirken, sang et par salmer der, og kørte ned til havnen hvor vi fik den medbragte kaffe og hjemmebag.

Efter kaffen kørte vi til Venø fiskefarm, hvor de blandt andet opdrætter østers og krabber, og der var mulighed for at smage østers. Øjvind Særkjær


DET SKER

FASTELAVNS - FAMILIEGUDSTJENESTE Thyborøn kirke inviterer til familiegudstjeneste i kirken søndag den 4. februar kl. 13.00. Bagefter går vi ned i hallen, hvor vi slår katten af tønden og spiser kage. Fastelavn er tiden inden fasten begynder askeonsdag. Nu er det tid til at fordybe sig i livets store spørgsmål. Og at reflektere over de dybeste lag i tilværelsen gøres altså bedst på tom mave, så er alle sanserne skærpet, og det er nemmere at bevare sit fokus. Og det fokus, vi ska’ finde frem til, er ham, der hænger på et kors for din og min skyld - Jesus Kristus. Men først skal der festes og fyldes i vommen. Sådan har det fungeret i umindelige tider, og selvom fastelavn i dag mest af alt er en festdag for børnene, så er tankerne bagved lige præcis de samme, som vi allerede mødte Sankt Hans, hvor heksen skreg så forfærdeligt, da hun blev brændt af på bålet som et tegn på, at vi vil af med det onde. Til fastelavn er det bare ikke heksen, men katten i tønden, vi gir et ordentligt gok i nødden. At fordrive det onde er altså de fælles tanker bag begge disse dage. Og så er vi tilbage ved refleksionen på den tomme mave, som gerne sku’ føre os frem til dengang, hvor den onde selv led sit endelige nederlag, nemlig på korset på Golgatha, hvor Jesus gik i døden for din og min skyld, så både synden, døden og Djævelen ikke længere har nogen magt over os. Vi glæder os til at se jer alle i kirken denne dag. Kom som du er eller udklædt. Jesus elsker dig under alle omstændigheder.

THYBORØN FRITIDSCENTER Thyborøn ønsker GLÆDELIG JUL fredag den 22. december kl. 17 - 19 - fri entre. Centret holder åbent alle dage i december. Køkkenet er lukket fra d. 22. december til den 2.januar.

SOGNEMØDE MED TOVE HOLM Onsdag d. 17. januar kl. 19.30 får vi besøg af Tove Holm fra foreningen Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp (PULS) Det er en forening, der på et kristent grundlag arbejder med at støtte diverse udviklingsprojekter i Tanzania. Det gælder bl.a. undervisning, landbrugsprojekter, projekt mod omskæring af piger mm. PULS drives udelukkende af sponsormidler og frivillige bidrag. Tove og hendes mand, der er formand i foreningen, har senest været i Tanzania i efteråret 2017 og vil fortælle nyt om det spændende og vigtige arbejde!

JULEAFTEN I LEMVIG KIRKEHUS Vil du dele julens glæder med andre, og har du lyst til at opleve en hyggelig »Jul i Fællesskab«, så er du meget velkommen til at holde juleaften i Lemvig Kirkehus. Der vil være julegudstjeneste kl. 15.30 i Lemvig Kirke (for dem der ønsker det), traditionel julemiddag med risalamande, sang og dans om juletræet og en lille gave til alle der deltager. Mere info samt tilmelding på Værestedet til Flemming Lund, så sørger vi for transporten.

5


6

DECEMBER

INDRE MISSION

Gudstjenester

Torsdag d. 7. kl. 19.30: Adventshygge i missionshuset ved Karin og Holger Haldrup.

Søndag d. 3. december 1. s. i advent - Lukas 4,16-30 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Kollekt: Indre Mission

Søndag d. 24. december 4. s. i advent - Joh. 3,25-36 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Kollekt: Kirkens Korshær

Søndag d. 10. december 2. s. i advent - Matt. 25,1-13 kl. 19.30 v. Karsten Christensen

Søndag d. 24. december Juleaften - Matt. 1,18-25 kl. 14.30 v. Jim S. Christensen Kollekt: Kirkens Korshær

Torsdag d. 14.: Kirstine og Poul Bro.

Søndag d. 24. december Juleaften - Matt. 1,18-25 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen Kollekt: Kirkens Korshær

Mandag d. 4. kl. 14.15: I missionshuset.

Mandag d. 25. december Juledag - Joh. 1,1-14 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Onsdag d. 6. kl. 19.00: Julekoncert ved lokale kræfter.

Fredag d. 15. december kl. 10.00 v. Jim S. Christensen. Juleafslutning med børnehaven og dagplejen. Søndag d. 17. december 3. s. i advent - Lukas 1,67-80 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Onsdag d. 20. december kl. 12.30 v. Jim S. Christensen. Juleafslutning med skolen. Onsdag d. 20. december kl. 18.00 v. Jim S. Christensen. Festgudstjeneste med minikonfirmanderne og deres familier med spisning i sognelokalet. Torsdag d. 21. december kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Julegudstjeneste på »Hav-Fjord«.

Tirsdag d. 26. december 2. juledag - Matt. 10,32-42 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 31. december Julesøndag - Matt. 2,13-23 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen l gudss børn med ti Tag blot jere er der er prædikenen ste d n U . te es en tj sid utningen af sl I e. k ir ek børn en går en vok en ik d ræ p r fø salme d i børindre børn u sen med de m nerummet. TIGT

VIG

BIBELKREDS

BØRNEKREDS

KONCERTER

Ferdag d. 15. kl 19.00: Orkesterefterskolen Holstebro.

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Ferie indtil februar 2018.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE Ferie indtil februar 2018.


JANUAR

Gudstjenester Mandag d. 1. januar Nytårsdag - Matt. 6,5-137 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen.

INDRE MISSION Mandag d. 8., tirsdag d. 9. og onsdag d. 10. kl. 19.30: Evangelisk Alliance Bedeuge i missionshuset.

Søndag d. 7. januar 1. s. e. h. 3 k. - Markus 10,13-16 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Kollekt: Missions Projekt

Torsdag d. 25. kl. 19.30: Samtalemøde i missionshuset.

Søndag d. 14. januar 2. s. e. h. 3 k. - Joh. 4,5-26 kl. 14.00 Karsten Christensen

Tirsdag d. 16. kl 10.00: Bibelkursus i Flynde missionshus v/ sognepræst Robert Enevoldsen, Holstebro.

Søndag d. 21. januar Sidste s. e. h. 3 k. - Joh. 12,23-33 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Torsdag d. 25. januar kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Gudstjeneste på »Hav-Fjord«. Søndag d. 28. januar Septuagesima - Matt. 25,14-30 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen.

SKATTEKISTEN Onsdag d. 24. kl. 17.00: ved N.C Kirk.

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Ferie indtil februar 2018.

IM KREDSMØDER

BIBELKREDS Torsdag d. 18.: hos Ulla og Kai Bruun; Mona og Bjarne Andresen.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE Ferie indtil februar 2018.

SOGNEMØDE Onsdag d. 17. kl. 19.30 i kirken v/ Tove Holm (se omtale side 5).

BØRNEKREDS Mandag d. 22. k. 14.15: I missionshuset.

Fotos: Tanja Munk Johannesen

7


8

FEBRUAR

Gudstjenester Søndag d. 4. februar Seksagesima kl. 13.00 v. Jim S. Christensen. Familiegudstjeneste! Efter gudstjenesten går vi ned i hallen og slår katten af tønden! Søndag d. 11. februar Fastelavn - Lukas 18,31-43 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Kirkefrokost. Søndag d. 18. februar 1. s. i fasten - Lukas 22,24-32 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Søndag d. 25. februar 1. s. i fasten - Markus 9,14-29 kl. 14.00 v. Karsten Christensen. Kollekt: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Torsdag d. 28. februar kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Gudstjeneste på »Hav-Fjord«.

INDRE MISSION Missionsuge i missionshuset Fredag d. 2. kl. 19.30: Kurt Hjemdal, Norge. Lørdag d. 3. kl. 19.30 i Harboøre: Kurt Hjemdal, Norge. Mandag d. 5. kl. 19.30: Carsten Riis Jensen. Tirsdag d. 6. kl. 19.30: Bjarne Lindgren. Torsdag d. 28. kl. 19.30: Samtalemøde i missionshuset.

AFTENKLANG Onsdag d. 21. kl. 19.00.

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Både små og store starter igen omkring den 19. februar 2018, men hold selv øje med opslag, for mødekalenderen er ved redaktionens afslutning endnu ikke færdig planlagt.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE

BIBELKREDS Torsdag d. 22.: Nelly og Polle Krogh.

BØRNEKREDS Mandag d. 5. kl. 14.15: I missionshuset.

Både små og store starter igen omkring den 19. februar 2018, men hold selv øje med opslag, for mødekalenderen er ved redaktionens afslutning endnu ikke færdig planlagt.

Mandag d. 19. kl. 14.15: I missionshuset.

KIRKENS FØDSELSDAG Vi fejrer kirkens 6 års fødselsdag søndag den 11. februar med frokost efter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkomne!


MARTS

KONCERT Onsdag d. 7. kl. 19.30: Koncert med Gospel D’Light. Se omtale her på siden. Lørdag d. 17. kl. 20.00: Koncert med Fangekoret. Se omtale her på siden.

IM KREDSMØDER Onsdag d. 7. kl. 19.00: Møde i Lomborg missionshus v/ sognepræst Thomas Kristensen.

SKATTEKISTEN Onsdag d. 21. kl. 17.00.

Fotos: Tanja Munk Johannesen

DET SKER

9

GOSPEL D’LIGHT Onsdag den 7. marts kl. 19.30 er der koncert med Gospel D´Light. Der var store ambitioner, da koret startede, og det må siges, det er lykkedes at skabe et koncertkor - i professionel klasse. Koret arbejder konstant med at dygtiggøre sig, såvel musikalsk, samt med det at nå »ud over scenekanten« (De har arbejdet med Bente Zaber, sangcoach, Dorthe Bebe, dramaturg, mfl.) Der arbejdes meget med trivsel i koret, for kun der, opnås det bedste resultat. Alle steder. hvor koret kommer frem, samler de fulde huse og god respons. Koret modtager ofte ros for dets engagement, energi og tilstedeværelse.

VRIDSLØSELILLE FANGEKOR Lørdag den 17. marts kl. 20.00 er der koncert med Fangekoret. De første 10 år af Fangekorets virke i Vridsløselille Statsfængsel var der ingen, der kendte noget til de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, men da de udgav en cd i 2004 fik offentligheden øje på dem. Der startede en efterspørgsel efter koret udenfor murene og med tiden fik Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør en koncertvirksomhed. I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt i hele Danmark og der er lange ventelister på deres optræden. Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt information om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.


10

DET SKER

THYBORØN FDF

VÆRESTEDET

FDF’s mødekalender - for Tumlinge og 1. pilte samt 2. pilte og væbnere - sluttede for i år 2017 med udgangen af november måned, hvor vi havde juletræssalg den 25. november . Både små og store starter igen omkring den 19. februar 2018, men hold selv øje med opslag, for mødekalenderen er ved redaktionens afslutning endnu ikke færdig planlagt Tak for et godt år og glædelig jul.

Vi siger tusind tak for den opbakning Værestedet fik i anledning af sin 19 års fødselsdag. Mange tak for det indsamlede beløb i kirken og for besøg og donationer i løbet af dagen. Det var en rigtig fin dag med kaffebord og med god underholdning af Anker Hviid fra Tørfisk. I september måned var der Loppemarked på Værestedet. Det var en vellykket dag med mange gæster og hvor mange gjorde en god handel. JULEHYGGE: Som tidligere meddelt, er der alle søndage i advent julehygge i Værestedet og vi håber, at rigtig mange slår vejen forbi til kaffe og æbleskiver. JULESTUE: Den 10. december fra kl. 10-16 afholdes julestue med salg af dekorationer, juletræer, kaffe m.v. Den 18. december kl. 19: Årets julebanko. Den 20. december kl. 18: julefrokost for Værestedets brugere - tilmelding på Værestedet. Den 24. december - juleaften: er der mulighed for at komme til Lemvig Kirkehus og holde jul. Tilmelding til Flemming Lund, så sørger vi for transporten. Den 31. december - Nytårsaften: fejres på Værestedet fra kl. 18. Der er tilmelding til aftenen på Værestedet - og alle er hjertelig velkomne. ærestedet er lukket fra og med den 23. til og med 26. december, samt Nytårsdag, og åbent d. 27.-30. december fra kl. 14-17. Efter Nytår er det de sædvanlige åbningstider der gælder: Mandag kl. 17-22: Pladespil kl. 19.30 Tirsdag kl. 17-22. Onsdag kl. 17-22: Madaften kl. 18.00 (tilmelding senest tirsdag aften) Torsdag kl. 17-22: Strikcafe fra 13.30 -16.30. Fredag kl. 17-21. Lørdag + søndag samt søgnehelligdage kl. 14 - 17. Alle er hjertelig velkomne - Glædelig Jul og Godt Nytår

VÅGETJENESTEN Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61 76 49 55 eller 97 82 17 61. Betty Nørby tlf. 51 25 59 25 eller 97 89 13 17. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.


DET SKER

11

PLEJEHJEMMET HAV - FJORDS VENNER

THYBORØN FRITID Den 10. december holder vi juletræsfest for børn og voksne i Thyborøn Fritidscenter. Vi inviterer alle til dans om juletræet med julemanden, hvor han deler slikposer ud og synger med børnene. En rigtig hyggelig eftermiddag med kaffe, kage, julehygge og underholdning for børnene. Årets julefodbold afholdes d. 26. december i Thyborøn Fritidscenter. Om formiddagen er der familiefodbold, hvor familierne spille om at blive Thyborøn- Mestre. Efter middag bliver det firmafodbold, hvor de tilmeldte firmaer spiller om årets mesterskab. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, hvor mange deltager som spiller eller tilskuer. Vedr. tilmelding til de forskellige ting, så står der altid på opslagene til de forskellige arrangementer, hvordan man skal forholde sig. Den 20. januar 2018 bliver der arrangeret en tur til Baboon City i Herning. Det er for medlemmer med søskende og forældre/bedsteforældre. Vi har en rigtig hyggelig dag, hvor børnene leger og vi spiser frokost/eftermiddagskaffe sammen.

Arrangementer: Den 3. december - 1. søndag i advent kl. 15.00: Kaffe og underholdning v/ Anette Breinholt, Lemvig. Kl. 18.00 er der fælles middag for hele huset i fællesrummet »OG«. Den 10. december - 2. søndag i advent kl. 15.00: kaffe og underholdning v/ Jytte Toft, Thyborøn. Den 17. december - 3. søndag i advent kl. 15.00: kaffe og underholdning v/ Kim B. Jensen, Vejrum. Den 29. januar kl. 19.00: Generalforsamling. Den 12. februar kl. 11.00: Fastelavnsfest og tøndeslagning med efterfølgende frokost i »OG«. Den 14. marts 2018 kl. 15.00: Kaffe og underholdning v/ Fyrorkestret. Den 5. april: Fælles frokost for alle i Fiskehallen. Øvrige arrangementer: Sidste mandag i hver måned: Pladespil og vi starter med kaffe kl. 15.00, derefter spil fra ca. 15.30 - 16.30. (medbring en pakke til ca. 20 kr. el. du kan købe én hos os). Hveranden tirsdag i ulige uger: Sang fra kl. 19.00 - 20.30 med kaffe midtvejr, - gratis for beboerne, men 20 kr for deltagere udefra. Onsdage i ulige uger: Tur med bussen ud i det blå. Onsdage i lige uger: Pladespil i »OG«. Vi starter med kaffe kl. 15.00, derefter spil. Sidste torsdag i hver måned er der gudstjeneste. Vi starter med kirkekaffe kl. 15.00, derefter gudstjeneste til kl. 15.30. Alle er hjertelig velkommen til vore arrangementer.


12

DET SKER

HUMØRKLUBBEN Julefrokost d. 16. januar kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler Prisen er 75 kr. Tilmelding senest d. 9. januar til Henning tlf. 23905785 - henn48@gmail.com Generalforsamling d. 20. februar kl. 17:30 i Fritidscentrets festlokaler, alle medlemmer er velkomne og skal du ikke deltage i fællesspisning kræves der ikke tilmelding. Efterfølgende fællesspisning. Tilmelding senest d. 13. februar til Inge Lise tlf. 21510196 - lykkebo@get2net.dk Fællesspisning d. 20. marts kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler Tilmelding senest d. 13. marts til Bente tlf. 25156221 - bentehviid@hotmail.com Prisen for fællesspisninger er 50 kr. og man medbringer selv drikkevarer.

Pause i madlavning til fællesspisning.

Ved alle fællesspisninger er max. antal 120 personer. (først til mølle princip) Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsgården/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Gymnastik hver tirsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret.Ved fysioterapeut Marianne Alstrup Ringo hver tirsdag kl. 10.00 - 10.45 i Fritidscentret. Seniordans hver mandag kl. 9.30 - 11.30 i Fritidscentrets festlokale. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Billard og Dart hver mandag kl. 19.00 i Fritidscentret. PC undervisning, startes op efter behov - tilmelding kan ske til Aktiv onsdag. Kontakt ang. Aktiviteter mm, tlf. 23905785. Læs mere om Humørklubben på www.humørklubben-thyborøn.dk

Puljevindere i kroket A2.


SET & SKET

Konfirmanderne pĂĽ tur til Den gamle by i Ă…rhus

13

Skattekisten 15. november


14

SIDEN SIDST

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

DØBTE 17.09 30.09 01.10 28.10 04.11

Ella Østergaard Møller Alma Vrist Lyng Oliver Bundgaard Laursen Oliver Farup Lynge Gustav Halkjær Krogh

Ella Østergaard Møller

Alma Vrist Lyng

VIEDE 21.10 Vivi Bonne Bjerg og Martin Hansen

Vivi Bonne Bjerg og Martin Hansen

Oliver Bundgaard Laursen

BEGRAVEDE / BISATTE 15.09 15.09 28.09 29.09 07.10 01.11

Arne Svenstrup Jespersen Tage Jespersen Henning Høj Andersen Kirstine Agnete Rasmussen Marie Madsen Kim Schmidt

Oliver Farup Lynge

Gustav Halkjær Krogh

Foto: Tanja Munk Johannesen

Mandag i uge 43 startede vi som tidligere meddelt med grandækningen, og det går planmæssigt, - så vi forventer at være færdig til advent, - såfremt vejret tillader det. Vi har ansat en vikar til at hjælpe til med grandækningen. Den sidste storm har været hård ved stakittet rundt om kirkegården og der er knækket og væltet et fag. Der vil blive lukket for vandet på selve kirkegården, når den første nattefrost melder sig og der vil være lukket frem til foråret, når frosten er helt væk. Hvis der er brug for vand, kan man tappe vand på gæstetoilettet. Indtil videre har personalet planlagt ferie mellem jul og nytår og starter op igen den første arbejdsdag i det nye år. Personalet siger tak for samarbejdet i det gamle år og ønsker alle en rigtig glædelig jul.


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKESANGER Kai Bruun Furvej 17, tlf. 97 83 12 85 KIRKETJENER & KIRKESANGERAFLØSER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens nummer: 21 52 08 87 tlf. 29 90 22 29 (privat)

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Conny Kruse Nielsen, Bente Ryltoft Schultz og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK

KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

15

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/ bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige oplysninger, som skal fremgå af anmeldelsen. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er endnu ikke planlagt. Møderne afholdes i kirken kl. 18.30. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på oslagstavlen i våbenhuset samt på: www.thyboron-kirke.dk

shedspligt! Præsten har altid tav


138 16

FOKUS PÅ

Aktivitetsdag med rickshawcykler 22. august 2017 - med deltagelse fra Thyborøn Stemningen var høj da 35 deltagere var med til at lufte Lemvig Kommunes 8 rickshawcykler og andre cykler. Aktivitetsdagen blev afholdt på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem og i lokalområdet der omkring. Formiddagen bestod af morgenkaffe, en cykeltur på ca. 15 kilometer med vind i håret og gode naturoplevelser. Et af højdepunkterne var besøget på Store Brandborg, hvor det var muligt at cykle inde i staldene og klappe køer og kalve,- dette vakte minder hos en del af deltagerne. Efter frokost mødte endnu flere op til aktiviteter rundt om plejecentret, cykelpilot konkurrence og meget mere. Humøret var højt og flere fik øjenene op for, hvad cyklerne kan bruges til,

og hvilken glæde en cykeltur er med til at sprede. Aktivitetsdagen vil blive gentaget i august næste år (2018), med udgangspunkt i Harboøre Omsorgscenter og Dagcenter. Skulle man få lyst til at blive cykelpilot, er man hjertelig velkommen til at kontakte personalet på Hav-Fjord el-

ler Harboøre, så vil de hellere end gerne være behjælpelig med oplæringen. Karina Toft Vindum Fotos: Pernille Hummelshøj Nørby

Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2018  
Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2018