Page 1

UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

Lys for ude

SIDE

3

SIDE

3

SIDE

4

KIRKE & SOGN

Bekymrer vi os for meget? Julekoret synger julen ind Er vor Gud så fast en borg? DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2017-18

1


DET ENDER GODT Af sognepræst Gustav Eyermann

»Jeg er verdens lys«, sagde Jesus. Men hvor kom det fra - det lys, han var? Og hvad er det, der gør, at vi som kristne stædigt og stadig fastholder en tro på, at ingenting ender i mørke hér i livet - uanset hvor sort det hele end ser ud?

en påmindelse om, at man nogen gange skal ind i mørket for at få øje på lyset. At det, der virker mørkt og trøstesløst, kan være en ny begyndelse. Når du går gennem helvede, så bliv ved med at gå, skal Winston Churchill have sagt.

Det er troen på, at det ender godt. Netop i det dybeste mørke kan vi nogen gange få øje på det lys, som er usynligt i dagslys. Nogen gange er det i det dybeste mørke, at lyset kan nå os. At vi overhovedet er modtagelige for lyset.

Salmedigteren K.L. Aastrup har skrevet en salme nr. 21 i salmebogen, hvor han forsøger at gendigte Davids salme 139, her skriver han bl.a.:

Siger jeg: Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. SL. 139 Sådan står der i salmernes bog i biblen som

Før jeg blev født, du alt mig så i moderlivet inde; min lykke nu i dag dig lå fra evighed på sinde. Det sætter jeg min tro da til, at aldrig du mig slippe vil. Til hvem skal jeg vel ellers gå og håbe på et livets ord til trøst at få? Tro og tillid handler dybest set om det samme. At tro er at have tillid til, at jeg ikke er

overladt til mig selv. Heller ikke når jeg er omsluttet af mørke. Lyset møder vi i glimt. Måtte vi tage imod de glimt og næres af dem i det indre menneske. Måtte vi bruge adventstiden til i langt højere grad at tænke på mennesker end på småkager og pakker til børn, som har alt i forvejen. Måtte vi stemme vores sind til at tage imod. Lad os ikke frygte mørket, det er en del af os og af livet, og et helt og et fuldt liv rummer både mørke og lyse tråde. Måtte du og jeg være lys i mørket for andre, måtte vi bane vejen for andre og være budbringere af lys, liv, håb og det gode. Amen.

ANSØGNING OM JULEHJÆLP Det er muligt at søge julehjælp, hvis man er bosat i et af følgende sogne: Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling, Gjesing, Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, Voer, Udby eller Estruplund. Julehjælpen består af en stor julepakke med julemad, småkager, slik og andet, som hører julen til. Hvis man ønsker at komme i betragt-

2

ning, bedes man sende en ansøgning til: Sognepræst Charlotte B. Johansen, e-mail: CBJO@km.dk, Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning. I ansøgningen skal man oplyse antallet af hjemmeboende børn og disses alder og et telefonnummer, man kan kontaktes på. Desuden skal man vedlægge en kopi af sid-

ste årsopgørelse. Ansøgningsfrist er den 4. december. Ansøgere får besked samme uge. Ansøgningerne behandles under tavshedspligt.

Bedste hilsner Sognepræst Charlotte B. Johansen, Tlf. 8648 3308 Julehjælpen er sponseret af Lions Club og Svanerne. Varerne er fra SuperBrugsen i Auning, som også giver et tilskud.


VEJLBY KIRKE

MINIKONFIRMANDER

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Minikonfirmanderne i Vivild starter d. 24. oktober og mødes hver tirsdag kl. 14.00-16.00 frem til og med den 21. november. Afslutning med krybbespil i Vivild kirke d. 25. nov. kl. 14.00.

Igen i år er der nytårsgudstjeneste fælles med Norddjurslands Valgmenighed i Vejlby Kirke d. 31. december kl. 15.30. De to menigheders præster: Signe Riis Helbo, Torben Scherff Sørensen og Gustav Eyermann forestår gudstjenesten.

Minikonfirmanderne i Vejlby starter tirsdag den 6. februar og mødes følgende datoer fra kl. 14.00 -16.00: 20. februar, 27. februar, 6. marts, 13. marts og 20. marts 2018. Afslutning med passionsspil lørdag den 24. marts kl. 14.00 i Vejlby kirke. Gustav Eyermann, sognepræst

Efter gudstjenesten byder de to menigheder på et glas bobler.

Norddjurslands Valgmenighed, Vivild og Vejlby Sognemenighed VIVILD SOGNEHUS

VIVILD OG VEJLBY

BEKYMRER VI OS FOR MEGET? Samtaleaften i Vivild Sognehus onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30

JULEKORET SYNGER JULEN IND Siden slutningen af oktober har Julekoret, der har til huse i Sognehuset i Vivild, haft travlt med dette års julerepertoire. Koret har igennem mange år været ledet af Vivild-Vejlby Kirkers organist Per Rasmus Møller, der tog initiativ til koret for snart 35 år siden. Koret synger kun i perioden fra sidst i oktober og frem til jul, hvorefter man går hver til sit. Frugterne af efterårets øvning præsenteres ved »Vi synger julen ind« søndag den 17. december kl. 16.00 i Vivild Kirke og kl. 19.00 i Vejlby Kirke. Repertoiret byder på julemusik med stort ’J’, bl.a. de to underskønne engelske julesalmer »Once as I remember« og »The Coventry Choral«. Programmet byder også på fællessalmer og læsninger. Den liturgiske del er lagt i hænderne på sognepræst Gustav Eyermann, og der er lagt op til en stemningsfuld stund, hvor ingen forhåbentlig forlader kirken uden at være i den rette julestemning.

Mange har prøvet at ligge vågen en stor del af natten af bekymring for noget, der skal ske i fremtiden, som man ikke selv er herre over. I Lukas Evangeliet giver Jesus udtryk for, at vi ikke skal være bekymrede - vi kan alligevel ikke så meget som lægge en dag til livet ved at bekymre os.

DET SKER

VIVILD OG VEJLBY

Som opfølgning på Iben Krogsdals foredrag i Vejlby (se næNytter det at ste side) vil vi i Vivild Sognehus bekymre sig? fokusere på emnet bekymring. Grethe og Tove fra Vejlby menighedsråd og vores præst, Gustav, vil hver komme med et oplæg af ca. 5-8 minutters varighed over emnet »Bekymrer vi os for meget«. Derefter får alle mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Knud fra Vivild Menighedsråd er ordstyrer og vil sørge for, at alle, der ønsker det, får mulighed for at komme med sit bidrag til arrangementet.

Menighedsrådene i Vivild og Vejlby har med dette arrangement prøvet at tænke i lidt utraditionelle baner for en sogneaften og håber, at det vil falde i god jord.

3


DET SKER

VEJLBY SOGNEGÅRD

ER VOR GUD SÅ FAST EN BORG? Onsdag den 24. januar kl. 19.30 i Vejlby Sognegård kommer Iben Krogsdal og belyser dette spændende emne om Luthers salmer og Ibens gendigtning af disse. Iben er religionsforsker, forfatter og salmedigter. Har blandt meget andet udgivet salmesamlingen »Vi som er søgende«. Luthers salmer fra 1500-tallet bruges stadig flittigt. Mange kender og elsker ikke mindst »Vor Gud han er så fast en borg« og »Det kimer nu til julefest«. Ved reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et moderne lys på Luthers salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for os i dag?

Religionsforsker og salmedigter Iben Krogsdal taler i Vejlby

En aften med fortid/nutid og fremtid. I vore salmer er der meget at hente til alle de problemer vi »slås« med i dag, sygdom angst og stress. Alle er velkomne.

Vivild og Vejlby Menighedsråd VEJLBY KIRKE

Katten skal slås af tønden i Sognegården

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I Vejlby Kirke søndag d. 11. februar kl. 10.00. Traditionen tro holder Vejlby Kirke i samarbejde med spejderne i Allingåbro fastelavnsgudstjeneste. Vi starter i kirken med familiegudstjeneste kl. 10.00, hvor vi møder udklædte. Fra kirken går vi i samlet trop til Sognegården. Her slår vi katten af tønden. Så får vi frokost og kaffe med kage/fastelavnsboller. Derefter kåring af den sjoveste og mest fantasifulde udklædning indenfor de respektive aldersgrupper. Frokosten koster kr. 50,- for voksne. Børn er gratis. Der kan købes øl og sodavand. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Allingåbro Borgerforening, De grønne pigespejdere, KFUM spejderne i Allingåbro og Vejlby Menighedsråd

4


DET BLEV ET AF ÅRET STORE HØJDEPUNKTER - da Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille lagde vejen om ad Vejlby Kirke og gav en enestående koncert. Det skete den 3. oktober. Ikke mindre end omkring 170 be-

søgende sluttede op om arrangementet, der var kommet i stand gennem et samarbejde mellem Norddjurslands Valgmenighed og Vivild og Vejlby Menighedsråd og var støttet

økonomisk af Norddjurs Kommune og Allingåbro Borgerforening. Gennem årene har mange kor gæstet Vejlby Kirke, men aldrig har det vist lydt smukkere end denne aften.

SIDEN SIDST

170 mødte op til koncerten med Herning Kirkes Drengekor

HØSTOFFER Høsten er for længe siden overstået, når dette blad udkommer, og det samme er høstgudstjenesterne i Vivild og Vejlby kirker. Det indsamlede beløb blev kr. 2.449,00 i Vivild og kr. 825,00 i Vejlby. Pengene er sendt til Folkekirkens Nødhjælp. Tak for jeres støtte

Vivild og Vejlby Menighedsråd

5


ALT DET LYS VI IKKE SER En god bog er en bog, der stadig lever i ens sind år efter, at man læste den. En sådan bog er Athony Doerrs bog med ovennævnte titel. Den gav mig lyst til livet. Den åbnede mine øjne for alt det smukke, vi møder. Den gav mig tro på, at der midt i det mørkeste mørke findes muligheder. Og så var den skrevet i et smukt og malende poetisk sprog. Handlingen udspiller sig i Frankrig, Tyskland og Østeuropa fra 1934-1944 og med en afstikker til sidst til 2014. Kulissen er altså Europa op til og under II Verdenskrig. Det mørkeste kapitel i Europas historie med al dens krig, gru, smerte, menneskelig lidelse, fornedrelse og forfølgelse under nazismens ufattelige ondskab. Bogens paradoks og styrke er, at den troværdigt fortæller en utrolig historie, hvor der midt i alt dette mørke findes lys, liv og håb. Vi følger Marie-Laure Le Blanch fra hun er 6 år. Her mister hun sit syn og er henvist til sin far, låsesmed ved Paris’ Naturhistoriske Museum. De må flygte og efter en farefuld flugt ender hun hos en onkel i Saint-Malo, gammel fæstningsby ud til Den Engelske Kanal. Byen udslettes næsten totalt ved et allieret bombardement i august 1944. Parallelt følger vi Werner fra Zollverein, kulmineby tæt på Essen. Werners far døde som så mange andre ved en ulykke i kulminen, og Werner vokser op på et børnehjem. Werners fremtid er som 15-årig at blive kulminearbejder. En håbløs og trøstesløs fremtid. Skæbnen vil det anderledes. Han føres som radioekspert via en af Hitlers eliteskoler gennem det besatte Østeuropa på jagt efter undergrundsradiosendere. I august 1944 krydser Werners spor Marie-Laures under det bestialske bombardement af Saint-Malo.

6

Der er en dobbelttydighed i bogens titel. Den blinde Marie-Laure kan ikke se. Alligevel er hendes liv fyldt af lys og lyse billeder skabt af de mennesker, der i hendes dagligdag gjorde alt for at skabe tryghed midt i det stigende kaos. Først og fremmest hendes far så længe de fik lov at være sammen og senere onklen, husholdersken og den lokale bagerkone. Men lys kan også være en metafor, et billede på den helt uegennyttige kærlighed, der ikke viser sig gennem ord, men gennem dagligdagens konkrete handlinger. Jeg tror ikke Anthony Doerr bruger ordet kærlighed en eneste gang. Alligevel er bogen en bog om kærlighed og helt konkret omsorg mennesker imellem. Werner griber muligheden for at slippe væk fra Zollvereins meningsløshed. I jagten på et meningsfuldt liv hvirvles han dybere og dybere ind i nazismens grusomheder. Han erkender måske for sent, at i denne jagt er han meget tæt på at have mistet sig selv. For ham bliver lyset det konkrete møde med en legende rødhåret pige. En ventil åbnes i hans sind, og da han i Saint-Malo i sit indre hører en svag stemme fortælle, at der findes en rigtig måde at handle på, betyder det hans menneskelige redning, da han stik imod sine militære ordrer vælger at følge stemmen. Og så den smukke poesi. Da Marie-Laure efter megen sult får æg i onklens hus: »Æggene smager som skyer. Som spundet guld. Et øjeblik efter spiser hun skiver af vådt solskin«. Eller da Werner ser den gyngende rødhårede pige: »Det er livet, hvad vi lever for, for at lege på sådan en dag, hvor vinteren endelig begynder at slippe sit tag«. Hans Jesper Højlund

VEJLBY DØBTE Thea Marie Klok Schmidt Calvin Martin Staack Kjær Alberte Lisius Nielsen Lærke Taasti Bertelsen VIEDE Elisa Greve Jacobsen og Erik Greve Tørslev Thomsen KIRKELIG VELSIGNEDE Pernille Fucks og Rasmus Meyer Vestergaard DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Henriette Solveig Nielsen Elisa Husted Møgelvang Knud Børge Hansen Hans-Jürgen Gabriel Erik Hedegaard Jensen Lissie Rolskov Madsen Knud-Erik Sørensen Svend Erik Gjerding Knud Hardie Pedersen

VIVILD DØBTE Marica Aurora Herum Meldgaard Pedersen Silas Hermann Jensen KIRKELIG VELSIGNEDE Heidi og Jesper Hovmann Nonbo DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Christine Bettina Jensen


SIDEN SIDST

Kirkelig velsignet i Vejlby 19. august Pernille Fucks og Rasmus Meyer Vestergaard

Viet i Vejlby 16. september Elisa Greve Jacobsen og Erik Greve Tørslev Thomsen

Kirkelig velsignet i Vivild 23. september Heidi og Jesper Hovmann Nonbo

Døbt i Vejlby 13. august Calvin Martin Staack Kjær

Døbt i Vejlby 13. august Lærke Taasti Bertelsen

Døbt i Vejlby 27. august Alberte Lisius Nielsen

Døbt i Vejlby 9. september Thea Marie Klok Schmidt

Døbt i Vivild 20. august Marica Aurora Herum Meldgaard Pedersen

Døbt i Vivild 17. september Silas Hermann Jensen

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

LYS FORUDE !!! Af Peter Sørensen, fmd. for Vivild Menighedsråd

Lys forude er et udsagn, der tit udspringer af, at man befinder sig i mørke og tristhed. Et andet udsagn er, at hvis du ser et lys i en tunnel, så er det ikke nødvendigvis et modkørende tog. Men det kan også være en udgang til lyset. Alle de informationer, vi bliver bombet med, kan godt ind imellem få en til at miste optimismen og troen på, at der virkelig er lys forude. Men det er jo netop også lige der, at kristendommen kommer ind med sit budskab om lyset, og selv i den mørke vintertid slår dette budskab alligevel fuldt igennem. Det bliver jul, - og vi fejrer denne højtid med alt, hvad det indebærer. Vi fejrer nytår og håber, at det nye år må bringe noget godt med sig. Så mist ikke modet trods efterårets mørke, - der er lys forude. Jeg håber, mange vil bakke op og deltage i meget af det, der sker i vores kirke i jule- og nytårstiden. Der er fælles juletræstænding d. 23.11 i Vivild med opstart i Vivild kirke, og der er fælles nytårsgudstjeneste i Vejlby d. 31.12.

8

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 16. januar kl. 9.00 Tirsdag d. 20. februar kl. 9.00

I vores eget lille sogn fortsætter vi med det kirkelige arbejde på alle niveauer. Vi har fået vores budget for 2018 på plads. Vores bevilling fastholdes på det nuværende niveau. Det betyder, at vi fortsætter blandt andet udskiftning af hække m.v. på kirkegården og forventer, at aktiviteterne for 2018 kan fastholdes, som de er planlagt og budgetteret.

Der sker mange ændringer indenfor vores kirke. Vores provst Anders Holst er gået på pension, og der skal derfor vælges ny provst. Vores biskop har igangsat et projekt, der vil ændre strukturen i vore pastorater, og vi vil fremover se andre samarbejdsflader og pastorater end de nuværende. Baggrunden er et spare-projekt, hvor der skal flyttes præstestillinger fra vores provsti til Århus området på grund af den befolkningstilvækst, der sker i storbyområdet. Uanset hvordan det lander, håber jeg, at der også her vil være lys forude, således at det ikke skader det arbejde, der foregår i den nuværende struktur.

Herfra skal der lyde glædelig jul og godt nytår til alle. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle lokale kræfter. Tak til alle de frivillige og vores personale, der har ydet en flot indsats for vores kirke og sogn i 2017.

Glædelig jul og godt nytår! Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Peter Sørensen, Kirsten Hørning Pedersen, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 16. januar til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

LYS I EN MØRK TID

MENIGHEDSRÅDSMØDE I VEJLBY SOGNEGÅRD Torsdag d. 18. januar kl. 19.00

Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

I sidste kirkeblad skrev jeg om vandringen mod lyset. Når dette læses, er vi inde i årets aller mørkeste tid. En tid der indbyder til stilhed og eftertanke. Personlig er jeg meget glad for den mørke tid, fordi den giver ro. Men hvis vi ikke havde løftet om lys, tror jeg nok, jeg havde oplevet det anderledes. Her i Skandinavien er vi meget optaget af lysets betydning. Måske netop fordi vi har så store kontraster i årstidernes lys. Og det skandinaviske lys omtales som noget helt specielt. Uden det tunge vintermørke oplever vi hellere ikke det livgivende lys. Men uanset tungt mørke, så ligger løftet om det livgivende lys over det hele. Det lys som Kristus lover os. I mange af vore smukke salmer går lyset igen. Tænk bare på Jakob Knudsens »Se nu stiger solen«. Eller »I al sin glans nu stråler solen«. Men allermest løfterigt og smukt skriver Grundtvig i afslutningsstrofen af »Den signede dag«: »Med venner i lys vi tale«. Det er hverken solskin eller forårslys, men det himmelske lys, som her beskrives som det ultimative lys for os alle. Lys forude er der også i Vejlby kirkes daglige liv. Jeg skrev så optimistisk i sidste nummer, at nu var udenomsarealet ved Sognegården i orden. Det holdt ikke helt. Sygdom satte en lille kæp i hjulet for entreprenøren. Men nu har han lovet, at alt skal være i orden inden vintermørket for alvor sænker sig. På kirkegården har vi haft problemer med vandforsyningen, men det er nu klaret. Der er

gravet nye tilførselsledninger, så der er vandforsyning til hele kirkegården. Ved samme lejlighed blev der lagt el-kabler til kapellet. Det gør, at personalet nu kan bruge en elektrisk hækklipper uden problemer. Ved kapellet står der 3 store kastanjer, som er på vej til at dø ud. Disse bliver fældet i løbet af kort tid, inden de vælter og laver skade. Den store birk ved flagstangen skal også fældes. Den ødelægger flaget, når det blæser, og grenene griber fat i det. Provstiudvalget har givet tilladelse. Personalenyt Siden sidst er der også sket ændringer i personalesituationen. Tove Rasmussen er gået på efterløn. Vi har indtil videre en vikar i hendes stilling. Det er Lis Svith. Vi takker Tove for 19 års god indsats. Vi vil savne Tove. Og så ønsker vi velkommen til Lis. Når dette læses, har vi forhåbentlig fået ny provst. Anders Holt går på efterløn med udgangen af september. Konstitueret er Benedicte Pedersen, provst i Syddjurs. Måske vi også ved lidt mere om de strukturændringer, der skal ske i vores provsti. P.t. kan jeg ikke sige noget om det. Hvad det ender med, ved kun Vorherre (og måske biskoppen). Jeg vil ønske jer alle en god og lysfyldt advent. Med forventningens glæde om alt det lys vi nu snart kan hilse velkommen. Og en glædelig jul med alt det lys som julen indebærer. Mit eneste ønske for det nye år, som vi snart tager hul på, er Fred på jorden!

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK 1.-14. december Kl. 9.00 Vær velkommen Herrens år Kl. 12.00 Blomstre som en rosengård Kl. 15.00 En rose så jeg skyde Kl. 18.00 Nu tændes tusind julelys 15.-31. december Kl. 9.00 Den yndigste rose er funden Kl. 12.00 The first Nowell Kl. 15.00 Julen har bragt velsignet bud Kl. 18.00 Nu tændes tusind julelys 1.-14. januar Kl. 9.00 Vær velkommen Herrens år Kl. 12.00 Guds godhed vil vi prise Kl. 15.00 Tak for alt i det gamle år Kl. 18.00 Nu hviler mark og enge 15.-31. januar Kl. 9.00 Morgenstund har guld i mund Kl. 12.00 Spurven sidder stum bag kvist Kl. 15.00 Vintertid Kl. 18.00 Sig månen langsomt hæver Februar Kl. 9.00 Kl. 12.00 Kl. 15.00 Kl. 18.00

Lysets engel går med glans Det er hvidt derude Her vil ties, her vil bies Tunge mørke natteskyer

9


DIVERSE Søg fondspenge Drenge fra Vivild sogn i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild.

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på vores hjemmeside www.spejdernet.dk/vivild om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere og Ulve: Mandag 16.30-18.00. Spejdere: Onsdag 17.00-19.00

VEJLBY DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen. SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus – se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 Vivild: Tlf. 2215 0181

10

SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.3019.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontaktperson: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8, kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! DECEMBER Torsdag d. 7.

Års- og adventsfest. Taler: Søren Grysbæk, Horsens. Lotteri. Torsdag d. 28. Familiejuletræ kl. 14.00 v. Erik og Lisa Kahr, Randers. JANUAR

Tirsdag d. 9.

Bedemøde v. Marie Elisabeth Rasmussen. Torsdag d. 11. Bedemøde v. Svend Norup. Torsdag d. 18. Møde v. Nicki Andersen, Bjerringbro. Torsdag d. 25. Møde v. Per Weber, Hinnerup. FEBRUAR

Torsdag d. 1. Torsdag d. 8.

Møde v. Jørgen Block, Randers. Møde v. Else Hellwing. Generalforsamling efter kaffen. Torsdag d. 15. Intet møde. Torsdag d. 22. Kl. 15.30 Bibelkursus Taler: Claus Vibe. Kl. 15.30 Kaffe Kl. 16.00 Bibeltime Kl. 16.45 Bibeltime Kl. 18.00 Spisning Kl. 19.00 Lovsang Kl. 19.30 Mødeaften


KIRKELIGE ADRESSER

ARRANGEMENTSKALENDER DECEMBER Søndag d. 18. kl. 16.00 og kl. 19.00

Vivild Kirke Vejlby Kirke

Vi synger julen ind

Søndag d. 31. kl. 15.30

Vejlby Kirke

Nytårsgudstjeneste

JANUAR Onsdag d. 24. kl. 19.30

Vejlby Sognegård

Er vor Gud så fast en borg? v. Iben Krogsdal

Søndag d. 11. kl. 10.00

Vejlby Kirke og Sognegård

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Onsdag d. 28. kl. 19.30

Vivild Sognehus

Bekymrer vi os for meget? Samtaleaften med tre korte indlæg.

FEBRUAR

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

Sognepræst i Vivild-Vejlby Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6017. E-mail: ge@km.dk Kontortid: Torsdag kl. 10.00-13.00 Kordegn Anna Nielsen, tlf. 8633 1316. Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa. E-mail: anni@km.dk Træffes mandag-fredag kl. 8.00-13.00 Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk www.sogn.dk

VIVILD Menighedsrådsformand Peter Sørensen, Granvej 9, Hevringholm, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6004 / 2271 5658 E-mail: peter@norddjursnet.dk Graver Kell Laursen

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER OG FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ www.sogn.dk – www.vivild-vejlby.dk – Facebook

Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Anna Nielsen, Nørregade 12, 1.tv. 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Anna Nielsen Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk Træffetid mandag-torsdag kl. 8.00-13.00

Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804 E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6903 eller 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Peter Jørgensen Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


133

DAG

KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag 3.

1. s. i advent

(Se Vejlby)

17.00 Gospelgudstjeneste

Søndag 10.

2. s i advent

11.00 De ni læsninger Æbleskiver og gløgg

9.30 De ni læsninger Kirkekaffe

Søndag 17.

3. s. i advent

16.00 Vi synger julen ind

19.00 Vi synger julen ind

Søndag 24.

Juleaften

14.30

13.00 Familiegudstjeneste 16.00

Mandag 25.

Juledag

9.30

11.00

Tirsdag 26.

2. juledag

11.00

(Se Vivild)

Søndag 31.

Nytårsaften

(Se Vejlby)

15.30 Fælles med Norddjurs Valgmenighed

Søndag 7.

1. s. e. h. 3 k.

9.30 CBJ

(Se Vivild)

Søndag 14.

2. s. e. h. 3 k.

9.30 Kirkekaffe

11.00

Søndag 21.

Sidste s. e. h. 3 k.

11.00

9.30 Kirkekaffe

Søndag 28.

Septuagesima

9.30

11.00

Søndag 4.

Seksagesima

19.30 Kyndelmisse Kaffe og lagkage

16.00 Kyndelmisse

Søndag 11.

Fastelavn

(Se Vejlby)

10.00 Fastelavnsgudstjeneste Frokost/tøndeslagning

Søndag 18.

1.s. i fasten

11.00

9.30

Søndag 25.

2. s. i fasten

(Se Vejlby))

9.30 CBJ Kirkekaffe

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Præst hvor intet andet er anført: Gustav Eyermann · CBJ: Charlotte Bjarning Johansen tlf. 8648 3308

KIRKEBIL kan benyttes til gudstjenester i Vivild og Vejlby Kirker. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi 8648 6099 - I Vejlby til Grund Taxi 8648 1390. Vivild og Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag 6. dec. kl. 14.30

Tom Ahlmann

Onsdag 10. jan. kl. 14.30

Gustav Eyermann

Onsdag 7. feb. kl. 14.30

Signe Helbo

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

GUDSTJENESTER

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 1 - 2018  
Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 1 - 2018